29. května 2012


Ochrana SH ČSSR se socialistickými státy.

Pohraniční oddělení Veřejné bezpečnosti (PO VB) a Oddělení ochrany státní hranice (O OSH) – na státní hranici s NDR , PLR , SSSR a MLR do r.1990 .  Ve svém,poněkud stručnějším článku (z důvodu nedostatku písemného i obrazového materiálu),se chci zabývat poněkud opomíjenou ochranou státní hranice bývalé ČSSR (Československa) s ostatními socialistickými státy. Bude se tedy jednat o tzv."východní čáru",kterou se myslí státní hranice mezi tehdejší ČSSR a Německou demokratickou republikou (NDR,německy DDR), Polskou lidovou republikou (PLR), Sovětským svazem (SSSR,rusky ono známé CCCP) a Madarskou lidovou republikou (MLR).
  
Mám sám nějaké zkušenosti s přímým výkonem služby na česko-polské hranici. A během služby na 1.rPS Trojmezí jsem měl možnost,aspoň částečně poznat,jak se hlídala státní hranice s NDR,neboť naše pohraniční rota střežila i část hranice ČSSR-NDR kde bylo naším součinostním sousedem právě Oddělení OSH v Hranicích u Aše.

Tzv.východní hranici Československa nehlídala Pohraniční stráž vojskovým způsobem jako čáru s NSR a Rakouskem,ale byly zde dislokovány Pohraniční oddělení Veřejné bezpečnost (PO VB),což byly klasické policejní služebny,stejné jako ve vnitrozemí,které ale navíc,kromě zajišťování veřejného pořádku, zabezpečovaly i ochranu státní hranice.
  VB 
                                            Hlídka Veřejné bezpečnosti – dobová fotografie 

Pohraniční oddělení VB byly v roce 1973 v rámci probíhajících reorganizací přejmenovány na Oddělení ochrany státní hranice (O OSH). I nadále v nich vykonávali službu příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB),ale došlo mj.i ke změnám na uniformě: příslušníci O OSH již neměli červené nárameníky s hodností,jako tomu bylo u VB,nýbrž nárameníky byly zelené a brigadýrka byla už pak stejná jako u důstojníků Pohraniční stráže. Kromě těchto dvou markantních změn zůstala uniforma "oesháků" shodná s uniformou SNB.

Ti z vás,kteří jste před rokem 1989 jezdili do zahraničí,určitě měli možnost tyto uniformy vidět u příslušníků sloužících na OPK (Oddělení pasové kontroly). Pozor – neplést si s celníky.To byla úplně jiná ozbrojená složka,vykonávající službu na hraničních přechodech či letištích.  

Během mé služby u Pohraniční stráže,v letech 1985-1990 jsem měl možnost přijít do styku i s kolegy z O OSH v Hranicích u Aše. Občas jsme se s nimi podíleli v rámci součinnosti při ochraně státní hranice na různých akcích,která vyplývaly z prostého zeměpisného faktu,že v této části Ašského výběžku to bylo velmi blízko z hranice NDR-ČSSR k západní hranici ČSSR-NDR,čehož využívali mnozí občané východního Německa. 
                                 
 Služba příslušníku O OSH v Hranicích u Aše byla proti tomu,co jsem znal ze západní čáry,mnohem klidnější,řekl bych až pohodová. Na hranické služebně těch "oesháků" nebylo moc (přesný počet už nevím,ale tipuji to tak na 6-8 příslušníků). Náčelník se na oddělení vyskytoval v podstatě jen od pondělí do pátku,s pracovní dobou od sedmi do čtyř :-) Žádná zbytečná buzerace,pohraniční poplachy,zesílená ochrana a podobné záležitosti,kterých jsme my,jejich sousedé v Trojmezí užili "něúrekom" :-(
   
 Službu vykonávali přes den v jednočlenné hlídce,která procházela úsek nařízený ten den náčelníkem,například z Hranic k hraničnímu mezníku 12 na Ebmath (východoněmecká obec),kde byla závora a za ní už první domy v NDR. V nočních hodinách bylahlídka dvoučlenná,většinou ve služebním vozidle Škoda 120. 
                 
 Systém výkonu služby z (východo)německé strany bylo obdobný. Němečtí kolegové na hranici NDR-ČSSR prováděli ochranu hranice rovněž pochůzkovou službou po určených trasách a pozorováním na kontrolních bodech. Motorizované německé hlídky většinou jezdily v terénní úpravě vozidla Trabant,nebo na motocyklech. Vozidla UAZ sovětské výroby používala jen GT DDR na západní hranici NDR-NSR.

   Hlidka na hranici NDR 
 Poněkud odlišná byla ochrana hranice mezi Československem a Polskem. Mám z této služby jisté osobní zkušenosti,neboť jsem cca 2 roky sloužil na O OSH ve Vávrovicích u Opavy,což je malá,ale docela hezká obec v dosahu opavské MHD.
 Mapa
                                                        Mapka: česko-polské pohraničí na Opavsku 

 Zde jsme hlídali státní hranici podobně jako jsem viděl u kolegů z O OSH v Hranicích. Pochůzková služba, pozorování úseku z tzv.kontrolních bodů,nebo objíždění státní hranice vozidlem. Vždycky byla venku,v terénu aspoň jedna či dvě hlídky,ale úsek byl poměrně dlouhý a rozhodně se nedá říct,že by "čára" v tomto úseku byla nepropustná. Ostatně,nikdo to po nás ani nechtěl,uhlídat hranici na 100% prostě nešlo :-) 

Jiné to ovšem bylo na polské straně hranice. Součinnostní oddělení jsme měli v polské obci Pilszcz,kde byla tzv."placówka" jak polští kolegové říkali a z ní byly vysílany hlídky docela pravidelně,nehledě na to,že kromě profesionálních ochránců z řad důstojníků WOP ji prováděli i vojáci základní služby. Bohužel,moc informací k tomuto tématu nemám,s polskými ochránci hranic jsem se viděl pouze jednou,nepočítaje občasné hovory přes speciální telefonní linku do Polska. 

                                 WOP 
                              Dobové foto: hlídka WOP na polsko-československé hranici   

 Na závěr nesmím opomenout ochranu hranice mezi ČSSR a tehdejším Sovětským svazem. Někdo by se snad mohl domnívat,že když podle tehdejších ideologů byl SSSR náš přítel nejvěrnější,že se tato hranice vůbec nehlídala. Opak je pravdou.

Na československé (nebo,chcete-li slovenské) straně hranice byly rovněž rozmístěny O OSH,obdobně,jak je to popisováno výše. O systému výkonu služby mě bohužel není vůbec nic známo,nikdy jsem na této hranici nebyl a ani neznám nikoho,kdo na hranici ČSSR-SSSR sloužil. Předpokládám však,že i zde se prováděla pochůzková činnost,patrolace apod. 

 Jiné "kafe" to ovšem bylo na sovětské (dnes ukrajinské) straně hranice. Čáru zde přísně střežili Pohraniční vojska SSSR a to vojskovým systémem ochrany hranice,včetně signální stěny, kontrolního pásu,hraničního pásma – tedy všech atributů,které znají českoslovenští pohraničníci z hranice s Rakouskem či NSR. Inu,marná sláva,Sověti nevěřili ani svým druzjám :-) I když,pravou příčinou spíše bylo,aby sovětští občané neutíkali k nám a poté dále,na Západ. Nicméně,málokoho by v té době reálného socialismu napadlo,že Sovětský svaz zadrátoval i hranici mezi ním i námi. V Rudém právu by se taková informace nehodila a i na PŠM by takový fakt způsobil horkou chvilku nejednomu ZVP či-li politrukovi ;-) 
                                                
      
Několik zajímavých odkazů na www související s tématikou článku: 

                        http://www.grenzer.com/start6main.htm   
                         http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal   
 PV SSSR         http://www.pogranec.ru/ 
                         http://www.pogranichnik.ru/ 

Žádné komentáře: