29. května 2012


PS OSH na českých a německých školách.

Zeitzeugen der deutsch-tschechoslowakischen Grenze am Gymnasium. 

 cs
      
Jak jsem již před krátkou dobou zde na stránkách anoncoval, měl jsem možnost zúčastnit se přednáškového „turné" na čtyřech vybraných středních školách zde v Čechách a u našich bavorských sousedů. Jednalo se o tzv. pódiové diskuse se studenty gymnázií v Domažlicích, Chamu, Plzni a reálky v Regenu. Koordinátorem celé akce byl asistent Regensburské univerzity  p. Markus Meinke. Ta proběhla v rámci česko-německého projektu „Česko-bavorská hranice od roku 1945-1989". 


Za německou stranu se zúčastnili bývalí příslušníci OSH NSR Franz PRIFLING (Bayerische  Grenzpolizei) a Karlheinz Schröpfer (ZOLWACHE). Struktura  přednášek byla téměř ve všech případech totožná. Představení jednotlivých účastníků, následovalo kladení otázek z publika, které ve většině tvořila mládež v maturitním věku. Setkal jsem se min. ve dvou případech, že koordinátor projektu celou problematiku začínal rokem 1948, který ztotožňoval s počátkem"Železné opony". Měl jsem vždy možnost vysvětlit pojetí tohoto pojmu jak z hlediska, historického, politického, ekonomického, ideologického, ale i z hlediska konkrétního materiálního zabezpečení SH. Účastníkům bylo vysvětleno, že tyto pojmy z těchto různých úhlů pohledů nelze v žádném případě slučovat do jednoho celku. 


Na této problematice jsem postavil z mého pohledu zásadní otázku pro účastníky. Co se dělo mezi obdobím roku 1948 až 1952,  kdy byla v dnešní terminologii SH „zadrátována". Ve svém vystoupení jsem vysvětloval příčinnou souvislost mezi tím co se v uvedených letech dělo jak na území Bavorska tak na společné SH. Velkým pomocníkem  mně byla paradoxně oficiální data ÚDV „Seznamy osob usmrcených na SH 1945-1989", Ta jsem zpracoval do přehledného grafu. Potěšil mě velký zájem zúčastněných, dále že většina z nich byla schopna chápat rozdíl mezi jednotlivými etapami vývoje OSH a vzájemné souvislosti mezi ochranou a mezinárodní a vnitropolitickou situaci v dané etapě. Po těchto a dalších poměrně „odvážných" tvrzení za které na internetových stránkách pohraničník bloguje jsem oceňován nálepkou „fanatický komunista", jsem byl opakovaně bývalými „protivníky" dnes kolegy a nebojím se říci přáteli, oceňován slovy  „Brafo Stanyslav" de1 
 FOTO: http://imb.lide.cz/big/4bb31279c80e690da15b0300.jpg?year=2010&month=03&day=3109&a=1#89380640
           
    

V rámci přednášek jsem se rovněž dostal i k velice zajímavé informaci, týkající se vztahu našich sousedů k jejich americkým přátelům ve zbrani. Tento vztah byl opakovaně korunován příhodou jednoho ze zúčastněných, kterou diskutující vyslechl od amerického důstojníka. Ta se týkala opatření na SH po vyhlášení „bojových opatření" u jednotky US Army na našich SH. 

Americká jednotka zaujala obranné palebné postavení proti útočníkovi   z našeho území. Po rozednění se vše vysvětlilo. Naši statkáři nechali na poli v blízkosti SH tři obilné kombajny ...


                                                 army 
                                                                         FOTO: http://www.vojensko.cz/data/122[6].jpg
            
  Za další poměrně důležitou zkušenost považuji rozdílné chování našich a německých studentů. U těch českých se již plně projevuje vliv našich „nezávislých" a samozřejmě „demokratických" sdělovacích prostředků. (týkalo se to zejména studentů gymnázia v Domažlicích) Jejich základní vědomosti jsou těmito institucemi silně ovlivněny, je narušena jejich soudnost a schopnost uvažovat v historických souvislostech, zejména v těch příčinných. 


To se nedá rozhodně říci o studentech německých. Ty hodnotím jako velice vnímavé, přemýšlivé, schopné vyslechnout i názor se kterým nemusí souhlasit, ale dokáži na něj velice kultivovaným a inteligentním způsobem reagovat. 
 de3 
 FOTO: http://imb.lide.cz/big/4bb3127837d1381157a10200.jpg?year=2010&month=03&day=3109&a=1#89380639
            
  Po celou dobu jsem se od německých kolegů, bývalých ochránců  SH nesetkal se sebemenším náznakem ideologické předpojatosti, či jednostranného  vysvětlování jejich „pravdy". 


Existenci hranic a jejich způsob střežení považují rovněž za výsledek mezinárodní situace a vnitropolitický vývoj v obou našich zemích. 
 de4 
 FOTO: http://imb.lide.cz/big/4bb312791d0e94f8cf310300.jpg?year=2010&month=03&day=3109&a=1#89380641
            
  Celá akce mě velice nadchla. Díky tomu, že bylo umožněno nechat zaznít názory bývalých „protivníků" byla naplněna stará demokratická zásada AUDIATUR ET ALTERA PARS – Budiž slyšena i druhá strana. Myslím, že tento přístup v naší společnosti velice chybí a se skutečnou demokracií nemá nic společného.


(c) Mgr. et  Mgr. Stanislav KVASNIČKA
     kpt. Pohraniční stráže ČSSR v. v.   


                                                     foto 

Žádné komentáře: