4. března 2016

SERIÁL UFO NAD ŽELEZNOU OPONOU.

Jak si mnozí čtenáři weblogu Pohraničník vzpomínají,kromě klasických pohraničářských příběhů ze státní hranice,se občas zabýváme tím,co lze shrnout pod téma "TAJEMNO",nebo,jak jsem to kdysi nazval "pohraničářské Akta X". Těchto příhod,jenž se udály,není na weblogu zaznamenáno mnoho,ale pár jich zde naleznete,ať už ty,které mě zaslali sami čtenáři,nebo ten,který jsem publikoval já,ze svých vzpomínek na dobu mé služby na státní hranici v době studené války. Příběhy zaznamenávají paranormální jevy, jako tomu je v epizodě EPITAF, nebo - a těch je více,popisují jev zvaný UFO.   

Publikovaným článkům se po čase dostalo pozornosti i u těch,kteří na státní hranici nesloužili,ale zato se zabývají fenoménem UFO,ať už jen jako pasívní čtenáři (a diváci různých dokumentárních pořadů v TV), nebo tomu dávají více a pátrání po takových jevech se věnují organizovaně,třeba v různých klubech.   Jedním z renomovaných sdružení je PROJEKT ZÁŘE (Evidence a výzkum UFO a dalších nevysvětlených jevů). Projekt Záře vznikl 27.3.1992 z iniciativy Čs.archeoastronautické asociace, která k tomu účelu navázala spolupráci s velením čs.vojenského letectva (tato spolupráce však již dnes funguje spíše formálně a zatím se jí nepodařilo obnovit v plné míře). Od roku 1994 pokračuje projekt Záře v činnosti samostatně, i když nejde o sdružení či klub v pravém slova smyslu. 

A právě Projekt Záře připravil aktuálně minisérii příběhů,jenž nazval UFO NAD ŽELEZNOU OPONOU. 
V tomto seriálu byly využity i zdroje, které autor našel právě na našem weblogu Pohraničník.
Cituji: ...V osmdesátých letech byla západní hranice Československa pečlivě střežena. Přesto, nebo možná právě proto, odtud pochází řada velmi zajímavých setkání s UFO...   ...V dobách, kdy se v letopočtu psala za jedničkou a devítkou osmička, se na našem území těsně za dráty železné opony děly věci vskutku nepochopitelné. Názory na hlášené úkazy se různí, od kulových blesků po provokace z ‚druhé strany‘ až na nevysvětlené, snad přírodní, světelné jevy. Materiály, které se nám dostaly do ruky, jsou ve většině případů obdobné a tak je zřejmé, že se jednalo o jeden a ten samý jev avšak v různých časových obdobích v řádu několika let a ne vždy ve stejné oblasti... 

Proto publikuji tuto anonci,aby se zájemci o tématiku nevysvětleného jevu nazvaného UFO spojeného se státní hranicí v dobách,kdy byl svět rozdělený probíhající studenou válkou, mohli seznamovat s událostmi, ke kterým v těchto místech došlo. Podle autora by se nové články měly objevovat zhruba v týdeních intervalech. 
Přiznám se,že já sám jsem velmi natěšený a se zájmem budu seriál na webu Projektu záře sledovat. 

Projekt Záře:  UFO nad železnou oponou 1

                       UFO nad železnou oponou 2  


                       UFO nad železnou oponou 3


                       UFO nad železnou oponou 4 

                        UFO nad železnou oponou 5 

                        UFO nad železnou oponou 6

3. března 2016

SLOVENSKO ČINÍ OPATŘENÍ NA STÁTNÍ HRANICI

Před nedávnem informovala bavorská zemská vláda,že se spolková země Bavorsko připravuje uzavřít své státní hranice s Rakouskem. Policejní složky jsou připraveny bránit vstupu nelegálních imigrantů z území Rakouska do Spolkové republiky. 
Tento fakt mimo jiné znamená, že by se statisíce běženců začali valit z Rakouska,přes území Slovenska a České republiky,ve snaze dostat se tímto "tranzitem" přes SK a CZ do Německa. 

Slovenská vláda,jak se zdá,nezůstala vůči této hrozbě apatická a připravuje soubor opatření k zajištění své části hranice s Rakouskem. Mimo jiné se testují mobilní hraniční zátarasy, které mohou, právě díky své mobilitě, přehradit rychle místa na státní hranici, kde je to akutní. 

Viz následující video televize RT:


VIDEO v lepší kvalitě na: webu YOUTUBE 

Bohužel,jak se zdá, Česká republika je jedinou zemí V4,která nečiní vůbec nic, pokud nepočítáme bohapusté žvanění ministra vnitra Chovance na téma,"že jsme připraveni" a nevěryhodné ujišťování premiéra Sobotky o tom,že je všechno v pořádku a EU má vše pod kontrolou. 
Nevím,jak to vidí občané Česka,ale já to vnímám tak,že z nás vláda České republiky dělá blbce. Ministrům vnitra i obrany,stejně jako předsedovi vlády vůbec nezáleží na tom,co s námi a naší zemí bude.

Podívejme se na tuto mapu: 

Mapa střední Evropy.

Kudy se tak asi povalí ty statisíce nelegálních běženců z Rakouska,když slovenská i rakousko-německá hranice budou zajištěny a uzavřeny? K nám,samozřejmě.
Nejhůře na tom bude region okolo Znojma, kde je na pomezí Rakouska a jižní Moravy krásná rovina, přímo vybízející k tomu,aby se tudy dala na pochod "invaze" běženců.
O něco lépe na tom budou obyvatelé a region okolo Šumavy,tam, díky neschůdnému terénu a relativně drsným klimatickým podmínkám bude tlak migrantů o něco menší.  

To ovšem není to nejhorší.
Může se totiž stát (a je to velmi, velmi pravděpodobné),že Spolková republika Německo ve finále, v rámci "zvládnutí vlny imigrantů" pak uzavře státní hranice s Českou republikou. Co by to pro nás znamenalo,si mnozí neumí představit,ani ve svých nejhorších fantaziích. Mít na našem území statisíce běženců, frustrovaných z toho,že se nemohou dostat do vytouženého Německa,to je scénář vskutku děsivý. 
Všichni víme,jakých trestných činů,s jakou brutalitou a agresivitou se na místním obyvatelstvu tito imigranti dopouštějí... 

Schéma mobilního zátarasu použitého na slovenské hranici.Uvědomuji si,jak situace neustále eskaluje, jak se počty tzv.běženců v Evropě zvyšují a jak to celá negativní dění dostává spád. A historie nás poučuje o tom,že naši "spojenci" (v tomto případě Německo, potažmo EU) se klidně opět pokusí vyřešit své problémy na úkor naší země,našich obyvatel.ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si na odkazy: 


* Bližší informace o mobilních bariérách (únor 2016)

* Situace v Evropě a České republice (srpen 2015) 

* Uprchlická krize,nebo okupace Evropy? (září 2015) 

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY JINDE: 

* Jde do tuhého,ČR nevydrží nápor imigrantů. (2.březen 2016) 

* Až ostatní zavřou hranice,vydržíme jen 15 dní  (2.březen 2016)