11. června 2012


Max a Lukas – dobrodruzi z Drážďan .

Pohraničářský příběh z roku 1974 .  

Drážďany. Snad každý Čech i Slovák za socialismu vyjel do Drážďan „navštívít Zwinger“, ale skutečnou záminkou byly nákupy levnějšího, ale u nás hlavně nedostatkového zboží. Spíše než němčinu bylo v Drážďanech slyšet češtinu. Město má za sebou ale i kus tragické historie. V únoru roku 1945 zažily Drážďany masivní nálet letectva RAF, kdy bylo téměř celé město zničeno a zahynulo přes 20 000 obyvatel a utečenců z východní fronty.


A právě z Drážďan pocházeli dva mladíci, které budu nazývat Max a Lukas. Seznámili se na univerzitě, při přednáškách v předposledním ročníku studia. Spojovala je touha po dobrodružství. Oba chtěli nastoupit do armády, ale každopádně ne do té východoněmecké.

Po celý poslední ročník univerzity plánovali možnosti útěku na západ a nakonec zvolili odchod přes československé území. Na cestu samozřejmě potřebovali peníze, takže si oba vedle studia ještě přivydělávali na brigádách. Peníze pak na černém trhu vyměnili za valuty.

Kromě map našeho území si sehnali i mapy NSR, Švýcarska a Itálie. Měli v plánu nechat se najmout na nějakou loď, která by je přepravila za oceán. Mapy pro jistotu obalili igelitem a zašili je do spacáků. Jen mapu ČSSR nechali volně v batohu. Jinak byla jejich cestovní výbava převážně turistická. 

V pondělí 29. července 1974 hoši doma oznámili, že odjíždí na desetidenní výlet do Československa. Vlak z drážďanského nádraží směřoval přímo do Prahy. Kontrola na hranicích proběhla bez problémů a Max s Lukasem odpoledne vystupovali v Praze.


Jak se dostat nepozorovaně k hranicím? Rozhodovali se mezi dvěma trasami. Jedna mířila z Prahy do Německa přes Plzeň a Domažlice. Jenže po konzultaci s mapou zjistili, že okolí Domažlic je málo lesnaté, a proto zvolili trasu číslo 2, Praha – Strakonice – Vimperk, kde se jim lesy zdály být hlubší. Ještě toho dne v podvečer odjeli ze Smíchovského nádraží do Vimperku. Celou cestu spolu skoro nepromluvili, aby nevzbudili pozornost spolucestujících.

Když po půlnoci dojeli do Vimperku, vydali se po silnici na Zdíkov. Asi po hodině odbočili do lesa, kde se rozhodli přenocovat a odpočinout si. Na cestu se vydali až ve středu dopoledne. Vyhýbali se místům, kde by je mohl někdo spatřit. Tak dorazili až do Horské Kvildy a podle směrovek namířili přímo na hranici. Do hraničního pásma vkročili asi 2 kilometry od Filipovy Huti, na místě, kde se setkával Jihočeský a Západočeský kraj. 

Přenocovat se tentokrát rozhodli v kopci Tetřev a kolem osmé ranní byli znovu na cestě. Postupovali velmi opatrně, vyhýbali se větvím, aby je neprozradil praskot. Najednou se před nimi objevil průsek s drátěným zátarasem (SiS). Max s Lukasem okamžitě zalehli a zaposlouchali se do okolních zvuků.

„...máš přípravu do služby,“ cloumal pomocník DR spícím pohraničníkem. Je čtvrtek 1. srpna, půl páté ráno. Vzbudili i druhého kolegu psovoda. V pět hodin převzali rozkaz na OSH. Pro dnešek byli vysláni jako kontrolní hlídka na stanoviště Křižovatka Kvilda.
foto3
Jakmile hlídka dorazila na své stanoviště, které se většinou obsazovalo jen přes den, pustila se do kontroly SiS a ŽTZ. Zvlášť kontrola pravé strany úseku byla dost obtížná. Prostor byl kvůli bažinám a mokřiskům úplně bez KP. Šlo o necelé dva kilometry na styk se sousední rotou Březník. Hlídku navíc čekal výstup do strmého svahu, kterému se přezdívalo Zabiják. 

Proč Zabiják? Svah měl sklon nějakých 40, 45 stupňů (až o pár let později byl kvůli rekonstrukci signální stěny zplanýrován a sklon se snížil). Při zimním střežení se používala druhá lyžnice. Pohraničníci, kteří se svah pokusili na lyžích sjet, končili po střemhlavém letu obličejem ve sněhu. Snad proto se svahu začalo říkat Zabiják

Na styku s Březníkem hlídka provedla zkušební zkraty a zkontrolovala výmetnice. Asi v 8 hodin ohlásili dozorčímu roty ukončení kontroly SiS i stavu vyletnice. Jeden z pohraničníků pak zabral místo na pozorovatelně, zatímco druhý, psovod, cvičil dole se psem. Čekali, až je v 10 přijdou vystřídat.

Vtom se ozvalo pípání pojítka. Zkrat vpravo na posledním úseku střežení! Prověřit!!! (Omlouvám se, ale čísla úseků si už přesně nepamatuju. Domnívám se, že to byl úsek číslo 12.) Uhánět takovou dálku, navíc do Zabijáku a ještě k tomu těsně před vystřídáním! Nedá se nic dělat, pohraničníci museli vyběhnout. 

První běžel psovod, pes byl na volno. Za 15 minut se museli dostat na začátek prověřovaného úseku. Asi v polovině hlídka narazila na první stopy. Čtyři vodiče byly stržené a podepíraly je klacíky ve tvaru vidliček, zaražené do země a držící dráty od sebe. V hlíně otisky podrážek. Takže jasné narušení minimálně dvěma osobami. Okamžitě informovali rotu. Strhli vodiče, označili místo čepicemi. Psovod nasadil psovi stopovací postroj a začalo pronásledování. Na rotě byl mezitím vyhlášen pohraniční poplach a na pomoc vyrazila PsK Tři pole.
foto4
Max a Lukas leželi u průseku asi čtvrt hodiny a pečlivě naslouchali. Všude bylo ticho. Neviděli žádnou pozorovatelnu Pohraniční stráže, nezahlédli žádný pohyb. Max se rozhodl proplížit k drátěnému zátarasu a zhodnotit situaci. Zjistil, že jsou vodiče uvolněné. Rozhodli se s Lukasem, že vodiče podepřou. Přes signálku nejprve přehodili své torny a spacáky. Vytrhli vodiče. Teď museli opravdu rychle jednat. Rychle podepřít vodiče, rychle prolézt stěnou a rychle utíkat směr hranice. 

Prodírali se hustým porostem a klečí, která na mokřiskách rostla. Dostali se však do míst, kde jim voda sahala až do poloviny lýtek, proto se rozhodli uhnout. A to byl jejich fatální omyl... Vydali se na Černou horu, za chvíli se dostali ke starému průseku drátěného zátarasu. Samozřejmě chtěli setřást pohraničníky, proto se rozhodli běžet z kopce k Pramenské cestě. Byli oba už dost unavení, ale představa pronásledovatelů je hnala dál. 

Les zdržoval i pohraničníky. Pes se stopovacím postrojem zamotávala do kleče, proto ho psovod z postroje uvolnil. Na místo narušení dorazila už i pátrací skupina, která se vydala po stopách hlídky. Hlídka mezitím doběhla ke starému zátarasu. Poznala, že se narušitelé vydali z Černé hory do údolí. Radiostanicí vyslala informaci na jednotku a dál sledovala pachovou stopu až na Pramenskou cestu. Tady se pohraničníci překvapeně zastavili. Na zemi se válelo vysypané oblečení, spacáky a nějaké jídlo. 

Když se Max s Lukasem dostali na cestu, uznali, že jsou takřka v bezvýchodné situaci. Max navrhnul, že se rozdělí. Zbaví se přebytečných věcí, u sebe si nechají  jen to nejnutnější. Snad se shledají na druhé straně hranice nebo na policejní stanici v NSR. Jak řekl, tak i udělali. Lukas se vydal do kopců na levou stranu, Max na pravou. 

Hlídka právě hlásila situaci na jednotku, když se z kopce přiřítila pátrací skupina. Její velitel, podporučík L.P., rozkázal hlídce provést kruhový průzkum nalevo od cesty. On se skupinou prozkoumá opačnou stranu. Psi obou hlídek zachytili stopy takřka okamžitě. Pronásledování pokračovalo.
foto2
Maxovi se bez zbytečné přítěže běželo lehčeji. Nevšímal si krvácející tváře a ucha, které mu poranila větev. Mezi stromy, asi dvě stě metrů před sebou, už viděl bílé tyče s modrým horním okrajem (tak tehdy NSR vytyčovala své území). Ohlédl se a spatřil pohraničníky. 
Přesto se k tyčím rozběhl. Ale už po několika krocích zaslechnul volání STŮJ, následované varovným výstřelem do vzduchu. Vzápětí na jeho záda dopadly přední tlapy služebního psa. Spadl na zem a zůstal nehybně ležet. Psovod psa odvolal, byla provedena osobní prohlídka. Zadrženého odváděli na cestu, kam velitel povolal služební vůz Gaz. 

Ale stala se nepříjemná věc. Pohraničník si po varovném výstřelu nezajistil samopal.  Povedlo se mu zakopnout o pařez, samovolně zmáčknout spoušť a Maxovi prostřelit pravé lýtko. Naštěstí šlo o hladký průstřel, pro Maxe bez vážnějších následků. Vojín ale vše musel objasnit před komisí bPS. To na celou akci samozřejmě vrhalo nepříjemný stín. 

Lukas také utíkal, co mu síly stačily. Chtěl se rychleji dostat na vrchol Stráže (my jsme tomuto kopci říkali Poštovní hora), proto běžel cestou po starém zátarasu. Lesem se už nezvládal prodírat. Spíš jen tušil než věděl, kde je hranice. Naprosto vyčerpaný doběhl na planinu v Bučině. Ale chtěl utíkat dál, protože v dálce zahlédl bavorské vesnice. Z křoví však najednou vystoupil pohraničník s namířenou zbraní. Vzápětí druhý a třetí. Lukasovi došlo, že služba v cizí armádě se konat nebude.

O Maxe se postaral lékař z kvildské ošetřovny. Při výslechu oba mladíci popsali svou přípravu na emigraci. Byl pořízen seznam věcí, které při útěku odhodili. Na seznamu se ocitlo i 16 500 marek, které u sebe měli. Pak Maxe s Lukasem odvezli do vazební věznice v Českých Budějovicích. Max putoval na tamější ošetřovnu. 

Po několika letech jsem se dozvěděl, že Max po propuštění z vězení v NDR podal stížnost nebo trestní oznámení kvůli zranění, které mu způsobil příslušník Pohraniční stráže. Za zranění požadoval od ČSSR odškodné. Celá záležitost byla zadokumentovaná ve spisu, proto ji řešila HS PS OSH Praha. Jak to dopadlo mi není známo. 

Příběh jsem zpracoval volně podle výpovědí zadržených, protože jsem byl jako svědek u jejich výslechu. Použil jsem také vzpomínky pohraničníků z obou hlídek.

foto1

© AUTOR: Stanislav K. http://www.lide.cz/stenlly50

KOREKTURA ČLÁNKU: Hana J.

FOTOGRAFIE: http://www.vojensko.cz/dnem-i-noci

------------------------------------------------------------------------------
PS OSH – FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/326442737125/

PS OSH – LIDE.CZ: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=47832
Komentáře

16 500 DM (jazykovedec - Mail - WWW)
To bylo na tehdejsi dobu dost penez i v NSR. Vim, ze zadrzena castka byla predana dal a proto si nedovoluji proti rote PS kde zadrzeni probehlo vznaset nejaka podezreni. Ale bylo by zajimave vedet kde ty marky nakonec skoncily... Ano propadly ve prospech statu, ale v tom pripade kdo byl ten "stat"? Anebo byla hotovost vydana i s Maxem a Lukasem do NDR? Jaky na to maji nazor byvali prislusnici StB prispivajici na tomto blogu? Nebo si nekdo dobre nakoupil v Tuzexu?
Nejen pro Jana. (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující,
následující příspěvek jsem chtěl právě umístit pod článek z 10. 3. "Škola v přírodě", jako odpověď v diskuzi s Janem. Jelikož jsem objevil tento článek, který se také trochu NDR dotýká, přidávám ho zde.
K tomu článku výše. Vždy se mě dotkne, když slyším podobný příběh, zvláště, když se ten pokus o emigraci nepovedl a ztroskotal podobným způsobem. Je mi těch lidí, dodatečně, líto.
Na to, jak dopadl Max s jeho žádostí o odškodnění, za způsobené zranění, je jednoduchá odpověď. Nedostal vůbec nic!

Zdravím Tě Jene,
jestliže celý problém pojmeme z vojensko-takticko-strategického hlediska, jak činíš Ty, pak máš zřejmě pravdu. Bývalý voják se v Tobě nezapře. To je čistě konstatování faktu, žádná narážka. Kdybych s tím "bývalým vojákem" byl "vedle", tak promiň a oprav mě.
Samozřejmě, že znám /trochu/ historii, alespoň, střední Evropy po roce´18. Určité věci si dokáži představit a před ničím nezavírám oči. Domnívám se ale, že běh lidských společností neurčují jen armády, války /ať už studené/, "hrátky" generálních štábů a různých tajných služeb, ale i jiné, neméně významné, činnosti, důležité pro chod lidské společnosti. Můj úhel pohledu na celou věc zabírá především ty "jiné, neméně významné, činnosti".
O vztahu NSR/NDR hovořím pouze z pozice obyčejného, možná i trochu naivního civilisty, který věci a události registroval a porovnával svým selským rozumem, tak, jak je na vlastní oči viděl a přímo zažíval. Obyčejné lidi, jako jsme my, to spíš táhne tam, kde si myslí, že se jim povede lépe. Paradoxně to bylo, po té "Válce", na tom západě. To neříkám proto, že bych jim chtěl nějak "šmajchlovat", ale proto, že to tak skutečně bylo.
To, co platilo pro NDR, platilo, stejnou měrou, i pro ostatní země sovětského bloku, pouze s rozdílem zvláštního postavení NDR, jako státu uměle vytvořeného sovětským svazem, který tak byl i přímým garantem jeho existence.
Rozdíl byl v chování obou států.
NSR - vláda, která jako svůj nejvyšší politický cíl stavěla vždy obecné blaho svých občanů a tomu podřizovala celé své konání. Samozřejmě, s ohledem na okolnosti zapříčiněné zahraničně-politickou realitou dvou znepřátelených, vojenských bloků a tím i existencí NDR. Pochopitelně se její zájem obracel i na ni. Možná především na ni. Hlavně vstupem sociálních demokratů do spolkové vlády koncem šedesátých let, se tento zájem ještě zintenzívnil a co víc, obrátil se i na ostatní socialistické sousedy a na SSSR. Známá "Ostpolitik" spolkového kancléře Willyho Brandta. Obdržel za ní "Nobelovu cenu".
NDR - vláda útlaku, která svou veškerou politickou činnost v zemi podřídila potřebám udržení svých mocenských pozic a tím celé společnosti v přísné linii "budováni socializmu", se "všímvšudy", co k tomu přináleželo. Především, "pod zástěrkou" zajištění bezpečnosti státu, vybudování mohutných bezpečnostních složek na utlačení vlastních občanů! Hospodářský "rozmach", tolik propagovaný, bylo, v podstatě, přešlapování na místě, které se, pomalu, ale jistě, měnilo v poznenáhlý "sešup", ke konci ve volný pád.
Tomu není třeba se divit, jestliže stát s, cirka, dvaceti miliony obyvatel si dovolil ten "luxus" udržovat, mimo pravidelnou armádu a policii, ještě státní bezpečnost a pohraniční jednotky, které spolu s "armádou" pomocníků a pomocníků těch pomocníků, postupem času "zdokonalil" do obludných rozměrů! Takovému státu nemusel ani nikdo moc o existenci ukládat, ten se rozložil sám od sebe!
Měj se fajn.
Lyžnice / Stenlly ( - Mail - WWW)
Teda 1. srpna 1974 kontrolovat stav lyžnice ??? To jsi jako VZP vydával takovéto rozkazy ???
16.500 Dm? (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Předpokládám, že ostmarky sebou do NSR nenesli. Tyhle peníze si chlapci určitě nevydělali po brigádách v NDR. Tolik v tu dobu stál u nás dvougenerační domek. Zdalipak bdělá Stasi rozkryla v této kauze i další zúčastněné osoby? Jen mi je divné, že postřelený měl ještě chuť podávat po propuštění z vězení trestní oznámení. Jo, byla to tehdy doba paradoxů.
jazykovědec (stenlly - Mail - WWW)
Předesílám nevím jak to chodilo u jiných zadržený a na jiných rPS. Odvážel jsem s eskortou tyto dva mladíky do vazební věznice v Českých Budějovicích. Tam se předávaly sepsané materiály a kopie potvrzená od přejímajícího orgánu vazební věznic se vezla zpět na rPS /bPS/ k archivaci. Když pominu soupis veškerých věcí - které se musely předávat dle protokolů.. Byl i přesně sepsán protokol v jakých hodnotách a počty nalezených peněz včetně drobných minci - zde se uváděl ale jen počet. U papírových ( např: 10 ks - 100 DM ,50 ks - 50 DM a pod) i tento protokol mě stanovené evidenční číslo , které pak bylo na uvaděcím soupise protokolů ve spise. Částka se při předání musela spočítat.Domnívám se , že po projednání a dohodnutí ,kdy a jak osoby budou předány tehdejším orgánům - zde konkrétně na Cínovci , byl postup stejný při předání protokolů. Bylo by divné, kdyby se ze spisu ztratil dokument o penězích. Jak to bylo pak v NDR na toto ti opravdu neodpovím :-) Ale jen se domnívám a dávám ti za pravdu ,že částka pak asi v NDR propadla ve prospěch státní kasy..
Re: Lyžnice (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Anonymovi vzkazuji,že musí lépe číst,než začne kritizovat.
V článku se jasně píše: " Při zimním střežení se používala druhá lyžnice. Pohraničníci, kteří se svah pokusili na lyžích sjet, končili po střemhlavém letu obličejem ve sněhu". Důraz,na slovo "PŘI ZIMNÍM STŘEŽENÍ".
ADMIN.
enderáci (žofínák - Mail - WWW)
začátkem 80 let byl skutečně vysoký tlak na SH ze strany občanů NDR, PLR, ale i občanů Vietnamu pacujících v NDR a ČSSR a taky sovětských vojenských zběhů dočasně umístěných armád v ČSSR a NDR. Co si vzpomínám, tak téměř každý zadržený občan, nebo skupina z NDR měla u sebe mapu a mnohdy zakreslenou cestou z Českých Budějovic do Kaplice a podél říčky Černé na státní hranici, nebo vyznačený průsek tzv. Polský kanál viditelný z Českých Budějovic k vrcholům hřebene Novohradských Hor. Tehdy jsem s legrací říkali, že tyto mapy se dají sehnat v každé berlínské hospodě za 5 marek.
re 16.500 DM/Zdeněk Nagovský (stenlly - Mail - WWW)
Víš co bylo paradoxem !! Nechtěl jsem příběh moc rozšiřovat do délky . Částka byla rozdělena pro každého zvlášť , tedy ve dvou balíčcích zabalených do igelitu a omotáno průsvitnou lepenkou proti namočení. Když vyhazovaly přebytečné věci z baťohů ,Lukas omylem vyhodil i své peníze. Tudíž jeho částka se nalezla na místě vyházených věcí. Brigády - v popisu příběhu vycházím z vět uvedených zadrženými do protokolů.
jen tak filozofuji (max - Mail - WWW)
Ouuu, četl jsem článek jedním dechem a doufal, že se jim útěk povedl.

No jo, pak by vlastně nemohl vzniknout tento článek.

Tomu se říká - rozporuplný dojem.
Re: jen tak... (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Maxi,
nevěšte hlavu.
Na weblogu Pohraničník naleznete i spoustu příběhů o tom,kdy útěky na Západ byly úspěšné a pohraničníci utřeli :-)
ADMIN.
Maxi (péesák - Mail - WWW)
No jo...sežeň si knížečku ,,Proryvy-útěky na hranici ČSSR a Rakouska'',tam se toho dočteš...
Prostrelena hlava? (jazykovedec - Mail - WWW)
Byly vyvozeny nejake dusledky pro pohranicnika, ktery Maxovi prostrelil prave lytko? Co kdyby mu mista lytka prostrelil hlavu? To by se take ututlalo?
Nepříjemná věc (Petr P. - Mail - WWW)
Jo toto se fakt stalo, hezky napsané. Jen dodávám, že celé se to asi půl roku šetřilo na HS PS v Praze. Šlo o to, že kluci si chtěli pojistit mimořádnou dovolenou, tak NDRáka postřelili - aby jako použití zbraně s výsledkem. Ale on si stěžoval, protože jeho otec byl nějaký NDR papaláš, takže HS to "diplomaticky" uhrála na nešťastnou náhodu a zakopnutí.
(John - Mail - WWW)
Opravdu to prostřelené lýtko vzniklo tak, jak je popisováno?
Max a odskodneni (jazykovedec - Mail - WWW)
Mozna, ze jeste i po tolika letech kdyby dnes Max zainvestoval penize do dobreho nemecko-ceskeho pravniho tymu, ze by se mu na dnesni Ceske republice, ktera je pravnim nastupcem CSSR podarilo vysoudit obrovske penize. V USA by to byla zalezitost na nekolik milionu dolaru a v Evrope ted uz ty moznosti take jsou. Prirovnam to k situaci kdyby dnes treba nekdo prepadnul banku a byl premozen a zadrzen. Za prepadeni banky by mel byt po zasluze odsouzen. Ale co kdyby uz po zadrzeni nahodou policajt zakopnul o parez, stisknul spoust a banditovi prostrelil lytko? Myslim, ze by se chrabra Policie CR asi poradne zapotila kdyby to dostal do rukou treba takovy advokat Sokol. Uvidime jak odpovi autor clanku na muj dotaz jak byl vojak potrestan, pokud vubec byl.
pro Petr P. (jazykovedec - Mail - WWW)
To je mozne, ze si chteli pojistit mimoradnou dovolenou za pouziti zbrane s vysledkem. Prosim jenom o upresneni zda by ta mimoradna dovolena byla o neco delsi kdyby Maxe misto do vychodonemeckeho kriminalu poslali na cintorin.
péesák (max - Mail - WWW)
Díky za tip na knihu.
Už jsem si ji objednal a velice rád si ji přečtu. Je z bazaru.
pohraničník Zdenek (tom - Mail - WWW)
tak takovej štastnej zdařilej příběh už sem dejte at nám to zvedne náladu
postřelení (stenlly - Mail - WWW)
1. ANO - postřelení řešila i prokuratura České Budějovice - voják byl potrestán. Nic se neututlalo.

2.Vůbec jsem se nemusel o tomto incidentu v příběhu zmiňovat !! Šlo mě o popis událostí - ne vyvolat hysterii spekulací co kdyby, jak, proč . Ale vím jak se zachovat pro příště. Bude to sice na škodu autentičnosti , ale ke spokojenosti Petr.P a jazykovedce.
Re: pohraničník Zdenek (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Tome,
stačí se podívat o pár článků zpět. Ani nemusíte dlouho hledat v archívu.
S novým příběhem na téma úspěšného proryvu na Západ myslím nebudeme se Stenllym spěchat. Je čas dát prostor i jiným příběhům.
Ale, "stay tuned", třeba se dočkáte i vy.
Re: postřelení. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Stando,
klídek. Nemusel jsi se zmiňovat o tom závěrečném incidentu,to je fakt. Ale: oba víme,že příběhy a články na weblogu Pohraničník nezveřejňujeme ku větší radosti některých škodolibých jedinců,ale hlavně pro ty,které zajímá jak to na čáře doopravdy chodilo (civilní spektrum čtenářů) a pro ty,kteří ví,jak to chodilo (bývalí pohraničníci). A proto je ku prospěchu věci nevynechat i takové,byť pro PS nepříjemné,detaily.
Víc nemám co dodat.
ADMIN.
Stenlly (Karel - Mail - WWW)
Odpovedel jste pouze castecne na otazku jazykovedce. Vojak byl potrestan. Ale JAK?
re - Karel (stenlly - Mail - WWW)
Já považuji svoji odpověď na tomto portále za dostačující. Jestli Vy ne - váš problém.
re.Karel II (stenlly - Mail - WWW)
Jestli jste trošku chápavý - tak určitě od vojenské prokuratury Č.B. nedostal jen tytyty.
Pro BK (Jan - Mail - WWW)
Možná Ti přijdou moje závěry, nebo názory, poněkud příliš zaměřené na hodnocení vojensko- strategických hledisek událostí (dopadů) té doby. Nicméně veškerá zásadní rozhodnutí učiněná jak "Východem", tak i "Západem", vycházela především z těchto hledisek a abych tady nějakým způsobem rozebíral politické dopady, na to se jednak necítím na rozdíl od jiných dostatečně fundovaný a také si myslím, že to je diskuze o loňském sněhu. Z toho důvodu se tady také veškerým tzv. ideově-politickým diskuzím a hloupým spekulacím typu proč pohraničníci Maxovi prostřelili nohu, snažím vyhnout, tedy pokud je to možné. Jsem si také vědom, že někdy bezděčně, někdy záměrně utíkám od tématu a někomu se to nemusí líbit.
Pokud se týká konkrétně občanů NDR a jejich motivace k útěkům, nevím co bych k tomu ještě dodal. Osobně to zcela chápu a kdybych se narodil Němcem, tak bych také asi moc nepřemýšlel o tom , ve které části Německa bych chtěl žít. Na celé věci mi jenom vadil ten jejich neuvěřitelný hazard se životy svých blízkých , hlavně malých dětí.
Zdravím !!

Bývalým vojákem jsem byl jen pokud jsme byl vojákem v záloze, vyjma ZVS. Nicméně všechny věci týkající se strategie a taktiky armád, jednotlivých druhů vojsk ( včetně Československé PS, kde jsme měl tu čest jako voják 2 roky sloužit a vůbec se za to nestydím) a vojenských uskupení po celém světě, včetně výzbroje a výstroje, mne dost zajímají a je to můj koníček. Je tedy zřejmé, že z toho pohledu jsou také formulovány některé moje příspěvky
Jsem laik (karel Runkas - Mail - WWW)
a problematiku OSH znám jen z části a zprostředkovaně. Nepopírám, že bývalí pohraničníci mají mé sympatie ale jejich činnost hodnotím v kontextu doby. Jsem dalek toho, spekulovat, zda si někdo částku X DM nenechal, zda někdo střílel úmyslně či nikoliv. Každý příběh je poučením a pochopením problematiky. Tedy pro toho, kdo chce. Nabízí se přísloví: "podle sebe,soudím tebe".
Recesisté, kteří za každou cenu chtějí PS dehonestovat by už mohli pochopit marnost svého počínání a dát pokoj.Na druhou stranu diskuzi "OBOHACUJÍ".
pro Karla (Jan - Mail - WWW)
Někde jsem, slyšel, že ten vojáček dostal 7 "ostrých", z toho jednu do nohy. Vše před nastoupenou rotou na návsi v Kvildě, za přítomnosti funkcionářů MNV a dalších hostů.
Stenlly (Karel - Mail - WWW)
Dobre. Tak nejsem chapavy jako Vy. Tak jaky byl ten trest? Jestli je to s tou vojenskou prokuratorou vubec pravda. Uz bych se nicemu nedivil.
Maják (Jindra - Mail - WWW)
Video, které není přímo k příběhu, ale je k tématu od času 3,48 min. http://www.youtube.com...re=related
Vkládám sem odkaz jen pro to, že mě fascinuje, jak dokáže být český člověk všímavý a uvědomělý. To se pak narušitelé jistě chytali jedna báseň.
For ADMIN
Příspěvek vkládám poprvé, i když vaše stránky pravidelně sleduji a jednotlivé příspěvky poctivě čtu již několik let. Tohle video mně prostě přišlo, s tím odstupem spousty let, humorné. Velice se mně líbí jak je blog tvořen a hlavně, že jsou zde stále nové příspěvky, což je jeho hlavní devízou. Jsem již z generace, která měla povinnou vojnu jen jeden rok, proto se zde ani moc nechci pouštět do debat pod články, aby mně nebylo vytýkáno, že jsem dobu socialismu zažil jen jako dítě, což je pravda. I když si myslím, že i naše generace má právo na své názory. Bohužel je škoda, že je zde jen velice málo přispěvatelů, kteří dokáží články hodnotit s chladnou hlavou a názory jsou spíše radikální a to ať na jednu stranu barikády nebo na druhou. Paradoxně i přes to mě nemrzí najít si v hojné diskuzi vyjádření těch rozumně smýšlejících. Né se vším musím souhlasit, ale mohu to respektovat. Takže vám děkuji, že je stále co číst, nad čím dumat a posléze polemizovat.
(Michal - Mail - WWW)
Pri čítaní tohoto článku som si spomenul na podobnú udalosť. Stalo sa to myslím na začiatku roku 1977.Niekedy okolo 23.00.hod. bol zaznamenaný signál na SIS.načo bola vyslaná poplachovka na preverenie úseku z ktorého signál prišiel.Po preverení úseku sa poplachovka vrátila na rotu.Asi po hodine bol vyhlásený pohraničný poplach,už si nespomínam dokedy trval,ale keď skončil tak sme sa dozvedeli,že boli zadržaný dvaja mladý východný Nemci.Po čase sme sa dozvedeli ako prebehlo zadržanie.Teraz si už nespomínam ako vyvolali prví skrat,len že po spôsobení skratu na SIS,sa vrátili naspäť do lesa,kde sa schovali a sledovali ako hliadka preverila úsek z ktorého signál prišiel.Keď hliadka odišla chvíľu počkali a potom preliezli cez signálku vyšli na cestu a pokračovali smerom k Nemecku.Asi po osemsto metroch sa dostali na rázcestie,ak by sa pustili vpravo dostali by sa do Nemecka,lenže oni sa dali doľava až prišli k budove bývalej roty v ktorej bola skupina prekrytia.Vošli dovnútra v domnení že sú už v Nemecku a tam ich zadržali.Pri ďalšom vyšetrovaní vyšli najavo ďalšie skutočnosti:Poplachovka po preverení úseku sa spojila s obsluhou ústredne a spôsobila tri kontrolné skraty a vracala sa na rotu.Keď mladý Nemci preliezli cez drôty signálky a spôsobili skrat,obsluhujúci ústredne si myslel že je ešte od poplachovky takže nič nehlásil začo dostal ak ma pamäť neklame štrnásť ostrých,a skupina prekrytia zato že boli všetci v budove a nikto na stráži ako to malo byť,tak veliteľ skupiny prekrytia bol odmenený dvadsaťjedna ostrými. Aj takéto odmeny sa občas ušli za zadržanie a nielen hodinky s venovaním.
Re: Maják (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
No vida,to byla krásná spolupráce místního obyvatelstva,lidové samosprávy a pohraničníků. Jediné oko na HS PS OSH jistě nezůstalo suché :-)

Ale,teď vážně.
Děkuji Jindro za hezký komentář/příspěvek. Vím,že na weblog Pohraničník nechodí jen bývalí pohraničníci,vojáci ČSLA,sympatizující, nebo naopak ti,jenž nemůžou přijít ochráncům státní hranice z dob Československa na jméno, ale i mladší generace,která už reálný socialismus nezažila (nebo jen jako děti). I pro ně tyhle stránky děláme. Marná sláva,dnešní masmédia už zase překrucují fakta a lžou jak Radio Jerevan a tak si fakta ti zájemci,které myšlení nebolí,musí najít jinde.

Zachovejte webu Pohraničník přízeň,Jindro a budu se těšit na Vaše další komentáře či názory.
ADMIN.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Odpovedi jsem se nedockal tak se spokojim s tim, ze byl vojak potrestan vojenskou prokuraturou. Samozrejme, ze vite jaky byl trest jenom to tajite. Asi mate vazny duvod. Anebo to bylo vsechno jinak? Ja vim, ze mate dobrou pamet soude podle Vasich pribehu, ktere rad ctu ( bez ironie ), ale kdyz se Vam neco nehodi do kramu tak si zkratka uz nepamatujete malickosti. Vsechno se to prece udalo uz tak davno.
jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Ano vím jaký dostal trest. Vzhledem k tomu,že šlo skutečně o nešťastnou náhodu (věřit tomu nikdo nemusí jak je tady zvykem) z pohledu prokuratury nedbalost ze strany pohraničníka. Byl trest poměrně tvrdý i když šlo o podmínku. Zároveň odvelení od PS. Odpovídám Vám jen z důvodu ,že nechci být považován za manipulátora. A důvod nerozvádění - je to můj kamarád z dob PS!! Myslete si o mě co chcete ,ale jsou okamžiky ,které nepřekročím. To není zbabělost, to je lidskost ve vztazích. Mohl bych klidně odpovědět , že dostal 2 roky s podmínkou na 3 roky. Vlk by se nažral a koza zůstala celá touto mojí odpovědí. Jen senzace chtiví lidé kteří chtějí svým způsobem zdiskreditovat službu pohraniční stráže.Trvají na odpovědi za každou cenu. Což jsem konkrétně u Vás zažil mnohokrát! Píšu své vzpomínky tak jak se staly!! Nemám v ůmyslu s někým a ničím manipulovat, vylepšovat pohled na službu pohraniční stráže ( důvody už odpověděl za mne ADMIN). Když ještě budu psát - příběhy napíšu je tak jak já budu považova za vhodné a přispívající na tyto stránky!
pro Jazykovedca (Alex - Mail - WWW)
Jak byl vojak potrestan jsem tu napsal, ale Admin to smaznul. Spis k pripadu je v Archivu MV bežně k nahlednuti. Jestli te to zajima, ozvi se na mail a ja ti poslu detaily.
Žofíňák - enderáci. (BK - Mail - WWW)
Zdravím Vás pane Žofíňák,
chtěl bych se Vás zeptat, jak jste to myslel s tím "dočasným" umístěním sovětských vojsk v ČSSR a NDR? Jde mi o to slůvko "dočasně". Zda bylo myšleno ironicky /po srpnu´68 bylo toto slůvko u nás dosti zprofanováno, říkalo se mu /žertovně/, myslím, "jednotka věčnosti"/ a nebo v jeho pravém smyslu /na určitou, omezenou dobu/? V NDR sovětské jednotky "dočasně" nebyly! Vlastně byly, jak se později ukázalo. Začátkem osmdesátých let to ještě nikdo nevěděl. Ve východním Berlíně mělo sídlo velení sovětských vojsk skupiny "Západ". Není bez zajímavosti, že tam plánovali odstranění Gorbačova z postu generálního tajemníka KSSS. Ono se jim v tom Německu, i když východním, velice líbilo. Domů se jim nechtělo!
K těm mapám, které měl "téměř každý, zadržený občan, nebo skupina z NDR" u sebe. Tak tam bych to netypoval na jistý způsob přivýdělku "každé berlínské hospody". Zde bych to viděl jako "rukopis" STASI. Ta měla v "repertoáru" celou škálu roztodivných kliček a "kulišáren", jak se dostat slušným občanům, když to bylo třeba, na "kobylku". Už jsem to jednou říkal, žádná špatnost jí nebyla cizí!
Ještě malá poznámka k těm 16,5 tis. DM. V té době to byla veliká částka a udivuje mě, jak ti hoši byli schopni ji dát dohromady. Ale berme to, jak nahoře napsáno, že vše proběhlo úředním způsobem. Ta suma přešla do NDR s těmi hochy a tam, bez jakýchkoli pochybností, propadla státu! Jestliže v ČSSR bylo držení cizích valut trestným činem, tak v NDR tuplem.
Mějte se pěkně.
ohlédnutí (J.Z/v zaloze - Mail - WWW)
Přeji hezký den.Přátelé mě upozornili na Vaše stránky. Neváhal jsem a jako příslušníka bývalé pohraniční stráže sloužící v letech 1973 - 1975 na Budějovicku , mne tato informace potěšila. Mnoho příběhu oživilo i mé vzpomínky na vojnu u PS. Jsou krásné a někdy strhující svým dějem. Příběhy mne vrací do doby vojenské základní služby , kdy naše služba nebyla lehká , ale krásná svoji podstatou přátelství, které zůstalo někdy až do dnešních dnů a projevuje se při setkání v. Trocnově. Zaraží mne však jedna skutečnost! Tyto stránky ,jak jsem někde četl ,jsou věnovány službě Pohraniční stráže od roku 1951 - 1992. Udivuje mne velká řada příspěvků , které vůbec nesouvisí s tématem nebo příběhem vloženým na stránky. Jsou zavádějící , tendenční a svoji podstatou nesouvisející s tématem. Proč majitel stránek připouští diskuzi o tancích , zánik obcí v pohraničí , kdo je vinen či nevinen, kdo je členem jaké politické strany , náboženství, kdo utekl za hranice a žije si lépe než tady v Česku a pod.? Proč nějak neusměrňuje diskuzi vkládáných příspěvků . Někdy demagogické příspěvky znehodnocují vložené vzpomínky , projevuje se to i v cílených urážkách jak na jednotlivé osoby tak bývalé pohraničníky. Jako může posloužit vzor diskuze mezi jazykovedcem a Petr.P využívajíce své vzkazy k napadání autora článku : Max a Lukas a některých dalších Jsou to urážky jak zasahujících pohraničníků ,ale i autora článku. Tito lidé vůbec netuší jaká byla opravdová služba pohraniční stráže, žijí jen v úrovni devastující teorie ,pohanit všechny a vše. Postřehl jsem ,že opravdových příslušníků pohraniční stráže se málo přidává do věcné diskuze. Tím je dán prostor těmto lidem , zahlcených nenávistí k naší minulosti. Ano je demokracie ,ale ne anarchie. Nedivím se , že řada vkladatelů je znechucena postojem majitele v benevolenci diskutujících. Dovolím si majiteli stránek navrhnout - někdy méně ale kvalitních příspěvků k danému tématu je více , než nic neřešících a hloupých příspěvků z jen důvodů zviditelnění některých diskutujících.
Přesto přes některá negativa co jsem napsal, věřím v tyto stránky. Děkuji všem , kteří tvoří příběhy, za jejich práci vloženou do sepsání. Snad majitel stránek připustí veřejně , moji úvahu. Někdy je lepší krutá pravda než příjemná lež. MNOHÝM ZNÁS JEŠTĚ DNES ZŮSTALA HRDOST SLUŽBY U POHRANIČNÍ STRÁŽE , NE PRO NÁZOR ,ŽE JSEM BYLI BOLŠEVICKOU SLOŽKOU. ALE PRO ODLIŠNOST POSTOJŮ SMĚŘUJÍCÍ KE SPOLEHLIVOSTI ,KAMARÁDSTVÍ , SOUDRŽNOSTI ,ČESTNOSTI KTERÉ BYLY V TVRDÝCH PODMÍNKÁCH SLUŽBY PS. PROTO PROSÍM MAJITELE - DRŽTE SE TĚCHTO VLASTNOSTÍ . Ve svých vzpomínka uvádíte,že jste též bývalým příslušníkem PS. Můj příspěvek bude-li zveřejněn, vyvolá reakce. Své názory a postoj jsem zde vyjádřil. Náš život z pohledu času je pouhou milisekundou v tomto světě. Jen ignoranti nechápou pojem času. Stačí jen pár vteřin a náš život se změní nebo pomine. Děkuji předem za zveřejnění. J. Z.
Re: ohlédnutí. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Je vidět, J.Z.,že tady nejste dlouho.
Jinak by vám neuniklo,že určitá opatření ke zkvalitnění diskuze k článkům už zde proběhla. Nebudu to znova probírat,můžete si sám dohledat zpětně ve starších diskuzích.

Nicméně,weblog Pohraničník,jehož jsem zakladatelem a Adminem stojí na poněkud jiných základech,než třeba web Klubu českého pohraničí. Já jsem měl možnost zažít jako důstojník službu na čáře u PS i život v reálném socialismu. A ač je mé politické přesvědčení řekněme levicového rázu,nepatřím k nějakému tvrdému jádru a proto i přes již dříve přijatá "režimová opatření" dávám diskuzi pokud možno volný průběh a omezuji/odstraňuji jen ten nejhorší balast,osobní invektivy a vyložené bláboly mimo téma.
A takhle to,aspoň zatím,zůstane.
ADMIN.
Jan (BK - Mail - WWW)
Děkuji ti Jene za odpověď. Mám zato, že bychom se, v podstatě, dokázali shodnout a v našich názorech našli dost společného.
Co se týká motivace občanů NDR k útěku, ale hlavně hazardu se životy, tak na to Ti odpovědět nedokáži.
Mám ale v zásobě jednu historku, podle které se snažím řídit, když mě něco "žere" na duši a nevím si s tím rady. V krátkosti ti ji přetlumočím. Možná, žes viděl, svého času, nebo víš o co se jedná, film "Ve službách papeže". V jedné scéně sedí Michelangelo v knajpě u vína. V hlavě se mu honí nepříjemné myšlenky. Už nějaký čas pracuje na malbě stropu Sixtinské kaple dle papežových představ, což se mu velice příčí a vše se v něm bouří. Vždyť ten papež nemá o umění zbla ponětí! Je ale mocný a protivit se mu je nebezpečné! Napije se vína a hned ho vyplivne. Vždyť je kyselé! Zavolá hospodského a ten jde a celý sud s tím kyselým vínem rozbije -"Když je kyselé, tak ho vylej!" To je Ta myšlenka! Michelangelo jde a veškerou práci, co doposud na tom stropě vykonal, poničí.
Tak to bylo i v mém případě. V srpnu´68 to byla pro mne "rána palicí" do hlavy /možná mi v té hlavě od té doby trochu "straší"/ a pak přišla "Normalizace". Pro mě to "kyselé víno"! Stále jsem doufal, že se něco přihodí a věci se obrátí k lepšímu, ale to "víno bylo čím dál kyselejší", až jsem jednou řekl - "Dost! Hochu, ty máš na víc, než chlastat jenom kyselé víno! To ať si chlastá ten, komu chutná!" A šel jsem.
Tak to asi bylo i s těmi občany NDR. Určitě žádný neplánoval předem, že to celé skončí katastrofou. Když už se jednou dáš na cestu, tak jdeš a může se stát, že při tom překročíš "všechny meze" a momentální situace se pro tebe stane nezvladatelnou. A zpět už to nejde!
Smutné je, že se nikdo, z tehdy odpovědných, nezamyslel nad tím, proč tolik lidí dává, nebo chce dát i za cenu takových rizik, tomu systému "sbohem". Jestli to náhodou neleží na tom systému samotném a ne na těch lidech? Jestli zamyslel a zavíral před tím oči, tak o to je to horší!
Ještě Ti povím jednu zajímavost, se kterou se režim v NDR asi moc nechlubil. Nevím, zda Ti je známo, že NSR "vykupovala" od NDR politické vězně. Pro NDR to byl lukrativní kšeft! Cena se pohybovala, podle různých kritérií, jako věk, vzdělání atd., v řádu desítek tisíc DM za kus! Sumy to nebyly malé.
Jeden příklad za všechny. Před časem odvysíláno v německé televizi. Rodina se dvěma dětmi zadržena v ČSSR, v "inkriminovaném pásmu". Předána STASI k dalšímu "nakládání". Rodiče odsouzeni do vězení, děti předáni do náhradní výchovy! Dojde k vykoupení rodičů, ti se dostanou do NSR. A nyní si představ situaci; lidé, po všech těch útrapách, šikanách a ponižování, se statutem občanů, ne 2., ne 3., ne x-té kategorie, ale toho nejhoršího "dreku" v NDR, se stanou, z minuty na minutu, svobodnými občany NSR, kterých si stát váží jako každého jiného občana a je s nimi nakládáno, jak se se slušnými lidmi patří.
Nemám už, momentálně, co bych k tématu NSR/NDR dále dodal, tak si myslím, že můžeme naši diskuzi, pro tentokrát "odfajfkovat". Těším se, že se zase, někdy v budoucnu, opět, při nějaké diskuzi, setkáme. Ať už na toto téma, nebo i jiné.
Měj se pěkně.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Hned jsem vedel, ze zatim neco vezi. Ruka ruku myje to plati za kazdeho rezimu. Bude Vam vadit kdyz zjistim v archivech skutecnou vysi tresu a zverejnim to tady? Urcite to zajima hodne diskutucich. Jde o infomaci pristupnou verejnosti takze zadne Prisne Tajne jak byste si pral.
Pro: Jazykovedec (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Nemyslim si,ze by vec stala tak,co si Stenlly preje a co ne.
Pokud se validnich informaci dopatrate,bude to jen dobre a klidne je zde muzete uvest. Jde jen o to,aby takove informace byly podlozeny vyhledanim zaznamu v archivech a ne jen vykriky do tmy typu: "co kdyby ho strelili do hlavy".
Doufam,ze si rozumime.
ADMIN.
ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Rozumim. S tim strelenim do hlavy do bylo prehnane. Pokud budu mit cas a informaci naleznu na oficialnim zdroji a radne dolozenou jsem rad, ze tu bude misto pro zverejneni. Vzdyt jde jen o pouhy fakt a vlastne i doplneni chybejiciho udaje v jinak zajimavem ( bez ironie ) pribehu.
ohlednuti J.Z. v záloze (Petr P. - Mail - WWW)
To, že režim 1948 - 1989 byl zločinný - na tom se asi bez problémů schodneme. Někteří lidé tomuto zločinnému režimu sloužili (zcela dobrovolně podepsali VZP po absolvování základní služby), a jsou na to příslušně hrdí a ještě se tím chlubí. A jsou lidé, kteří tomu režimu sloužili a stydí se za to, a nechlubí se tím. Zdejší Admin, ač sloužil na hranici pouze nějaké čtyři roky a dosáhl hodnosti a funce, že by se mnohým z nás musel nejprve zahlásit a požádat o to, zda smí vůbec promluvit, dává prostor oběma stranám, za což je nutné mu poděkovat a toto ocenit. Na druhou stranu ne vždy dokáže správně vyhodnotit, co je blábol, validní informace, nebo co hraničí "o té Karkulce s červeným čepečkem".

Můžeš přísahat třeba tisíckrát na to, jak budeš bránit socialismus a KSČ a položíš za ně třeba i život, ale když pak v lese potkáš vystrašenou rodinku se dvěma malými dětmi, tak se projeví tvůj opravdový charakter. Budeš se divit, ale znám mnoho pohraničníků, jak záklaďáků, tak důstojníků, kteří se do podobné situace dostali a přesto je nenapadlo ihned střílet proryv hranic, volat poplachovku a pouštět Žeryka na volno, ale podle situace ty lidi úplně v klídku buď vrátili mimo HP, nebo, když už byli za SIS, tak jim poradili a pomohli jak dál. Zkrat na SIS - těch jelenů tam bylo .... Bohužel, málokdo se pochlubí tím, že vlastně jednal proti přísaze, ale zbylo v něm něco lidského a dobrý pocit, že těm lidem nezkazil celý život ve prospěch vedoucí úlohy jedné neomylné strany. Na druhou stranu jsou lidé - pohraničníci, kteří když jednou do měsíce nedodali někoho do vazební věznice, tak z toho byli úplně mimo. To je přesně ten rozdíl mezi autorem článku, který sem přispívá téměř denně a chlubí se jaké neuvěřitelné příběhy na hranici (rozuměj Kvildě a Českých Žlebech - dál se nedostal) prožil, a třeba Mojdou Kab.tem z Prášil nebo Ferkem Špir.em ze Stožce, kteří by o hranicích mohli napsat romány, veleli rotám na celé západní hranici, a sem nenapíší z principu ani čárku.
Re: ohlédnutí. - Petr P. (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Pro Petr P.
V rámci svobody slova a volného šíření informací,napište nám zde prosím,jaké hodnosti a funkce jste za své kariéry dosáhl vy.
Též by mě zajímalo,jak dlouho jste sloužil a případně,jak jste se VY osobně postavil "zločinnému režimu" na odpor.
Nicméně se tak nějak domnívám,že sloužit v ozbrojených silách ČSSR a zároveň jej označovat za zločinný je přinejmenším, mno,řekněme schizofrenické.
ADMIN.
re jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Souhlasím se zveřejnění ale od podmínkou ,že formou příběhu přes ADMIN dát průkazný materiál např. fotokopie protokolů z jednání prokuratury. Protože v případě pouhého napsání ,že jste zjistil to a to není argumentem. Takové texty jdou kdykoliv zkreslit a zmanipulovat vkladatelem..
re-Petr.P / ohlédnutí (stenlly - Mail - WWW)
Že se rád zkrýváte za silná slova , že měníte své jména při vkládání do diskuze je mě známo. Ale že klesnete až tak hluboko a mnou vložené dle vás neuvěřitelné příběhy považujete za mé vychloubání tomu se opravdu nestačím divit. Opravdu by mne zajímala podstata Vaší nenávisti vůči mě a příběhům. Nikdo Vás nenutí mé příběhy číst , které pak hltáte s otevřenou pusou v hlavě Vám to šrotuje jak co nejlépe a hlavně moudře vše glosovat. Proč nejste tak zaujatý vůči dalším vkladatelům. Ale na toto asi neodpovíte. Jinak opět nemáte pravdu v argumentaci ,že jsem se nedostal dál jak na Kvildu a České Žleby. Další 2 roky jsem zastával zodpovědnější funkce než byla rota PS na hranici. A potom dalších 15 let. Ale při své chytrosti si to určitě máte možnost zjistit. A jinak už mne unavuje číst vaše výkřiky do tmy na moji osobu. Proto rád ukončím diskuze v okruhu témat kolem mé osoby. Moudřejší ustoupí ..... zůstává. :-)
Co se řeší? (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Dost dobře nechápu, co se tady řeší. Vyčerpaný, vynervovaný kluk, kterému vyšla nemířená rána a zasáhla narušitele do nohy. Samozřejmě, že de jure je pochybení na jeho straně, ovšem jsou zde také polehčující okolnosti včetně nízké společenské nebezpečnosti činu (bráno tehdejším pohledem). Takže, jestli v tomto případě a vzhledem k okolnostem, neopatrný voják vyfásl podmínku, lze považovat trest odnětí svobody s podmíněným odkladem jako přísný. Samozřejmě, že jsem si vědom kritiky, která se na mou hlavu pro tento názor sesype stran místních "pravdomilců", možná i bývalých prozřelých funkcionářů, kteří by rádi, aby se jim služebně mladší zařazovali...Naopak se vsadím, že lidi, kteří čárou prošli a do podobné situace se mohli kdykoliv dostat, možná i dostali, se na celou věc dívají stejně.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Budu se snazit vse zajistit k Vasi spokojenosti. Kdyz uz to nemuzete tady napsal sam.
(John - Mail - WWW)
Vidím, že jsem dotazem ohledně prostřeleného lýtka rozpoutal pěkný flame, což jsem rozhodně neměl v úmyslu.. Zajímá mě historie OSH a nic není jen černobílé, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Trochu off topic - neporadí mně někdo, kde by se daly sehnat dobové fotky z 80. let z žel. přechodu Pomezí nad Ohří - jedná se o místo, kde probíhala kontrola vlaků.
John (Veterán 46 - Mail - WWW)
Podívej se na "vojensko.cz" do dobových fotografií OPK Pomezí nad Ohří. Třeba tam najdeš co hledáš.
re-co se řeší? / Z.N. (stenlly - Mail - WWW)
Jde o snahu některých vkladatelů provést hon na člověka který v nešťastné náhodě a chvilkovém selhání udělat osudnou chybu za kterou byl pak potrestán , dál pak za každou cenu na těchto stránkách vytvořit senzaci uvedeného skutku. Další snahou je asi mě přinutit odkrýt více o vině pohraničníka. Proto ty spekulace např. prostřelení hlavy .. Alex i jazykovedec hovoří o vyhlednání v archivu MV. Alex dokonce psal ( ADMIN asi smazal ) k jakému potrestání došlo i toto jsou od nich spekulace.Nešťítíse ani urážek při těchto spekulacích . Já je při jejich spekulacích nechám. Doufám ,že mne předloží výsledky archivní pátrání. Né výmysly a bludy. Předesílám předem , že jsem na jejich výsledek opravdu zvědav. Případ se totiž projednával o něco později, ne v souběhu řešení jak a co se zadrženými .Ve spise prokuratury může být maximálně uvedena spisová značka k uvedenému zadržení, jsem zvědav na číslo jednacího spisu u prokuratury a na jméno třeba jen inicály! Nemají se totiž čeho chytit !Proto snaha jazykovedce přinutit mne k odpovedi :-) Už se těším na jejich další nepravdy,spekulace ,lži o případu potrestání pohraničníka. Mnozí kdo jejich odpovědi čtou , jim na jejich bludy skočí. Ale kdo zná jen trochu systém trestního řízení a postup ví jak probíhá řízení.
co se řeší ? (karel Runkas - Mail - WWW)
Někteří by uvítali, že odpovědný voják dostal opušťák aby pak mohli na tomto případu dokumentovat "zločinnost" PS. Při zvěřejnění trestu (od stenllyho), by spekulovali, že trest je mírný a zase by se polemizovalo nad snahou něco "ututlat". Proto chápu autora, že na otázku o výši trestu neodpovídá. Podobné otázky mohou pokládat jen ti, co se nikdy nedostali do podobné vypjaté situace. Osobně si myslím, že dotyčný byl dostatečně potrestán už tím vyšetřováním a výčitkami snad na celý život.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Pritom by stacilo rict vysi trestu. To je to jedine co se tady RESI! Stacilo tak malo, ale takhle se tady asi zverejni nejen vyse trestu, ale i plne jmeno a dalsi pro Vas neprijemne udaje. Nedelam si iluze o vojenske prokurature protoze ta to cele zahrala do oficialni verze, kterou jste nam tady predlozil. Ale to neni dulezite takova byla doba. Podle Vaseho posledniho prispevku je jasne, ze Vam dost zalezi na tom, aby se v tom nikdo nestoural.
Pro: Jazykovedec. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Musim vas trochu zklamat, Jazykovedce.
Deklaruji zde jako ADMIN svobodu slova pri vyjadrovani ruznych nazoru v ramci diskuze.
Ale,jak uz jsem drive uvedl, weblog Pohranicnik se nikdy nestane platformou pro dehonestaci byvalych pohranicniku. A tuto skutecnost znovu zduraznji.

Tudiz na publikovani plneho jmena a obdobnych udaju v tomto pripade klidne zapomente.
Vyjimku muzu ucinit pouze u osob zesnulych,nebo od tech,kteri k publikaci těchto udaju dali svoleni.
Dekuji za pochopeni.
ADMIN.
re-jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Co zas zde plácáte o tom,že nechci aby do toho někdo šťoural !! Žádnou verzi jinou verzi než zmíňka o podmínce odemne není. Ale Vy říkáte že vše zjistíte!! Co zjistíte a zveřejníte je na Vás ! Já vědět výsledky nemusím - já je znám !! Záráží mne i to,když už nevíte kudy kam ,snažíte se alespoň zdiskreditovat už i prokuratůru. Nevkládejte do svých příspěvků ,že Vám chci v něčem zabránit. Můj důvod nezvěřejnění jsem napsal. Co uděláte Vy nebo Alex , nebo Petr.P neovlivním !!
Pro Jazykovedce ( - Mail - WWW)
V Archivu MV v Kunicích u Brna jsou uloženy všechny Pohraniční knihy rPS Kvilda. Jestli se událost stala, tak jak je uvedeno v příběhu, pak vše musí být uvedeno s detaily i jmény v této / těchto knihách. Stejně tak i v archivních dokumentech 7. bPS Sušice. Potvrdí-li se, že se událost skutečně udála a budou-li jména pohraničníků ze zadržení, v archivu prokuratury to bude již hračka. Protože Stenlly je na výsledek "opravdu zvědav", tak se lze domnívat, že ta událost byla trochu jinak než je uvedeno v příběhu.

Každopádně to, že se čtenáři musí sami pídit po informacích {na PŠM se tomu říkalo samostudium}, dodává tomuto Blogu zcela nový a netušený rozměr. Admine, dobrý nápad, dík.
(Dan - Mail - WWW)
Přiznám se, že moc nerozumím tomu proč se stenlly tak brání tomu uvést tu výši trestu..... jo kdyby po něm chtěli jeho rodný číslo, tak to bych chápal, ale tenhle údaj mi přijde zcela k věci.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
pro Stenlly
Zdiskreditovat prokuraturu nemusim. Ta byla zdiskreditovana sama o sobe a to Vy dobre vite. A o tom jestli Vy jste zdiskreditovan se nebudu vyjadrovat, abych nebyl smazan.

pro ADMIN
Jste tady velitel a ja to respektuji. Myslel jsem jen, ze pokud rozsudek tehdejsiho soudu byl pravomocny mel by zaroven byt pristupny siroke verejnosti a proto to nepovazuji za dehonestaci byvaleho pohranicnika. Vzdyt ten roszudek musel byt uveden urcitou dobu i v jeho vypisu z trestniho rejstriku, ktery treba mohl byt po nem pozadovan z duvodu zamestnani takze se nejednalo o utajenou skutecnost. Pokud "skutecne" dostal podminku tak zaznam sel ven z rejstriku po tom, co se ve zkusebni dobe (podmince) osvedcil. Takze dnes ma zaznam cisty pro verejnost, ale ne potrebu soudnictvi protoze kdyby znovu stanul pred soudem tak zaloba vystoupi s faktem " v minulosti jiz soudne trestan". Kdo jednou mel pruser tak to s nim jde porad, ale to je i jinde ve svete.
to Stenlly / Archiv (jazykovedec - Mail - WWW)
Mozna, ze Stenlly bude Archiv MV v Kunicich u Brna vydavat za neverodny a zmanipulovany zdroj, ktery byl dodatecne upraven v jeho neprospech.
ad Max a Lukas (Martin - Mail - WWW)
Zdravím. Čtu tohle forum jen zřídka. V každém případě musím říct, že jak jsem příběh četl, držel jsem těm klukům palce. Minimálně střední generace (kam patřím) ví, jaká realita v NDR existovala, jak se tento stát choval k vlastním občanům. To, že byli pohraničníky zadrženi, nepovažuji osobně za žádné hrdinství těch pohraničníků - spíš za jejich ostudu. Ale pokud se někdo je schopný "chlubit" tím, že někomu znemožnil útěk do normálních poměrů - vypovídá to jen a jen o jeho charakteru.
Od Admina pro Jazykovedce (a dalsi kritiky Stenllyho). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Jazykovedce,
vase dva dalsi prispevky uz jsem do diskuze nepustil,nebot jejich jedinym obsahem byly invektivy vuci Stenllymu a usoudil jsem,ze pro diskuzi nejsou prinosem.
To plati i pro pripadne dalsi prispevky tohoto druhu od ostatnich navstevniku weblogu.

Pohár mé trpělivosti a tolerance právě přetekl. Nechte už Stenllyho na pokoji. Uvědomte si laskavě,že nebýt jeho příběhů a článků,nemáte o čem (někteří z vás) pokrytecky mudrovat.
Howgh!
ADMIN.
Martin (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
No a teď si na druhou stranu představte rodiče nás pohraničníků. Kluka jim v devatenáct-ještě se ani pořádně neholí-odvedou pár měsíců po vyučení nebo po škole z domova. Na dva roky, a do prostředí, které se s nimi v žádném případě nemazlí. Do prostředí, kde se velí, střílí, kdy jsou kluci postaveni před velice nelehká životní rozhodnutí. Z jedné strany mají za zády protizákonně jednající osoby, včetně ozbrojených grázlů, z druhé bdělým okem jejich službu sledující krvavé oko vojenského prokurátora. Do prostředí, kde se jednoduše počítá i se ztrátami. K tomu zprávy z rádia RFE a různé zkazky, kde a po kom se na hranicích střílelo. Zkrátím to: Komu si myslíte, že by tihle rodiče, ale i kamarádi ve Stenllyho příběhu tehdy drželi palce? A ještě jednou: 16. 500 Dm u sebe tehdy nemohl mít žádný studentík. To byla promyšlená akce s bůhvíjakým pozadím.
(Marek - Mail - WWW)
Dobrý den,článek jsem přečetl jedním dechem to se přiznám,ale jenom je škoda,že skončil tak špatně.Oboum jsem držel palce a pronásledovatelům přál at někde přinejmenším zabludí.No bohužel pes je pes a čich má lepší než člověk.Osudové je,že zadržení proběhlo nějakých 200metrů od hranice tedy již na dohled cíle.Jenom je otázkou, zda by štvanice skončila u hraničních kamenů či ne.Ja bych si prubnul,že těžko opušták je opušták a celá akce mohla skončit ne prostřelenou nohou,ale i kulkou do zad.S přetahováním postřelených zpět za čáru má přeci PS také zkušenosti,nebo ne?
pro Zdeněk Nagovský ( - Mail - WWW)
No to si živě představuji co by asi řekli rodiče těch 19ti letých kluků a hlavně co by řekl prokurátor, kdyby se dozvěděli jak to na našich hranicích OPRAVDU chodilo. Viz příběh:

http://pohranicnik.bloguje.cz...php

Takže podle Tebe je OK, že v době hraničního poplachu nechá velící funkcionář rory Pohraniční stráže nastoupit vojáky základní služby a nechá mezi nimi kolovat láhev vodky ??? Tedy vlastně pít vodku na rozkaz ???

Jinak prosím přestaňte s tím gotwaldovským "... promyšlená akce s bůhvíjakým pozadím". V roce 1974 bylo možné 16.500,- DM předat do zahraničí úplně jinými způsoby než nést je v batohu přes pramen Vltavy.

Admin tu neustále zdůrazňuje, jak nepřipustí discreditaci Pohraniční stráže, což mu naprosto schvaluji. Ale kdo o hranicích vůbec nic neví a třeba se narodil po r. 1989 a náhodou zavítá na tyto stránky, tak musí opravdu koukat jak puk, co se na hranicích dělo. Bohužel tito lidé to nevnímají jako jeden neobvyklý příběh Stenllyho, ale jako zcela běžnou denní praxi Pohraniční stráže.
Pre Martina. (Michal - Mail - WWW)
Neviem ako to chodilo v bývalej NDR.Ja som žil v malej dedine na Slovensku. Mal som tam priateľov s ktorými sme po práci chodili športovať,na zábavy občas na výlety a zájazdy.Okolo žili ľudia ktorí sa navzájom vážili a ak bolo treba pomáhali si.Mal som osemnásť a o politiku som sa vôbec nestaral.Je pravda že občas som počul že niekto išiel na zájazd do zahraničia a zostal tam tak ako aj moja spolužiačka,hoci u nej neviem dodnes prečo tak spravila,lebo mala všetko na čo si spomenula. No a potom keď som sa dostal k pohraničnej stráži,bral som to tak ako som to vtedy cítil:prečo niekto jednoducho nejde do zahraničia na zájazd nezostane tam? Neveril som že by niekto čo nič nespáchal riskoval svoje zdravie alebo dokonca život útekom cez stráženú hranicu,lebo každý v bývalom Československu vedel že hranica ja strážená.Takže neviem prečo by sa mali bývalí príslušnici PS.hanbiť.Beriem to z toho pohľadu ako som to cítil v tom čase.
Mail? (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Vy jste milý Maile/Anonyme, koukám, zdatný šprýmař. Na hranicích jste nikdy nebyl. To byste si asi nepletl pojmy hraniční a pohraniční poplach, viďte. Tak sem prosím nevnášejte vaše teorie. Jinak jste mne rozesmál s tím Gottwaldem. Napřed jeho jméno uvádíte v pejorativní souvislosti, na druhé straně schvalujete Adminovu "nediskreditaci" PS. Udělejte si v tom pořádek a nepište ve vzteku. K té vodce vzaté odněkud...No a co. Vy jste během 2 let vojenské služby alkohol nikdy nepil? Pivo i tvrdý alkohol se podle starších PS zcela legálně prodával na pohraničních rotách ještě kolem r. 1965. V osmdesátých letech jsme si obojí kupovali v obchodě. Předpokládám, že vy speciálně, byste se divil, co se na hranicích skutečně dělo. K těm D.markám: Já samozřejmě nevytvářím žádné teorie, ale být na místě tehdejších vyšetřovatelů případu, rozhodně bych se po původu peněz podrobně pídil. Víte kolik byla v roce 1974 1.cena výhry ve Sportce? 80. 000. Pro vaši představu.
re - anonym/vodka (stenlly - Mail - WWW)
Nevím jestli jste prošel VZS ,ale asi ne (není to útok na Vás ohledně VZS). Kdo prošel službou jak u PS nebo ČSLA ví , že dostat alkohol pro vojáky do kasáren nebyl žádný problém ani jej uschovat tak aby jej nadřízení nenašli, následně pak ve vhodnou dobu zkonzumovat.Vzpomínal jsem již v několika svých příbězích požívání alkoholu VZS. Ano v podtatě jsem věděl co činím ,když jsem k Novému roku nechal vojáky připít. Ale nebylo to na rozkaz - rozkaz pouze zněl na nástup. Další činnost - pití , bylo na každém jednotlivci dobrovolně - někdo se napil víc, někdo si jen lokl. Nebudu obhajovat 0,5 l vodky že není moc. Nebudu teď obhajovat ani svůj postoj k tomuto pití. Jen chci konstatovat byla to zvláštní situace spojená s nástupem Nového roku. A jinak ani na prokurátora tato má činnost nebyla maximálně na kázeňský trest. Kdyby se tehdejší prokuratura měl zabývat jen pitím alkoholu v ozbrojených složkách ( ČSLA., MV - jako celku) , nebyly by případy vyřešeny ještě dnes , jaké to bylo množství.
Re: Mail (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Zdenále,
také jsem se při prvním čtení příběhu od Stenllyho zarazil nad částkou 16.500,-DM. Tohle byl myslím slušný balík i v Reichu,nemluvě o NDR a ČSSR. U nás by to bylo podle vexláckého kursu přes 160.000,-Kčs.
Tohle se nedalo vydělat studentskými brigádami v tehdejší NDR.
Tudíž,buď ti dva mládenci byli zloději,kteří jako předmět brigád měli krádeže uměleckých předmětů (například),o kteréžto zboží byl na Západě zájem a překupníci platili v tvrdé měně.

Nebo,pokud šlo o synáčky prominentů SED, okradli třeba své rodiče. Nebyl by to první případ,kdy takhle synáčkové z "lepších rodin" odpomohli od tíhy zlata či valut svým angažovným papínkům a matinkám.
Tak či onak,za takovouhle činnost by šli sedět - jak v NDR, tak na Západě,pokud by v takovém pošetilém počínání pokračovali i v nové vlasti.

Samozřejmě,ve hře je i varianta další,že se jednalo o nějakou "hru" STASI. To už bych ale silně spekuloval a nemám pro takové hypotézy informace.

Tak či onak,fakt,že si Max požádal po propuštění z lochu v NDR o nějakou satisfakci finančního rázu místní úřady,svědčí o tom,že byl silný v kramflecích. Jiný tehdejší občan by za takovou drzost dostal nakládačku na Volkspolizei Dienststelle. Maxe možná STASI odškodnila ze svých fondů. Ale,jak říkám,to už je moje čirá spekulace a netvrdím,že se tak stalo.

K příspěvku anonyma se ani vyjadřovat nebudu,škoda času.
ADMIN/ částka (stenlly - Mail - WWW)
Ano - máš pravdu. Také se vyšetřovatel divil ,kde vzali tolik DM !! Ale bohužel musel vycházet z výpovědi zadržených.Jak si uvedl - po navrácení do NDR , probíhalo další šetření jejich orgány. Ale to se nikdo nedozví co bylo a jak vše dopadlo. Takové bratrství zas mezi NDR a ČSSR neexistovalo.
ADMIN/prominenti (stenlly - Mail - WWW)
Nechtěl jsem tuto otázku v závěru příběhu rozebírat - psal se rok 1974 a dostat se na studie VŠ jak u nás tak v NDR bylo dosti obtížné.A když to spočítám a nezmýlím se museli nastoupit VŠ v roce 1969.
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Celou tu lavinu spekulaci jste spustil Vy sam touto vetou v clanku, cituji: " Vojín ale vše musel objasnit před komisí bPS. To na celou akci samozřejmě vrhalo nepříjemný stín." Konec citatu. To si kazdy ctenar muze vylozit tak, ze vse skoncilo pred komisi bPS a zametlo se to pod koberec. Az po mem dotazu jste pridal, ze vec skoncila pred vojenskou prokuraturou a vojak byl odsouzen. Ale k jakemu trestu to je ( zatim ) zahadou.
re -jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
ANO TO JSEM NAPSAL..V každém takovém to případě (pohraniční akce ), byla hned přítomna komise bPS : 3 - 5 lidí. Zapojovala se nebo úplně převzala řízení pohraniční akce. Na závěr pak řešila co v pohraniční akci bylo správně (klady -nedostaky) se - závěrem co dál nejen pro rPS ale pro další možné podobné případy. Ani ve snu mne nenapadlo,že bych měl rozebírat závěry a postup brigádní komise v tomto příběhu. To není moje výmluva ,ale konstatování. Považoval jsem svůj závěr za dostačující. Netušil jsem ,že někdo bude spekulovat o možné střebě zadrženého do hlavy. Nejsem v tomto případě vševědoucí co kdo vše bude chtít vědět. Pořád,ale dodržuji určitá pravidla pro žijící aktéry ať se Vám to líbí nebo ne. Po invektivách od nekterých z Vás - je mě jedno jaký máte svůj názor na mne.
nagovsky (tom - Mail - WWW)
v roce 74 byla první ve sportce 200 000 a to měl každej řezník zelinář a číšník o vekslácích ani nemluvě :)
to Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Potom tedy doslo k zamlceni duleziteho udaje z Vasi strany. Nebo si myslite, ze ctenarum Vasich pribehu chybi logicke mysleni? Nechci Vam rikat co mate psat, ale nemohl byt za vetou, ze vse skocilo pred komisi bPS dovetek, ze pripad mel konecnou dohru pred vojenskou prokuraturou? Kdyz Vam tak hodne zalezi na pravidlech pro zijici aktery proc jste tedy epizodu s prostrelenym lytkem vubec nevypustil? Jako treba i dalsi jine "nevhodne podrobnosti".
Pro: tom (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Tome,
bývá slušnost,napsat aspoň Zdeněk Nagovský, nebo p.Nagovský. Nemyslím si,že by jste vy a Z.Nagovský byly ve vztahu knížepána a poklasného někde v Sudetech.
Další takový komentář už nepustím do diskuze. Většina ostatních zde aspoň elementární slušnost dodržuje,nevím,proč vy by jste měl být vyjímkou.
Děkuji za pochopení.
ADMIN.
re: jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Vám je opravdu zbytečné něco psát.Už jsem napsal, že nejsem vševědoucí a psát vše dopodrobna! Ale přečtěte si názor ADMIN - kdy jsem reagoval něco podobého co požadujete jako dovětek. A jinak s Vámi už jsem skončil - opravdu je zbytečné Vám něco psát a popisovat když demagogicky trváte na něčem v čem jsem odpověděl ,že odpovídat nebudu. Důležité jsou jen pro Vás a Vám podobným k napadání pohraničníků a teď i mne.. Což dokazujete ve svých příspěvcích mě adresovaných. Proč Vás nezajímá trest pro Maxe a Lukase. V příbězích a nejen ode mne si vybíráte ,co je pro Vás "" zajímave "" U nás je jedno krásné úsloví ... ale spát jej nebudu , admini by to neschválil :-) Ujišťuji Vás , že toto je pro Vás můj poslední odpověď. I když ADMIN - možná napíši další případy - na Vaše přání, dotazy , uštěpačné připomínky nebudu reagovat. To není ode mne zbabělost - ale abych četl Od Vás 100x opakované věci mne už opravdu unavuje.
to tom, Admin (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Teď jsem hledal na internetu. Dopátral jsem se výsledků v roce 1974, ale jaksi jsem nenalezl výše výher. Podle mne v r. 1974 to bylo skutečně 80. 000. Ještě se nehrálo o prémiové číslo. Tedy ta první cena. Pokud jste našel něco jiného, dejte odkaz. To ale vůbec nehraje roli ve vztahu k množství peněz, které ti dva u sebe měli. Těch vašich 200.000 neměl každej šmelinář. A když, tak by mne, jak jsem napsal, jakožto vyšetřovatele, jejich původ právě proto zajímal.
Admin: No, Zdenku, abych pravdu řekl, tak komentáře toma mi opravdu svým jazykem a úrovní silně připomínají Knížepána nebo bývalého pingla Janouška z odposlechů BIS. Každý se holt vyjadřuje podle toho co umí a čím je.
nagovsky (tom - Mail - WWW)
človíčku vy ste asi z jínéhé světa..já sem z Karlovej Varu ))))
Posledni pro Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Vzhledem k tomu, ze vojak byl pravomocne odsouzen vojenskym soudem a Vy se stale bojite, aby se tady neco dalsiho nezverejnilo Vase chovani mi pripomina neco jako schvalovani nebo napomahani k trestnemu cinu. Tim jsem s Vami take skoncil jako asi vetsina lidi co Vas poznala zblizka.
to Z.Nagovský (Dan - Mail - WWW)
Hlavní výhra ve Sportce fakt byla 200.000,- .....to mam nějak ze svýho mládí pevně zafixovaný. Ale abyste to měl s podklady tak mrkněte semhttp://cs.wikipedia.org...i/Sportka

tady jsem vám kousek zkopíroval: Historie Tato loterie se v bývalé ČSR začala hrát v 16. týdnu roku 1957. Její podoba byla značně odlišná, zejména zde byla pevně určena výše výher - nejvyšší možná 40 000 Kčs. Také se do roku roku 1962 losoval pouze jeden tah a dodatkové číslo bylo zavedeno až po září tohoto roku. V říjnu 1962 mohl sázející hrát i o věcné ceny (např. automobily, ledničky, televizory) pomocí tzv. slosovatelných kupónů. Nicméně tato inovace byla v září roku 1964 zrušena. Od roku 1965 činila výše hlavní výhry 200 000 Kčs.
Od všeho něco. (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující,
nejdříve reaguji na příspěvek Petra P., a sice na tu část, kde hovoří o lidském chování některých pohraničníků při setkání s "narušitelem". Nezávisle na tom, zda Petr P. byl to, nebo ono, vnesl na tyto stránky, domnívám se, něco, co by zasloužilo větší pozornosti /diskuzi/, jelikož by to pohraniční stráži na "imiči" neubralo, ale naopak by jí to plusové boby spíše přidalo! Já osobně jsem přesvědčen, že takoví pohraničníci, jak o nich Petr P. hovoří, existovali, i když nevím, v jak hojném počtu. Možná navštěvují tyto stránky, čtou příspěvky a snad se zúčastňují i diskuzí. Osobně bych byl potěšen, kdyby se alespoň jediný ozval a o svůj příběh se s námi podělil. Když jich bude víc, tím lépe. Před takovým hluboce smeknu. Obdivuji lidi, kteří jsou schopni, i když všichni okolo "trojčí", zachovat si klidnou hlavu a chovat se jako "Lidé"!
Bohužel nemohu potvrdit to, že by se ještě, kolem roku 1965 na pohraničních rotách prodávalo pivo a tvrdý alkohol. Na té, kde jsem, nějaký čas, sloužil já, tomu tak nebylo!
Nevím, kolik činila 1. cena ve Sportce v roce 1974, ale matně si pamatuji na založení Sportky někdy v padesátých letech a na to, že hlavní výhra obnášela 200,-tisíc korun a byla po léta konstantní. Jako kluk jsem odnesl tátovi nejeden vyplněný tiket na poštu v naději /vždy marné/, že by z té, případné, výhry také nějaká korunka mohla skončit v mé kapse.
Šestnáct a půl tisíce DM byla v NSR, nejen v prvé polovině sedmdesátých let, pěkná hromádka peněz. Jsem si téměř jistý, že by ji ti hoši, v časovém úseku několika málo let, těžko dávali nějakým rozumným způsobem dohromady. Zřejmě měli zdroj jiný, jenže nevím jaký. Že by za tím stála STASI mi připadá nepravděpodobné, protože by mi to s tím pokusem o přechod hranice a jejich zadržením, nedávalo smysl. Zavrhl jsem také příbuzné na západě, protože ti by jim ty peníze bývali mohli dát až v NSR, po zdařilém přechodu hranice. Spokojme se tedy s tím, že tu částku nějak získali, když u nich byla nalezena, a že STASI měla k dispozici prostředky jak zjistit původ té sumy.
Před časem jsem se zmínil, při jiné diskuzi zde, o příběhu herečky Jiřiny Štěpničkové, která byla při pokusu o útěk z Československa /po roce´48/ na hranicích zadržena. S malým Jirkou na ruce! Posledně jsem věděl pouze, že skončila ve vězení. V sobotu vysílala ČT1 "Úsměvy Jiřiny Štěpničkové". Dvěma větami se Jaromír Hanzlík zmínil i o tomto jejím "zážitku". Dostala 15/patnáct/ let, odseděla si devět, aby pak byla zcela rehabilitována! To nejlepší nakonec. Celý útěk organizoval příslušník StB! Opravdu nevím, jak pojmenovat politický systém, který umožňoval takové, promiňte mi, zhovadilosti.
Všem přeji pěkný den.
Zajímavý dokument na ČT - pondělí 2.4.2012 ve 20:00 hod. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Špionážní hry studené války.
Na území NDR i SRN prováděli po desetiletí špionáž důstojníci vojenských misí vítězných mocností. Někdy při tom šlo jen o nervy, jindy o život.
Francouzský dokument.

http://www.ceskatelevize.cz...4694/

Během studené války proti sobě na území rozděleného Německa stály dva nepřátelské bloky. Soustředění obrovského množství vojsk a zbraní v centru Evropy mohlo i v době míru přerůst v ozbrojený konflikt. K tomu naštěstí nedošlo, částečně i proto, že obě strany přesně znaly protivníkovi prostředky, možnosti a záměry. Zdrojem těchto informací bylo také několik desítek amerických, britských, francouzských a sovětských zpravodajských důstojníků. Více než čtyři desítky let sledovali, v souladu s mezinárodními dohodami, potencionálního nepřítele přímo na jeho území, respektive na území NDR a SRN.
organizační pavouk (Střelec - Mail - WWW)
Když sleduju různé dohady, nemohl by tu vyjít jako článek nějaký organizační pavouk nebo tabulka pro vyšetřování p.....ů u PS podle stupně jejich závažnosti? Tedy nějaký přehled, co jaký orgán vyšetřoval, případně kolik za to. Co ještě spadalo do velitelské pravomoci v rámci útvaru (roty), co řešily vyšší stupně a pak soudy?
pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Já jsem již celkem dávno došel k závěru, že na tomhle webu jsou nejaktivnější lidé, kteří mají potřebu neustále někoho přesvědčovat o tom, že ten minulý režim byl špatný a že pohraničníci v zásadě vědomě sloužili špatné věci, nedostatečně se stydí a nesypou si popel na hlavu. Příčin je samozřejmě celá řada, ale jak ty příspěvky tady čtu, tak se mi ukazují tři hlavní :

1) Frustrace a zklamání ze současného vývoje (ani se tomu nedivím) a nutná potřeba dokazovat (někdy i sobě), že existovalo něco horšího, než to co se děje dneska.

2) U lidí, kteří odešli do emigrace, nebo žijí v zahraničí (mám dojem že tihle lidé sem také chodí), potřeba se utvrzovat v tom, že se určitě rozhodli správně. Znám osobně dost lidí, kteří již třeba desítky let žijí v emigraci, při každé vhodné příležitost to pořád rozebírají a rádi slyší, když jim někdo zopakuje, že se rozhodli zcela správně.

3) U části lidí to také může být určitá žárlivost na všechny bývalé příslušníky PS proto, že mohli prožít něco, co druzí nemohou nikdy pochopit a také svým způsobem závist, že u toho oni sami nemohli z různých důvodů být.

Takže Stenlly, musíš počítat s tím, že ať tady ve svém článku napíšeš cokoli, když to přeženu např., že dne 25.5.1974 byla v prostoru rPS Kvilda průtrž mračen a vichřice, bude to u určitého okruhu místních čtenářů předmětem diskuze o tom, že PS sloužila špatné věci. Nicméně zachovej klid a přízeň bývalým vojákům PS a piš dál.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že toto je můj dojem, který mám z některých diskuzních příspěvků, které se tedy více, či méně v různých obměnách stále dokola opakují. Možná se pletu, ale myslím, že příliš daleko od pravdy asi nebudu. Nikomu také neupírám právo na odlišný názor, ale donekonečna tady vznášet námitky a připomínky, že PS byla taková a proč nebyla maková, mi připadá již poněkud mimo. Myslím že dostatek informací o vzniku, činnosti , organizaci a ideově politické podstatě PS v každé etapě její existence,je na stránkách www.zeleznaopona.cz.
pro Jan (Karel - Mail - WWW)
Jane k Vasim 3 bodum jen kratce.

1. To se mi nezda, protoze v dnesni dobe je vice veci lepsich nez bylo. Stezuji si ti co se neumeli prizpusobit nove dobe jako treba vetsina vyssich kadru KSC, StB a dalsich banditu, kteri vcas odhadli situaci, vyuzili kontakty a nakradene penize. Ti jsou jednou z hlavnich pricin dnesniho marasmu. Vysledek michani kapitalismu a socialismu je stejny jako pes podvratak.

2. Ziji dlouho v emigraci. Rozhodnul jsem se spravne, nikdy jsem toho nelitoval, nikdy jsem se nevratil. A nekdy to byl hodne tvrdy zivot. Tvrdsi nez tech co si stezuji dnes v Cesku.

3. Zarlivost? To snad ne. Ta se vyskytovala u dusevne nemocnych jedincu, par jsem jich znal a ti uprimne truchlily nad tim, ze dostali modrou knizku, ktera byla i mym snem bohuzel musel jsem si to 2 roky vychutnat. To se take vazalo k nazoru, ze kdo nebyl na vojne nebyl chlap. Myslim, ze vojna z mnoha normalnich kluku udelala hovada, ale urcite ne chlapy. Jedine co dnesnim mladym zavidim bylo zruseni branne povinnosti.

Preji pekny den
Vidím to stejně (karel Runkas - Mail - WWW)
Jane! Pravidelně čtu články a koméntáře a vidím to stejně. Je málo webů, kde je tak živá diskuze a tak Tebou jmenovaní mají pro svoje "potřeby" dost prostoru.Jejich připomínky jsou pořád stejné.Nutno dodat, že vytržené z kontextu nepostrádají logiku.
PS :"Organizační pavouk" u ČSLA
"prů.." a jejich řešení se řídilo kázeňským řádem Zákl 1 - 3. Zde byla stanovena pravomoc jednotlivých velitelů k udělování odměn i trestů. V příloze byly stanoveny i trestné činy, které mohly být řešeny kázeňsky.Tady bych spekuloval, už si nepamatuji přesně jaké.
Všeobecně (teoreticky) platilo, že ten stupeň, který přestupek zjistil, rozhodoval o jeho řešení. Př. voják přišel pozdě z vycházky a byl zapsán do hlášení DÚ (dozorčí útvaru) rozhodoval VÚ ( řešení mohl předat vel. praporu nebo VR)
Kdykoliv však došlo k újmě na zdraví a nebo škodě (dopravní nehody), hlásilo se to služebním postupem až na voj. oddělení prezidentské kanceláře.Podle závažnosti byla stanovena vyšetřovací komise ( divize, Armáda, Okruh) a byl vyrozumněn vojenský prokurátor. Ten také rozhodoval, který stupeň bude vyšetřování řídit. Při úmrtí zpravidla určoval vyšetřovatele prokuratury jako člena komise. Sám případ dozoroval, u soudu byl žalobcem.Myslím, že analogicky to probíhalo i u PS.Tolik teorie. V paxi to vypadalo tak, že pokud to šlo, řešilo se to "doma".
oprava (Jan - Mail - WWW)
Ten odkaz je správně : www.zeleznaopona.com

Omlouvám se.
re - 3 body / Jan a K.R. (stenlly - Mail - WWW)
Dík. Oba máte pravdu jak ty tak K.R. Mám však na jednu připomínku trochu jiný názor.. Nesoudím toho kdo jse rozhodl jednat tak ,že opustil svoji zem ,rodinu , známé atd. Byla to jeho rozhodnutí . Ten kdo odešel z jaké-koliv země jinam musel , zůdrazňuji musel , ale počítat a následky svého jednání koho tím ohrozí či nikoliv. Nevěděl jaké se mu postaví překážky do cesty - mnohdy jen tušil.. Ač šel legálně i nelegálně. Věděl ,že porušuje zákony své země , ale i zákony země přes kterou ilegálně cestoval. To bylo , je a bude. Tak je nastaven systém ve všech zemích.

Ale když si někdo vytvoří idelologickou myšlenku a vehementně chce trvat na vynucené odpovědi. Připomíná mě inkvizitora Bobliga z Edelstadu z honu na čarodejnice v 18 stol. abych nebyl uplálen - odpovím i když po vynucené odpovědi stejně k upálení došlo . Jenže ono už není 18 stol. ,ale 21 století.
re-3 body Stenlly ( - Mail - WWW)
Vycházíme -li z Helsinské konference, kerá se sešla v Helsinkách v roce 1973 a dohod z ní vyplývajících, podepsaných v roce 1975 v Ženevě, tak jakékoliv opuštění země (ať krátkodobé, dlouhodobé, nebo navždy), bylo počínaje rokem 1975 zcela legální. Mezinárodní smlouva o dodržování základních lidských práv a svobod, ke které přistoupila jak tehdejší ČSSR, tak i NDR, zaručovala všem občanům těchto států jako jedno ze základních lidských práv i - mimo jiné - právo na vycestování ze své země. Mezinárodní smlouva o základních lidských právech měla a i dnes má sílu Ústavního zákona, tedy nesmí jí odporovat žádný podústavní zákon nebo nařízení. To, že tuto smlouvu ČSSR a NDR státy přijaly, ale nerespektovaly, je jádrem sporu dvou táborů zde na blogu. ČSSR sice formálně vydávala svým občanům cestovní pasy s textem "platí pro cestování do všech států", ale toto omezovala podmínkou vydání Výjezdní doložky - tedy jinach řečeno státním schválením výjezdu do zahraničí. A opět formálně nevydání Výjezdní doložky bylo zdůvodněno nepřidělením devizového příslibu. Šedivé pasy pro cesty do Jugoslávie byly jen dovršením absurdity státní moci v oblasti cestování.

Takže teď nám prosím Stenlly vysvětli, když chtěl někdo po roce 1975 vycestovat a popřípadě zůstat v zahraničí a nemohl: porušil Mezinárodní smlouvu - tedy zákon právní síly ústavního zákona - občan a nebo stát ??? (Za legální vycestování prosím nepovažuji nákup zájezdu v Čedoku - to byla další formalita - zájezdy byly sice v katalozích publikované, ale buď byly již před zahájením prodeje vyprodané, anebo vůbec neexistovaly - vše právě proto, aby se mohlo formálně říkat, že každý kdo chce, tak může jet - a stejně ve finále si musel mít výjezdní doložku - tedy povolení státu).

Jestli se někdo dopustil trestného činu, tak mu měl být pas odebrán (tak se děje i dnes). Jestli chce jiná země udělit azyl nebo statut uprchlíka člověku, o kterém ví, že se zde dopustil např. násilného trestného činu - budiž, ať se o takového člověka stará.

K vycestování do zahraničí samozrejmě měly být používány hraniční přechody. Otázkou je, zda pouhé překročení hranice mimo hraniční přechod, zvláště po roce 1975 (Helsinská smlouva) mělo být i nadále trestným činem, nebo jen správním přestupkem, a zda i po roce, kdy ČSSR přistoupila k Mezinárodní smlouvě o základních lidských právech, měla hranice zůstat zadrátována, resp. měly se dál zdokonalovat a zavádět další modernější metody ostrahy a posun SIS do vnitrozemí, hraniční pásmo, agentura Pomocníků PS, atp..

Rok 1975 nebyl rokem ukončení studené války, ale byl to rok, kdy se 35 signatářů Helsinské konference domluvilo, že nebudou svým občanům zasahovat do jejich základních práv a svobod, tedy mimo jiné i překračovat hranice - svobodně cestovat. Bohužel, občané ČSSR, NDR a dalších států "socialismu a míru" si na naplnění této smlouvy museli počkat dalších 14 let.
anonym (stenlly - Mail - WWW)
Můj názor by adresován Jan a K.R. Napsal jsem jim svůj názor. Nehodlám dikutovat s někým kdo zakrývá svoji indentitu. Protože jsem opět u toho co jsem napsal o lidech jako jste vy .. Pod vzkazem. Hovořil jsem problému jako takovém tedy globálně.. V mém odkazu není vůbec hovořeno ani o občanech NDR , ČSSR , Ukrajiny , Polska , Jugoslávie, Albánie , Chorvatska a dalších států jiných kontinentů. Není hovořeno o konkrétním roku ..zde je má citace : ..Ten kdo odešel z jaké-koliv země ... Prosím držte se toho co jsem psal já a né o co se snažíte Vy !
(stenlly - Mail - WWW)
A trváte-li na SH Česka - zde je má odpověď - zbytek si najděte v Zákoně.

Nedovolené překročení státní hranice

Znak trestného činu nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 1 tr. zák. (ve znění účinném do 11. 7. 2007) vyjádřený slovy „státní hranice“, je třeba chápat tak, že jde pouze o státní hranice České republiky se sousedními státy, nikoliv tedy o jakékoliv státní hranice mezi kterýmikoliv státy.
pro Anonyma (jazykovedec - Mail - WWW)
Vas prispevek nema chybu. Zahnal jste Stenllyho do kouta. Ale on uz si to nejak zduvodni.
Pro Stenllyho ( - Mail - WWW)
Stenlly, prosím nevytrhávej věci z kontextu. Tvoje citace "Znak trestného činu......" je jedna věta okopírovaná z rozsudku z roku 2006 v souvislosti s převaděčskou skupinou. Jestli máš / máte zájem, ocituji zde celý rozsudek. Vím, že trestní zákon č. 140/1961 sb ve znění účinném do 11.7.2007 znáš jak když bičem mrská, tedy pro ostatní: Jak zjistíš, ani v době totality - postupoval -li bys striktně podle znění trestního zákona a paragrafu na který se zde odvoláváš, si nemohl obvinit houbaře, turistu, trempa, atp. při jejich náhodném překročení hranice z trestného činu. Musel si použít jiný paragraf trestního zákona a nebo jinou skutkovou podstatu:

Trestný čin nedovoleného překročení státní hranice upravuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
v § 171a :

“Kdo pro jiného organizuje nebo jinému umožní nedovolené překročení státní hranice, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.“

Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v 1.odstavci v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, nebo spáchá-li takový čin za úplatu,
nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. Dále je tento trestný čin upraven
v ustanovení § 171b zákona č. 140/1961 Sb.:

“Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku“. Odnětím svobody na dvě
léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže čin uvedený v 1.
odstavci zorganizuje, nebo spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo spáchá
takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, způsobí takovým činem těžkou újmu na
zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu. Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v 1. odstavci smrt, nebo spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.

Nedovolené překročení státní hranice je nejen její překročení bez příslušných dokladů, ale i
překročení této hranice s příslušnými doklady mimo hraniční přechod. Právní kvalifikace, jak
z jejího znění vyplývá, nepostihuje samotné překročení státní hranice. Osoba překračující státní
hranici za účelem jiným než uvedeno výše, anebo za účelem nelegální migrace, je postižena pouze za přestupek dle § 157 zákona 326/1999
Sb.

Umožněním nedovoleného překročení státní hranice ve smyslu ustanovení § 171a odst. 1 trestního
zákona je každé jednání pachatele, kterým napomáhá nebo usnadňuje jiné osobě nedovoleně překročit
státní hranici, např. ji za tím účelem převede či převeze přes státní hranici, opatří k překročení
státní hranice dopravní prostředek,cestovní doklady nebo poskytne potřebnou radu apod.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podle paragrafu uvedeného zde Stenllym, žádný houbař, turista, atp, který na svých toulkách kolem hranic vstoupil do HP, prošel SIS a ještě si došel do Bavor 50 m od demarkace pro hřiba, ani za totality nespáchal trestný čin.
SH - ČR (stenlly - Mail - WWW)
Hovořím o státní hranici České republiky co bylo, je a bude zakotveno v zákoně ať se Vám to líbí nebo ne... Ale rád se nechám poučit. Ale opět důkaz ,že reagujete jen na co chcete , nebo co se Vám hodí :-)
A co na to rekne Stenlly? (Karel - Mail - WWW)
Nechte toho chlapa (Stenllyho) na pokoji. Takhle do dozenete k infarktu a budeme bez jeho povidek a o cem se budeme potom hadat? Chlapi uvazujte!
Co na to řekne Stenlly (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Myslím si, že jste Stenllyho už pěkně otrávili a není první a bohužel ani poslední.
pro Karla ( - Mail - WWW)
Už toho nechám, Stenllyho jsem fakt rozčílit nechtěl. Jen upřesnění na závěr: Narušitelé se odsuzovali vesměs podle par. 109 tr. z. - nepovolené opuštění republiky. Když to bylo málo, tak se přihodila 203ka - příživa, protože nevedli spořádaný život socialistického občana.
Vedle toho byl i par. 110 tr. z. - nepovolený vstup na území republiky. Paradox je, že sankce - trestní sazba - byla nižší pro nedovolený vstup a vyšší pro nedovolené opuštění.
Pro Anonyma ( - Mail - WWW)
Takže vlastně mohou pohraničníci žádat po nástupnických státech /ČR a SR/ omluvu a finanční odškodnení za zneužití k nezákonné činnosti a poškození dobrého jména? :o)
ad "pavouk" (Střelec - Mail - WWW)
Děkuji panu Runkasovi. Řády byly opravdu jedna věc a způsob řešení záležitostí, kde nešlo o život, věc druhá. Osobně jsem během své ZVS sledoval několik případů, které se měly dostat "výš", ale podařilo se je vyřešit v rámci útvaru. Ale v žádném nešlo o zdraví či o život, ani o nenávratné hospodářské ztráty - vše šlo napravit v rámci útvaru (včetně basy pro aktéry). Jen mě zajímalo, do jaké míry to u PS fungovalo stejně.

Žádné komentáře: