24. června 2020

CO BY BYLO - KDYBY

   V tomto článku, zde, na weblogu Pohraničník, se dnes budu pokoušet trochu spekulovat, možná popustím i uzdu své fantazii, ale nehodlám si bohapustě vymýšlet, neboť budu vycházet z reálných faktů, tak, jak jsem o nich byl informován v druhé polovině 80.let a vlastně ještě i na počátku let devadesátých. 

   Téma bude opět spojeno s historií ochrany státních hranic, byť na počátku, aspoň zdánlivě, odbočíme od Pohraniční stráže jinam. A samozřejmě, uvědomuji si, že pro historii a záležitosti, jenž se už nenávratně odehrály, žádné "kdyby" neplatí. 
Ale, mě to stejně nedá :-) 

    Všichni víme, že státní převrat, který v Československu proběhl v listopadu 1989, kromě mnoha jiných změn ve společnosti, sebou přinesl, v roce 1990, možnost v podstatě volně cestovat i na Západ, který tehdy, pro většinu z nás, představovala hlavně Spolková republika Německo a Rakousko, jako nejbližší kapitalistické země, se kterými měla ČSSR společnou hranici.     

   Předpokládám, že většinu z vás určitě asi napadlo, jaké by to bylo, kdyby neskončil mocenský monopol Komunistické strany Československa, nebyl by žádný Listopad 89 a reálný socialismus by pokračoval tak, jak si ho pamatujeme z osmdesátých let. Tato úvaha nabízí možnost k dlouhé diskuzi, já se ale pokusím nebýt rozvláčný. I tak se ovšem musím vrátit k meritu věci. 

Dobové foto: generální tajemník Gorbačov v Praze (80.léta)


   Někdy po roce 1985/1986, kdy ze Sovětského svazu přišla Perestrojka generálního tajemníka Michaila Gorbačova, nastávalo uvolnění i v socialistickém Československu. Náhle se mohlo mluvit na veřejnosti o věcech, které dříve byly tabu, v tehdejší Československé televizi běžel dokonce jakýsi pořad ve stylu "Cestou přestavby", kde se otevřeně mluvilo, v rámci "glásnosti" o Pražském jaru 1968, o Alexandru Dubčekovi atd. Jasně, dnes to zní jako banalita, ale tenkrát to byla velká věc. Hovořilo se o ekonomice, vybavuji si pojem "chozraščot", bylo možné víceméně (na urovni živnostníků) volně podnikat - já si třeba vybavuji první soukromý bar v Chebu, nedaleko Špalíčku, podnikaví lidé už tenkrát dostávali zcela legálně zelenou. Byl přijat Zákon o státním podniku (předtím byly v ČSSR jen národní podniky) a spousty dalších věcí se měnila k lepšímu. 

VIDEO: Perestrojka pronikla v 80.létech i do hudby.
CESTOVÁNÍ NA ZÁPAD.

  Jednou z těch změn byla možnost cestování jinam, než do zemí RVHP (tzv.Východního bloku), nebo do SFRJ (Jugoslávie), ale i na vysněný Západ. Téma cestování v ČSSR už jsem na weblogu Pohraničník přinesl, najdete ho zde - klikněte si , pokud vás to zajímá.  
  
   Možná si pamatujete, že k vycestování do "kapitalistické ciziny" bylo třeba mít, kromě pasu,mnoho různých povolení, razítek a rozličných "bumážek", také příděl valut od SBČS (Státní banka československá) a vstupní vízum země, do které jste chtěli jet, které se vydávalo na ambasádě v Praze. 

   Byly jen dvě vyjímky. Vstupní vízum jste nepotřebovali do Finska a do Západního Berlína (Berlin West), který, podle nějakých dohod, nebyl přímo integrální součástí Spolkové republiky. Ano, na jeho území se mluvilo německy, platila tam západoněmecká marka DM, spoustou dalších věcí byl Berlin (West) spojen se západním Německem, ale, vládu tam vykonával berlínský Senát, západní Berlín měl i svoji vlajku, obyvatelé - muži, tam nemuseli na vojnu do Bundeswehru a my jsme ke vstupu do této enklávy nepotřebovali vstupní vízum. To je jen taková zajímavost. Ale zpět k tématu. 

Vlajka - Berlin West


   V druhé polovině 80.let se, v rámci uvolňování cest na Západ, měnili a zjednodušovali podmínky. Dá se říci, že vyřídit cestu bylo mnohem, mnohem snažší, odpadla povinnost žádat SBČS o příděl valut (kdysi, pokud vám SBČS nepřidělila valuty, měli jste s cestou ven utrum). Pokud jste měli západní měnu uloženou třeba v Živnostenské bance, mohli jste ji, kromě nákupů v Tuzexu, použít i jako zdroj tvrdé valuty, když jste chtěli jet ven. Nebo, pokud jste měli někoho v cizině, mohl za vás ty valuty v bance složit a vy jste je mohli použít při cestování. 
   
   Zkrátka a dobře, cestování na Západ už nebyl problém politický, ale spíše ekonomický. 

   U toho ale v ČSSR nemělo zůstat. Vláda a strana v Praze uvažovala o tom, že se zruší i tzv.Výjezdní víza. Kdo prostě dostane cestovní pas, může si rajzovat jak se mu bude chtit a kam bude chtít, když ho cílová země pustí na své území. První v tomto směru bylo aktivní Rakousko. Nevědělo se o tom veřejně, ale někdy po roce 1988 probíhaly jednání mezi Prahou a Vídní, že by Rakousko zrušilo pro občany ČSSR povinnost žádat na rakouské ambasádě o vstupní vízum.  
   
    Teď už trochu spekuluji, ale dá se předpokládat, že pokud by toto opatření rakouská vláda zavedla, zrušila by vstupní víza pro čs občany i západoněmecká vláda. Možná i další země v Evropě. Samozřejmě, československá vláda by recipročně zrušila vízovou povinnost pro Rakousko a BRD.  
  
   Želbohu, jak by se vše vyvíjelo se už nikdy nedozvíme, neboť po společenských změnách v ČSSR omezení na obou stranách padla a lidé z Československa, kteří si v roce 1990 mohli v čs bankách jednorázově vyměnit volně nesměnitelnou korunu (kčs) za 50 německých DM (u rakouského šilinku to byl podobný ekvivalent), o čemž byl učiněn zápis v cestovním pasu (plus štempl od banky), mohli radostně vzít útokem super/hyper markety v pohraničí. U řetězců Aldi, Lidl, Edeka či Kaufhalle na to dodnes, se slzou v oku, vzpomínají.    


OCHRANA (ZÁPADNÍ) STÁTNÍ HRANICE. 

   Čtenáři weblogu Pohraničník, bývalí vojáci PS a obyvatelé západního /jižního/ pohraničí vědí, že od roku 1951 se na hranici se Spolkovou republikou (do 60.let i s Německou demokratickou republikou) a Rakouskem budovalo tzv ženijně-technické zabezpečení (ŽTZ), které v sobě neslo mnoho prvků: od trasy signální stěny (SiS), kontrolního orného pásu (KP), pozorovatelen, linkového spojení podél trasy ŽTZ, vytýčení hraničního pásma (HP) a samozřejmě, také fyzickou ostrahu hranice tzv "vojskovým způsobem", po vzoru sovětských Pohraničních vojsk (PV KGB).
   
   Nejmarkantnější na celém systému OSH byla právě signální stěna, přezdívaná "dráty", "signálka"anebo také "Železná opona". Nevím, kdo ten poslední pojem vymyslel, tvrdí se, že prý Winston Churchill, při svém nenávistném projevu ve Fultonu

Dobové foto z 80.let - signální stěna (v úseku 1.rPS Trojmezí).


   Ovšem tak, jak se vyvíjela společnost, vyvíjel se i systém ochrany státní hranice. Nejzřetelnější bylo asi odstranění minových polí, které byly v určitých úsecích v 50.létech nainstalovány, stejně jako deaktivace a odstranění hraničních bariér s vysokým napětím (EZOH), neboť na přelomu padesátých a šedesátých let skončila éra tzv Agentů-chodců, kteří k nám, do Československa ze Západu pronikali, aby se zde dopouštěli špionáže, sabotáží, teroru a vražd. Téma nebudu dál rozvádět, filmoví diváci si jistě vzpomenou na agenta Bláhu z oblíbeného čs seriálu :-)  

  Jasně, vím,že zjednodušuji, ale tohle nejsou web stránky UDV

 V 80.létech, zejména v druhé polovině, bylo jasné, že se bude muset něco změnit i na státní hranici se Západem. Tu dobu jsem osobně zažil, mnohé informace se ke mě tenkrát dostaly a já se vám je zde pokusím presentovat. 
  
   Už na počátku 80.let, když jsem byl na vojenské škole SOŠ PS a VMV v Holešově (1981-1985) se testovaly různé, tenkrát moderní, technické způsoby zajištění hranice. 
   
   V areálu "kasáren" 3.fakulty OSH VŠ SNB Holešov, kde byly dislokovány i různé stupně vojenských škol Pohraniční stráže, byla za zdí, oplocením areálu kasáren, instalována elektronická ochrana, kterou bych zhruba přirovnal k systému Fénix, jenž se na státní hranici používal k ostraze areálu hraničních přechodů (OPK), ale i v týlu, na linii některých pohraničních rot (i u nás na 1.rPS Trojmezí jsme tento systém měli a moc to nefungovalo). To bylo mé první setkání s elektronickou ochranou. 

  Nedaleko objektu Fakulty OSH VŠ SNB, u obce Dobrotice, byla cvičná rota Pohraniční stráže, se vším všudy. Od ubytovacích baráků, přes kotce pro psy, muničák, pozorovatelny a trasu ŽTZ se signální stěnou. Tam jsme i my, během studia na vojenské škole, jezdili na výcvik, na střelby, později, během pěti měsíců náhradní vojenské služby, jsme tam střežili onen muničák. 
  
   A proč o tom píšu? Inu proto, že právě v Dobroticích se ke konci 80.let (to už jsem sloužil na čáře pod chebskou bPS v Trojmezí) testovaly nové zařízení, na zcela jiném principu, než byl onen, poněkud nespolehlivý, Fénix. 
   
   Pokud jsem byl dobře informován, jednalo se o otřesové čidla, které, schovány v zemi, reagovaly na určitou vzdálenost, na pohyb osob, nebo vozidel. Něco podobného mají američtí pohraničníci dnes, na hranici mezi USA a Mexikem.
   
   Další technickou "fíčurou" byl kabel, natažený velmi nízko nad zemí (nebo snad zakopán v malé hloubce pod zemí), který měl generovat jakési elektromagnetické pole, jenž by opět reagovalo na pohyb v blízkém okolí tak, že by ono elektromagnetické pole bylo narušeno tím, kdo by do něj vkročil.  
  
   Těch novinek bylo více, ale už si to přesně nepamatuji a tak o tom nebudu psát. Pokud o tom někdo z bývalých pohraničníků (počítám, že spíše asi z řad důstojníků) bude mít nějakou povědomost, ozvěte se prosím v komentářích pod článkem, nebo na můj e-mail

   Tyhle technické novinky se měly zavádět nejdříve v okolí hraničních přechodů, aby přijíždějící turisté nebyli ihned na čáře konfrontování s existencí "železné opony", pohledem na ostnaté dráty.
    
   Dále toto elektronické zařízení mělo nahradit signální stěnu v místech, které byli vidět z území sousedního státu a ve finále měla být tímto moderním způsobem nahrazená ŽTZ na celé hranici s Rakouskem a západním Německem. Bylo by docela legrační "dohnat a předehnat" Spojené státy, které na své hranici mají Železnou oponu (byť o něco sofistikovanější) dodnes. 

    Ale i zde historické události a dění ve společnosti předehnaly "pokrok, který nezastavíš". 
Po roce 1990 se "dráty" z hranice odstranily, ne proto, aby byly vystřídány elektronickou ochranou, ale proto, aby zmizely úplně, bez náhrady. Všichni si pamatujeme ty časy plné optimismu.

Dobové foto - symbolické bourání železné opony (90s).

 

EPILOG.

   Dnes, když dochází k vlně masové imigrace z Orientu a Afriky do západní Evropy, k brutální islamizaci evropských zemí, jak to vidíme třeba ve Francii, Skandinávii, Itálii či Německu, bychom možná byli rádi, kdybychom na západě a na jihu České republiky měli nějakou formu "železné opony" a kdyby naše státní hranice byla hlídána a obyvatelé chráněni vojáky či policisty Pohraniční stráže, Pohraniční policie.  
    
   Spolková republika se dnes poměrně rychle islamizuje, původní německé obyvatelstvo se stává cizinci ve vlastní zemi, dochází k teroristickým útokům, loupežím, vlně znásilňování i vražd ze strany islámských krimigrantů, k čemuž státní moc, policie i justice v podstatě jen přihlíží a masmédia to vše bagatelizují. Ti, kdož nesouhlasí, jsou dehonestováni, fyzicky napadáni úderkami Antifa a jsou ničeny jejich existence. Paralela s 30.léty je zřetelná, jen německý nacismus nahradil importovaný islám.
   
    Nechci být špatným prorokem, ale mít dlouhou hranici s Islámským státem, bude jednou peklo. Mnohým obyvatelům ČR to už dochází. Možná i obyvatelům českého příhraničí, neboť ti budou první na řadě, tak, jako tomu bylo v roce 1938, kdy Německo ovládnul nacismus. 
    
   Jen nyní to bude víc zlé, mnohem krutější, mnohem děsivější. A věřte mě prosím, že bych se moc rád mýlil. A promiňte také, že jsem si tento závěr prostě nemohl odpustit. 
Autor:  Zdeněk - Pohraničník    

Kontakt: E-mail


ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? Klikněte si pro články s podobnou tématikou.

*1  Jak jsem zažil Listopad 1989 v Trojmezí

*2  Pohraniční stráž po Listopadu 1989 


33 komentářů:

Standa Haláček řekl(a)...

Pěkný článek. Ten epilog tam patří a je mi z toho taky blbě. Já pořád doufal že Němci se ztopoří a zametou s nima, ale už jsou tou korektností asi tak zblblí že jdou za Angelou of Death do krutých konců. Smutné.
K tomu článku - na systém Fénix si vzpomínám, byl vzadu za Cinkem přes cestu a jak padla mlha (a nemusela být ani tak hustá že by se dala krájet) tak byl absolutně nepoužitelný a jenom jsme s poplachovkou jezdili otírat čočky.
Dík a piš dál Standa

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Standa H. 24. června 2020 20:50

Díky, Stando, za tvůj komentář.
Mě už veškerý optimismus ohledně Německa přešel. Nevidím žádnou naději.
Němci mají totálně vymyté mozky, stejně jako za nacismu. A opět to poženou k totálnímu sebezničení. Islám je ale horší než nacismus. Navíc, dnes už od toho jedu nikdo neosvobodí. Ani Rusko, ani Amerika.

Starosti mě dělá to, co bude s námi, se Slovenskem, Polskem, Maďarskem ad. Zda budeme schopni se ve finále ubránit, zda najdeme cestu v jednotě, co já vím, pod vlajkou V4. Pořád ještě máme šanci, pořád se budeme moci na hranicích opevnit a bránit se nájezdům z Islámského státu Germanistan. Izrael se takto brání muslimskému obklíčení a agresi už několik desetiletí. Proč by to nemohli dokázat země V4?

Nebo se vzdáme a podlehneme bestiální genocidě na úrovni holocaustu?

Já bych raději tu první variantu. I kdybych, už jako opelichaný kocour, měl na tu čáru jít zase. Aspoň do doby, než bychom se se spojenci přeskupili a přišla by mladá krev, aspoň trochu vycvičená a motivovaná.
Dělali bychom to ne kvůli nám, ale kvůli našim dětem a vnoučatům.
Takhle to vidím já.

Anonymní řekl(a)...

Po dobách kdy hranici střežili pohraničníci se mě teda vůbec nestýská. Ještě že už je ta doba pryč.

Anonymní řekl(a)...

Na hranici dvou světů
Propagandistický pořad věnující se práci československých pohraničníků.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064056483-na-hranici-dvou-svetu

Anonymní řekl(a)...

Pod maskou soukromníka
Publicistický pořad o zadržení dodávky s pašovanými tiskovinami pro československý disent
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/137781-pod-maskou-soukromnika/

Anonymní řekl(a)...

Čaká nás naozaj toto? https://www.youtube.com/watch?v=QUrCNNlCLj8&t=8s

Anonymní řekl(a)...

Nepolitizovať!

Anonymní řekl(a)...

30 let zpět: Přebírání uprchlých zločinců na hranici s Německem
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3125165-30-let-zpet-prebirani-uprchlych-zlocincu-na-hranici-s-nemeckem

Anonymní řekl(a)...

Domnivam se, že toto by nikdy žádný základák sloužící na hranici nenapsal. Typický článek pohraničníka z povolání.

Pohranicnik řekl(a)...

LOL :-)
Vy asi nebudete moc bystrý člověk, že?
Už jen z obsahu článku, z textu, je jasné že jsem byl důstojník PS, nikoliv voják základní služby. Přečtěte si ho ještě jednou a pomalu.

A možná by jste měl nabídnout své služby české "tajné" službě BIS. Takových čučkařů, jako jste vy je tam plno.
Bůh vám žehnej.

Anonymní řekl(a)...

Soudruhu nadrotmistře. Koukněte se několikrát za noc pod postel. Číhá tam muslim a čeká na vhodný okamžik jak Vám zakroutit krkem. Panebože český človíček se asi nikdy nezmění...

Anonymní řekl(a)...

Zbytočné posmešky Zdeňdo a zbytočné politizovanie. Maj trošku nadhľad. A len faktická - v PS si bol dôstojník alebo poddôstojník?

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 21.58

Kdyby jsi nebyl čučkař, věděl by jsi, že nejsem nadrotmistr, ale poručík.
To zaprvé.

No a svoji náklonnost k islámu a musulmanům si běž vyjadřovat jinam. Do mešity, nebo na saudskou ambasádu.
To zadruhé.

Pokud ti texty, které zde publikuji, vadí, běž jinam, já takového mameluk, jako jsi ty, na svém weblogu postrádat nebudu.
Sbohem.

Anonymní řekl(a)...

Slovenský anonyme ty jsi asi nebyl za bolševika na vojně. Zdeněk byl v kategorii praporčíků, ne důstojníků. Poddůstojník byl svobodník, desátník a četař a jednalo se záklaďáky.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Anonymní 21.58

Jaký nadhled?
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

A odpověď na tvoji otázku je v předchozím komentáři.

Anonymní řekl(a)...

To jsem píchnul do vosího hnízda. Nevím, že jsi šel do zálohy jako poručík. Vím pouze, že v době pádu režimu jsi byl nrtm.

Anonymní řekl(a)...

30 let zpět: Už se může přes Svatý kříž
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3125942-30-let-zpet-uz-se-muze-pres-svaty-kriz

Anonymní řekl(a)...

Trump chystá virtuální zeď. Hranice s Mexikem bude sledovat umělá inteligence
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cast-zdi-na-hranici-usa-s-mexikem-bude-neviditelna-pohyb-bud/r~7b000f44bd2d11eaaabd0cc47ab5f122/

Anonymní řekl(a)...

Tak promiň Zdeňku, nechcel som ta obrať o hodnosť :-) Následnosť poddôstojník, práporčík, dôstojník mi intuitívne nedávala logiku, ale máš pravdu. Ale je to čudné, volať mužstvo poddôstojníkmi...

Anonymní řekl(a)...

Aha, pohranicnik z povolani urazi ty, kteri neprisluhovali komunistum. A klidne to smazte bystry pohranicniku z povolani.

Anonymní řekl(a)...

A pohranicnik z povolani maze. Neni vam to trapne pohranicniku z povolani?

Anonymní řekl(a)...

Jedine co za pochvalu stoji je na obrazku Jiri Dienstier a Alois Möck. Ostatni je obvykla propganda tabora miru a socializmu, co planoval porobir si celou zemekouli. Nevereim, ze kdyby na to mel, by se zastavil u Ryna. Zaplat panbuh i priroda, nemel.

Anonymní řekl(a)...

No to je tedy síla tohle číst, myslím některé komentáře. Ta vyhrocenost a nenávist už bije do očí! Z toho vyplývá jasná nemožnost našeho národního sjednocení. V tom je nyní podstata, žádný nadšený nástup v rámci mobilizace 1938. Rozložit zevnitř. Nebylo to tu už také?
Euročlověk bude řešením? Ne, je to stejná blbost jako "socialistický člověk" v rámci proletářského internacionalismu.
Varianta občanských válek je pro některé vládce světa asi super řešením. Masmédia do nás permanentně tlučou jen lži a především samá negativa. Oslabit, zpanikařit lidi, udělat z nich tupce, to je jasným sílem.
Je to skvěle naplánováno a my s tím asi málo naděláme.
Naše generace překáží - pamatuje si a může srovnávat.
Jo, Zdenále - uvědomuješ si, že do nás by střílela "vlastní" armáda, protože nejdeme v souladu s režimem?
Dávno prošli - a my se jen dívali...
Tak sorry jako.

Pohranicnik řekl(a)...

Njn, škoda slov.
Vždy se tady najde nějaký submisivní přizdisráč, který musí vykřičet, jaký je bezmozek.

J.Turický řekl(a)...

V článku spomínaná zmena národných podnikov na štátne podniky sa dá vysvetliť tak, že to bola príprava na prevrat, po ktorom nasledovala totálna likvidáciu čs. podnikov. Totiž s národným podnikom štát nemohol manipulovať tak, ako so štátnym podnikom. Podľa toho ako masovo sa začali meniť národné podniky na štátne tesne pred prevratom to mohlo mať len tento zmysel

Anonymní řekl(a)...

Blogujici pohraničníku. Dovolím si přidat svoji trošku do mlýna zároveň si dovolím tykání, jsem ročník 1965 takže jsme skoro stejná věková kategorie, která toho dost pamatuje a může srovnávat a tudíž je nebezpečná současnému celospolečenskému a mezinárodnímu klimatu. Do Trojmezí jsi nastoupil jako rotmistr, do zálohy jsi odešel jako poručík. A když už jsme toho "co kdyby". Co by bylo "kdyby" žádný rok 1989 nebyl a vše zůstalo beze změn? V dnešní době by jsi měl možná kapitána, spíše majora. Na podplukovníka to myslím ještě věkové nevychází, možná s výjimkou nevšední služební horlivostí. Otázka zní jaká by byla tvoje spokojenost, životní standard a další perspektiva služebního postupu? Chyběla by ti možnost osobně navštívit místa v NSR kousek za hranici, které jsi znal z map a z přímého sledování přes "hranici dvou světů"? Považuj to pouze za dotaz ne provokaci.

Anonymní řekl(a)...

No, ono navštívit kapitalistickou cizinu zas už nebylo v 80. letech takové sci-fi. Existují i statistiky, kolik lidí tam v té době vycestovalo a byly jich desetitisíce ročně. Takže není nutno to podávat tak, že na hranicích byly dráty, aby na ten západ nikdo nemohl - to je jen pohled současnou havloidní optikou.

Mirek řekl(a)...

Pánové zdravím, váš blog si vždy s chutí přečtu. Je tam pořádný a hlavně nezkreslený kus vojenské historie a pravdivých osobních zážitků.​

Sám jsem z ČSSR zdrhnul v roce 1984, ale hraničnímu pásmu jsem se vyhnul přes Jugoslávii. Nechtěl jsem PS přidělávat práci a hloupě riskovat své zranění nebo zadržení. Pak jsem 4 roky sloužil v U.S. Army. Tam jsem měl tu "čest" potkat americkou obdobu VKR, a mnozí z těchto týpků byli--na rozdíl od naprosté většiny vojáků--neuvěřitelná hovada. S některými soudruhy z StB a VKR by si klidně mohli podat ruce.​

Jako bývalý voják, sice na druhé straně, ale i tak pokládám bývalé pohraničníky za své kolegy. Prostě jste konali svou povinnost a ta služba musela být dost tvrdá a nebezpečná.

Až budu ve vlasti, rád bych s vámi někdy zašel na pivo. Myslím, že by bylo co vyprávět, o službě v PS a i v zámoří! Tady znám jednoho starého pána, bývalého generála a velitele amerických sil v Bavorsku na hranicích s ČSSR. Hlavní obavou Američanů tehdy bylo, aby tam nevtrhli Rusové. Během okupace v roce 1968 měli rozkaz se od hranic stáhnout do vnitrozemí, aby nedošlo ke střetu s Rusy. Pán má spoustu historek, možná by byly pro čtenáře zajímavé. Takový pohled z druhé strany.

Líbil se mi Epilog jednoho příspěvku, kde podle mě velmi realisticky odhadujete budoucnost Evropy. Ta si neumí nebo nechce své hranice hlídat. Je to strašný průšvih. Jenže co s tím? Naštěstí u nás ještě nemají lidé médii tak vymyté mozky jako v západní Evropě nebo v USA, kde se teď dějí strašné věci.

Mirek Katzl

Palm Harbor,
Florida 34683

Anonymní řekl(a)...

Pro anonyma 13. července 2020 22:14
Ano koncem 80. let to už nebylo žádné sci-fi. Toto se ovšem nevztahovalo na spoustu uniformovaných složek včetně PS. Pro ty to bylo tabu. Jinak Havla nemusím, ale nesnáším výraz havloidni ve všech pádech. To musel musel někdy vymyslet nějaký pablb, kterému se stýskalo po "zlatých" časech a "sociálních" jistotách.

Anonymní řekl(a)...

Ale ano, i v padedátych, šedesátych i sedmdesátych létech mohl na západ cestovat každý,kdo měl ty správne konexe. Třeba s okresním tajemníkem KS.č

Anonymní řekl(a)...

30 let zpět: Jako ve vědecko-fantastickém filmu
Podívejte se, jak v roce 1990 vypadala Maříž.
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3136550-30-let-zpet-jako-ve-vedecko-fantastickem-filmu

Weigel řekl(a)...

V hospodách bývalí takové tabulky Politické hovory jsou přísně zakázány ! Kdyby se nemohli vést ty politické diskuze to by Češi z toho onemocněli to by bylo jako kdyby Španělům zakázaly coridu.

Weigel řekl(a)...

Ten z toho dua Eva a Vašek jako lampasak ten Vašek kovaný komunista dohlížel v Adamově na zbrojní výrobu , ve stále zamčený mobilizační plány pro připad války a o vykendech si jezdil hrát na harmoniku do Vídně.