11. června 2012


P R O N Á S L E D O V Á N Í .

Příběh z šumavského pohraničí – rok 1975 .

Lidé si často nepamatují jména, ale činy a skutky – ano. Desítky zúčastnění pohraničníků v historii PS měli snahu plnit své úkoly tak jak jim bylo dáno v daném období. Řadu let a měsíců vykonávali službu při ochraně státních hranic zodpovědně. Nejednou vznikali nepříjemné situace, tak jak to bylo i na rPS Kvilda pod velením kapitána Kovače.

Dne 12.8. 1975 v 08.20 hod. se v dozorčí místnosti rozezněl varovný signal signální ústředny – úsek číslo 8 padl do „tvrďáku“. Signalista hned vyrozuměl poplachovou hlídku a vyslal je na stanoviště – Křižovatka Kvilda . Velitel hlídky svobodník Pavel Ř. a psovod voj. Zdeněk K. se služebním psem Fion po dojezdu na stanoviště vyrazili na prověření signálu. Hlídka v daném úseku zjistila stržené vodiče a překonání SiS jednou osobou. Přes stržené vodiče navíc byla přehozena deka aby se osoba překonávající drátěný zátaras se nezranila. Stopy v zdupané vysoké trávě v místě narušení ukazovaly že narušitel prchá směrem do zahraničí – SRN.


5

Do lesního ticha zazněla rána z nástražného osvěcovadla a oblohu rozzářila zelená světlice. Tento nástražný systém byl od zátarasu cca 500 m. "Připrav psa na stopu a běžíme" zavelel svobodník. Služební pes Fion okamžitě stopu zachytil a s čenichem nízko u země vyrazil vpřed, psovod popustil psu vodítko a měl co dělat, aby mu stačil..
O tomto velitel hlídky radiostanicí informoval kpt. Kovače. Na jednotce byl vyhlášen pohraniční poplach a o vzniké situaci byly informovány sousední jednotky Knížecí Pláně a Březník. Byla vyslána clona na zakrytí státní hranice (SH) a do oblasti možného postupu narušitele.

Zatím co pohraniční zaujímali určená místa,hlídka zahájila pronásledování po pachové stopě narušitele. Stopa vedla náročným hornatým a skalnatým terenem. Myšlenky obou pohraničníků byly rychle dostihnout neznámého narušitele SH. Nešlo jen o pouhé prověření zkratu tak jak to bylo mnohokráte ,ale o ostrý zásah. Zaváhání nebo podcenění situace by mohlo kolektiv rPS přijít draho / ten den totiž odpoledne měla jednotka dostat ocenění „titul Vzorná rota“ a řada pohraničníků měl být oceněna za výsledky v ochraně SH / . Proto toto vědomí pobízelo psovoda vpřed, pomáhlo mu překonávat pocit únavy , který se při rychlém běhu tímto terenem dostavoval.

Sledovaná stopa vedla k Pramenské cestě , několikráte se ostře lomila v levo a pak v pravo jak narušitel ve snaze setřást své pronásledovatele kličkoval. Oba jmenovaní zaslechli vozidla směřující k zajištění státní hranice ČSSR. Bylo slyšet jak vozidla jedou na plný plyn, asfaltová cesta jim toto umožňovala. Nastalo ticho a oba pohraniční zůstali opět v krajině sami. FION – byl vynikající sl.pes – patřil k nejlepším, nejen u rPS Kvilda ,ale i v celé sestavě 7.bPS Sušice proto vojín věděl ,že jej neomylně vede správnou stopou.


Co bylo platné, že pes byl nejlepší – když prsa vojína se dmula trhavým dechem a nohy nějak divně těžkly. O nic lépe se nevedlo ani svobodníkovi , kterého navíc na zádech tížila radiostanice. Stopa pořád vedla hustým vysokým lesem, kde oba pohraničníci museli překonávat vyvrácené stromy. Pronásledování teď vypadalo jako běh přes překážky i když oba vojáci byli fyzicky dosti dobře disponovaní přece jen cítili , že jim nohy stále víc těžknou.

Dobíhali do prostru starého drátěného zátarasu. Vedle padlých kmenů byly zde i zbytky starých drátů. Toto svobodník  zahlédl v posledním okamžiku: při přeskoku a dopadu  ucítil ostrou bolest , celým tělem projela jak elektrický výboj , pokoušel se vstát a postavit se na nohy,cítil ostré píchání v kotníku, přesto se pokoušel ještě několik okamžiků udržet vzdálenost mezi sebou a psovodem. Ale po jedné noze to nešlo … "Zdeňku , běž za ním sám – já nemůžu …" Ten pochopil ,že v dané situaci se nedá nic dělat. O úspěchu často rozhoduje rychlost v rozhodování. Dál musí sám … V jeho nitru bylo odhodlání překonat sám sebe – tato odpovědnost mu dodávala nových sil.

Pes Fion mířil po stopě do Černé hory , plné padlých smrků ale i zrádných bažiných mokřin. Prodíral se dál houštinami jejichž větve jej zraňovali ve tváři. Košili měl propocenou a na několika místech i roztrženu. Z vlasů mu tekly potůčky potu. Dvakráte zapadl do bažiny až po kolena neboť tyto byly pokryty zrádným zeleným mechem, už se mu nechtělo ani vstávat trasa pronásledování byla již dlouhá. Stoupal výš a výš , několikráte se domníval ,že ztratil stopu , ale sl. pes Fion jej neomylně vedl dál. Lidská vůli někdy nezná hranice a opět nabité vědomi možnosti prohry s narušitelem mu pomohlo překonat lidskou krizi.

V těchto dramatických okamžicích nemohl vědět (neměl žádné spojení s rPS ,vysílačka zůstala u zraněného svobodníka) o tom,že k němu je upřena pozornost velitele svazku , který se sám ujal řízení celé pohraniční operace,ani to , že velitel HS PS OSH generálporučík Šádek který letěl vrtulníkem předávat titul „ Vzorná rota „ jednotce PS Černé Jezero … nařídil otočení helikoptéry a letěl osobně na rPS Kvilda ,aby věděl,co se v daném okamžiku děje a jak vše dopadne, neboť pronásledování už trvalo přes tři hodiny!

4

Vojín-psovod  znova upadl a když se z námahou zvedl a oběhl několik nízkých hustých stromů, krčících se na břehu potůčku (v pronásledování totiž dorazil až na kraj Březnického údolí kde protéká Modravský potok) spatřil to, co mu rázem dodalo odvahy. Tenž jeho stopu sledoval, seděl na břehu a chladil se v jeho vodě. Na první pohled pohraničníkk poznal,že je to on.
Muž se v prvé chvili pokusil o zvrácení situace, která vyznívala v jeho neprospěch, otočil se a chtěl zmizet v nedaleké houštině ,ale varovný výstřel a vrčící pes jej odradil od pokusu , lehl na zem a odevzdaně roztáhl ruce. Narušitel byl zadržen.

Bylo to několik hodin napětí v nichž se projevila síla našeho psovoda při pronásledování, kdy ani vysoká únava a vyčerpanost jej nezastavila. Toto vše bylo vyzdviženo jak velitelem svazku PS Sušice, tak i velitelem HS PS OSH ve večerních hodinách téhož dne , kdy oba dva předali veliteli jednotky kpt. Kovačovi právem ocenění Vzorná rota.


Vždyť jen tohoto roku 1975 – byl vedenvysoký tlak na SH , kterou střežila rota PS Kvilda: 24 pokusů o narušení střeženého prostoru – 31 osobami. Ani jeden neskončil úspěšně.
Délka pronásledování v tomto příběhu byla cca 12 km ve velmi náročném terénu a služební pes Fion se ani jednou nespletl.

EPILOG:

O měsíc později:
HS PS OSH Praha – kam byl pozván nyní již svobodník Zdeněk K. a velitel jednotky rPS Kvilda kpt. Karol Kováč.

V zasedací místnosti hlavní správy přijal velitel HS PS OSH generálporučík Ing. F. Šádek a členové vojenské rady oba jmenované. Znova vzpomenul vypjatých okamžiků při zásahu svobodníka Zdeňka K. při pronásledování narušitele hranice a na jeho návrhu mu ministr vnitra ČSSR doc.PhDr Jaroslav Obzina – udělil vyznamenání „ Za ochranu hranic II. Stupně „.


ˆ AUTOR: Stanislav  http://www.lide.cz/stenlly50

FOTOGRAFIE: http://www.vojensko.cz/ + archiv.

Komentáře

Uprchlík (zřejmě občan NDR) měl smůlu. (joe - Mail - WWW)
Kdyby se lépe orientoval, nekličkoval a neuhnul doprava k Březníku, ale držel se směru na jih po úbočí Černé hory, měl šanci, že ho nechytí a po ca. osmi kilometrech by byl v Německu.

chuťovka pro jazykovědce (Dan - Mail - WWW)
Stoupal víš a víš..... :-))

:-) (Dan - Mail - WWW)
Ono vůbec v tomhle odstavci měl autor slabší chvilku :-))

Re: Dan (gramatika) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dane,
autor článku není spisovatel z povolání a ani já neplatím korektury a bohužel mě to uniklo. Děkuji za upozornění, chybu jsem opravil.

Re: Uprchlík (Joe).
Joe,
tak už zo chodívalo. Někdy měl uprchlík štěstí a fouknul,jako ti jezdci na koních a jindy byl zadržen,podobně jako v tomto příběhu.

Vzdálenosti na Šumavě. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Když jsem si článek pročítal znovu, uvědomil jsem si,jak rozsáhlé byly liduprázdné plochy na Śumavě v pohraničním pásmu.
Pronásledování 8 km - to je fičák. Kluci od PS,co kroutili vojnu na Šumavě se tomu asi pousmějou,ale,já sloužil v Trojmezí na Ašsku,tam byl až na mírné vyjímky terén rovinatý a od drátů jsme to měli na čáru nejdál tak cca 3 km, ale po většinu trasy ŽTZ to bylo od signálky k hranici řádově stovky metrů.
A co teprve některé roty na budějovické bPS (např.České Velenice), o znojemské bPS ani nemluvě.
A do toho ty sibiřské podmínky v zimním systému OSH, brrrrr...
V duchu děkuji kádrovákovi,že mě po škole poslal na česko-bavorsko-saské trojmezí a ne někam mezi vlky :-)

Holt smola (Martin - Mail - WWW)
často sa stávalo, že hranica sa zvláštne lámala a kľukatila. Kto nepoznal terén mal smolu, stalo sa, že narušiteľ už bol v Rakúsku aby sa vzápätí znovu vrátil na naše územie.

Šumava (stenlly - Mail - WWW)
Při výslechu - jsem se dozvěděli ,že němec byl značně vyčerpán a místo aby si to ulehčil a běžel dál do kopečka na vrchol Černé Hory kde je pak na SH cca 500-700m tak pro odpočinek a ulehčení vzal trap z kopečka dolů , myslel že bude rychleší - to byl právě jeho tragický omyl..

vzdálenosti na Šumavě.. (stenlly - Mail - WWW)
administrátore - víš jaká byla výhoda ZiOSH hlavně potom co jsem následně na zákaladě tohoto příběhu od genr.Šádka dostali před zimou - 2 švédské sněžné skutry - myslím že "Activ" a 1 ks. sněžné laviny na skutra se vešli 2 příslušníci a na lavinu 10 lidí. Zkoušelo se i vlečení 4 dalších na zvláštním laně za skutrem ,ale to bylo o hubu šlo to jen na rovince např.kde byla zavátá silnice či cesta. Kdyby došlo k narušení sněžného pasu v zimě - mohli si vojáci dát pořádnou večeři a kávu a ještě narušitele dostihli však týl byl skoro 8 km. A výhodou byla vrstva sněhu a né terené bez sněhu a holomrazy :-) Ale pro změnu z nich byli muži na rozdíl od tebe hahahaha pěkně v teplíčku. A k těm vlkům - moc si se nespletl v roce 1976 napadlo tolik sněhu ,že zapadal plot u Bavorského národního parku kde je měli a jim smečka 4 utekla na našem území. Kde řádili protože potrhali moc lesní svěře / hlavně jelenů/, která neměla šanci ve vysokém sněnu jim uniknout!

... (Pepa - Mail - WWW)
Tak z celého příběhu mi je nejvíce sympatický utíkající němec - od peesáků se očekávalo, že budou bez rozumu honit lidi, kteří se jim objeví v rajonů, od toho taky byli cvičeni a drtivá většina jich nakonec taky tak sloužila - ale "přes tři hodiny " trápit profesionální lovce lidí a přesto jim ho musel stejně vystopovat služební pes, to je opravdu hodné obdivu. Bez znalosti terénu, bez podpory, logistiky a ještě snaha o přechod v oblasti, která patří k nejnáročnějším i pro dnešní protekční turisty Šumavy - prostě, klobouk dolů před němcem ( doufám, že ho estebáci po té neumlátili k smrti ) ..)

Doplnění příběhu (joe - Mail - WWW)
Podle zápisu v kronice roty PS Prameny a Kvilda k této události se pes nejmenoval Fion, ale Agbar. Svobodníci Řípa a Kalousek dostali za zadržení hodinky a odznak SSM.

Re: Pepa (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Pepo,
první a poslední varování.
Subjektivní poznámky typu "bez rozumu honit lidi" "estébáci umlátili k smrti" si nechte na jiné diskuzní fóra - jinak dostanete "ban" - a čau pipi.
Nesouhlasné názory jsou zde v diskuzi akceptovány, hloupé připomínky a různé nenávistné invektivy nikoliv.

Admine, (Pepa - Mail - WWW)
kde vidíte tu nenávist, když někdo na rozkaz plní věci, které jsou i proti selskému rozumu a lidství, tedy honí pouze na povel lidi se zbraní v ruce, aniž by ho v tu chvíli zajímaly příčinné souvislosti celé záležitosti, nebo když někdo jenom pojmenuje skutečný stav věci ? Chcete opět přepisovat dějiny ?
Chcete mi snad říci, že StB nemlátila lidi, dokonce je neumlátila k smrti pro daleko méně závažné věci, než byl pokus o opuštění "socialistické" republiky ?
Podívejte, jestli se Vám můj názor ( který je naprosto korektní, v rámci dobrých mravů a prožité historie jednoho národa) nelíbí a chcete mě vypnout, tak to udělejte, důvody si zajisté ( jak je a bylo zvykem) určitě nějaké najdete, mi je to u pozadí, já svůj pohled na minulost měnit rozhodně nemíním..)

joe (stenlly - Mail - WWW)
Jste na velkém omylu - píše o něčem o čem nemáte vůbec ponětí!!!!! Tento pes přišel na vojnu z civilu s vojínem Pařízkem Jaroslavem. Přivezl si jej sebou a byl kynologem akceptován do služby u PS . Jarda Pařízek se před vojnou oženil a v průběhu vojny mu byl přidělen jako ženáči byt v panelovém domě v místě bydliště, navíc se mu narodil syn . Proto před ukončením vojenské základní služby došlo k projednání a odkoupení tohoto již služebního psa orgány bPS. Aby pes nemusel být zavřen v panelovém domě. Každý pes má svoji kmenovou knížku jestli Vám to není známo - v této kníže bylo jasně napsáno datum narození - rodiče a jméno při narození a tento pes měl dvě : FION / v závorce AGBAR / OBĚ DVĚ JMENA BYLA A JSOU SPRÁVNÁ !! Příběh tohoto psa má tragickou dohru - po jednou opět delším pronásledování cca za dva dny u tohoto psa došlo k zauzlení střev a následky tohoto zranění uhynul. Na památku tohoto psa byl v kotcích u rPS vybudován pomníček tomuto psu. Toto vše si můžete ověřit dotazem na stránkách vojensko - rPS Kvilda, kde Vám každý příslušník sloužící u této jednotky má slova potvrdí. Než něco chci zpochybnit musím vědět jestli je má kritika opodstatněná. Děkuji

gramatika (jazykovedec - Mail - WWW)
Ty chyby jsem neprehlednul. Ale jinak dobry clanek.

ty jo (Martin - Mail - WWW)
jak říká Zdenda, klika, že jsem sloužil jen v Aši. 8km neměl ani náš úsek a od drátů to bylo na čáru jen pár metrů.

pro Pepa (stenlly - Mail - WWW)
Nechápu proč do složky o PS pletete StB .A ŘÍKÁTE , že pohraničníci byli bez rozumu - vžyť svým příspěvkem urážíte tisíce i poctivých lidí od r 1945 až do roku 1990 , kteří složkou pohraniční stráže. Netvrdím, že vše bylo vždy v pořádku , ale urážet všechno a všechny ???

pro stenllyho: (joe - Mail - WWW)
Moje poznámka byla míněna jako legrace, protože jsem samozřejmě předpokládal, že autor příběhu má právo na vypravěčskou licenci a může si jména pozměnit jak chce. V té kronice se taky píše, že akce začala ne v 8:20, ale ve 12:20.
Nevím, jestli existují důvody pro uvádění jmen pouze iniciálami, jestliže celé jméno bylo zveřejněno v dobovém tisku - stránka z novin je vlepena do kroniky. Protože ADMIN vyzývá k získání dalších informací k jednotlivým případům, nalezená jména jsem zveřejnil.

Admine (lapiduch - Mail - WWW)
muj komentar se taky nehodil, ze ?

Re: Lapiduch. (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Moc dobře víš proč.
Jen jsi zkoušel míru mé tolerance.
Platí to samé,co jsem zde již napsal "Pepovi".
Howgh!

joe (stenlly - Mail - WWW)
Čas je můj překlep - ale jinak jmena jsou pravá včetně hodností.Jestli myslíš že zmíňka o Fion/Agbar byla legrace . To jsem z tvého příspěvku opravdu nepostřehl. Ano - svob.Řípa a voj Kalousek dostali oba hodinky a odznaky SSM ,ale i pak již svob. Kalousek dostat významenání jak je uvedeno v tomto článku. Řada vkladatelů příspěvků zde na pohraničníkovi hledá u autora nějaké mouchy, závady , překlepy , jsme jen lidé ne stroje co sem dáváme příspěvky, kdyby nás nebylo . nemáte do ničeho šťourat - ale zkuste Vy sami sem něco dát a napsat příběh a né sé jen nechat vozit po řádcích článků sem vložených. Připomíná mě to lidi před roke 1989 - také drželi hubu - ale jakmile se vše změnilo najednou vylezli ze svých hlemýždích ulit a byli chytří a najednou věděli co a jak !!!.Opravdu díky těmto lidem člověk přestávám mít chuť sepisovat příběhy z hranic.

...a v čem tak spatřují, stenlly, (Pepa - Mail - WWW)
ty tisíce pohraničníků ( když už si je někdo ne-vědomě bere za svůj štít) konkrétně urážku, že se někdo hlouběji kriticky zamyslí celkově nad skutečným významem PS? To je považováno za urážku? ..)

Nikomu neberu jeho subjektivní romantickou představu ( i v dnešní době jsou jistá specifika vlastní fantazie jedinců někdy dost za hranici vkusu, ale že by to chtěl někdo mermomocí vydávat za normu, hmm), která se mu asi částečně splnila službou u vojsk ministerstva vnitra, do kterých vlastně svým způsobem spadala i StB, ale že by to mělo být vzorem pro hrdinství a poctivost v širším, komplexním významu, či rovnou morálního kodexu, tak to mi přijde opravdu hodně pokroucené...

Re: Joe - Identita osob. (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Joe,
ptáš se,proč v příbězích většinou identitu osob uvádím jen zkratkami (případně pouze hodností a křestním jménem).
Je to velice jednoduché: pokud nemám od těchto osob svolení,že je mohu v článku jmenovat,zůstane pouze u "iniciál". Prostě to považuji za slušnost. Na iniciály zkracuji i v článcích,které mě zašlou externí autoři - pokud hodnověrně nedoloží svolení jmenované/ho.
Vyjímku tvoří osoby již zesnulé.

To,že jejich plná jména a další ID jsou třeba na jiném webu uvedena (byť jen oskenovanou stránkou z dobové kroniky) není moje starost a ani odpovědnost.

Ostatně,Joe,je zvláštní,že vás zrovna tohle tak trápí. Vždyť i vy zde používáte toliko nickname JOE. Dotazy takového druhu bych pochopil od lidí,kteří zde vystupují nikoliv pod rouškou anonymity,ale se svojí pravou ID. Což ovšem není váš případ.

Re: Pepa (StB) (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Vidím,že svoji erudici jste prokázal ve svém tvrzení,že "StB svým způsobem spadala pod Vojska MV"...
A upřímně,vůbec se mě nelíbí to vaše pokrytecké moralizování.
O věci,jak vidno,nevíte vůbec nic - snad s vyjímkou toho,co jste se dozvěděl při PŠO (politické školení ovčanů) na veřejnoprávní televizi a v ostatních masmédiích.
Míra mé trpělivosti přetekla,na podobné kazatele zde nejsme zvědaví a proto vám dávám sbohem.
Realizujte se jinde na internetu,nejlépe tam,kde budou chtít naslouchat povídačkám o "morálním kodexu" podle vašeho střihu.
Přeji vám hezký den.

(Marek - Mail - WWW)
Docela poutavě psaný článek,ale čím více gradovalo dopadení (narušitele státní hranice)mj.strašnej slovní obrat,tak tím více jsem tomu narušujícímu fandil.Bohužel byl dopaden jako spousta jiných.Nicméně dokázal naše hrdiny tahat za nos pěkně dlouho.Jen škoda,že se mu to beztrestné narušení státní hranice nepovedlo.Určitě by stál za to pohled na Šádka s metálem v ruce a protáhnutou hubou.

Re: Marek . (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Slovní výraz "narušitel" se používal v terminologii u Pohraniční stráže zcela běžně a vlatně i oficiálně. Takže je používán i zde na weblogu Pohraničník.
Zavádění "newspeaku" by u "retro" příběhů nebylo určitě na místě.
Narušitel z onoho příběhu sice neprošel,ale jiní zase byli úspěšní,viz.předcházející články.
A snad vám udělá radost,že se k publikaci připravuje další článek o tom,jak byla Pohraniční stráž neúspěšná, tedy o "proryvech jak noha" :-)

(Marek - Mail - WWW)
Tak na nějáký proryv jako vrata od maštale se už vážně těším.Mám rád totiž dobré konce.

Marek (stenlly - Mail - WWW)
hahaha - chceš proryv myslíš ,že dám souhlasi k zveřejnění - jsem též autorem, ještě si to rozmylím :-))))

Marek (stenlly - Mail - WWW)
Narušitelé hranic - je znám obecně skoro všude a ne jen u nás .. stačí se podívat na netu zde je např. jeden příklad. Nebyl to výmysl tehdejší pohraniční stráž - tedy obecně používané slovo ..

Kurátorská prohlídka výstavy Narušitelé hranic s Pavlem Liškou

Admine, (Solitér - Mail - WWW)
se zájmem sleduji diskuzi pod každým článkem zde, na Tvém webu. Vypovídá o mnohém- o ochráncích hranic i o těch, co dehonestují vše, jen trochu zavánějící léty minulými. Mnohdy při své "opnentuře" používají slovník dob dávno minulých, ve stylu "ztroskotanci a samozvanci", místo vrahů z "volstrýtu" vrahové ze státní hranice, podobnou příbuznost vyjadřování snadno dohledáš. Proto bych nebanoval, jejich slovník a použitá klišé snadno odhalí, co používali dříve- jen v obráceném gardu. Kdo v minulém režimu mluvil vulgárně o oponentech, mluví tak i nyní. jen si doma na zdi vymněnil obraz Gottwalda za obrau Havlův.
Na druhou stranu vítám polemiku, nic nebylo černobílé a názory těch, kdo nesouhlasí s tehdejší OSH jsou cenné, zrovna tak, jako názory těch, jenž tu hranici chránili. Názor proti názoru, fakta proti faktům- to činí diskuzi diskuzí. I názorového protivníka si lze vážit. Ti, co reagují pouze slovem oplzlým a vulgárním, ti se odhalují sami- takto vystupovali ve všech režimech, patří mezi ty, co na Václaváku přísahali věrnost říši, poté na tom samém místě tleskali Gottwaldovi, aby o několik desetiletí později cinkali klíčema. Ti se svým slovníkem odhalí sami, proto bych nebanoval.
Je to Tvůj web, Ty stanovíš pravidla. Já pouze vyjadřuji svůj názor.

Re: Solitér. (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Solitére,
tahle situace se na weblogu Pohraničník už X krát řešila. Ta míra svobody slova a publikace názorů každého,včetně těch,kteří z různých pohnutek,se chtějí špinavé otřít o Pohraniční stráž a vojáky,kteří v nisloužili.
Až doposud jsem se nechal přesvědčit k co nejvyšší míře tolerance, v dobré víře,že je to ku prospěchu věci.

Výsledek - začali odsuď odcházet bývalí pohraničníci,ne v nějak velké míře,ale přeci,mezi nima několik štamgastů od PS,které jsem zde rád viděl a jejichž příspěvky v diskuzi byli docela zajímavé.
Zato se zde začali množit rozliční zakomplexovaní bojovníci s "komunistickým režimem", nejvíce bylo těch,co před Listopadem 1989 drželi hubu a krok, kolaborovali se systémem a v současné době si tady čistili své špatné svědomí urážkami bývalých pohraničníků.
Jejich řady doplňovali pokrytečtí mravokárci,co tady mohli volně šířit ty své moudra.

Všeho moc škodí.
A abychom se my,bývalí pohraničníci (a sympatizující s PS) nechávali urážet na svém webu - no to snad ne.
Takže - utrum.
Před dvěma dny jsem začal uplatňovat svá pravidla,protože absolutní svoboda názoru se zde změnila v úplně něco jiného. Ostatně,projdi si diskuze v Komentářích rok, dva zpátky. A uvidíš sám.
Já už tady prostor těmto lidem dávat nebudu.
Nebo,ty si snad myslíš,že by oni na svých diskuzních fórech dali prostor a svobodu k vyjádření názoru nám? Také kyký.

Polemika,různé názory a pohledy na věc - ano. Ale urážet se tady nenechám. A nebudou se urážet ani ostatní.
To by to tady skončilo jako ve slavné EU s jejich multi-kulti politikou. Evropani se stávají cizinci ve vlastních zemích. A také to začínalo jako zde,na weblogu: svobodou a tolerancí.
HOWGH!

ŠUMAVA (Béďa - Mail - WWW)
Nejdříve uděluji Adminovi pochvalu a co se týče článku,tak si myslím,že narušitel musel být fyzicky dobře našláplej,neboť poplachovka na něj mohla ztrácet tak 5-10 min. a že psovod se psem taky dobře pelášili.

(Tomáš J - Mail - WWW)
Na tento blog chodím čistě z důvodu, že PS mě zajímá a dají se zde dovědět zajímavé informace, ostatně všechno se nedá vyčíst jen z kníh (například zajímavé osobní zážitky), není nad osobní zkušenost těch, co "tam tehdy byli". Vždycky když jsem se na něco zeptal, bylo mi odpovězeno, takže sem chodím a čtu články docela rád.
Každopádně ač se pokládám za odpůrce cenzury, tak myslím, že je tu docela třeba. Přece není možné, aby se tady někteří opakovaně uráželi a nebo napadali, přece jenom je to trochu i nekorektní vůči ostatním, kteří se tady snaží sbírat informace o činnosti PS, mnohdy je už docela nudné louskat X příspěvků, které se týkají jen různých hádek, pošpiňování druhých atd., to už mi sem přijdou vhodnější "hádky" na téma "které pivo je lepší?" (viz jedna z nedávných diskuzí). :-)
Vzhledem k tomu, že tento blog by se měl týkat Pohraniční stráže a ochrany státních hranic, tak by se měl k tomuto vztahovat i obsah diskuzí, myslím, že nikdo nemůže mít provozovateli/provozovatelům (nevím, jak to tady přesně funguje) blogu za zlé, když jasně provokační příspěvky nebudou pouštět do "éteru". Ostatně odpůrci PS a s OSH věcí souvisejících si můžou zřídit vlastní blog/fórum, kde nebudou muset nechat nit suchou na ničem z let 1948-89, nikdo jim v tom bránit přece nemůže. :-)

ADMIN - Pohraničník. (Veterán 64 - Mail - WWW)
Admine, máš můj plný souhlas. Lépe to již napsat nešlo. Všeho moc škodí.Komu se to nelíbí ať si založí vlastní blog. A tam ať si, se sebe rovnými, nadává a provokuje.

Od Admina weblogu Pohraničník. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Pánové,
děkuji za podporu,nečekal jsem tak rychlé reakce na mě stanovisko.
Věřím,že přijaté "režimové opatření" povede ke zkvalitnění a diskuze bude spíš odborná /v uvozovkách/ a k tématu článků.
Jasně,občas můžeme odbočit,neb vyjímka potvrzuje pravidlo a troška pošťuchování či polemiky nad kvalitou piva,nebo krásou dívek a žen nemůže v chlapském kolektivu škodit :-)

PS: a vzkazuji čtenáři weblogu Pohraničník,který si říká "Zoran" alias "Otakar Hora" a vyhrožuje mě z hnízda zvaného Burlington (Kanada),ať si vysere voko. Já mám pro strach uděláno,nebál jsem se tenkrát na hranici, nebojím se ani dneska.

Všem ostatním přeji hezký víkend a nezávazně slibuji,že do neděle přidám ještě nějaký článek,ať je co číst a nad čím diskutovat o dlouhých zimních večerech.

. (max - Mail - WWW)
Udatní, odvážní hrdinové. Neberou ohled na svůj život, jen chtějí splnit vlastenecký slib, který přece vládě a pracujícímu lidu dali.

Takto tento článek na mně působí. Óda na pohraničníky.

Nic ve zlým, rád pohraničníka čtu, tento agitační článek se mi až tak nelíbí. Jiné si rád přečtu opakovaně.

Re: Max (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Maxi,
to se nedá nic dělat. Budu parafrázovat: "není článek ten,který by se líbil všem".
Věřím,že si z minulé či budoucí nabídky článků vyberete něco podle vašeho gusta.
Jsou zde publikovány (a časem přibudou) i příběhy,kde se neharaší zbraněma,ani nepějí oslavné ódy na bdělé a ostražité pohraničníky :-)

to stenlly (Dan - Mail - WWW)
Ono sepisování příběhů z hranic smysl určitě má. Pouze by ses měl z toho snažit odstranit ten fanouškovskej přístup. Prostě stalo se, chytil ho, podal výjimečnej fyzickej výkon... nicméně důvod k jásání bych tam neviděl.... pokud to nebyl nějakej loupežník z brdskejch lesů, tak nejspíš zadržel nějakýho chudáka kterýho pak v důsledku zavřeli.

Piš dál.

PS: Admine, v tom samém odstavci, ještě jedna obdobná záležitost.

Souhlas (Václav - Mail - WWW)
ADMINE-Pohraničníku, vyjadřuji naprostý souhlas s tvým opatřením. Už jsem sám chtěl napsat, proč sem pouštíš takový balast, který nemá nic společného s tématem. Je nutno si uvědomit, že to odrazuje především ty, kteří můžou k příběhům poskytnout ty nejrelevantnější informace - samotné pohraničníky. Ne každý, a troufnu si říci, že většina, nepůjde s kůží na trh, aby jim hned vzápětí někdo kálel na hlavu. Řekl bych, že už dost jich sem přestalo psát po pár příspěvcích. Zato kazatelé o "úloze PS v dějinách" se tu drží stále jak lejno na košili.
Myslím, že už jsi jim poskytl několik témat, ve kterých můžou odhalovat své světonázory. V ostatních ponech prostor pouze věcné diskusi.

Smrt krále šumavy (Veterán 64 - Mail - WWW)
Upozorňuji na zajímavou knihu, četl to již někdo? Je to téma co jsem patří.
http://www.knihkupectvi.mobi...html

Re: Souhlas (Václav). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Václave,
mluvíš mě z duše.
Myslím,že už jsem prokázal dost dobré vůle a nikdo mě nemůže vyčítat,že jsem neměl snahu dát prostor všem,tedy i těm,kvůli kterým jsem nyní nastavil ona "režimová opatření".

Re: Dan
Nějaké i/y tam ještě jsou. Želbohu,tohle je i moje slabé místo :-)
Nobody is perfect.
Ber to tak,že tyto stránky nejsou profi, přístup na ně je zdarma,takže korektury nemám z čeho platit a sám to holt neuhlídám. Nicméně,budu vděčný,pokud mě ty,nebo třeba Jazykovědec upozorníte - v rámci možnosti opravím. A budu se snažit,v budoucnu,se aspoň těm největším hrubkám vyhýbat.
Děkuji za pochopení.

Pouze konstatování (Vladimír - Mail - WWW)
Situace popsána v článku mi potvrzuje moji domněnku, že redislokace PS provedena v létech 1961 a později, zhoršila podmínky pro výkon služby jak hlídek PS, tak štábu. Když jsem si zde přečetl, že vzdálenost od SIS (resp.z roty) na SH se pohybovala v řadu 12 km, tak mě omývají. Dalším, podle mne, nedostatkem byly příliš velké úseky, které nové roty střežily. Zatáhnout včas clony na SH, levém a pravém styku, i při využití aut, (ale autem ne všude šlo dojet), bylo časově náročné. Překvapilo mě, že PC hlídka byla jen dvoučlenná a navíc vybavena pravděpodobně starou rdst s hmotnosti cca 10 kg.

Za mých let jsme měli od roty k DZ cca 400 metrů, od DZ na SH od 800 - 1200 metrů (podle terénu), signalizaci vlastní od DZ do vnitrozemí cca 1000 m, hranice ZP kopírovala DZ, hloubka HP cca 8-10 km. V celém HP byly všechny důležité průseky (ve směru k SH) překryty výmetnicemi s různobarevnými světlicemi.

Za těchto podmínek pak nebyl problém při signálu z výmetnice, nebo ze signalizace okamžitě vyslat PCHH (tříčlenná bez rdst) a při zjištění ostrého pokusu, okamžitě v několika desítkách minut zaclonit SH a totéž nám udělali oba sousedé vysláním clon na styky. Právě pro krátké vzdálenosti, jsme žádná auta nepotřebovali.

Jen pro informaci, jak přibližně vypadalo střežení jsem upravil mapku úseku roty s legendou. Najdete to na www.topcz.net/images/17RPS-1959.jpg .

svoboda projevu (jazykovedec - Mail - WWW)
Myslim, ze ADMIN tady poskytuje dost prostoru i pro vyjadreni nazoru opozice. Nevim jestli se na KCP take vedou nejake diskuse, ale nemyslim, ze bychom se tam tak dobre "poprali" jako tady. Tam na svobodu projevu maji asi jina meritka. Tento blog ma dobrou uroven a je treba v tom pokracovat.

Dan + ostatní (stenlly - Mail - WWW)
...Pouze by ses měl z toho snažit odstranit ten fanouškovskej přístup...atd. Domnívám se, že kdo čte tyto příběhy aby neměl se spokojovat ze strohostí příběhu , nejde o fanouškovství ale trošku napsat v příběhu děj. Není problém pro mne jako autora příběhu se zaměřit na strohost tipu : ČERNÁ KRONIKA např. : Dne 1.6. 1978 došlo u rPS Manětín k pokus o překročení SH jednou osobu ukrajinksé národnosti.Úspěšnýn zásahem pohraničníků byla osoba zadržena ..... Takových to příběhů znám desítky a není problém je vložit!!!!! Toto je jen můj názor nikomu jej nevnucuji.

to stanlly (Dan - Mail - WWW)
Nešlo o strohost.... jen z toho moc čiší ta příslušnost k PS. Takhle to mohlo vypadat z hlediska vzorného vojáka (pohraničníka jestli tam ten odznak taky existoval).

Re: Dan (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dane,tak to už vážně nevím,co by z článku s tématikou Pohraniční stráže mělo čišet jiného,když celý web je právě o PS? :-)

Dan (stenlly - Mail - WWW)
Teda jestli to ještě nevíš - jsi na blogu věnované pohraniční stráži. :-)) ANO - byl jsem příslušníkem PS od roku 1969 až do zrušení PS . Nikdy jsem se nestyděl a nestydím ,že jsem byl pohraničníkem, protože jak k lidem v přihraniční tak i k zadrženým jsem se choval korektně.Neměl bych se posuzovat - vím ,ale je tomu tak. Navíc svob.Kalousek byl tehdy příslušníkem mé čety. Vzorný voják u nás nebyl ale Vzorný pohraničník - ANO a navíc ještě tři stupně VH /Velitelů hlídek/ 3.stupeň - základní a pak 2.stupeň byl dosahován vyjímečně a 1.stupeň minimálně. Pokud budu přispívat dál svými příspěvky nebudu je psát formou strohosti, ať se to někomu líbí nebo NE ,ale pokusím se je psát tak jak byl prožívány skutečně a to pochopí opět jen ten , kdo je zažil ,nebo něco podobného.

stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Piste to jak uznate za vhodne. Hlavne, aby pribehy nebyly moc nahustene pohranicarskou latinou. Mam na mysli ten priheh o hromade generalu, kteri prijeli na inspekci (to nebyl Vas pribeh ).

pro p.Marka - proryv jako vrata od maštale (joe - Mail - WWW)
Možná se jednalo o útěk (pokojný průjezd na saních) největšího počtu lidí najednou v historii PS - Cetviny 1981 - viz http://www.novohradskehory.estranky.cz...

joe (tom - Mail - WWW)
tak to byli borci .. :))

pod senem (jazykovedec - Mail - WWW)
To je sila tolik lidi najednou. Meli velke stesti, ze hlidka nemela psa. Nemylim se?

Cetviny 1981 (Béďa - Mail - WWW)
Z uvedeného příběhu je zřejmé,že pohraničníci byli docela obyčejní lidé z masa a kostí, i omylní a důvěřivý.
A krvežíznivé bestie,už vůbec ne.
Na straně jedné, velké štěstí,na straně druhé opak.
Dneska by občané(?) také emigrovali,ale nemají kam.

to stanlly (Dan - Mail - WWW)
A to je vono. Pohraničníci samozřejmě se museli snažit zadržet ty co utíkají, jinak jim hrozily represe (viz článek co sem postnul Joe) ale mít z toho radost....?? To zase hrozili represe tomu co utíkal.
Ale to sis asi neuvědomoval.

seno (tom - Mail - WWW)
no ti co pracovali těsně u hranic to měli jednoduché sám jsem jednou stál na silnici na bavorské straně ...to byla silnice ..příkop modrobíle tyče a potom české pole nekde asi u Mariánek a tak stojím a koukám a najednou vidím na tom poli traktor..300metru..200 100..už sem se lekl že s tím traktorem zdrhnul tak sem mu zamával a on nic zajel až ke mně asi 5 metrů...no doplivnul bych na něj otočí a jel zpátky žádnej doprovot...a potom se na tom poli procházel nákej starší chlápek se psem a taky sám

co s tím ? (Jan - Mail - WWW)
Mne vždycky "dostanou" příspěvky některých lidí , když po po přečtení nějakého příspěvku na tomhle webu se probudí a zjistí, že PS hlídala hranice a vyjadřují nad tím údiv a pohoršení.
Tyhle příspěvky tady vyznívají stejným způsobem, jako kritika hasičů proto, že hasí požáry. Nemá cenu na to reagovat.

Pro Joe (Marek - Mail - WWW)
Díky za odkaz na zajímavej článek.Na cetviny jezdím dost pravidelně v létě na čundry a tak si tam ty sáně se senem jedoucí do Rakous dokážu docela dobře představit.Příběh dopadl vlastně nejlépe jak mohl,nikdo nezemřel nikdo nikoho nepronásledoval nikdo nestřílel a rodinka se v pořádku dostala pryč.A i ta kobyla se nakonec vrátila majitelům.Prostě proryv jako vrata od maštale.:))

Lidi, (Solitér - Mail - WWW)
můžete někdo upřesnit praxi ve vydávání propustek za dráty? Dle mého existovaly tyto varianty:
-propustka do HP /hraničního pásma/- v podstatě všichni zemědělci a PPS/pomocníci PS/
- vstup za ŽTZ s doprovodem- držitel tohoto povolení mohl za dráty, ale s doprovodem hlídky PS
-vstup za ŽTZ samostatně- po ohlášení na rotě mohl držitel tohoto povolení být vpuštěn za dráty
A nyní můj dotaz: bylo to tak, že všechny propustky schvalovala VKR a zpravodajci, jejich udělení muselo projít rozkazem VB /velitele brigády/? Statkáři a myslivci dávali pouze návrhy, nemohli sami od sebe udělit. Víte o tom někdo víc?

pro soliter (stenlly - Mail - WWW)
Propustky - VKR / vojenská kontrarozvědka / s tím neměla nic společného jen zpravodajské oddělení bPS a prPS . Zpravodajci ... ti rozhodovali o lidech vstupující do HP a o propustkách. Ani každý PPS neměl mnohdy šanci dostat propustku ba ani starousedlící, žijící mnohdy od roku 1945 v obci a znali každý kámen až k hranici. Co se týká s doprovodem - to byly propustky převážně tzv. jednorázové maximálně na několik dní- většinou nárazové práce např. elektrikářů, silničářům, geodezii a pod - proto je doprovázela hlídka PS. Opravdu tzv .prověření měli samostatný vstup, ale zase jen v době denní od- do. A zpravodajci - to byla "kasta" sama pro sebe. Oni zamítli vydání či obnovení propustky - třeba jen někoho kdo se jim nelíbil i když přestože měl dřív propustku - a my jsem museli občanovi zdůvodnit PROČ ? Zpravodajci vydávali právě seznamy osob. Mnohdy nám bylo hanba - protože,jsem nevěděli důvod zákazu nebo odebrání propustky. Mohu konsatovat ,že v době , kdy jsem byl na fukci zástupce veltele roty s těmito orgány zpravodajců jsem měl konflikt a to např. že rádi kecali do opatření při pohraničních akcí - a mojí odpovědí bylo ..POKUD ŘÍDÍM POHRANIČNÍ AKCI NEBO POD - VELÍM JÁ A ODPOVĚDNOST JE JEN NA MĚ ... Toto se mě vymstilo po roce 1990 - kdy do fuknce velitel pohraničního oddělení se dostal člověk , který byl kdysi u zpravodajců a náležitě mě to vracel kde jen mohl!!Vše bylo zaviněno tzv. lustračním zákonem , kdy VKR mohli zůstat na oddělení pohraniční policie ,ale jen kam kde před rokem 1989 nebyla jeji působnost/ zodpovědnost / a zpravodajci právě,že nesměli kecat do služby PS před rokem 1989 - mohli zůstat kdekoliv !!! Snad jsi to vysvětli .

Stenlly, (Solitér - Mail - WWW)
díky za upřesnění. Tvá slova potvrzují, že velitelé na rPS- od technika počínaje po VR konče- žili v neustálém stresu. Někteří- a bylo jich oproti dnes běžně přijímanému názoru mizivé procento, tento stres léčili alkohoholem, ale to byly skutečně jen jedinci.
Neznalost základních faktů svádí k paušalizaci...

soliter (stenlly - Mail - WWW)
Víš - nejhoší bylo , že zpravodajci moc proti tobě jako z povolání nezmohli ,ale stačilo když se spojili proti tobě s VKR a byl jsi v pr....li :-)

Stenlly, (Solitér - Mail - WWW)
to je ve všech režimech, nejlépe se ostruhy získávají potopením někoho, a kde k tomu není důvod, tam se vždy něco najde. Nebo vymyslí.

Vstup do HP (Jan - Mail - WWW)
Tzv. propustka ke vstupu do HP byla(nebyla) vydávána na základě odůvodněné žádosti občana, a to v rámci správního řízení, které vedlo správní oddělení Odboru VB na příslušné Okresní správě SNB podle místa bydliště, nebo pracoviště žadatele.Správní řízení povětšinou spočívalo v provedení lustrace dotyčné osoby v Rejstříku testů GP a v OTE SNB. Pokud občan neměl nikde žádný záznam a žádost měla dostatečné důvody, propustku bez dalšího obdržel. Vyjádření zpravodajských orgánů PS se nevyžadovalo. Tedy šlo o klasický úřední postup, obdobný jako v případě žádosti o vydání ZP, OP, nebo cestovního pasu.
Teprve pokud bylo nezbytné, aby některá tato osoba mohla vstoupit i do prostoru za linii ŽTZ, musela k tomu mít jmenovitý souhlas velitele příslušné brigády PS, který samozřejmě před tím po své linii vyžadoval stanovisko zpravodajských orgánů. V tomto smyslu pak nebylo vůbec rozhodující, zda se tato osoba bude v HP za linií ŽTZ pohybovat s doprovodem příslušníků PS, nebo bez tohoto doprovodu. Navíc doprovody těchto osob za linií ŽTZ byly po roce 1986 úplně zrušeny, přičemž důvodem byly časté dezerce příslušníků PS a zejména pak případ usmrcení německého občana J.Dicka v tomtéž roce. Navenek se toto opatření zdůvodňovalo nedostatkem pohraničníků, ale ve skutečnosti šlo o to, že lidé, kteří byli vpouštěni za linii ŽTZ, měli podstatně větší důvěru než samotní pohraničníci. Je to sice triskní, ale bohužel je to tak.

Ještě k těm Cetvinám (joe - Mail - WWW)
Povinností hlídky PS, která pouštěla osoby za dráty, patřil v případě průjezdu fůry sena atd. propíchat náklad dlouhými bodci. Krejcar použil vedlejšího průchodu, u kterého bodce chyběly.
Útěk sedmi osob odnesl nejhůře velitel hlídky, který nezkontroloval náklad. Měl tři dny do civilu a dostal zřejmě Sabinov.

zpravodajci (stenlly - Mail - WWW)
Vzpomínám si na jeden případ z roku 1978 . kdy k jednomu správci rekreačního zařízení u hraničního pásma chodili zpravodajci,vékáerci, vysocí důstojnící brigády ale i praporu , zadarmo chlasta a on jim pod nosem rozprodal celé zařízení svého bytu a fouknul. Když poslal pozdravný dopis ze Švýcarska - nastalo zděšení - přišli do bytu zjistit jestli v bytě něco nezanechal .. a nikde nic jen holé zdi- paradoxem bylo ,že všichni lidé věděli,že věci rozprodává za pakatel...Naopak nastalo zděšení u těchto lidí .. KDY.KDE,CO ,KOMU - na ně něco práskne. A navíc využil nedokonalosti daného systému devizového příslibu. 2 x požádal v Českých Budějovicích a 2x jej dostal, když žádal potřetí České Budějovice mu jej zamítly - ale ON požádal v Plzni kde měl hlášený tvalý pobyt a dostal jej a pak fouknul s manželkou a dvěma syny..

Pouze konstatování (Víťa - Mail - WWW)
Já jsem v létech 62-64 několikrát měl na zádech R-105 a k tomu ještě jet na lyžích a udržovat spojení ( váha asi 23kg.), někdy to bylo "dílo".

(ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW) (Víťa - Mail - WWW)
Děkuji a souhlasím s Tebou. Před časem mě už taky přestaly bavit ty neustálé urážky příslušníků PS. Ona je určitá skupina "lidí " , kteří převrací skutečnosti a pomlouvají na všech diskuzích .
Děkuji .

Žádné komentáře: