29. května 2012


Filmy o PS a ochraně státních hranic.

Období let 1945 – 1989 .

(publikováno 29.08.2011)


Po článku o literatuře věnující se Pohraniční stráži a tehdejší ochraně hranice,jsem se rozhodl publikovat obdobný článek,který by nám připoměl filmovou tvorbu,zabrousíme tedy od knih ke stříbrnému plátnu  :-)

Nelze začít jinak,než dnes již "kultovním" filmem KRÁL ŠUMAVY (1959). Naivní špiónské historky se zásluhou tohoto snímku vyšplhaly na kvalitativní vyšší úroveň. Syžetově – námět poskytl Rudolf Kalčík – se ještě podřizuje politické mytologii o zlých agentech, jejichž rejdy překazí hrdinní pohraničníci, ale pojetí příběhu i vypravěčství získávají výrazovou svébytnost, poučenou moderními trendy té doby. Kachyňa zde rozvedl své pojetí vojenských příběhů jako ryze chlapské záležitosti. Vizuální podobu filmu určuje hned úvodní sekvence, členitá jízda mokřitými šumavskými hvozdy, kdy majestátně vzrostlé stromy naznačují rozlehlost lesní pokrývky i její dumavou atmosféru. Černobílý obraz prostupuje baladičnost, proměněná ovšem ve vítězný chvalozpěv na odhodlané obránce hranic, jak zněl dobový slogan.  http://www.csfd.cz/film/4955-kral-sumavy/

*****


Dalším poměrně známým filmem,který pojednává o poválečné situaci na hranicích je  VES V POHRANIČÍ (1948). Rodina pražského zelináře Pavlase byla mezi prvními přistěhovalci, kteří osídlili pohraniční obec Severov. Novým obyvatelům se společně podaří včas a s úspěchem sklidit veškerou úrodu. Německý diverzant, který se vydává za správce pily, je odhalen.
Bylo třeba (a nejen z uměleckých důvodů), aby se někdo porozhlédl po našem pohraničí, aby připomněl všem statečným pionýrům této moderní kolonisace, že na ně nebude zapomenuto, a bylo třeba připomenout i nám ve vnitrozemí, že práce, kterou vykonali naši noví osídlenci, nás zavazuje k úctě, obdivu i stejnému vypětí všech mravních i fysických sil.
Rozjitřená země, tak by se mohl jmenovat Krejčíkův film. Ano, země rozjitřená a rozrušená, země syrová a tvrdá, země dobrodruhů, země německých záškodníků, země našich proletářských podruhů, kteří po prvé začínají lidsky žit. Jedno z nejpravdivějšich a dramat:icky nejsilnějších míst celého filmu to tak jasně říká ústy i gestem slovenského sedláka Hrianky: "Můj majetek? Tady -!" a divák vidí dvě holé, mozolnaté, odhodláním zaťaté dlaně...

*****
Barevný dobrodružný film z vojenského výcvikového střediska na hranicích republiky, v němž se mladí chlapci z různých útvarů učí rozumět a pracovat s věrnými pomocníky pohraničníků – cvičenými služebními psy,o tom je ZTRACENÁ STOPA (1955) . Film vypráví příběh vojína Pavla Kříže, jemuž se podaří získat ztracenou důvěru psa Bojara, postřeleného nepřítelem na hranicích, a jeho pomocí dopadnout rozvratníka. Exteriéry tohoto druhého celovečerního filmu Čs. armádního filmu byly natáčeny v okolí Zelené Lhotky na Šumavě. http://www.csfd.cz/film/4990-ztracena-stopa/
Dobový snímek ze života naší Pohraniční stráže, v níž jsou mladí chlapci i ostřílení vojáci trpící zcela běžnými problémy, točícími se především kolem odloučení od svých lásek a otázek poslušnosti a kamarádství.
Hlavní zápletkou snímku je příběh vojína Pavla Kříže (Eduard Cupák), který si nepadl do noty s poručíkem Růžičkou (Zdeněk Dítě), – spíš kvůli několika nepatrným malichernostem, ale svou roli v tom hrají i Křížova zasněnost a nepříliš vojenská povaha, která bere velmi vážně známost s Janou (Eliška Kuchařová).
Poručík Růžička kvůli svému situování do odlehlé pohraniční oblasti přišel o svoje děvče a svým způsobem zatrpknul. Ke slovu příjde i náznak milostného trojúhelníku této trojice. Kříž má příležitost stát se celým chlapem a vojákem díky historce s nepřátelským škůdcem, který je buď sám převaděčem, nebo jim zajišťuje terén, anebo dokonce slouží záměrům nepřátelských agentů. Tato postava je od začátku ve svém konání velmi nápadná, ale kupodivu se jí dostane dost prostoru k tomu, aby ukázala dokonce to, že o svém počínání není tak úplně přesvědčena.
Ocitne se tu i tajemný cizinec, který tahá za nitky – ten symbolizuje to pravé imperialistické zlo ze Západu. Karel Kachyňa se neomezil na slušně dramatické zpracování filmu – pokulhává možná závěrečná akční situace -, dost se věnoval i milým tématům vztahu pohraničníků a jejich psů i lyrickým momentkám šumavské přírody.


*****
Poměrně málo známým filmem je VSTUP ZAKÁZÁN (1959). Dva příběhy ze života pohraničníků. První povídkou – Pronásledování (natočená roku 1958) debutoval v hrané kinematografii Fr.Vláčil a hrál v ní tehdejší student FAMU Jan Němec. Pohraniční stráž v ní chce za každou cenu najít muže s falešným pasem. Druhá povídka, Bloudění z r.1959 M.Vošmika, byla o pohraničníkovi, jehož žena chce i s dítětem odejít do vnitrozemí. http://www.csfd.cz/film/9354-vstup-zakazan/

*****

O pohraničnících, kteří mají pochopení a lásku pro své psy, ale jsou uvědoměle tvrdí vůči narušitelům hranic a jejich pomahačům pojednává film ČERNÝ VLK (1971). Pozdní debut dlouholetého pomocného režiséra – specialisty na vojenskou tematiku. Titul vyl ralizován k oslavám 20. Výročí založení útvarů Pohraniční stráže. http://www.csfd.cz/film/1429-cerny-vlk/

V období na konci šedesátých let došlo vlivem politických událostí k zvolnění režimu na hranicích. Po potlačení Pražského jara armádami Varšavské smlouvy režim na hranicích opět přitvrdil a tak je v tomto snímku názorně předvedeno, jak dopadne ten, kdo bude chtít hranici překonat. Místy nelogický děj, výborný je František Peterka v roli zatrpklého dřevorubce, naopak úsměvné je chování pohraničníků při pronásledování agentky, ti si o to zastřelení přímo koledovali. Film je směska kriminálního žánru s politickým podtextem s pohraničníky, krásnou přírodou a chytrými psy .

*****

V 70-tých letech vznikaly u nás filmy, které zdůrazňovaly nutnost všemi prostředky hájit neprostupnost západních hranic. Mezi ně patří i snímek o PVOS nazvaný VYSOKÁ MODRÁ ZEĎ (1973). Vyprávěný příběh se odehrává v roce 1951 a odehrává se v armádních kruzích, zachycuje spory o co nejúčinnější vzdušnou ochranu hranic. Zvolil k tomu pracovní spory mezi zkušeným, ale myšlenkově již ustrnulým generálem a mladým politrukem, jenž prosazuje moderní koncepční řešení společného úkolu. http://www.csfd.cz/film/1426-vysoka-modra-zed/
Film je natočenej daleko střížlivěji než je psána kniha,jenž byla předlohou. Pravdou je, že z díla čiší propaganda, ale faktem je, že proti narušitelům vzdušného prostoru i proti balonům s letáky vypouštěnými ze Západu,které ohrožovaly letový provoz, se startovalo. A mnohdy úspěšně.
Ve filmu je i celá řada tzv."hlášek",například: „To jsme to dopracovali! Komunisti nám utíkaj za hranice.“ Nebo: "..někdo z Aeroklubu se pokouší o úlet". "Postupuj podle předpisu – dostihnout a raketu."


*****

Vybraní vojáci základní služby v 50. letech v malé pohraniční jednotce střeží oddaně západní hranici, bojují s narušiteli a odhalují síť jejich pomahačů – to je stručný obsah filmu NA KONCI SVĚTA (1975). Film ,jenž není příliš ideologický, spíše naopak,jeden z vojaků dokonce uvazuje o útěku za hranice, překvapí svym humorem a dialogy.  http://www.csfd.cz/film/26965-na-konci-sveta/*****
Tři povídky ("Zelenáči 1945""Silvestr 1948" a "Zimní vítr 1951") o příslušnících jednotek SNB střežících šumavskou hranici v poválečných letech obsahuje film BOTY PLNÉ VODY (1976). Umělecký dohled nad debutanty měl Ivo Toman. Námět třetí povídky natočil už v roce 1959 pro film "Vstup zakázán" tehdy také začínající František Vláčil. http://www.csfd.cz/film/5299-boty-plne-vody/


Povídkový vojenský film, je rozdělen nejen do tří povídek, ale do třech žánrů. První asi nejlepší povídka Zelenáči, kdy hranici jdou strážit mladý Jirka Lábus je podaná v komediálním žánru. Dva zelenáči jdu na hlídku, ale mazáci jim schválně vyndají náboje, jenže oni na to přijdou a vloupají se do skladu a vezmou si jiné a k tomu i granáty. Mazáci mají jistotu, že jsou neozbrojení, je jdou přepadnou a vystrašit, jenže zelenáči se nezdají a zaůtočí na ně což mazáky pěkně zaskočí, ale než aby se vdali zdrhají klidně i přes čáru, jen , aby nebyli pro smích ostatním.
Druhá povídka je spíš melancholická Silvestr, kdy si chtějí vojáci orazit a užít si, ale dostanou avízo, že se chystá kontrola atak se na ní musí chtě nechtě připravit, jenže pak přijde hláška, že se nic konat nebude. Typické vojenské myšlení a jednání, aneb jak vojákům pokazit Silvestr.
Třetí povídka je Zimní vítr je akční drama , kdy v neskutečné sibérii , "kdy je zima každému, kdo na to kouká" a dvojice pohraničníků honí narušitele.

*****

Drsní muži na drsných planinách chrání čáru poválečného Československa před Banderovci, diverzanty a vrahy. To všechno je film DRSNÁ PLANINA (1979). Začínající režisér Jaroslav Soukup se pokusil manévrovat v úzce vytyčených politických mantinelech. Na jedné straně se podřizuje dobovým skazkám o nutné obraně státních hranic před pronikáním nepřátel, současně se však s téměř dokumentární hodnověrností snaží postihnout tvrdé podmínky, v nichž pohraničníci museli v těsně poválečném období žít... http://www.csfd.cz/film/8595-drsna-planina/
Záběry drsné přírody, ustavičně prověřující lidskou výdrž, vytvářejí vcelku důvěryhodné zakotvení celého příběhu.


*****

Televizní film PARCELA 60 – KATASTR LUKOVICE (1983) se odehrává v červnu 1968 v jedné jihomoravské vesnici. Děj tv filmu je zprvu nicotný, jde o obecní studny. Nejvýhodnější je parcela 60, ale tu chce od dědiců právě zemřelého majitele koupit občan Luža, jak se ukáže, vedoucí pravice ve vsi. Hlad po majetku a msta za združstevněnou půdu ho staví do opozice proti socialistickému zřízení, které ve hře reprezentují poctiví komunisté – předseda MNV, řídící učitel a velitel místní jednotky Pohraniční stráže. Spor o parcelu se stane sporem o charakter našeho zřízení. Luža dává dohromady opozici s vědomím, že se formuje v celém státě.
V té době přicházejí na hranice dva narušitelé a jejich příběh se tragicky protne ve chvíli, kdy u Luži ve sklípku podepisuje místní opozice rezoluci a řídící učitel jim jde vysvětlit situaci. Konečně se vesničanům otevírají oči. TV film je mj.i plnokrevné politické drama. http://www.csfd.cz/film/150817-parcela-60-katastr-lukovice/

*****

ZVLÁŠTNÍ BYTOSTI (1989) - Trojice protagonistů, bezohledný a hysterický vysoký funkcionář, cítící svůj blízký konec, jeho poněkud ordinérní sekretářka a zároveň milenka, a náhodou najatý řidič služebního auta, jinak pohraničník, který dostal opušťák za zastřelení narušitele hranic, procházejí v podivné noci jakýmsi očistcem. http://www.csfd.cz/film/88039-zvlastni-bytosti/Původní cesta na pohřeb funkcionářovy tety se mění v bizardní putování podivným světem, na jehož konci je rakev s tělem funkcionářova nemanželského a zapíraného syna, pohraničníkovy oběti. Z kruté noci účtování vychází za světlem právě jen mladý pohraničník, neboť on sám byl přece také obětí systému.
Podobenství jednoznačně kritizující padlý režim natočil jako svůj druhý celovečerní film Fero Fenič v první polovině roku 1989.A na závěr ještě jedna "perlička" :-) Nikoliv hraný,nebo televizní snímek,nýbrž výukový,nebo chcete-li instruktážní film POHRANIČNÍ SLUŽBA ,který nejeden mladý muž,který vykonával službu u Pohraniční stráže,viděl ve výcvikovém středisku,nebo na vojenské škole.
Použité zdroje k článku: http://www.csfd.cz/

Archív filmů: http://www.uloz.to/  
                        http://movie-library.cz/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pohraniční stráž na Facebooku: 

Forum PS OSH na Lidé.cz: 

2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

---

Anonymní řekl(a)...

Skvelá stránka - dozvedel som sa o plno zaujímavých filmoch z pohraničia.
Pár som už videl. Môj naobľubenejší film je "Boty plné vody".
Ďakujem.

Slavo