29. května 2012


Útěky z ČSSR do NSR v letech 1967-1989.

Statistika bavorské pohraniční policie.

             
Die Bayerische Grenzpolizei dokumentierte die gelungenen Fluchten an der bayerischen Grenze zur Tschechoslowakei in ihren Jahresberichten.
Hier ihre Statistik von 1967 bis 1989.


Trochu jsem pátral na internetu (za pomoci Google.de) k tématu "Útěky z ČSSR na Západ". A mimo jiné jsem narazil na statistiku bavorské pohraniční policie z let 1967-1989,kde se píše o počtech úspěšných útěků právě od nás do Spolkové republiky a navíc je zde i popsáno,kolik zběhnulo československých pohraničníků. Což je údaj docela zajímavý a já osobně si vybavuji,že během mého studia na vojenské škole v Holešově,ani během mé služby u Pohraniční stráže,nám o TOMHLE tématu nikdo z učitelů ani pozdějších nadřízených neřekl :-)ˇAsi proto,že jim Bayerische Grenzpolizei kopii statistik nezaslala ;-) 

1967* 29 útěků: 12 občanů z Československa, 12 občanů NDR, 5 Poláků. 
1968* 183 útěků, 111 občanů z Československa, 62 občanů NDR, 4 Poláci, 3. Maďaři.
1969* 114 útěků, 91 Čechů, 3 Poláci, 3 Rakušané (?), 1 Bulhar, 1 Jugoslávec, 15 občanů NDR.

1970* 72 útěků, 57 občanů Československa (vč.11 příslušníků Pohraniční stráže).  
1971* 64 útěků, 45 obč. ČSSR (vč.7 příslušníků PS) , 1 Polák, 1 Rumun, 17 občanů NDR.
1972* 68 útěků, 38 obč. ČSSR (vč.2 pohraničníků)  , 26 občanů NDR, 4 Poláci. 
1973* 39 útěků, 11 obč. ČSSR , 8 Poláků, 4 Rumuni, 16 občanů NDR. 
1974* 9 útěků, 5 obč. ČSSR, 2 Rumuni, 1 Polák, 1 občan NDR. 
1975* 16 útěků, 8 občanů NDR, 7 obč. ČSSR (vč.3 vojáků Pohraniční stráže) a 1 Polák. 
1976* 8 útěků (blíže neupřesněno). 
1977* 17 útěků, obč.ČSSR (vč.4 vojáků Pohraniční stráže) , 5 občanů NDR. 
1978* 14 útěků, 9 obč. z ČSSR (vč.4 vojáků PS) , 3 občané NDR ,1 Rumun, 1 Polák. 
1979* 13 útěků,patrně obč.ČSSR (vč.5 pohraničníků). 

1980* nejsou žádné informace
1981* 8 útěků,zřejmě obč.ČSSR (vč.5 pohraničníků). 
1982* 8 útěků, všichni z ČSSR (vč.5 pohraničníků).
1984* 12 útěků obč.ČSSR, (vč.3 pohraničníků) ,1 voják sovětské armády,1 přísl.armády(ČSLA?) 
1985* 18 útěků (neupřesněno) 
1986* 25 útěků (neupřesněno) 
1987* 15 útěků,7obč. ČSSR ( vč.1 vojáka PS ,2 vojáků ČSLA), 8 občanů NDR. 
1988* 30 útěků, 4 občané ČSSR, 24 občanů NDR, 2 Rumuni. 
1989* 37 útěků, 32 občanů NDR, 3 občané ČSSR ( 1 důstojník PS ,1 voják ČSLA),1 občan SSSR,1 Polák.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1967 29 gelungene Fluchten, darunter 12 aus der ČSSR, 12 DDR-Bürger, 5 Polen
1968 183 gelungene Fluchten, darunter 111 aus der ČSSR, 62 DDR-Bürger, 4 Polen, 3 Ungarn, 1 Portugiese, 1 Türke, 1 Unbekannter
1969 114 gelungene Fluchten, darunter 91 Tschechen, 3 Polen, 3 Österreicher, 1 Bulgare, 1 Jugoslawe, 15 DDR-Bürger
1970 72 gelungene Fluchten, darunter 57 aus der ČSSR (11 Grenzsoldaten)
1971 64 gelungene Fluchten, darunter 45 aus der ČSSR (sieben Grenzsoldaten), 1 Pole, 1 Rumäne, 17 DDR-Bürger
1972 68 gelungene Fluchten, darunter 38 aus der ČSSR (2 Grenzsoldaten), 26 DDR-Bürger, 4 Polen
1973 39 gelungene Fluchten, darunter 11 aus der ČSSR (kein Grenzsoldat), 8 Polen, 4 Rumänen, 16 DDR-Bürger
1974 9 gelungene Fluchten, darunter 5 aus der ČSSR, 2 Rumänen, 1 Pole, 1 DDR-Bürger
1975 16 gelungene Fluchten, darunter 8 DDR-Bürger, 7 aus der ČSSR (3 Grenzbeamte) und 1 Pole
1976 8 gelungene Fluchten
1977 17 gelungene Fluchten, darunter 4 Grenzbeamte, 5 DDR-Bürger
1978 14 gelungene Fluchten, darunter 9 aus der ČSSR (4 Grenzbeamte), 3 DDR-Bürger, 1 Rumäne, 1 Pole
1979 13 gelungene Fluchten, (5 Grenzbeamte)
1981 8 gelungene Fluchten, (5 Grenzbeamte)
1982 8 gelungene Fluchten, alle aus der ČSSR (5 Grenzbeamte)
1984 12 gelungene Fluchten, (3 Grenzbeamte), 1 Angehöriger der sowjetischen Besatzungsmacht, 1 Armeeangehöriger
1985 18 gelungene Fluchten
1986 25 gelungene Fluchten
1987 15 gelungene Fluchten, darunter 7 aus der ČSSR (1 Grenzbeamter, 2 Armeeangehörige), 8 DDR-Bürger
1988 30 gelungene Fluchten, darunter 4 aus der ČSSR, 24 DDR-Bürger, 2 Rumänen
1989 37 gelungene Fluchten, darunter 32 DDR-Bürger, 3 aus der ČSSR (1 Grenzbeamter, 1 Armeeangehöriger), 1 aus der Sowjetunion, 1 Pole 

Die Beamten der Bayerischen Grenzpolizei schätzen die verhinderten Fluchten an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze auf 300 jährlich.Zdroj:
Bavorská pohraniční policie / Quelle: Bayerische Grenzpolizei.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych jen dodat,že byl vynechán rok 83, kdy vzal do zaječích i jeden z velících důstojníků.Nechci zde jmenovat,nevím,jestli je ještě naživu a nebylo by to asi příjemné i jeho pozůstalé rodině.Samozřejmě,že se o tom nikde nepíše,byl to průšvih, kdy přijeli vyšetřovatelé snad z celého Varšavského paktu.Pokouším se k tomu něco najít,ale stopy byly asi smazány ještě za totality,aby se nikdo nic nedozvěsěl.Onen důstojník byl ve službě a byl pověřen kontrolou demarkační čáry.Proč a z jakých důvodů šel sám,bez doprovodu není známo,domnívám se, že si to prostě uměl zařídit.Na patníku nechal položenou zbraň,odění a veškeré doklady.Pohraničníkům bylo oznámeno,že zabloudil a byl vrácen do republiky.Toť vše.

Anonymní řekl(a)...

A kdo to mel byt?