11. června 2012


Sudetoněmecký landsmanšaft vs.Pohraniční stráž .

Sudetendeutschen gegen die Grenzwache. 

Z českoněmeckého pohraničí, ze Sudet, byly po druhé světové válce vystěhovány takřka tři miliony Němců a do vylidněných území se podařilo nastěhovat 1,9 milionu Čechů. Odsun Němců a znovuosídlení pohraničí bylo největší sociodemografickou událostí naší novodobé historie. Každá čtvrtá česká rodina nebo alespoň některý její příslušník se odstěhoval do pohraničí. Výměna obyvatelstva Sudet se tak svým způsobem dotkla každého z nás. Zásah ale postihl i ekonomiku a také kulturní a sociální tradice pohraničí.
5

4. října 1969 byl v podvečerních hodinách u roty vyhlášen bojový poplach. Před jednotku na nástupišti předstoupil velitel roty kapitán L.B. a nařídil, aby vystoupili všichni kulometníci a jejich nabíječi. Já jako kulometník jsem vystoupil také. Když jsme se všichni shromáždili, nařídil velitel roty stav bojové pohotovosti rPS a přesun zbytku roty na PVS. My, kulometníci a nabíječi (bylo nás deset), jsme museli okamžitě odevzdat samopaly a vzít si jen kulomety.

Výkonný praporčík s několika pohraničníky přinesl ke každému kulometu dvě velké a jednu malou schránku s ostrými náboji. Každý z nás měl tedy celkem 550 ostrých nábojů. Nikdo samozřejmě nevěděl proč. S další bednou přišel ZVP roty (zástupce věcí politických). V bedně byly ostré granáty F-1, v plechovce zapalovače k těmto granátům. V rychlosti nás seznámil s manipulací s těmito granáty. Byla to tehdy novinka, zavedená do výzbroje pohraniční stráže. Granáty budou uloženy ve vozidle velitele roty! Použít jen v krajní nouzi! Celá situace probíhala ve velké rychlosti a rozkazy byly zmatečné – nikdo nevěděl pořádně nic. Následoval povel k nasednutí do dvou připravených Gazů – a odjezd směr Bučina. V prvním vozidle jel výkonný praporčík a pět pohraničníků, ve druhém zbytek a já. Když jsme dorazili na stanoviště Bučina, velitel nám konečně vysvětlil, co se děje a proč se akce účastní jen kulometníci a nabíječi.

V obci Mauth se ten den dopoledne konal sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu k 31. výročí podepsání Mnichovské dohody a k odsunu Čechů ze Sudet, a také k odsunu Němců po roce 1945. Z bouřlivé atmosféry a možná i z popíjení bavorského piva vzešel plán na pomstu – zapálení a likvidace překládky dřeva v prostoru SH – Bučina. Zapálení obrovského množství dřeva na skládce by mělo nedozírné následky také pro okolní les. Vzdálenost mezi obcí Mauth a skládkou na Bučině je něco přes 7 kilometrů.


Skupina více než sta osob se pod vedením vedoucího místní organizace vydala směr překládka. Místní Bayerische Grenzpolizei se dav u obceZwölfhäuser sice pokusila zastavit, ale dav příslušníky prorazil a pokračoval dál. Proto byl o události informován příslušník agenturně operační skupiny, která sídlila v prostoru Bučina a měla přímé spojení s GP, a byl požádán o provedení nějakých opatření na SH.

Skládka nebyla tenkrát tak zarostlá, jako je dnes. Jeden kulomet byl umístěn na pozorovatelnu, dva do pravého boku skládky a další vlevo pod cestu. Já s nabíječem jsem zaujal pozici v domku, který sloužil dělníkům jako úkryt před deštěm a místo k odpočinku. Z domku byl přímý výhled na cestu, vedoucí k SH se závorou, a dál pak na území Bavorska.


Cesta z Mauthu do Finsterau vede po úbočí svahu. Vše bylo vidět – planoucí pochodně byly ve tmě roztažené do několika stovek metrů. Na naší straně panovala šílená, tíživá atmosféra, v hlavě nehorázný zmatek. Velitel roty přebíhal z jednoho stanoviště na druhé, byl značně nervózní, stejně jako my. Rozrušeným hlasem nařizoval, že střílet se bude jen na jeho přímý rozkaz.


Za necelou hodinu nám had planoucích pochodní zmizel za horizontem v obci Finsterau. Věděl jsem, že do případného střetu s davem nám zbývá necelá hodina; dav byl vzdálen něco pod 2 kilometry. Velitel roty občas zaběhl do domu, kde sídlil zpravodajský důstojník a kde již byl i zástupce bPS (K čemu tento dům sloužil nám nikdy nikdo neřekl ani v době, kdy už jsem byl funkcionářem rPS Kvilda. Jisté je však jedno, že v sousedním polorozpadlém hotelu bylo množství antén, nasměrovaných do Bavorska, a kabeláž antén vedla do tohoto domku, stejně jako již zmíněné přímé telefonické spojení s BGS aGP. V roce 1971 bylo toto spojení údajně zrušeno a dál se vedlo jen přes hraniční přechod Strážný).

Zdálo se nám, že se čas vleče šnečím tempem. Uplynula hodina, pak další a nic. Pak nám zástupce bPS oznámil, že díky orgánům NSR byla akce ukončena. Musím se ovšem přiznat, že do dnešního dne netuším, jak bych se v případě ostrého střetu s davem zachoval.

V čase, kdy dav prorazil kordon příslušníků u Zwölfhäuseru, stála ve městě Freyung tři vozidla Bundeswehru a jedno vozidlo motostřelecké divizeUS.ARMY z Deggendorfu. Policejní orgány Freyungu požádaly o pomoc. Vozidla 1 kilometr před státní hranicí dav zastavila a vrátila zpět. Dle neověřených zpráv příslušníci na místě hlídkovali až do rána.


Zásahem těchto sil byl zažehnán ozbrojený konflikt na hranici mezi NSR a ČSSR. Ani dnes si nedokážeme představit, jak by probíhal a nakonec dopadl. Zní to možná banálně, ale v té chvíli opravdu nikdo z nás nevěděl, jak by se měl zachovat. Střílet nebo nestřílet?

Příběh zní neuvěřitelně, ale skutečně se na podzim roku 1969 stal.

banner

©ˆˆ ˆ AUTOR: Stanislav K. http://www.lide.cz/stenlly50

KOREKTURA ČLÁNKU: Hana J.
-----------------------------------------------------------------------------


PS OSH – FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/326442737125/

PS OSH – LIDE.CZ: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=47832

PS
Komentáře

Dramatický incident. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Tohle je,podle mého názoru,jeden z nejzajímavějších příběhů,které zde Stanislav/Stenlly publikoval.
Paralela s řáděním Sudeťáků v pohraničí z roku 1938 je více než zřejmá.
Naštěstí v roce 1969 už byla situace na státní hranici s Německem (NSR) úplně jiná a jak je z článku zřejmé,pronikající bojůvky rozkurážených Sudeťáků by byly postříleny jako škodná.

Díky Bohu už doba byla jiná,takže Sudeťáci z Mauthu byli zastaveni ozbrojenými složkami Spolkové republiky + jednotkami US.ARMY. A tak byl pohraniční incident zažehnán a českoslovenští pohraničníci tak nebyli nuceni použít zbraně při obraně území ČSSR.
Kdoví,zda by pak tento pohraniční incident neeskaloval v něco většího.
Jestřábů,kteří by si rádi v Evropě znovu zabojovali,bylo na obou stranách mocenských bloků dost.

(Dalibor - Mail - WWW)
Vysídlene pohraničie obsadzovali i Slovenský občania hlavne z obcí ktoré boli Nemcami vypálené a ľuďom ostalo iba iba málo čo sa často zmestilo na voz s jedným koníkom.

pohraničník Zdenek (tom - Mail - WWW)
no třetí světová válka by s toho určítě nebyla

Prohnat olovem (karel - Mail - WWW)
Kdyby nejake hovado s pochodni tenkrat vstoupilo na uzemi CSSR tak s radosti rozstrilet na kusy. Tak to vidim ja a nejsem sam.

Karle (Marek - Mail - WWW)
Měl jste možnost o rok dříve.Nebyla to sice hovada s pochodněma,ale s tankama a nepostavil se jim takřka nikdo.Alespon ne ozbrojené složky státu.Slavná PS hlídala druhou stranu hranice.

komentář tom (karel Runkas - Mail - WWW)
je na hranici tr.č. a divím se Adminovi, že jej pustil.Zvláště v souvislosti s komentářem Dalibora.

Marku (Střelec - Mail - WWW)
Někteří velitelé se Rusům šprajcli (Plzeň, Cheb - ten nejřív obsadili "dederóni" a Rusové až potom), následně byli odejiti a dodnes se o tom nemluví - politikům a propagandou vymytým mozkům Vašeho ražení se to nehodí do krámu - stejně jako se nehodí informace o obraně republiky v letech 1938-1939.

Re: Karle (To: Marek) (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Téma Pohraniční stráž v roce 1968 se docela podrobně probíralo zde http://pohranicnik.bloguje.cz...php
A jinak - i za mě odpověděl a docela trefně Střelec,tudíž už nemám,co bych na vaši adresu dodal.

Re: komentář Tom (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Nakonec jsem se rozhodl Tomův komentář,v jeho vlastním zájmu smazat. Svoboda slova a názorů jde v Česku i Spolkové republice (kde Tom žije a odkud píše) pěkně do háje a Ideopolicie se jen klepe na to,aby mohla za trestný čin závadného myšlení někoho postihnout. Na anonymitu internetu můžete klidně zapomenout,Velký Bratr je bdělý a ostražitý.
Tom se může poučit např.tady http://zvedavec.org...avec_4803.htm
Všem ostatním přeji další krásný den ve "Brave New World" :-(

Marek píše: (Béďa - Mail - WWW)
"...a nepostavil se jim takřka nikdo.Alespon ne ozbrojené složky státu."
Zajisté,že toto tvrzení se nezakládá na pravdě.Jak občané ,tak i ty zmíněné ozbrojené složky kladli okupantům odpor dle možností.Osobně jsem měl možnost poznat bývalého velitele píseckých kasáren,kde se také šprajcli a hrozil tam vážný incident mezi okupačními vojsky a posádkou kasáren.
Jelikož se tyto činy nehodí dnešním demokratům,tak se o tom nemluví,ani nepíše a jejich papoušci pak šíří polopravdy a lži.

výměna vojsk (stenlly - Mail - WWW)
Nevím jestli tuto vzpomínku ADMIN pustí - nesouvisí s PS . U nás v domě bydlel velitel tankové divize - Slaný plk. V.P. Můj otec byl též tankista a tak si mnohokráte povídali. Vyprávěl otci jak sovětský důstojník,chtěl silou zabrat kasárna ( přijel zabírat kasárna jedním Gazem a obrněným transportérem)- pplk. řekl ať to zkusí. Na kasárenském nádvoří stala plně vyzbrojená divize tanků ,která se vrátila z cvičení Varšavské smlouvy.Tak si to potom sověti rozmysleli. Ale chci jinou poznámku. Dále dle jeho vyprávění(plukovníka)vojska která vstoupila na území ČSSR byla cca po týdnu vyměněna a nahrazena jinými vojáky,kteří vůbec nevěděli co se dělo v srpnových dnech roku 1968. Tento plukovník který se chtěl silou postavit proti síle intervenčních vojsk ,byl pak v roce 1969 odvolán a poslán do zálohy.

Re: výměna vojsk. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Pokud se komentář týká vojenských záležitostí,nemusí být nutně o PS. Chodí sem i bývalí vojáci ČSLA a tak i diskuze na toto téma je v pořádku.
ADMIN.

ADMIN (stenlly - Mail - WWW)
To je asi pravda - vzpomeň si co se stalo z VÝSADKOVOU JEDNOTKOU v Holešově ,která byla do roku 1969 spolu s dělostřeleckou v pozdějším areálu školy MV. Která se postavila veřejně proti vstupu vojsk!! A asi to nebyla jediná jednotka ,ale co to bylo platné.Nakonec byla výsadková jednotka rozpuštěna a zrušena.. Byl jasně 21.8.1968 vydán rozkaz - nestavět se silou na odpor. Roky 1968 - 1971 měly značný negativní vliv na obě složky jak ČSLA tak na MV ( Pohraniční stráž).

Tato diskuze je o ničem (karel Runkas - Mail - WWW)
Mám dojem, že diskuze na toto téma už na Pohraničníkovi proběhla. Je to věc snad i politického názoru ale i znalostí. Vstup vojsk VS v roce 1968 posoudí až historie. V každém případě to bylo, z hlediska politického, to nejhorší řešení krize v ČSSR, jaké mohlo být.Bylo to krajní řešení v době, kdy ČSSR nenápadně ale velmi úspěšně směřovala ke kapitalismu a vedení státu nemělo sil a snad ani schopnosti tomu zabránit.A odpor?
Snad nejvýmluvnější bylo prohlášení starého fronťáka gen.Svobody, který ne ze strachu ale se znalosti důsledků, nabádal ke klidu.Ty jednotlivé exesy odporu, byly takovou "klukovinou". Divize ve Slaném,celá divize byla jen v Milovicích, tedy jen pluk po cvičení, bez střeliva.Já s těmi vojáky SA, 21. srpna ráno mluvil. Oni opravdu věřili, že u nás je kontrarevoluce a jdou nám na pomoc. Plni odhodlání a vyzbrojeni. Každý odpor považovali za příznak kontrarevoluce a proto by jej potlačili silou.Proto ta střelba na Václaváku a jinde.
Výměna jednotek měla také jiné pozadí. 21. srpna přišly jednotky 1. sledu, které však měly své úkoly doma. Byly nahrazeny jednotkami ze "zálohy".A to, že tu zůstali, bylo zapřičiněno dislokací jednotek USA a Francie na východní hranici NSR a tím byla porušena rovnováha sil. ČSLA už neměla prostředky tyto síly vyrovnat. Střední skupina vojsk SA by, v případě konfliktu, tvořila druhý sled ČS frontu a byla v podřízenosti velení ČSLA.
PS: v článku je nepřesnost. Němci neměli motostřelecké jednotky ale buď motorizované nebo mechanizované.
Promiňte, že jsem se rozkecal.

Co člověk - to názor. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Defétistické konstantování typu "diskuze o ničem" moc nemám rád. Kdo určí objektivně,kdy diskuze ještě je a kdy už není zajímavá.
Samozřejmě,nejsme tady na kolokviu fundovaných historiků,tudíž naše názory jsou jen laické,byť mnozí z nás přelouskali X knih o novodobé historii a mnozí i diskutované události prožili.

Generál Svoboda možná byl starý fronťák,ale byly chvíle,kdy se choval docela zbaběle. Mám tím na mysli 50-té léta (chápu,tam šlo přímo o krk,šibenice nebyly jen iluzorní,ale byly smutnou realitou),ale hlavně dobu okolo Pražského jara včetně okupace zeměmi VS.

Generál Syrový také nabádal v roce 1938 ke klidu. Stejně jako generál Svoboda v roce 1968. Výsledek? Zlomená páteř národa,demoralizovaná země,absolutní nihilismus a proto jsme i v nové době, po XI/1989 tam,kde jsme.
Mimo jiné i díky těm "hrdinům od Zborova" a "starým fronťákům".

Mno,trochu jsem se rozvášnil :-) Doufám,že to Karle nevezmeš osobně. Můj názor není namířen proti tobě,ale proti těm "ikonám" které stály v čele a v rozhodující chvíli selhaly.

Ludvík Svoboda (Petr 5.bPS - Mail - WWW)
Zdeňku, ono se to takhle "od stolu" hodnotit nedá. Svoboda na dotaz, proč nedal rozkaz k obraně republiky odpověděl konstatováním, že dvě války už zažil...
S osobnostmi historie je to jako se samotnou historií - ta taky není černobílá. Stejně tak každý z nás má své negativní stránky a kdybychom byli veřejně činní, všechny naše stránky (dobré i špatné) se znásobí. Gen. Svoboda třeba nebyl dokonalým vzorem ctnosti a morálky bez jediné chybičky, ale rozhodně patřil k těm nejrovnějším českým a československým státníkům.

Teoreticky (karel Runkas - Mail - WWW)
Chtěli bychom se "bránit", tedy při absenci informací, které jsme měli,by byl vydán rozkaz k uvedení do BoPo. (SA jsme považovali za spojence a nikdo vojska neohrožoval.)Jak už jsem tady psal i útvary stálé BoPo potřebovaly min.40 minut na opuštění kasáren.20 min. k nasednutí do techniky. V té době už byla vojska VS u každých kasáren. Při takovém soustředění techniky v parku by pak stačilo několik výstřelů a bylo by po odporu. I kdyby se podařilo opustit kasárna - kam? Vojska měla nacvičeno jen záložní prostory. K přípravě rozkazu a vydání jiných úkolů k jednotkám, dalších 40 min.
Provozní technika, 20% neměla střelivo a i ms jednotky měly střelivo v OT, zbytek se vyvážel z muničních skladů. Ta minimální norma 180 min. byla dost "našponovaná". Jaký rozkaz vydat? K tomu musí být informace, minimálně o síle a rozmístění protivníka. A střílet na vše co mělo bílý pruh, když mně to neohrožuje? To pořád mluvím o útvarech stálé BoPo a těch bylo minimum. Ostatní, na snížených počtech musely nejprve doplnit počty ze zálohy. Tank třeba jen s řidičem je k ničemu.Takže těch kdyby je mnoho. Proto roty Ps zaujímaly opěrné body, aby byl získán čas k provedení těch nejzákladnějších opatření.
Jiná situace by pochopitelně nastala, kdyby byla vojska napadena. V tom případě by každý velitel byl povinnen a věřím, že by to i udělal, přijmout opatření k obraně a odvrácení útoku. Měl by i potřebné informace. Minimálně odkud se střílí, co a pod.

karel Runkas (stenlly - Mail - WWW)
Et tu, Brute? („I ty, Brute?“). - :-)))
nejsem odborník na armádu NSR ani USA vyjádřil jsem tuto složku dle svých znalostí :-) - proto tvoji výtku či doplněk beru,ji přeci jen odborník než já,ale navedl jsi mne k jinému tématu. Hledal jsem na netu a našel doopravdy v mnoha doplňcích,že ve Slaném opravdu byla 1.tanková divize !! Tak jak to tedy bylo. Nemuší odpovídat přes tyto stránky můj @ máš. Jako doplněk dávám jednu z možných adres ,které jsem našel na netu.

http://www.csla.cz...2dislokace.htm

Karel Runkas BoPo (karel - Mail - WWW)
Samozrejme, ze "branit" se bratrske pomoci zemi VS byl nesmysl. Ale sam jak uvadite s temi casy, vyjezdy a vubec cele BoPo to nebylo zase tak slavne. Jak uz tady nekdo nedavno prede mnou napsal asi se skutecne jednalo o neschopny cirkus plny Svejku jmenem CSLA.

Stenly (karel Runkas - Mail - WWW)
Pojmy : Ano Slaný - 1. tanková divize ale velitelství. 1. td se tedy říkalo slánská. Měla tp: Strašice,Rakovník a Žatec a msp. Louny
PS. karel - už jsem o tom psal, nemá to cenu komentovat

Pohraničníci pomoc nepotřebují. (Béďa - Mail - WWW)
Článek v novinách 27.8.1968.
http://archiv.ucl.cas.cz...27/5.png

pohraničník Zdenek (tom - Mail - WWW)
jestli někdo řekne občane hněde pleti nebo zlatí sudetáci ještě není trestný čin...a už vubec ne v německu

Ještě k Srpnu 1968 (Béďa - Mail - WWW)
K srpnovým událostem nutno přiřadit i tu,kterou byl dobrovolný odchod ze života filmového režiséra Martina F r i č e, mj. i scénáristy,herce a pedagoga dne 26.8.1968 ve věku 66 let.
O Fričově "dobrovolném" odchodu ze života po srpnové okupaci Československa vypráví ve svých vzpomínkách M.Forman.

Jesště k Srpnu 1968 ( - Mail - WWW)
K Srpnu 1968 doporučuji nastudovat i následující odkaz, a popřípadě najít detaily k citaci v textu: "Kromě toho po dohovoru velitele ZVO s velitelem 9. brigády pohraniční stráže v Sušici byl převeden redaktor TOSEK do spolkové republiky Německo"

http://rehabilitovani-vojaci.cz...f

Vojenské vzpomínky na Cheb. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Povětšinou ČSLA,ale i o PS je řeč :-)
http://www.specku.estranky.cz...tml

Bučina & US army (stenlly - Mail - WWW)
Má vzpomínka - když pohraniční hlídka byla na stanovišti Bučina , měla za úkol do deníku pozorování psát pohyb, počet osob a čísla (pro neznalé tzv. SPZ ) vozidel US army, která nepravidelně přijížděla k závoře z německé strany. Byla to z naší strany činost "" nenápadnosti "" . Když vozidla přijela, musel jeden člen hlídky jít na "obhlídku" tehdejší skládky a druhý jej zajišťoval z vrcholu pozorovatelny. Právě čísla vozidel byla vždy problém pro úplnost zápisu do deníku. Dalekohledem někdy byla špatně rozeznatelná. Američané na nás volali ,mávali, ať jde k nim, jako projev přátelství ukazovali cigarety , čokolády, žvýkačky někdy i erotickým časopisem. Samozřejmě "" my čestní pohraničníci VZS "" jsem hrdě odolávali těmto nástrahám :-)). Když vše pominulu a američtí vojácí odjeli. Znova se vydal člen hlídky na obhlídku, ale už přímo k závoře. Vojáci totiž převážně tím čím mávali nám nechávali pro nás buď na závoře a nebo na odkládacím rámu okénka domečku ( GP ),který byl u SH z německé strany. A tak v daném okamžiku byla "" hrdost a čestnost "" pohraničníka včudu. Kdo by odolal zboží a věcem ,které v tehdejší ČSSR nebylo k mání.

Darčeky v službe. (kucera milan - Mail - WWW)
Počas služby u DPS na Dunaji sme sa v noci občas pristavili člnom na loď ČSPD ktorá kotvila v našom úseku. Mnoho našich pohraničníkov a aj ja sám sme pred nástupom na ZVS boli zamestnancami ČSPD a poznali sme sa z posádkami lodí. Vždy sme dostali niečo /cigy-alkohol/. Toto vôbec nešlo z loďami iných štátov. Tie sme obchádzali ako keby mali mor. Zdravím

Ach ti "Sudeťáci" (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující.
Nepochybuji o tom, že se tento příběh stal. Ponechávám stranou otázku rychlosti toku informací z té "druhé strany" k nám, čímž na pohraniční rotě hned věděli, jakou "kulišárnu" si na nás ti "Sudeťáci", na svém alkoholickém dýchánku, opět vymysleli.
Jde mi spíše o tu reakci našich pohraničníků, kterou považuji za neadekvátní, ne-li nesmyslnou. Také se to potvrdilo.
Když jsem o tom ale hlouběji přemýšlel, napadlo mě, jestli to neměl být signál pro nadřízené, aby seznali, jakéže to na té rotě mají "kabrňáky", na které je opravdu "spoleh".
Sám jsem prožil trochu podobnou příhodu. Pouze stručně. Jednou, za noční hlídky, se nám rozsvítilo signální světlo na signálce. Postupovali jsme přesně tak, jak jsme to měli nacvičeno. Výsledek byl takový, že jsme objevili spojené dráty a posléze i důstojníka, který nás přišel zkontrolovat. Všechno proběhlo normálně, ani nás dlouho nezdržoval. Druhý den nám ovšem bylo vytknuto, že jsme nevystřelili červenou světlici, čímž by byl býval na rotě vyhlášen pohraniční poplach. Velitel roty by asi býval byl spokojený, my bychom dostali, možná, pochvalu, ale celá rota by se bývala plahočila celou noc po "luzích a hájích"! Pro nic a zase nic. Pochvalu jsme nedostali, ale ani žádný trest.
Možná by to vysvětlilo ty kulomety, ale určitě ne těch, bezmála, tři tisíce "ostrých". A už vůbec ne to hamletovské - Střílet, nebo nestřílet? K tomu ještě v roce 1969, kdy už nemohlo být pochyb, že se "ledovce uvolňují" i přes pokusy ten proces zastavit.
K těm politikům.
V tomtéž roce a téměř, na den, ve stejnou dobu /21. 10./, ve které se odehrál ten příběh nahoře, nastupuje funkci spolkového kancléře, v NSR, sociální demokrat Willy Brandt. Už předtím, jako ministr zahraničí, podporoval snahy o zlepšení vztahů s východními sousedy a se SSSR. V této zahraniční politice /Ostpolitik/ pak pokračoval i jako spolkový kancléř, v ještě intenzivnější formě /smlouvy se SSSR, ČSSR a Polskem/. V roce 1971 obdržel Nobelovu cenu míru. A my bychom tam, na té hranici, byli bývali schopni uspořádat nebývalý masakr, jenom proto, že se nějakému "kaprálovi" roztřásli kolena a neuměl si spočítat jedna plus jedna. Třetí světová válka by z toho určitě nebyla, ale nikdo by nám to jen tak nezapoměl!
Spolková republika měla, od svého založení, celou řadu vynikajících politiků, které bychom jim mohli pouze závidět. O těch našich decentně pomlčím. Ostatně Zděnek /Admin/ je již o trochu výše a vcelku trefně zhodnotil. Já bych asi nic nového neřekl. Jen bych pouze tu charakteristiku našich politiků, kteří mě provázeli životem, pouze trochu víc rozkošatil. Velice mírně řečeno, s těmi našimi politiky jsme žádnou "díru do světa" neudělali!
Pěkný den přeji.

Bucina & US Army (stenlly) (jazykovedec - Mail - WWW)
Stenlly libi se mi, ze priznate, ze i pohranicnici byli z masa a kosti a kdyz doslo na nejake to zbozi " z kapitalisticke ciziny" ktere v te dobe nebylo k mani v CSSR tak jste jim nepohrdli. Myslim, ze jeste dnes by se nasli mnozi, kteri budou tvrdit, ze k necemu podobnemu by se nikdy nesnizili. A v teto souvilosti se mi vybavi hlavne KCP.

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
A proč né? Domnívám se ,že nikdo z nás netvrdil ,že pohraniční stráž od VZS až po funkcionáře byla ve všem dokonalá. Hovořím jen za sebe. Měl jsem , mám a budu mít své klady i nedostatky. Vím je to otřepená fráze ,ale taková to byla doba.Musí si ji přiznat každý z nás bez rozdílu! Nevím jestli máš možnost sledovat přes internet seriál ČT - 1 : VYPRÁVĚJE. Dcery i když jsou dost dlouho vdané tak se občas ptají : ONO TO TAK BYLO ? A jediná má odpověď je : ANO .. Na skutečné historii a faktech nikdo z nás nic nezmění.

jazykovedec / stenlly ( - Mail - WWW)
Jo i Pohranicníci byli z masa a kostí, ale že by se i politruk snížil k tomu, že chodil k patníku na Bučinu pro Americká Péčka a pak tu kvičí jak teď je vše špatně a dříve bylo vše OK? Tak teď je jasné, proč jste ten Komunismus nevybudovali.

stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Svata pravda. Tak to bylo, takova byla doba. I kdyz minulou dobu zrovna nemusim tak si myslim, ze treba ten pan Navara a spol. by nekdy meli vice myslet nez neco reknou nahlas.

ubohost !! (stenlly - Mail - WWW)
jak ubohé psát pod moji přezdívkou - jsi ubožák když se za mne vydáváš protože jinak by ADMIN - vzkaz od tebe smazal -

jazykovedec / stenlly ( - Mail - WWW)
Jo i Pohranicníci byli z masa a kostí, ale že by se i politruk snížil k tomu, že chodil k patníku na Bučinu pro Americká Péčka a pak tu kvičí jak teď je vše špatně a dříve bylo vše OK? Tak teď je jasné, proč jste ten Komunismus nevybudovali

pro podvodníka . (stenlly - Mail - WWW)
Patníky byly kdysi u silnice!! Na státní hranicí byly jen hraniční mezníky..

stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Tak uz tady zase radi nejaky blbec, ktery se vydava za nekoho jineho. Stenlly trochu jsem divil nad tim ted uz falesnym prispevkem, ale presto jsem reagoval. Takze ted se to vyjasnilo.

Kolektivní vina dnešních mladých Němců za nacismus a husákových dětí za únor 48 (Lugosy László - Mail - WWW)
Možná jsem naivní, ale již delší dobu mám dojem, že Češi zvláště potřebují nějakého nepřítele. V době incidentu ještě žilo hodně skalních stoupenců kreténa s kartáčkem pod nosem, jak psal Zdeněk v příběhu Studna :-), ale dnes je již jiná doba. Sudetoněmecký landsmanšaft je pro smích většině Němců. Dnešní mladí Němci (i v Bavorsku) už s válkou mají společného asi tolik, jako husákovy děti s únorem 48. Osobně jsem byl na Cestě českoněmeckého porozumění 2011 v Budišově nad Budišovkou, velmi bedlivě poslouchal řeč Bernda Posselta a pochopil, že protičesky zaměřeného sudeťáka z něj dělá oficiální česká propaganda, v rámci níž se zmrdi ve vrcholných vládních funkcích neustále mezinárodně ztrapňují chorými výblitky na téma sudeťáků, Bavorska a SRN celkově. Jeden můj velmi dobrý známý zná Posselta mnoho let a můj názor na něj mi potvrdil.

Další moje naivnost možná tkví v tvrzení, že dokud se Češi+Slováci, Němci, Poláci a Maďaři nezačnou respektovat a nevyserou se na šovinistické a nacionalistické dřisty, nikdy nebude Evropa stabilní.

Re: ubohost. To: Stenlly (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Možná by bylo dobré,dříve než se zde začne spouštět nějaká hysterie,podívat pořádně na onen příspěvek.
"jazykovedec/stenlly" - mělo být oslovení,komu je komentář určen.
Kolonka Vaše jméno zůstala nevyplněna,tudíž nikdo se za Stenllyho nevydával.
Je chybou (i vizitkou) onoho autora,že se neumí stylisticky vyjádřit.
Stenlly,jako zkušený veterán na tomto weblogu už by zase mohl mít větší přehled a nečertit se kvůli každé maličkosti.
ADMIN.

ADMIN (stenlly - Mail - WWW)
To že jazykovedci odpovídá někdo pod moji přezdívkou - to se nemám čertit?? Jestli je to někomu jedno - tak mě určitě ne!! Tak potom už vůbec ničemu netrozumím.Do příspěvku UBOHOST. jsem vložil podvodný ""můj"" příspěvek - který není můj.ADMIN - tak příště napíšu : Stenlly - stenlly

for Lugosy László (Stanislav Kvasnička ml. - Mail - WWW)
Vyhledávání nepřátel, toť jeden ze znaků totality. Současný Landsmanschaft, to jsou nejenom poslední zbytky těch ortodoxních, ale i zástupci 2. a často 3. generace potomků "českých" Němců. Za dobu své existence se poučili, volí nová slova, nové metody. Pouze blázen by se domníval, že jim jde o bývalé Sudety. Před nedávnem jsem v Německu viděl plány "nové Evropy." Co se týká nás, nejedná se o Sudety, ale o celé území České republiky. Vřele doporučuji: Fakten für die Einheits und Volksfront - Gegen den Notstand der Republik, rok vydání 2009 v Mnichově. Podotýkám, že stabilní Evropa skončila s okamžikem anektované NDR. Nebudu zde dělat přednášku na téma německá imperiální politika. Jak již říkal Bertold Brecht: Oni mají všechny peníze a děla zatím mlčí ... to se stává opět aktuálním tématem. Němečtí přátelé se např. ptají: Proč jste uzavřeli mezinárodní dohodu o tom, že německá policie může operovat do hloubky vašich 30 km ? Nevím, zda oficiální česká propaganda blinká protisuďeťácké dřísty. Já jsem postřehl spíše opak. Začal to velký Václav svými omluvami a korunují to další tzv. Češi. Ti za to dokonce sklízejí nejvyšší ocenění Landsmanschaftu.(von Karl Schwanzenberg, dokonce i dřívější maoista Šabata) Takže pokud opravdu od někoho hrozí reálné nebezpečí, měl bych spíše obavy z naší "5. kolony". Ta má v našich podmínkách velkou tradici. A propo, víte co se právě v tento okamžik děje v Řecku ? Nevím, zda se to zítra dozvíme, je to ale velice vážné. Proč nás svobodná média neinformují ?

stenlly (zalozak - Mail - WWW)
Stenlly ,Stanislave . Máte pravdu,potom na těchto stránkách si může každý dělat co chce ,snižuje to tím pravdivost vkládaných článků. Vkladatelé jsou zbabělci , když se snižují ke lžím, podvodům. Je to důsledek naší společnosti. Přeci administrátor má dohlížet na načistotu vložených diskuzí. Tvrdil někde ,že ví každého ID. Tak jak to je ? Obracím se na ostatní. Nedovolte zahlcení těchto stránek podvody. Kde je Vaše pohraničnická čest. Stenlly - věřím ,že jste znechucen, přesto se těším na další vaše příběhy.

Pro: Záložák. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Tak ještě jednou,znova a pomalu...
Komentář,nad nímž se tady Stenlly rozčiluje nikdo nepsal pod jeho identitou. Stenlly se špatně podíval.
V minulosti už zde nějaké pokusy o "infiltraci" byly,víceméně úspěšně se je daří odstraňovat.

K funkci Admina,tedy k mé osobě: Záložáku,uvědom si,že weblog Pohraničník je zdarma,nikdo na jeho provoz nepřispívá ani korunou,stejně tak autoři článků a příběhů neočekávají za své příspěvky žádný obolus. Obdobné to bylo i s vydáním knihy POHRANIČNÍ STRÁŽ,KUS NAŠEHO ŽIVOTA http://pohranicnik.bloguje.cz...php kdy veškerá finanční rizika nesl jeden z účastníků projektu a my zbývající tři jsme byli nakonec rádi,že se nedostal do mínusu a my s ním,neboť ve štychu bychom ho nenechali.

Na weblogu Pohraničník dělám ve svém volném čase,na úkor něčeho jiného (třeba bych mohl jako mnozí ovčané ČR jen sedět v hospodě,lít pivo do hlavy a nadávat na poměry,případně čučet na estrády komerčních televizí),nejsem spokojený penzista,který nemá na práci nic jiného než dohlížet na pořádek a pídivě zkoumat každý komentář a přemýšlet,zda se nedotkne něčích nejjemnějších citů.

Spoustu té špíny,co chodí do rubrik komentáře filtruji a rovnou mažu.
Ostatní,pokud aspoň trochu vyhoví mému subjektivnímu hodnocení,pouštím,byť se vyjadřují kriticky,neboť diskuze je jen tehdy zajímavá,pokud jsou vyslyšeny obě strany barikády.

Za tím účelem si platím (samozřejmě ze svého) internet v mobilu,abych mohl pouštět komentáře i v době,kdy u PC či notebooku nesedím,jen aby byli čtenáři a návštěvníci spokojeni a diskuze byla pokud možno co nejaktuálnější,takže tak třeba činím i během cesty v MHD do práce apod.

Takže vaše výzva: "Obracím se na ostatní. Nedovolte zahlcení těchto stránek podvody", je poněkud bezpředmětná,asi tak jako byly výzvy ve stylu "zastavte válku ve Vietnamu". Takových výzev se vždycky agresoři a jiní "bad boys" báli nejvíce :-)
Pohraničářskou ctí zde také není třeba argumentovat. Tu má většina z těch,co sloužili u Pohraniční stráže v sobě a nemají potřebu o ní mluvit.

Samozřejmě,nic ve zlém,Záložáku. Jen jsem Vám i ostatním vyložil,jak to vidím já. Původně jsem ani nechtěl reagovat,ale,možná by to pak vypadalo,že mlčím,neboť mám pocit viny ("Mlčení znamená souhlas").

S pozdravem
ADMIN - pohraničník Zdeněk.
Pohranicnik@bloguje.cz

Re: komentář S.Kvasničky ml. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Díval jsem se,knihu si lze objednat přes internet,viz: http://verlagdasfreiebuch.kommega.de...
Bohužel,bližší obsah (Inhalt) toho,o čem kniha pojednává jsem nikde nenašel :-(

pro záložák (stenlly - Mail - WWW)
ANO - ADMIN má pravdu chyba je u mne opravdu jsem se špatně podíval a to několikráte. ADMIN - omlouvám se.

Pro: Stenlly (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
V poho,to jsou malé věci.
Aneb,jak praví klasik: "Mejlit se mohou i ministři" :-)

Poznámka - Sudetský Němci (Veterán 46 - Mail - WWW)
President Dr. Edvart Beneš v r. 1947

Vážený spoluobčané !

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. Dekrety přezidenta ČSR.
Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekrétů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekréty, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „tak zvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejích odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejích návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopuste.
Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele
M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou naších národů.
Nezapomeňte, že mé dekréty se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, a je to kdykoliv a v kterékoliv době.

Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

prezident E.Beneš - 1947 (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Veterán asi použil špatný textový editor,takže zde je text E.Beneše z roku 1947 bez zkomolení:
http://opona2009.zacit.cz...rd.html

Bučina - US Army (Petr P. - Mail - WWW)
Hele, žádnej Amík Ti nedá nikdy nic zadarmo jako dárek. Takže jako naše PS dokumentovala čísla US Army vozů přijíždějícdích k hraniční závoře, tak US Army dokumentovala - filmovala - vojáky a důstojníky PS, kteří si chdili k hraniční závoře pro Porno. Takže až teď cca za 8 let Washington uvolní archivy z té doby, tak je možné, že se celá řada našich PS najde na YOUTUBU, jak se prodírají mlázím pro časáky s Pornem na hraniční závoře a jak si pak někde za smrčkem dělají dobře. Otázka je, zda staré a vnoučatům bude stačit vysvětlení "Taková byla doba".

Pro Záložák (Petr P. - Mail - WWW)
Moc dobře jsi to napsal, ....pravdivost vkládaných článků, ... Pohraničářská čest, ...zbabělci, lži, podvody,... důsledek společnosti, ... Pak mi prosím vysvětli, proč zde autor tohoto článku nejprve nechá publikovat svoji Vojenskou Knihu, a poté zde publikuje příběh, který se údajně stal, ale on nemohl být tím, za co se tu vydává - alespoň podle jeho VK - tedy kulometníkem. Nemohl tedy řešit dilema zda střílet nebo nestřílet.

ADMIN - Dík (Veterán 46 - Mail - WWW)
Byl to Open Office.
Díky za opravu.

Pro: Petr P. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
"Podle sebe soudím tebe". Pokud jste si dělával,či děláváte dobře za smrčkem,je to jen Vaše soukromá věc,ušetřete nás pikantních detailů. Vaše samohana nikoho nezajímá,pokud ji tedy neprovádíte na místě veřejně přístupném a nenaplňujete tak některou ze skutkových podstat trestného činu či přestupku.
Než ve Washingtonu D.C.uvolní Vámi zmiňované archívy,můžete si prozatím pročítat příběhy o chrabrých vojácích US.ARMY
http://pohranicnik.bloguje.cz...php
http://pohranicnik.bloguje.cz...php

pro Petr P. (stenlly - Mail - WWW)
Dík za humornou vložku. Rukopis pořád stejný, jen převlékání měníš.A když se oháníš moji VK pořádně si ji přečti čím jsem byl vycvičen u tehdejší ČSLA! Kdyby ti to náhodou nelezlo do hlavy tak v té době PS byla složkou ČSLA a výcvik se řídil jejich normou. A podruhé se nejdřív informuj od někoho jak to v PS chodilo a co byla zastupitelnost v době nepřítomnosti různých funkcí :-)) NA ROZDÍL OD TEBE JÁ VE SVÝCH PŘÍBĚZÍCH NEPOTŘEBUJI S NIČÍM A NIKÝM MANIPULOVAT JAKO SE O TOTO SNAŽÍŠ TY .

Petr.P (zalozak - Mail - WWW)
Právě pro podobné lidi jako jste Vy byl můj vzkaz.Lidi ,kteří nenávidí druhé a štvou tady. Nechci se řadit do Vaší kategorie.

pro S.Kvasničku ml. (Lugosy László - Mail - WWW)
Díky za nasměrování a reakci. Pokusím se to nastudovat. Pravdou je, že bych měl psát spisovně a nepoužívat blitky a dřisty, apod., jenomže jak výstižněji chcete nazvat činy naší "vlády" a její činitele :-) Vaše přirovnání mocipánů k páté koloně je trefné a moc se mi líbí!

Mým názorem je, že ekonomicky už stejně jsme kolonií Německa, a nejen jeho, viz. všechny ty vytunelované a zlikvidované konkurenční podniky puštěné pátou kolonou do cizáckých pracek - třeba Cukrovar Hrochův Týnec nebo Vagonka Studénka.

S omluvou Německu za válečné křivdy od pravdoláskařů nesouhlasím ani jako občan ČR ani jako racionálně uvažující člověk. My se nemáme za co omlouvat, čechoslovakismus Hitlerovi varle nesebral, aby takto škodil. Zvláštní je, že od roku 1973 jsou vztahy NSR (SRN) a ČSSR (ČR) smluvně urovnány, ale pořád válka vzbuzuje obrovské emoce.

Via Achillova pata EU = Řecko - za betaverzi budoucích nepokojů považuji protesty proti ACTA, že by řecké řešení bylo vzorem pro ostrou verzi? :-)

NSR/NDR - anexe (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny.
Sjednocení Německa byl proces, který mohl být dán do pohybu jedině proto, že SSSR prakticky skončil. Už nebyl schopen držet při životě sám sebe, natož své satelity!
Vyvrcholením toho procesu pak byla jednání "Čtyři + dva" /USA, Anglie, Francie, SSSR + NSR, NDR/, která byla ukončena podepsáním smlouvy, kde bylo stvrzeno, že, na příště, o dalším osudu Německa už budou rozhodovat, pouze a vždy, němečtí občané ve svobodných volbách a nikdo jiný! Nic víc, nic míň!
Hovořit proto, v této souvislosti, o anexi /slovník cizích slov; anexe - násilné připojení jednoho státu, nebo jeho území jiným státem/, je stejné jako hospodářský a mravní úpadek celého národa nazývat nebývalým rozkvětem!
Že v té době byla NSR silnějším partnerem, než NDR, je zřejmé. Byla větší nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale hlavně ekonomicky byla nepoměrně silnější.
Pěkný den přeji.

NSR/NDR (Stanislav Kvasnička ml. - Mail - WWW)
Vážený příteli, význam pojmu anexe je mně naprosto jasný a srozumitelný. Avšak v tomto kontextu jej používá poměrně významná skupina občanů SRN. Jako dialektik nemohu v žádném případě souhlasit s tvrzením, že sjednocení Německa bylo výsledkem praktického konce SSSR. Těžko následek může předcházet svou příčinu. Nicméně, sjednocení Německa, jakožto i za dva roky následující rozpad SSSR, nebyl výsledkem působení přirozeného vývoje, ale dlouho plánovaného záměru, na kterém se podílely zpravodajské služby velmocí a jejich satelitů. Není pochyb o ekonomické vyspělosti NSR, není ale zároveň pochyb, jak si ekonomicky stála bývalá NDR. (nebylo to špatné postavení) Srovnejte prosím současnou úroveň bývalé OST části. Je to "spálená" země, s obrovskou mírou nezaměstnanosti, extrémistickým potenciálem. Oni sami se považují za občany 2. kategorie a vzpomínají se slzou v oku na "hrůzy" před sjednocením. V konečném důsledku sjednocené Německo je projevem revize výsledků 2. světové války ! Ne podle mě, to bych si nedovolil tvrdit. Tyto obavy měli krátce před sjednocením francouzský prezident Francois Mitterand a ministerská předsedkyně VB Margaret Thatcherové. Oni se velice obávali sjednoceného Německa. Oni varovali, že s tímto procesem končí mír v Evropě. Jejich obavy byly naprosto na místě, což ukázal konflikt na Balkáně, kde Německo sehrálo hlavní roli. V minulých příspěvcích jsem naznačoval i zásadní podíl Německa na současné ekonomické tragédii Řecka. I když neinformovaný čtenář má pocit, že Německo patří mezi hlavní zachránce, není tomu tak ! Velice rád bych zdůraznil, že nejsem nijak xenofobní antigermanista. Mám mnoho přátel jak v západní, tak východní části Německa. Informace mám zprostředkované i od těchto osob. Nemám proto důvod se skrývat pod jakkýmkoliv pseudonymem ani zkratkou. Podepisuji se celým jménem. Přeji krásný večer !

To vše je pro budoucnost irelevantní (Pepa - Mail - WWW)
Za dvacet a více let bude české pohraničí rádo za každého sudeťáka ( nebo turka, hadžika či pigmeje) a minulost bude zapomenuta - ono taky čínský protektor téhle kotliny nebude mí zájem krmit jakousi nepochopitelnou nenávist národů, kteří budou na odchodu..)

NSR/NDR (BK - Mail - WWW)
Vážený Stanislave,
to, že jste uvedl své jméno jsem zaznamenal. Nevím ale, co bych si s tím měl jinak počít? Akorát mi to připomnělo jednoho "spolubojovníka" od armády, který měl stejné příjmení /pokud je to opravdu Vaše příjmení/, jako Vy. Byl to takový mírně komický týpek, ale dalo se s ním vyjít. Velmi si zakládal na tom, že je ze Žižkova a jeho heslo bylo "Žižkovu a Libni, zdaleka se vyhni!".
Ale nyní k věci.
Váš příspěvek jsem si přečetl, jako vždy, se zájmem. Zjišťuji ovšem, že vy si pro informace /nesprávné/ chodíte zřejmě na nesprávná místa /už jsem o tom někde psal/, ty pak podáváte dál, bez toho aniž byste se nad nimi zamýšlel, přesně podle hesla "jak jsem koupil, tak prodávám". To vidím jako chybu.
Já mám takové matné zdání, odkud by ty informace mohly pocházet. V minulosti jste už něco naznačil /generál Kessler, nebo tak nějak/.
Někde jsem četl, nebo slyšel, že STASI čítala okolo 270ti tisíc/!/ příslušníků. Připočteme-li policii, armádu, celý aparát SED, různé pomocníky a přisluhovače, dojdeme k číslu, o kterém nechci spekulovat, ale jistě úctyhodnému. To představuje poměrně velkou skupinu, jejíž členové byli, víceméně, s minulým systémem propojeni a nějakým způsobem z něho profitovali. Ti pánové tam dále, v poklidu, žijí jako normální občané /nikdo je nenahnal do GULAGU, ani s nimi jinak "nenaložil"/ a samozřejmě se jim po "starých zlatých časech" stýská. Ani se nedivím, že se jim pak v hlavách rodí a kolují různé myšlenky a vymýšlejí různé teorie, proč už nejsou těmi "štikami v rybníce", ale pouhými "běličkami" a sami se staví do role občanů 2. kategorie. Ani ve snu je nenapadne zamyslet se nad tím, z jakého důvodu ten systém, kterému tak oddaně sloužili, tak žalostně skončil.
Není se potom čemu divit, že se Vám nedostanou ke sluchu správné informace, jako například, že NDR si nejenže hospodářsky nestála dobře, ona byla bankrot. A o nic lépe na tom nebyl ani SSSR. Ono je přeci jenom lepší mluvit o "spálené" zemi, v souvislosti se sjednocením Německa /tvrzení, které je mimo jakoukoli realitu/, než o tom, že vlastně celé to "budování socializmu" přivedlo, nejen NDR, ale celé socialistické společenství "na buben".
Máte, do určité míry, pravdu, že francouzský prezident a anglická předsedkyně vlády /ta nejvíc/ měli, z počátku, určité pochybnosti. Nezmínil jste se vůbec o americkém prezidentovi a generálním tajemníkovi KSSS. Přitom Gorbatšov byl postavou přímo klíčovou. Na něm záleželo všechno. K němu vzhlíželi soudruzi z východního Berlína jako ke spasiteli a doufali, že to bude on, kdo je ochrání. Bohužel pro ně neochránil! Bez mrknutí oka vyvázal NDR ze svazku socialistických zemí a jako návdavkem i z Varšavské smlouvy. Však mu to nemohou zapomenout!
Proč sjednocení Německa nazýváte anexí? Protože to říkají ti Vaši přátelé? Asistovaly přitom tanky Bundeswehru? Bylo při tom patrné nějaké násilné jednání ze strany NSR, při kterém by umírali lidé? A tvrdit dokonce, že sjednocením Německa skončil mír v Evropě, je opravdu "silné kafe"! Pokud si vzpomínám, myslím, že Vám to také nemohlo ujít, vyjížděly sovětské tanky, dávno před sjednocením, z kasáren několikrát na záchranu socializmu v sovětské "sféře vlivu". A nebyly to nijaké demonstrativní vyjížďky. Umírali při nich lidé! Naši lidé!
Je zřejmé, že asi nejste takový dialektik /dialektika-umění logického myšlení, způsob správného vedení diskuze/, jak o sobě říkáte.
To ostatní ponechám být. Je toho samozřejmě dost, co se dá v NSR kritizovat, ale klady jsou nesporné, nepřehlédnutelné a převažující!
Na konci bych Vám dal přátelskou radu. Změňte zdroj informací.
Ať se Vám daří.

>BK (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Člověče neměl by jste to už kouřit je to strašně silný - při současné hospodářské situaci ČR a ,,vysněné" EU tvrdit že socialistické ČSSR s nulovým dluhem a i přes určité nedostatky fungujícím hospodářstvím bylo na buben, je fakt silný kafe; doporučuju začít úplnou drogovou abstinencí,detoxikací a pokračovat (až to bude možné) alespoň občasným sledováním dění okolo. Držím palce!

Pro: Tomáš Fuk. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Jsi poněkud nepozorný,Tome. V příspěvku BK je řeč o bývalé NDR, nikoliv o ČSSR.

Ovšem,ani já nemohu souhlasit s BK. Řekl bych,že NDR byla doslova výkladní skříň socialistického tábora. Mezi lety 1985-1990 jsem tam opravdu často jezdil a z vlastní zkušenosti musím říct,že o nějakém bubnu nemůže být ani řeč.
Obchody narvané zbožím,hospody plné,lidé spokojení (konkrétně Sasko,oblast Vogtland),pracující měli výhody,o němž se našim lidem ani nesnilo..

Jistě,chápu,že to bylo i proto,aby lidi moc nešilhali po NSR (oni šilhali a utíkali i tak,ani se jim nedivím, signál západoněmecké TV pokrýval prakticky celé území NDR a po shlédnutí reklamních bloků třeba na ZDF musel mít běžný východní Němec dojem,že bockwurst létá do úst,v potocích teče Knorrova polévka a vrcholky pohoří v NSR pokrývá šlehačka dr.Oetkera a všichni jezdí v Mercedesech).

Mnoho občanů z bývalé NDR již prohlédnulo,ale je pozdě. Stali se občany druhé kategorie (Ossis). Všichni se totiž do starých Spolkových zemí odstěhovat nemůžou - a i tam ostatně mají svých problémů nyní až až.

To je můj názor,nepodepřený žádnými statistickými údaji a průzkumy. Já tam jezdil a viděl jsem. NDR nebylo žádné Rumunsko karpatského génia N.Cauceska.

NDR (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Východním Němcům se v hlavách rozsvítilo rychle. Pár let po sjednocení. Když jsem se po převratu vrátil na "čáru", tentokrát bývalou enderáckou, nešlo to samozřejmě jinak, než v rámci družby navazovat styky se sousední stranou. Jak s místními grenčáky, tak s obyvateli. Jedním z těch obyvatel byl v obci D. Neudorf i majitel řeznictví a přilehlé restaurace křestním jménem Eberhardt. Mohu všechny čtenáře upozornit, že už v roce 1992 milý Eberhardt vzýval zlaté časy z doby DDR. Velice jsem se divil. Ale jen krátce. V té době se totiž plně začala projevovat německá privatizace a lumpárny s ní spojené, zavírání podniků, navazující nezaměstnanost, kriminalita. A nápisy na zadních sklech aut: "Bože chraň východní Němce před západem." Ebeerhardtovu firmu založil jeho děda v roce 1935 a on po téměř 60 ti letech uvažoval, že ji zavře. V té době mu bylo kolem padesáti let. V obci byli nezaměstnaní dotováni ze strany radnice. A když je u těch pár piv, které jsme my, čeští policajti, většinou tehdy platili Petrami nebo Spartami, poslouchal, jen zíral...bylo úplně jedno, že tehdejší kurz marky byl 1:17. Ti lidé cálovali dvou až čtyřsetmarkové nájmy, daleko více než dříve za el. energii, plyn, a vůbec vše, co se zkapitalizovalo. Přitom prům. plat byl v tomto regionu okolo 900 marek, podpora nebo důchod 500. O cenách služeb atd. nebudu raději hovořit. Jen bych chtěl po těch pár větách vzpomínek říci jedno: Do NDR jsem jezdil často. Vždy mne fascinovaly jejich upravené zahrádky, městské parky, jejich soukromé provozovny-pekaři, řezníci, hostinští,...jejich zemědělci a opečovávaný dobytek, speciálně v Harzu. Bylo egal, jestli byl soukromý nebo družstevní. Nevěřím blábolům, že NDR byla před ekonomickým krachem. V té době tam každý občan něco hmatatelného vlastnil. Stejně jako stát. Zemědělství bylo soběstačné, produkovalo, lidé se bavili. Vážná věc ovšem bylo zapovězené cestování směrem do kapitalistické ciziny. Ale zeptejte se těch Ossis dnes, co bylo lepší. A to mají minimálně 2xvětší platy než my.

pro BK (Stanislav Kvasnička ml. - Mail - WWW)
BK ? Nevím, zda žena či muž, či zda vůbec existujete. Své jméno jsem rozhodně nezdůrazňoval abych vám připomínal vašeho známého pražského Pepíka. Musím, ač nerad, přiznat, že vaše komentáře jsou svým způsobem velice interesantní, resp. až do toho posledního byly. Nešetříte nadsázkou, ironií, sarkasmem, co však chybí, jsou tolik mnou očekávané protiargumenty. Máte pravdu, každý z nás nakupuje úplně někde jinde. Beru i vaše doporučení shánět zdroj jiný. Tím se rozhodně řídím a budu vděčen každému, kdo nabídne zdroj jakkýkoliv rozdílný od těch mých. Už vím, čím jste „výjimečný“, ač pouhopouhá zkratka, neurážíte druhého pro jeho rozdílný názor od toho vašeho. Netroufám si vám dávat jakkouliv radu či doporučení. Vím, že už na další vaše pouhé úvahy reagovat nebudu. Je to zbytečné a zájmový problém to v žádném případě neřeší, ani jinak neposouvá kupředu. Přeji zdravý a hlavně správný úsudek.

>Zdenku (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Myslím že jsem BK prohlédl dobře,i když jmenoval jen některé býv.soc.státy myšleno to bylo určo i na ČSSR ale i kdyby ne,ta rétorika STASI, Gulagy atp.Když se bavím s lidmi ve svém okolí )a jsou mezi nimi vzdělaní lidi,právník,doktor, inženýři)mnozí-spíše většina o nějaké STB před převratem slyšela asi tolik jako o nějakém V.Havlovi tj vůbec. Když se zeptám jestli znají někoho ze svého okolí koho by STB nějak stíhala taky nikoho neznají ,tak ať mi tu nikdo nemyje hlavu s nějakým koncentrákem a podobnými bludy.Tím nechci říci že STB neexistovala ale běžný ,normálně se chovající člověk s nimi vůbec nepřišel do styku a takových byla bezpochyby většina-drtivá většina.

pan Nagovsky (jazykovedec - Mail - WWW)
Mate na mysli Deutschneudorf? Z ceske strany Nova Ves v mosteckem okrese?

S. Kvasnička ml. (BK - Mail - WWW)
Vážený Stando,
Váš příspěvek mne mile překvapil svým, celkově, smířlivým tónem. To se musí uznat. Opravdu! Proto Vám, sice na dálku, podávám ruku. Můžete ji přijmout, nebo ne. Záleží to jen na Vás.
Mějte se pěkně.

Tomáš Fuk (BK - Mail - WWW)
Vážený Tomáši Fuku,
mrzí mne opravdu, že jsem Vás tak rozparádil. Naštvat někoho, není nikdy mým prvotním záměrem. Že se tak někdy stane, tak za to opravdu odpovědnost převzít nemohu!
Na druhé straně Vás ale určitě potěším tím, že ty palce můžete klidně pustit. Jedinou drogu, kterou si dopřávám, každý den odpoledne, je větší šálek kávy. Překapané, s trochou šlehačky a jednou lžičkou cukru. Přiznávám, někdy jsou ty šálky dva. Prohlašuji zde, před svědky, že tu kávu si nedám vzít!
Kdybyste mi, náhodou, opět chtěl něco sdělit, proti čemuž bych určitě nic nenamítal, tak slušnou formou, prosím.
Mějte se.
P. S. To, že měla ČSSR nulový dluh jste vyčetl kde?

nulovy dluh CSSR (jazykovedec - Mail - WWW)
Nulovy luh CSSR je oblibenym argumentem pri nostalgickem vzpominani na zlate casy. Je mozne toto "tvrzeni" nejak dolozit? Myslim oficialne od nejakeho vysokeho ekonoma z tehdejsi doby? Nulovy dluh CSSR se jevi jako blbost i kdyz samozrejme nebyl tak katastroficky jako polsky a rumunskem ani nemluve.

Silné kafe od disidenta (Veterán 46 - Mail - WWW)
Disident John Bok: Za bolševika jsem měl jistotu, že uživím rodinu
JINÝMA OČIMA Platíme i za vytření zadku, jediné, co máme ještě zadarmo, je spánek a dýchání, řekl pro ParlamentníListy.cz chartista a disident John Bok. Komunisté, kdyby byli u moci, by nebyli podle něj takoví vyžírkové a nesmáli by se lidem do ksichtu. Nakonec za nich byly plné obchody a místo na Kanárské ostrovy se jen jezdilo do Bulharska. Na Islandu to vyřešili přímou demokracií, dodává.
Průzkumy jednoznačně ukazují, že levici rostou preference a tím i Komunistické straně Čech a Moravy. Proč se tak děje, v tom má zapřísáhlý antikomunista John Bok jasno.
Studovali zadarmo a druzí mají platit?
„Já se nedivím, protože stát ignoruje základní, úplně triviální věci. Lidi si mají utahovat opasky, omezují se různé sociální dávky, mateřské příspěvky, ořezává se zdravotnictví, studenti si mají platit svá studia. Když se podíváte na seznam politiků, tak devadesát procent jich studovalo před listopadem a zadarmo, z mých peněz, když jsem já byl daňový poplatník, z peněz dělníků a ostatních pracujících,“ míní někdejší disident.


John Bok (* 24. října 1945, Pardubice) je český politický aktivista. Podepsal Chartu 77. V sedmdesátých a osmdesátých letech jej sledovala a perzekuovala Státní tajná bezpečnost. Kvůli jeho politickým názorům musel pracovat v dělnických profesích. V listopadu a prosinci 1989 vedl ochranku Václava Havla. Po Sametové revoluci tři roky pracoval v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a FBIS. Je předsedou a zakladatelem Spolku Šalamoun, ten založil roku 1994 se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Spolek se angažuje v případech, kdy je podezření na chybné vyšetřování nebo rozhodování soudní moci.
„Takže utahujeme opasky a přitom pan premiér Nečas rozdá prachy dámě, která tam nastoupila do zaměstnání,“ rozčiluje se s odkazem na nedávno zveřejněné statisícové odměny šéfky kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové.
Statisícové odměny? Za plnění povinností? Zvrácenost
„Prostě když nastoupíte do zaměstnání, nevím, proč za práci, kterou máte smluvně vykonávat,  byste měl brát 190 tisíc. Já nechápu, jak si pan ministr práce a sociálních věcí může dovolit odměňovat své náměstky několika set tisícovými odměnami za něco, co mají vykonávat jako svojí práci. Vždy je nikdo nenutí, aby to dělali. To je ta zvrácenost!“ konstatoval Bok pro ParlamentníListy.cz.
„Tohle když si lidi uvědomí, když je jim říkáno, jak musíme platit zdravotnictví, když celý život platili zdravotní pojištění? A na druhou stranu se vyhazují prachy lidem za to, že dělají ve státní správě to, co je jejich povinností? Nikdo je nenutil,“ míní Bok a dodává: „A já si myslím, že když mají šedesát nebo čtyřicet tisíc, tak je to slušný plat vedle jiných lidí, jako jsou třeba lékaři, kteří zachraňují lidské životy, nebo učitelů, kteří kultivují společnost a budují vzdělávací potenciál země.“
Komunisté by se nám nesmáli do ksichtu
„Čili ti nahoře pořád chtějí něco krátit, ale svým kamarádíčkům rozhazují prachy, tak se nedivte, když komunisté, kteří nejsou u moci, ale jsou v opozici, že budou získávat čím dál víc sympatií. Oni to mají lehké, nejsou u moci, o ničem nerozhodují. Ale pravdou je, že si myslím, že když budou u moci, tak si nebudou rozdávat takové odměny. Je to paradoxní, ale tak to je,“ myslí si Bok.
„Já určitě nemůžu být podezírán z toho, že bych sympatizoval s komunisty. Ale musím konstatovat, že jsem přesvědčený, že kdyby se komunisté dostali k moci, tak nebudou tak rozežraní a nebudou se nám tak vysmívat do ksichtu. A  nebudou nám říkat, že se máme uskrovnit a přitom rozhazovat peníze svým sluhům a poskokům. Vždy je to urážlivé,“ konstatoval chartista lakonicky.
...za bolševiků bylo líp
„Já jsem si myslel o panu Nečasovi, že bude korektnější a soudnější, než ti před ním. A on je nemlich to samý. Já nezávidím lidem peníze, to v žádném případě! Ale člověk, kterej maká jak barevnej, platí celý život daně a sociálku a zdravotní, se najednou dozví, že tahle dáma (Nagyová) dostává odměny za práci nad rámec, co to je za blábol? A dostává více než sám ministerský předseda. No tak to vám zůstane rozum stát, nebo ne ??
Co pak chcete od těch lidí? To se samozřejmě naserou a řeknou že za bolševiků bylo líp. Sice jsme neměli svobodu, ale měli jsme plné krámy všeho možného zboží, které jsme nepotřebovali. A věděl jsem, že svou rodinu uživím. A nepojedu na Kanárské ostrovy, ale do Bulharska,“ vzpomíná na dobu minulou disident.

„No a teď už nikam nepojedu, protože všude je kapitalismus. Tak jedině do Číny nebo na Kubu, ale tam také ne, protože to dělají cestovky, čili je to drahé. Takže jak tuhle řekl jeden mladý muž, ono už není kam utéct,“ dodal Bok se smíchem.
Svoboda je důležitá, ale...
„Ale samozřejmě, pro mě je důležitá svoboda a tu máme značně přijatelnou. A to vidím na svých dětech, takže v této situaci chvála Bohu za polistopadové změny. Ale na druhou stranu žijeme v reálném světě, tak si přeci nemůžeme jen pochvalovat, že máme svobodu a být přitom svědky toho, jak se tu všechno ořezává a vláda chce přenést to břemeno na občany, kteří platí daně. A ty se jim teď ještě zvednou.
Platím i za vytření zadku
Takže kdykoliv spláchnete záchod, sníte rohlík, platíte DPH. Ještě chvála, že nemusíme platit za nadechnutí, ale za močení už ano, tam musíte spláchnout. Takže jediné, co máme zadarmo a neplatíme z toho daně, je spánek a dýchání. A občané jsou rukojmí politiků, kteří si dopřávají z našich daní, což je pro mě neakceptovatelné.
Tak bych se nedivil, kdyby se stalo něco podobného jako na Islandu. Občané se po internetu přes sociální sítě domluvili a svrhli vládu, shodili prezidenta, shodili parlament, udělali si novou ústavu a řekli evropským bankám, že ty prachy, kterými se zadlužili jejich šéfové, a si také ti šéfové zaplatí. Ty že občané platit nebudou. To je tichá revoluce bez krve.
Nicméně, když se rozhlédnete, tak to nikde v médiích nenajdete. Přitom je to úžasný počin. To je přímá demokracie,“ uzavřel John Bok.
 

John Bok (jazykovedec - Mail - WWW)
Patrne se jedna o dusevne nemocneho cloveka. Zatim mi nikdo neodpovedel, kde je mozne dohledat, ze CSSR mela nulovy dluh. Pouze seriozni zdroje prosim, ne neco podobneho jako John Bok. Dekuji.

Dluh ČSSR - pro jazakovědec (Jan - Mail - WWW)
Hospodařit s tvz. nulovým deficitem, nebo dokonce v kladných číslech, bylo a je snad pouhým snem každé vlády. Nejsem ekonom, ale dneska by to snad mohl dokázat asi jen nějaký stát, který vyváží ropu a zásobuje půlku světa. Lidé si často někdy pletou státní dluh se zahraniční obchodní bilancí, které byla v ČSSR do roku 1989 skutečně velmi příznivá a činila v penězích asi +3,5 miliardy US dolarů. Faktem sice je, že z toho bylo asi 3,2 mil. v tzv. nesměnitelných měnách (obchody s Kubou, Irákem , a dalšími podobnými rizikovými ekonomikami), nicméně k tomu jsme však ještě měli zásoby tzv. měnového zlata ve výši asi 20 miliard US dolarů. Tedy celková zahraniční obchodní bilance ČSSR tehdy byla asi + 23,5 mld. US dolarů, a to skutečně nebylo málo. Bohužel nevím jaká byla tehdy celková státní bilance, moc se o tom dneska nepíše. Nějaký dluh tady určitě byl, ale nebylo to zřejmě opravdu tak úděsný jako dneska.
Jen bych snad dodal že v roce 2010 byla naše zahraniční bilance již v dluhu, a to asi ve výši 87 mld. US dolarů .
Není nic zvláštního , že státy hospodaří s mínusovým celkovým státním rozpočtem, ale docela úděsné je to, že zatímco v roce 1993 byl náš celkový státní dluh ve výši "pouhých" 159 mld Kč,v současné době je to již 1,5 biliónu Kč a na dluh se krade vesele dál.

BK (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Ujištuji vás že jste mě nerozčílil ani trochu;jen udivil, že jsou mezi námi stále lidé abych tak řekl-zaslepeněnaivní- lehce manipulovatelní-myslím dnešní propagandou.Jinak ke kávě dobrou chuť :)

Dluh ČSSR - pro jazakovědec-doplnění (Jan - Mail - WWW)
O státním dluhu existuje na internetu celá řada odborných pojednání. Pokud se týká státního dluhu ČSSR do roku 1989, tak někteří "experti" jej vypočítávají i na základě tzv. zanedbaných investic, tedy prostředků, které měly být podle jejich názoru státem investovány např do ochrany životního prostředí, zdravotnictví, kultury, dopravní infrastruktury a pod a nestalo se tak. Je to sice zajímavé, do jisté míry to může být i pravda, ovšem podle mého názoru je to jen mlžení, aby současný státní deficit nevypadal pro lidi tak hrozivě.

Jazykovědec (Veterán 46 - Mail - WWW)
Pokud je John Bok duševně nemocný, tak jsou všichni kolem V.Havla taky duševně nemocný. Dej si prosím práci a vyhledej si patričné informace na webu. Je zřejmé že jsi delší dobu mimo uzemí ČR a nevíš co se zde děje. Prosím neber to jako urážku. Vládnoucí elita bez zardění se nechá uplácet a rozkrádá republiku a na národ kašle.
Omlouvám se zachyby v příspěvku "Silné kafe od disidenta" když jsem to vkládal bylo to v pořádku.Nevím co s tím.

Veteran 46 (jazykovedec - Mail - WWW)
Mas pravdu. Tech skoro 28 let venku je znat. Nechci rict, ze jsem uplne blbej jenom trochu ztracim prehled o dnesni tvrde realite v Cechach. Neco jineho na to koukat pres Internet a neco jineho byt v tom kazdy den. No, ale co dal? Kam myslite, ze to az povede nebo kde to skonci? Nemyslim, ze by doslo k nejakemu povstani a kdyby prece jenom zaclo jit do tuheho tak by vladnouci moci zase prisla "bratrska pomoc" tentokrat z jine svetove strany. Nechci malovat certa na zed, ale karty jsou rozdany a ted par lidi co skutecne ridi tento svet ( nemyslim politiky ) si to bude delat tak jak uzna za vhodne. Sleduji cely povyk kolem eura. Kazdy den jina lez a vysledek je uz stejne nekde davno "upeceny". Co si myslite o Iranu?

Jazykovedec (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Jo ty žiješ dlouhodobě venku??? Tak to si měl napsat dávno a nemuseli jsme se tu zbytečně pošťuchovat,to všechno vysvětluje ty tvoje názory.
Pokud by si chtěl poznat realitu musel by si tu žít,nejlépe se nechat zaměstnat (jako většina lidí tu)za nějakých 13 000kč čistého a pokusit se s tím vyjít,při tom sledovat jak arogantní vláda umožňuje rozkrádat zbytky toho co dříve fungovalo zatím co tobě by zvyšovali poplatky za kde co.Ale to tu nemá cenu rozvádět kdo neprožije nepochopí,to potom v takové situaci argumenty o nějaké svobodě a cestování ztrácí váhu velmi rychle.Neber to jako nějaký osobní útok na tebe ale vážně, jestli žiješ venku tak opravdu nic nevíš,média ukážou jen to co se hodí vládnoucí klice na to moc nedej.

Pre jazykovedca. (michal - Mail - WWW)
Ak chceš vedieť ako to je v bývalom Československu za terajšej demokracie, nájdi si na internete "Kauza Gorila"a budeš mať predstavu ako funguje demokratický štát.

pro jazykovědce (michal - Mail - WWW)
...asi takhle...čekání na pracáku je delší,než kdysi čekání na devizové vízum...

Jazykovědec (Veterán 46 - Mail - WWW)
Máš pravdu plně s Tebou souhlasím. Prežil jsem tři období,těsně po válce (to jsem z toho neměl rozum), pak to byl rok 1968 a nakonec 1989. Vždy to nové, lidi očekávali s velkými nadějemi. Bohužel pak nasledovalo velké rozčarování. A teď jsme opět v očekávání změn. Dospěla další generace a chce žít po svém. Opět nám media a politici lžou a říkají polopravdy. Poslední perla byla z televize NOVA, poučovali národ že i voda v 15 stupňovém mrazu zamrzne. Tomáš i Michal zde některé věci naznačili. Sdělovací prostředky informovali o pár tisícové demonstraci v Bratislavě ale ve skutečnosti tam bylo kolem 150 tisíc lidí + další města na Slovensku. Na takzvané "radikáli" v 15 stupňovém mrazu použili vodní dělo. Připomíná mi to "masáže a koupele" na Václaváku. Mohl bych dodat kauzu "Plzeňská práva" kde podvodně získávali titul politici a dnes jsou usazeni v státní správě a soudnictví. Proč se vládnoucí třída bojí referenda? Protože se nás bojí. Protože by skončili v záchodě dějin. Další snaha, ovládnout a cenzurovat internet. Je to jediné medium kde se lidi svobodně projevuji. Nasledujou protesty, tak zatím couvli, pokusí se to příště. Ptáš se co si myslíme o Iránu. Asi to co o Afganistánu, Iraku a dalších, všechno samé lži. Kdysi nás učili že kdyby nebyla vojenská rovnováha ve světě, tak by USA dělali četníky ve světě.
A dnes musím uznat že to byla pravda.
Proč nemůžou lidi žít v míru a po svém? Ale pak by v dnešním globalizovaném světě stratili monopoly veškerou moc. Zde nejde o lidi ale jenom o zisk.
Hezký den.

cenzura a vymyvani mozku (jazykovedec - Mail - WWW)
Taky se dost divim, ze Internet funguje (zatim) docela volne a je tam obrovsky pristup k informacim, ktere se svetovym mocipanum nehodi do kramu. Podle poslednich informaci z americkeho Kongeresu se jiz usilovne pracuje na tom, aby se to zmenilo. Pametnici si pamatuji jak pri poslechu Svobodne Evropy slyseli bublani a ruzne jine zvuky rusicek. Ceka nas neco podobneho na Internetu? Vsechno je ze zakulisi predem domluvena lumparna stejne jako byl Vychod a Zapad.

Jazykovědec (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
No vidíte to. Vy přeci z mostecka pocházíte. Novou Ves v Horách tedy jistě znáte. Ano, tam jsem sloužil, a zmíněnou německou vsí byla její přeshraniční polovina.

pan Nagovsky (jazykovedec - Mail - WWW)
Znam to od Brandova pres Horu sv. Kateriny, Novou Ves, Mnisek a Cesky Jiretin. Tatovo kamarad mel na Nove Vsi malou chatu (spise budku) tak jsem tam dost jezdili az do roku 68, potom to prodal. I v sedmdesatych letech jsme tam dost jezdili na pionyrech a pozdeji i na pivo. Chci jen poznamenat, ze na Mnisku byl jeste v roce 1967 plot a orny pas, ktery byl v male vzdalenosti od hranicniho potoka v nekterych mistech mozna 20 m? Byl jsem maly kluk, ale to si dobre pamatuji navic jme meli doma i fotografie. Dnes se tomu divim, vzdyt plot a orny pas na hranici s NDR ztratil vyznam po uzavreni hranic v Berline 1961.

Jazykovědec (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Zbytky plotu lze poblíž hranice s NDR nalézt na určitých místech dodnes. Včetně izolátorů. Často jsme jezdili po starém překrytí UAZem a otevřenými dveřmi jsme tak sbírali za občasného přibržďování houby. Poblíž čáry jich bylo hafo. Někdy začátkem 90. let dali místní navíc všude na příjezdové cesty k hranici a na lesní cesty značky se zákazem vjezdu. O to více hub na nás zbývalo. Ale chodili jsme i přes čáru. S německými policajty a celníky jsme vycházeli nadmíru dobře. A houby tam měli větší. Nebo spíše měly šanci více narůst. Houbařů je v krajích na sever od naší vlasti jen málo. Plot na enderácké čáře se rušil všeobecně v polovině 60. let. Nevím proč. Snad měli Němci mezi lety 61-66 ještě nedokonale vybudovanou ochranu hranice směrem k NSR.

pan Nagovsky (jazykovedec - Mail - WWW)
V dobe kdyz jste tam pracoval (1992?) byl nejaky zvyseny tlak na SH ve zminovane oblasti? Myslim lidi predevsim ze zemi tretiho sveta, ale i byvale SFRJ. Nebo nejake formy pasovani?

Informace pro naše rodáky v cizině (Veterán 46 - Mail - WWW)
http://www.youtube.com...1RbZMQRMSg

Co se píše na téma Češi a Němci jinde. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Češi a Němci v EU – „Waffenbrüder“ či „Feinde“?
http://konfrontace.bloguje.cz...php

Admin (BK - Mail - WWW)
Zdravím Tě Zděnku,
máš pravdu v tom, že NDR byla, do jisté míry, "výkladní skříní" východního bloku. Jak ta "výkladní skříň" byla zaplněná, v letech 1985 až ´90, nemohu posoudit, jelikož určitá část Evropy, včetně NDR, pro mne byla, v tu dobu, tabu a to již nějakou dobu před rokem 1985. Já to všechno mohl sledovat pouze z té "druhé strany".
Přesto mi to s těmi "narvanými krámy" a tím dalším, jak říkáš, nedává smysl. Nějak mi to nejde dohromady s těmi masovými protestními akcemi v NDR /známé "pondělky" v Lipsku/, stejně jako masový úprk občanů NDR do Maďarska a pak na velvyslanectví do Prahy. Nevím, jak dalece ty dvě věci spolu souvisely, ale spokojení občané od plných stolů neutíkají. Oni, při těch demonstracích neskandovali "My chceme Bockwurst!", nebo polévku Knorr v pytlíku! Oni skandovali "Wier sind das Volk!" a nebo "STASI raus!", ale i jiná, pro režim, jistě nelichotivá hesla.
Věř mi, že NDR se nesesypala kvůli nedostatku "Bockwurstů", ale proto, že už nebyla dále sama, v té politické konstelaci, která se vytvořila v roce 1989, politicky a ani hospodářsky, existovat. NDR stála mezi NSR a SSSR a ten, jak víme, ji opustil!
Že, po sjednocení neběželo všechno jak by si býval každý představoval? Tomu není potřeba se divit. Zde se spojily, ze dne na den, dva státy, které snad ani rozdílnější být nemohly. Jak postupuje čas, rozdíly se stírají /díky všem/ a někdy v budoucnu zmizí úplně. To že tam byli a asi nadále jsou lidé, byť by to byl příslušník bývalé STASI, nebo řezník Eberhardt, kteří spokojeni nejsou, co to změní? Tím vůbec není možné celý ten proces sjednocení, který, mimochodem, stále ještě není ukončen, zpochybnit!
Dnes, po těch letech, si troufám tvrdit, že ten přechod, přes všechny problémy a potíže, které nikdo nezatajuje, ani nezakrývá, ho zvládli a zvládají bravurně a zaslouží si obdiv!
Jenom na okraj, nynější spolková kancléřka A. Merkelová je z bývalé NDR a nyní docela čerstvá zpráva, jako kandidát na nového, spolkového prezidenta byl navržen, všemi hlavními politickými stranami, oponent režimu v bývalé NDR, duchovní a filozof J. Gauk. Věřím, že bude zvolen.
Měj se pěkně.

Tomáš Fuk (BK - Mail - WWW)
Dávám Vám plně za pravdu, také mne stále udivuje, že je mezi námi dost lidí "zaslepeně naivních a stále zmanipulovaných" včerejší propagandou.
Nevím, čemu holdujete, tak alespoň dobrou chuť k dnešnímu obědu.

Ruské vejce!!! (Veterán 46 - Mail - WWW)
Jeden pro rodáky z dnešního rána. To že je snaha přejmenovat Ruzyňské letiště na Havlovo, mě nechává chladným, lidi stejně budou používat to co jim lépe vyhovuje. Lid odpověděl, navrhuje přejmenovat Letenský tunel na Klausův (podle mocipána na hradě). Ale když jsem si dnes ráno šel koupit k snídani "Ruské vejce" a dostal jsem "Henry vejce" tak to mě dostali. Někomu vadil původní název!!!
Marianské Lázně slunečno +3 stupně. Hezký den.

Pane Veteráne, (Béďa - Mail - WWW)
říká Vám něco "KOLONIČ".
Děkuji.

Zajímavé (Béďa - Mail - WWW)
youtu.be/KUqlyNUwsHE

Béďa (Veterán 46 - Mail - WWW)
Upřesňuji predešlou webovou adresu.
KOLONIČ mi nic neříká.
http://www.youtube.com...e=youtu.be

(kill - Mail - WWW)
ruské a henry vejce není totéž
RUSKÉ VEJCE:
- kopeček vlašského salátu nato půlka vejce, přelijeme majonézovým přelivem + trošku aspiku, ozdobíme, talířek obložíme vějířkem salám, hrášek, kyselá okurka, kapie
HENRY VEJCE:
- kopeček francouzského salámu, uděláme kornoutek ze šunky, do kornoutku dáme půlku vajíčka, přelijeme přelivem dáme kousek sardinky a ozdobíme kapií, okurkou, paprikou

jo vejce (péesák - Mail - WWW)
...u stolu seděli příslušníci čtyř národů:francouzský kapitán,italský poručík,německý desátník a ruské vejce...z knihy Mušketýři v Africe

kill (Veterán 46 - Mail - WWW)
Dík za recept ale v mém případě to bylo Henry vejce podle ruského receptu.

Ostalgie. (ADMIN - pohraničník Zdeněk - Mail - WWW)
Když jsme pánové u té gastronomie,dovolím si zde,tak trochu k tématice zde probírané, přidat odkaz na článek,který mě zaujal,neboť mezi léty 1985-1990 jsem vymetl nejednu hospodu či restauraci v bývalém východním Německu http://zkracovatko.cz/KSryQS

Bučina (Milan Horinka - Mail - WWW)
Dobrý deň.Nedá mi nereagovať na B.K. Ach ty Sudeťáci.Zo špaka na Bučine bolo vidieť na rozsiahlu časť Nemeckého pohraničia,hliadka dobre videla väčšie zoskupenie ludí.Rád čítam Stenllyho príspevky a mnohé poznám osobne.Páni,ktorý ste slúžili u P.S.môžte byť hrdý.Stenlly ,ten domek čo spomínaš som mal česť navštíviť,menil som tam telefon Mjr.ktorý chodil často na kvildu v uniforme ešte tej starej. Bolo tam hodne vysielacej techniky,ktorú som nepoznal.To ma ani nepustil dnu,telefon som mu pripojoval cez okno.Zdravím Tá a píš,nenech sa ovplivnovať ľudmi ktorý nepoznali chod služieb u P.S.Zdraví Ťa Milan H.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Vojenské spomienky sú fajn, dajú a čítať a sú svedectvom doby. Ale naozaj tu neriešte geopolitiku, lebo vám to vôbec nejde a je to ešte horšie ako na PŠM. Prijmite fakt, že ste najmä strážili hranice republiky pred občanmi, ktorí ju chceli opustiť, pričom rozkazy, ktoré ste dostali, boli veľmi nehumánne. Zastreliť niekoho za to, že chcel odísť, je dosť mimo.