19. března 2018

ROZVADOV - SETKÁNÍ VOJÁKA US.ARMY A POHRANIČNÍKŮ

Včera (18.3.2018) mě přišel do pošty e-mail s níže uvedeným textem, kdy bývalý voják US.ARMY, jenž sloužil na státní hranici (západní) Německo - ČSSR v oblasti Rozvadova, žádá weblog Pohraničník o zprostředkování setkání své, jako bývalého amerického vojáka s bývalými pohraničníky, kteří, podobně jako on, sloužili na československo-německé hranici na Rozvadovsku. Zde je text: 

Dobry Den, I do not yet speak Czech but am slowly learning so I am using google translate.  I served on the CSSR border near Rozvadov and I will be landing in Praha in 10 days.  I intend to visit the PS museum in Rozvadov and would really like to meet some PS people and sit and have a beer with them.  There is also one person in particular I would like to meet and I have included his picture [just in case you might know who he is].  If you know how I can get this picture [and a few more] posted somewhere that might help me find these people I would be greatly thankful.

If you would like to meet you can contact me via this email or my in country contact is

Joe Shields c/o Vít Zemánek

tel. (+420) 775 692792

I really look forward to meeting some of my old "enemies".


Dobry Den, jsem ještě nemluví česky ale pomalu učí tak jsem pomocí google translate.  Já jsem sloužil na hranici ČSSR poblíž Rozvadov a já přistání v Praze za 10 dní.  V úmyslu navštívit muzeum PS v Rozvadově a opravdu rád s někým PS a sedět a mít pivo s nimi.  Existuje i jedna osoba zejména bych chtěla potkat a jsem zařadil jeho obrázek [případ mohl vědět, kdo to je].  Pokud víte, jak to dostanu obrázek [a další] vyslán někde, že by mi pomoci najít tyto lidi bych byl velice vděčný.

Pokud byste chtěli poznat můžete mě kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu nebo v mé zemi je kontakt
Opravdu se těším na setkání s některými z mých starých "nepřátel".

Screenshot příchozího e-mailu z USA.


  Bývalý voják pohraniční jednotky US.ARMY Joseph Shields zde uvádí (český) telefonní kontakt na osobu žijící v České republice,(pan Vít Zemánek, tel: 775 692792) které je možné zavolat a zjistit si podrobnosti a případně se domluvit na setkání v Rozvadově, u tamnějšího Muzea PS a potom si někam zajít na pár piv, neboť jak známo, u dobrého moku se nejlépe diskutuje. 

Voják US.ARMY Joseph Shields na státní hranici NSR - ČSSR. 


   Samozřejmě, že já sám, coby bývalý důstojník československé Pohraniční stráže, rád napomohu realizaci takového setkání, neboť si myslím, že je správné, když se dnes setkávají bývalí protivníci z obou stran přísně střežené hranice v dobách studené války. 

   Několik takových setkání už proběhnulo a já jsem samozřejmě o tom informoval zde, na weblogu Pohraničník. Setkání tohoto druhu probíhají i v zahraničí, svého času jsem četl o setkání bývalých pilotů US.Air Force a pilotů letectva Sovětského svazu. Určitě by se to dalo najít přes Google. 

   Pan Joseph Shields v příloze mailu, kromě textu a své fotografie z oněch časů poslal i dobové foto důstojníka Pohraniční stráže, se kterým se náhodně setkával během provádění tzv."demarkací" státní hranice. Určitě jste takové setkání na čáře zažili i vy, kdo jste sloužili kdekoliv na čs-západoněmecké hranici. Na druhé straně vojáci US.ARMY, nebo policisté BGS, Bayerische Grenzpolizei, či celníci ZOLL, navzájem jsme se vyfotil, zasalutovali a šli jsme po svých :-) Já jako důstojník PS jsem v letech 1985-1990 zažil takových setkání snad stovky a časem už mě ty tváře byly povědomé. Ti, ne druhé straně hranice to měli stejně. 

   A právě s tímto nadporučíkem PS, jehož jméno p.Joseph Shield samozřejmě nezná, by se také rád setkal. A kdoví, pokud se o tomhle článku dozví onen nadporučík odněkud z roty PS na Rozvadovsku, třeba se bude chtít se svým bývalým americkým protivníkem také vidět. 

