29. května 2012


Pohraniční operace US.ARMY 1970-1983.

BORDER OPERATIONS 1970-1983

Operace  jednotek US.ARMY v pohraničí ČSSR a NDR.
-------------------------------------------------------------------------

Jak je známo,po 2.světové válce bylo Německo rozděleno na dva státy:

Spolková republika Německo – NSR (Bundesrepublik Deutschland) pod okupační správou USA (také se angažovala Velká Británie a Francie), Německá demokratická republika – NDR (Deutsche demokratische republik) zůstala pod okupační správou Sovětského svazu.

Zvláštní statut měl i Berlín,který byl rovněž rozdělen na sektory,tedy západní (West Berlin) a tzv.východní Berlín,který byl zároveň hlavním městem NDR.

Ilustr


Spolková republika a Sovětský svaz podepsali v roce 1970 smlouvu v které se  obě strany vzdaly použití síly a vzaly na sebe závazek řešit své spory výlučně pokojnými cestami.
21.prosince 1972 podepsala NDR s NSR významnou smlouvu,kde se mj.oba státy zřekly použití síly, dohodly se na výměně diplomatických misí a na zastoupení svých zemí v OSN. Německé znovusjednocení tedy bylo prozatím v nedohlednu.East

Státní hranice NSR-NDR.
----------------------------------
1972 – ustanovena Grenzekommission (hraniční komise).
1974 – v únoru  komise začaly s mapování demarkační čáry za účelem přesného umístění nových hraničních mezníků. Průzkumné týmy složené z členů obou států stály před občasnými potížemi kvůli jejich mírně rozdílným průzkumným metodám, ale obecně byla jejich práce úspěšná .
Nový hraniční mezník byl prostý- bílý žulový kámen s monogramy DDR umístěnými na východní stranu (tedy do vnitrozemí NDR).
1975 dokončení mapování a pokládání nových hraničních mezníků na SH.

HM

Činnost jednotek US.ARMY na státní hranici (SH) s NDR a ČSSR.

Proti NDR a ČSSR byly dislokovány tyto americké jednotky (Viz obrázek):


DDRCSSR
Vojáci US.ARMY vykonávali zejména tuto činnost:


- Stálá pozorovací stanoviště,obsazená 24 hodin denně.
- Nepravidelná pozorovací činnost u SH v intervalu cca 72-92 hodin.

- Denní vzdušné sledovací mise.
        Pozemní radarové pozorování. 


obr
Members of the 2d Armored Cavalry Regiment and the Bavarian Border Police surveil the border near Amberg. March 1983.
obr2
Members of the German customs Police (Zoll) and their everpresent dog sometimes guided US border patrols. March 1983.
obr3
A German Federal Border Guard aircrew consult with a 2d Armored Cavalry Regiment border patrol. March 1983.
obr4
.A German Federal Border Guard patrol company observations with a 2d Armored Cavalry Regiment border patrol. March 1983.

Incidenty na státní hranici ČSSR
-------------------------------------------
27.října 1970 – pronikl vrtulník US.ARMY poměrně hluboko do čs.vzdušného prostoru. Poté obrátil kurs a vrátil se do Spolkové republiky.
1.listopadu 1970 – opět pronikl vrtulník do čs.vzdušného prostoru,tentokrát jen do malé hloubky.foto.
Soldiers being inserted along the border as a test of unit readiness. Aircraft is an OH-58 Kiowa.


V obou případech piloti nebyli kvalifikováni pro příhraniční průzkum, letěli s nepřiměřenými navigačními mapami, zazmatkovali a přeletěli přes hranici.

Československá vláda přijala přiznáni chyby ze strany US.ARMY a tyto incidenty nebyli ani využity propagandou v čs.rozhlase, televizi, nebo tisku.

28 srpna 1972 čtyřčlenná pěší hlídka  překročila omylem československou hranice v kopcovité a zalesněné ploše. Hlídka stihla před jeho zadržením československými pohraničníky zničit své denní kódy a rozladit přidělené radiostanice. Vojáci byli druhý den ráno předáni zpět do NSR.


ft
On their way to patrol the border soldiers from the 2d Armored Cavalry Regiment enter a forest near Brand. August 1974.

Pití alkoholu ve službě bylo faktorem  ve vážném pohraničním incidentu v roce 1973. 


Jednotka US.ARMY prováděla zavádění nováčků na státní hranici NSR-ČSSR. Jeden z členů US.ARMY byl tak pod vlivem alkoholu,že jak později přiznal vyšetřovatelům,ani nevěděl,kde je. Překročil státní hranici a přesto,že byl vyzván ať se vrátí,pokračoval dále. Byl tedy pohraničníky ČSSR zadržen. 

Přibližně po 12 hodinách byl vydán Bavorské pohraniční policii a ta jej předala orgánům US.ARMY. Vyšetřováním se zjistilo,že velící důstojník nevykonával řádnou kontrolu a navíc dovolil vojákům vstoupit do vyhrazené 50-ti metrové zóny podél státní hranice.


Ilustrace
Nákres ženijně-technického zabezpečení (ŽTZ) státních hranic ČSSR.
il.obr
Czechoslovak border markers
fotka
A Czechoslovak steel 3-legged watchtower.Incidenty na státní hranici NDR
-------------------------------------------
V listopadu 1971 cestoval voják US.ARMY pod vlivem alkoholu z  Bambergu do Erlangenu města ve Spolkové republice) a omylem nastoupil do vlaku s cílovou stanicí Západní Berlín. Na jeho identifikační karta bylo orgány NDR vydáno tranzitní vízum a bylo mu dovoleno cestovat do Východního Berlina, kde své vízum vrátil.Vlakem pak cestoval do Západního Berlína a zde opustil vlak. Zde voják pochopil,že se zmýlil, koupil si lístek a zkoušel se vrátit do Spolkové republiky. 


Když přijel do východního Berlina, pohraniční orgány NDR kontrolovaly jeho dokumenty a odmítnuly nechat ho pokračovat v cestě. Voják se vrátil se Západního Berlína vlakem a pokusil se cestovat stopem do Bambergu. Pohraničnící kontrola NDR nařídila civilnímu vozidlu vrátit se do Západního Berlína. 

Zde seděl v prostorách železniční stanice několik hodin, poté pochopil,že potřebuje pomoc a obrátil se na Vojenskou policii.

Ač se tímto voják dopustil několika porušení předpisů,státní orgány NDR oficiálně nevydaly žádný protest.


24.srpen 1973 – k večeru se zaparkované americké vojenské vozidlo uvolnilo a z kopce sjelo ze stanoviště přes státní hranici NSR až k zátarasu NDR. Naštěstí v něm nebyly žádné tajné dokumenty,pouze radiostanice naladěná na frekvenci jednotky US.ARMY. Pohraniční orgány NDR dovolily druhý den Spolkové ochraně hranic (BGS) + jednomu vojáku US.ARMY,aby si vozidlo převzali.


ft.
Close-up view of the wooden watchtower on one of the 11th Armored Cavalry Regiment's observation posts. The newer, modern steel towers were abandoned because they were unsafe.


17.listopad 1973 – voják US.ARMY pořizoval fotografie na hranici sektorů mezi Západním a východním Berlínem. Zde prošel přes železniční tunel a ocitl se ve východní části Berlína. Zde byl zadržen a poté vyslýchán policejními orgány NDR. Druhý den byl i s fotoaparátem vrácen zpět.

Nařízení vojákům US.ARMY pro případ zadržení pohraničními orgány NDR,nebo ČSSR.
Voják mohl uvést:

- Jméno,hodnost,číslo sociálního zabezpečení (něco jako Rodné číslo),datum narození.
- Prohlásit,že hranici překročil omylem.
- Žádat o okamžité vydání své osoby orgánům US.ARMY.

Bylo nařízeno vyhnout se podepisování jakýchkoliv dokumentů s vyjímkou:

1. Stvrzenky pro osobní movitý majetek.
2. Potvrzení poskytnutých lékařských služeb.cinc


I want to caution all members of this command about the serious implications of a border crossing incident. Czechoslovakia Socialist Republic/German Democratic Republic (CSSR/GDR) border areas should be avoided altogether, except in the performance of official duties or as required when crossing at authorized points in conjunction with approved travel.


Should US Forces inadvertently cross the CSSR/GDR border and be detained and questioned by CSSR/GDR officials, the following guidance is provided:


Only the following information should be given:


1. Name, grade, social security number, and date of birth.
2. Entry into CSSR or GDR was inadvertent.
3. Desire to be returned to US control immediately.


Written statements should be avoided. It is permissible, however, to sign a statement of fact, written in the English language, on such topics as:


1. Receipt for personal effects.
2. Acknowledgment of medical services provided.(c) ZDROJ:  http://www.history.army.mil/  
Žádné komentáře: