11. června 2012


Dezinformace o činnosti Pohraniční stráže.

Falzifikace historie ochrany státní hranice v Československu.


Mezi nejvíce hanobené a zkreslované činnosti tehdejšího lidově demokratického a poté socialistického Československa patří ochrana jeho státních hranic a služba československých pohraničníků své vlasti. Celý ansábl novodobých, rychlokvašených historiků organizovaných v různých ústavech a jimi také cíleně řízených, jistě také dobře placených, vydaly celé stohy publikací, jejichž cílem je nejen zhanobit a dehonestovat československé pohraničníky, ale představit je zejména současné mládeži jako nelítostné vrahy, střílející s rozkoší na nevinné chudáky, kteří nechtěli nic jiného, než svobodu a demokracii.

AR


Slouží jim k tomu velmi ochotně většina mediálních prostředků, zejména těch veřejnoprávních. Několikrát se právě ony rozhodly nastavit demokratickou tvář a zorganizovaly diskuse s bývalými pohraničníky a představiteli Klubu českého pohraničí (KČP). Při deklarované vyváženosti a obsahové realitě v diskusích vyjádřených názorů, vždycky nakonec byly vedeny tak, aby vyzněly jako obžaloba pohraničníků. Mnozí z vás mohli například, sledovat televizní pořad MÁTE SLOVO v režii Michaely Jílkové O STŘÍLENÍ 

NA HRANICÍCH dne 25. února 2010.

Odkaz na pořad: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/210572230800008/

VIDEO:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/210572230800008/video/


Před pořadem jsem požádal M. Jílkovou, abych mohl v pořadu stručně seznámit posluchače se zákonem o ochraně státních hranic a s obsahem příslušného nařízení, které upravovalo způsob použití zbraně pohraničníky při výkonu jejich pravomoci. I přes mé upozornění, že bez této informace si nebude moci většina neinformovaných posluchačů udělat správný závěr, paní Jílková mi moji žádost neumožnila realizovat. 

Zkreslením obsahu celé řady rozhovorů, nebo jejich neodvysíláním skončila řada akcí nejen České televize a Českého rozhlasu, ale i televize BBC, která se ráda vydává za objektivní.

Ke zkreslování pravdy o činnosti československých pohraničníků se s oblibou používá metody vytrhávání skutečností, které se skutečně staly z konkrétně historické situace, kdy se staly.

To bylo použito i v řadě případů soudních procesů proti pohraničníkům, kteří použili zbraň při výkonu služby k ochraně státních hranic své vlasti. Za všechny bych jmenoval proces, který je veden proti bývalému veliteli pohraničních vojsk ČSSR genpor. Ing. Františku Šádkovi v podstatě za to, že neumožnil kriminálním, teroristickým živlům odejít za „vytouženou svobodou“ s využitím únosu skupiny studentů říčanského gymnázia do SRN.

Klub českého pohraničí, jehož organickou součástí je sekce ochránců československých státních hranic, se brání proti lžím a nenávisti rozpoutané současným režimem proti lidem, kteří si zaslouží za svou činnost v době, kdy stáli v prvním sledu třídně rozděleného světa, oprávněnou úctu.

Vydali jsme řadu publikací, které pravdivě zobrazují službu pohraničníků. Poslední z nich je kniha s názvem VE ŠLÉPĚJÍCH CHODŮ. Mapuje systémy ochrany státních hranic od vzniku ČSR v r. 1918 až po její rozbití v roce 1992.

Pohraničníci sdružení v KČP obnovili pomníčky padlých ochránců a obránců státních hranic a u příležitosti 90. výročí vzniku ČSR postavili a odhalili ze svých prostředků a za symbolické pomoci bývalých pohraničníků Slovenské a Německé demokratické republiky na státních hranicích, na Cínovci, pomník všem padlým ochráncům čs. státních hranic v době existence ČSR. Pomník je cílem častých návštěv jednotlivců a hromadných zájezdů občanů ČR, ale i bývalé NDR. Květy, jako výraz úcty tam najdete v každou roční dobu. Druhý takový pomník byl odhalen u příležitosti 60. výročí zákona o ochraně státních hranic v Aši.


Každý rok, zejména u příležitosti výročí výše uvedeného zákona, se scházejí na slavnostních shromážděních v dislokacích velitelství brigád Pohraniční stráže, ale i na různých místech ve vnitrozemí, stovky bývalých pohraničníků. A to nejen proto, aby nostalgicky vzpomínali na svou minulost, ale aby ji obhájili před nenávistnými útoky a zaujali kritické stanovisko k současné situaci k naší zemi, kterou více než 40 let chránili. V příštím roce, přesněji 9. července, se uskuteční v Praze již V. celostátní setkání československých pohraničníků. Připomeneme si spolu s našimi zahraničními přáteli význam zákona o ochraně československých státních hranic, který byl přijat před 60 roky.


3


Historickou pravdou je skutečnost, že pohraničníci nebyli vrazi, ale důstojnými pokračovateli tradice legendárních Chodů, že své úkoly plnili v souladu se zákony svého, mezinárodně uznaného státu, že ČSSR se před světem neuzavírala, ale naopak. Byla uzavírána. Usilovala o to, co bylo solí v očích jejím nepřátelům, o všestrannou mezinárodní spolupráci na principu rovného s rovným ve světě míru a sociálního pokroku.

ČSSR nevyhlásila embargo, ani neiniciovala vznik NATO, po celou dobu své existence neútočila, ale bránila se v rámci společenství socialistických zemí proti zjevnému nepřátelství Západu v politické, ekonomické, ideologické i obranné činnosti.

(Redakčně zkráceno adminem weblogu Pohraničník).

© AUTOR: plk.PS v.v.Milan Richter
 http://www.klub-pohranici.cz/

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

plk.Richter - jste lidská zrůda

Jozef Vyletel řekl(a)...

Anonymmní....prečo asi anonymní...nemáš odvahu sa predstaviť...alebo máš 20r a nevieš čo je to slúžiť vlasti ....my sme to robili lebo to bola naša občianska povinnosť...
Nejde o Richtera , ani o ostatných gener. ide o režim a čo by kto povedal keby teraz bol na hranici utečenci zo Sírie...by sa hrnuli k nám...čo by robil...tiež by mal rozkaz nepustiť....a bol by hrdý na NEPROJDOU....