4. března 2016

SERIÁL UFO NAD ŽELEZNOU OPONOU.

Jak si mnozí čtenáři weblogu Pohraničník vzpomínají,kromě klasických pohraničářských příběhů ze státní hranice,se občas zabýváme tím,co lze shrnout pod téma "TAJEMNO",nebo,jak jsem to kdysi nazval "pohraničářské Akta X". Těchto příhod,jenž se udály,není na weblogu zaznamenáno mnoho,ale pár jich zde naleznete,ať už ty,které mě zaslali sami čtenáři,nebo ten,který jsem publikoval já,ze svých vzpomínek na dobu mé služby na státní hranici v době studené války. Příběhy zaznamenávají paranormální jevy, jako tomu je v epizodě EPITAF, nebo - a těch je více,popisují jev zvaný UFO.   

Publikovaným článkům se po čase dostalo pozornosti i u těch,kteří na státní hranici nesloužili,ale zato se zabývají fenoménem UFO,ať už jen jako pasívní čtenáři (a diváci různých dokumentárních pořadů v TV), nebo tomu dávají více a pátrání po takových jevech se věnují organizovaně,třeba v různých klubech.   Jedním z renomovaných sdružení je PROJEKT ZÁŘE (Evidence a výzkum UFO a dalších nevysvětlených jevů). Projekt Záře vznikl 27.3.1992 z iniciativy Čs.archeoastronautické asociace, která k tomu účelu navázala spolupráci s velením čs.vojenského letectva (tato spolupráce však již dnes funguje spíše formálně a zatím se jí nepodařilo obnovit v plné míře). Od roku 1994 pokračuje projekt Záře v činnosti samostatně, i když nejde o sdružení či klub v pravém slova smyslu. 

A právě Projekt Záře připravil aktuálně minisérii příběhů,jenž nazval UFO NAD ŽELEZNOU OPONOU. 
V tomto seriálu byly využity i zdroje, které autor našel právě na našem weblogu Pohraničník.
Cituji: ...V osmdesátých letech byla západní hranice Československa pečlivě střežena. Přesto, nebo možná právě proto, odtud pochází řada velmi zajímavých setkání s UFO...   ...V dobách, kdy se v letopočtu psala za jedničkou a devítkou osmička, se na našem území těsně za dráty železné opony děly věci vskutku nepochopitelné. Názory na hlášené úkazy se různí, od kulových blesků po provokace z ‚druhé strany‘ až na nevysvětlené, snad přírodní, světelné jevy. Materiály, které se nám dostaly do ruky, jsou ve většině případů obdobné a tak je zřejmé, že se jednalo o jeden a ten samý jev avšak v různých časových obdobích v řádu několika let a ne vždy ve stejné oblasti... 

Proto publikuji tuto anonci,aby se zájemci o tématiku nevysvětleného jevu nazvaného UFO spojeného se státní hranicí v dobách,kdy byl svět rozdělený probíhající studenou válkou, mohli seznamovat s událostmi, ke kterým v těchto místech došlo. Podle autora by se nové články měly objevovat zhruba v týdeních intervalech. 
Přiznám se,že já sám jsem velmi natěšený a se zájmem budu seriál na webu Projektu záře sledovat. 

Projekt Záře:  UFO nad železnou oponou 1

                       UFO nad železnou oponou 2  


                       UFO nad železnou oponou 3


                       UFO nad železnou oponou 4 

                        UFO nad železnou oponou 5 

                        UFO nad železnou oponou 6

2 komentáře:

Esoterik řekl(a)...

Vzpomněl jsem si na příběh o UFO, který mi vyprávěl jeden starší pán.

Někdy v šedesátých letech, kdy tento muž sloužil základní vojenskou službu v Mariánských Lázních - Hamrníkách se na denní obloze zčistajasna objevilo jakési těleso, které zářilo, nebo spíše odráželo jasný slunečný svit. Toto těleso, neznámeho původu a tvaru stálo nehybně na denní obloze, někde v blízkosti Mariánských Lázní.

Jelikož mezi prvními pozorovateli byli právě vojáci z kasáren v Hamrníkách, tak o tomto úkazu uvědomili nějaké nadřízené orgány a ty vyslali asi tři stíhací letouny směrem na Mariánské Lázně. Stíhačky ale ač měly nejvyšší možnou letovou výšku, tak se k neznámému tělesu blíže nedostaly. Nedalo se odhadnout v jaké výšce se těleso nad letouny nachází. Objekt byl údajně kulovitého tvaru a jasně zářil vlivem slunečního světla. Stíhačky byly odvolány a ze země byla tato "světelná koule" pozorována asi ještě dalších deset minut. Poté se objekt velkou rychlostí vzdálil směrem nad tehdejší "západní Německo" a zmizel z obzoru.

Toto se ještě opakovalo několikrát a se stejným scénářem: Směrem od Německa přilétl kulovitý objekt, nehybně "visel" na obloze v oblasti Mariánské Lázně, přivolané stíhačky byly odvolávány zpět na základnu v Pzni, "koule" se po nějakém čase dala do pohybu zpět nad německé území. Pohyb tělesa nebyl ale zas tak nikterak závratný. Údajně to letělo rychlostí, jakou se pohybovaly stíhací letouny, takže o nějakém špionážním balónu by v tomto případě nemohla být ani řeč.

Anonymní řekl(a)...

Vyprávění pohrabničníka i o UFO:
https://www.youtube.com/watch?v=9_MV5oTG0aI