13. června 2014

MUZEUM POHRANIČNÍ STRÁŽE.

13.7.2014 bude slavnostně otevřeno muzeum PS.


Informace.

Muzeum POHRANIČNÍ STRÁŽE umožní po svém otevření poznat život jejich příslušníků na základě osobních zkušeností. Umožní pomocí projektu ŽIVÁ HISTORIE vyzkoušet výcvik, službu a podmínky v kterých žili na vlastní kůži.
Popis.
Je mnoho muzeí železné opony, ale muzeum POHRANIČNÍ STRÁŽE popisující život a službu PS neznáme ani jedno. To vedlo KVH Hraničář k rozhodnutí zrekonstruovat jeden objekt a umožnit zájemcům poznat a vyzkoušet službu pohraničníků. Není cílem zabývat se historií jednoho určitého místa, ale vytvoření interiéru typického pro Pohraniční stráž.ZAJÍMÁ VÁS VÍCE ?  Klikněte si pro informace: 

Klub vojenské historie Hraničář - Facebook 

Informace na webu Vojensko CZ


1 komentář:

Unknown řekl(a)...

13. ČERVENEC 2014 - VÝZNAMNÝ DEN na Rozvadově - Klub vojenské historie HRANIČÁŘ otevírá historickou rotu PS

ANO,
skutečnou ukázkovou pohraniční rotu se podařilo výborné partě aktivních děvčat, chlapců a skutečných bývalých ochránců čsl. státní hranice pod vedením Viktora Osičky zprovoznit, vybavit potřebnými technickým, dokumentačním i zbrojním materiálem a za účasti 200 přítomných členů KČP, bývalých vojáků, praporčíků a důstojníků, příslušníků Veřejné bezpečnosti a současné policie, představitelů politického a společenského života, za účasti občanů, mládeže i dětí byla byla slavnostně otevřena. Slavnostním napochodováním jednotky pohraničníků a příslušníků Veřejné bezpečnosti na nástupiště před vchodem do jednotky a následným zazněním Československé hymny byl zahájen slavnostní akt otevření roty Pohraniční stráže. Za zvuku Husitského chorálu byla veliteli symbolické pohraniční jednotky slavnostně předána nová zástava.Tento historický živoucí skanzen roty PS se stává dnem 13. července 2014 základnou pro spousty zájemců o poznání skutečného a nezkresleného života bývalých pohraničníků, stává se příkladnou ukázkou pro děti, mládež i dospělé toho, že ochránci státní hranice nebyli nikdy bezohlednými střelci do všeho , co se na hranici pohnulo, jak se NEPRAVDIVĚ snažili a dodnes snaží tzv. "PRAVDOLÁSKAŘI" a současní rádo by "DEMOKRATÉ A LIBERALISTÉ" přesvědčovat naše občany při zneužívání bezohledného působení veřejných masmédií v rukách Schwarzenbergů a spol.


Přítomní občané si mohli prohlédnout uvnitř i vně celý objekt roty, přesvědčit se o skromnosti a účelnosti jejího uspořádání a výbavy a pro nejžhavější zájemce bylo umožněno nejen prohlédnout si psy a pojízdnou techniku, ale vyzkoušet si třeba i střelbu ze samopalů s použitím cvičného střeliva na zdejší střelnici. Všem, kteří se podíleli mnoha stovkami hodin na vnitřní i vnější, úpravě objektu, pronajatého radnicí města Rozvadov, poděkoval iniciátor a hlavní organizátor projektu bývalý pohraničník Viktor Osička. Přivítal a poděkoval dále všem přítomným hostům a občanům z řad příznivců, kteří se na slavnostní otevření roty PS sjeli z celé republiky. Nová zástava Klubu vojenské historie HRANIČÁŘ byla následně dekorována stužkami od přátel z místních sekcí OSH KČP z Aše, z Chebu a z okresní chebské organizace KČP, kterou provedli předseda okresní sekce OSH KČP přítel Štěpán Drapák a člen okresní a krajské rady KČP přítel RSDr. Jaroslav Horák.


Vydařenou významnou akci nepokazil ani krátký intenzivní déšť, před nímž se měli všichni účastníci kam schovat. Dobré občerstvení a přátelské ovzduší jenom umocnila tento vydařený krásný den.
Děkujeme Vám, přátelé, a přejeme Vám mnoho zdaru ve vaší záslužné činnosti pro objektivní poznání historické pravdy. Vážíme si toho, že propagátoři muzeí tzv. ŽELEZNÉ OPONY dostávají od Vás políček za veškerou tu snůšku lží, podvodů a klamů o pohraničnících, jejich životě a čestné službě na SH.


Více zde: http://vzpominkynaps.webnode.cz/news/a13-cervenec-2014-vyznamny-den-na-rozvadove-klub-vojenske-historie-hranicar-otevira-historickou-rotu-ps/