23. listopadu 2022

POHRANIČNÍ STRÁŽ V USA

 

O Pohraniční stráži ve Spojených státech amerických.


 Jak jedním slovem úplně vylidníte centrum Los Angeles?


Jak úplně vylidníte centrum města Los Angeles v pravé poledne? Jednoduše. Stoupnete si uprostřed davu a mocným hlasem zařvete: „IMMIGRATION!“ (imigrační kontrola).


Je to sice starý vtip, ale stále se strefuje do pravdy. V roce 2022 je ve Spojených státech přes 12 miliónů nelegálních přistěhovalců. Ročně se jich do USA pokusí dostat přes půl milionu a tato situace se stále zhoršuje. Jen v dubnu 2022 překročilo jihozápadní hranici s Mexikem 235.000 migrantů.
Dav migrantů směřujících do USA z latinské Ameriky


Pašování lidí je výnosný obchod. Pašeráci si inkasují až dvacet tisíc dolarů za osobu. Nelegální migranti jsou mnohdy profesionální zločinci, kteří pracují pro drogové a jiné organizace z latinské Ameriky a kteří někdy neváhají na americké pohraničníky střílet. Jindy organizované zločinecké skupiny nutí své „klienty“ žít v USA v nelidských podmínkách jako novodobí otroci či je nutí k prostituci.


Čí je to ale chyba, že se Americe nedaří ochránit vlastní hranice? Zřejmě ne Pohraniční stráže USA (U.S. Border Patrol překládám jako Pohraniční stráž USA - PS USA, byť by se tento název dal z angličtiny přeložit i jako Pohraniční hlídka). 

Mám za to, že příslušníci PS USA nemají dnes šanci důsledně chránit vlastní hranice, a i také proto je jejich služba velmi nevděčná.
Poloha tunelu pro pašování drog pod hranicemi Mexika a USA. Tunel byl vybudován

drogovým kartelem Sinaloa z Mexika. Američtí pohraničníci tunel objevili v roce 2006.


Myslím, že jedinou možností jak pořádně ochránit hranice je vojskový způsob. Mnozí Američané by to zřejmě uvítali. Jenže, chyba lávky, na to dnes v USA (a žel nejen v USA) chybí politická vůle. Někteří politici totiž ze současné situace těží. V lepším případě ve volbách, kde slibují, že do USA pustí snad každého z latinské Ameriky a tak získávají nemálo hlasů třeba v hispánských volebních obvodech. A v horším případě tito milí politici jedou,přímo či nepřímo,v obchodu s otrockou prací či s drogami.


Není pak divu, že politici hází americkým pohraničníkům klacky pod nohy. S výjimkou státu Arizona tak mají policisté ve všech státech USA zakázáno kontrolovat, zda je dotyčná osoba v zemi legálně a nesmí to ani americká armáda.


Trocha historie


Pohraniční stráž USA vznikla ze zákona v roce 1924. Jejím hlavním úkolem bylo chránit hranice, např. před pašeráky a ilegálními migranty či zamezit útěku hledaných zločinců z USA. V té době do USA přes Mexiko nezákonně proudily tisíce Číňanů.
Američtí pohraničníci zadržují nelegální čínské migranty na mexické hranici, 20. léta


Přestože jim v ochraně hranic tu a tam vypomáhala armáda, ochrana hranic byla zcela nedostatečná i po roce 1924. Pohraniční stráž USA totiž čítala jen několik set příslušníků a navíc jen málokteří měli motorová vozidla či lodě. Většina prováděla pouze hlídkovou činnost na koních. Byl to ale začátek.
Pohraniční stráž USA, hlídka na koni po roce 1924 (vlevo) a v roce 2022 (vpravo)


To se změnilo až po roce 1935, kdy pohraničníci získali motorová vozidla a rádiové spojení. Během 2. světové války pak pohraničníci střežili nejen hranice, ale i zadržovací tábory pro cizince. Také pátrali po nepřátelských sabotérech a poprvé začali používat leteckou techniku.
Příslušník PS USA s automatickou puškou Thompson, 1940


Po roce 1952 mohli pohraničníci ze zákona poprvé kontrolovat a zadržovat nelegální migranty na celém území USA. Nelegální přistěhovalectví začalo i tak nabývat na síle.


Ve snaze zvýšit ochranu hranic v 90. letech proběhlo několik akcí, jako např. akce „Udržet čáru“ (Hold the Line). Pohraničníkům se podařilo srazit nelegální vstupy do země až o 75%. To má sice daleko k mottu PS ČSSR „Neprojdou,“ ale na americké poměry to byl nevídaný úspěch.


Jako jeden z mála politiků chtěl situaci řešit bývalý americký prezident Trump. Prosazoval přísnou ochranu hranic s Mexikem, kde chtěl postavit devět metrů vysokou ocelovou stěnu, která by zabraňovala snadnému vstupu nelegálních migrantů na americké území z Mexika. Nakonec se však podařilo postavit jen 732 km této stěny ze 3.145 km americko-mexické hranice. Nový prezident Biden poté stavbu hraniční stěny zastavil.
Prezident Trump před hraniční stěnou na americko-mexických hranicích, 2020


Pohraniční stráž USA byla původně podřízena Imigrační službě. Později spadala pod Ministerstvo spravedlnosti a dnes je pod Ministerstvem národní bezpečnosti USA. Hlavním úkolem PS USA je chránit americké občany, chránit hranice, a posilovat tak hospodářský rozkvět země.


Služba amerických pohraničníků může být nebezpečná. Od vzniku PS USA ve službě zahynulo 150 pohraničníků.
Čestná stráž pohraničníků (zelené uniformy) a celníků (modré) uniformy za padlé kamarády


Ochrana amerických hranic dnes


Americké hranice dnes chrání přibližně 21.000 pohraničníků z povolání. Mají co dělat, jen hranice s Mexikem je dlouhá 3.145 km a hranice s Kanadou 8.891 km. Působí rovněž na pobřeží a zasahují až 160 km od hranic ve vnitrozemí.
Pohraničníci na vznášedlu na řece Rio Grande u mexických hranic


Pohraničníci ve službě používají nejnovější technologie, jako např. věže osazené kamerami s termovizí a odposlouchávacím zařízením, ze kterých i v noci na velkou vzdálenost vidí a slyší možné narušitele amerických hranic. Pozorovací věže jsou spojeny do jednotného počítačového systému. Pohraničníci jsou také vybaveni obrněnými motorovými vozidly, letadly, vrtulníky, rychlými čluny, vznášedly, drony a jinou technikou.

Do výzbroje PS USA patří pistole Glock 19M, samopaly Heckler & Koch UMP, automatické pušky Colt M4, brokovnice Remington, granáty M67, granátomety M79, omračující granáty a další zbraně. Pohraničníci musí cvičit střelby na střelnicích nejméně každé tři měsíce.
Pohraničník s automatickou puškou Colt M4 Carbine


Uchazeč o službu v PS USA musí ke vstupu do přijímacího řízení splnit alespoň tyto podmínky:


 • musí být občanem USA

 • musí mít platný řidičský průkaz

 • musí pobývat na území USA nejméně tři roky za posledních pět let

 • musí se kvalifikovat na držení střelní zbraně

 • musí být ve věku do 40 let

 • musí hovořit anglicky, k tomu je znalost španělštiny velkou výhodou

 • musí mít nejméně jednoroční zkušenost z policie, armády či jiné bezpečnostní složky

 • nesmí užívat nelegální drogy

 • nesmí být trestanou osobou


Poté uchazeč podstoupí:


 • přijímací test

 • vyšetření své minulosti

 • zdravotní prohlídku

 • test fyzické zdatnosti

 • přijímací pohovor

 • test polygrafem (detektorem lži)

 • test na přítomnost drog
Odznak, pravá a levá ramenní nášivka a vlajka PS USA


Pokud uchazeč splní všechny podmínky a projde všemi testy, čeká ho měsíční kurz v místě budoucí služby a poté 55 dní výcviku v CBP Border Patrol Academy ve městě Artesia ve státě Nové Mexiko. Výcvik je zaměřen na předměty, jakými jsou např. právní předpisy, tělesná příprava, střelba, ovládání motorových vozidel, taktická příprava, praktická cvičení a mnohé jiné. Uchazeči, kteří neumí španělsky navíc projdou osmitýdenním kurzem španělštiny.
Absolventi CBP Border Patrol Academy a noví příslušníci PS USA


Pohraniční stráž je v USA považována za elitu ozbrojených sil. Její příslušníci jsou placenými pohraničníky z povolání. V roce 2022 je základní plat pohraničníka u nejnižší hodnosti přibližně 44.000 dolarů ročně. K tomu může dostat příplatky za službu v rizikové oblasti, přesčasy, službu o svátcích ve výši až 27.000 dolarů a zvláštní prémie za vzorný výkon služby. S odslouženými lety a stoupající hodností plat vzrůstá. Náčelník PS USA pobírá roční plat ve výši okolo 120.000 dolarů. To někomu může připadat jako velké peníze, ale na americké poměry to zase tak mnoho není. Zvažme tak např. skutečnost, že průměrné školné v soukromých základních a středních školách je ve Spojených státech ročně 27.000 dolarů. Ano, děti pohraničníků mohou sice chodit bezplatně do veřejných základních a středních škol, ale tam se často mnoho nenaučí a pak jsou celý život v nevýhodě.
Nejnižší služební hodnost (vlevo) – agent PS USA, která odpovídá hodnosti poručíka U.S. Army

a nejvyšší hodnost (vpravo) – náčelník PS USA, která odpovídá hodnosti generála U.S. Army


Kromě samotného platu jsou v USA však velmi důležité další výhody, jako např. 30 dní placené dovolené ročně, zdravotní pojištění či možnost odchodu do důchodu po 20 letech služby. Něco takového má málokterý Američan.


Platy a výhody amerických pohraničníků jsou zasloužené těžkou a mnohdy nebezpečnou službou.
______________________________________________________________________________


© Mirek Katzl 2022


Použité zdroje:


U.S. Customs and Border Protection


U.S. Embassy in Uruguay


U.S. National Archives


U.S. Cogressman Doug Lamborn


U.S. Cogressman Glenn Grothman


U.S. Department of Homeland Security


U.S. Drug Enforcement Administration


Pozn.: Veškeré obrázky použité ve článku jsou volně šiřitelná díla. Nepožívají autorské ochrany a není tedy u nich nutné uvádět zdroj.

 


 ZAJÍMÁ VÁS VÍCE TAKOVÉ TÉMA? Klikněte si pro další příběhy. 

1* Tady jste skončil

2* VKR u jednotek US.ARMY.

3* Politická indoktrinace v US.ARMY.

4* Jak se (ne)stát Američanem.


                 Statistika (počítadlo přístupů) weblogu Pohraničník ke dni 23.11.2022.

 

ADRESA REDAKCE: pohranicnik@gmail.com


Výzva čtenářům weblogu Pohraničník.


Pokud máte zájem, zapojte se i vy do tvorby našich pohraničářských stránek. Sepište své vzpomínky na službu u Pohraniční stráže, Vojsk Ministerstva vnitra, Oddělení pasové kontroly, Oddělení ochrany státní hranice, nebo, pokud jste sloužili u ČSLA u PVOS, na vidové hlásce u státní hranice a zašlete je do redakce weblogu Pohraničník, rád je zveřejním, aby si je mohli přečíst i ostatní. Rovněž uvítám vzpomínky vojáků ČSLA, pokud příběh, článek, bude nějak souviset se státní hranicí ČSSR, nebo Pohraniční stráží.

Děkuji :-) 


14 komentářů:

Hraničář. řekl(a)...

O hranice se ne diskutuje.
O hranice se střílí.

T.G.Masaryk

Pohranicnik řekl(a)...

Ještě, že se toho tatíček Masaryk nedožil.
Ten kdyby vstal z hrobu a uviděl, kam politici dovedli republiku, kterou on a Štefánik budovali, tak by ho klepnula pepka.

Anonymní řekl(a)...

Ano, žel ano, a nejenom jemu. Když už jsme u Štefánika, on byl zajímavou osobností. Povoláním astronom a jeden z mála Čechoslováků, kteří získali generálskou hodnost ve francouzské armádě.

Jeho smrtelná nehoda v letadle dodnes působí velmi podezřele.

Mirek Katzl

Anonymní řekl(a)...

Krále Šumavy stvořili estébáci. Ale byl to každý, kdo pomáhal, říká spisovatel
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/david-jan-zak-spisovatel-kniha-sumava-roman-josef-hasil.A220721_160756_literatura_wes?zdroj=top

Hejtman Sagner řekl(a)...

Státní hranice je jedním z vymezení suverénního státu.
Země, která si nestřeží, nebrání své hranice a nemá nad ní kontrolu, bude mít dříve či později extrémně velké problémy, které mohou i ukončit existenci státu, kdy kontrolu nad ním převezme cizí, nepřátelská moc, zájmová skupina lidí - třeba islámští fanatici, nebo zločinecké struktury. To neplatí jenom o USA, ale i o jakékoliv zemi kdekoliv ve světě, Česko a Slovensko nevyjímaje.

Anonymní řekl(a)...

Akosi vám uniká rozdiel medzi hrdinskou PS a skutočnou pohraničnou strážou...

„Když jsem se dal ke sboru a šel k čáře, myslel jsem, že budu chytat nácky, werwolfy a podobnou verbež. Ne naše lidi, co chtěj ven,“ shrnul v jednom z mála porevolučních rozhovorů sám Josef Hasil.
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/trilogie-kral-sumavy-rezie-david-ondricek-voyo.A221205_102034_filmvideo_vok

Anonymní řekl(a)...

Příběh Krále Šumavy: Proslulému převaděči rozstříleli na hranicích bratra, nevzdal se
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pribeh-krale-sumavy-hasilovi-na-hranicich-rozstrileli-bratra/r~05233448749311ed8d680cc47ab5f122/

Anonymní řekl(a)...

Ochrana hranic USA a Československa měla ve své době naprosto rozdílné důvody, troufám si říct ideově zcela neslučitelné. Tak buďto si tu chci zasnít jaký to tu bylo fajn před devětaosmdesátým žít v této kleci a jak mě při útěku třeba chytali nebo pak nechápu schizofrenii tohoto webu.

Pohranicnik řekl(a)...

Děkuji za váš fundovaný názor. Zkuste štěstí také v MFD LžiDnes.cz, nebo v Lidových novinách. Jistě ho ocení.
Bůh vám žehnej.

Anonymní řekl(a)...

Tady se smí jenom snít vo hrdinštých peesácich.

Pohranicnik řekl(a)...

Ehm, rozumíte psanému textu? Jste aspoň částečně gramotný? Nebo jste mdlého rozumu?
Výše uvedený článek je o americké Pohraniční stráži, nikoliv o hrdinných československéých péesácích.

Anonymní řekl(a)...

ukrajinská PS
https://www.youtube.com/watch?v=posa3h-HQKU

Anonymní řekl(a)...

Vidím, že množina blbů, kteří nepochopili, že tenhle web je o zážitcích pohraničníků, nikoli o politice, se stále rozrůstá. Inu, "komu není s hůry dáno, v apatyce nekoupí".

Pohranicnik řekl(a)...

Děkuji.
Lépe bych to nenapsal.