Kontakt/mail Joe Shields ssbn656gold@hotmail.com   Takže, pokud by někdo z vás, čtenářů weblogu Pohraničník věděl, o koho se jedná, dejte mu prosím vědět. Jinak já osobně nevím, co jiného bych pro to ještě mohl udělat. Děkuji  :-)

    Samozřejmě, je možné obrátit se i na moji osobu jako Admina weblogu, přes můj MAIL a já jsem ochoten předat požadované dále, samozřejmě s tím, že budu diskrétní a neposkytnu informace žádné třetí straně. Ti, kdož už se někdy na mě obrátili, s nějakou žádostí, prosbou, zprostředkováním, vědí, že mlčím jako šumavské hvozdy a co se do redakce dostane, tak tady i zůstane.  
ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si na články s obdobnou tématikou.

***  Setkání vojáků Pohraniční stráže, ČSLA, US.ARMY 19.9.2014 

*** Setkání vojáků Pohraniční stráže a policistů BGS 11.7.2015  

*** Moje střetnutí s vojáky US.ARMY v Trojmezí

***  Muzeum Pohraniční stráže Rozvadov kóta 233 

***   Diskuzní fórum na webu Vojensko CZ

9. března 2018

POHRANIČNÍ INCIDENT - DYLEŇ 1959

Příběh, který se odehrál 22.října 1959 v pohraničním úseku 14.rPS Slatina. 

Měl to být obyčejný zkušební let. Němečtí piloti však kvůli špatné znalosti morseovky a neuvěřitelné shodě náhod havarovali na územím tehdejšího Československa. Studená válka byla v plném proudu a zadržení západoněmeckých letců bylo velkou senzací. 


Thunderstreak F-84 F


   Dne 22.10.1959 v 09:10 ráno odstartovaly dva letouny Thunderstreak F-84 F ze základny Memmingen ke cvičnému letu podle přístrojů přibližně na trati Memmingen – Norimberk – Frankfurt – Memmingen. Zhruba po třiceti minutách letu ve výšce 10 000 metrů měl vedoucí dvojice letců Rolf Hoffmann, u kterého se jednalo o první let tohoto typu, závadu na kyslíkovém systému. Další pilot Helmut Kraus, který byl jako instruktor, převzal velení a rozhodl o návratu zpět na domovskou základnu. Oblastní kontrola ve Fürstenfeldbrucku jim udělila pokyn k návratu na základnu a povolila zahájit sestup na přistání.To bylo poslední, co si letci mezi sebou dokázali potvrdit. Následně, pro technickou závadu na vysílačce jednoho ze strojů, spojení mezi sebou ztratili. 
   Piloti byli přesvědčení o tom, že se nachází v prostoru cílového letiště, neboť jim předtím vojenský řídící letového provozu dané oblasti udělil povolení k zahájení sestupu a přistání na základně Memmingen.

   Dvojice pilotů, která se domnívala, že vykonává standardní přístrojové přiblížení na sestupu v Memmingenu, přitom nevědomě dvakrát narušila československý vzdušný prostor. 

   Vojenské radiolokátory československé PVOS zachytily oba Thunderstreaky v 10:07 jihozápadně od Norimberku a od té doby jim byla věnována pozornost. Na naše území vlétly v 10:24 v oblasti kopce Dyleň západně Mariánských lázní ve výšce 5 500 metrů. Letouny dále pokračovaly po trase Horní Slavkov, Sokolov a Cheb a v 10:28 naše území opustily, zhruba v místech Starého Hroznatova, ve výšce 5 200 metrů. 
V 10:30 byly v důsledku rychlého klesání ztraceny všemi prostředky RTV (Radiotechnického vojsko) v prostoru Redwitz (pozn: Redwitz an der Rodach, město 80 kilometrů západně Chebu).
   
   Maximální hloubka narušení vzdušného prostoru byla 30 kilometrů, celková délka letu nad naším územím činila 70 kilometrů, přičemž doba letu při maximální zaznamenané rychlosti 1000 km/h byla pouhé čtyři a půl minuty.

   Vzhledem k častým provokacím považovaly orgány PVO pohyb zachycených cílů za vědomé konání protivníka a rozhodly se rychle jednat.

   Proti narušitelům nechala PVOS postupně odstartovat tři přepadové stíhače – jeden MiG-19 P z letiště Plzeň-Líně, jeden MiG-17 PF z letiště v Žatci, oba ze sestavy 3. slp (Stíhací letecký pluk), a jako poslední MiG-17 PF z letiště v Českých Budějovicích z 1. slp.   Rozkaz ke vzletu přepadového stíhače MiG-19P z Líní přišel v 10:13. Kapitán Polák dokázal vzlétnout za tři a půl minuty od vydání rozkazu, tedy v době kratší, než byly platné normy. Stíhač byl veden radiolokátorem P-20 Dobřany, který byl však silně rušen atmosférickými poruchami. Aby v prostoru Chebu nedošlo ke ztrátě zasahujícího letounu z obrazovky radaru a případnému narušení vzdušného prostoru NSR, rozhodl se letovod-operátor přehrazovat dráhu narušitelů východně od Karlových Varů, k čemuž byl dále ze Žatce povolán MiG-17PF s kapitánem Brunclíkem. Třetí přehrazování probíhalo v prostoru Bílovice-Nepomuk letounem MiG-17 PF kapitána Ptáčka z letiště Planá v Českých Budějovicích.

   MiGy se však se Thunderstreaky nepotkaly. Důvodem byla krátkodobost letu obou narušitelů nad naším územím a z toho vyplývající nemožnost zachytit letouny palubními radiolokátory. Navádění bylo dále ztíženo tím, že pro atmosférické poruchy, údajně vyvolané přechodem teplé fronty, žádný radiolokátor nedokázal vést současně cíl i stíhače. Svoji roli pak hrálo počasí v prostoru narušení hranice: zataženo, spodní základna oblačnosti 200–300 metrů, horní hranice 10 000 metrů, déšť, dohlednost pod mraky do 10 kilometrů, nárazový vítr 20 až 50 km/h.

   Během sestupu, v době, kdy se obě západoněmecká letadla měla ocitnout na finále, vysunuli piloti podvozek, brzdicí štíty a přistávací klapky. Letouny však místo základny Luftwaffe přistávaly na československém území poblíž Dyleně. 
V této konfiguraci zachytily oba Thunderstreaky při rychlosti 280 km/h za vrcholky stromů, těžce poškozené začaly hořet a rozpadat se. Piloti se stihli katapultovat.
   Oba letci se po úspěšné katapultáži ze svých letadel ocitli na padácích a dopadli do korun stromů. Zatímco Helmuth Kraus použil nůž, aby přeřízl padákové šňůry, pohodlně se spustil na zem a od místa nehody ušel dva kilometry, než byl zadržen dvojčlennou hlídkou Pohraniční stráže, jeho kolega Rolf Hofmann zůstal bezvládně viset deset metrů nad zemí a teprve voláním „Hilfe, Hilfe“ si sjednal pozornost jednotky PS pod velením kpt.Josefa Havla, která mezitím dorazila na místo předpokládaného výbuchu. 

   V prostoru dopadu obou letounů, nesoucí označení DD-107 52-6546 a DD-108 51-9517, nacházející se zhruba 1 500 metrů od státní hranice, byly nalezeny oba padáky, vystřelovací sedačky Martin Baker a pilotní přilba s dýchacím přístrojem patřící Krausovi. Trosky jeho letounu zároveň při dopadu zapálily lesní porost. V žádném z letounů nebyly nalezeny náboje.


   Krátce po převozu na rotu je příslušníci plánské brigády PS útvaru Slatina předali orgánům z nadřízeného velitelství. Kolem jedenácté hodiny večerní si oba letce vyzvedli příslušníci Hlavní správy Vojenské kontrarozvědky a eskortovali je do věznice v Praze Ruzyni. Co o této události říká Kronika (tehdejší) 4.roty Pohraniční stráže Slatina? 

Cituji: 

Dne 22. 10. 1959 v 10.16 hodin bylo v úseku rPS Slatina zaznamenáno narušení vzdušného prostoru z NSR do ČSR dvěma tryskovým i letadly. Ty nebylo možné z důvodu nízké oblačnosti identifikovat. Krátce po narušení byl z prostoru plánského můstku zaznamenán hlídkou 4. rPS Slatina svobodníkem Josefem Špaňou výbuch. 

  U roty byl vyhlášen pohraniční poplach a organizováno pátrání. V prostoru Plánský můstek potvrdil PPS, hajný p.Hrubeš, havárii dvou letadel. Pohraničníci, kteří propátrávali terén zaslechli volání. V uvedeném směru narazili na jednoho z letců, který visel zavěšen v padáku v koruně stromů, asi deset metrů nad zemí. 

  Jednalo se o pilota BW - Luftwaffe. Krátce poté byl v sousedním úseku roty PS Mohelno zadržen technickou hlídkou voj. Antonínem Kozákem a voj. Jaroslavem Fialou i druhý pilot a to v době, kdy se snažil překonat drátěný zátaras (signální stěnu) ve směru do NSR. 

  V úseku roty byly nalezeny zbytky dvou havarovaných tryskových letadel F-84 v barvách německého Bundeswehru. 

ZDROJ: KVASNIČKA Stanislav: Z historie 12. brigády PS Julia Fučíka vyznamenané Řádem rudé zástavy Planá, 2012, str. 56,57

                      Screenshot z diskuze na FB Group bývalých pohraničníků.   Dva dny po nehodě, 24. října 1959, byli oba letci na základě rozhodnutí Generálního prokurátora vzati do vyšetřovací vazby. Stabsunteroffizier Helmuth Kraus a Unteroffizier Rolf Georg Hofmann patřící k 1. letce stíhací-bombardovací eskadry Jagdbombergeschwader 34 „Allgäu“ byli obviněni z trestného činu vniknutí na území republiky, podle paragrafu 95 a trestního zákona, a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle paragrafu 246 odst. 1 trestního zákona, neboť havárií způsobili škody na lesní kultuře.

   Případ byl tehdy nakonec uzavřen ve smyslu: "byli zadržováni právem, mohli jsme je postavit před soud, ale velkoryse jsme vyhověli žádosti západoněmeckých úřadů o vydání obou pilotů zpět bez potrestání". 

   Dne 3.prosince 1959 v jednu hodinu odpoledne opustili příslušníci letectva NSR Helmuth Kraus a Rolf Hofmann své ruzyňské cely 246 a 244 a v podvečerních hodinách byli předáni německé straně. Stalo se tak na přechodu Waidhaus – Rozvadov.

   Československá strana si na spolkové vládě v Bonnu nárokovala odškodnění ve výši zhruba 230 000 Kčs. Za pobyt obou pilotů ve věznici Praha - Ruzyně si Ministerstvo vnitra účtovalo 25,- Kčs za osobu a den, celkem tedy 1950,- Kčs. Samostatnou položkou byly cigarety a časopisy, které vyšly na 780,- Kčs.

   Osud v Československu krátce zadržovaných letců Krause a Hofmanna, z podzimních dnů roku 1959, zůstal jedním z mnoha důkazů, že tzv.studená válka tak měla ve středu Evropy svoji žhavou československou hranici. 

(c) AUTOR PŘÍBĚHU: pan Miroslav Jindra  

ZDROJ ČLÁNKU: web Technet CZ  

Text článku publikovaného zde na weblogu Pohraničník byl částečně krácen, byly zveřejněny jen ty pasáže, které se týkají Pohraniční stráže a ochrany státní hranice. 
Komplet celý text lze nalézt na webu Technet.  

INFO Z NĚMECKÝCH ZDROJŮ.    Thunderstreaks der Luftwaffe machten durch versehentliche Flüge hinter die Ostgrenze der Bundesrepublik mehrmals unliebsame Schlagzeilen. So blieben zwei F-84F (DD-107 und DD-108), die am 22. Oktober 1959 um 9.16 Uhr in Memmingen zu einem Instrumentenübungsflug gestartet waren, wochenlang verschollen. Die beiden Flugzeugführer, Stabsunteroffizier Helmut Kraus und Unteroffizier Rolf Hofmann, hatten um 9.50 Uhr gemeldet, dass eine Maschine Schwierigkeiten mit der Sauerstoffanlage habe. Auf dem Rückweg unterlief ihnen ein gravierender Navigationsfehler. Sie hatten offenbar das Funkfeuer ihres Heimatplatzes mit dem in Grafenwöhr nahe der tschechischen Grenze verwechselt. 

   Ein Pilot berichtete später: „Ich glaubte über Memmingen zu sein, als ich durch die niedrige Wolkendecke auf die Tannenbäume stieß. Ich zog hoch, dann war schon Feuer an der Maschine, die Turbine lief nicht mehr. Ich habe den Schleudersitz betätigt. War nicht hoch genug für den Fallschirm, der sich kaum noch öffnen konnte. Da hing ich an einer Tanne, habe den Helm und die Sauerstoffmaske an den Ast gehängt und bin runtergeklettert. Dann suchte ich Menschen und sah braune Uniformen, die ich noch nie gesehen hatte. Jetzt erst merkte ich, dass ich wohl in der Tschechoslowakei war ...“ 

    Die beiden Flugzeugführer wurden nach 41 Tagen Einzelhaft am 3. Dezember 1959 am Grenzübergang Waidhaus wieder den deutschen Behörden übergeben.

Stabsunteroffizier Helmut Kraus, 29, aus Göppingen bei Augsburg, verheiratet, ein Kind, seit Juli 1956 Soldat, ausgebildet in Amerika.
Unteroffizier Rolf Hofmann, 23, aus Friedberg in Hessen, ledig, seit Mai 1957 Soldat, ausgebildet in Amerika und Kanada.
Ihre beiden Düsen-Jagdbomber des Musters F 84 F "Thunderstreak" im Rottenverband von der Piste des Horstes Memmingen abgehoben. Kraus hatte 184, Hofmann 87 Alleinflugstunden mit dem Muster F 84 F hinter sich.ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? 
Klikněte si na článek s podobnou tématikou: