11. června 2012


EZOH – životu nebezpečný zátaras (II.část).

Drátěný zátaras,který zabíjel – otázky a odpovědi.


Jsem tomu rád, že můj příspěvek  vyvolal zájem, i když poněkud rozporuplný. Jak je vidno z reakcí mnohých přispěvatelů je poznat jak rozdílné podmínky a také zkušenosti lidí, byly na různých rotách. Troufám si proto tvrdit, že tyto stránky jednou a to myslím bez nadsázky, budou mít význam pro hodnocení činnosti PS, což je v dnešní době velice často různě zkreslováno.
Ale teď už k otázkám a odpovědím. Docela jsem se pousmál nad poznámkou z jednoho příspěvku o paměti. Věřte nebo ne ale já si už po několik let vedu deník a tam si zapisuji den za dnem, alespoň hlavní body činnosti. Když někdy neudělám zápis za posledních několik dnů, tak s tím mám někdy potíže. Vřele doporučuji každému, stojí to za několik minut práce denně.

No, ale teď se posuneme dále. Předně musím poznamenat, že tento příspěvek jsem zaslal k zveřejnění pod jiným názvem, než pod kterým byl uveřejněn. Původní název je napsán v podtextu mého nynějšího příspěvku. Nezlobím se na pana vydavatele, neboť se domnívám, že se tohoto příliš příkrého titulu zalekl. Jsou zkrátka věci, o kterých je neradno se zmiňovat a je lépe se o nepříjemných záležitostech zkrátka vůbec nebavit. Schůdnější je vyprávět a psát si o situacích, které většina lidí přijme klidně a bez překvapení. Co mě však mrzí, že nebyla uveřejněna fotografie, na níž jsou psi Harry a Marko se svými psovody, kterou jsem poslal zároveň s příspěvkem. Místo toho byla zařazena nic nevypovídající ilustrační fotografie. Zároveň při této „úpravě“ pan vydavatel změnil i text. Prosím proto tímto o dodatečné uveřejnění této fotografie jako součást tohoto příspěvku.

(Poznámka Admina weblogu Pohraničník: Je pravdou,že jsem změnil název původního přípěvku,neboť se mě zdal poněkud morbidní. Fotografii od autora článku jsem nezveřejnil proto,že v mailu/článku žádná nebyla. Nevím,zda je na vině antivirový program,nebo Spam filtr,či snad ten fakt,že ve svém PC nepoužívám kancelářský program od Microsoftu,ale aplikaci Open Office. Tento v pořadí již druhý příspěvek od pana E.Zeleného tedy nechávám plně v původním znění a nepřidávám ani žádné ilustrační fotografie,kterými jinak běžně doplňuji všechny články na Pohraničníkovi).

Na které rotě jsem sloužil, bylo naznačeno asi méně výrazně, za což se omlouvám. Tato informace byla na konci mého příspěvku a byla zakomponována do souvislosti se psy „útočníky“, Harrym a Markem, z roty Mnichovice. Další nejasnost se týkala též zmíněného útoku na volno. Psi v útoku na volno byli nacvičeni ze stálého stanoviště na obě strany a to na vzdálenost cca osm set metrů. Pes vyslaný do útoku běžel podél zátarasu sám, tedy bez přímého kontaktu se svým psovodem. Když zachytil stopu, tak narušitele resp. prověrkovou hlídku, po stopě pronásledoval a zadržel. Za snížené viditelnosti měl na krku osvětlený obojek. Útočícímu psovi nemohl psovod stačit a odvolání psa se uskutečnilo až po doběhnutí hlídky do místa zadržení. V roce 1964byly podkopy, neboli podchody, pod zátarasem z důvodu urychlení průchodu hlídky nahrazovány průchodními brankami.

Drátěný zátaras na naší rotě procházel povětšině zalesněným terénem a netroufám si uvádět počet zabité zvěře, nějak tak podobně, jak jsem četl v příspěvku jednoho diskutujícího. Vzpomínám si však, že jí bylo hodně a to se zmiňuji zejména o srnčí zvěři. Soudím tak podle toho, jak často jsme mívali na rotě  jídlo z této zvěře. Podotýkám, že srnce a veškerou usmrcenou větší zvěř jsme nikdy v drátěném zátarasu neponechali.

Zabývat se otázkou o strhávání zbytků kůry se sloupů, se mi ani moc nechce, tak proto jen krátce. Kůru jsme strhávali ve chvíli, v přestávkách mezi poryvy větru, kdy kůra visela těsně u sloupu. Uznávám, že to bylo velké riziko, ale my si tím vyšetřili cca hodinu a půl odpočinku v piketu, což po asi pátém vyhnání do studené, deštivé a větrné noci, byla pro nás vítaná odměna. Kdo něco podobného nezažil, nepochopí.


Drátěný zátaras, který zabíjel.

Až za mnoho roků po vojně jsem se dozvěděl o jednom předpisu, který se vztahoval k obsluze drátěného zátarasu EZOH. Tento předpis se týkal opětovného zapnutí proudu v drátěném zátarasu v případě výpadku proudu při zkratu. Nemohu popisovat přesné znění předpisu, neboť podrobnosti neznám. Co je však důležité, tak tento předpis nařizoval obsluze, že proud v zátarasu mohl být zapnut teprve potom, co hlídka v terénu zjistila příčinu zkratu. Toto jsem se dozvěděl v době, kdy byl objasňován případ úmrtí Franciszka Zemana polského státního příslušníka, který zahynul v terénu naší roty na Mnichovicích dne 30. 9. 1964. Došlo k tomu několik desítek metrů od pozorovatelny Papst, směrem ke Kamenné. Ten člověk měl u sebe notářský zápis na jeho jméno, fotografii, na které byl on se svojí rodinou a dále měl u sebe růženec. Toho dne bylo sucho, a proto se zátaras nijak neprojevoval. Byl si jistý tím, že v zátarasu žádný proud není, tak jako tam nebyl ani v ten samý den před polednem, kdy jeho kamarád se prostříhal přes zátaras poblíž Frantol. V té době byl proud v zátarasu skutečně vypnutý.

Rota PS Mnichovice „Vypnutý proud“

Dne 30. 9. 1964, když jsem procházel chodbou ubytovací budovy, byl zkrat na středním úseku vysokého napětí a vzápětí také zkrat na signální stěně SP60. V případě zvěře to tak nikdy nebylo, nikdy v tomto pořadí. Bylo krátce před devatenáctou hodinou. Operační důstojník vyběhl z kanceláře velitele roty a vběhl do operační místnosti dveřmi, které byly už předtím dokořán otevřeny, a zároveň s ním tam vešel ještě někdo další, kdo to tehdy byl, si nepamatuji. Slyšel jsem, že důstojník za hlasitého klení zapíná stále znova a znova jistič a ten následně vždy vypadává. Pokaždé, když jistič vypnul, ozvalo se zvonění. Po nějaké době jsem slyšel hlas velitele: „hlídko, vypínám proud, povoluji vstup, vyprostěte tělo a zahajte umělé dýchání!“

Z roty jsme byli vysláni, asi ve 23 hod., měli jsme sebou nosítka, a když jsme přišli ke stanovišti na Papstu, z pozorovatelny bylo slyšet prudkou hádku. Opakoval jsem výzvu několikrát, ale bez odezvy a tak jsem kopal do sloupu pozorovatelny. Po nějaké době se shora ozval hlas velitele: „hlídko, postupujte po zátarasu dolů, čekají tam na vás!“ Z roty jsme sebou nesli jídlo jak pro sebe tak i pro hlídku co zde čekala. Když přišel velitel roty za námi, požádal nás, abychom mu dali také. Po jídle řekl veliteli hlídky, že s ním bude mluvit prokurátor a než k tomu dojde, aby napřed pověděl všechno jemu.

Krátce poté, co jsme obsadili stanoviště Javor, rozsvítilo se světlo signálky. Prověřovali jsme ten zkrat z vnitrozemí. Tušil jsem, že jde o toho druhého z Frantol a nevěřil jsem, že se mu podaří překonat EZOH pod proudem. Když jsme byli pod Papstem, jen asi deset metrů od místa kde pěšina stoupá prudce vzhůru, uviděl jsem proti obloze nějaký pohyb u drátů nebo přímo v zátarasu. Později jsem tam uviděl záblesk. Poslal jsem člena hlídky vpravo a sám jsem běžel po pěšině. Když jsem přiběhl až sem, slyšel jsem, jak probíjí proud.
Když toto velitel hlídky dopověděl, seděli jsme, kouřili a jeden z vojáků se zeptal velitele roty, proč má ten člověk na tváři takové ty útvary co vypadají jako hvězdy. „To je proto jak upadl na ruce a na tvář a noha zůstala zavěšena na vodiči, proud šel přes celé tělo do země.“ Nato pozvedl mrtvému jednu ruku a posvítil na ni baterkou. Cestou zpět se k nám připojil mjr. K. od VKR,(pozn. Podle tohoto jména nebyl vypátrán) který čekal na pozorovatelně na Papstu. Prokurátor se nám neukázal a se žádným z nás nepromluvil. Mohli jsme jen tušit, že on byl právě tím účastníkem hádky na pozorovatelně.

Šli jsme za svitu přenosných lamp s nosítky, špatně schůdným terénem a ušli jsme tak hodný kus cesty. Kdesi na lesní cestě na nás čekal GAZ mjr. K. s řidičem, kterým jsme byli převezeni na rotu.

Když jsem toho večera procházel chodbou ubytovací budovy a byl jsem svědkem obou zkratů na vysokém napětí a na signální stěně, byla to přesně ta chvíle, kterou popisoval velitel hlídky, kdy zahlédl záblesk v zátarasu. Tato hlídka vybíhala ze stanoviště Javor, na předcházející zkrat signalizace SP60, který způsobil tentýž narušitel při překonávání signální stěny. Následující zkrat na signální stěně nastal ve chvíli, kdy padal ze zátarasu. Když stoupal po izolátorech na zátaras, byl bezpochyby obrácen tváří k zátarasu. Při pádu ze stěny se stihnul otočit a dopadl na ruce a na tvář, přičemž rukama zkratoval signální stěnu. Protože zkrat na signální stěně nastal až poté, co už byl proud vysokého napětí následkem zkratu vypnutý, je možno se domnívat, že smrtící rány proudem narušitel dostal, až v době kdy ležel bezmocně na zemi, které se dotýkal tváří a rukama.
Vrátím se v čase tohoto dne do ranních hodin. Ráno přišlo na rotu hlášení o dvou podezřelých osobách, patrně polské národnosti, které jednomu zaměstnanci papírny v Loučovicích odcizili svačinu. 

Toho dne ráno se velitel roty vydal na zavádění nováčků do terénu na pravou stranu roty. Nevím, zda si vybral zrovna pravou stranu úseku roty náhodou, nebo zvolil tuto stranu záměrně a to, pokud by se jednalo v případě hlášených podezřelých osob o narušitele, ti by patrně postupovali právě na pravou stranu úseku naší roty, nebo na levou stranu roty vedlejší. Velitel roty mohl tedy doufat, že v případě napadení naší strany, by se mu mohlo podařit tyto lidi vypátrat a zadržet. Stalo se tak, jak bylo předpokládáno, neboť jak se později ukázalo, jako poslední úkryt narušitelů bylo křoví u zlomu drátěného zátarasu poblíž denního stanoviště na Frantolech, kde byly nalezeny i zbytky svačiny. Velitel roty s nováčky kolem tohoto úkrytu prošel, aniž by si ale něčeho podezřelého všimnul a těsně před polednem přicházel se skupinou k rotě.
V té době jsem šel od kotců a zůstal jsem stát na schodech do ubytovací budovy právě ve chvíli, kdy velitel roty přivedl vojáky a u schodů do budovy je zastavil. Toho dne bylo pěkné počasí, svítilo slunce a bylo příjemně. Velitel roty se ohlédl: „Jak je možné, že v době spánku chodíte ven, vojáku?“ „ Soudruhu kapitáne, byl vyhlášen pohraniční poplach.“ „ Na Frantolech byl proryv do zahraničí.“ Nováčkům velel spěšně rozchod a vyběhl po schodech do budovy.

Doposud bylo zjištěno, že do zahraničí se podařilo proniknout jen jednomu z narušitelů, ten byl patrně mladší a zdatnější než jeho kolega, který zůstal na našem území. Na denním stanovišti Frantoly, byl v té době voják záložník a ten spatřil osobu, která běží od zlomu podél zátarasu. Spojil se s piketem, ale jinak neučinil nic, nepoužil zbraň ani k varovnému výstřelu. Narušitel musel uběhnout ve volném terénu minimálně dvě sta padesát metrů, než se dostal k okraji lesa. Běžící osobu spatřila též hlídka ze stanoviště Bříza, vojín Jano S. a Ondrej M., ihned se přesunula za drátěný zátaras a v místě proryvu započala pronásledování v pravděpodobném směru postupu narušitele, neboť tato hlídka byla bez psa. Za drátěným zátarasem v tu dobu pracovali brigádníci a u vrat na Neznámé kótě byla hlídka desátníka Jiřího B., který měl sebou svého psa Arga. Po domluvě s rotou se tato hlídka se psem vydala též na místo proryvu, aniž však její členové tušili, že už před nimi zahájila pronásledování narušitele jiná hlídka. Od brigádníků za DZ se dozvěděli, že tudy běželi dva ozbrojení vojáci. Když dostihli člena první hlídky, Ondreje M., desátník Jiří B., na něj vystřelil a vypustil psa, který tohoto vojáka zranil na nohou. Desátník Jiří B., tvrdil, že střílel do vzduchu.

Toto vše se odehrálo ještě v době, než se velitel roty s nováčky dostal na rotu a než se stihnul vrátit zpět na místo, kudy před krátkým časem procházel, při zavádění nováčků do terénu. Když se dostavil do místa proryvu, šel prý s několika lidmi na území sousedního státu a u prvního stavení žádal, aby mu uprchlého narušitele vydali. Lidé, se kterými tam mluvil, mu tvrdili, že už si toho muže odvezla policie. Velitel roty zde řídil veškeré další akce, které sestávaly z neustálého a opakovaného propátrávání terénu za drátěným zátarasem a to až do pozdních odpoledních hodin, přičemž nevydal žádný pokyn k pátrání po druhém muži, který zůstal na našem území, tedy přesněji řečeno před drátěným zátarasem.

Epilog

Když jsem tenkrát v noci s několika kamarády odnášel tělo, umínil jsem si, jak jen to bude možné, podám o této události zprávu a snažil jsem se v té době si vše co nejlépe zapamatovat. První kontakt jsem navázal s televizí, ta však tento materiál odmítla s tím, že se jim příběh nehodí do plánovaného pořadu a předala původní materiál dne 14. 03. 1993 Koordinačnímu centru Generální prokuratury ČR v Praze 3. Byl jsem o tom informován dopisem ze dne 13. 05. 1993 pod zn. IX/2 18/93.

ČVS: ÚDV-17/VvP-99 V Praze dne 8.3.2001
U S N E S E N Í
Podle § 159 odst. 1 tr. řádu o d k l á dá m věc šetření podezření ze spáchání trestného činu úmyslného způsobení těžké újmy na zdraví podle § 222 odst. 1 a 3 tr. zákona, kterého se měl dopustit…………………………………………………………………………………………………………………………………………atd.
© Autor článku: Eduard Zelený http://www.lide.cz/e.zeleny


18.rPS Mnichovice:  http://www.vojensko.cz/stara-rota-mnichovice
Komentáře

asi by to chtělo upřesnit (Jan - Mail - WWW)
Po pravdě řečeno, musel jsem si tenhle příspěvek přečíst několikrát, abych se v tom orientoval a snad jsem to trochu pochopil až po přečtení příspěvků na stránkách www.vojensko.cz, kde autor zveřejnil v letech 2009 a 2010 na stejné téma postupně několik příspěvků. Zde navíc uveřejnil i výtahy z usnesení vyšetřovatele ÚDV, kde autor tohoto článku v roce 1993 prostřednictvím Generální prokuratury ČR učinil trestní oznámení pro podezření z trestného činu "ublížení na zdraví" s následkem smrti podle § 222 tr. zákona, přičemž věc byla podle § 159, odst 1, tr. řádu o d l o ž e n a s tím, že se o trestný čin nejedná.
Nicméně jak jsem dobře pochopil, tak autor článku byl pouze přímým účastníkem až transportu toho mrtvého Poláka od DZ na rotu. Ostatní souvislosti si uvědomuje jen z doslechu, odposlechnutých rozhovorů a letmých pozorování. Velmi nepravděpodobně působí i skutečnost, že by VR šel se skupinou dalších vojáků na cizí území a tam od civilistů požadoval vydání uprchlíka, to se mi zdá dost přitažené za vlasy.
Já tady nechci a ani nemohu rozebírat morální aspekty toho zmiňovaného tr. oznámení, nicméně by mne dost zajímalo co k tomu autora po takových letech vedlo. Jestli pocit nějaké viny, spoluviny, snaha něco napravit, nebo se někomu pomstít, nebo co od toho očekával. Dovedu ale pochopit, že to musel být dost traumatizující zážitek a otevřeně přiznávám, že bych se toho zúčastnit nechtěl.

Re: Jan (Pohraničník. - Mail - WWW)
Přiznám se,Honzo,že se mě také jeví dost nepravděpodobné,že by VR se skupinou pohraničníků vtrhnul do obce na území sousedního státu a od místních obyvatel vyžadoval vydání narušitele SH.
Samozřejmě,stávaly se případy,kdy pohraniční hlídka při pronásledování narušitele překročila SH na území NSR či Rakouska a narušitele zadržela tam a odvedla zpět na naše území. Ovšem,to se dělo někde v neobydlených místech,v lese apod,beze svědků.
Ostatně,tohle už jsme na stránkách Pohraničníka X krát rozebírali.

"Žalovat se nemá (karel Runkas - Mail - WWW)
ale hlásit se to musí".I já jsem se zpočátku těžce orientoval v tom, co tím chtěl básník říci. Jedno jsem snad pochopil správně. Autor se domnívá, že v uvedeném případě se někdo dopustil trestního jednání a on se snaží po letech o potrestání. Tady asi nenajdu pochopení svého názoru ale v době, kdy zůstávají beztrestné kauzy našich mocných, v době kdy i po letech jsou vláčení po soudech bývalí pohraničníci jen za to, že byli v nesprávný čas na nesprávném místě, se mi podobná iniciativa zdá přinejmenším podivnou." Žáčkův " ústav má jistě z podobných aktivit radost. Zase mají co řešit a bádat.

Re: Žalovat se nemá (Karel R.) (Pohraničník. - Mail - WWW)
Když jsem poprvé četl ten příběh,poté,co mě v mailu dorazil,připadalo mě to také poněkud nepřehledné. Teprve po druhém,třetím přečtení jsem se poněkud zorientoval.
Nicméně,na článku jsem nic neměnil a publikoval ho bez stylistických úprav,neboť p.Zelený vyjádřil svůj nesouhlas se stylizací jeho předchozího článku.

Možná se bude někdo ze čtenářů weblogu Pohraničník ptát,proč jsem vůbec články na téma EZOH publikoval.
Jako "ADMIN" weblogu jsem vždy prohlašoval,že se nebudu vyhýbat ani ožehavým tématům a na svém přesvědčení trvám i nadále. Tím,že se bude o některých tragických událostech mlčet, tím se neodstanou.
Já jsem jsem na svoji službu u Pohraniční stráže hrdý,nemyslím,že v dobách,kdy byl svět bipolárně rozdělen a zuřila studená válka,byla existence PS za těchto podmínek něčím špatným.
Ale sám za sebe říkám,že nemůžeme být hrdí na to špatné,co se leckdy odehrálo při výkonu služby přímo na čáře (článků na takové téma je na Pohraničníkovi něúrekom) a měli bychom o tom mluvit. Protože,pokud to nebudeme dělat my a budeme se tvářit,že vždycky bylo všechno na 100% "v parjádkě", budeme tím nahrávat lidem jako je Žáček, Rázek, Navara a další,kteří si z kritiky PS udělali živnost.

To ovšem neznamená,že připustím,aby se zde,na našem webu kriticky paušalizovalo,aby se uráželi ti,kteří službu v uniformě PS vykonávali poctivě,v souladu s tehdejšími předpisy a zákony. Což byla drtivá většina. A různí "historici", politologové nebo novinářští pohůnci si můžou blábolit,co chtějí,neboť o tom "prd vědí".

A k tomu "žalování". Pokud autor článku chtěl žít v pravdě,mohl tak přeci učinit i tenkrát,v roce 1964. Nesouhlas se dal vyjádřit třeba i zběhnutím na Západ. Nebo byla možnost podávat trestní oznámení už po Listopadu 1989 a ne až někdy v roce 1993...
Takhle to totiž vypadá,že autorovi nic nevadilo a byl docela v pohodě a to až do počátku 90.tých let,kdy se začala pomalu rozjíždět kampaň proti PS. Tu náhle v roce 1993 dochází k "prohlédnutí" a k podání tr.oznámení a předávání "materiálů" České televizi. Dále to rozvádět nehodlám,názor si dozajista každý z vás vytvoří sám.

zalovani (lapiduch - Mail - WWW)
V roce 1964 nemohl nic, a pokud by kazdy v te dobe vyjadril svuj nesouhlas s chodem komunistickeho rezimu u nas utekem pres hranice, tak by nase pohranici bylo jednou velkou strelnici...

Opět se tady všichni ujišťují, jak je všechno nejasné atd. (joe - Mail - WWW)
Z komentářů jsem vyrozuměl, že skoro každý u PS zažil situace, o kterých se dnes nemá mluvit, protože by to kontrarevoluce mohla zneužít k hanobení pohraniční stráže, která přece plnila čestný úkol.

Při popsané akci kromě smrti polského občana jedna hlídka PS střílela po druhé a pak na ni vypustila psa, velitel roty s dalšími vojáky proniknul na území vedlejšího státu. Mám pro to dvě vysvětlení - buď měli důstojníci takovou hrůzu z postihu za úspěšný proryv (hezký rusismus) ve své kariéře nebo se cítili být beztrestnými vševládci celého pohraničí včetně přilehlých oblastí Rakouska a NSR. Předhazovat autorovi příspěvku, že si vzpomněl až v roce 1993, je směšné. O některých kouscích PS a kontrášů ještě uslyšíme.

Nedá mi to, abych se tady nevrátil k diskusi z letošního února o přejezdu hranic dvěma jezdci na koních v oblasti Folmavy 10.ledna 1966. Tenkrát se mi posmívali mj. Admin, Jan a další, že se to přihodit nemohlo. Z diskuse na stránkách vojensko.cz u roty Maxov vyplývá, že tato událost byla příčinou rozpuštění vedlejší 15.roty Spálenec a rozdělení její posádky na sousední roty Maxov a Folmava.

Úplně nakonec jedno doporučení - obětujte 150 korun a jděte se podívat na film Alois Nebel, který je právě v kinech. Možná, že tam uvidíte typy lidí, které jste potkávali ve své službě.

Re: Opět... (Joe). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
A opět jste to pochopil špatně,Joe...
Vy jste patrně ustrnul někde v dobách normalizace. Soudím tak podle toho,jak se zde oháníte kontrarevolucí a podobnými slimejši.
Proto se mě nechce na váš příspěvek nějak obšírněji reagovat,bylo by to házení hrachu na stěnu.
Time is money.

Jak snadná výmluva, když chybí argumenty (joe - Mail - WWW)
Přeji dlouhý věk a hodně vydělaných peněz.

Yes time is money (jazykovedec - Mail - WWW)
Money talks and shit walks. Mimochodem nejsem na uzemi CSR a tak by mel zajimalo o cem film Alois Nebel je. Dekuji.

Film ALOIS NEBEL (Jazykovedec) (Pohraničník. - Mail - WWW)
Film ALOIS NEBEL http://www.aloisnebel.cz...?lang=cz
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce.

Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího.

Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.

Ja osobne jsem tento film jeste nevidel,ale kdyz to vychazelo jako kresleny serial v casopisu REFLEX, tak se me to libilo moc :-)
VIDEO trailery k filmu najdete tady http://www.aloisnebel.cz...?lang=cz

ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Dekuji.

Zabitý Polák (J.Urban - Mail - WWW)
Po přečtení článku jsem rozhodoval, jestli mám na něj vůbec reagovat. Je tam totiž dost věcí, které mě jaksi nezapadají. Sloužil jsem v té době na sousední rotě a snad v rámci PŠM jsme byly o tomto incidentu informováni, ale trochu jinak, než se zde popisuje. Podle tehdejší informace skutečně první polák, kterému se podařilo překonat EZOH zřejmě v době kdy byl bez napětí (říkali nám, že to bylo v době, kdy se pouštěli zemědělci za dráty). Druhý polák, který tam zůstal, šel údajně až asi za týden po tom prvním, u kterého byl udajně nalezen dopis s přesným plánkem a popisem cesty i s informací, že v drátech žádný proud není, což by vysvětlovalo skutečnost, že tam prostě bez jakéhokoliv ověření bezhlavě vlezl. Tolik tedy jen k tomu, co nám tenkrát řekli. Mimo jiné, co mě v tom příběhu nějak neštymuje je, cituji, "kdy jeho kamarád se prostříhal přes zátaras ". Pokud by tomu tak skutečně bylo, dovedu si představit rozsáhlé šetření z praporu a brigády, následnou opravu DZ a těžko se dá předpokládat, že za pár hodin po této mimořádné události by byl DZ opraven a pod proudem. Ale, kdo ví?

Zabitý Polák (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující.

Otřesný případ, kterého byl autor přímým svědkem a který se nám snaží přiblížit. Slohovou skladbu přejdu, jelikož bych to lépe dohromady nedal.
Nebudu hodnotit postup pohraničníků, je ale zřejmé (nejen z tohoto případu), jaký chaos na té hranici nastal, když šlo "do tuhého". Na životě byl ohrožen každý!
Představa, že přede mnou leží mrtvý, napůl spálený člověk, jehož jediné provinění bylo, že nechtěl v tom systému dál žít (chtěl žít v pravdě - Zděnku promiň), je děsivá. Dovedu si proto představit, že takový zážitek může znamenat trauma na celý život. Proto vůbec nezkoumám, jaké pohnutky autora vedly k podání žaloby a proč ji podával v době, kdy ji podával. Měl na to právo, stejně tak jako ho má každý, kdo se dozví o nějaké kauze (byť by to byli zkorumpovaní politici). Stav českého soudnictví nechávám stranou!
Bývalí pohraničníci nejsou vláčeni po soudech. Jsou pouze znovu projednávány, podle práva, jejich případy nezávislými soudy, jelikož v "době minulé" se tak zpravidla nestávalo. Nevím, kdo všechno podává žaloby. Pokud jsou to příbuzní obětí, mají na to plné právo a v celém rozsahu to schvaluji! Stav českého soudnictví nechávám stranou!
Smůlu mají ti kluci (záklaďáci), kteří se k tomu "nachomejtli". Pro ně pochopení mám a jsem pro mírné tresty!
Ta epizoda s tím velitelem roty, jak obyvatele sousedního státu vyzívá, aby mu vydali uprchlíka, mi připadá také mírně podivná, jelikož by takové jednání "zavánělo" pěkným mezinárodním průšvihem. Ale kdo ví?
Zděnku, s tím zběhnutím na západ to nebylo tak jednoduché a každý na to nebyl. Nehledě na to, promiň mi to,že toto doporučení mi připomíná vyhošťování nežádoucích osob z republiky, které měl minulý režim také v registru.
Pane Urban, která z těch dvou variant Vám připadá pravděpodobnější?
Pane Nagovský, promiňte mi formu podání, ale jinou neumím! Děkuji.

Přeji pěkný den.

Re: BK (Pohraničník. - Mail - WWW)
Zdravím a díky za poměrně obsáhlý komentář. Není třeba se omlouvat za svůj vyjádřený názor,já to snesu a naopak,uvítám "stanoviska z druhé strany barikády",pokud je jejich účelem rozumně diskutovat a k něčemu se dobrat.

Určitě neuniklo tvé pozornosti,že nepatřím k nějakému tvrdému jádru (ať už ho nazveme "hardcore",nebo "stalinisté"). Nebudu to teď rozebírat,už jsem své stanoviska a názory v diskuzi prezentoval X krát.
Ale,jsem ochoten ustoupit,pokud zjistím,na základě něčích argumentů,že jsem se mýlil. Stejně tak si nemyslím,na rozdíl od "tvrdého jádra",že všechno v činnosti Pohraniční stráže bylo v pořádku.
Ovšem stejně,jako mě vadí dogmatismus,vadí mě i vyjádření jedinců,kteří si "čistí své svědomí" tím,že lijou kýble špíny na své bývalé kolegy a kamarády,s nimiž v uniformě PS sdílel dobré i zlé,ve stylu: "já nic,to všechno oni".
Výmluvy,že dříve nemohli nic dělat,neberu. Jak už jsem naznačil,komu se služba u PS eklovala z morálních,ideových aj.důvodů,mohl zběhnout do "svobodného světa" - a mnozí tak učinili. A pokud při tom nezavraždili kolegu ve službě,nemám s tím žádný problém.
Byly i jiné možnosti. S vojáky se dělaly pravidelné pohovory. Dohled prováděla i VKR. Stačilo prohodit pár pochybných poznámek a převelení k týlovému útvaru PS,nebo k jednotkám ČSLA bylo poměrně rychlé. Takže říkám NIKDO NEMUSEL NA ČÁŘE SLOUŽIT.

Píšeš,že máš pro VZS pochopení a jsi pro mírné tresty. Já naopak jsem pro absolutní imunitu,neboť službu si dobrovolně nevybrali (na rozdíl od nás důstojníků) a narukovat museli. Pokud pak došlo k nějakému incidentu,přestřelce a co já vím ještě k čemu,na vině nejsou tito vojáci zákl.služby (kterým se dnes v masmédiích nasazuje psí hlava),ale ti,kdož rozpoutali studenou válku. A tu nerozpoutal nikdo v Československu. Původci rozdělení světa na Východ a Západ jsou úplně odjinud. A v podstatě jsou to ti samí lidé a země,které hnaly lidi na jatka v zatím nejstrašnějším konfliktu,které lidstvo zažilo.

A k těm Polákům (nebo občanům NDR),kteří byli zraněni,nebo zahynuli při pokusu o nedovolený přechod SH z Československa na Západ. Kvůli tomu,že Polsko hlídalo své hranice "symbolicky" a NDR naopak brutálně (miny,samostříly ad),jejich občané utíkali přes naše území a dostávali se tak do střetů s čs.PS, to zase mají odskákat naši vojáci? Jen proto,že byli okolnostmi přinuceni k tomu,hlídat čáru mj.i proto,že z Východu na Západ utíkalo tolik Poláků a východních Němců. Těch občanů ČSSR totiž bylo minimum (jsou na to statistiky).

A k autorovi článku,který podle tebe měl trauma na celý život se už vyjadřovat nebudu,své jsem napsal v příspěvku už dříve,na nějž si reagoval. Samozřejmě,souhlasím,že to muselo být hrozné,o tom žádná. Já sám bych něco takového zažít nechtěl a jsem vděčný za okolnosti,díky kterým jsem sloužil o pár desítek let později a byl jsem něčeho takového ušetřen. EZOH, minové pole - patří k tomu nejhoršímu,co bylo na čáře v 50./60.létech po sovětském vzoru instalováno.

Tak to je zhruba vše,co jsem chtěl v reakci na tvůj příspěvek napsat. Netvrdím,že jsem tady "na sklo" dal absolutní pravdu,je to ale můj názor.

BK (J.Urban - Mail - WWW)
Není podstatné, která verze je pravděpododobnější, podstatné je to, že v drátech zahynul člověk, denně jsme byly svědky množství uhynulé zvěře v drátech, nebyl to hezký pohled, natož pak pohled na takto zabitého člověka. V článku mě naopak nadzvedlo ze židle mnoho různých událostí, které se ve skutečnosti nestaly, nebo byly záměrně zveličeny a patřičně "přibarveny", jako např.odstraňování kůry pod napětím,(m.j. jsem elektromechnik a vysokému napětí mám velký respekt),Vámi zmiňovaná epizoda s velitelem roty v Rakousku se žádostí o vydání uprchlíka, visící ptáci v zátarasu atd, atd. Zvláště mě zaujal výraz o záblesku v DZ v souvislosti s usmrcením zmíněného občana, což považuji za absolutní nesmysl, k čemuž autora zřejmě inspirovaly americké filmy, kde z klávesnice PC lítají ohňostroje. Zdůvodnění: v DZ bylo napětí cca 5-6 kV, což způsobí výboj na vzdálenost asi 5 mm, při dotyku s vodičem již k žádnému výboji nedochází a proud prochází ohmickou zátěží těla. Pokud vezmeme v úvahu, že na primární straně trasformátoru byl jistič 10A, na sekudární straně s napětím 5kV to odpovídá zkratovému proudu 500mA, k bezpečnému usmrcení se udává proud cca 100mA. Pokud by došlo k přímému zkratu vodičů, jevilo by se to stejně jako zkrat dvou vodičů zapojených do běžné zásuvky, tedy malé zajiskření, v žádném případě o záblesk viditelný z několika set metrové vzálenosti. Kromě faktu, že zde průkazně došlo k lidské tragedii, nechápu autora ve zveličování a zkreslování událostí které se běžně odehrávaly na každé rotě, a tím pro mě článek pozbývá jakoukoliv důvěryhodnost.

(Mah - Mail - WWW)
V najnovšom čísle Historie a vojenství je pomerne veľa písané o PS.

co je předmětem diskuze ? (Jan - Mail - WWW)
Já mám takový dojem, že někteří lidé se tady ( i u jiných příspěvků) pořád a stále znovu násilím dobývají do otevřených dveří. Jestli mi paměť dobře slouží, tak nikdo z bývalých pohraničníků se tady nikdy nevyjádřil v tom smyslu, že EZOH byl nějaká dobrá a chválihodná věc. Nemohu se vyjadřovat za jiné lidi , ale že EZOH byla "prasárna" nejhoršího druhu si snad myslí všichni. Sám jsem osobně také toho názoru, že osoby, které to navrhly a realizovaly, by se za to měly zodpovídat a měl by tady být i trestní postih.
Jenže z čistě praktického a právního hlediska je zde celá řada problémů, které takovéto snahy nesmírně komplikují. Jednak nelze opomenout, že výstavbu takového zařízení státu žádný zákon nezakazoval a v druhé řadě bylo instalováno a "provozováno " v místech, kam byl VSTUP obecně ZAKÁZÁN. Je samozřejmé, že tento zákaz platil až na výjimky všeobecně a pokud jej někdo porušil, činil tak na vlastní nebezpečí a riziko, bez ohledu na důvody, které ho k tomu vedly. Tedy z právního hlediska není podstatné, jestli tam vstoupil někdo z touhy po svobodě, nebo jestli tam šel jenom na houby.
V tomto ohledu může být snad zkoumána otázka, zda ten zmíněný zákaz vstupu byl v terénu dostatečně a zřetelně vyznačen a zda samotné zařízení bylo jako životu nebezpečné dostatečně označeno tak, jak bylo i tehdy u jiných vysokonapěťových zařízeních celkem obvyklé. Zřejmě by se prokázalo, že tomu tak nebylo, nicméně tato skutečnost by mohla být v souvislosti s úmrtími a těžkými úrazy posuzována zřejmě v nelepším případě jako nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví, které by v současné době byly asi již promlčeny.Neumím si totiž dost dobře představit, že by dneska nějaká odpovědná osoba např.uvedla :..."ano, my jsme tam ten EZOH nastražili v úmyslu zabíjet a mrzačit nevědomé lidi"..., nebo že by v tomto smyslu někde existoval nějaký písemný dokument. Navíc , cedule s tím zmíněným ZÁKAZEM VSTUPU z doby existence EZOHu jsou dodnes k vidění a kde kdo je má doma. Vím, že to zní možná jako blbost, ale bohužel to tak je.
Znovu tady zdůrazňuje, že to co jsem tady napsal, není z lidského hlediska můj osobní názor na věc, ale je to pravděpodobný směr, kterým by se ubírala případná obhajoba odpovědných oso a pravděpodobně je to také jedna z příčin proč se nikomu, potažmo státu, do takových sporů nechce i když morální hlediska jsou jiná a můžeme si o tom myslet cokoli. Současně nechci, aby to bylo chápáno jako nějaká moje agitace. Kdo samozřejmě má pocit, nebo potřebu, že je nutné postupovat tak, jako autor úvodního článku, nelze mu to mít za zlé. Nicméně si myslím, že hledat dneska nějakou spravedlnost pro toho usmrceného Poláka tím, že budu zkoumat zda s tím EZOHem někdo manipuloval v souladu, nebo v rozporu s tehdejšími vnitřními předpisy PS, mi přece jen připadá v této souvislosti poněkud alibistické.

Zabitý Polák (Eduard - Mail - WWW)
Pane Urbane, jsem tomu velice rád, že jste v komentáři uvedl Váš poznatek, který mě zaujal a to právě pro tento rozporný údaj o posunu času úmrtí druhého narušitele. Bylo by namístě, aby se ozvalo více pamětníků, kteří by potvrdili, nebo i upřesnili některé časové údaje.
V mém původním textu, který jsem psal pro televizi dne 21.5.1992, uvádím datum události 29.9.1964. Toto datum ale nemohu doložit žádným argumentem, neboť se mi nedaří nalézt "pečlivě uschovaný" deník se záznamy služeb. Bylo by těžko průchodné, kdybych bez důkazů uváděl jiný časový údaj a proto jsem se držel data uváděného v protokolu, tedy den 30.9.1964.
To co uvádíte Vy o zhruba týdenní prodlevě od prvního narušení, Vás ujišťuji, že tak tomu nebylo. Připouštím však, že Vám to mohlo býti takto sděleno a to je na tom právě to zajímavé. Dále Vámi uváděná složitost a zdlouhavost při opravě drátěného zátarasu, v reálu vypadala docela jinak a nebylo tohle až tak složité, jak uvádíte. Zdravím Vás a stejně tak všechny diskutující.

Zabitý Polák (Eduard - Mail - WWW)
Pane Urbane, jsem tomu velice rád, že jste v komentáři uvedl Váš poznatek, který mě zaujal a to právě pro tento rozporný údaj o posunu času úmrtí druhého narušitele. Bylo by namístě, aby se ozvalo více pamětníků, kteří by potvrdili, nebo i upřesnili některé časové údaje.
V mém původním textu, který jsem psal pro televizi dne 21.5.1992, uvádím datum události 29.9.1964. Toto datum ale nemohu doložit žádným argumentem, neboť se mi nedaří nalézt "pečlivě uschovaný" deník se záznamy služeb. Bylo by těžko průchodné, kdybych bez důkazů uváděl jiný časový údaj a proto jsem se držel data uváděného v protokolu, tedy den 30.9.1964.
To co uvádíte Vy o zhruba týdenní prodlevě od prvního narušení, Vás ujišťuji, že tak tomu nebylo. Připouštím však, že Vám to mohlo býti takto sděleno a to je na tom právě to zajímavé. Dále Vámi uváděná složitost a zdlouhavost při opravě drátěného zátarasu, v reálu vypadala docela jinak a nebylo tohle až tak složité, jak uvádíte. Zdravím Vás a stejně tak všechny diskutující.

Pohranicnik (BK - Mail - WWW)
Zdravím Zděnku,

ty omluvy nejsou myšleny až tak vážně. Já je tam vsouvám, nejen ty omluvy, proto, aby bylo tomu, koho oslovuji a nakonec i všeobecně, jasné, že se jedná o přátelské vyjádření mých názorů. Je tam i trochu ironie, někdy víc, někdy méně, ale nikdy nic není myšleno ve zlém, nebo v nějaké zášti! Nikomu nic nevyčítám, nikoho neobviňuji, nikoho nesoudím. Alespoň se snažím, aby to tak bylo. Dávám pouze podněty k zamyšlení. Uznávám, že každý má právo na svůj vlastní názor a ten může svobodně vyjádřit. Připomínám ale, že můj pohled na pohraniční stráž, přes jistou sympatii k ní, je spíše kritického rázu. To asi k tomu.
Samozřejmě jsem si všiml, že patříš k tomu měkčímu jádru a oceňuji to.
Dále bych se přimlouval, abychom studenou válku, v našich dalších, případných diskuzích, vynechali. Ta pro mne skončila odchodem z ČSSR. Jestli souhlasíš.
Jsem plně tvého názoru, že si záklaďáci dobrovolně nevybrali, narukovat museli. Také jsem se toho, kdysi dávno, zůčastnil. Jsem také plně na jejich straně!
Nemohu ovšem souhlasit s tím, že by se neměli za své činy zodpovídat. Vždyť ani minulý režim nikomu imunitu před zákonem nezajišťoval. Mluvím o "záklaďácích". A ten trestat dovedl! Výklad zákonů byl ovšem "svérázný" a tím i rozhodnutí soudů většinou nespolehlivá. Nechci přímo říci, že pravdu se stejně nikdo nedověděl!
Nevím, jak je to nyní zákonem ošetřeno, ale minimálně příbuzní, pokud projeví zájem, mají plné právo dovědět se pravdu o tom, jak jejich blízcí skončili. Jak dalece je možné té pravdy se dopátrat, je věc jiná. Ještě jsem opomněl říci, že to samé platí i pro ty "kluky v zeleném", kteří se civilu nedočkali.
V případech, kde by soud shledal, že zákon porušen byl, jedno kým, musí trest následovat, jestliže se tak nestalo už tenkrát. Nadále bych se ale přimlouval pro tresty mírné až symbolické.
Ještě jedno plus. Nikoho nečeká vojenský tribunál, ani Sabinov!
Mluvím stále jen o "záklaďácích"!
K těm Polákům a občanům NDR. To, co říkáš má něco do sebe, ale je to popis skutečnosti a statistika, kterou vytvářel někdo, já nevím kdo, někde, já nevím kde. Zákon (v právním státě) se statistikami a stavem na jednotlivých státních hranicích nezabývá, pokud se to přímo netýká projednávaného případu.
Pro něj platí pouze jedno, zda k újmě došla "fyzická osoba" (člověk) v okruhu jeho působnosti. Je úplně jedno jaké státní, politické, církevní, nebo jiné příslušnosti, jedno jaké barvy pleti, jakého pohlaví, takže se náš pohraničník musí, pokud k tomu dojde, zodpovídat před soudem i kdyby ten poškozený byl třeba Eskymák.
Stav českého soudnictví ponechávám stranou!
To další téma (čištění svědomí; já nic, to oni; nasazování psí hlavy a tak dále) je mi příliš všeobecné, takže ho, až na další, odkládám.

Měj se fajn.

J Urban (BK - Mail - WWW)
Pane Urban,

děkuji za dpověď. Ani jsem ji tak obsáhlou nečekal.

Pěkný den přeji.

Žalovat se nemá (Eduard - Mail - WWW)
Zdravím Vás pane Runkasi, já psal o drátěném zátarasu, který v čase mé ZVS byl na rotě kde jsem sloužil instalován. Nikoliv o tom, že usiluji, aby byl za tento dávný případ někdo potrestán. Pozorný čtenář si zajisté všiml, že jsem kontaktoval televizi a to teď upřesňuji, bylo to už dne 21.5.1992. Ani tenkrát jsem o žádné potrestání neusiloval. Myslím si totiž, pokud někdo nese za usmrceného člověka vinu, má s tímto zajisté velký problém, až do konce života.
Materiál, který jsem tenkrát poskytl televizi, byl s mým souhlasem použit jako svědectví. Trestní oznámení jsem nikdy na nikoho nepodal. Jako svědek jsem měl právo být informován o průběhu a výsledku šetření, které bylo uzavřeno usnesením ze dne 8.3.2001.
Mým záměrem bylo zveřejnění případu a to mimo jiné také proto, aby ti co normálně a poctivě sloužili u Pohraniční stráže mohli býti na toto období právem hrdí.

Role užitečného idiota. (Pavel - Mail - WWW)
To jsem se zasmál. "Chtěl jsem jen upozornit. Nepodával jsem tr.oznámení". Řekl bych,že o podání oznámení fízlům z politické expozitury už se postaral jinej.
Pan Eda je mouřením jako byl Rudolf Slánský. Ten taky jen upozorňoval, poukazoval a očisťoval partaj,až si pro něj jednou večer kluci od StB přišli, soudy ho semlely a užitečný idiot Rudolf dostal provaz.
Tak to chodí na tom světě,víme?

Kdo za to může? (J.Urban - Mail - WWW)
Edo,plně souhlasím s Vašim výrokem "Myslím si totiž, pokud někdo nese za usmrceného člověka vinu, má s tímto zajisté velký problém, až do konce života." Tím dotyčným byl jistý Hlavačka, který měl zřejmě jako koníčka vymýšlet různé mučíci elektrické praktiky a byl také tvůrcem neslavného EZOHu, to že nebyl nikdy veden k odpovědnosti nevím, co k tomu dodat, Faktem je, že následkem úrazu el. proudem v DZ zahynulo více pohraničníků, než narušitelů a za to by opravdu dle mého názoru měl někdo pořádně sedět, ale Hlavačka to má už za sebou a teď se zpovídat vyšší moci. Jistě by bylo dobré i to, kdyby se ozvalo více pamětníků, jak píšete, ale nás starých veteránů již ubývá, a ostatní zřejmě nemají možnost internetu. Ale trochu to odlehčím, nebylo by lepší zavzpomínat na zábavy v hotelu Šumava, na pivo ve Vzletu, nebo na holky z Vyššího Brodu? V předchozích příspěvcích něco padlo o zběhnutí za kopečky, na špacích bylo hodně času přemýšlet o čemkoliv a přiznám se, že i toto mě přišlo ny mysl, ale na druhou stranu, když si člověk uvědomil, jaké by to mělo následky pro rodiče a další příbuzné, tak takové jednání by bylo hodně zbabělé a sobecké.

http://zpravy.idnes.cz...domaci_ton

Jan (BK - Mail - WWW)
Zdravím tě Jane,

musím ti trochu oponovat. Promiň.
Víš, máš asi pravdu, že se "nikdo, z bývalých pohraničníků, tady nevyjádřil v tom smyslu, že EZOH byl nějaká, dobrá a chvályhodná věc". Možná, že kdybychom šli zpět, článek po článku, by se to i potvrdilo. Nebo také ne, já nevím.
Jenže, mě by spíše potěšilo, kdyby se, někde na ministerstvu vnitra, nebo obrany, našel nějaký zápis, svodka, kus papíru, nebo něco podobného z té doby, z čehož by se dalo vyčíst, že ten a ten důstojník, nebo ten a ten praporčík z té a z té pohraniční roty (stačil by mi pouze jediný), se někde, na nějakém sjezdu, zasedání, poradě atd., vyjádřil kryticky k existenci "EZOH(u)" a požadoval jeho okamžité odstranění, nebo alespoň okamžité vypnutí proudu (napořád). Pokud by mi toto někdo ukázal, potvrdím, bez mrknutí oka, že se "někteří lidé tady (i u jiných příspěvků) pořád znovu násilím dobývají do otevřených dveří". Jinak s tím nemohu, promiň, souhlasit.
Od jisté doby, při takovém tom, že "všichni něco dělali, nebo všichni něco nedělali" vždy zpozorním a stanu se skeptickým.
Jo, kdyby se takový papír náhodou našel, pak by mě ještě zajímalo, jak bylo s tím dotyčným naloženo.
Jenže, tohle všechno je těm, co měli možnost "EZOH" poznat na "vlastní kůži", už bohužel houby platné! Jak narušitelům, tak pohraničníkům-záklaďákům"

Měj se fajn.

Pro BK (Jan - Mail - WWW)
Já to tady asi špatně vyjádřil. Tím "dobýváním se do otevřených dveří" jsem myslel skutečnost , že se stále na tomhle webu tady a dneska, snažíme sami sebe (mám na mysli nás, bývalé pohraničníky)přesvědčovat o tom, že EZOH byl špatný. Tohle mi připadá poněkud zbytečné, tedy alespoň v mém případě. Ale pravdou je, že to tady nečtou asi jen samí bývalí pohraničníci a tahle diskuze může podat svědectví o tom, jací ti pohraničníci vlastně byli, co cítili a jak to viděli oni sami. To je ale asi tak všechno, co to může přinést dobrého, protože podle mého osobního názoru napravování starých křivd za každou cenu, dost často přináší křivdy další, nové a je to pak jako začarovaný kruh. Tím nemám na mysli, že by se neměla hledat pravda o těchto věcech .
Já osobně jsem rád, že jsem na hranicích u toho již být nemusel, nicméně těžko se chápe jak mohl někdo souhlasit s tím, aby se to tam instalovalo a uvedlo do provozu. P.Urban tady uvedl konkrétní osobu, která to sice vymyslela, nicméně je neuvěřitelné, že se přes veškerou složitost doby ,našel nějaký chorý mozek, který to schválil a dal souhlas k realizaci. To si myslím, že je horší.
Jestli někdo z pohraničníků veřejně kritizoval EZOH v době kdy byl funkční, to bych si tedy netroufnul tvrdit a ani bych to nečekal. Možná že to někdo zkusil, ale určitě o tom nikde nebude žádný záznam. V nejlepším případě by se snad v archivech při dobré vůli našel nějaký rozkaz / pokyn/nařízení ministra vnitra, nebo obrany o trvalém odpojení EZOHu od vysokého napětí, ale určitě tam nebudou uvedeny žádné důvody.

BK (Solitér - Mail - WWW)
Zdravím, lidi.
BK-vaše poznámka:
"Jenže, mě by spíše potěšilo, kdyby se, někde na ministerstvu vnitra, nebo obrany, našel nějaký zápis, svodka, kus papíru, nebo něco podobného z té doby, z čehož by se dalo vyčíst, že ten a ten důstojník, nebo ten a ten praporčík z té a z té pohraniční roty (stačil by mi pouze jediný), se někde, na nějakém sjezdu, zasedání, poradě atd., vyjádřil kryticky k existenci "EZOH(u)" a požadoval jeho okamžité odstranění, nebo alespoň okamžité vypnutí proudu (napořád). Pokud by mi toto někdo ukázal, potvrdím, bez mrknutí oka, že se "někteří lidé tady (i u jiných příspěvků) pořád znovu násilím dobývají do otevřených dveří". Jinak s tím nemohu, promiň, souhlasit. "
může vést k dalšímu směru debaty: na základě čeho byl EZOH zrušen a nahrazen SiS? Možná diskuze odpoví i na váš dotaz- nebylo zrušení EZOHu i proto, že byl vyvíjen tlak i zespoda, z pohraničních rot?
Nevím, a zajímalo by mě to. Proto za vaši poznámku děkuji, je k věci. A snad se ozvou ti, kteří v roce změny a odpojení EZOHu sloužili a vědí, jak to v praxi probíhalo a co bylo příčinou.

Pro BK (jazykovedec - Mail - WWW)
Hruba chyba. "vyjadril kryticky k existenci...' Vidite to?

Tiskovy dohled. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Jeste ze tu mame naseho "korektora on-line" (Jazykovedec),ktery dohlizi na jazykovy purismus na weblogu Pohranicnik.
A to prosim pekne zcela nezistne,zadarmo,bez naroku na plat.
Ktery jiny web to ma,panove? :-)

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz...

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz...

ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Dekuji. Delam co muzu,ale nemuzu byt vsude tak prosim o shovivavost pokud mi tady nekdo nekdy udela "proryv" a ja to nezaregistruji.

hľadám svojho veľiteľa (MAREK 91-93 DPS - Mail - WWW)
Odpojení EZOHu (Veterán 46 - Mail - WWW)
Pro Solitéra. EZOH se odpojoval koncem roku 1965. Jednalo se o období "oteplení" ve vztazích východ -západ. Tak to bylo zdůvodněno na PŠM (pro neznalé, politické školení mužstva) že je to nehumánní zařízení na které nejvíce doplatili sami pohraničníci. A EZOH bude nahrazen např. zdvojení signálky a rozšíření hraničního pásma.
Na jar v 1966 jsme taky sundávali signálku podél kolejích do ciziny a nahrazovali ji obyčejným pletivem. Železobetónové monstrum které se nasouvalo do kolejiště bylo nahrazeno jednoduchou zábranou "výkolejkou" na jedné koleji.
Ovšem v roce 1971 když jsem byl na voj.cvičení, jsme v Bratislavě přes ostrov budovali novou imitaci EZOHU.

Pro Jazykovědce: Jsem Čechoslovák a píšu československy!

Z časopisu ABC – rok 1960: (Veterán 46 - Mail - WWW)
Je to sice mimo téma, ale mluví to o době v které jsme žili.

Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třidcet, pětatřidcet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben
dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědelské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru. To vše se promítne do každodenního života: 250 miliónů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků,
městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky v našem časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždy za deset let předstihne SSSR USA dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásně žít v takovém světě!
Všichni se musíme přičinit! Učit se a pracovat. I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, kroužcích i ve speciálních kolektívech. Komunismus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže a ženy, kteří umějí žít v kolektívu a pro kolektív.

Veteran 46 (jazykovedec - Mail - WWW)
A co teda jste presne puvodem? Ani za doby Ceskoslovenska neexistoval ceskoslovensky jazyk. Prosim o upresneni. Mozna, ze jsem zil na jine planete.

Vážený autore, vážení diskutující, (Vladimír - Mail - WWW)
Ti z vás co sem chodí pravidelně mě znají, pro ty co sem zabloudí jen občas - byl jsem velitelem PS roty u 7.Sušické brigády v létech 1956-1961. Dovolte mi několik poznámek k článku a k diskusi z pohledu funkce, kterou jsem zastával.

1. Železná opona - tento pojem si nevymyslel nikdo v ČSR, ale podívejme se co o tom mluví chytrá přítelkyně Wiki:

Světoznámým a obecně používaným se stal tento pojem teprve, když jej použil Winston Churchill dne 5. března 1946 na univerzitě (Westminster College) v americkém Fultonu (stát Missouri). Tento projev se označuje jako Fultonský projev.

2. K rozdělení Evropy na sféry vlivu (SSSR a Západ) došlo v rámci "Gentleman agreement" mezi Rooseveltem, Churchillem a Stalinem. Že byla dodržována již za války, svědčí o tom chování USA armády při osvobozování ČSR - demarkační čára za Plzní.

3. Přišel rok 1948 a nastolení tzv. diktatury proletariátu. Výsledek - nesouhlas, obavy atd. řady občanů, kteří se rozhodli "vypadnout z této mizérie". Protože získat pro ně pas bylo nemožné, zbývala jediná volba - zelená hranice. Osobně se tomu divím proč tehdejší politici neumožnili těmto lidem volný odchod. Chceš odejít? Zaplať poplatek za pas, nech tady barák (stejně ho tam pak nechali), znárodněnou fabriku si nikdo nemohl vzít sebou, tak si jdi kam chceš. Jenomže politika byla, je a bude vždy svinstvo a tehdy rozhodli, jak rozhodli.

4. Z tohoto rozhodnutí vznikl na zelenou západní hranici obrovský nápor. Napřed tedy politici rozhodli, střežit hranici příslušníky tzv. "pohotovostního sboru SNB". (Vůbec jsem jim to nezáviděl). Problémy nečekaly a přišly rychle. Ti majetnější si začali sjednávat "převáděče", no a tito již neměli "holé ruce", ale převážně v nich měli dobré samopaly.

Čas ukázal, že úspěšně střežit hranici se silami SNB a bez ženijně technických opatření prostě nelze. Tak vznikla k 01.01.1951 PS a současně se započalo s výstavbou DZ (mně zkratka EZOH nic neříká, my znali pouze DZ - Drátěný zátaras). Kdo vymyslel DZ a kdo vymyslel jeho elektrifikaci nevím. Rozhodně si nemyslím, že to byl Hlavačka, spíše někdo z jeho poradců, nebo poradců poradců.

5. Takže nyní máme elektrifikovaný DZ, zatím bez nějaké jiné SiS. Prostě 3 stěny drátů, kdy v prostřední stěně byly na sloupech zabudovány izolátory a vedení pod proudem.

6. Za šest let služby na čáře nepamatuji jediný úraz pohraničníka ve službě způsobený DZ v celém úseku Sušické brigády. Dověděl bych se to na pravidelných poradách na vedení praporu, protože jakákoliv mimořádka, kdekoli v úseku brigády, byla podrobně probrána, zejména s opatřeními, aby k něčemu podobnému nedošlo na našich rotách.

7. V nemalé vzdálenosti od DZ (ve vnitrozemí), byly rozmístěny tabule "Zakázané pásmo", Vstup zakázán". Ty tabule byly od sebe v rozmezí 10-20 m, takže je nikdo nemohl přehlídnout. Jestliže tam někdo vlezl, činil tak na vlastní nebezpečí. Jestliže pojedete autem a nezastavíte na pokyn příslušníka policie a začnete ujíždět, policie vás bude pronásledovat a klidně vám rozstřílí auto. Nikoho za to nezavřou, i když řidič nebude žádný vrah, nebo zloděj, jenom třeba měl něco vypito.

8. Každý člověk, byť s podprůměrným IQ ví, že když jsou nějaké dráty na izolátorech, asi tam bude nějaký proud. Předpokládat, že zrovna "TEĎ" nebude zapnutý, je jako myslet si, že když vyskočím z 15. patra, tak mě někde zachytí nějaký strom, nebo keř. Když již tam ten "mrtvý Polák" lezl, (podle autora se chtěl prostříhat, tak asi měl kleště), měl si ucvaknout kus drátu z první stěny a hodit ho na ty dráty s izolátory a hned by viděl, že tam proud je.

9. DZ, jako ženijně technické zařízení, měl své opodstatnění v těch padesátých a možná do poloviny šedesátých let. Proč? Všichni postarší víme, že někdy v začátcích šedesátých let, byla politická situace u nás již značně uvolněna a získat pas a vizum nebyl až tak velký problém. Takže v podstatě, kdo chtěl odejít (mimo opravdových kriminálníků), měl značnou šanci tak udělat elegantně s nějakou cestovkou, nebo na pozvání kohokoliv ze západu kdo se prohlásil jako jeho strýček z bratrancové strany, atd. Stejně tak "agenti ze západu" k nám již nechodili pěšky, ale hezky letecky, vybaveni příslušnými doklady a dokumenty. Tím vlastně nějaké ženijně technické zabezpečení SH ztratilo svůj význam a mohlo být klidně již v té době likvidováno.

10. K samotnému článku jenom tolik. Článek, jako PR článek (nebo článek pro zviditelnění se) pro televizi, nebo abtajlung pana Žáčka je vynikající. Pro každého, kdo odsloužil na rotách PS pár měsíců, nebo let, snůška naprostých blbostí, které se v jednotlivých odstavcích vzájemně popírají.

Rota PS Mnichovice "Vypnutý proud"

a) odst.1. V 19 hodin již operační věděl, že je někdo mrtvý v DZ. Předtím ale několikrát (s klením) zapínal jistič, který vždy vypadl. To je první blbost. Jestliže vypadl jistič, každý věděl, že tam je zkrat, který je nutno prověřit. Ale operační nic nikomu nenařídil prověřit, ale rovnou poslal hlídku vyprostit tělo a zahájit umělé dýchání. Hergot, to byl chytrý operák, kdy na tu dálku poznal, že je tam mrtvola.

b) odst.2. Kristepane, v DZ zkrat, mrtvola a hlídka k prověření a dalšímu postupu je vyslána za celé 4 hodiny! A ještě si nesou jídlo. To tam šli na týden? V životě jsem takovou blbost neslyšel a ještě aby se o to jídlo dělila s velitelem roty!

c) odst.4. Někdy o půlnoci sedí skupinka peesáků s velitelem roty na mezi u DZ, pokuřují cigárka a kecají. Komu chce autor vykládat takovou blbost? Pak šli hodný kus cesty špatně schůdným terénem atd. To tam neměli pěšinu podél DZ, po které normálně chodily hlídky při kontrole DZ a spojovací pěšinu od DZ na rotu? Pak se k nim připojil major od VKR, to se autorovi představil, že je od VKR? Nebo jak to zjistil? Prokurátor byl po 3 hodinách od zjištění zkratu již na pozorovatelně, kde se s někým hádal. Hergot, rád bych viděl takového prokurátora, který by vytáhl prdel ze svého kanclu, nebo bytu a šel na nějakou pitomou PS rotu něco řešit.

d) odst.6. Autor popisuje jak v 19.00 hodin byl svědkem zkratů v SS a DZ a vyvozuje závěr, že to bylo přesně podle vyprávění velitele hlídky. Tak to mi zůstává rozum stát. Čtyři hodiny se nedělo nic. Zkrat v DZ, hlídkou nalezena mrtvola a VR nepřijal žádná opatření. Takže to byl pravděpodobně totální blbec, nebo snad zakonspirovaný agent CIA. Jinak si to neumím, jako bývalý velitel PS roty vysvětlit. Zkrat v DZ znamenal okamžité vyslání PCH hlídky. Nalezený narušitel, ať živý, nebo mrtvý, znamenal okamžité překrytí SH clonou, okamžité překrytí levého a pravého styku clonami sousedních rot a vyslání "pátrací skupiny do terénu". Nikdy nikdo nevěděl, KOLIK těch lidí šlo. To byly léty nacvičené a procvičované činnosti, které se dělaly automaticky. Teprve poté se podaly informace na velitelství praporu, nebo brigády.

e) další odstavce věnované popisu činnosti v dopoledních hodinách. Voják v záloze sám na hlídce u PS? Hlídky na piketu a na stanovišti "Bříza" nebyly vybaveny telefonem, nebo vysílačkou? Hlídka desátníka Jiřího B. neměla přístup k mikrotelefonu, nebo vysílačce? Kdyby se vše odehrálo, jak popisuje autor, tak by všichni zainteresování vojáci co pronásledovali prvního narušitele, musel zákonitě skončit v Sabinově. Žádný prokurátor by si to nenechal ujít.

Velitel roty zvolil pravou stranu pro zavádění nováčků, protože věděl, že asi narušitelé půjdou tím směrem. Tedy věděl o pohybu možných narušitelů a NIC pro to neudělal z toho, co mu přikazovaly řády a zpracovaný plán ochrany SH, který musel on sám denně zpracovat! VR při návratu poznal, že autor měl spát a běhá po rotě. Kristepane, já měl 96 vojáků a v životě jsem nevěděl, který má podle rozpisu zrovna dobu spánku, nebo volna, nebo by měl být na cvičáku. Od toho jsem měl podřízené.

Autor upozornil VR, že byl vyhlášen "pohraniční poplach". "Počůvajte vojín Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým pojmom "pohraniční poplach?".

Vážený pane autore, kdyby byl vyhlášen pohraniční poplach, tak jste se nemohl procházet po dvoře, ale mazal byste jako člen nějaké hlídky hezky rychle do terénu, podle nacvičených operačních plánů a rozhodnutí operačního důstojníka! Vyhlášení pohraničního poplachu mělo svá pravidla (výše popsaná opatření). VR při zavádění nováčků neměl mikrotelefon, nebo vysílačku, takže o poplachu se dozvěděl až od autora.

No a poslední odstavec před "Epilogem", je vrcholem. Kdyby na tom bylo jen 20% pravdy, tak ten VR skončil stejně, jako ti pronásledovatelé, v Sabinově.

Nepamatuji případ, aby si nějaký velitel roty při "proryvu" do zahraničí, udělal výlet na území NSR. Nejpozději za měsíc by to věděli hoši od zpravodajců, kteří by se o to podělili s VKR a dotyčný by měl zaděláno na prokurátora a Sabinov. Velitel roty nebyl Pánbůh, ale jen obyčejný důstojník. Nic více a nevěřte tomu, že by ho někdo kryl, zejména, když "měl mluvit s lidmi z vesnice za čárou". To je pane autore neskonalá blbost.

VR napřed si zaběhne na cizí území, tam si pokecá s domorodci, dozví se, že toho člověka již odvedla policie a pak do večera propátrává terén za DZ a neudělá nic jiného. Vážený pane autore. Vy jste udělal z velitele roty totálního blbce a kdyby dotyčný ještě žil a četl tento článek, já na jeho místě bych si lehce zjistil vaši adresu a osobně vám přišel rozbít hubu. Ani se nedivím, že vám to nevzala televize. Oni i v té televizi občas sedí lidi, kterým to myslí. Samozřejmě pro pana Žáčka a spol., to byl vítaný přínos. Zas mohou dokazovat jak jsou nezbytní a potřební pro demokracii v tomo zkorumpovaném státě.

Bravo! Vladimir! (jazykovedec - Mail - WWW)
Tak to je teda poctenicko! Napsal jste to vyborne! A bez gramatickych chyb.

Re: Vladimír (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Velmi dobře napsáno - jasně a srozumitelně. Díky za komentář.

Jazykovědec (Veterán 46 - Mail - WWW)
Již tatíček Masaryk mluvil o Československém národu. Běžte se podívat na moravsko slovenské pomezí. Na Bradle je mohyla věnována Československému národu!!! A hádejte jak se na tom pomezí mluví?
Jinak na Vaši otázku jsem již kdysi odpověděl. Skleróza, skleróza.

Pro Vladimíra (Veterán 46 - Mail - WWW)
Diky, na takové velitele jsme vždy hrdý.

Veteran 46 (jazykovedec - Mail - WWW)
Zatim zadnou sklerozou netrpim. Tou se zejmena vyznacuji osoby ve veku 65 let a starsi. A nezalezi na narodnosti a statni prislusnosti. Muzou to byt i Cechoslovaci.

Veteran 46 (jazykovedec - Mail - WWW)
Chyba: "Diky, na takové velitele jsme vždy hrdY". Za tohle by me ucitel na zakladni skole osolil jak Cechoslovaka.

RE_Z časopisu ABC – rok 1960: (Vladimír - Mail - WWW)
Jo, jo, propaganda jak vyšitá, odpovídající době. A jak se vám líbí toto?

Stát je nejhorší hospodář, vyhlásil Klaus. Ať žije privatizace, skandoval dav.

Není špinavých peněz, vyhlásil Klaus. Sem s nimi, skandoval dav.

Bohatství zlodějů bude prokapávat ke každému, pokračoval Klaus. Ať žije Kožený, skandoval dav.

Vytvoříme kapitálově silnou vrstvu obyvatel, vyhlásil Klaus a dav se začal řadit do čtyřstupů na kupónové knížky.

Už nic nezbylo, jsme v dluzích, potřebujeme další peníze, vyhlásil po dvaceti letech Kalousek a rozeslal občanům složenky. Ať žije rozpočtová zodpovědnost, skandovali a šli ho zvolit.

(Výpis z článku Přemysla Janýra, Peníze jsou až na prvním místě - Blog TOP-CZ, URL v odkazu).

Re: Vladimír (ABC) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
LID V ČESKU JE DOBRÝ.
DOBŘE SE MU VLÁDNE.
Ovšem, "nejlepší ministr financí" Miroslav Kradousek neřekl ještě poslední slovo. Po složenkách za státní dluh,které rozeslal občanům ČR, testuje IQ čs.národa další fintou.
VIZ: http://www.dfens-cz.com...011100903
(IQ test národa aneb Kalouskovy dluhopisy).

překročení SH (stenlly - Mail - WWW)
Re: Jan (Pohraničník. - Mail - WWW)
Přiznám se,Honzo,že se mě také jeví dost nepravděpodobné,že by VR se skupinou pohraničníků vtrhnul do obce na území sousedního státu a od místních obyvatel vyžadoval vydání narušitele SH.
Samozřejmě,stávaly se případy,kdy pohraniční hlídka při pronásledování narušitele překročila SH na území NSR či Rakouska a narušitele zadržela tam a odvedla zpět na naše území. Ovšem,to se dělo někde v neobydlených místech,v lese apod,beze svědků.
Ostatně,tohle už jsme na stránkách Pohraničníka X krát rozebírali.

reaguji na tento příspěvek - znám osobně případy kdy VR i s vojáky při pronásledování narušitele vnikl na území Rakouska konkrétně do hospody která byla za SH a požadova vydání narušitele ukrytého v této hospodě . Za toto překročení byl degradován o 1 stupeň na hodnosti a zbaven funkce VR a přeřazen na týlovou služby na prapoře. Dnes se mu přes 80 let a dokoce se mnou bydlí v jednom paneláku :-) BOHUŽEL i takové příady se staly..

Re: Admin (Vladimír - Mail - WWW)
To je hezké, chodím dosti často na D-FENS weblog. Lépe ale o tom píše prof.Keller, článek je na mém blogu, URL adresa v odkazu URL vašich stránek.

vm

stenlly (Antirunkas - Mail - WWW)
Ten co je mu dnes pres 80 let a bydli s Vami v jednom panelaku. Muzete nam napsat kdy se tato udalost (vymahani narusitele z rakouske hospody) stala? Dekuji Vam.

. (max - Mail - WWW)
ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Dekuji. Delam co muzu,ale nemuzu byt vsude tak prosim o shovivavost pokud mi tady nekdo nekdy udela "proryv" a ja to nezaregistruji.
Jazykovědče, pokud mohu vás vrátit zpět na zem a váš nick upravit na nezajykovědce. Takže, Delam co muzu,ale ..
Háčky a čárky jazykovědec jistě používá. Ovšem za muzu je čárka a mezera. Vsude tak, opět chybí čárka. Schovivavost pokud. Opět chybí tečka a nebo čárka.
Váš nick vašemu pravopisu vůbec neodpovídá.

A další článek od Vladimíra.
Není špinavých peněz. To Klaus nikdy neřekl. On řekl, že nerozezná špinavé peníze od čistých. Admine, to opravdu tento hospodský blábol podporujete? Sám víte, že to jsou nesmysly vycucané z prstu. Jistě, tento článek je OT, tak jako jiné.

Překročení SH-pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Tyhle případy se samozřejmě stávaly, ale většinou ve chvíli kdy tam ještě nebyl příliš velký rozruch skutečně v místech, kde nikdo nebyl. Já osobně znám jeden takový podobný případ, ke kterému došlo někdy v lednu/únoru 1969 v úseku tehdejší 16. rPS Nová Ves nad Lužnicí( Krabonoš). Sice jsem u toho osobně nebyl, ale byl jsem tam velmi krátce na to, dočasně převelen a všichni to tam pořád rozebírali a mluvili o tom.
V tomhle konkrétním případě "zdrhnul" jeden mládenec, pohraničník přímo z roty, který měl v Itálii někoho příbuzného, snad provdanou sestřenici, nebo sestru. Prostě tenhle mládenec se ten večer v rotním baru trošku víc "líznul" a jak byl v tom rauši, tak prostě zmizel za hranice, aniž si toho někdo všimnul. Rota Krabonoš byla hned vedle hranice, dráty běžely kousek od roty a nebyla tam ani žádná hlídka. Již si nepamatuji jak se na to vlastně přišlo, on snad ani žádný zkrat na signálce neudělal, to ale nevím úplně přesně. No podle toho, že chyběl a podle stop ve sněhu se samozřejmě zjistilo, že to je on. Pronásledování toho uprchlíka bylo celkem jednoduché, hlídka po stopách došla na demarkační čáru ( ta byla kousek od roty), kterou v podstatě v těch místech tvoří silnice mezi rakouskými obcemi
Neu Nagelberg - Breitensee Gmünd. Tam hlídka nechala pod dozorem jednoho důstojníka (nebyl to ale VR, ten by zřejmě takovou "partyzánštinu" neschválil) veškerou výzbroj a výstroj a šla se podívat kousek za hranici, kde se trošku bokem nacházelo stanoviště rakouské pohraniční policie (byla to taková dřevěná bouda, kde sloužili občas ,většinou ve dne a my jsme tomu říkali správně po německy "grenčácký piket) a došli se podívat jestli tam uvnitř nečeká na rakouskou policii, nebo jestli tam nespí. Našli tam jen jeho stopy, jak chodil okolo a bral za kliku a pak šel dál směrem na Gmünd. Tím veškerý průzkum na cizím území skončil a hlídka se okamžitě vrátila.
Celý příběh by tady asi daleko lépe a podrobněji mohl popsat někdo, kdo tam tehdy sloužil.

max (jazykovedec - Mail - WWW)
Mozna, ze mi obcas utece nejaka carka mezi slovy. Hacky a carky nad pismeny nemam z duvodu, ze nepouzivam ceskou klavesnici. To jsou myslim malichernosti. Jakozto gramaticky dozor na techto strankach (Zastupce pro veci gramaticke ) se specializuji na hrube chyby a take na perly, ktere se Vam podarilo vypotit: 1."upravit na nezajykovědce (?!?)2. "schovivavost".

Máma má mísu, Ema má,,,,,,, (Dan - Mail - WWW)
Hele jatykovedce, je známkou dobrého vychování (na netu) neupozorňovat na pravopisné chyby :-)
Já vícenéně píšu dobře.... ty chyby prostě vidímm ale tady v tom redakčním systému mám prostě problémy (malé, krátké, nízké okénko pro psaní příspěvku) a často se divím co a jak jsem to napsal když to konečně admin odsouhlasí ke zveřejnění na sklo.
V běžnym diskuzním fóru bych to prostě opravilm ale tady ba tom blogu to nejde. Tož tak,

pro Antirunkas (Stenlly - Mail - WWW)
Stalo se to u 13 rPS Nová Pec "Klápa" Sušické brigády - ale k okolnostem , že osoba ještě žije víc zveřejňovat nebudu. Jistě pochopíte.

pro Antirunkas -II (stenlly - Mail - WWW)
Jen na dokreslení - i já v roce 1979 co by mladý nadstrážmistr s psovodem jsem při pronásledování překročil SH s SRN cca 1 km přes a pes nás zavedl na parkoviště ležící těsne u SH - ale bezvýsledně .. takové případy se stávali,ale nikdo o nich nikdy nemluvil a nemluví.Výhodou tohoto neprorazení pronásledování byl lesnatý teren.

Nejen pro Vladimíra (BK - Mail - WWW)
Vážený Vladimíre,
popsal jste to velice barvitě a jako bývalému, zkušenému veliteli pohraniční roty dokonce věřím, že ve Vašem výkladu je i část, která odpovídá skutečnostem. Z praktického výkonu denní služby na pohraniční rotě.
Přesto mi dovolte několik poznámek, jelikož se domnívám, že mnohé Vaše myšlenky jsou stále se zde opakující klišé, určitě Vám je nemám za zlé, která jsou důsledkem způsobu myšlení, který Vám nedovolí položit si tu nejjednodušší otázku. Z jakého důvodu museli být lidé (mimo opravdových kriminálníků, rozumí se)naháněni jako divoká zvěř?
Postačil by mi jeden jediný, rozumný důvod, který by mi uspokojivě vysvětlil, proč museli být, bezúhoní lidé na naší hranici, v době míru, zabíjeni elektrickým proudem, stříleni a vystavováni i jiným, nijak příjemným, šikanám?
Proč museli mladí kluci, kteří se zrovna chystali začít svou životní dráhu a možnost volby neměli, být nástrojem takové zvůle a museli, úplně zbytečně, na této hranici umírat?
Oni si tu zadrátovanou hranici nevymysleli!
Winston Churchill ve Fultonu poprvé pojmenoval stav, který se začal rýsovat již koncem války. Totiž rozkol spojenecké koalice. Proč k němu došlo, asi nejlépe vystihuje A. Solženicin v "Souostroví Gulag", ze kterého ocituji-"...Nám však, v našich ruských vězeňských diskuzích, byla jasně a očividně zřejmá Rooseveltova a Churchillova soustavná krátkozrakost, ba dokonce hloupost. Jak si mohli, od roku 1941 do 1945 nezajistit vůbec žádné záruky pro nezávislost východní Evropy...?"
Udivuje mne, jak trefně nazýváte hlavní činnost politiků (svinstvo). Kdo tu svinskou politiku, po "nastolení tzv. diktatury proletariátu" v únoru 1948 v ČSR vytvářel? Nebyl to náhodou nějaký s. K. Gottwald s jeho "klikou"? Takže tomu mám rozumět tak, že svinstvo tvořili sviňáci a lidé, kteří s tím nesouhlasili, přestože věděli, že se jedná o svinstvo, oni by bývali všechny ty, kteří chtěli odejít, pustili(!), tak ti potom to svinstvo, bez jakýchkoli skrupulí, uváděli do praxe?
Vladimíre, Vy jste nikdy o ničem nezapochyboval? Nebylo Vám divné, že na naší straně byly, kolik, že jste to říkal, tři(!) DZ a na Německé nebyl žádný? Nebylo vám ani trochu podivné, že necelé tři roky po stalinově smrti ho Chruščov označil "kultem osobnosti", aby nemusel rovnou mluvit o zločinci?
Nebylo vám divné, že v šedesátém roce jsou hromadně propouštěni političtí vězni, kteří několik let před tím byli odsuzováni za nejhorší zločiny proti státu, k nejtěžším trestům? Popravení se už vrátit nemohli. To vše jste shledával v pořádku?
Počátky pohraniční stráže, po zmíněném únoru, jste popsal jistě dobře. Já se ovšem raději spoléhám na "mého" průvodce historií Československa po roce 1918, prof. Václava Černého, který se touto epizodou, ve svých pamětech, také zabývá.
To, že za Vaší služby u Sušické brigády nedošlo k žádnému zranění pohraničníka, je konstatování faktu, nebo tím chcete něco doložit? Pokud platí to druhé, tak, prosím, uveďte co.
Ještě by mě zajímalo, jak to bylo s narušiteli?
Může se Vám opravdu stát, když neuposlechnete pokynů policistů k zastavení a ti Vás začnou nahánět, že Vám i nejednu dírku do auta udělají a nejen do auta, ale třeba i do hlavy. Neznám opravdu zákon, který upravuje použití střelné zbraně policistou. V jednom si jsem jistý a to, že neexistuje paragraf, který by výslovně dovoloval policistovi, použít zbraň proti prchající osobě a bral, při tom v úvahu i její usmrcení, jako legitimní. Když mě přesvědčíte o opaku, sním své vlastní ponožky!
Není pravdou, že v případě zranění, nebo usmrcení osoby, to projde jen tak!
Konec první části. Druhou dodám asi zítra.

Přeji Vám pěkný den

Použití zbraně příslušníky Policie ČR. (Pohraničník. - Mail - WWW)
Podle ustanovení § 39 odst. 1 ZoPČR je policista oprávněn použít zbraň.
Vybírám tyto pasáže:

*b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt.

*d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

*g) aby v bezprostředním prostoru státních hranic přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů nezastaví.

*h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby střelnou zbraní nebo donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne pokynů policisty směřujících k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby.

ZDROJ http://www.epravo.cz...i-49716.html

Takže možnost použít zbraň je pro dnešní Policii ČR stejné, ne-li benevolentnější než u bývalé Pohraniční stráže v ČSSR.

/Pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
No, v tom případě, který tady uvádíš, jsem docela skeptický, protože tehdy a v těchto, se první rakouská hospoda mohla nacházet ve vzdálenosti 2-3 km od našich hranic. Nejsem si tedy vůbec jistý jestli by někdo takhle riskoval, i kdyby byla jistota, že se to neprovalí.

Re: BK (ponožky). (Pohraničník. - Mail - WWW)
Budeš jíst ty ponožky jen tak,na sucho,nebo s hořčicí a chlebem? :-)

pro Jan (stenlly - Mail - WWW)
Vážený pane - až jednou nebudete mít co dělat vyšlápněte si na Trojmezí /Šumava/ a ta hospoda tam stojí do dnes - jen trošku upravená od té doby...:-)

ponožky (BK - Mail - WWW)
Zdravím Zděnku,
neměl jsem na mysli, že by policista nemohl zbraň použít. Myslel jsem na ten konkrétní případ. Ale beru to!
Já chtěl ještě původně připsat, 14 dní nošené a neprané. Ještě, že jsem to neudělal. A vezmu ty nejslabší, hodně obnošené a s velkými dírami.
Měj se.

Pro Stenlly - Nadstrazmistr? (jazykovedec - Mail - WWW)
Prvni 3 nejnizsi hodnosti u SNB v roce 1979: rotny, strazmistr, nadstrazmistr. Prvni 3 hodnosti u CSLA a PS v roce 1979: rotny, rotmistr, nadrotmistr. Hodnosti u hasicu a LM si nepamatuji tak prosim upresnete u jake slozky jste jako "nadstrazmistr" slouzil. Jak maji diskutujici povazovat Vase prispevky za seriozni kdyz si ani nepamatujete Vasi hodnost. Neco tady smrdi.

BK ponozky (jazykovedec - Mail - WWW)
Dobrou chut. A priste 2x merit a 1x rezat. I mistr tesar se nekdy utne.

(Michal - Mail - WWW)
V roku 1982 alebo 83 som bol na manebroch v meste Sušice.Tam som sa rozprával s pár vojakmi ktorý tam slúžili o tom,že tam boli prevelený z pohraničnej roty pretože prešli do Rakúska kde im v miestnej krčme miestny obyvatelia zaplatili pijatiku. Lenže sa o tom dozvedeli ich nadriadený a tak ich prevelili do Sušice a tam čakali na súd.Po čase som sa s jedným z nich stretol a vraj dostal 18.mesiacov ktoré si mal odsedieť v Sabinove, ale nakoniec bol vo väzení iba rok a v Nitra.

Nejen pro Vladimíra II. (BK - Mail - WWW)
Ten bod devět je tak trochu nad moje chápání. Vy opravdu věříte tomu, že od poloviny šedesátých let mohla být "ženijně-technická zabezpečení SH", poté, co se politická situace natolik uvolnila, klidně odstraněna, když, krátce před tím, v roce 1961, byla "ucpána" poslední úniková skulina v "Železné oponě", postavením zdi v Berlíně? Vy opravdu myslíte vážně tvrzení, že cestování se stalo, v šedesátých letech tak jednoduché, že každý, kdo chtěl, měl prakticky cestu na západ otevřenou? Uměl byste si, například představit, že nikdo by, za normálních okolností, utíkat nechtěl? Vám nikdy nepřišlo divné, proč se tolik lidí snaží odejít a jsou ochotni vzít na sebe tak obrovská rizika? Nejen z ČSSR, ale z NDR i Polska.

Zda se autor chtěl zviditelnit, nebo někomu zavděčit, by mě také zajímalo.
Navrhuji se ho zeptat rovnou:
"Edo, řekni jak to skutečně bylo! Chtěl ses zviditelnit, nebo potěšit p. Žáčka a nebo obojí? Ale čistou pravdu! Nic jiného "nesnášíme!"
V tom původním článku, přiznám se, mi také všechno úplně dohromady nešlo. K tomu by se měl vyjádřit Eda sám. Možná by se ledacos vysvětlilo.
Být na Vašem místě, Vladimíre, tak bych se na Edu ani moc nezlobil. Vy, promiňte, ve svém výkladu také nejste objektivní. Chci říci, že jej podáváte k "obrazu svému".
Ani jednou Vám nepřišlo na mysl, že pro nic za nic, zemřel člověk, byť by to byl jen Polák, s méně jak podprůměrným IQ, protože jinak by si býval odstřihl kus drátu a hodil ho na dráty jiné!

Vím existovaly, existují, a zřejmě dále existovat budou brutální režimy.
O tom, že se ale i v Československu takový režim uchytí a to v žádné bezelstné podobě, se zakladatelům tohoto státu určitě ani nesnilo! I když, kdo ví?

Přeji pěkný den.

pane BK (karel Runkas - Mail - WWW)
Nezlobte se, ale Vámi popisované odsouzení PS a s tím související, mi připomíná zde stále se opakující " klišé" které používají " oponenti PS a snad i minulého režimu. Podle Vás, by případný ( narušitel, kopečkář) měl mít ceduli, "Já jsem jen bezúhonný občan" popř. " Já jsem kriminálník" , aby podle toho mohli PS jednat ? Mylím si, že Vladimír to popsal dost srozumitelně a v mnohých případech i jiní. Porušuješ-li něco, musíš počítat s následky.A to ve všech případech. Vladimírovi rozumím a chápu jej. Není to jen z důvodu, jak píšete :"která jsou důsledkem způsobu myšlení".
Proč na německé straně nebyly zátarasy? Vy si na to nedovedete odpovědět ? Po počáteční euforii z rušení " plotu" nastalo zděšení, kolit německou stranu stálo zabezpečení SH.Dříve věděli, že o " neprostupnost SH: se postaráme my i s finančními náklady , proč by tedy měli dělat nějaký plot?
Pro Dana : souhlasím s Tebou ale to okénko se dá "kurzorem " v pravém dolním rohu libovolně zvědšit.

pro Stenlly (peršlák - Mail - WWW)
Nic proti ale na Trojmezí (resp. Třístoličníku) je hospoda v Bavorsku a tedy jaksi v Německu a nikoli v Rakousku. Fakta, fakta, fakta...

perslak (jazykovedec - Mail - WWW)
Ano fakta, fakta, fakta. Kdovi jestli to vsechno Stenlly neodposlouchal od toho o jeden stupen degradovaneho duchodce ze stejneho panelaku.

Překračování SH (Jan - Mail - WWW)
To, že příslušníci PS občas překračovali hranice, nebo byli v tzv. nedovoleném kontaktu s občany těchto zemí je známý fakt a nikdo to nepopírá. Já osobně mám v tomto ohledu největší zážitky z roku 1968, a to konkrétně s obyvateli rakouské vesničky Klein Taxen. Když jsme chodili za dráty doprovázet pracovníky St.statku Staré město pod Landštejnem, kteří tam měli pole až na samotnou demarkační čáru, tak ti lidé tam (hlavně děti) z toho měli vždycky vánoce (my konec konců taky) a na té hranici z toho býval občas "jarmark", jak říkával náš VR. Byla to samozřejmě jiná politická situace , já už jsem tady o tom někde psal a nechci se opakovat.
Nicméně ty zkazky o nahánění narušitelů po hospodách v Rakousku a Německu ,jsem slyšel v různých obměnách mnohokrát, ale já tomu nevěřím ani "za mák" a patří to podle mého názoru spíš do oblasti nějaké pohraničnické "latiny".

Nejen pro Vladimíra I a II. (Vladimír - Mail - WWW)
Pro pana BK:

Vážený pane, velmi rád bych si s Vámi podiskutoval, máte-li o to zájem, nebo potřebu. Stačí poslat email na mou adresu, která je (na rozdíl od jiných) uvedena v řádku "Mail". Protože by to byla diskuse na více řádků a k tématům, která se nevztahují přímo k článku a příspěvkům. Mám tím na mysli odpovědi na Vaše otázky stran - "proč museli být, bezúhoní lidé na naší hranici, v době míru, zabíjeni elektrickým proudem, stříleni a vystavováni i jiným, nijak příjemným, šikanám? Proč museli mladí kluci, kteří se zrovna chystali začít svou životní dráhu a možnost volby neměli, být nástrojem takové zvůle a museli, úplně zbytečně, na této hranici umírat?" a další.

Ono hodnocení problematiky vývoje ČSR, ne až od roku 1948, ale již od roku 1945 není jednoduché a velmi těžko se dá vyjádřit dvěma-třemi větami.

Jenom k Vaši poslední větě: -

"O tom, že se ale i v Československu takový režim uchytí a to v žádné bezelstné podobě, se zakladatelům tohoto státu určitě ani nesnilo! I když, kdo ví?"

Myslíte si, že se jim snilo o tom, jaký byl vývoj u nás za posledních 20 let a jaký je stav v této republice dnes? Masaryk musí v hrobě přímo rotovat a nejenom se obracet.

P.S. Pro Admina:
Nelze ten Váš weblog hodit na program, který umožní příspěvky v náhledu upravit a teprve poté je odeslat?

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Pracoval jsem pak řadu let u policie - tak jsem se spletl - mýliti se je lidské .Už dávno jsem tady pochopil že nejde o lidsko a vzpomínky ,ale ukázat jak je kdo chytrý. Proto jsem přestal dávat příspěvky. Dál již reagovat nebudu. Každý se tady zdá být dokonalý - ale ono tom tak není.

pro peršlák (stenlly - Mail - WWW)
A Vám doporučuji se naučit zeměpis a poznat Šumavu - mezi Třístoličníkem který je u německé hranice a Trojmezím je cca vzdálenost 3 km - račte se podívat na mapu než něco plácnete .Pro vás hodinky nebo holinky oboje se natahuje viďte...

nstržm. Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Může být, že p. Stenlly mohl klidně být v roce 1979 mladým nadstrážmistrem a vypadá to, že byl zařazen u VB. V tom případě by mně tedy zajímalo, koho že to vlastně do Německa, jako příslušník VB, pronásledoval a do jakého Německa. Nebylo to náhodou NDR ??

Re: Vladimír (program). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Bohužel,Vladimíre,o žádné takové možnosti nevím. Ale,pokud nechceš psát přímo do okýnka tady v komentářích,tak se přeci dá napsat nejdříve v nějakém textovém editoru,zkontrolovat,opravit - a za pomoci CTRL C - CTRL V přenést do diskuze na weblogu Pohraničník.

VB Stenlly (Antirunkas - Mail - WWW)
Asi to tak bude. NDR a NSR jaky rozdil? Tak se nadstrazmistr VB Stenlly prohanel s blechatou potvorou ve vychodnim Nemecku. Myliti se je lidske.

(Béďa - Mail - WWW)
Stenlly tady napovídá zabedněncům ze všech sil o poloze události a tupec,jedině tupec napíše,že se jedná o
NDR.

Beda (Antirunkas - Mail - WWW)
Dalsi sklerotik se ozval. Jakou vy jste mel hodnost? Polni kurat nebo stabni kapitan?

(max - Mail - WWW)
Zastupce pro veci gramaticke - tak jo. Asi bysme to neměli tady brát tak smrtelně vážně.

přechodu (stenlly - Mail - WWW)
pro .."znalce.." historie a dějin PS .. tatto událost se stala v r.1975 - máte možnost přejít na stránky vojensko.cz a na uvedenou rotu a optat se na tuto událost další pamětníků.. Jinak urážet mě můžete klidně dál . Já jsem chybu uznal a co VY... Jestli někdo byl na vojně tak si pamatuje zákon 10 - N : nás,nikdo,nikdy,nemůže,nasrat,neboť ,naše,nálada nikdy,neklesá...

Našemu konání budiž Boží požehnání. (Pohraničník . - Mail - WWW)
Sakra,pánové,
musíte se furt provokovat?
Nesouhlasný názor se dá vyjádřit i mnohem mírněji,tak,aby se dotyčný necítil uražený.
Nemám nic proti přátelskému pošťuchování a nějaké té legraci,ale všichni bychom měli vědět,kde je míra.
Co nemám sám rád - nedělám druhému.
Díky za pochopení.
ADMIN Pohranicnik@bloguje.cz

Béďa (Jan - Mail - WWW)
Já mám trochu představu o tom, jaká byla součinnost VB a PS v případě pátrání po osobách v HP a v prostoru za DZ. Jestli-že ale tady někdo někoho přesvědčuje o tom, že jako příslušník VB v roce 1979 pronásledoval nějakou osobu (je jedno zda-li to byl pachatel závažné kriminální trestné činnosti, nebo někdo jiný) až na území tehdejší NSR, tak nevím kdo je tu větší tupec a zabedněnec. Ale pokud té blbosti chce někdo věřit, tak ať tomu klidně věří.

(Béďa - Mail - WWW)
Nikoho jsem nejmenoval,opravdu.Proč se tedy hlásí Antirunkas k zabedněncům a tupcům a zároveň uráží.

Vstup zakázán (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Od 20.00 hod na CS filmu "Vstup zakázán". Povídkový film z prostředí PS.http://www.csfd.cz...vstup-zakazan/

Beda (Antirunkas - Mail - WWW)
Kdo by Vas mel urazet? Vzdyt Vas nikdo nebere vazne. A co ti Romove, ktere jeste nechytli uz se Vam ozvali?

ještě jednou pro stenlly (peršlák - Mail - WWW)
vy jste psal o hospodě těsně za hranicí, a ta je na třístoličníku a ne na trojmezné. já tam byl, možná na rozdíl od někoho :-)

S Í L A (Béďa - Mail - WWW)
co oproti E Z o ..
Řez z druhého nejstaršího šumavského smrku starého 559 let dostal ve středu darem prezident Václav Klaus. Věnoval mu ho ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) s tím, že přežil spoustu událostí lidských dějin. Zahubil ho až kůrovec.

Lepsi kurovec nez Beda. (Antirunkas - Mail - WWW)
Co tim basnik Beda chtel rict? Zavidite snad Klausovi kus dreva?

Antirunkas (Béďa - Mail - WWW)
je trochu(?) pozadu.
Vzdávám se dalších komentářů.
Děkuji.

Pro Bedu (jazykovedec - Mail - WWW)
Antirunkas ma sve nedostatky, ale Vy take nejste zadny velky myslitel.

Plešné jezero 1967- 1969 (Crha Ludvík - Mail - WWW)
Dobrý den. Je mi při čtení některých statí o PS smutno. Některé příspěvky odpovídají tehdejší situaci, některé mě připadají naučené z knih faktu. A ti, kteří nejvíc kritizují "jak to tenkrát bylo" ještě v té době nebyli na světě nebo měli 5-10 roků. Chodil jsem na pohraniční rotě Plešné jezero dva roky se samopalem(67-69). Každý den jsme mohli "koupit" kulku od nějakého "protikomunistického hrdiny" pana Vondry. Takže ať si svoji kariéru dělají na někom jiném a ne na pohraničnících. Měli by si ti současní bojovníci proti PS uvědomit, že voják (vč. důstojníků) na "čáře" měl jen dvě možnosti. Buď narušitele chytit za každou cenu nebo dostat až 8 roků Sabinova natvrdo. Jiná možnost nebyla. Závěrem snad jen tolik, slušní lidé nepotřebovali lézt přes nějaké dráty. Čs. hranice zaminované nebyly, pouze objekty ČSLA v hraničním pásmu, kde byly relativně ve větším bezpečí než ve vnitrozemí. Zdravím všechny, kteří se nestydí za to, že byli u PS.

(Dan - Mail - WWW)
to K.Runkas: nojo, to je fakt.... já kurzorem na ten praves spodní roh nikdy nezajel, takže jsem si toho nevšim (mrkev v zimě).
Jinak, hádat se o tom zda bylo správné střílet na ty kdo chtěli opustit republiku přes kopečky je asi zbytečný.... bylo to dle zákona, na druhé straně že ten zákon nebyl správný asi teď vidí všichni. Problém PS je v tom, že tehdy vlastně plnila funkci bachaře.... ale přiznat si to, to neni jen tak.

PS: to je vopruz si to okýnko roztahovat.

Crha Ludvik (jazykovedec - Mail - WWW)
Kde jste sebral az 8 let Sabinova? Muzete uvest prislusny paragraf nebo si na nej jiz nemuzete vzpomenout? Je to prece uz tak davno.

Re: film Vstup zakázán (Zdeněk N.) (Pohraničník. - Mail - WWW)
Komu film VSTUP ZAKÁZÁN utekl,má možnost ještě tady http://www.ulozto.cz...i-straz-mpeg

Dva příběhy ze života pohraničníků. První povídkou – Pronásledování (natočená roku 1958) debutoval v hrané kinematografii Fr.Vláčil a hrál v ní tehdejší student FAMU Jan Němec. Pohraniční stráž v ní chce za každou cenu najít muže s falešným pasem. Druhá povídka, Bloudění z r.1959 M.Vošmika, byla o pohraničníkovi, jehož žena chce i s dítětem odejít do vnitrozemí.

K.Runkas (BK - Mail - WWW)
Vážený pane Runkasi,
určitě se na Vás nezlobím! Naopak, váš způsob je mi sympatický!
Jenže jsou věci mezi "nebem a zemí", se kterými, na základě mých osobních zkušeností, nemohu nikdy souhlasit!
Pane Runkasi, pochopitelně, že nikdo žádnou ceduli nosit nemusel! Pokuste si, alespoň na chvilku, představit, že normální lidé, jako Vy a já, v normálním státě, kterým ČSSR nebyla, ale který, přes všechny výhrady, které mám a není jich málo, nyní máme, se mohou lidé volně pohybovat, mohou si myslet své a to svobodně vyjádřit, nemusí se bát, že se někde podřeknou, nebo něco jiného. To také znamená, že se nemusí ani ilegálně pohybovat na nějaké hranici a riskovat svůj život! Mohou si tam třeba jít nasbírat houby a když budou chtít, tak zajít k sousedům na "kus drbu", nebo na pivo!
Proč na Německé straně nebyly zátarasy vím. Věřte mi ale, že se v názoru úplně rozcházíme.
Jen v krátkosti. DZ začaly být budovány na naší straně po únoru 1948, takže se to tak může dobře vykládat, jako že se oni nemuseli o hranici (z bezpečnostního hlediska) až tak starat. Hraniční policie tam přítomna byla, ale je docela možné, že nějaké náklady přesto ušetřili. Oni ale, na druhé straně, měli výdaje na zaopatření utečenců i na uspokojení dalších výdajů, spojených s tou neprostupnou hranicí. Na příklad, výstavba a údržba tranzitních dálnic v NDR, finanční "injekce" socialistickému hospodářství NDR, výkup politických vězňů z NDR (v řádu několika desítek tisíc DM za kus). Ta řádka by mohla být určitě delší, ale to bych zase musel dopsat na nějaké ministerstvo v Berlíně, což, v tomto případě, nepovažuji za nutné.
Takže po pádu "Železné opony" z toho žádné zděšení nanastalo. To nastalo až po zjištění, v jakém stavu se nachází hospodářství NDR. Takže se, z počátečního ujišťování politiků, že sjednocením obou států žádné vícenáklady nevzniknou, v krátké době vyvinuly státní výdaje, pro nové spolkové země, ve výši někde mezi 100 až 200 miliard DM ročně.
Jistě se mnou budete souhlasit, že v porovnání k tomu nebudou zvýšené náklady (pokud tomu tak je) ostrahy státní hranice s ČR až tak obrovská částka.
A nesmíte zapomenout, že padla ostraha státní hranice s NDR, čímž padly i náklady s tím spojené!
Mějte se fajn.

Stenlly vydrž !!! (noveudoli - Mail - WWW)
Přiznám se, že zde nechci číst jen nějaké blbé řeči od pánů prudičů.Proto Stenlly vydrž a piš dále.Příběh z Klápy jsem slyšel přímo od pana Š.Nepřál si ale o tom psát na web..Stále je v dobré kondici.
Béďo taky vydrž,pánové prudiči ani nevědí co to je kůrovec,probereme na srazu...
Pozdrav všem a zachovejme si hrdost..
NÚ.

trestné činy vojenské (stenlly - Mail - WWW)
Crha Ludvik (jazykovedec - Mail - WWW)
Kde jste sebral az 8 let Sabinova? Muzete uvest prislusny paragraf nebo si na nej jiz nemuzete vzpomenout? Je to prece uz tak davno.

Hele ty všeználku - laskavě si najdi zákon o trestných činech vojenských .. §290 - Nesplnění bojového úkolu
podle § 290/odst.2 mohl kdokoliv dostat až 10 let nebo vyjímečný trest... Pohraniční poplach a věci spojené s tímto poplachem bylo plnění bojového úkolů. Divím se jak můžete mít takovou drzost schazovat druhé , když sám nic nevíte o zákonech.

noveudoli (stenlly - Mail - WWW)
Hahaha tak jsi mluvil přímo s aktérem události /Š/...vím jaké to mělo pro něj následky - pro jsem jej nejmenoval - byla to jen reakce pro nevěřící "Tomáše" že i něco takového se stávalo a vidíš v co se to změnilo. Včera do noci jsem pročítal články zde na pohranicnik.bloguje .. a opravdu někteří co zde odpovídají ironicky jsou snad znalci všeho,všude byli ,všechno znají vše bylo je a bude špatné proto jsem se nestačil divit nad jejich argumentací které uvádějí k různým článkům v pohranicnik.bloguje!! Jen mě napadlo při čtení - co asi dělali ONI v té době kdy se tyto věci staly .Nebudu urážet /přání administrátora/ Když budeš chtít - zajdi nebo se setkáme a poklábosíme - však jsem byli rotama sousedi ..

Re: Stenlly (Pohraničník. - Mail - WWW)
Děkuji,Stenlly,že jsi se rozumně zdržel navážení do druhých. To je cesta,která nikam nevede.
Věz,že už jsem mezitím nepustil do diskuze pár dalších "příspěvků",které i přes mé předchozí varování,obsahovaly jen ono "prudění". A budu tak činit i nadále.
Někdy je těžké rozhodovat se,co je ještě na hraně a co už ne.
Samozřejmě,že dávám prostor kritice,nesouhlasným názorům a oponentům - pokud diskutují slušně a věcně.
S pozdravem: Zdeněk .
ADMIN Pohranicnik@bloguje.cz

Pro Stennly - Ztrata casu (jazykovedec - Mail - WWW)
Doufam, ze muj prispevek nebude povazovan za prudeni. Jenom bych prosil kratkou odpoved na muj dotaz ( jednim slovem ), jaka byla Vase skutecna HODNOST, kdyz jste v roce 1979 pri pronasledovani presel na uzemi Nemecka. Zamerne neuvadim jestli NSR nebo NDR. To ponecham na Vasem upresneni. Dekuji za odpoved a timto s Vami koncim diskuzi, je to ztrata casu vzhledem k " faktum " , ktere tady predhazujte ke straveni. Zaroven dekuji adminovi za uverejneni.

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
SMOZŘEJMĚ že jsem byl nadrotmistr - ale jak jsem uvedl již před tím - řadu let jsem byl pak policista od roku 1990 - než jsem vstoupil ten den na tyto stránky - byl jsem na domovských stránkách policista.cz ..kde jsem četl příspěvky , tak asi pod tímto jsem automaticky zaměnil hodnost tří malých hvězdiček nadrotmistr za nadstrážmistra ... vysvětli jsem to , že jsem se spletl... víc k tomu nemám co dodat - chyby se stávají a pak vzniká zmatek - stačí na vysvětlenou ? A ještě k tomu upřesnění - to překročení se stalo z vrcholu kopce Siebensteinkopf - směr Bučina po území SRN a bylo to u rPS Kvilda okr.Prachatice teto vrchol kopce je přímo na SH a bylo to při zběhnutí dvou lesních dělníku pracujících za DZ /signální stěnou/.. tedy SRN

Stenlly, dekuji (jazykovedec - Mail - WWW)
Dekuji za vycerpavajici odpoved. Vedel jsem od zacatku, ze se jednalo o hodnost nadrotmistra, ale jsem pedant a mam rad presnost proto jsem Vas chtel trochu vytocit. Jen na doplneni. Jednalo se tedy o uspesne zbehnuti dvou lesnich delniku. Jake rozmery mel tento pruser pro PS? Pokud to neni sluzebni tajemstvi.

Stenlly (honzahamii - Mail - WWW)
Ahoj Stenlly, nenech se nikým vyprudit a piš sem dále. Stejně jediný důvod, proč sem prudiči píšou /vesměs lidé, kteří u PS nikdy nesloužili a hranici, resp.DZ viděli na Bučině/ je ten, aby nám znechutili vzpomínky na vojnu a na vesměs výborné kolektivy na rotách a na místa, kde jsme trávili část svého života, na Šumavu.

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Rozhodl jsem se jakmile o víkendu bude chvilka času - napíšu sem celý příběh jak se stal.

to jazykovědec: (Dan - Mail - WWW)
to jazykovědec: ale on to tam stenlly hned vysvětlil. Že si to přehlíd neni jeho chyba.....

(Veterán 46 - Mail - WWW)
Vzpoměl jsem si na jeden příběh který se tradoval v době mé ZVS u PS v létech 1965 - 67. Snad se měl stát na Budějovické brigádě.
Došlo k narušení SH, psovod který šel po stopě se omylem dostal na území cizího státu a zde byl zadržen, ale byl problém jej odzbrojit, protože jej bránil jeho pes. Nasledovala jeho žádost o kontakt s velvyslanectvím a návrat do vlasti.
Pamatuje se někdo z veteránů zda se to opravdu stalo, nebo to byla jenom peesácká latina?

A ještě k zadržení na cizím území.
V Českých Velenicích na silničním hraničním přechodu po levé straně vedela silnice asi 100m a hraniční kameny byli střídavě na obou stranách.
Ta byla prohlášena jako mezinárodní a zde jsme v případě potřeby mohly legálně provádět zadržení.

Karel Runkas, NÚ, Stenlly (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Karle, to chce panáka ferneta, možná dvojitýho. Zde na weblogu je pravidlem, že každý nové přispívající, který později vynáší místní rozsudky a rád upravuje názory bývalých PS nebo těch, kteří se mu nehodí do jeho politické šablony, se ve svých počátečních příspěvcích chová jako hodný tatík se smyslem pro legraci a ...no...i nějakou tu vojenskou kulišárnu. Stando, těším se, že přijedeš na sraz, plánuji jej na polovinu listopadu. A mohl by jsi taky při své výšce a síle zvednout ze židle Stenllyho i s nějakou jeho kronikou. Ubytování bych zajistil.

Zdeněk N (karel Runkas - Mail - WWW)
Zdeňku farneta já rád (když mám své dny). Jinak jsem čekal že se ozveš na slíbenou kávu , popř. grog našeho NPS, až budeš courat po hraničních hvozdech Českého lesa a ono nic.To pozvání platí stále.
PS : Asi jsi poznal, že jsem " splachovací".Hezký den a ať se vám sraz vydaří.

Karle (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Ještě není všem dnům konec. Letos mi mé cesty tak nějak nevyšly. To víš, člověk plánuje...Počítal jsem se srpnem, ale pak dopadlo vše jinak. Uvidíme se.

BK (Vladimír - Mail - WWW)
Vážený Vladimíre,
děkuji za Váš zájem si se mnou podiskutovat. Já bych se tomu určitě nebránil, ale nebude to hned. Nechám si to projít hlavou a možná se ozvu.
K tomu Vašemu poslednímu odstavečku, respektive poslední otázce. Tak to si určitě nemyslím. O tom se jim jistě snít nemohlo! Mě také ne!
Jenomže ...!? To další by už mohlo být obsahem našich případných diskuzí.
Mějte se pěkně.

INFORMACE (karel Runkas - Mail - WWW)
Firma u které občas ještě pracuji, dostala nabídku na demolici objektů po bývalé PS v Poběžovicích.

pro Crha Ludvik (lapiduch - Mail - WWW)
Me je zase smutno po precteni Vaseho prispevku - "slusni lide nepotrebovali lezt pres nejake draty" - nevim, kde jste v te dobe zil, ale vezte, ze v tomto se hluboce mylite...kolikrat jim uz nic jineho nezbyvalo, ja osobne jsem znal dva, kteri se takto dostavali do skutecne svobody, zde jim komunisticky rezim neumoznil ani dokoncit studium, natoz vykonavat svobodne jejich povolani, prestoze Ustava platna v te dobe to zarucovala...a uspesne PROSLI, navzdory Vasemu oblibenemu "NEPROJDOU"

INFO (Béďa - Mail - WWW)
Výcvikový prapor PS v Poběžkách měl sídlo v bývalém klášteře,tak asi ten,neboť je po 22 letech svobody a demokracie v žalostném stavu.(viz Vojensko)
Kasárna 2.praporu PS,domažlické brigády, byly v bývalém zámku a ten snad nezbourají.

pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Já se připojuji k Jazykovědci s tím, že to tovoje "zaběhnutí" se do NSR je v tomto případě logické a nemám problém to pochopit.. Jen mi nešlo do hlavy, že by se to mohlo stát nadstrážmistrovi v roce 1979. Asi oběma nám byly celkem jasné součinnostní vazby mezi VB a PS při pátrání po pachatelích kriminální trestné činnosti na útěku v prostoru SH, kdy veškeré možnosti příslušníků VB končily tak maximálně v kanceláři VR u kafe, kde mohli čekat, jak se s tím PS vypořádá. To to Tvé vysvětlení však všechno objasňuje
Nicméně jsem si dost podrobně přečetl veškeré příspěvky bývalých příslušníků tehdejší 15.rPS Nová Pec (Klápa)- je jich tam poměrně dost i z doby, kdy se měl odehrát ten případ z roku 1975, avšak nikdo to tam ani slovem nezmiňuje, což mi připadá divné. Je tam pouze zmínka o zběhnutí příslušníka roty,jistého desátníka, ke kterému mělo dojít někdy v roce 1973. Vzhledem k tomu, že to bylo za poněku nezvyklých okolností, je tam i vyslovena doměnka, že to zběhnutí, mohlo být součástí nějaké zpravodajské operace. To ale ponechám stranou, jsem dalek toho, abych tady vymýšlel nějaké konspirační teorie. Faktem však je, že v jednom příspěvku je v letech 1974-76 jméno velitele této roty uváděno ve spojitostí s jeho službou na praporu, nikoli však v nějaké týlové službě, ale ve funkci náčelníka šátbu praporu. Domnívám se, že to je funkce do které se asi nachodilo za trest, mohu se ale mýlit.
Tentýž důstojník se ve funkci velitele té samé roty objevuje poměrně dlouhou dobu, ještě i v I. polovině 80. let a ve všech příspěvcích jako zkušený, rozvážný a poctivý člověk. Je mi tedy jasné, že pokud si on sám nepřeje o některých věcech z jakéhokoli důvodu hovořit, je třeba to respektovat.
Nicméně jsem i zvažoval možnost dotazu na stránkách příslušné roty na www.vojensko.cz, jak tady doporučuješ, ale pak jsem to zavrhnul, nebylo by to vhodné a mohl by to někdo považat i za nějakou provokaci. Tak velký něvěřící Tomáš a "prudič" zase nejsem , ale snažil jsem se tam kde je to dostupné. Tak doufám, že se na mně nezlobíš. Zdravím.

pro Jan (stenlly - Mail - WWW)
Ne to není onen VR o kterém se zminuješ jako náčelníkovi štábu vím asi koho myslíš.. Tento důstojník / z Klápy / byl převelen k výcvikovému praporu. Nejdřív na podřadnější funkci a postupem pak dělal kontrolní činnost při výcviku - taková děvečka pro všechno.Párkrát mu byla svěřena funkce velitele výcvikové roty při nástupu nováčků nic víc . Ani v dnešní době tento důstojník ti vyhýbavě odpoví jak tomu jeho případu došlo. Ale je to doopravdy známe !! Jeden nepopiratelný fakt je ten - že se to opravdu stalo ! K mému "zběhnutí" už jsem napsal příběh tak jak se udál - záleží na administrátorovi kdy tento příběh zveřejní.Přiložil jsem k tomu i pár autentických údajů.

pro Jan II (stenlly - Mail - WWW)
Nechci s tebou polemizovat - něco o tomto zběhnutí jsem slyšel,...ale k té zpravodajské akci !! Pravdě podobně jsi spojil dvě zběhnutí v jedno /to je jen můj dohad/ podobné zběhnutí se událo u rPS Nové Údolí -stará rota , kterou pak nahradila rPS Stože. Kdy na předsunuté stanoviště přišel za příslušníkem sám tehdejší náčelník zpravodajského oddělení bPS, byl zde poměrně dlouhou dobu u tohoto příslušníka a hovořil s ním o čem mluvili - se nikdo nikdy nedozvěděl! Toto stanoviště bylo pár desítek metrů od SH s SRN. Faktem ale zůstává že necelou hodinu po odchdu tohoto náčelník - příslušník sešel z pozorvatelny, otevřel si v poklidu vrátka , zavřel je a odešel poklidně směr SH s SRN a pak na stanovišti BGS vzdálené asi 500 m na území Německa, kde přihlásil . I o tomto případu bylo ticho po pěšině . Proto vznikly dohady ,že vše spojené se zběhnutím /útěk příslušníka/ bylo připraveno.JE TO JEN OPRAVDU MŮJ NÁZOR K TOMU CO JSI PSAL -SPOJITOST

Z. Nagovký (BK - Mail - WWW)
Vážený pane Nagovský,
cítím se Vaším příspěvkem osloven a proto odpovídám. Že to ale trvalo, očekával jsem Vaši reakci dříve. Děkuji za ní.
Jestli jsem hodný, nedokáži sám posoudit. Tatík, tak, jak to máte na mysli Vy, myslím nejsem. Ale čert ví! Možná, že mám o sobě, přeci jen, přehnaně dobré mínění. Zato smyslu pro legraci mám, že bych mohl rozdávat. Tomu věřte! Je ovšem jiného druhu, než ten Váš.
Velice se mýlíte v tom, že bych upravoval něčí názory! Já pouze reaguji na názor jiný! Každý si svůj názor nadále ponechá! To je rozdíl! Totéž můžete udělat Vy a zareagovat na můj názor. Nebo se pokuste tu mojí "politickou šablonu", alespoň trochu, té Vaší přizpůsobit. A už určitě nevynáším místní rozsudky. To jste úplně vedle! Já totiž nevynáším žádné! Ale mohu se i mýlit.
Pana Runkase nemusíte utěšovat. Já mu odpovídal, jelikož mě oslovil a můj názor jsem pouze rozšířil o skutečnosti, které mi jsou známy. K němu samotnému nechovám ani kladné, ani záporné pocity, zrovna tak jako k Vám. Pokud bych se ho býval nějak dotkl, nebyl v tom úmysl a rád se mu omluvím.
O stránky pohraničníka jsem se začal zajímat dávno před tím, než jsem uveřejnil svůj první příspěvek. Původně jsem neměl ani v úmyslu se nějak angažovat, ale, když přišly takové názory, jakože BND byl v postatě to samé co StB, nebo, že příslušníci ozbrojených složek NSR nemohli cestovat na východ a když tento zákaz porušili, čekal je trest a vyobcování do skupiny občanů druhé kategorie a podobné nesmysly, tak to už bylo i pro mne "silné kafe". Těmito okolnostmi jsem byl "donucen" vstoupit do diskuze.
Když mě Zděnek pak dál pozval upozornil jsem na to, že mé názory na bývalou pohraniční stráž jsou spíše kritické.
Přiznám, že nějaký čas zvažuji se dalších diskuzí nezúčastňovat. Ze dvou důvodů. Domnívám se, že už jsem tady toho "natlachal" dost a také proto, že už to začíná přesahovat rámec mých časových možností.
Než tak učiním, tak bych ještě docela rád, pane Nagovský, upravil Váš názor, coby bývalého pohraničníka a vynesl nad ním (výjimečně) místní rozsudek.
Takže, sem s ním!!
Mějte se.

Reaguji (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Ale nerad. Jde o to, že jste v anonymitě, a odpovídat takto lidem, kteří používají nickname a já je osobně neznám, nemám ve zvyku. Snad až na výjimky. Pokud si myslíte, že jste mne Vašimi poznámkami dostrkal k diskuzi, no budiž. Je to naposledy. To, co jsem napsal Karlovi R. neplatí jen a pouze na Vás. Ale je to postřeh, který jsem během přispívání a čtení na Pohraničníkovi získal (jak vidno, padl na úrodnou půdu). Tak proč se o něj s kamarádem nepodělit? Víte, to, co si o Vás myslím, jen potvrdila Vaše reakce na můj příspěvek pod spodním článkem, ve kterém jsem se Vám snažil naznačit, že jednoduše nejste pro mne partner do diskuze. Dovolím si tvrdit, že s lidmi jsem pracoval dlouho, dělám to i dnes a mám za to, že se v nich po těch letech a zkušenostech, ať to zní jak chce, trochu vyznám. Tím nebývá pro mne až tak těžké odhadnout konkrétní povahu podle formulací vět, různých podprahovek atd. Narážíte na "nesmysly" stran cestování příslušníků bývalých ozbrojených sil NSR do socialistických států. Ty Vás údajně v jednom z mých příspěvků nadzvedly jako to silné kafe a na to konto jste učinil dotaz na příslušném německém úřadě. Hm. Jste tak naivní a předpokládal jste, že byste se od úředníka, který odpovídá na oficiální dopis adresovaný státu Německo dozvěděl něco jiného? Nebo to bylo jen takové alibi? Ze strany SRN to nic jiného není. Pokud byste se od začátku prezentoval jinak (ale zaplaťpánbu, že jste to učinil takhle), nebyl by problém, abychom se představili a společně v SRN, kam často jezdím, mého kamaráda, bývalého nadporučíka raketových vojsk Bundeswehru, navštívili a Vy byste se ho na vše osobně vyptal. Ale takhle ne. Pochybuji, že by měl zájem odpovídat následně někde na policii cože to vše těm Čecháčkům navykládal. Nu, a to je tak v kostce vše. Doufám, že místní stránky oblažíte nějakým rádoby vtipným komentářem na mou osobu, ale na to se Vy už od začátku, co jste na Pohraničníka vlezl, chystáte. Trvalo to dlouho. Není liž pravda?

p. Nagovsky (jazykovedec - Mail - WWW)
Kdyz to tady tak ctu rad bych Vam polozil dve otazky:
1. Je neco co neznate nebo neumite?
2. V dobach Vasho pusobeni u kriminalky kdyz jste z nekoho potrebovali "dostat" priznani jakou roli jste hraval? Hodny, dobracky vysetrovalel nebo rvouci neurvalec? ( good cop / bad cop ). Dekuji za Vas drahocenny cas.

Příspěvek do diskuse (joe - Mail - WWW)
Kdysi v sedmdesátých letech jsem v hospodě na Majdaleně slyšel vyprávět o místním chlápkovi, který se v hospodě vsadil, že projde do Rakouska a zase se vrátí. Což se taky stalo, po čtyřech hodinách přišel a přinesl dvě flašky rakouského piva.

Re: Příspěvek (Joe). (Pohraničník. - Mail - WWW)
Zajímalo by mě,kde ty dvě piva v Rakousku koupil? V supermarketu Billa,nebo Aldi,které,jak známo,stály hned za hraničními mezníky a prodávaly rakouské pivo za československou, volně nesměnitelnou měnu? :-))
Já myslím,Joe,že je to jedna z takových těch historek,co se vykládají po hospůdkách. Stejně jako ta "urban legend"o černé sanitce ;-)

Re : S í l a (Béďa - Mail - WWW)
Ze Šumavy zmizely nejkvalitnější smrky. Zlikvidoval je kůrovec - tisková zpráva Správa NP a CHKO Šumava | ŠumavaNet.CZ
Ze Šumavy zmizely nejkvalitnější smrky. Zlikvidoval je kůrovec

Genové zdroje šumavského smrku jsou v ohrožení. Původní a nejvitálnější smrky ze Šumavy téměř zmizely. Uvedli to odborníci na genetiku stromů při návštěvě Šumavy.

Původní šumavské smrky se vyznačují některými konkrétními genetickými znaky a vlastnostmi, které se v dalších oblastech České republiky nevyskytují, nebo jen velmi vzácně.

Zatímco stromy, které nejsou na Šumavě původní, vynakládají veškerou svou energii na to, aby ve zdejších klimatických podmínkách přežily, původní smrky jsou v tomto směru mnohem odolnější. Mají specifický tvar koruny, lépe odolávají námrazám a sněhu, hůře se lámou, jsou méně náchylné k chorobám.

A právě o toto bohatství Šumava postupně přichází. Mohou za to větrné kalamity a hlavně kůrovec. Shodli se na tom včera odborníci na lesnickou genetiku České zemědělské univerzity, kteří společně s náměstkem ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jiřím Mánkem navštívili lesy v NP Šumava.

To je teda sila! (jazykovedec - Mail - WWW)
Bedo uz vime, ze umite kopirovat!!! Zkuste taky neco napsat z vlastni hlavy. Co ma kurovec spolecneho z byvalou PS?

Re,Re : S í l a (Béďa - Mail - WWW)
No,konečně se někdo ch...
Především to,že tady oponenti PS pitvají půl století dozadu něco,co je dávno nenávratně pryč a přitom lidské mozky ničí svými nesmyslnými výplody,v honbě za zkur... penězi, přírodu - Šumavu.
Šumava,která po staletí byla nedotčená,také díky Pohraniční stráži, a stačilo 15 let v období demokracie a svobody a je neskutečně zdevastovaná,kde obnova potrvá několik staletí.
Tady se pitvá,analyzuje atd. EZOH.
Každý věděl,kdo chtěl přes něj,co ho může potkat.Z 99,5% to byly kriminální živly utíkající z republiky před spravedlivým trestem.
Zkuste si vylézt na sloup vysokého napětí a pak žalovat energetiky za zčernání.
Zkuste překonat v USA železnou oponu mezi Mexikem-ilegálně.
Zkuste se prostříhat dráty na JE Temelín.

S í l a - dodatek (Béďa - Mail - WWW)
Lesy
ivan | 10.1.2010 09:47 | id 9680 | nahlásit

-------

Za povšimnutí stojí na fotkách hlavně ty lesy. Všichni rádoby ochranáři by se měli povině podívat jak to vypadalo v roce 1985 Potom by měli samy sebe nakopat do zadku a vypadnout ze Šumavy zpátky do Prahy tam už není co zkurvit!!!!!Reagovat
Re: Lesy
ladik | 10.1.2010 20:37 | id 9707 | nahlásit

-----

když se začervenal vršek smrku,přijeli lesáci z Modravy,strom zkáceli a kůrovce lokalizovali,ted už je všechna snaha na sto let v zadku Reagovat
------------------------------------------------------------------------------
Převzato z VOJENSKA(komentáře) - jak to chodilo s kůrovcem za dob Pohraniční stráže

(Dan - Mail - WWW)
Béďo, jako kdybych v tom cítil nostalgii po starých dobrých časech, kdy pohraničníci byli pány Šumavy....

pro Béďu (joe - Mail - WWW)
Stejně jako Šumava dnes vypadaly Jizerské hory v roce 1989, kde to bylo způsobeno exhalacemi z okolních českých, východoněmeckých a polských hnědouhelných elektráren.

StB kriminalizovala ve výkazech uprchlíky, aby dodala svému konání legálnosti. Ten poměr byl v osmdesátých letech zcela opačný - 99,5% uprchlíků byli východní Němci, kteří se provinili jen tím, že chtěli žít na druhé straně.

Z. Nagovský (BK - Mail - WWW)
Zdravím Vás pane Nagovský,
děkuji za "milá" slova! Tím, že neznáte mé jméno se netrapte.
Odpovím pouze na jediné. To ostatní je "omáčka". Nač to dlouze rozpatlávat, jeden druhého zřejmě, jak se říká, nemusíme. Nejsme tu jediní. Abych prokázal dobrou vůli, omezím se jen na to podstatné, bez "narážek, podprahovek, rádoby vtipných komentářů" a podobně.
Opravdu se domníváte, že bych byl zvědavý na informace od Vašeho kamaráda, jak to skutečně s tím vycestováním příslušníků ozbrojených složek NSR do "východního bloku" bylo? Mám Vám začít vyjmenovávat všechny mé kamarády a známé, které jsem, za ta léta v NSR, poznal? Já tam nepotřeboval a nadále nepotřebuji často jezdit, já tam léta žil a stále tam nějakou část roku trávím!
Věděl jsem naprosto jistě, že cestovat mohli, jen jsem neznal detaily a ty mi ten úředník min. obrany dostatečně osvětlil. A budete se asi divit, ani v nejmenším nepochybuji, že to tak je jak říká. Navzdory tomu, co říká ten Váš kamarád!
Dovolte mi otázku. On je pod policejním dohledem, že se po každé návštěvě nějakého "Čecháčka" musí k ní přijít vyzpovídat? A to máte od něho? Nebo se Vy, když k němu přijedete, jdete nejdříve policejně přihlásit, aby oni věděli, kdy si ho mají pozvat na "pohovor".
Pane Nagovský, vždyť Vy mi tu povídáte příběh jako "vystřižený" z předlistopadové ČSSR, kde jste místo ČSSR dosadil NSR!
Nedivte se pak, že když slyším něco takového, nebo podobného, reaguji tak, jak reaguji!
Neučtě mne znát Německo Vašima očima! Prosím Vás o to!
Mějte se.

Kůrovec (Béďa - Mail - WWW)
www.panoramio.com/photo/1254684

Les na obrázku byl starý skoro 400 let. Zelení Khmerové ho zlikvidovali ani ne za 15 let. Vynikající výkon.
Kůrovec ostatně kapitánům státního velkodřevařství běžně slouží jako nástroj k "pokračování socialismu jinými prostředky" při mnoha dalších příležitostech. Drobný brouček nejenže jim k těžbě zpřístupňuje kvalitní surovinu v chráněných oblastech, ale umožňuje také připomínat soukromým majitelům, kdo opravdu je v této zemi "strašný lesů pán".

Šumava a příroda.. (stenlly - Mail - WWW)
Tento můj příspěvek nemá vůbec nic společného s těmito stránkami - ale nedá se nic dělat.Žil jsem a pracoval na Kvildě - Kvilda byla je a bude mojí srdeční záležitostí napořád. Pořád se do obce vracím - i když starousedlíků kvapem ubývá. Když přijedu do této obce - vlasy vstávají hrůzou jaká monstra za účelem zbohatnutí se na Kvildě staví - nic společného s výstavbou domů pro rodiny.Ale o tomto se nechci zmiňovat. Je zde předtřásána příroda. Kdo zná a má rád Šumavu a hlavně okolí Kvildy - Prameny Vltavy musí být ohromen co za škody se napáchalo a páchá v rámci tzv. ochrany přírody. Nevím je-li někomu známo ,že v okolí pramene Vltavy "" byla" povídám byla zachována nejstarší část Šumavy. Už Karel Klosterman psal ve své knize : V ráji šumavském - o hrozné vichřici ,která se přehnala šumavou v 19.st. a právě okolí pramene Vltavy touto vichřicí nebylo zasaženo díky vrcholu Černé hory - nevím je-li někomu známo ,že právě v okolí pramene se nacházelo a možná ještě nacházi rezonanční dřevo na výboru dřevěných hudebních nástrojů. A situace dne ..Okolí tohoto pramene je někdy šíleně poničeno odpadky a rozrytím půdy jak od kol tak i od bot neukázněnými návštěvníky přesto,že nedaleko mělo postaveno hnutí na obranu Šumavy stánek a přítomní aktivisté se snažili říkat krásné věci na ochranu přírody - stánek do přírody přímo šílené. Teď je široké veřejnosti znám pravý pramen Vltavy /i když se jedná o jeden z mnoha pramenů/ Za doby tzv. totality byl námi chráněn i když se to zdá banální- nikdo o tom prameni nevěděl // jen starousedlíci z řady lesáků// ani straniční papaláši , kteří jednou za roku kladli věnce u pomníku vybudovanému k uctění pamatky zajatců, uvězněných dnes už zbořené chatě českého svazu turistů z Českých Budějovic. Bohužel i ten pomník někomu překážel a byl odstaněn. Dnes je vybudované šílené monstrum vedoucí k tomuto prameni , které vůbec je jak pěst na oko v této přírodě - jen aby byla vidět a chráněná příroda kolem. Opak je pravdou - měl jsem možnost vidět amaterské nadšence fotografi - jak poskakují ani ne 2 m /mimo lávku/od pramene jen aby mělo sezační záběr pravého pramene. Pramen totiž ve skále vytváří malinké jezírko a tak vyvíšená povalová cesta vybudovaná za účelem ochrany nemá žádný význam. Je pouze na lidech jak se chováme k přírodě . Víte paradoxně mě utkvěla myšlenka z trilogie pana režisera Gaiera , Pod Jezevčí skalou .../ Byla zde použita myšlenka : " Chovejme se v lese jako zvěř - tiše a nenápadně...."

Žádné komentáře: