1. května 2017

KVĚTEN 1945 - ZABÍJENÍ PO ČESKU?

Pravidelní čtenáři již vědí, že WEBLOG POHRANIČNÍK se ve své podstatě zabývá tématikou Pohraniční stráže v letech 1951-1989, systémem ochrany státní hranice Československa v dobách studené války a částečně i tématikou Československé lidové armády do roku 1989. 

Jen vyjímečně zabrousíme do jiných vod, ale pořád se jako Admin snažím o to, aby články mimo hlavní téma PS OSH aspoň trochu souvisely s vojenstvím, nebo prací policejních orgánů. 
A pokud to jen aspoň trochu jde, vyhýbám se politice, od toho jsou jiné weby. Někdy to ale nejde. 

V době, kdy píšu tento článek (květen 2017) si v Česku a Slovensku porůznu a v různých datumech (podle toho jak kdysi za WW2 šla fronta) připomínáme osvobozeníˇČeskoslovenska od hrůz německého nacismu. Třeba tady na Ostravsku jsme si osvobození sovětskou Rudou armádou připomínali již 30.dubna. Pražáci budou vzpomínat na osvobození o pár dní později. Na jihozápadě ČR a Plzeňsku si budou připomínat osvobození regionu Americkou armádou také v jiném datu.

Ale to není důvod, proč jsem se dal do psaní tohoto textu.
Mnozí z nás vnímají, že žijeme tak v trochu "divné době" - co se historie týká.

Vnímavým jedincům a pamětníkům jistě neušlo, že se v českých masmédiích vůbec nepřipomínala například Mnichovská dohoda 1938, kdy nás poprvé zradili naši západní "spojenci", Francie a Velká Británie, kteří nás doslova předhodili nacistickému Německu. Hlásná trouba režimu ČT24 mlčela a předstírala, že nikdo z redaktorů zpravodajské TV o Mnichovu 1938 nikdy neslyšel. Možná i proto, že pokud by se o tom v masmédiích mluvilo, mohl by lid v Česku zneklidnět a nějací šťouralové by třeba vyjadřovali pochybnosti o paktu NATO a o ochotě stejných spojenců, jaké jsme měli v roce 1938, pomáhat bránit naši zem, pokud by byla ohrožena.

Dobový tisk: Český národ "vstupuje do Evropy". První pokus stál milióny mrtvých...


Úplně stejná situace byla kolem 15.března, kdy, jak jistě víte, si připomínáme okupaci naší země (Čechy, Morava, Slezsko) nacistickým Německem, jenž proběhla 15.3.1939 za okázalého nezájmu výše uvedených "spojenců".

České lžimasmédia opět ticho po pěšině, snad z toho důvodu, že by nějací rejpalové mohli namítat,že 15.3.1939 proběhl první pokus o integraci naší země do Evropy a že jediný rozdíl je v tom, že tehdy vyřvával v Berlíně jistý říšský kancléř cosi na téma: "Heim ins Reich", zatímco nyní v Berlíně vykřikuje, neméně šíleně, současná kancléřka: "Wir schaffen das". Kdepak se asi kancléřka Angela Merkel inspirovala? Že by zde? 

WIR SCHAFFEN DAS - verze 1939

WIR SCHAFFEN DAS - verze 2015


Přes Mnichov 1938 a okupaci 1939, které jsem nemohl pominout, kvůli souvislostem, se dostávám k samotnému tématu, tak, jak naznačuje název tohoto článku. 

Proč zrovna KVĚTEN 1945 - ZABÍJENÍ PO ČESKU ?
Název možná zní nelogicky, ale pokusím se vysvětlit,co mě k takovému názvu vedlo. 
Tento článek už se chystám napsat několik let, ale znáte to, cesta do Pekla je dlážděna dobrými úmysly a já stále neměl čas a vždy jsem propásl vhodné období, tzn. počátek měsíce května.

A proč článek píšu?
Přivedla mě k tomu odpudivá kampaň, vedená na obrazovkách České televize (jak jinak), kde se v pořadu "Zabíjení po česku" snažili tvůrci předložit televizním divákům hraný dokument o tom, jak zlí Češi ubližovali v roce 1945 těm hodným Němcům a Sudeťákům.  

Role českého Jidáše a průvodce pořadem se zhostil jakýsi redaktor ČT David Vondráček
Aby si zasloužil svých třicet stříbrných, snažil se převelice a jeho pořad se mj.nese zhruba v tomu duchu, že německo-česká historie začíná až 9.května 1945. Nemluvme o okupaci, nemluvme o Lidicích, Ležácích, Javoříčku, nemluvme o popravených Češích za Heydrichiády, nemluvme o holokaustu českých Židů. 
Pokyn zněl jasně: historie začíná 9.května 1945. Tečka.

David "Jidáš" Vondráček si vedl tak dobře, že se mu dostalo velkého ocenění i od Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které si osobně převzal na 64.sjezdu sudetských Němců v Augsburgu a jistě to bylo mnohem více, než oněch biblických 30 stříbrných...

FOTO - David "Jidáš" Vondráček vpravo.

Tohle samozřejmě dodalo křídla i dalším redaktorům ze lžitelevize ČT a tak jsem jednoho dne nevěřícně na obrazovce ČT1, nebo ČT24, už si nepamatuji, sledoval dokument o tom, jaké bestie byli Češi za Pražského povstání v květnu 1945, kdy (a teď se dostávám k meritu věci) česká lůza odchytila nějakého bezbranného německého vojáčka, spoutali jej, pověsili hlavou dolů na lucernu, rozdělali pod ním oheň a upálili ho, během čehož německý voják zoufale volal: "Mutti, mutti".

JENŽE ONO TO BYLO VE SKUTEČNOSTI ÚPLNĚ JINAK! 

Shodou okolností, se do mé mailové pošty dostalo písemné svědectví jedné ze čtenářek weblogu Pohraničník, nebudu ji zde jmenovat, zůstanu u jejího nickname Jennifer, která mě celé to drama popsala. nebudu text mailu přepisovat, udělal jsem tzv.screenshot a můžete si to přečíst sami a přesvědčit se, jak to bylo doopravdy. 

Screenshot si můžete zvětšit KLIKNUTÍM zde.


Taková byla realita v oněch časech. Najednou jsou ti "hodní Němci" v úplně jiném světle,že? 
Samozřejmě, toto se nikde v "nezávislém tisku" nedočtete a hlásná trouba režimu ČT24 bude také o tomhle mlčet. Tak, snad vám vzpomínka Jennifer na vyprávění její maminky otevře oči. 

Jak se chovali "hodní Němci" k českému obyvatelstvu na samém sklonku II.světové války, se můžeme dočíst i v dobových policejních dokumentech z května 1945. 

POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ V PRAZE
V Praze dne 16. června 1945
č.j. 1743 pres.
Ministerstvu vnitra v Praze
K čj.Z - 254/1945 z 9.6.1945

Věc: Vraždění českého civilního obyvatelstva Němci v Praze ve dnech 5. až 8. května 1945

V Hlubočepích Na Křenkově byl zadržen dne 8. května 1945 německými vojíny Ilja Vitášek, studující, bytem v Hlubočepích, Na Žvahově čp. 100, oloupen, načež mu byly zaživa vyloupány oči, uřezány uši, uříznut pohlavní ud, a pak byl několika ranami dobit. Potom byl vhozen do hořícího domu čp. 223.

V Linecké ulici v čp. 927 bylo jisté Bosákové zabito jednoroční děcko, které nesla na ruce při vyhánění z krytu. Obyvatelstva bylo používáno jako ochranné zdi, byli voděni s místa na místo, při čemž byli tlučeni pažbami pušek, holemi a vším, co bylo po ruce. Vojíni jednotek SS tloukli na uzamčená vrata některých domů, a když jim obyvatelé přišli otevříti, byli na místě zastřeleni.

V ulici Nad Studánkou z čp.874, 1018, 1103, 1104 bylo obyvatelstvo vyhnáno z krytu do školy do Krče, při čemž bylo zastřeleno 2 roky staré děcko, dvě ženy a tři muži. Také tyto domy byly nejdříve vyloupeny a pak zapáleny.

V kostelíku v Kostelní ulici v Michli byl soustředěn větší počet mrtvol obojího pohlaví, mezi kterými byly též děti ve stáří jednoho až tři roky. U většiny těchto mrtvol, jak zjistil sám velitel revíru, polic. nadporučík Nejdl, bylo viděti, že tito lidé byli hrozným způsobem povražděni a zohaveni, jako uřezáním hlav, uší a propícháním bodly. Mezi nimi byly i těhotné ženy, které měly rozpárána břicha.

Před Pražským hradem v Jelením příkopě byli zajatí čeští civilisté stýráni a pak bestiálním způsobem povražděni. Stříleni byli na hořejší rampě nad Jelením příkopem, odkud spadávali na spodní rampu, na níž jsou koleje pro nouzové vozíky. Když někdo zůstal na živu, skočili z hořejší rampy SS-manni za ním a kopali a píchali do něj bajonety a často ještě smrtelně zraněné shazovali do Jeleního příkopu. Nalezené mrtvoly mají stopy po střelných ranách v týlu, mají rozpáraná břicha (s vyhřezlými střevy), bodnutí do úst, bajonetem vypíchané oči, bodné rány v krku a zádech, odkud mají vyrvány kusy masa.

Toto bestiální vraždění bezbranných zajatých civilistů bylo pozorováno a také předestřeno očitými svědky, zaměstnanci Hradu a členy policie, policejního revíru na Hradě, jejichž okna byla ve směru Jeleního příkop a odkud celé to hrozné divadlo pozorovali. Oběti byly přiváděny z ministerstva spravedlnosti a Kadetky, obsazených SS-manny. Při těchto vraždách si nejstrašlivějším způsobem počínala zaměstnankyně Gestapa č. 43 a její druh, kteří svým obětem rozparovali břicha.

9.květen 1945

Delegace Mezinárodního Červeného kříže fotografuje. Nikdo nemluví. Stisk ruky nahrazuje slova.

Přicházejí i sovětští vojáci. Jeden z důstojníků před prádelnou vypravuje, co dělali Němci u nich, v Rusku. Měl zaťatou pěst. Chápeme nyní, proč.


Děti zavražděné v Úsobské ulici č.p. 254 dne 6. května 1945
(foto: Šest let okupace Prahy, Praha 1946)

Děti zavražděné v Úsobské ulici č.p. 255 dne 6. května 1945
(foto: Šest let okupace Prahy, Praha 1946)


Nechci ale skončit svůj článek úplně beznadějně. Jsem i mírný optimista.
Ač jsou naše masmédia či politické strany a některé neziskové organizace NGO plné novodobých Jidášů a Quslingů, jsou i lidé, kteří nepodléhají této falešné hře na překrucování pravdy.

Jedním z nich je i vojenský historik, plukovník gšt. AČR Eduard Stehlík, jenž našel odvahu a řekl o této části česko-německých dějin, v pořadu Historie CS, pravdu. Byť ostatní prorežimní přikyvovači ve studiu se převelice snažili, aby se o tomto nemluvilo, anebo se vše bagatelizovalo.

VIDEO ZÁZNAM (1): 

  
VIDEO ZÁZNAM (2):


Co chci dodat na závěr? 
Nesmíme se poddávat tomu faktu, že se překrucuje historie. Nebuďme pasívní a braňme pravdu. Možná jen proto, abychom si takovou historii nemuseli prožít znova...

A nemyslete si, že lháři jsou jen v masmédiích.
I školství je jich plné. Jak ostatně dokazuje nedávný případ učitelky ŽŠ ve Veverské Bítyšce na Brněnsku, mgr.Petry Štěpánové, která se hrdě přiznala v pořadu ČT1 "MÁTE SLOVO", že učí děti o tom, jak naši zem i celý svět od hrůz německého nacismu osvobodili jen a pouze Spojené státy americké... 

Ano, i taková arogantní kakuna může učit děti a nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Taková je smutná realita současné České republiky.


Učitelka ZŠ mgr Petra Štěpánová v pořadu ČT1 "Máte slovo".VIDEO YT: "5 Minutes of  Fame" zblblé učitelky z Brněnska
POUŽITÉ ZDROJE K ČLÁNKU: 

http://www.fronta.cz/dokument/masakry-civilistu-a-zajatcu-behem-prazskeho-povstani 

http://kultura.zpravy.idnes.cz/sudetsti-nemci-chvali-dokumentaristu-vondracka-fu0-/filmvideo.aspx?c=A130518_133530_filmvideo_ob  

http://www.ceskatelevize.cz/lide/david-vondracek/ 

http://svobodnenoviny.eu/pomatena-ucitelka-stepanova-obnazila-krutou-realitu-ceskeho-skolstvi/ 

23 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ano zvlašť při pražskem povstání byli lidé hnání před německými tanky na barikády.
Na vinohradech zase dali civilům samopaly a ty roztříleli zajaté němce na kaši.
Stejně tak jak v zapadlé vísce požádalněm.vojín o úkryt a sedlák jej pak na seně zastřelil jeho puškou. Však za to dodtal od osvoboditelů do držky místo metálu.
A propó šla legenda už za totače,že na osvobození prahy se podíleli vlasovci.😂
Každý zná mnoho kladných i záporných příběhů.😂😂

Anonymní řekl(a)...


Odporúčal by som pozrieť si rozhovor s pánom Stehlíkom o tom ako sa dajú prekrúcať fakty.
https://www.youtube.com/watch?v=8S7ljnoce4k,od 14,35minúty.
A hoci to sem nepatrí, ešte jedno video,https://www.youtube.com/watch?v=t1V7y8AkAew.

Anonymní řekl(a)...

Takže čo? České besnenie na konci vojny sa nestalo, či ako? Nezapadá to do schémy tých dobrých? Sraľovia, ktorí vyliezli z dier, keď už nehrozilo nebezpečenstvo...

Anonymní řekl(a)...

Skvělý článek, zejména nyní v začátku výročí ukončení války. Nacistické a fašistické hrůzy je třeba neustále připomínat. 360. 000 mrtvých-většinou zplynovaných a bestiálně umučených nebo popravených Čechoslováků je vysoké číslo. Potěšil mne plk. E. Stehlík. Byla doba, kdy nebyl tak jednoznačný nebo to alespoň nebylo publikováno.

Pro toho pomatence používající slovo "sralovia" v komentáři z 1. května bych připomenul jeden z fyzikálních zákonů-každá akce vyvolává reakci anebo jak se v českých zemích říká-jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Tedy kdyby nebylo německých nacistů nebo slovenských či bůhvíjakých fašistů, žilo by se nám od světové války lépe a radostněji. Z.N.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Z.N. 2. května 2017 18:45

Děkuji za komentář, Zdenále.
Ostatně,já si nejasně vzpomínám, jak jsme kdysi, ještě když byl weblog Pohraničník se serveru Bloguje.cz, vzpomínal na vyprávění tvého pradědy z doby pražského povstání v květnu 1945, když Němci chodili po domech, byt po bytu a vyvražďovali české obyvatelstvo v té dané lokalitě. GENOCIDA se tomu dnes mimochodem říká.

Tu hlavní postavu a jeho rodinu zachránilo to, že uměl německy a na sako si připnul vojenské medaile z dob Rakousko-Uherska. Díky tomu vraždění unikli, ale jiní obyvatelé domů tolik štěstí už neměli...

PS: co se toho slovenského klerofašisty, jenž tady publikoval své zvratky 1. května 2017 ve 23:51, zvažoval jsem, že jeho komentář smažu, ale, pak jsem si řekl, ať čtenáři sami vidí, že svět je opravdu plný hlupáků a mamrdů s vymytým mozkem.

Anonymní řekl(a)...

Vážený priatelia v Českej republike, chcem sa spýtať, tá "učiteľka" ešte aj učí? Ja si totiž neviem predstaviť, že by taký pomätený "človek" výchovne vplýval na moje dieťa. Ak, tak nechápem, že to kompetentným a hlavne rodičom nevadí.Ja by som dieťa okamžite preložil na inú školu. Totiž, treba to chápať aj v širšich súvislostiach. Čo všetko môže taký chorý človek spôsobiť? Ako môže ovplyvniť takú mladú, neskúsenú osobnosť? Ja si neviem predstaviť, že by mi môj syn povedal, že som vrah, pretože som bol pohraničník. Ja som však za celé dva roky narušiteľa ani nevidel, nieto ešte na neho strieľal.

Anonymní řekl(a)...

Tak se nezlobte, ale s paní učitelkou musím jen souhlasit. Neřekla nic jiného, než objektivní pravdu.

Anonymní řekl(a)...

Re: Pohraničník

Zdenále, vzpomínky z pražské revoluce 1945 byly autentické zážitky mého dědy a mého otce. Děda byl r. nar. 1891, veterán světové války, ze které odešel v hodnosti šikovatele a otec byl r. nar. 1925. Na zahradě vilky v Krči měl děda zakopáno celou válku několik pušek a náboje, navíc svou bývalou služební pistoli, myslím, že to byl Steyer. Zbraně pak použili se sousedy a otcem v prvopočátku povstání. Na esesácké kulomety, granáty a plamenomety ale už ty flintičky nestačily. Zdraví Z. N.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 4. května 2017 12:26

To je v pořádku, holt se neshodneme.
Ostatně,nikde není psáno, že tady musíme všichni unisono souznit :-)

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Z.N. 4. května 2017 12:41

Díky za upřesnění Zdenále.
Mě tvůj příběh utkvěl v paměti, jen jsem si přesně nepamatoval detaily.

Anonymní řekl(a)...

Toho človeka píšuceh po slovensky neberte vážne.Je to pravdepodobne pohrobok nejakého gardistu z POHG ,známeho z vyčíňania v Nemeckej.Zacítil vhodný vietor,tak ožil.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 5. května 2017 14:20

Takhle nějak to asi bude :-)
Hlupáků je v každé zemi a každém národě určité množství a rádi o sobě dávají vědět.
I tento "národovec" si zde, na weblogu Pohraničník, odbyl svých "15 minutes of Fame".

Anonymní řekl(a)...

Ze soukmenovkyně "učitelky" se mně udělalo fyzicky špatně! Ta i kdyby viděla mapu vojenských základen USA a RF, tak neprocitne... S fanatiky se holt nedá domluvit - ti neuznávají argumenty. Ti nás budou časem zabíjet... No: Zajímalo by mne "kde se to v ní vzalo a proč" ?

Anonymní řekl(a)...

Pro: Anonymní - 12. května 2017 17:13

Tihle jsou v podstatě nesmrtelní. Za každého režimu si najdou své správné místo. Kdyby se změnil režim, bude tahle kreatura první, kdo začne hlásat novou a správnou pravdu.
Znám takové z okolí. Fotr udával Gestapu, aby se z něj osvobozením jako mávnutím kouzelného proutku stal největší odbojář a synáček (dnes již dědek nad hrobem) konfident STB a místopředseda MNV je dnes opět místopředsedou, ovšem Obecního úřadu a udává zase.

Ale nebojte, až jednou budou chtít doopravdy zabíjet, nejen myšlenky a ideály, ani nestihnou být překvapení, jak rychle a přesně to začne lítat z opačné strany.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 12. května 2017 17:13

Bohužel, máte pravdu.
Říkám si, jestli je ještě v Evropě nějaký jiný národ, který se takovým způsobem "vyznamenává". Vím,že převlékači kabátu a různé kreatury jsou v každém národě, každé zemi, jen mě připadá,že u nás je ta koncentrace dost vysoká. Anebo se jim dostává přílišné pozornosti v masmédiích a jen to tak vypadá. Protože statečných a slušných lidí u nás bylo a také je nemálo.

Anonymní řekl(a)...

Neviděl bych to tak černě. Ono ve Francii, nebo v Holandsku to také nebyla žádná idyla a udavačů tam bylo hafo. A myslím si, že stejně i tam jich značná část převlékla kabáty. Ostatně o Francouzích a jejich bojeschopnosti jsou tuny celkem slušných vtipů. Pravda je, že v té Francii a Holandsku měli dost slušnosti, aby alespoň část z nich rozvěšeli po kandelábrech.

My Češi jsme to za války schytali dost zle. Francie měla poměrně k počtu obyvatel ztráty jen nějakých 1,5%, Anglie dokonce jen 0,94%. My jsme měli 3,51%. Pořád jsme ale byli relativně v pohodě proti Jugoslávii, Polsku, nebo Sovětskému Svazu. Mimochodem, vše Slované, kupodivu. A stále nikdo nepochopil, odkud vítr fouká. A tak jsme stále ve válce. Dnes vedené trochu jinými zbraněmi, ale stále ve válce. Vlastně v kontextu dějin válčíme od vzniku Sámovy říše. 1400 let ve válce, kdy každý, kdo zvedl hlavu, šel rovnou pod sekeru. A stejně tady bylo před druhou válkou půl milionu chlapů, kteří by do toho šli. Dnes se obávám, že to bude mnohem horší, ale přesto věřím, že jich ještě alespoň pár bude.

L.C.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: L.C. 5. června 2017 19:52

Díky za váš příspěvek do komentářů.
Nalil jste mě, jak se říká, opět něco optimismu do žil.

Anonymní řekl(a)...

Marne hledam tu Kostelni Ulici v Praze Michli.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 23. června 2017 20:45

Citujete z policejního protokolu z května 1945.
Že by to bylo tím, že ulice byla mezitím přejmenována?

Bože můj,co vy musíte být za osla...
Hloupé je,že to nemůžete hodit na komunisty jako "bolševickou lež" (protože květen 1945 není únor 1948). Ale co už, lidi vašeho ražení si už najdou způsob, jak bagatelizovat zvěrstva německých nacistů.

Anonymní řekl(a)...

Když tak pěkně horujete za nepřekrucování historie. Bylo by fajn, kdyby se vymýtil mýtus, že Anglie měla nějakou spojeneckou s tehdejší ČSR. Domnívám se, že ten skřet nám zajistil spojeneckou smlouvu s Francií. A Francie následně měla dohodu s Anglií a následně se SSSR.
Takže Hitlerovi nás prodali Francouzi a ten mrňavý skřet Beneš (protiústavním krokem mimochodem). Angláni se jen napakovali naší zlatem, kdy cca polovinu věnovali Hitlerovi a druhou ručili USA za dodávky. (Je zvláštní, že po válce jsme museli za vše zaplatit. konec konců když nás skřet vydával za vítěze ... no budiž. Ale Poláci nemuseli Anglii platit nic.) No SSSR nás z valné většiny osvobodil (ukradl Zakarpatskou rus) aby to v roce 68 napravil...
Aco se týká násilí po válce? To asi nebylo nic hezkého, ale je třeba si uvědomit, že to byl pouze následek. Příčinou byla agrese Německa. (Byť zase je zde ale: Kdyby tenkrát skřet nelhal o počtu Sudetských němců, když spojencům po skončení 1.WW deklaroval 300.000 sudeťáků oproti skutečným 3.000.000....? Stejně by nás nakonec Hitler chtěl sezobnout a my bychom akorát nikdy neměli hranice dle našich tradičních hraničních hor.
Není to sranda být malým národem uprostřed Evropy.

A ta pipka co hodnotí Putina je dojemná. Nechť si tací pustí přehlídku v Moskvě z 9.5. (jedno z jakého roku). Záhy seznají, že kdyby byl Putin tím posedlým dobyvatelem, tak by už vše bylo jinak. To co rusákům projede a proletí 9.5. po a nad Rudošském náměstí, to by Pobaltské země zřejmě obsadilo během 20 hodin. Rusáci tu sílu mají. Moc bych je neprovokoval. Z Ruska je opět velmoc a to spoustě států vadí. Jelcinovský výprodej surovin skončil a hra na vonuce také. Proto nám nyní servírují Rusy jako strašné nebezpečí. A přitom jim jde jen o prachy. (A jsem zase na začátku: Jako šlo, ve finále, anglánům o naše zlato = možná proto tak tlačili na Mnichov....?? )


Nygrýn Zdněk (Mezek) řekl(a)...

Dobře napsané.

Pohranicnik řekl(a)...

Děkuji.

Anonymní řekl(a)...

V březnu 2022 se za podobné informace o tom co se třeba odehrálo v květnu 2014 v Oděse blokují účty na sociálních sítích na pul roku.