11. června 2012


Důstojníkem ČSLA...

...aneb co armáda „uplácala“ .

Když se v komentářích začaly objevovat „zaručené“ informace o nízké morální a odborné úrovni důstojníků ČSLA, mrzelo mne to. Často to vyplývalo z osobních „zkušeností“ diskutujících ale i neznalosti podstaty věci. Proto jsem se rozhodl, po dlouhé úvaze, reagovat. Vím, že názory výše zmiňované nezměním, ale snad najdu alespoň pochopení či něco osvětlím.

Povolání vojáka bylo u nás, na rozdíl jiných států, vždy na nižší úrovni společenského žebříčku. I takový popelář, zedník a nebo zemědělec se těšil vyššímu uznání než „lampasák“. Snad to bylo zapříčiněno postoji armády v historii, roky 1939 a 68, mnohdy i nelogickými výroky čelných představitelů strany a státu. Nevím. Nemělo však cenu proti tomu bojovat. Naučili jsme se s tím žít. Na armádu si však vzpomněli, když bylo nejhůř. Živelné pohromy, žně, sběr brambor ale i různé výpomoci vojenskou technikou.

2


Po válce, když se tvořila nová ČSLA byly do armády povoláni tzv. „dělnické kádry“ kteří po absolvování krátkodobých kurzů nastupovali na nejnižší velitelská místa. Současně začalo vojenské školství připravovat ve vojenských učilištích, zpravidla dvouletých, důstojníky všech odborností. Ti nastupovali na funkce velitelů čet, v hodnosti poručíka. Postup byl pomalý, protože funkce byly obsazeny. Povyšování po 4-5 letech. Tak jak pomalu jejich předchůdci uvolňovali místa a odcházeli pro svůj věk na klidnější funkce (spisovny, vojenské správy, zkrátka do kanceláří) začal se projevovat nedostatek velitelů, zvláště u vševojskových útvarů. Začala velká náborová kampaň.


Když jsem byl posluchačem ve Vyškově, bydleli jsme ve starých barácích po Němcích, spali celá četa na jedné ložnici, na slamníku pod dekou s režimem vojáka základní služby. I jako ppor. v posledním ročníku ( v kategorii v další službě) jsem dělal rajony, při sobotní prohlídce ukazoval složenou skříňku a ostatní radovánky, známe vojákům v základní službě. Naši nástupci po nějakých deseti letech už bydleli na ubytovně ve dvoulůžkových pokojích s uklizečkami.


Vojenské školství bylo tvořeno několika typy škol. Základní, vojenská gymnázia, dříve vojenská škola J.Žižky v Moravské Třebové a Bratislavě, později i v Opavě a Praze. Po třech letech absolventi získali středoškolské vzdělání a základní vojenské návyky. Tady se experimentovalo. V roce 1962 končili poslední absolventi VŠJŽ „šestiletí“. Šli na vojnu v 10 letech po absolvování 5 třídy. „Za nás“ 1962 – 65 byl vojenský výcvik rozšířen na úroveň PŠ motostřelců a na konci 2. ročníku jsme skládali vojenskou přísahu, ještě neplnoletí. Pro nás to však mělo tu výhodu, že do tzv. vyšších učilišť, jsme nastupovali do druhých ročníků. Ve vyšších učilištích absolventi získali střední vojenské vzdělání a vysoké civilní.Statut vyššího učiliště měli ještě dělostřelci v Martině, letci v Košicích a „doktoři“ v Hradci Králové. Pro Vyškov to byla pedagogická fakulta pro II. stupeň s aprobací: motostřelci matematika a tělocvik a tankisté, matematika a výrobní praxe (dílny). Ostatní učiliště byla nižší,tříletá a připravovala jen po odborné stránce.
Další kategorie byly VSOŠ ( vojenské střední odborné školy) kdy absolventi získali střední všeobecné vzdělání zakončené maturitou a odborné vzdělání patřičného zaměření. Vyřazováni byli v hodnosti rotmistrů.


3

Všechny tyto školy měly jedno společné: Uchazeč o studium se zavázal sloužit do věkové hranice. Při nedodržení této smlouvy se zavazoval uhradit náklady na studium. Což činilo asi 10 tis. Kč za rok studia. K tomu se zavázal ve svých 18 letech, popřípadě rodiče za 15-ti letého kluka.Byla to pojistka, aby se z vojny nedalo utéct. A tak jsme to měli na „furt“. Rozčarování z reality života u útvaru s porovnáním se školou byla u mnohých značná. Zvláště u absolventů VSOŠ bylo běžné, že se chtěli z vojny dostat i za cenu „prokurátora“. Při soudním trestu i podmínečném, byl automaticky civil. To si dovolili jen svobodní 18 – 19 – ti letí. Poručík už byl přece jenom starší, nezřídka ženatý s rodinou a tato cesta byla pro ně přece jenom nepřijatelná. A tak sloužili. V 25. – 27.-ti letech na funkci velitele praporu, kdy na rotách byl jen VR voják z povolání ( začátečník) ostatní funkce vzp zastávali AVKVŠ ( absolvent vojenské katedry VŠ) ale i poddůstojník zs. Při zodpovědnosti za 150 vojáků u tpr. U mspr o stovku více, za jejich zdraví, za stav techniky, materiál v milionových hodnotách ale i za plnění úkolů. Při sebemenším zaváhání či průšvihu následoval postih. Kromě kázeňského i finanční. 

Fáma, že „lampasáci“ berou hodně peněz a nic nedělají, byla rozšířená. Velitel roty měl 2,500,- , já jako zástupce velitele pluku s úlevou na daních za nezaopatřené děti 4,000,- Kč. K tomu tak dvakrát – třikrát finanční odměna při splnění úkolů. To však padlo, při kázeňském trestu. Napřed následovalo zahlazení trestu. Když jsme to tak několikrát počítali, vycházela nám hodinová „mzda“ 2 – 3,- Kč./hod. Za to nedělaly ani uklízečky. V civilu, když mistr vyžadoval dobrý pracovní a kvalitní výkon a pří neplnění uplatňoval sankce, se to bralo jako normální. Na vojně, když velitel vyžadoval totéž, byl „guma“ a jiné přívlastky. Nikdo ze záklaďáků si nepřipouštěl, že v případě jakéhokoliv „maléru“ je to velitel, který nese kůži na trh. Po létech praxe, kdy byly zevšeobecňovány MÚ od jiných útvarů, každý i méně schopný velitel viděl dál, co by se mohlo stát. Těch úrazů i smrtelných bylo mnoho. Už jsem tady psal. Není nic horšího, než oznamovat rodičům, že se jim syn nevrátí. Byli jsme v očích vzs „gumy“.

Byli jsme si vědomi, že nikdo ze „záklaďáků“ nejásal, že musí na vojnu. Byli kluci, kteří to brali jako holý fakt a snažili se v klidu přežít. Bylo jich většina a myslím, že po letech už na vojnu vzpomínají jen v dobrém. Nechci zde rozebírat připravenost ČSLA na válku ale co vojákům vojna dala. Mnohým další civilní profesi (řidiči, mechanici ale i kuchaři apod.) Dále to byl nezanedbatelný smysl pro pořádek a zodpovědnost. Byli však i takoví, i když jich nebylo mnoho, kterých se vojna ani nedotkla. Jednali asi podle přesvědčení: “ když už jste mě sem zavolali, tak tady jsem, ale nic po mě nechtějte“. Nepřipouštěli si, že to nebyli „lampasáci“ co je povolali na vojnu ale systém. Každý kdo po nich něco chtěl, nebo vyžadoval, byl prostě „magor“ a“ guma“. Nepomáhaly domluvy ale ani tresty. Dnes se vžil pojem, stávali se nepřizpůsobivými. Tím se stávali středem pozornosti všech velitelů a náčelníků, byli to u útvaru známá „esa“ a jejich jména si každý dlouho pamatoval. Na ty průměrné se brzy zapomnělo.
Lze snad pochopit, že když se naskytla příležitost se nějakého „nepřizpůsobivého“ zbavit, tak jsme ji využili. Na vojně neexistovala “výpověď“ jako v civilu, kterou by každý jistě dostal.
A tak ať si „Pepa“, který mě svými úvahami vyprovokoval k napsání tohoto článku zodpoví, do které kategorie vojáků by se zařadil.

S klidným svědomím bych se dnes postavil do čela vojáků, kterým jsem za ta léta velel, kdyby to bylo potřeba.

1
© AUTOR: Karel Runkas  http://www.lide.cz/karelrun

FOTOGRAFIE: http://www.vojensko.cz/knihy-a-casopisy

Diskuzní fórum ČSLA: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=86093

ČSLA – Vojensko.cz: http://www.vojensko.cz/objekty-cslaKomentáře

školy (Solitér - Mail - WWW)
Díky za informaci o vojenském vzdělávání a funkcích. Zajímavá je poznímka o odchodu do vojenských škol v deseti letech. Měl jsem za to, že toto patřilo do říše bajek, ale po přečtení článku beru jako fakt.
Znáte někdo někoho z absolventů? Bylo by zajímavé zjistit, jak tato škola probíhala, jaké měli tito "vojáci" podmínky atd.

"desetiletí" (karel Runkas - Mail - WWW)
Protože jsem nastoupil bezprostředně po ukončení této formy studia na VŠJŽ Bratiskava, měl jsem možnost i některé pozůstatky po těchto žácích vidět. Vyjimkou nebyly ani hračky. Podle informací od velitelů a ped. pracovníků, protože jsme měli o tyto informace zájem, vedle studia až do maturity se škola zaměřovala predevším na sport, zájmovou činnost a vojenský režim. Specialitou školy v Bratislavě byly měsíční putovní tábory po Karpatech ( pěšky)
Konkrétně v Bratislavě byly škola umístěna v jedné čtyřpodlažní budově, vždy co patro tak jeden ročník, s veškerým zázemím, včetně jídelny a obrovské tělocvičny. Součástí byl venkovní sportovní areál, doplněný v roce 1965 o krytý plavecký bazén 25m.Škola se nacházela na nábřeží Dunaje,http://www.mapy.cz...44569&z=19
Ubytování v převážně čtyřlůžkových pokojích.V Moravské Třebové to bylo více "kasárenské".

VZP (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
V jednom z předchozích témat jsem popsal svoji zkušenost s VZP ze Zvolena.Zde jiná zkušenost.
K ZVS jsem nastoupil na letiště do Čáslavi (Chotusic) Tady dělal ZVP (propagandistu) příjmače nějaký por.Kouřil,ještě během příjmače byl u příležitosti dne letectva povýšen na npor. tento člověk byl etalonem důstojníka jak vzhledem tak chováním,nikdy se nepovyšoval,vyzařoval respekt ale i důvěru už svým postojem a komunikací,když jsme jako vojáci něco potřebovali neodmítl,rád na něj vzpomínám. Po převratu dělal tiskového mluvčího na vrtulníkovém letišti v Přerově. Na níže přiloženén odkazu je to ten úplně vpravo na skupinové fotce (v civilu). To jen proto to zmiňuji že zdaleka ne všichni VZP byli špatní,dobrou osobní zkušenost mám z vojny s praporčíky pprp-nprp byli to většinou specialisté na nějaké zařízení a vůbec nebazírovali na nějakých malichernostech voj řádů,naopak se dalo něco od nich naučit. http://www.prerov.army.cz...iv.html

Školy (franta - Mail - WWW)
Problém je v tom, že před rokem 1989 měly všechny vojenské školy mimo Medicinu v Hradci Králové nedostatek žáků / studentů, takže brali každého, tedy i ty, kteří by normálně měli problémy dokončit školu civilní. Šlo jen o to, aby nový uchazeč podepsal, pak už bylo vše jako na vojně, tedy na rozkaz. Když přišel rozkaz, že dotyčný školu dokončí, tak ji i dokončil - bez ohledu na znalosti. A že "studovaní" vojáci občas perlili, to ví každý záklaďák.
A v době, kdy měl velitel praporu Kčs 4.ooo,- + hodnostní, výstrojní, relutu a samozřejmě v kasínu zadarmo stravu, + mnozí zadarmo benzín, tak např. primář chirurgie měl 1.800,- Kčs.
Ale jinak je pravda, že vojenské školy za minulého režimu se až tak moc nelišily od Fakulty Práva Západočeské University.

Důstojníci ČSLA (Ferda - Mail - WWW)
Jo důstojníci ČSLA - kapitáni a majoři bez maturity - to byl humorný kolorit minulé doby. Hlavně bych nemluvil o ekologii na Šumavě a armádě - těch rozježděných sudů s naftou po tankových cvičeních - každý velitel by mohl vyprávět. Ale ČSLA nebyla až tak špatná, a občas i občanům pomohla. PS to byla jiná sorta lidí. Ti stáli vždy se zbraní v ruce proti vlastním občanům. Prosím napište tu alespoň jednu příhodu, kdy pohraničník někomu pomohl.

pro Ferdu (Franta - Mail - WWW)
Ahoj,nevím proč se otíráš o nás bývalé PS. Můj kolega zachránil topící se děcko...........a myslím,že těch pomocí je mezi námi PS mnoho.

to Karel Runkas (Pepa - Mail - WWW)
No, Karle, vidím, že jste si dal práci a obhajujete cech důstojnický armis et castris, neboli taky, já nic, já pouhý důstojník a jestli je, tedy bylo něco špatně u armády, tak šlo o pouhý ojedinělý lidský faktor v úpadku, tedy nic systematického - páč jak sám píšete, systém byl dokonalý, byl dle vás všudypřítomný a nešlo mu uniknout, protože dle Vašeho vnímání byl tehdejší řád věcí vezdejších něco jako vyšší nadpřirozená moc, přírodní zákon, hotový boží postulát, kterému prostý člověk vzdává jedině hold, na nic se ho neptá, zbytečně ho nezkoumá, natož kritizuje a slouží mu do roztrhání těla, byť i každodenní požadavky boží moci = partajního evangelia kariéristů a darebáků byly často neskutečně zhovadilé a nelidské - no nic, každý jsme nějací, někdo poctivě slouží i zlu a někdo o tom přemýšlí a snaží se v rámci svých možností tomu postavit, byť ho to stojí jisté nemalé oběti a i na pověsti u těch "užitečných šlapajících cyklistů" ( a někdo to definuje expresněji a trefněji) mu to taky dvakráte nepřidá, že...ale mínění těch druhých je mi i po létech ukradený, věřte, nebral jsem ho serózo tehdy, neberu ho ani dnes - za ně nehovoří rádoby hezká slova ( a prý objektívní statistiky), jejich ulhané představy ( ukradené a znetvořené cizí myšlenky) a obludné sliby, ale skutečné činy - a ty teda jsou daleko za hranici krajně přijatelného pro veterána ZVS u PS a ČSLA i dnes...)

Pokud jde o studium na vojenských školách a jejich absolventy, tak musím říci, že jsem měl co dočinění na ZVS i s adepty, kteří si dovolili odejít z armády těsně po studiu vojenského gymnázia.
(Tímto zdravím Miro Mišičáka, Karla Hlupíka a Igora Horváta a přeji jim pevného zdraví)
Tito mládenci, kteří pocházeli z Holiče a z jistých důvodů ( a ty byly politické - ona to ta partaj ani jinak neuměla) se nemohli dostat na civilní střední školu, tak vzali za vděk vojenskou. Pokud si dobře pamatuji z jejich vyprávění , půl roku před maturitou měli oni, tedy jejich zákonní zástupci , rodiče, a to doslovně, povinnost podepsat závazek u armády ( asi v tom plnění, o kterém píšete výše). No a kluci našli fintu, jak se vyvázat z dlouhodobého vojenského života - chtělo to i kus osobní odvahy a přistoupit i na to, že armáda se bude mstít.
Což se taky stalo.
Ale konkrétně k absolventům : kluci si před podpisem u verbíře podali přihlášku na vys. školu, samozřejmě vojenskou, jinde to nešlo. Tím pádem nemuseli okamžitě podepisovat závazek armádě a byli i připuštěni k maturitě - to byla podle kluků taky hlavní vyhrůžka vedení voj. gymn. k nim. Samozřejmě museli na to mít i odpovídající prospěch na určité úrovni, aby se dalo seriozně předpokládat jejich další studium. Po odmaturování a už v létě před nástupem na voj. vys. školu odkráčeli na voj. správu a tam jim sdělili, že poslali na budoucí Alma Mater dopis s jejích studijní rezignací. Tím pádem jsou armádě k dispozici, ale samozřejmě jako záklaďáci, rozhodně né jako lampasáci. Dle jejich slov se po té spustil nad nimi hotový uragán. Byli předvoláni i na VB a ani pohovor u u Stb. je neminul ( samozřejmě na jejich rodiny taky nezapomněli ). Po marném přesvědčování, aby podepsali vojnu, nebo se zavázali novou smlouvou zaplatit studium, vše končící výhružkami typu kriminalizování celých rodin, je nechali chvíli být a pak dostali kluci povolávací rozkazy k nástupu ZVS. Nastupovali v individuálním termínu a to někdy v červenci, takže pro ně byl zaveden u nástupního útvaru samostatný, brutálně náročný přijímač. Byl jsem s nimi část vojny a tak mohu z vlastní zkušenosti říci, jak se k nim chovali důstojníci po té, jestli by se to vůbec dalo nazvat nějakých chováním. Dokonce se lampasáci útvaru snažili zasahovat i do pravidel mazácké vojny, kterou tak blahoslaveně přehlíželi, tím, že se snažili tehdy po starších vojácích, aby u bývalých absolventů nedošlo k tzv. přepáskování a tedy "povýšení" na starší vojáky, aby de facto vlastně zůstali po celou základní vojnu jako tzv. zobáci. Že vyžrali ty nejhorší služby, že byli pravidelně odměňování vězením i za prkotiny, které se nikdy předtím netrestaly, o tom žádná. Ale nejhorší na tom bylo to, že se lampasáci útvaru snažili proti ním poštvat ostatní záklaďáky i v osobním, soukromém životě a byli při tom schopni všech svinstev jen proto, aby svým kdysi potenciálním kolegům, kteří měli odvahu odejít ze služeb jedné z nejhorších organizací , kterou minulá doba skýtala, mohli ublížit. Ta malost, zloba a nenávist, která pramenila z podlosti a vlastní pokrytecké slabosti déle sloužících vojáků, důstojníků nakonec neslavila u řadových vojáků úspěch , ba naopak - za to nám ale celá věc jasně ukázala, co dokáže armáda za hovada mezi důstojnickým sborem vychovat, bohužel...

Takže, pokud by se tito velitelé pro nějakou válečnou potřebu tehdejší doby a strany postavili do čela tehdy "našeho" útvaru, tak si nejsem jistý, jestli by ve zdraví dorazili na určený palpost a jestli by vůbec na nástupu dali dohromady jim svěřené mužstvo...tož k Vaší výzvě o zamyšlení toliko asi tak, Karle..)

kádrování (Střelec - Mail - WWW)
Proti zažitému omylu, že na vojenský školy brali každýho - VKR prověřovala příbuzenstvo každého uchazeče, kdo měl někoho na západě (nemusel o něm vědět), neměl šanci. Druhý síto bylo zdravotní. Výsledky produkce vojenských škol byly různé - od důstojníků opravdu kvalitních až po salámisty a flákače. A co u útvarů nešlo použít, odkládal systém na vojenské katedry vysokých škol. Tam se sešel odpad spolu s pár dobrýma lidma, které bylo nutno odklidit z dohledu, nebo nechat v klidu dosloužit jejich závazek.

nedostatek žáků (stenlly - Mail - WWW)
Začátkem 80.let jsem byl ve škole v Holešově,zde jsem se seznámil z učitele ze kterým jsem kamarádem do dnes. Pak se stal náčelníkem pro střední formy studia v Holešově (nebo tak nějak se to nazývalo)jednou když jsem za ním byl v Holešově bylo to v době přijímaček na SOŠ PS, mezi řečí prohodil ,že mají problém :-) z 23 žadatelů přijmout jich 30 !!, tak že nejen ČSLA ,ale i PS měla nedostatek žáků.

sedmdesátá (Solitér - Mail - WWW)
Poptal jsem se na Holešov, na VSOŠ PS. Od jednoho absolventa jsem dostal tato čísla:
rok 72- nástup 31 studentů
rok 76- z tohoto počtu odešlo do sestavy PS 19 vyřazených rotmistrů.
Rozkaz nerozkaz- Franto, v tomto konkrétním případě vaše tvrzení ne zcela platí.

to Ferda (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Jsi typická ukázka člověka zmanipulovaného propagandou a bez vlastního úsudku,nic o PS nevíš a píšeš tu takový nesmysly (to o tom pomáhání),něco si alespoň přečti z objektivní historie ať se tu přede všemi neztrapňuješ,i když konec konců i taková ukázka je pro poučení dobrá. Sory ale to bylo fakt totálně mimo mísu :)

pro Stenlly (žofínák - Mail - WWW)
Prosím tě, můžeš mi sdělit,nebo pošeptat, jak se ten náčelník pro střední formy studia jmenoval? Díky.

Re: náčelník pro SFS Holešov (Žofíňák) (ADMIN - Pohraničník - Mail - WWW)
Žofíňáku,
jímá mě předtucha,že oním náčelníkem mohl být pplk.H. přezdívaný "Hovňousek".
Tento se vyznamenal mj.i tím,že na jakémsi shromáždění SOŠ PS a VMV v Holešově,kde byli přizváni i rodiče studentů,řečnil pod vlivem c2h5oh (patrně aby netrpěl trémou).
Pokud se jedná o stejnou osobu,o niž se zmiňuje ve svém komentáři Stenlly,tak bych ho za moc hodnověrný zdroj nebral :-)

žofiňák+ADMIN (stenlly - Mail - WWW)
před ním byl pplk. Fiala a pak nastoupil teď již pplk. PHDr. Miroslv Dědič. Jinak kdysi učil matematiku ,chemii a fyziku . ADMIN asi to není ON :-))))

oprava (stenlly - Mail - WWW)
plk.RNDr. Miroslav Dědič

Nic neomlouvám (karel Runkas - Mail - WWW)
Jak jsem už v úvodu článku napsal, vím že některé názory nevyvrátím, protože byly oprávněné.Chtěl jsem jen osvětlit postavení "lampasáků", jejich zodpovědnost a v neposlední řadě cestu ke "hvězdám"( na rameni).Plně souhlasím se Střelcem, že produkty voj. škol byly různé. Produkovaly i ty flákače a salámisty.Jako jeden z mála se neskrývám za přezdívku a moji identitu si každý může ověřit. Pro osvětlení. Na vojnu jsem šel z přesvědčení, pokud se o tom v 15-ti dá mluvit a povolání důstojníka jsem si vybral jako celoživotní.Dá se snad pochopit, že když např. pekař na každém kroku bude slyšet, že všichni pekaři jsou hovada a magoři, nebude jásat nadšením. Proč by se nemohl ozvat "lampasák".
Několik poznámek na vysvětlení:
- asi od roku 60, všichni vzp, tedy i praporčíci měli maturitu. A nevěřte, že se výsledky dávaly zadarmo. Jenom k těm výsledkům jsme byli dokopáni.
- hlavní kritérium pro přijetí do učiliště (voj. školy) byl zdravotní stav.Snad jen letci měli vyšší požadavky.Žádné kádrování. Měl jsem příbuzné v NSR a bez problémů sloužil i dostal prověrku PTZD ( přísně tajné, zvláštní důležitosti), která se každé dva roky obnovovala

Vojenská škola. (kucera m - Mail - WWW)
Ja som si po skončení základnej školy dal prihlášku na Strednú odbornú vojenskú školu v Martine odbor ženijný. Bez vedomia môjho otca vojaka z povolania v ČSLA. Vtedy pracoval v VPAKG v Bratislave. Keď sa to dozvedel tak ma zdrbal a prihlášku som musel zrušiť. Ešte rok mi chodili z vojenskej správy listy a ponuky na nástup. Dosť dlho som to lutoval. Potom to utíchlo a na ZVS som išiel k PS. kucera m

pro Ferdu (Veterán 46 - Mail - WWW)
Ferdo, ferdo z odpuštěním, zvedni prdel a běž do pohraničních vesnic a městeček a zeptej se pamětníků a pak suď. Zjistíš že PSáci se zůčastňovali kulturních i sportovních akcí. Když bylo třeba pomáhali v zemědělství. Nebo svojí technikou poskytli v krizových situacích. Hodně kluků se tam oženilo a žijí dosud. Když jsme měli problém z náhradními díly pro naší techniku (v zemědělství nebo u lesů) tak vždy pomohli. A mohl bych jmenovat dále. Ale komu není dáno zhůry.... Již jsem to zde několikrát opakoval, svět byl rozdělený a každý stál na jiné straně drátů. To jenom dnešní pravicová politická garnitůra špiní vše z minulosti, protože již nemá nic dobráho, co by lidu nabídla. Prostě to jen zloděj křičí chyťtě zloděje.

to admin (žofínák - Mail - WWW)
M. Dědiče znám jako desátníka, později četaře absolventa, a faktem je a pravdou zůstává, že učil tuším chemii s paní prof. Horskou.
Kdo byl NSFS mi v paměti nezůstalo, plk. Bačík? fakt nevím.

To: Žofíňák (ADMIN - Pohraničník - Mail - WWW)
Ano,M.Dědič učil v Holešově matiku,snad i fyziku a chemii.
My,jako studenti vojenské SOŠ jsme měli na chemii prof.A.Horskou,za mě ještě civilistka,později prý pak přešaltrovala do služ.poměru SNB. Ovšem,tato informace je bez záruky.
Já v chemii, matematice i fyzice dost plaval :-) Tyhle předměty jsem neměl moc rád. V chemii měla A.Horská svoji Tabulku prvků a já byl dusík - dusuila mě jak hada :-)
Ale,čo bolo,to bolo...

Dědič (stenlly - Mail - WWW)
Ano byl absíkem,ale já jej poznal už jako podporučíka. Rád vzpomínám na některé učitele, pplk,Ticháčka, kpt.Zábranského - za nás přišel z Přerova z praxe, profesora Doláka byl z Bystřice pod Hostýnem, neměl jsem rád pplk.Fialu, a některé funkcionáře tehdejší praporčiké školy- ne šošonů !! No jo ,ale ty časy jsou pryč a zůstaly už jen vzpomínky!!

Dobrý článek (Jan - Mail - WWW)
Mně ale zaujal ten předposlední obrázek tankisty s těmi signálními praporky. Dost by mně zajímalo, jak dlouho se tento způsob předávání povelů a velení tankovým jednotkám v naší armádě používal. Vím, že to bylo běžné v době, kdy ještě nebyly všechny tanky vybaveny radiostanicí, ale domníval jsem se, že všechny tanky v ČSLA, počínaje typem T 54, již rádiem vybaveny snad byly, a že tento poměrně složitý způsob velení (v boji též mimořádně nebezpečný), se přestal užívat. Myslím, že na těch snímcích jsou tanky T 54. Může autor něco k tomu napsat ?? Díky.

Ferdovi. (Stenlly - Mail - WWW)
Na toto ti odpovím já v roce 1986 byla na jaře při tání rozvodněná Vltava v Lenoře. Naši kludci ( PS) chodili na výpomoc do skláren . Když se vraceli zkratkou na rotu přes most u hřiště v Lenoře , zahlédl jedn s kluku jak do rozvodněné Vltacy\ spadl 2,5 letý klučík Jiří Poisel - a ten klučík se začal topit , kluk náš kluk tak jak byl oblečen skočil z mostu do rozvodněné řeky a klučíka zachránil. Odesli jej do rodičům,kteří byli vedouci Potravin v Lenoře. Nebýt děkovného dopisu , který přišel asi za 14 dní na bPS od rodičů Jiříka- tak jsem se to ani na rotě nedozvědli , pohraničník nechtěl být za hrdinu. Samozřejmě , že byl pak odměněn jak předsedou MNV Lenora , tak velitele bPS. Víš ono bylo každodenní normálním životem,že si pohraničníci a lidé v příhraniční obcí pomáhali ! Je poznat ,že jsi život s pohraničníky neprožil,protože takou blbost by jsi nikdy nenapsal,to mě potvrdí asi kde kdo . Všichni co prošli VZS pohraniční stráže.

omluva (stenlly - Mail - WWW)
omlouvám se za chyby v textu pro Ferdu - šíleně mě včera blbnou pc ...

jiné roztomilosti (Střelec - Mail - WWW)
Byly i jiné "roztomilosti" důstojnického života v ČSLA, kdy jeden přišel v jedenáct v noci z kasáren domů, v jednu ráno ho vzbudila lítačka a za deset minut ho v kasárnách péroval generál Veselý za to, že na strážnici v nějakém vidlákově nejsou kompletní šachy(!) a v jídelně mužstva nemají stoly stejně dlouhé nožičky. O systematicky přerušovaných dovolených (pokud je dotyčný netrávil mimo Čechy, nebo raději mimo republiku, nemluvě...

Stenllymu (Ferda - Mail - WWW)
Ahoj Stando K. Díky - to je určitě příhoda hodná povídky. Ten VZS byl určitě hrdina. To že někdo lítal po lese a střílel do lidí, to zajímá dnes už pouze vyšetřováky. Jinak - možná Vám to říkali i v Holešově - historie Šumavy nezačala v roce 1948, ale mnohem, mnohem dříve. Takže pro Tvoji info - kniha Tenkrát na Šumavě - najdeš tam naši původní chalupu, kde naše rodina - ČESKÁ - žila, než ji PS vnitřek rozkradla a co se dalo použít tak odvezla. A taky tam najdeš jak vypadal hřbitov, kde byly pohřbeni mí předci - ČEŠTÍ předci, než hřbitov PS sadisticky zplanýrovala buldozerem a náhrobní kameny nechala odvést aby se už nikdy nenašly. 40 let jsme na to místo nesměli. A už se prosím vykašlete na omluvy typu TAKOVÁ BYLA DOBA. Každou dobu dělají lidé, takže stála by alespoň drobná omluva. Dráty, zbořené vesnice, zbořené kostely, zbořené hřbytovy - to je vizitka lidí, kteří to připustili a kteří to byly ochotni vykonávat. Vzpomeň na 1957 - Hauswaldska kaple - nikdo z PS to nechtěl odstřelit - pak se našli 2 vojáci ZS - někde od Michalovců, kteří to udělali za dvojnásobnou dovolenku a převelení. Jinak v PS jsem neby, ale hranici a Šumavu znám určitě lépe než nějací kluci, kteří přijeli na Šumavu někde od Slaného, když je poprvé odvezli v noci do lesa, tak si museli vyměnit trenýrky a teď jsou znalci poměrů. Koukni se, kam až jste to dopracovali na Borové Ladě - jedna z původně nejhezčích vesnic - dnes bytovky, apartmánový dům, 10 let nedostavěné satelitní městečko, ... Kvilda, Srní, Modrava - to samé. Takže jak Veterán 46 píše - komu nebylo dáno z hůry ....

Signály praporky (karel Runkas - Mail - WWW)
Tabulka signálů byla součástí Zákl 1-4, tedy Cvičebního řádu a obsahovala signály pažemi, praporky a svítilnou.Nebyla to specifika jen tankistů. V žádném případě se nejednalo o způsob velení v boji.Obrázek ilustruje nejčastější použití signálů a to za přesunu, kdy použití rdst by přesun prozrazovalo." NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ".
Na obrázku je signál :POZOR, který se dával před každým signálem a pak mohl následovat signál: SESEDNOUT!popřípadě v V PŘED. ale to by museli být velitelé tanků v "pochodové poloze" tedy ve věži.
rdst měly i T-34

Ferda (stenlly - Mail - WWW)
Hele ty Ferdo |!!! Slaný si moc neber do pusy hahaha ( dostaneš do čumáku přes obrazovku ) já jsem se tam narodil a žil 19 let a dodnes tam jezdím mám tam příbuzné :-)O devastaci Šumavy a vesnic by se dalo polemizovat. Nebyla na vině jen PS ,ale předvším neochota obnovit vysídlené vesnice po roku 1938 tak i 1945-46. Když jsi narazil na Kvildu - v roce 1952 bylo na Kvildě jen 9 obyvatela hrozil zánik obce. Tehdy nějaký E.Bouček s manželkou,která byla za války uvězněna v Terezíně odejli do Prahy za tehdejším presidentem K.Gottwaldem. Dostali se náhodou až k němu a dle vyprávění samotného pana Boučka, zařídil tehdy K.G dosídlení obce lidmi z východního a středního Slovenska a Moravských Beskyd. Vím je to náhoda ,ale asi opravdu záleželo na lidech. Kdyby jsi chtěl vidět toho pana Boučka - pusť si film Král Šumavy a ten řidič co vozí mléko do obchodu a říka : Galapetrovi .. vidíš a máš to na hadry..to je pan Bouček. Na Kvildě se v 70. letech taky zplanýroval starý hřitov - a neměla v tom vinu PS !!!!!Domnívám se ,že opravdu nejde paušalizovat jen vinu na PS ! A Borovou Ladu tak nejde tak nějak oduzovat - satelitní městečko stavěli holanďané ,ale pak začali stavět apartmány přímo na Lipně a od stavby v B.L. opustili. Po dlouhých jednáních se začaly jednotlivé stavby a parcely prodávat samostatně ( holanďané ) trvali na prodání jako celku. Můj názor 1/4 má na vině PS a ČSLA - hlavně tam kde jsou vojenské výcvikové protory ,další 3/4 vladnoucí garnitura. Souhlasit nemusíš - ale je to můj názor nejen bývalého příslušníka PS ale i člověka žíjícího na Šumavě od roku 1969 .

Ferdo (Solitér - Mail - WWW)
trochu objektivity- těžko můžeš PS vyčítat, že je v Borové Ladě /nebo Na Borových Ladách?/ deset let nedokončené satelitní městečko. To bys rovnou mohl mezi hříchy minulého režimu zahrnout i padající ruiny lázní Kyselka a spousty dalších objektů.
http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz...

franta (karel Runkas - Mail - WWW)
"Náležitosti" vojáka z povolání.
Služné vzp se skládalo z funkční a hodnostní složky. Funkční plat byl stanoven v tabulkách a to do štábu praporu v rozmezí 400,- a výšší funkce v rozmezí 600,- Kčs. Jejich přiznanou výši stanovoval na návrh nadřízeného, velitel útvaru, zpravidla jednou za rok podle výsledků. Snížení funkčního platu na určitou dobu bylo jednou z trestů.(sporožiro) Druhá složka, hodnostní byla pevně daná a byla v porovnání s funkčním platem zanedbatelná. Přesně si to už nepamatuji ale poručík snad 300,- a co hvězda to stovka brutto, po zdanění tedy 80,- Kčs. Další náležitost byly tzv. výstrojní body, 320 bodů na rok v hodnotě 3,- Kčs /bod. Ty sloužily k nákupu výstrojních součástek ve specializovaných prodejnách KRASS. Pro porovnání: kompletní uniforma 250 bodů. Výstrojní body se neproplácely. Člověk musel dobře plánovat aby byl vždy řádně vystrojen. Polní výstrojní součástky se "půjčovaly" na Výstrojní list, jako u vzs.
Stravování vzp bylo zabezpečeno buď na VZK, vojenská závodní kuchyně. kde se vařilo i jiné jídlo než v kuchyni mužstva a nebo v tzv. JVP ( jídelna vojáků z povolání) stejné jídlo jako u mužstva jen v odělené jídelně. A to vždy za ÚHRADU. Bezplatné stravování bylo jen při polním výcviku( cvičení, vyvedení do VVP)

T-54M (karel Runkas - Mail - WWW)
Na obrázku je T-54M. Byla to modernizovaná 54 s parametry T-55 ( horizontální i vertikální stabilizátor kanonu) doplněná o protiatomovou ochranu ( obložení bojového prostoru vrstvou "hmoty" snižující průnik radioaktívního záření. Je to vidět na příklopu velitele. Byly vyráběny v opravárenskám závodě Nový Jičín.

Pohraniční rota - z blogu L.Vinše. (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Na České Žleby má spoustu lidí různé vzpomínky. Nedávno jsem četl vzpomínky rodáka ze Šumavy, který vyprávěl, jak zdejší krajinou převáděl po roce 1948 lidi do Bavorska, po potoce údolím z Lenory do Strážného a Freyungu. Jiný vzpomíná, jak byl jako americký pěší agent blízko Českých Žlebů při přestřelce raněn. Vzpomínám na kluky, kteří zde sloužili u pohraniční roty, jak se chlubili, když přijely na opušták, kolik kdo z nich měl zadržení „nepřátel“ a na tvrdé podmínky služby, ale i na přírodu, která je zde drsná. Odměnou jim byl každodenní pohled na pohraniční hory Trojmezí, Strážný, Luzný.
http://ladislavvins.blog.idnes.cz...

Doplněno kouzelnými fotografiemi.

Ferdovi (Béďa - Mail - WWW)
http://www.panoramio.com.../1254684

Les na obrázku byl starý skoro 400 let. Zelení Khmerové ho zlikvidovali ani ne za 15 let. Vynikající výkon.
Kouzlo tajemné Šumavy je jedinečné,ale pomalu a jistě se vytrácí tou prestižní městskou
architekturou,která citlivě poškozuje vzhled krajiny.Viz.Horská Kvilda atd.
Ze Šumavy se za posledních více jak 20 let stalo zdevastovaný smetiště.Turista v botaskách nesmí pod zákazem vstupu a pokutou do zón 1.st.,ale těžká technika řízeně drancující krajinu může.To tetřevovi nevadí.Zkrátka je moderní,jde s dobou.
Takže,pane Ferda,ne Pohraniční stráž přivodila tvář dnešní šumavské krajiny,nad kterou Vy pláčete,ale kvetoucí demokracie a svoboda posledních let.
Za dob PS byl jiný pořádek a příroda byla uchráněna před jejím největším škůdcem.

Náležitosti vojáka z povolání (franta - Mail - WWW)
Vážený pane Runkas, služební brožurku pro vojáky s povolání jste opsal bez chyby. Ale jinak, asi jste sloužil v jiné socialistické armádě než já, a nebo jste si to neuměl zařídit jako ostatní důstojníci. Já jako VZS jsem sloužil v Písku, velel jsem 9ti vojákům VZS (9 vozů vojenské rady velení 4. armády a velitelská vilka). Měl jsem v podstatě pouze 3 úkoly: 1) dělat velitele vozu, když nějaká důstojnická panička chtěla jet do Prahy na modní přehlídku, nebo když nějaký synek či dcerka studující v Praze potřebovali jet z Prahy nebo do Prahy, 2) zajistit, aby v soukromých vozech členů VR bylo vždy před víkendem dostatek benzínu, 3) aby ve velitelské vilce bylo vždy dostatek gruziňaku, ostatního vybraného pití, salámů, šunky, atp. Na tehdejší dobu potravinový Tuzex - samozrejmě pro členy VR gratis a kdykoliv (účtováno jako pohoštění pro Sovětské poradce).
Jak to OPRAVDU chodilo u Vás (na příručku kašlete). Neříkejte, že jste byl jediný poctivý důstojník v RVHP

franta (karel Runkas - Mail - WWW)
Nebyl jsem členem žádné vojenské rady ( název pro velitele a zástupce Armády a okruhu).
U pluku se jistě našli vzp, kteří si "přilepšovali" o tom si nedělám iluze. Při každé takové činnosti o tom jistě věděl alespoň jeden voják zs , spíše více, protože se tím kamarádům pochlubil. Bylo potom na zvážení, zda se nechat případně vydírat. Ať už šlo o "přimhouření oka" při maléru či vyžadování KVOP a podobně.Takový velitel či náčelník byl zpravidla "odepsaný". Já tady necituji žádnou příručku, ani taková neexistovala. Uvedený sortiment proviantu se u pluku nevyskytoval a když jsme se chtěli "rozšoupnout" ( povýšení, narozeniny) měli jsme na to, abychom si to koupili a v závětří klubu i zkonzumovali. O provozu vozidel jsem už tady psal. Sloužili jsme každý v jiných podmínkách a já Vám vaše zkušenosti nevyvracím a dokonce i věřím.

Pro Frantu-to se mi líbí (Jan - Mail - WWW)
Jak se tady voják pohoršuje nad rozmařilostí velitele armády. Tuhle zašívárnu během ZVS musel zřejmě absolvovat z trestu a navíc musel velet dalším 9ti podobným exotům a zřejmě i za trest se musel chudák přiživovat s strpět být poddůstojníkem, nejmíň četařem.
Jo a ten tehdejší velitel armády, to tedy byl gauner, když takhle rozhazoval.

Jan ( - Mail - WWW)
a to má velitel štěstí, že nenutil Frantu dopíjet ty koňaky a dojídat ty šunkový mísy, co zbyly. To by mohlo být i na žalobu do Hágu. Franta by mohl doplnit, kolik stálo ozvučení toho mejdanu, jen pro srovnání. :o)))

Disident Franta (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Hrůza, taková vojna jako řemen...
Jediné oko na weblogu nezůstalo suché :-)

Franta, kruta vojna (karel - Mail - WWW)
Teda ja jsem peknej sedmilhar, ale na Frantu jsem kratkej. Anebo to je to pravda a Franta byl prominetni synacek.

franta (karel Runkas - Mail - WWW)
Tak si myslím, že franta je i "baron Prášil".
Funcionáři od velitele divize počínaje, byli natolik služebně vytíženi, že se jim nějaké soukromé vozidlo ani nevyplatilo. 2. msd měla 13 útvarů v 8 posádkách. Nejvzdálenější posádka Holýšov vzdálená 70 km. To by musel být zázrak, aby se někde něco nestalo a daný funkcionář u toho nemusel být, pořípadě neřídil nějaké zaměstnání podřízených útvarů. U Armády to byly stovky km a min.5x tolik útvarů.Navíc měli určité km povoleny pro soukromé účely. Takže soukromé auto jen na dovolenou, pokud nešel na vojenskou zotavovnu, tam služebním a nebo pro manželku, pokud měla řidičák.
Stejné výhody měl každý ředitel civilního podniku s daleko menším počtem zaměstnanců a menší zodpovědností. Už vidím generála, jak prosí frantu aby mu ukradl benzín do soukromého auta, když benzín v té době stál: 2,10,- 1976, 4,60,- 1978, při jeho, možná 10.000 platu.

Franta & Písek (stenlly - Mail - WWW)
Musel jsem se pousmát nad "krutou" vojnou Franty. Chci podotknout, škoda že už nežije můj strýc Ing generálporučík S.P. který od roku 1969 - 1981 velel právě 4.armádě Středního vojenského okruh v Písku. Abych se jej zeptal na to co tvrdí. Bylo by to opravdu zajímavé srovnání!

Pro Béďu (Ferda - Mail - WWW)
Ano, souhlas, to co se teď děje na Šumavě, to opravdu nemá obdoby. I když PS a ochrana přírody na Šumavě - o tom bych nechtěl polemizovat. Zeazin na KP v neředěné koncentraci ??? no nevím ... Asi Vám vůbec nevadí, že místa s použitím takového množství Zeazinu v pramenných oblastech řek jsou příčinou nadprůměrného výskytu rakoviny tlustého střeva. I tak se dá chápat ochrana přírody PS.
Ale já psal o něčem úplně jiném. Psal jsem o tom, že jednoho dne přišli k nám domů 4 pánové v PS uniformách, a řekli, že máme 30 min na to, abychom opustili dům. Mohli jsme si vzít max občanku - Němci alespoň 15 kg. Když se nám to nelíbí, tak existuje ubytování Jáchymov - min ubytovací doba 5 let. Dva strýci tam skončili. Pak tito lidé chodili a provokovali s našimi ukradenými věcmi a jen čekali, kdy někomu rupnou nervy a oni splní další číslo pro lágr.

Pro Standu (Ferda - Mail - WWW)
Jo Kvilda... KOCOURKOV 1. třídy. Neznám přesně roky, ale jakýsi starosta před rokem 89 rozhodl, že zruší Kvildský hřbitov, vše nechal zplanýrovat, náhrobní kameny odvezl na zavážku a z hřbitova udělal louku. Po 89 ten samý člověk lozil po zavážce a vše co tam navezl hledal a vozil zpět. Ty pomníčky jsou snad ještě dnes opřeny o kostel vzadu.
Jo a Prášily - to je snad ještě lepší ukázka spolupráce PS a obyvatel. Major M K - nechal odstřelit Prášilský kostel - prý aby na nikoho nespadl - hahaha - vždyť Prášily byly vysídlené. Po 89 se ho ptali, zda cítí vinu. Řekl, že ne, protože on tam ten dinamit nedával, on jen odstřelu velel. Teď je pan major M K starostou Prášil a běhá po vsi s cedulema a šipkama ukazujícím turistům, kde stál kostel. A prý teď úspěšně podniká s obecními pozemky. To jsou paradoxi.
A k Borovce (Borovým Ladám) - Holanďani si moho vymyslet co chtějí, ale MUSÍ to schválit místní zastupitelstvo. Jak známo, v Borovce jde spíše o to, jak si přijít levně k pozemkum, než jak se starat o obec. Jo v listopadu minulého roku bylo výběrové řízení na provozování obecní hospody. Kdo myslíš, že to vyhrál - no přece nejhorší nabídka - jinak kámoška nové starostky.
Napsal jsi, že žiješ na Šumavě od 69. Ano, přesně. Na Šumavě nestačí žít nebo ji milovat. Šumavě musíš rozumět a mít Šumavské srdce.

Re: Ferda (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Ferdo,kdyby jste napsal "4 pánové v kožených kabátech od StB", znělo by to důvěryhodně.
Ale "pánové od PS" tyhle "záležitosti" nevykonávali,jejich džob byla ochrana státní hranice.
Tudíž,tuhle pasáž vašeho komentáře musím zařadit mezi "urban legend",kterými nás krmí L.Navara a novinářští pohůnci.
Neberto to jako invektivu proti vám,jen vyjadřuji svůj názor. Přeci jen o PS něco vím a relativně dlouho jsem nosil pohraničářskou uniformu,byť to bylo až v 80.létech.

Ferda (stenlly - Mail - WWW)
http://www.zanikleobce.cz/
Mohl by jsi mě napsat o jakou obec se jedná abych si ji našel. Jinak jsem pozorně četl tvé předchozí příspěvky ani v jednom ses nezmínil o NÁSILNÉM vystěhování příslušníky PS. Jak napsal ADMIN - je to blbost aby PS Vás vystěhovala , spletl sis vykonavatele a jen tak pro nic za nic by Vás nevystěhovali !! To je blbost ! Kvilda - je vidět ,že píšeš bludy! Podle tehdejších zákonů o udržování hřbitovů - tam kde se nepohřbívalo víc 25 let a neudržovali se. Hřbitovy se rušily. I na toto byl tehdejší předseda MNV malý pán!!! Rozhodl někdo jiný !!Ano hřbitov byl upraven tak aby byl jen pietním místem. Památku na hřbitov zůstala kaplička vně hřbitova. Prášily nebyly nikdy vysídlené !! Opět blbost z tvé strany , žili tam lidé celou dobu jen měli propustky |!! Zajímalo by mne ,kde na tak pozoruhodné informace chodíš ?? A poslední věc neurážej Kvildu - narozdíl od tebe já tam žil. Bylo nás sice jen kolem 212 obyvatel mimo pohraniční stráž.Ale každý znal každého a pomáhali jsem si když bylo třeba cokoliv. Dokázali jsem každý měsíc si uspořád zábavu či taneční veselici v místním sále,který jsem si opravili!! Žili tam lidé ,kteří si navzájem nic nezáviděli. Dnes ,když přijedu na Kvildu a mluvím se starousedlíky ( moc už jich není) co vyprávějí je to děs a hrůza. Kvilda se změnila v zlatokopeckou obec díky sněhovým podmínkám. Plno penzionů ,ale málo obsazených ,protože majitelé chtěji rychle zbohatnout. Výstavba a přestavba domů na Kvildě děs a hrůza . O změně tváře krajiny obce a jejím okolí mohou mluvit opravdu jen lidé kteří to znají kdysy a dnes. Opravdu jak napsal ADMNI - běž si podat ruku s panem L.Navarou. Jo a ještě tvoje ohlédnutí za tzv. ZEAZINEM...KP se tímto vůbec nestříkalo , ten byl upraven pomocí pluhu a brán aby byl písčitý vzhledem k viditelnosti stop na KP!!!! Postřik se jen používal v místem pod SiS , kde nebylo možno jiným způsobem vzrostlou trávu odstranit!! A to v období vegetace jinak to mělo účinek :-)

Mám dojem, že (arnošt - Mail - WWW)
Ferda a Franta jsou něco jako Pat a Mat. Pat a Mat jsou pohádky pro děti a příspěvky Franty a Ferdy, pokud to není jedna osoba, zase vyprávějí pohádky pro dospělé. Ale jen pro slabé duchem jako jsou oni dva, protože ti, kteří tu dobu prožili, jim tyto pohádky "nežerou".

Ferda (Béďa - Mail - WWW)
je,jak tak čtu,pravý,nefalšovaný Šumavák.(Na Šumavě nestačí žít nebo ji milovat. Šumavě musíš rozumět a mít Šumavské srdce.)To je lepší,než tento prostoduchý výraz:(To že někdo lítal po lese a střílel do lidí...)Byl jsem na čáře a nic takového se tam po dobu ZVS neudálo.Právě naopak.NDrák šel a prošel nám v úseku za kopečky.Měl štěstí.
Knihu "Tenkrát na Šumavě" mám a usuzuji,že Vaše bývalé bydliště je v knize, hned na začátku.Také se tam natáčel film Divá Bára.
Ochranou přírody ze strany PS jsem měl na mysli vytvoření Hraničního pásma,kde byl pohyb osob značně omezen a tím příroda mohla volně a svobodně dýchat a rozvíjet se.

Pane Stenlly a ostatní (Franta - Mail - WWW)
Když nevěříte, tak nevěřte - vaše chyba. Jen pro upřesnění všeho znalého pana Stenllyho - 4. Armáda patřila pod Tábor - tedy Západní VO. Gen por ing. Standu Pet..... jsem samozřejmě znal - za mne pro něj jezdila černá T - 613 s rotmistrem furťákem jako řidičem a šedomodrá Volha 24 s VZS. Ja jsem pro ně dělal Jízdní Rozkazy a KTS. Jak jsem Standu poznal, tak on se VŽDY dokázal postarat o svoje lidi, ať příbuzné, tak známé. Je-li pan Stenlly jeho strýc, tak by nikdy nedělal VZP u PS někde v Horoucích Peklech, ale byl by minimálbě velitel bPS někde na severu Čech. Standa miloval Klínovec, takže asi někde tam. To co já jsem na vojně jako VZS dělal nebylo vůbec protekční - tam byly daleko jiné posty a pro úplně jiné lidi: jen namátkou: velitel čety hokejistů Dukla Jihlava B, číšník v generálské kantýně, "redaktor" novin / časopisu 4. armády, tzv. Výpočetní stanice 4. armády, tiskárna 4.armády. Nějaký vytížený velitel divize pane Rundkas? taky jsem jednoho takového viděl. Havlbrod, tanková divize - tehdy na rychlém vzestupu mjr. N....... řečený Kardan. Tu scénu snad musel vidět i režisér filmu Tankový Prapor. Ten kdo nalézal a vylézal z tanku byl Kardan a Roman Skamene v reálu byl Vilda (pro pana Stellyho genmjr. ing. V Pol........). Standa P....... byl spíše "suchar" v dobrém slova smyslu, moc toho nenamluvil, ale konal, ale s Vildou P byla fakt sranda - to jsou ty zážitky, na které se na vojnu vzpomíná v dobrém i po letech. Vilda si totiž strašně rád dělal legraci ze všech těch upocenejch npor., kpt., mjr., pplk. a to zásadně před vojáky ZS a bavil se tím, jak se baví vojáci ZS. (v kufru ve Volze ((pro pana Stenllyho - tmavě modrá, řidič VZS J. Dou....)) měl vždy montérky a protože byl stejně malý jako Roman Skamene, tak pro pobavení VZS furťákům od tankánů nasedání a vysedání do tanku předváděl a pak je dusil, že nestíhají) A gen mjr. ing. Mik..., dodnes snad nechápe proč na nás mávaly všechny holky z Písku když vydal rozkazem přísný zákaz používání blikání dálkovými světly na písecká děvčata. Mohl bych vyprávět, ale bohužel pan Rundkas, Stenlly, Admin a spol. žijí ve svém uzavženém světě pravdy o bezchybnosti, neomylnosti a potřebnosti armády a PS v minulém režimu. Jak moc to kontrastuje s tím, když jsem se asi před 10ti lety potkal s Vildou a spolu jsme se smáli tomu, jaké blbosti jsme v Písku a Budějovicích dělali. Takže si tu pánové plačte na ramenou jak je ten svět k Vám nespravedlivý a jací jste byli hrdinové a já Vám slibuji, že Vás již svojí přítomností nebudu otravovat.

Ferda a Franta (jazykovedec - Mail - WWW)
Tam se jedna o dusevni poruchu.

Franta (stenlly - Mail - WWW)
Prosím tě nechtěj mne poučovat - VZPAMATUJ SE A MYSLI CO PÍŠEŠ A ČÍM ARGUMENTUJEŠ!! Pod Tábor 4.armáda spadala jen do roku 1969 pak bylo vše v Písku ,KDY VELENÍM BYL POVĚŘEN PRÁVĚ MŮJ STRÝC. Ty si myslíš že každý měl povahu zneužít známostí - já do té kategerie napatřil a nepatřím. Na bPS věděl pouze náš kádrovák,že v té době Ing. generálmajor Stanislav Petržíla je můj strýc. A že sem nebudeš chodit - myslím si , že člověk,který se opravdu zabývá blbostma , nemá opravdu přehled a jen blafuje , píše něco co není pravda - nám tady scházet nebudeš. A jestli se jedná o lokalitu tvého bývalého bydliště rodičů o kterém se zmiňuje Béďa ! Tak na vyklízení neměla zájem pohraniční stráž ,ale v té době ČSLA , protože se jednalo o vojenský prostor a místa byla dopadištěm při vojenských střelbách.

Pro Stanislava (Ilona - Mail - WWW)
Stando !!! PROBOHA !!! o co Ti jde ???
Ferda popisuje jen svoji zkušenost z let, kdy Ty jsi jestě ani nevěďěl, že Šumava existuje, a poté absurdity kolem roku 89. To ti fakt vadí ??? Lidé byli - říkej tomu jak chceš - vyhnáni z území Šumavy, nejříve Němci, pak Češi. Pak se tam sestěhovali nejrůznější lidé s nejrůznějšími cíli a pohnutkami. Tak jak dnes Šumava vypadá, to je pouze jejich práce a práce jejich dětí. Ydravím a vzpomínám jen v dobrém Ilonka

Ilona (stenlly - Mail - WWW)
O co mě jde ? Nevím jestli se náhodou Ferda nezměnil v p. Ilonu. I to je tady možné.Jen se mě nezdají argumenty , které Ferda popisuje nebo i Franta. Jestli máte ráda polopravdy ,dezinformace a věci ,které se mnohdy nezákladají na pravé podstatě věci a okolností, je Vaše věc.Já nemám rád nepravé argumenty , které oba popisují. Tyto stránky čte mnoho lidí. Proto tyto lidi se vyjadřuji i já.Nejsem jediný na této stránkce ,kterým se argumenty těchto dvou nezdají. Pozorně si je přečtěte :-)
ANO NEPOCHÁZÍM ZE ŠUMAVY TO VÍ KAŽDÝ. Jsem na Šumavě od roku 1969. Letos už tedy 43 let myslím si ,že ji za tu dobu znám moc dobře.Nechci zpochybnit skutečnost ,že rodina Franty musela odejít z prostoru obce Stará Hůrka (teď spekuluji o místě protože jsem odpověď nedostal) jen jsem uvedl proč !r. 1989 - asi myslíte zrušení hřbitova na Kvildě. Ano vadí protože o zrušení hřbitova rozhodl okresní výbor Prachatice v roce 1976 a v roce 1978 došlo k naplnění rozhodnutí. Předsedou místního národního výboru Kvilda v tomto roce byl jiný občan. A ten starosta který lezl v r. 2008 po skládce a hledal zmizelé kameny byl též jiný. A tak se celá věc nemohl odehrát v roce 1989 , jak se zmiňuje Ferda .NEMYSLÍTE SI ŽE JE TO PODSTANÝ ROZDÍL V INFORMACÍCH ? A kdybych dal teď roky do vyhledavače určitě mě internetové stránky dají za pravdu. Ale nač to provádět,když to bylo jak píši. To co jsem napsal není útokem na Vás, ale na vysvětlenou mého postoje.


Jak to skutečně bylo ? (Béďa - Mail - WWW)
1363. Je pravda, že v roce 1968 holešovští výsadkáři chtěli osvobodit Dubčeka z ruského zajetí? (odpovídá Pavel Minařík)

Pokyn ke zjištění místa internace vedoucích stranických a státních představitelů, po jejich zatčení orgány naší státní bezpečnosti a předání sovětské straně, vydal na poradě vedení zpravodajské správy GŠ ČSLA probíhající v nočních hodinách z 21. na 22. srpna 1968 její náčelník genmjr. Oldřich Burda. Zástupce náčelníka ZS GŠ ČSLA pro agenturní průzkum plk. Josef Drong dostal za úkol zjistit místo jejich internace, zatímco zástupce náčelníka ZS GŠ ČSLA pro operativní průzkum plk. Jaroslav Vinkler měl zabezpečit vytvoření pohotovostní jednotky určené k jejich osvobození. Velitel 7. výsadkového pluku pplk. Vladimír Košan po obdržení rozkazu rozhodl o vytvoření jednotky čítající asi 60 mužů (její základ představovala 1. rota kpt. Jaroslava Strosse), která se měla z kasáren nepozorovaně přesunout do Hostýnských vrchů. Výsadkáři 22. srpna opustili ubikace v malých skupinkách po dvou až třech osobách v zakrytým automobilech a nejprve se ukryli v prostoru střelnice v Dobroticích. S sebou si vzali ruční zbraně, munice jim ale na pokyn velitele pluku zatím nebyla vydána. Krátce poté odešli do kopců za Holešovem a v lese nad obcí Přílepy si vybudovali tři dřevozemní úkryty. Po zjištění skutečnosti, že internovaní čs. představitelé se již nacházeli na sovětském území, byli 24. srpna příslušníci pluku povoláni zpět do kasáren.

Pro Béďa (Jan - Mail - WWW)
Tyhle stránky také znám, ale pokud se jedná o ty vyjmenované útvary, tak se jedná skutečně o síly trvale přímo podřízené okruhovým a armádním velitelstvím. Hlavní bojové síly se mohly měnit a zřejmě proto tam nejsou uvedené. Ve skutečnosti se ale mohlo jednat až o 3500 tanků, stejný počet OT a BVP a asi 80 000 vojáků.
Doporučuji k nahlédnutí tyto stránky : www.csla.cz/armada/druhyvojsk/csla.htm

Zdravím !

Runkas-doplnenie (Bařil - Mail - WWW)
V Moravskej Třebovej boli okrem hračiek aj uspávanky a mockrát maminu náruč nahradila náruč pani Kováčikovej manželky gen. Kováčika

frajeři (lizanec radek - Mail - WWW)
Mám to z vyprávění mého otce , sloužil u čsla v 50 roce,největší autoritu,měliu čsla staří frontáci,co prošli boji se svobodou,byli samá jizva,po zraněních, a co otec zažil,byli kamarádští,spravedlivý a zbytečně zakladáky nebuzerovali,ale co pak začlo přicházet ze škol,tak to už byl pravý opak

PS (majo - Mail - WWW)
Dunajská pohraničná stráž pomáhala napríklad pri povodniach. Osobne som viezol funebrákov a rakvu člnom na jeden z dunajských ostrovov keď na ňom našli mŕtvolu utopenca a pod. A pokiaľ sa nemuselo tak sa zbraň na ľudí nezdvíhala, na to boli prísne predpisy aj keď sme ľudí na hranici kontrolovali, pretože hranica nie korzo, aby sa po nej ľudia prechádzali. Na to sú hraničné prechody, ktoré sú nonstop otvorené a nekontrolované (aspoň v schengene). Som hrdý na službu v PS a byť po mojom tak tu pohraničiari slúžia dodnes a nemali by sme v republike bordel (som jeden z posledných pohraničiarov zvs, do civilu som šiel v marci 1992).

4 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Josef
Všechno, co popsal pplk.Ing.Runkas Karel je pravdivé. Vytížení vojákú z povolání bylo opravdu enormní. Soboty, neděle, svátky pro nás prakticky neexistovali. Opuštění posádky na návštěvu rodiny musel schválit nadřízený velitel. Proto bylo v této "skupině " obyvatel republiky tolik rozvodů. Souhlasím , samozřejmě, i s některými negativními reakcemi. I v armádě, stejně jako v civilu, se našli lidé, kteří propadli alkoholu,se slabší inteligencí a morálkou. S většinou z nich se ale armáda rychle rozloučila. Myslím, že se to zhoršilo především po zavedení DDŠ a RDŠ.
Sám jsem absolventem VŠJŽ. VVŠ a VAAZ. Na posledně jmenované akademii jsem byl na postgraduálním stúdiu spolu s Karlem. Pamatuji si ho jako čestného a správného chlapa, zaníceného tankistu, i když v té době absolvoval studium logistiky, nedal na tankisty dopustit. Měl v té době již zdravotní omezení, na kterém se podepsala právě vojenská služba. Bohužel už není mezi námi. Před dvěma léty odešel do tankistického nebe. Proto jsem si dovolil uvést jeho celé jméno . Celý svůj život věnoval obraně vlasti. Čest jeho památce.
Ještě poznámka. I já jsem sloužil na Šumavě. Jako mladý poručík jsem nastoupil do VVP Boletice na funkci ZT . Názor, že armáda devastovala Šumavu je scela scestný. Stačí se podívat na stránky ochranářů, kde píší, že právě ve VVP sa zachránila většina vzácných biotopů. V současné době jsou tu dokonce turistické stezky.

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Josef Surman 14. července 2017 14:36

Děkuji Vám za komentář i za milou vzpomínku na Karla Runkase.

Janda řekl(a)...

Super článek, děkuji za něj, víc takových

Pohranicnik řekl(a)...

Re: Janda 9. února 2018 14:49

Děkuji za váš komentář. :-)