29. května 2012


POHRANIČNÍ STRÁŽ,KUS NAŠEHO ŽIVOTA .


V lednu 2012 vychází nová kniha o Pohraniční stráži. 

Vážení čtenáři weblogu Pohraničník!
lednu 2012 vychází kniha, která vznikla ze vzpomínek bývalých příslušníků  československé Pohraniční  stráže a Československé lidové armády. Obsahuje  jednotlivé, tématicky  řazené příběhy související  s ochranou  státní hranice před  listopadem  roku 1989.
Myšlenka vydat některé články z blogu Pohraničníka knižně se objevila před pár lety. V roce 2011 jsme se s touto myšlenkou začali intenzivně zabývat. Byl tu však problém. Autorská práva. Admin weblogu tedy kontaktoval autory, kteří byli ochotni se vzdát honorářů a vybral články. Tak tedy vznikla tato kniha, kterou korigoval Zdeněk Nagovský a Karel Runkas připravil data k tisku. Je seriozní uvedenou skutečnost zveřejnit, protože články v knížce mohou být případným zájemcům známé. Přesto knížka má vypovídající hodnotu a může být vhodným dárkem pro ty, kteří se na blog nedostanou a jak je známo, papírová knížka je osobnější a trvalejší než chladný monitor PC.

Hrdiny příběhů  jsou prostí  vojáci, poddůstojníci, nižší  i  vyšší důstojnické šarže, ale i zvířata, bez jejichž pomoci a symbiózy s člověkem by život v drsných podmínkách pohraničí nebyl možný. Jedno, zdali šlo o služební psy, tažné koně,či  třeba o koťátko, které chytalo  v kotelně  jednotky  myši  nebo provádělo  skopičiny k obveselení  chlapců  v zeleném.

V poslední  době  se  fenoménem Pohraniční stráže zabývají knihy, články a různé filmové či televizní pořady.  Autory  jsou  bývalí  vojáci  PS,  spisovatelé,  novináři  a  lidé pracující  v televizi,či filmu.
Podle  toho  je  také  obsah  děl  laděn  a celkové hodnocení úlohy Pohraniční stráže v dějinách Československa vykreslováno.
Bývaly doby, kdy na pohraniční roty – mnohdy běžné civilizaci vzdálené útvary, jezdili populární zpěváci,  taneční soubory, herci a řada jiných umělců,kteří se předháněli v tom, aby vojáky v zelených brigadýrkách co nejlépe a nejsrdečněji pobavili.
Někteří bohužel  jen proto, aby se zavděčili svým nadřízeným, nebo si zachovali či vylepšili svůj „kádrový profil“. Rozdíl v kategoriích zmíněných  lidí byl poznat hned po sametové revoluci,kdy se Pohraniční stráž dostala na paškál různých samozvaných historiků a reformistů.
Ze strany napodruhé zmíněných  „kumštýřů“ byla dřívější servilní gesta, podlézavá slova a „americký sýr“, vystřídány nadávkami, kydáním hnoje a hrozícími pěstmi. O  to více  je nutno vážit si  těch, kteří ve svých postojích a sympatiích k „chlapcům se psíky na klopách“, zůstali pevní.
Všeobecně  lze dnes  jen velmi  těžko nezúčastněnému občanovi soudit, kde leží pravda a kde lež uplácená penězi z kapes těch, kterým  kdysi  pohraničníci  šlápli  na  kuří  oko  anebo  pro ně  byli  jen potencionální,  ale  obávanou  překážkou  k bezohlednému  životu  na úkor ostatních.

Služba u PS byla vysoce specifická, a kdo  jí neprošel  nebo  nežil  v blízkosti  pohraničníků,  není schopen  ji  nezaujatě popsat a už vůbec ne pochopit. Nejde vypočítávat, za  jak komplikované a několikrát se měnící politické situace Pohraniční stráž fungovala, kolik  branami  jejích  útvarů prošlo příslušníků,  ani  kolika  lidem  pohraničníci  zabránili  v nelegálním  přechodu  hranice  a  kolika ne.
Na kolikráte byli příslušníci PS nuceni k zadržení použít zbraň, ani kolikrát oni sami byli narušiteli napadeni, přímo či nepřímo usmrceni. Tím ať se zabývají odborné publikace.
Účelem  knihy  je, bez  jakéhokoliv  ideologického  podtextu, vykreslit čtenářům ve veselých i smutnějších historkách, běžný život na hraničních útvarech, přičemž se v nich autoři nevyhýbají ničemu, co je lidské. Ono to ani jinak nejde. Vojáci PS byli lidé z masa a kostí, ne  žádné  fanatické bestie.Kniha

VYPRODÁNO  -  SOLD OUT – AUSVERKAUFT !
Omlouváme se všem dalším zájemcům o knihu,ale bohužel všechny výtisky
(včetně dotisků) jsou již vyprodány a další již nebudou realizovámy. Zamračený-------------------------------------------------------------------------------------


PS

Žádné komentáře: