12. listopadu 2014

Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS (IX.)

Pohled na službu u pohraničníků očima velitele čety z 1.rPS Trojmezí.

Uvědomuji si, že na webu Pohraničník jsem už delší dobu nepublikoval nic ze svých vzpomínek na službu v Trojmezí, kde jsem sloužil v letech 1985-1990 jako velitel čety. Omluvou mě budiž to,že jsem zde postupně přidal poměrně hodně článků s tématikou ochrany "západní" státní hranice, ať už byly z pera bývalých pohraničníků, vojáků ČSLA, sympatizujících, anebo byly převzaty z jiných zdrojů. Několik článků jsem dal do kupy i já, když mě políbila paní Můza  :-)

Uvědomuji si také, že poslední dobou na web Pohraničník nepřibývá každý měsíc tolik článků jako dříve. Asi nějaký můj "syndrom vyhoření", způsobený vnějšími okolnostmi,které zde nechci rozebírat. Také se přiznám,že mě trochu chybí zpětná vazba ve formě komentářů, diskuzí i ostré výměny názorů pod každým článkem, tak, jak tomu bylo v době, kdy Pohraničník jel na českém serveru Bloguje.  

Bohužel, Bloguje.cz ukončil svoji činnost a všichni blogeři, včetně mé maličkosti museli migrovat na jiné servery. Já jsem zvolil americký Blogspot.com a to ze dvou důvodů. Jednak má dlouhou tradici, mnohem delší,než měla zaniklá www.bloguje.cz, a patří pod silnou skupinu Google. Dalším důvodem byla svoboda slova, názorů a to nejen moje, ale i těch, kteří na novém webu Pohraničník zasílají své texty a komentáře, případně jen web Pohraničník čtou. Nerad to říkám,ale v USA je svoboda na mnohem vyšším levelu, než u nás, v evropském "Protektorátu Čechy Morava a Slezsko". 

Mít totiž web Pohraničník na českém serveru by také,v jistém případě, mohlo znamenat, že když by si nějaký ouřada v Praze dupnul, mohlo by dojít k situaci,že by vlastník čs.serveru musel Pohraničníka "vypnout". Tohle se na americkém serveru stát nemůže. Google nespolupracuje s fízly v ČR ani jinde a zablokování web stránek je tam možné snad jen v případě ohrožení národní bezpečnosti Spojených států, nebo při jiné, vyjímečné situaci. 

Ale dosti filozofování, zpět k tématu. 

Občas zajdu s přáteli do hospody na pivo a samozřejmě, kromě ženských, politiky, filmů, probíráme i "vojnu". A já jsem jednou dal k lepšímu příběh z mé služby v Trojmezí,který jsem ještě nepublikoval, s tím, že ho "někdy" hodím na sklo. Což se zatím nestalo :-)  A od té doby mě můj kamarád Petr "Koneki", když zajdeme do hospody,dává otázku,kdy už konečně tu story zveřejním. Ale znáte to, řeč se mluví, pivo se pije,čas utíká... A já to furt odkládal, prokrastinace se tomu myslím říká :-)  

Až dneska jsem se rozhodnul,že to změním. Důvod? Už asi cca 2 roky mámím články pro web Pohraničník od svých kamarádů Martina "Cigiho", Evžena "Franty" a Emila H. které mě tito tři mládenci od PS slíbili promtně dodat. Želbohu,všichni tři mají na svých erbech napsáno "Slibem nezarmoutíš"  :-)  A tak jsem si řekl: "nejsem jako oni" a příběh z mých vzpomínek si nyní budete moci přečíst. 
Kdoví, třeba až si tihle tři výše uvedení výtečníci přečtou publikovaný článek, pohne se v nich svědomí a polepší se.

Všechno se odehrálo někdy koncem roku 1988, nebo v první polovině roku 1989, zaboha už si nevzpomenu přesně. Dohledat by se ona událost dala v důležitém dokumentu,nazvaném Pohraniční kniha, kterou za zákona musela vést každá rota PS. Pohraničníci vědí o co jde a těm ostatním se to pokusím laicky vysvětlit.

Jednalo se o poměrně velkou a těžkou knihu,která se vedla po dobu jednoho roku, vždy od 1.ledna do 31.prosince a bylo v ní vše,co se na rotě odehrálo. Tedy, v tom smyslu, že zde byla každý den zapisována kopie Plánu ochrany SH na operační den, provedení kontroly hlídek, provedení kontroly vyznačení státní hranice (tzv.demarkace SH), kontroly vyšších orgánů z bPS, Hlavní správy PS OSH Praha a samozřejmě se v ní také vedly záznamy o zadržených narušitelích státní hranice, nebo (a to bylo pro rotu horší) evidence tzv.proryvů státní hranice, to když nám "narušitel" fouknul za kopečky, na Západ  :-) Byly v ní i další důležité informace, neboť žádné computery na rotách Pohraniční stráže nebyly a tak se "zálohovalo" nikoliv na HDD, ale právě do této bichle. 
Nemusím zdůrazňovat, že se jednalo o dokument v režimu "TAJNÉ", Pohraniční kniha nesměla opustit místnost dozorčího důstojníka (DDR) nebo velitele roty (VR). Pokud jste jako operční důstojník opustil místnost DDR, knihu jste musel uzamknout. Jasně,že ne vždy jsme to dělali, neboť zákony a režimová opatření jsou od toho, aby se porušovaly. 

V souvislosti s tím si vzpomínám na velký průšvih u nějaké pohraniční roty v sestavě PS, kde zběhnul na Západ mladý rotmistr a tajnou Pohraniční knihu vzal sebou, zřejmě, aby se blejsknul před pány z BND, či nějakého obdobného orgánu. Umím si živě představit, jak se po tom útěku vyřádili na velitelském sboru oné pohraniční jednotky inkvizitoři z HS PS OSH. Sám jsem jejich metody zažil, když z naší roty zběhnul voják základní služby do Spolkové republiky. 
Shodou okolností se toto zběhnutí odehrálo na stejném místě jako příběh, který vám chci vylíčit. 

Tímto místem bylo stanoviště Bunkr 2, ve zkratce B-2. Trojmezská pohraniční rota toto stanoviště měla nepřetržitě obsazeno dvoučlennou pohraniční hlídkou, která byla přes den na pozorovatelně a v noci pod "špačkárnou". Od drátů, tedy signální stěny,jak se správně říkalo, to bylo do Německa, k hraničnímu mezníku IV/4 jen pár set metrů, nejbližší německá vesnice byl Fassmansreuth, jen o kousek dál byl Prex.
V noční době bylo stanoviště navíc posíleno dvěma služebními psi, tzv.smečkou, kteří byli v boudě za signální stěnou a v případě zaznamenaného "zkratu" ze signálky,psovod tuto smečku vypustil ve směru možného narušení a poté hlídka otevřela průchod v drátěném zátarasu a zahájila pronásledování.
Na rotě byl mezitím vyhlášen pohraniční poplach, na pomoc hlídce byla vyslána Poplachová hlídka (PchH) a na předem určené místo mezi dráty a státní hranicí byla vyslána Skupina překrytí (SkP), jenž měla přehradit postup narušitele ve směru na Západ. 
Ovšem, v tomto konkrétním případě stanoviště B-2 se SkP posílala jen "pro forma", neboť hranice byla tak blízko, že než by SkP dojela k přehrazení, narušitel by si už v Prexu dával druhé pivo :-)
Tudíž, podle Metodiky ochrany státní hranice to bylo na tzv.SPPN (směru pravděpodobného postupu narušitele). Což, jak mnozí vědí, byl předem vyhodnocený směr, kudy by se mohli narušitelé vydat a kde je vysoká pravděpodobnost, že díky blízkosti státní hranice od signální stěny a drátěných zátarasů, by se mohl ilegální přechod vydařit. Velitel roty musel tedy přijmout odpovídajíci opatření, aby byl daný úsek co nejlépe střežen a zajištěn tzv.ženijně-technickým zabezpečením. Což kromě drátů byly třeba nástrahy (při zemi natažený drát, končící u výmetnice, která vystřelila k obloze světlici,pokud o ni postupujíci osoba zavadila), různé světelné bariéry (reflektory), nízkoklopýtné překážky, nebo drátěný zátaras i v týlu střeženého úseku. 

Stanoviště Bunkr 2 bylo v úseku 1.rPS zároveň stanovištěm posledním, protože o pár set metrů dále už byl střežený úsek 2.rPS Pastviny, která zde měla rovněž pozorovatelnu, obsazovanou ale sporadicky, většinou jen při zesílené OSH, nebo pokud velitel roty v Pastvinách usoudil, že tam prostě hlídku umístí. To, že sousední pozorovatelna byla obsazovaná jen občas bylo možná způsobeno i tím, že část úseku se dala střežit ještě z Bunkru 2 a část úseku která již nebyla vidět, neboť pro trojmezské pohraničníky byla už za horizontem, mohl docela dobře ohlídat i strážný roty na špačkárně umístěné v areálu jednotky PS Pastviny.  
My si tady můžeme interně přiznat, že pokud byla vyjímečně hlídka na sousedním stanovišti, házela na to bobek a často hlídala jen laxně, nebo si pohraničníci občas ve špačkárně zchrupnuli s vědomím, že to Trojmezáci všechno ohlídají i za ně. 
Takhle to všechno v klidu a míru probíhalo až do jednoho dne...

Toho dopoledne, kdy se celá událost odehrála,bylo shodou okolností obsazeno tradičně nejen trojmezské stanoviště Bunkr 2, ale i sousední špačkárna pastvinských pohraničníků, kteří se ovšem,z již výše uvedených důvodů, oddávali sladkému nicnedělání a lehkému podřimování.

Hlídka na stanovišti B-2 najednou zaznamenala osobu, jdoucí směrem k nízké oplocence, která byla směrem do vnitrozemí, vedle ní pak, směrem do zahraničí byla silnice a pak hned dráty signální stěny.
V první chvíli pohraničníci na pozorovatelně nereagovali nijak. Občas se v těchto místech pohyboval některý ze zaměstnanců Státních lesů, který by sice měl být nahlášený a hlídky v úseku by měly být o jeho pohybu v hraničním pásmu informovány, což se v drtivé většině případů dělo. Ale šedivá je teorie, zelený strom života.

Pohybující se osoba se ovšem u oplocenky nedala směrem k hlídce na B-2 a pak k lesnímu porostu, ale rychlým pohybem překonala drátěnou oplocenku a pak rychle přes silnici, směrem ke kontrolnímu (ornému) pásu a signální stěně.
To už bylo pohraničníkům jasné, která bije.

Natáhli závěry samopalů, velitel hlídky zvolal "Stůj !" a vypálil do vzduchu varovný výstřel. To ovšem osobu, nyní již identifikovanou jako narušitele, nikterak nerozhodilo. Narušitel přeběhnul silnici, kontrolní pás a začal se drápat po vodičích signální stěny s úmyslem ji překonat. 
Hlídka zalehnula na podlahu špačkárny, což se později ukázalo jako její velké štěstí a zahájila palbu po muži, který mezitím překonal jak signální stěnu, tak i druhý drátěný zátaras za ní.

Na rotě v Trojmezí byl vyhlášený pohraniční polach, vyvolaný jednak "trvalým zkratem" na daném úseku a jednak tím, že dozorčí signálního přístroje (bednista) slyšel ve sluchátku telefonu střelbu. Zatímco totiž velitel hlídky na B-2 dával zvolání a varovný výstřel do vzduchu, druhý člen hlídky otevřel mikrotelefon (pojítko) a tím se automaticky vyvolalo telefonní spojení s rotou. Bylo to tak domluveno pro případ ostrého narušení, kdy prostě nebyl čas na to, aby hlídka barvitě popisovala bednistovi, nebo operačnímu důstojníkovi, co se na čáře děje.
 Intenzivní střelba z trojmezského stanoviště Bunkr 2 probudila z letargie a dřímoty i sousední hlídku z Pastvin. Mládenci pochopili, že se něco vážného děje, všimli si také pohybu narušitele za dráty a okamžitě zahájili palbu také. Ovšem, jak byli pohraničníci rozespalí, střelba byla nepřesná a pár dávek zasáhlo stříšku a okenní tabulky stanoviště B-2. Pokud by hlídka na špačkárně nezalehnula, ale vedla zásah ve stoje, kdoví, jak by dopadla. Takhle to odskákalo jen sklo v oknech...

Přesto, že se střílelo jak u Verdunu, narušitele to nijak nezastavilo. Bylo jasné, že "bere krovky" za každou cenu, s úmyslem buď projít, anebo tam zhebnout. Štěstí bylo na jeho straně a doslova mílovými kroky, jako by to snad ani nebyl člověk, ale nějaký android, se dostal za hraniční mezník, do vytouženého Bavorska. Nezvyklá intenzivní střelba na československém území aktivovala zřejmě i západoněmecké pohraniční policisty, neboť po poměrně krátké době od proryvu hranice se objevili jejich služební vozidla poblíž čáry a dá se předpokládat, že zároveň naložili i úspěšného narušitele a odvezli jej na služebnu Grenzpolizei někam do Wunsiedelu či Selbu. 
Až později se zjistilo, zpravodajskou cestou, že se jednalo o občana Německé demokratické republiky, který přešel ilegálně z NDR do ČSSR kdesi v Ašském výběžku a pak vyrazil okolo města Hranice v Čechách k Trojmezí, kde úspěšně fouknul na Západ.

Pohraniční rota v Trojmezí si připsala na konto další proryv, se všemi následky, které z toho vyplývaly, byla přijata opatření k tomu, aby se již něco podobného v daném úseku nemohlo opakovat, kontroly z praporu PS v Aši a brigády PS v Chebu si na rotě v Trojmezí doslova "podávaly ruce", do doby, než byl průšvih zase jinde a na naši "díru jako noha" se pozapomělo a život šel dál.

Mimochodem, když jsem u té "díry jako noha", po vyhodnocení stop v kontrolním pásu se podle otisků velikosti obuvi zjistilo, že onen narušitel z NDR musel mít postavu minimálně dvoumetrovou.

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE PŘÍBĚHŮ Z ROTY PS V TROJMEZÍ ? 

MIMOŘÁDKA V TROJMEZÍ.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/jak-jsem-zpusobil-mimoradnou-udalost-v.html

POPRAVA U ŽELEZNÉ OPONY.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2009/08/poprava-u-zelezne-opony.html 

UFO NAD TROJMEZÍM.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2009/08/ufo-nad-statni-hranici-cssr.html

HM 13/9 - KDE V ČSSR ZAČÍNALA ŽELEZNÁ OPONA.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/10/hm-139-misto-kde-v-cssr-zacinala.html

STALO SE V TROJMEZÍ.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2014/06/stalo-se-v-trojmezi.html

TREFFPUNKT PABSTLEITHEN – DDR 
http://pohranicnik.blogspot.cz/2009/08/treffpunkt-pabstleithen-ddr.html 

SMÍRČÍ KŘÍŽE.
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/08/weblog-pohranicnik-doporucuje-webove.htmlOd rotmistra po podporučíka – ve službě u PS *1
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u.html

Od rotmistra po podporučíka–ve službě u PS *2
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucikave-sluzbe-u.html

Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *3
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_29.html


Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *4
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_8436.html


Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *5
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_2641.html


Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *6
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_7770.html


Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *7
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_9696.html


Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS *8
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/od-rotmistra-po-podporucika-ve-sluzbe-u_8276.html22 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Admine, za tebe se obsazovalo st."15" v úseku 2rPS jen sporadicky? Pamatuji dobu, kdy tam byla ímrvére PoH ve dne a SkH v noci či za snížené viditelnosti. S.

Pohranicnik řekl(a)...

Tak "Stanoviště 15" ... Vidíš, uplně mě to vypadlo z paměti a tak jsem to do článku neuvedl. Díky za připomenutí.

No, já sloužil v Trojmezí 1985-1990 a opravdu si nepamatuji, že by tam s vyjímkou Zesílené OSH někdy byla hlídka non-stop. Zejména kolem r.1988. Pokud jsi od fochu, víš, že nebyli lidi a hlídky se dávali jen na nejexponovanější SPPN.

Ovšem, hádat se o tom nechci. Skleroza je svinstvo (byť zapomínání je ochrana proti zblbnutí) a může být,že to obsazení st.15 bylo i jinak. Pokud se pletu, omluv mě a oprav mě.

Možná se zde v diskuzi objeví i někdo z pastvinskch pohraničníků co sloužil kolem roku 1988 - 1989 a upřesní to.

Tak či onak děkuji za tvůj komentář.

ADMIN

Anonymní řekl(a)...

A smutná zpráva, která nepřímo souvisí s článkem- již se na službu u 2.rPS nezeptáš Honzy Heinštejna, zajisté jsi znal, minulý měsíc odešel... S.

Pohranicnik řekl(a)...

Tohle je druh zprávy, který nikdo z nás nečte rád... :-(
Bohužel i takový je život.

A jinak, včera mě docvaklo, kdo asi budeš :-) Na webu bloguje.cz jsi se ale podepisoval celým slovem, tedy, pokud to "S." řadím správně,ale myslím, že ano.

Dal jsem také výzvu PASTVINY, tedy tak snad se někdo ozve.

Anonymní řekl(a)...

Uvažuješ správně, to víš, su dajaký lenivý vypisovat tolik písmen v podpisu, ale překonám se.
Co se týče pastvin- příležitostně se poptám Tondy J, Luboše B či Jirky K, možná bude vědět i Vlasta T.

Pohranicnik řekl(a)...

Jsi línej,jak přístavní povaleč :-)
OK, poptej se. Nevím, zda to bude vědět Tonda, nebo Luboš,bo ti sloužili 1988 i 1989 už na Trojmezí. Spíše bude třeba vyzvídat mezi těmi, kdo v té době tvořili velitelský hlouček v Pastvinách a podíleli se na zpracování Plánů na operační den. Vím, že to měl správně dělat VR, ale v Trojmezí byla praxe taková, že většinou dělal plán služeb ten, kdo měl službu operáka DDR a řekl bych, že v Pastvinách to bylo obdobné ;-)

Anonymní řekl(a)...

Svého času byla na Pastvinách následující praxe- využívala se pistolová střelnice u roty- ráno nastoupili funkcionáři, kdo při první střelbě měl nejméně bodů šel vypsat PK, nejslabší z druhé střelby měl na krku plán OSH. A fungovalo to... Solitér

Pohranicnik řekl(a)...

To bylo fér a navíc obsahovalo i vysokou dávku motivace :-)
Kurdec, vzpomínám si, jak bylo nepopulární vypisování Pohraniční knihy. Řešili jsme to i tak, že když nám schválil velitel praporu pplk.M. jednoho, dva poddůstojníky do funkce DDR, tak jsme to dávali vypisovat jim. Tedy, aspoň někdy.
Dělat plán služeb na operační den mě nikdy nevadilo a docela mě to i bavilo. Měl jsem navíc pastelky z Tuzexu, takže jsem se barevně vyřádil a mnou dělané plány hýřily barvama jak papoušek kakadu. Pastelky totiž měly snad 50 odstínů :-) Žádné 6 základních barev jako u výrobku Koh-i-noor z Narpy za 3,- kčs.

Standa Haláček řekl(a)...

Díky za článek. Přečetl jsem ho jedním dechem poněvadž jsem tam tenkrát taky byl. Tuším že jsem měl náhradní poplachovku a byl to docela prů**r. Ty auta papalášů z Chebu co po takovýhle akci stály vždycky na buzeráku nevěstily nic dobrého a člověk by se nejradši zašil na piket Michal-Martin.
Standa Haláček (podzim 88- léto 90)

Milos ze Sintavy řekl(a)...

Pamatam si Tvoje farebne plany sluzieb. Snazil si sa davat to tak aby farebne ladily. :-) Dva stvorhodinove tmavozelene B2 v noci vzdy potesili . . .

Milos ze Sintavy řekl(a)...

A este chcem doplnit ze ta strelba bola urcite v roku 1989. Medzi marcom a septembrom. Lebo do konca marca 1989 som tam este bol a v septembri uz madari otvarali hranice

Pohranicnik řekl(a)...

Zdravím vás, mládenci a díky za vaše komentáře.
Zdeněk.

Unknown řekl(a)...

Ahoj tak na to si moc dobře pamatuji jen to střílení je trošku přibarveno já na tom B2 stál a dostal jsem potov v následné honbě na viníky neuspěchu 14 dní basy v Chebu.ten človíček se dostal přes dráty velice hladce a zanedlouho po něm šel další bylo to 2 jediné díry za celou vojenskou službu .víc pokusu nebylo,prostě podle hesla Když nepudou ,neprojdou.Petr K.

Pohranicnik řekl(a)...

Zdravím tě, Petře!
A moc děkuji za tvoje info z první ruky. To víš, kamaráde, já už si po těch cca 30-ti letech nepamatuji přesně ani rok, kdy se to odehrálo, natož kdo měl hlídku :-)
Máš pravdu, na B-2 těch "děr" bylo více.
Měj se fajn, chlape.
Zdeněk.

Anonymní řekl(a)...

Jen by mě zajímalo, jaká byla vzdálenost od hlídky, která použila zbraň a narušitelem? Netrefit narušitele, který leze na stěnu, t.j. žádný velký pohyb, to musel být kus umění. To jste mohli chodit do služby ve vycházkovém a beze zbraně a bylo by to stejné.

zdraví
vm

P.S. Na tomto novém blogu píši prvně a tak těm značkám dole moc nehovím. Co to je Open ID?

Pohranicnik řekl(a)...

Nevím kdo jste, zda bývalý pohraničník, nebo někdo, kdo třeba na vojně ani nebyl. Ale, budu mluvit (psát) sám za sebe.

Myslíte si, že je lehké střílet po člověku? Snad v sebeobraně,ale ani tomu nevěřím. Každopádně ti kluci na oné pozorovatelně měli pár vteřin na všechno. A to není jako na střelnici při Speciálním cičení pohraniční hlídky,kdy se pálí na terče.
Navíc, to nebyli žádní otrlí žoldnéři, ale 20-ti letí kluci, co si museli odkroutit dva roky povinné vojny, protože byla studená válka a nikdo se jich neptal, zda ji chtějí strávit na čáře, kde šlo v reálu o hubu, nebo někde v kasárnách ČSLA, kde si povětšinou jen na válku hráli.
Ale ať neodbíhám.

Představte si situaci, stojíte na špačkárně, kousek od čáry, najednou vám přes dráty leze chlap. Zkoušíte ho zastavit zvoláním a pak varovným výstřelem - a nic, chlap jde dál. Tak sebou plácnete na podlahu, srdce až v krku, ruce se vám třesou, střílíte po člověku o němž nevíte, zda je to zločinec, nebo jen nějaký poblázněný idiot. Na tuhle reálnou situaci vás žádné cvičné střelby nepřipraví.

A víte co? Jsem rád, že ten pohraničník netrefil. V podstatě se mu nic nestalo, vyfasoval 14 dní basy, to chlap přežije. Ale dneska nemusí žít s tím, že někoho na rozkaz zastřelil jen proto, že se pánové ve Washingtonu a Moskvě nedokázali dohodnout.

Také se nemusí bát,že ho dnes budou vláčet po soudech kvůli inkvizitorům z USTR či ÚDVZK , že ho pošlou kvůli společenské objednávce do vězení a pokud náhodou ne, masmédia budou dehonestovat nejen jeho, ale klidně i jeho rodinu, přátele a zničí mu život.

A to vše bez toho, aby se ho u soudu zastali jeho tehdejší velitelé a generálové, kteří mu tu střelbu nařídili. Takhle chlapsky se totiž zastali souzených pohraničníků jen východoněmečtí velitelé GT DDR v bývalé Německé demokratické republice.

Souzených československých pohraničníků se žádný z nadřízených veřejně nezastal a jeden z těch generálů PS co si rád nechává říkat "starej fronťák" se i ve svém pokročilém věku nechává v generálské uniformě oslavovat na různých velkolepých sjezdech pohraničníků s atmosférou jako vystřiženou ze 70-tých let, ale u žádného soudu s pohraničníky jsem jej jako svědka obhajoby nezaznamenal...

Teď nepíšu za ostatní pohraničníky. Píšu jen sám za sebe, jako bývalý velitel čety PS v letech 1985-1990, který ve službě pohraničníky základní služby na tu čáru se zbraní v ruce také posílal.

Co se týká vašeho druhého dotazu: zde není prostor vysvětlovat, co je Open ID. Klikněte si prosím zde CO JE TO OPEN ID, tedy

Omlouvám se, že jsem byl možná až příliš otevřený a upřímný, neberte můj komentář prosím osobně. Děkuji.

ADMIN Zdeněk.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den pane Admine,

myslel jsem si naivně, že cenzura funguje jen na podobných webech jako jsou Aktualně.cz a pod., ale jak vidím, funguje i zde. Včera jsem Vám poslal odpověď na Váš komentář k mému stručnému příspěvku, ale asi se Vám moc nelíbil, tak jste ho nezveřejnil. Samozřejmě máte k tomu plné právo. Je to Váš blog a Vy jste adminem.

Nicméně,přejí Vám hezké podzimní dny a v začouzené Ostravě více čerstvého vzduchu.

zdraví
vm

Pohranicnik řekl(a)...

Jste pod vlivem c2h5oh nebo THC?
Váš komentář, VM, byl publikován, viz:

Anonymní řekl(a)...
Jen by mě zajímalo, jaká byla vzdálenost od hlídky, která použila zbraň a narušitelem? Netrefit narušitele, který leze na stěnu, t.j. žádný velký pohyb, to musel být kus umění. To jste mohli chodit do služby ve vycházkovém a beze zbraně a bylo by to stejné.

zdraví
vm

P.S. Na tomto novém blogu píši prvně a tak těm značkám dole moc nehovím. Co to je Open ID?
14. listopadu 2014 18:53

A já jsem vám odpověděl.
Buď jste selektivně slepý, nebo jste mimo. Vaše komentáře i moje odpovědi všichni na internetu vidí. Jeno (udajně) vy ne. To ovšem není můj problém, ale váš.

ADMIN Zdeněk.

milos řekl(a)...

Pamatuji si, ze v jistem obdobi vybezek u Ase (Trojmezi) byl v mem zajmu (z cele zapadni zony)……ale vzhledem k nedostatku informaci a hlavne hafanu, jsem od teto aplikace upustil……..jo, to by byl kopec srandy v opacnem pripade……

Anonymní řekl(a)...

Nerad se vracím ke starým věcem, ale když o mně někdo napíše -

Pohranicnik Bloguje řekl(a)...
Jste pod vlivem c2h5oh nebo THC?

tak se mě to trošku dotkne. Pane Admine, slepý, nebo pod vlivem c25oh jste možná Vy, protože numíte přečíst co jsem napsal. Já to s dovolením ocituji:

Včera jsem Vám poslal odpověď na Váš komentář k mému stručnému příspěvku, ale asi se Vám moc nelíbil, tak jste ho nezveřejnil.

Tedy ne můj příspěvek, ale odpověď na Vaši odpověď. Tak pane Admine, nemám rád, když ze mě někdo dělá vola. Přejí hezký den.

P.S. Nešlo by požívat jinou Captchu? Vždy jedno slovo je příšerně čitelné a když se člověk zmýlí, napsaný text se vymaže. To by nemělo být, při omylu v opsání Captchy, by se text neměl smazat.

Pohranicnik řekl(a)...

Všechny komentáře, nejsou-li vyloženě vulgární,nebo dehonestující, jsou publikovány. Pouštění komentářů bez moderování se neosvědčilo.

Vliv na Captchu nemám, to je záležitost Blogger.com, eventuálně Google.com.

Miro M. řekl(a)...

Nazdar pohraničníci!
Chcem reagovat na vaše otazky ohladom toho,ako Vy tomu hovoríte ,,proryvu,, na rote Pastviny,v roku 1988.

Ja som prišiel na rotu v auguste 1989 a ked som začal
služievat poplachovky na 15-ke sa služievalo nonstop..
Poplachovka bola na ,,Pikete,, tak isto non stop.

Teraz si už dobre nepamatam mesiac, ale cez ten usek,myslim posledny Trojmezsky a prvý Pastvinsky,(tam bola velka brana, kadial sa pustali traktory na oranie pola).. sa strielalo aj v roku 1989

Dvaja nemčuri vybehli z lesa a presne na lomovom bode,kde sa končil trojmezsky useka a začinal Pastvinský prešli cez draty, zbehli dolu cez poorane pole a preskocili cez potok,blízko tej stodoly, čo tam mal ten nemecký sedliak. Jeden si napichol aj nohu
na dratoch,lebo tam ostala vysiet krvava teniska.

Prestrelka to bola poriadna, chalani zo špakov strieleli po nich, no nepodarilo sa ..Psovod ich prenasledoval so psom Ingom. Ale už ich nedobehli.