14. července 2012

POHRANIČNÍ KONFLIKT SSSR - ČLR .
Incident na ostrově Damanskij 1969 .


Ostrůvek o rozměrech 1700m délky a 500m šířky,byl předmětem sporu,na kterém se 2.3. a 15.3. 1969 odehráli boje. Tato událost byla součástí operace „Odplata“ ,které velel zástupce velitele Šenjanského voj.okruhu Sjao Cuanfu. Plán operace byl schválen 25.1. 1969 a korigoval ho sám Mao .
V noci na 2.3.1969 se 300 čínských vojáků přeplavilo skrytě na ostrov a vybudovali maskovaná palebná postavení. V týlu na levém břehu měli soustředěné zálohy + dělostřeleckou a minometnou podporu. Ráno pak zahajují palbu po pohraničnících(55),kteří se přibližují k ostrovu. Ti zaléhají,opětují palbu a žádají o další posily.

Brzy jim přijíždí na pomoc sousední hlídka s 2 BTR60 z oblasti Kulebjaniny sopky. Pokusí se o útok,ale minometná palba je donutí opět zalehnout,nikoliv však ustoupit. Sověti přeskupují své síly a provádí nový útok s pomocí BTR60. Část jich provede čelní útok(za velkých ztrát) a další obcházejí ostrov a zaútočí na Číňany na křídle. Tím je donutí ustoupit a opustit svá postavení na ostrově.

Při těchto bojích 2.3. zahynulo 32 sovětských pohraničníků a 14 bylo raněno.

15.3.1969 ráno přešli Číňané opět do útoku. Posílili svou sílu na velikost pěchotní divize + posílené zálohy. Útoky jsou vedeny metodou „lidské vlny“ a po velmi tvrdých bojích se povedlo vytlačit sověty. Ti povolávají na pomoc tankový oddíl ze stavu Imanských pohraničních sil lokalizovaných v Dolnoj Michajlovke a Kulebjaniny sopky pod vedením plk.Leonova. Číňané však s nasazením tanků počítají a mají připraveno dostatečné množství PT zbraní.

Protiútok je zastaven,také proto,že Leonov se pokusil zopakovat stejný obchvat po křidle jako jeho předchůdce 2.3. Číňané tentokrát nebyli překvapeni,ale připraveni. V tomto směru měly již okopy se střelci s RPG. Leonovův tank je zasažen a sám Leonov je zabit,když se pokouší spodním otvorem opustit tank. Dvěma dalším tankům se sice podaří dosáhnout ostrova a pomohou ještě 2 hodiny čelit „lidským vlnám“,ale po vystřílení veškeré munice se z Damašského stahují.

Neúspěch protiútoku a ztráta nových tanků T-62 s tajnou aparaturou vedlo sovětské velení k úsudku,že tento styl boje není dostatečný k porážce dobře připravených Číňanů.

Byla povolána 135 motostřelecká divize,která se rozvinula podél břehu řeky Ussuri. Divize měla ve výzbroji raketomety BM 21,které nyní dostaly povolení k palbě na pozice Číňanů na ostrově. Bylo to jejich první bojové nasazení a zároveň první útok,kdy raketomety vyřešily konflikt.

Většina čínských vojáku (přes 700) na Damaňskom zahynula v „ohnivé vichřici“

Tímto úderem faktické boje na Damaňskom prakticky končí. Od května do září 1969 však v prostoru ostrova Damaňskij ještě proběhlo přes 300 lokálních přestřelek. Ty též probíhali i v oblasti Čínsko-Kazašské hranice.
Při bojích v březnu 1969 zahynulo celkem 58 sovětských vojáků a 94 těžce zraněno.

Za tuto akci bylo 4 vojákům udělen titul Hrdina SSSR – 2 im memoriam.
Bitva na Damaňskom byla první bitvou po 2.sv válce,odehrávající se na území SSSR s regulérní bojovou sílou jiné země.

Na mírových rozhovorech Čína – SSSR v září 1969 bylo dohodnuta neměnnost dohodnutých hranic,včetně ostrova Damaňskij.

V další dohodě z 19.5.1991 bylo dohodnuto,že hranice povede středem řeky a předat ostrov Damaňskij Číně. Čína pak následně zasypala průtok ze své strany řeky a Damaňskij se tak stal součástí čínského břehu řeky Ussuri. Žádné komentáře: