8. února 2015

VOJENSKÁ ŠKOLA POHRANIČNÍ STRÁŽE - HOLEŠOV

(Uvedené údaje jsou z dobových informačních brožur)

Střední odborná škola PS a VMV

Je čtyřletou resortní školou, která formou denního studia poskytuje úplné střední vzdělání v oboru „všeobecná ekonomika" a praporčické vzdělání. Absolvováním dvouletého studia na této škole splní žáci povinnou školní docházku. Úkolem školy je připravovat absolventy k výkonu praporčických funkcí u PS a VMV, ke studiu na Důstojnické škole PS a VMV, případně ke studiu na vysoké škole. 
Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 8. třídu základní školy a kteří mají trvalý zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra. podmínkou přijetí je, že uchazeč v roce, v němž ukončil 8. třídu základní školy dosáhl 14 let věku do 15. července. Po ukončení školy jsou absolventi – vojáci z povolání zařazováni k výkonu služby u útvarů PS a vojsk MV v souladu s potřebami služby.

V průběhu studia jsou žáci bezplatně materiálně zabezpečeni, je jim poskytováno stravování a pobírají kapesné ve výši 50,- Kčs měsíčně (75,- Kčs studující s vyznamenáním). Žáci mají 6 týdenní letní prázdniny, 14 denní vánoční prázdniny a týdenní jarní prázdniny. mimo to je žákům udělováno 1 x měsíčně volno k návštěvě rodiny (jeden pracovní den a sobota s nedělí). 

Dobová fotografie z archívu autora - studenti SOŠ PS (1984)


V závěru čtvrtého ročníku vykonávají žáci 5ti měsíční náhradní vojenskou službu s plným zabezpečením vojáků v náhradní vojenské službě a stávají se vojáky z povoláním v hodnosti rotmistr. všichni žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B".

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z předmětů mateřský jazyk a literatura, ruský jazyk, marxismus-leninismus a čsl. socialistické právo a praporčickou zkouškou z předmětů pohraniční příprava a týlová příprava. 

Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na Důstojnické škole PS a VMV, kde získávají odbornost velitele čety a hodnost podporučíka, nebo mohou být vysláni k dennímu studiu na odborné vojenské vysoké školy. 

Dobová fotografie z archívu autora (Holešov 1985)


Část absolventů je zařazována na základní praporčické funkce u vojsk MV nebo do 6 měsíčního kvalifikačního kursu pro zastávání funkcí výkonný praporčík rPS nebo technik rPS.

Důstojnická škola PS a VMV

Je resortní školou, která formou 10 měsíčního denního studia poskytuje důstojnické vzdělání se zaměřením „Pohraniční stráž" nebo „Vojska ministerstva vnitra".
Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s úplným středním vzděláním, kteří mají zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo u vojsk ministerstva vnitra.

Před nástupem do Důstojnické školy PS nebo vojsk MV jsou uchazeči povoláváni k 5ti měsíční náhradní vojenské službě a to ve dvou termínech k 1. září nebo k 1. dubnu. v náhradní vojenské službě absolvují poddůstojnickou školu PS v Plané u Mariánských Lázní nebo poddůstojnickou školu vojsk MV ve Frýdku Místku.Po úspěšném absolvování poddůstojnické školy, resp. náhradní vojenské školy, jsou uchazeči přijati do služebního poměru vojáka z povolání v hodnosti rotmistra a převelení ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV v Holešově.

V průběhu studia Důstojnické školy PS a vojsk MV jsou studenti v materiální péči školy, studium probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia pobírají funkční a hodnostní plat.

Všichni studenti mají možnost získávat oprávnění k řízení motorových vozidel skupin „B".
Studium je ukončeno důstojnickou zkouškou. Absolventi důstojnické školy jsou zpravidla zařazováni do důstojnických funkcí u útvarů Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra podle směru studia.Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na fakultě ochrany státních hranic Vysoké školy SNB nebo na vojenských vysokých školách.
Výběr ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV organizují KS SNB a provádějí OS SNB podle místa trvalého bydliště uchazečů; poskytují současně i všechny potřebné informace o podmínkách přijetí a další službě.


Vysoká škola SNB 3.fakulta ochrany státních hranic  

V rámci VŠ SNB byla v Holešově zřízena III. fakulta, později přejmenovaná na Fakultu ochrany státních hranic VŠ SNB. V roce 1986 byla Fakulta ochrany státních hranic přemístěna do Bratislavy a 1. 3. 1986 vzniká v Holešově na základě rozkazu federálního ministra vnitra Důstojnická a praporčická škola SNB, PS a VMV se zahájením výuky 1. 9. 1986.
Z dobové náborové brožury FMV


VIDEO (Historie školy v Holešově).

Youtube - zdroj:  VIDEO ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? 

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Je nutno připomenout, že předchůdkyní VŠPS byla VSOŠ PS- vojenská střední odporná škola pohraniční stráže. Poslední ročník byl vyřazen v roce 1976.
Oproti VŠPS měli žáci po celé čtyři roky tuhou vojnu- ubytování přímo v kasárnách s normálním vojenským režimem, vycházky jen výjimečně- byli jednotlivci, kteří se nedostali z kasáren i déle jak dva měsíce. Domů byla šance pouze na dva dny kolem 28. října /pokud žák nebyl problémový, to trávil volno ne doma, ale rajonama v kasárnách/, poté vánoční prázdniny, jarní a letní. Opušťáky jen málokomu a málokdy, o zákazu civolního oděvu po dobu čtyř let netřeba hovořit.
Mimo vojenských předmětů a povinností /dozorčí služba po celou dobu, směny v kuchyni, rajony ráno večer a další radosti vojenského života neustále přítomny. Třetí a čtvrtý rok vykonána ZVS- takže ke studiu přibyly stráže, ochrana muničáku, ochrana kasáren a tp. Nutno zmínit i vězení- přes týden tzv. po službě- po výuce vzít deku a hlásit se v posádkové věznici, ve dnech volna normální arest- s oblibou určen nástup tresty na dny, kdy ostatní jeli domů.
Škola byla postavena na roveň civilní strojní průmyslovce, takové byly i předměty a záhlaví na maturitním vysvědčení.
Takže, admine, vaše ročníky se měly jak prasata v žitě oproti vašim předchůdcům.
Solitér

Pohranicnik řekl(a)...

Mno, já jsem dělal ještě SOŠ PS a VMV v letech 1981-1985,což nebylo tak tvrdé,jako VSOŠ PS o níž píšeš, ale ještě ne taková "pohoda" jako ona policejní škola po Listopadu 1989, již v nových poměrech.
Takže, Solitére,jako "prasata v žitě" jsme se tedy neměli, to až ti později, v éře humanismu, pravdy a lásky :-)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, Taky se přidám. Já jsem si to užil v plné pálce v letech 1968-1972, navíc s neblahým vlivem vojsk Varšavské smlouvy.Vše ale kladně kompenzovala přítomnost sousední ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY.Navíc jsme byli mladí, takže jsme přežili a rád vzpomínám. čau Míra

Anonymní řekl(a)...

Pro anonyma z 11.2.
No jo, když jste měli vedle pičifarmu, to se to študýrovalo.

Anonymní řekl(a)...

Nejen pifu, pokud jsme se dostali ven, tak naším cílem byla putyka "U špinavého cecku", popřípadě "U čtyř stehen", o Hausu, Slávce, U sedmi trámů, Hraběně, ve Všetulích "U maminy"- apropó Všetuly a místní brigádnice, dělnice- spousta dospívajících se díky zaměstnankyním místního cukrovaru stala dospělým...
Solitér

Anonymní řekl(a)...

Ještě k řidičákům, viz údaj z článku " všichni žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B"."
Pro studenty VSOŠ byl řidičák povinný, normální součást výuky, platil se pouze kolek 60Kčs, po skončení řidičského kursu byl každý absolvent držitelem "B", "C", "T", kdo chtěl i "A", tak si připlatil 300Kčs.
Maturovalo se z ČJ a literatury, RJ, technologie a části strojů. Kdo chtěl, mohl i z matematiky.
Solitér

Pohranicnik řekl(a)...

Solitére,
tak náš ročník 1981-85 už maturoval z Českého jazyka, Ruského jazyka, Československého práva a (nezbytného) Marxismu-leninismu :-)
A také jsme skládali zkoušky z vojenských odborných předmětů: určitě z Pohraniční přípravy a ty další si už nepamatuji (Vševojsková taktika?).

Řidičský průkaz skupiny B a M jsme fakt dělali bezplatně, jen ten kolek jsme si museli zatáhnout sami. Výuku prováděli v Holešově důstojníci PS a SNB. Jen ke zkouškám (praktickým jízdám) byl pozvaný nějaký esenbák z dopravky.

Anonymní řekl(a)...

... a teď se tito absolventi chlubí maturitou nebo titulem JuDr. ... Naštěstí Česká advokátní komora rozhodla že tito JuDři jako advokáti ani náhodou .... Mít maturitu ze socialistického práva ..... To je síla - vždyť za socialismu platilo, že co zákon nepovoloval, to bylo zakázáno - prostě zákony naruby

Anonymní řekl(a)...

Prosím Vás? A to jste vyčetl kde, že to co zákon nepovoloval bylo zakázáno? Někde v nějakém veledíle Havla, Pawlovské nebo jste to viděl v seiálu Vyprávěj? Nebo o tom blábolil Schwarzenberg? Je to naprostá blbost, co tvrdíte! Přečtěte si Ústavu, která platila do pros. 1989 a v poněkud pozměněné formě platí dodnes. A propos-víte proč nepřijala AK popravdě absolventy VŠ SNB mezi sebe? Je to jednoduché-tito lidé měli obrovské zkušenosti v trestním právu (nepopírám, že i mnoho dobrých známých na soudech a prokuratuře) a hlavně-znali své grázly z disentu a z řad veksláků atd. kteří se museli u krytí svých lumpáren v době privatizace atd. kurwa finančně otřepat! Škoda takové prebendy nechávat bývalým fízlům, že? Tvrzení, že absolventi VŠ SNB měli omezené znalosti z občanského práva (jak to někde zaznělo) je alibismus. Není to pravda a takovou věc si bylo možno doplnit navíc praxí stejně jako to dělají advokáti po přijetí zmrskaného Občanského zákoníku dnes.

Pohranicnik řekl(a)...

Děkuji za tento komentář.
Je vidět,že jste v tomto směru dobře informován a vycházíte z jistých vlastních zkušeností. Přesně tak, jak píšete to bylo. "O peníze šlo až v první řadě".

ADMIN Zdeněk V.

Anonymní řekl(a)...

Admine, i já děkuji za komentář Tvůj i Anonyma z 22.2.2015. Je vidět, že obor Právo evidentně není Vaše silná stránka a Anonym z 20.2. má bohudík naštěstí pravdu.

Anonym z 22.2.2015 mluví evidentně o ústavním zákonu č. 100/1960 Sb. tedy Ústavě, která platila do 31.12.1992 (včetně 20ti novel) - v prosinci 1989 ještě obsahovala ustanovení o vedoucí úloze KSČ. Asi Vám článek 4 Ústavy č. 100/1960 Sb. evidentně velmi chybí, neboť chránil nikoliv občany této země, ale především neomezenou moc a monopol KSČ (i když v jasném rozporu s článkem 3 té samé Ústavy). Ze 113 článků Ústavy č. 100/1960 Sb. bylo převzato / modifikováno pouze 23 do Ústavy č. 1/1993 Sb.

V demokratickém právním státě platí zásady: občan smí konat vše, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen konat nic, co zákon výslovně nepředepisuje; státní moc smí konat jen to, co je jí zákonem výslovně předepsáno - o tom blábolu jak píše Anonym z 22.2.2015 se píše přímo v zákoně - viz článek 2 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. V totalitních (tedy i komunistických) státech platí tento vtah přesně opačně: pro občany: co není dovoleno, je zakázáno; pro stát: co není zakázáno, je dovoleno.

Toto jsou základní právní principy, které by měl znát i každý maturant Vojenské školy pohraniční stráže. To nevymyslel ani Havel, ani televizní seriál, to se píše ve všech učebnicích Práva (ale ne Socialistického práva, které mimo jiné také Soukromé právo nahradilo Veřejným právem). Zdá se, že jak principy totalitního komunistického státu tak Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.Vám oběma velmi chybí ke štěstí.

A Trestní zákon č. 140/1961 Sb. a znalosti jeho praktického uplatňování? Myslíte tím mimo jiné i právo střelby do vlastních spoluobčanů? Nebo obehnání naší vlasti ostnatými dráty do ktrerých se pouštěl elektrický proud? Opuštění republiky podle § 109 komunistického trestního zákona č.140/1961 Sb. byl trestný čin zaměřený proti vlastním občanům, pokoušející se získat quasilegální cestou jejich majetek, zejména nemovitý, zanechaný v Československu. A co teprve Trestní řád č. 141/1961 Sb. vycházející s třídně represivní podstaty? Takoví právníci v ČAKu opravdu místo nemají.
Většina lidí v této republice by spíše ocenila znalost a zkušenosti s ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., který je dnes součástí ústavního pořádku ČR - tedy víte-li vůbec o co jde - a jehož zásady platí v každé civilizované zemi - viz též např. článek 14 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb.- z tohoto článku musíte mít jako bývalí PS z povolání doslova husí kůži.

Takže Vašimi fundovanými komentáři jste přesně potvrdili, proč Vás respektive absolventy škol pro pohraničníky, nechtějí do ČAKu.

Přeji úspěšné doplnění znalostí základů právní vědy

Anonymní řekl(a)...

pro místní diskusi docela trefné řádky z PL: Neodpovídejte různým trollům, či spíše trotlům (v německém originálu Trottel=hlupák, blbec…) a trotlíkům a nediskutujte s nimi. Je to ztráta času. Jsou zaplaceni za to, že ruší, zdržují a otravují diskuzi těch, kteří používají k myšlení vlastní hlavu. Kazí vzduch a zabírají místo. Představte si každého z nich jako Gluma, který s vytřeštěnýma očima, vyplazeným jazykem, upoceným čelem, případně dalšími částmi těla datluje na klávesnici různá moudra a ulevuje si přitom ze všech tělesných otvorů, protože se na nic lepšího nezmůže. Přitom myslí na svoje dolarové milášky. A místo rozčilování se budete
dobře bavit.

Anonymní řekl(a)...

Za socialismu všichni právníci studovali socialistické právo. Co takhle dnes? ZčU Plzeň, JAK Praha. Právní stát ani náhodou. Chudí a bohatí. Ekonomická totalita. Zaměstnanci jako rukojmí zaměstnavatelů. Stát neplní základní funkce a je nám na h..no. Politika jako živnost. Atd. Je to jen o lidech a ti co to nepochopí, těch je mi spíš líto.

Anonymní řekl(a)...

Admin si už otravný s večným ironickým pripomínaním "pravdy a lásky". V každej diskusii vypisuješ tieto hlúposti, zrejme máš ťažký komplex z toho, že si robil zbytočnú a nezmyselnú prácu. Robil si strážnika v kárnom tábore o veľkosti republiky, ale namiesto toho, aby si zahanbene čušal, tak sa budeš stále pokúšať o duchaplnú iróniu. Každá doba síce potrebuje strážcu hraníc, ale vy ste nestrážili hranice, vy ste strážili väzňov. A tipujem, že práve dnes, kedy by strážiť hranice bolo treba, by ľudia ako ty namiesto stráženia iba švejkovali, aby nedostali od prevádzačov po papuli alebo olovo. Mal si si zvoliť iné povolanie a nemusel si dnes byť frustrát.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 3. května 2016 13:03
Ale jdi,ty slepičí prdélko :-)
Tvůj komentář je k smíchu a vypovídá o tom,že TY sám jsi za minulého režimu musel selhat (donášel si StB na kolegy, sousedy,nebo přátele?) a nyní si tady potřebuješ tzv."čistit svědomí". Takových jako ty,frustrovaných bezmozků,sem chodí spousta,aby si ulevili. Nijak nevybočuješ z průměru této sorty lidí.

Anonymní řekl(a)...

Pohranicnik Bloguje řekl(a)...

Re: Anonymní 3. května 2016 13:03
Ale jdi,ty slepičí prdélko :-)
Tvůj komentář je k smíchu a vypovídá o tom,že TY sám jsi za minulého režimu musel selhat (donášel si StB na kolegy, sousedy,nebo přátele?) a nyní si tady potřebuješ tzv."čistit svědomí". Takových jako ty,frustrovaných bezmozků,sem chodí spousta,aby si ulevili. Nijak nevybočuješ z průměru této sorty lidí.
3. května 2016 13:36

Nemusíte se takto odkopávat. Jen vy a vaše pravda, že? Ale uznávám, vaše stránky, váš nemocný výklad světa. Což naštěstí neničí spoustu relevantních informací. Jen o objektivitě si ení třeba činit iluzí. Co se v mládí naučíš...

Unknown řekl(a)...

Nastupoval som v r.1984. Vďaka tomu, že som bol hráčom RH HOLEŠOV, mal som vychádzky na tréning a zápasy. Inak vojna, ako remeň. Ak to budú čítať nejaký spolužiaci, alebo spoluhráči, tak všetkých pozdravujem.

Anonymní řekl(a)...

Pro Unknown z 20.10.2020. Já jsem studoval na SOŠ 81 - 85 a taky ty roky hrál za RH Holesov. To bych tě teda měl znát. Ivan G.