11. června 2012


PRORYV NA STÁTNÍ HRANICI.

Příběh z června 1979 .

Psal se rok 1979. Z kopců konečně zmizel sníh a začalo se oteplovat. Začali i práce lesních dělníků za ŽTZ . Byl jarní den měsíce června – byl to den tak jako jiný rota PS běžela svým každodenním životem nikdo však netušil co se stane v následujících minutách a hodinách a ani já ne. Hlavními aktéři tohoto příběhu jsou dva střelmistři a lesní technik – a já.

Lesní správa Kvilda si po zimním období pozvala dělníky k provedení trhacích prací do svého rajonu za účelem čištění a likvidaci náplav po zimě , která měla za důsledek naplavení horniny,klacků a kamení do odvodňovacích stok .
Oba dva střelmistři pocházeli z obce Zdíkov jeden byl J.V. a druhý M.S. Vzhledem ke skutečnosti že tito dva mistři měli za účele vstupu do HP vystaveny propustky pouze s doprovodem / vysvětlím: pro vstup do HP a za ŽTZ existovala řada propustek… bez doprovodu , s doprovodem, hromadné a několik dalších./Právě pro tuto skutečnost jim byl přidělen lesní technik V.T na dozor a doprovod. Doprovod dělali příslušníci PS a nebo prověřené osoby čímž byl i tento technik.
Lesní správa v souladu s předpisy a bezpečnostními opatřeními nahlásila na 7.rPS Kvilda – prostor, dobu /čas/ a počet dní prováděných prací za ŽTZ. Práce měli být prováděny jen 5 dní od pondělka do pátku.Každé ráno u lesní správy Kvilda zastavilo vozidlo GAZ, se kterým oba dělnící jezdili , naložili lesního technika a jeli směr hraniční pásmo (HP). Po příjezdu k pohraniční hlídce na pevné stanoviště „piket“ předložili ke kontrole doklady a propustky a doklad s množství vezené trhaviny v úložném prostoru. Dvojčlená hlídka PS odjela do prostoru požadovaného vstup a přes vrata tuto skupinu propustila . Tento způsob byl prováděn každý den až do osudného dne – pátek. Jako každý den přijela osádka na stanoviště – byla provedna kontrola a propuštění. Nikdo ale netušil co v následujících hodinách se stane…


Po příjezdu do uvedeného prostoru prací lesní techniky V.T. vystoupil . Řidič vozidla M.S. pak pravil : …hele Vašku,nám blbne na Gazu startér,my se támhle jedem otočit,abychom vozidlo nechali z kopce, aby v případě selhání starteru jsme vozidlem mohli odjet... Místo na otočení bylo vzdáleno cca 200-300 m. Technik souhlasil – vozidlo se rozjelo,V.T. pozoroval odjíždějící vozidlo – najednou s hrůzou zjistil,že vozidlo se neotáčí ,ale pokračuje plnou rychlostí směr státní hranice.
V daném okamžiku zpanikařil – nejdřív běžel směrem za vozidlem ale když si uvědomil že nemá šanci, otočil se, odhodil brašnu a utíkal směrem k signální stěně (ŽTZ) - mohu zde podotknou že se jednalo cca o vzdálenost 1 km.

Když vyčerpaný technik doběhl k ŽTZ – udělal na vratech tzv. „tvrdý zkrat“(spojil vodiče drátů signální stěny),z opasku sundal přenosný telefon/tzv.pojítko/ a snažil se dovolat na rotu.
Hlídka na piketu reagovala na „zkrat“ a vyjela k prověření signálu. Mezi tím se technik spoji s dozorčím důstojníkem (DDR) a řekl co se stalo. Okamžitě byl vyhlášen pohraniční poplach …
V tomto okamžiku do děje vstupuje moje osoba. Kdo zná situaci u PS,tak ví,že každý den bylo určeno složení jednotlivých záloh na operační den.. Já ten den byl určen do funkce velitel Psk /pátrací skupiny/.

Vyjel jsem do místa kde se popisovaná věc stala. Na místě již byla hlídka z „piketu“ a technik – který mě v rychlosti řekl co se stalo . Vyjeli jsme po cestě směr SH . Při přiblížení se k hranici zahlédl jsem v kopci odstavené vozidlo GAZ ze kterého vycházel dým/pára/ a mělo otevřené oboje dveře. Protože jsem věděl ,že ve vozidle byla trhavina – nevěděl jsem jak postupovat dál. Přesto jsem se rozhodl přiblížit se k vozidlu. Poté jsem zjistil že vozidlo mělo přehřátý motor a to byla příčina vycházejícího kouře.
Psovod vyhledal stopu a začalo pronásledování po stopě , která vedla strmě kopcem směr SH. Přiběhli jsme na státní hranici,kde na zemi ležela odhozená monterková blůza a na území SRN leželo několik další svršků.Služební pes AGBAR – neustále se škubal na vodítku a chtěl vpřed, byl to nejlepší pes u rPS. Ze zkušeností jsem věděl,že se takto chová když je stopa dostatečně čerstvá. Nevím co mě to v tom okamžiku napadlo, možná stres z průseru nebo chování psa – v daném okamžiku jsem se rozhodl že se služ.psovodem a psem budu pokračovat dál v pronásledování,do Německa. Navíc jsem věděl, že hranice tvoří v tomto úseku pravý oblouk (snad jsem i doufal že osoby teren neznají a mohou se vrátit zpět na území ČSSR). A tak jsme pokračovali v pronásledování jen my dva.Asi po 30 minutách jsem doběhli na parkoviště v SRN, ležícího u státní hranice (Bučina-Finsterau). Zde pes ztratil stopu na cestě . Cesta směřuje do obceFinsterau. Vrátili jsem se zpět na naše území a na místo kde došlo k překročení SH. Zde již byla komise vyslaná z praporu a brigády.
Závěr byl – rota PS nesplnila svůj úkol a došlo k „beztrestnému narušení SH“. I hlídka na piketu dle závěrů komise nesplnila úkol – prohlídkou odstaveného vozidla bylo jištěno , že pod složenou trhavinou byl zamaskován kufr, kde dělníci měli pravděpodobně uschovány věci pro další svoji potřebu po přechodu SH.Ale řekněte , kdo by se přehraboval ve složené trhavině a navíc – tam jezdili celý týden.Já z incidentu vyšel poměrně lehko jen na ¼ roku snížení platu o 25% . Psovod nic – odůvodnění: uposlechnutí rozkazu velitel Psk. Uvedený technik po pracovní stránce byl potrestán finančně a jeden rok nesměl do hraničního pásma – byla mu odebrána propustka. Zdá se,že příběh má konec ,ale ne, nemá…

Po listopadu 1989 (v roce 1995) se vrátil jeden z utečenců M.S. Jeho kolega J.V. se nevrátil, zahynul někde v Kanadě při kácení dřeva – zavalil jej strom. Oba dva akteři přechodu byli ženatí ,zanechali zde manželky a dohromady 5 dětí. 20 let jim zpravodajské orgány nedaly pokoj.
Jednou se M.S. ve Zdíkovské hospodě opil a vyprávěl jak „vyjebali“ s příslušníky Pohraniční stráže. Tento svůj přechod plánovali skoro ½ roku, věděli, že v 1979 budou po zimě provádět odstřel buď na Kvildě nebo Knížecích Plání. Navíc J.V. měl v bavorském Pasově (Passau) známého, s tímto se domluvili, aby po podané zprávě na ně čekal s vozidlem na parkovišt u SH – Bučina-Finsterau. /místo kam nás dovedl sl.pes/. Tento je pak odvezl do vnitrozemí, kde požádali o azyl…
Jak to vím? Moje manželka chodila do Zdíkova na ZDŠ. A na třídním setkání po letech ve Zdíkově jí to řekla spolužačka – protože věděla že je manželkou příslušníka Pohraniční stráže a v té době,kdy se to stalo, bydlela na Kvildě.

Tuším, že článek vyvolá řadu polemiky,dohadů apod. Kdo je soudný, musí vzít v potaz,že byl konec 70. let a nelze toto období soudit očima dnešní doby – co kdyby, jak kdyby atd. Kdo byl na vojně ví,co bylo nesplnění rozkazu – málo kdo se dokázal postavit a rozkaz nevykonat.
Proto žádám: posuzujte věci tak, jak byly a né dohady, jak měly být. Děkuji.

7.rPS Kvilda

© AUTOR: Stanislav http://www.lide.cz/stenlly50
FOTOGRAFIE: Archiv autora článku.
Komentáře

1979 (jazykovedec - Mail - WWW)
Myslim, ze timto clankem je podano vyhovujici vysvetleni udalosti a neni dale co resit. Stenlly dekuji.

9.rPS Žďárek (Pavel - Mail - WWW)
Všiml jsem si, že u dokumentu je uvedena i naše rota. Toto beztrestné narušení státních hranic způsobil bývalý voják VZS a bylo to v zimě. Byl už dávno za hranicemi (grenčáci a amíci už na nás na čáře čekali), když přišel signál ze SiS z prověšených drátů. Tenkrát (asi 3 hodiny po zásahu - kolem druhé hodiny v noci) přijel po zásahu VKR a první co bylo tak ho sundal z tabule cti :D.
Taková byla rychlost informace a spolupráce z druhé strany na naší stranu o koho šlo. :D

(Dan - Mail - WWW)
Hmmmm.... docela zajímavý. Celkem by mě zajímalo co jste riskovali (myslim v případě že by jste narazili na nějakou hlídku z druhý strany hranice) a co by jste v tom případě dělali.

Posudenie (Julo - Mail - WWW)
Článok ako i záver sú z pohladu bývalého príslušníka PS úplne v poriadku
Bolo to tak a nič už na tom neymeníme
JULO

Dan (stenlly - Mail - WWW)
Na toto je těžké odpovědět i když z hlediska tatiky výkonu služby německé GP se dalo předpokladát ,že na místě kde jsem skončili nikdo nebude - jezdili sem velmi nepravidelně v té době toto místo nebylo tak frekventované aby zde konali službu. Jezdili sem tak 2-3x do týdne. Jiná situace by byla v letech 1968 -1970 kde na Bučině byla překládka dřeva mezi ČSSR a SRN. GP zde vykonávala pravidelnou službu ,ale překladiště bylo v roce 1970 zrušeno. A navíc naše cesta při pronásledování se pohybovala cca 100 -200 m po území SRN od SH z ČSSR. A po pravdě jsem asi na nějakým problémem v tom dané okamžiku neuvažoval - asi to opravdu bylo zkratkovité rozhodnutí.

pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Myslím si, že článek nemůže vyvolávat žádnou polemiku, tedy alespoň u lidí, kteří na hranicích sloužili. Je to naspáno jasně a zcela srozumitelně a nic na tom nemohou změnit ani ty dobové "blafy", jak to zhodnotili někde funkcionáři na brigádě. Na druhé straně je to i ukázka toho, jak již tenkrát fungoval osvědčený systém "padajícího hovna".

pro Stenlly II (Jan - Mail - WWW)
Ještě k té diskuzi k předchozímu článku :
1) Já jsem ten Tvůj vstup na území NSR v roce 1979 , který popisuješ tady, ve svém posledním příspěvku, tam úmyslně nenazval "zběhnutí", ale "zaběhnutí" a domnívám se, že ty dva pojmy jsou dost rozdílné, asi si to špatně přečetl.
2) Můj poslední příspěvek neobsahuje žádná moje vlastní zjištění. Pokud jsou tam citovány některé konkrétní údaje, vycházel jsou pouze a výhradně z údajů, vyčtených z diskuzních příspěvků bývalých příslušníků tehdejší 15.rPS Nová Pec (Klápa), tak jak jsou veřejně dostupné na WWW.vojensko.cz. Je tam mnohokrát citováno i jméno VR této roty,kterým by měl být od 60. let až do roku 1985 jistý mjr.(pplk.) Smitka. Určitá nejasnost se týká let 1974-76, kdy podle jednoho údaje v těchto diskuzních příspěvcích, měl v této době vykonávat funkci náčelníka štábu praporu. Dotyčný má v současné době bydlet v Plané.
Ze stejného zdroje je i konkrétní informace týkající se zběhnutí des.NYKODÉMA, velitele družstva psovodů této roty, ke kterému mělo dojít v létě roku 1973. Stejně tak je převzata i myšlenka o tom, že mohlo jít v tomto případě o jistou zpravodajskou operaci a já osobně z toho nic nevyvozuji, ani nedávám do žádných souvislostí.
Nicméně bych se rád dozvěděl, alespoň přibližně, jak to bylo v té rakouské restauraci a zda se to zadržení podařilo, či nikoli a jak se to "provalilo". Domnívám se, že tady není nic, co by mohlo pro někoho představovat dneska nějaké riziko. Asi budu opět nazván nevěřícím Tomášem, nebo prudičem, ale takhle v tomto stádiu to pořád vypadá, že se to buďto opravdu vůbec nestalo, nebo vzhledem ke známému faktu, že každá legenda má nějaký reálný základ, se to sice stát mohlo, ale bylo to "malinko" jinak.

Jan (stenlly - Mail - WWW)
Na to jak se to provalilo je jednoduchá odpověď - v restauraci byli hosté a personál..kteří vše oznámili. Ale kdo podal oficielní protest mě opravdu není známo.

(Béďa - Mail - WWW)
Stenllyho čin svědčí o tom,že byl pohraničníkem tělem i duší sloužícího své vlasti.
Ono se klidně mohlo stát,že prchající ,vzhledem k průběhu státní hranice,mohli zbloudit,či jiného jim se přihodit a Stenlly s psovodem by je přivedl zpět.

tom (tom - Mail - WWW)
no hlavně že se klukum podařilo zdrhnou

kurovec (jazykovedec - Mail - WWW)
Bedo doufam, ze tuto diskuzi nezamorite kopirovanim clanku o kurovci jako se Vam to podarilo na predchozi debate.

Tome, (Béďa - Mail - WWW)
ono,podařilo zdrhnout.Na druhé straně mohl J.V žít.
Takže,jak se říká : každý strůjcem osudu svého.

Beďa - Tom (stenlly - Mail - WWW)
Ano nikdy jsem nepopíral ,že jsem sloužil své vlasti. Když jsem prvně vstoupil na tyto stánky - myslel jsem, že budu dávat nějaké příběhy ze své služby. Několikráte jsem to udělal , ale vždy se dobře zmíněné příběhy ,které se staly změnily pouze v IDEOLOGICKÝ boj na těchto stránkách mezi jedinci.Proto jsem přestal psát.Až předchozí článek o EZOH mne opět tak trošku nabudil a dal jsem vzkaz. A opět se změnil v tahanici kdo má či nemá pravdu: uvedený příběh z Nové Pece se skutečně stal..má své aktery. Nikdo a nic to nezmění na podstatě toho příběhu , proto i já jsem naspal svůj vlastní zážitek na tyto stránky.

Tom - ano klukům se podařilo uteci, ale co sobeckost a lidskost těch dvou mužů , kteří zde zanechali manželky a 5 děti . Nejmladšímu v té době byl 1 rok a nejstašímu kolem 10ti. Neohlíželi se v podstatě na nikoho ve svém okolí ani na rodiny a nebýt roku 1989 - stěží by je někdo ještě spatřil. Zrovna M.S. měl toho jednoletého potomka, když se vrátil, vrátil se v podstatě k tomuto potomku cizí člověk, protože mu bylo již kolem 15ti let. p.Tome uvědomte si laskavě že se psala r.1979. To co pak následovalo nebylo vinou pohraniční stráže vůči těmto rodinám!! Jen se můžem domnívat co bylo a co ne. Jen vím,že jedna z manželek byla propuštěna z práce. Nevím jestli máte též rodinu a můžete toto posoudit. Není podstatná reakce na můj příspěvek jako jsem to udělal já. Jistě někdo napíše ,že to bylo vinou tehdejšího systemu , souhlasil bych kdyby šlo o jednice , kteří zde nikoho nezanechali a kdo tu po nich a za ně musel nevině trpět.

Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Porad jsou tady dohady o udalosti z Nove Pece. Proc tedy jeji akteri nevystoupi a udelaji jasno. Ceho se boji? Nikdo jim jim nic uz dnes neudela ( stejne jako oni nikomu asi neublizili ). Podivejte se treba na gen. Sadka ten toho ma na svedomi vic a smeje se.

pan stenlly (tom - Mail - WWW)
sám sem zdrhnul..ják se říkavalo v roce 1980 ale jako člověk s mojí škodovkou 105kou přes Pomezí ...ještě vidím tu závoru jak jí odevřeli a děti sem neměl ...ale jendno musím říc..kdyby..kdyby...se v československé socialistické republice dodržovali dodržovali lidské práva...sám to Husák v Helsinkách v roce 1975 podepsal ..tak by se neunášeli letadla..a piloti stříleli...stalo se..a neunášeli autobusy plný dětí a řidiče sříleli...a bratří Mašínu by si sedli v Praze na rychlík a do Berlína by taky odjeli jako lidi...tak je to..jo a co se týče tý propuštěný manželky tak sem na 100 procent přesvedčenej že při tehdejším trhu práce že ji radostí další 10firem zaměstnalo

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Ten člověk nemá internet to vím .. ten člověk prožil ,neuvěřitelné ponížení od tehdejších funkcionářů bPS i dne se cítí poškozen , musel by si jej znát a pak pochopíš... Moji chybou bylo,že jsem se o něm zmínil. Měl jsem uvést jen svůj osobní příběh.Ale jak už jsem se zmínil - příběh se stal a je pravdivý.. Víc k tomu dodávat již nebudu - je mě líto.

jazykovedec (tom - Mail - WWW)
to si zas nemyslí já

Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Chapu to. Ono je to asi lepsi. Stejne by se to tady zase rozvrtalo a zvrhlo uplne jinym smerem.

ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Vim, ze to nepatri k teto debate, ale snad jako namet pro nejaky dalsi clanek. Uz se tady probiralo vsechno mozne spojene s ochranou hranic na zemi, na vode, ve vzduchu. Jak to bylo treba se zabezpecenim komunikaci? Myslim postovni styk, telefony, atd. Vim, ze hodne veci posilanych postou ze Zapadu na Vychod a obracene se ztratilo, ale nekdy prekvapive bylo doruceno. Mel jsem souseda ( duveryhodneho ), kteremu dochazelo postou Tigridovo Svedectvi vydavane v Parizi. Bylo samozrejme odesilano z ruznych kamuflaznich adres v zapadni Evrope a cca polovina byla dorucena. U nas na Mostecku byl napriklad nemozny poslech Svobodne Evropy kvuli ruseni, ale Hlas Ameriky nebo Londyn se dal poslouchat. Pritom ideova "skodlivost" byla prakticky stejna.

Pro Toma (Jan - Mail - WWW)
V této souvislosti lze pochopit ledacos, ale ospravedlňovat tím teroristické únosy letadel, autobusů, nebo dokonce skutky bratří Mašínů, mi připadá dost nechutné. Podobným způsobem lze zdůvodnit a ospravedlnit i útok na Světové obchodní centrum z 11. září.

Stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Stenlly chapu, ze ten clovek se citi i dnes velice ponizen to pro vojaka z povolani musi byt rana byt degradovan. Ale kdyby nebyl tak sluzebne horlivy a nelezl pres SH tak by k tomu asi nedoslo. Co myslis? Nebo se jednalo o "zkratove" jednani?

???? (noveudoli - Mail - WWW)
Pane jazykovedce proč tady soudíte a řešíte člověka ,když neznáte všechny okolnosti a pohnutky..Každý má svou 13 komnatu kam se prostě nepouští.Tak to respektujte...Navíc proč by se zde měl obhajovat a něco vysvětlovat.I po těch letech se mu o tom nehovoří lehce.Navíc jsem si všiml:i ta fakta která jsou napsána s nadhledem a objektivně jsou stejně terčem útoků a zpochybňujících komentářů (viz Stenlly a jeho příběh)...Tak proč???

nove udoli (jazykovedec - Mail - WWW)
Uklidnete se. S Vami nikdo nediskutuje.

Tome (Solitér - Mail - WWW)
Tome, skutečně máte dojem, že např. Barešovce ke zlodějnám a jiným trestným činům donutil tehdejší režim? A nebýt jeho, tak mohli páchat trestné činy beztrestně, či mohli po jejich spáchání sednout do autobusu a odjet?
I když- máte pravdu. Jak nás tento režim přesvědčuje dnes s denně- grázlové jsou beztrestní. Ale přesto se nemohu zbavit pocitu, že společnost, mající za hrdiny mašíny a barešovce je v rozkladu. Totálním.

hrdinove? (jazykovedec - Mail - WWW)
Jak minuly rezim nahlizel treba na Janosika, Che Guevaru, Jana Zizku a dalsi? Jaky byl rozdil mezi nimi a Masiny, Baresovci a dalsimi? Za nimi zustalo vetsi mnozstvi mrtvol. A ve jmenu ceho?

(Dan - Mail - WWW)
Samozřejmě se dá diskutovat o tom jak se ke svým rodinám a dětem zachovali ti co utekli, ale na druhé straně režim který si za svá rukojmí bere manželky a děti je nelidský. Jestliže místo toho aby manželky s dětma pustili za jejich manželi tak je ještě propustili z práce, to svědčí o "socialistickém zřízení" více než výmluvně.

Dan (stenlly - Mail - WWW)
Nevím kolik Vám je let. Všichni dnešní hrdinové odsuzující minulost možná v té době kdy se stali podobné případy seděli za "bukem" a báli se i uprdnout aby to stávající režim neslyšel. Po prohrané bitvě je každý generál . Jeden nepopiratelný fakt,ale zůstává. Kdo šel nelegálně přes SH musel počítat s rizikem kterého se dopouští,že se něco stane , že to nevyjde,hlavně na následky a pod. Zmiňujete se o možnosti vycestování za nimi. Tato možnost tady existovala přes Mezinárodní červený kříž ve Švícarsku ,ale nedá se posoudit zda žádost byla podána. Je mě znám jeden případ, ale tento jsem se dozvěděl až po roce 1989 při setkání starousedlíků odsunutých po roce 1945 z Českých Žlebů. A navíc ani Vy ani já nemůžeme posoudit kde a v jakých podmínkách oba muži žili? Je zde zmínka o Mašínech a Barešovcích .. Ani o jedněch se nedá říci že byli hrdinové nebo odbojáři. Kdo někoho omámí,sváže a nakonec bezbraného ležícího na zemi podřízne zůstane vrah. Kdo někoho zastřelí, proto jen aby získal peníze - zůstane vrahem. Toto jsou dva případy ,které jsou doloženy i fotograciky ve spisech nelze je tedy spochybni úvahami o správnosti jednání. A k dnešní společnsoti co se v této zemi děje... Domnívám se kdybychom nebyli v EU hodně lidí by emigrovalo a to prosím nejsou u moci komunisté.
Jazykovedec - nechci se Vás dotknout, ale sáhněte si do svého svědomí - Vy jste v životě neměl někdy zkratové jednání kdy jste něco udělala a pak si teprve uvědomil,že to byla blbost. Jestli ne - skláním se nad vaši morálkou.

Jazykovedec (noveudoli - Mail - WWW)
Počítal jsem s tím že odpovíte v tomto duchu...S Vámi diskutovat je ztráta času.Vy sám se stavíte do role Mirka Dušína,neustále poučujete..Ale jakmile se trochu někdo otře o Vás, máte hned ohýnek u prdelky...No nic ,hezký den i Vám..

(Béďa - Mail - WWW)
Jsem překvapen až zděšen nad skutečností,kolik diskutujících na těchto stránkách obhajuje zrádce,vůči své rodině,kamarádům,společnosti,vrahy-prachsprostý a zákeřný,vraždící nevinné spoluobčany plnící svoje pracovní povinnosti a teroristy,kteří se neštítí zneužít děti pro své cíle.

To stojí za to (Jan - Mail - WWW)
Aby jste to neměli tak jednoduchý :http://aplikace.mvcr.cz.../cada.pdf

Tohle stojí za to (Jan - Mail - WWW)
http://aplikace.mvcr.cz.../cada.pdf

Re: Posta,telefony (Jazykovedec). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Bohuzel,v tom vam nemohu nijak vyhovet. Mezinarodni postovni a telefonni styk nemela Pohranicni straz ve svem referatu.
Takze o teto problematice nic nevim.

Jan ( rozsudek vojin Cada ) (Antirunkas - Mail - WWW)
Dekuji Vam za moznost nahlednuti do rozsudku nad vojinem Cadou. Jenom mi neni jasne proc byl odsouzen jenom za trestny cin pokusu vrazdy? Podle seslskeho rozumu to byla vrazda a to jeste na uzemi ciziho statu. Nejsem advokat a proto poprosim zdejsi pravni experty o vysvetleni.

pro všechny... (tom - Mail - WWW)
budme rádi že už je ta prašivá doma za námi...:-)

tom (Antirunkas - Mail - WWW)
Ja jsem taky rad, ze uz ta prasiva doba za nami. Ale to tady nerikej nahlas nebo te ukamenuji.

antirunkas (tom - Mail - WWW)
já vím někomu se stýská na starý dobrý časy..

Jazykovědče (Solitér - Mail - WWW)
Před několika dny jsem se zůčastnil besedy s historikem a spisovatelem V.Vondruškou. A ten nadhodil zajímavý problém, týkající se odsuzování J.Žižky. Na své cestě po Norsku se zmínil o zákazu, který dostal za to, že v přímém přenosu rozhlasové besedy se Žišky v kontextu doby zastal. Od té doby má všecny pozvání do onoho média zrušeny- holt, "demokratizace" mnohdy připomíná "normalizaci".Pravil něco ve smyslu:
"Na severu Evropy toto nechápou. Nijak nezastírají, že Vikingové byli loupeživí dobyvatelé, ale patří do jejich historie a tudíž jsou na pomnících a jsou jim věnována muzea."
Tolik k Žižkovi, jinak Vaše další příklady- Jánošík- takového má v historii každý stát či národ, u Valachů to byl Ondráš, u Rusínců Nikola Šuhaj, pouze u Čechů si momentálně nikoho nevybavuji, ale to je dáno nedostatkem času.
Ale nadhodil jste zajímavé téma, můžeme se časem vrátit.

vojín Čada (Jan - Mail - WWW)
Ke spáchání vraždy podle § 219, nebo k pokusu o tento trestný čin je třeba , aby pachatel jednal zcela v úmyslu "usmrtit jiného" . Tento úmysl soud vyvodil zřejmě z toho, že Čada se jako jediný z celé skupiny přiznal k tomu, že střílel směrem na Johanna Dicka, ačkoli na druhé straně sám soud připustil možnost, že smrtící výstřel vypálil ze skupiny i někdo jiný a nebylo k této skutečnosti přihlédnuto. Jedná se tedy o jasné porušení zásady, která se v právnické hantýrce nazývá zásadou "in dubio pro reo", česky řečeno - v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. Pokud mi paměť slouží tak tuhle zásadu ještě , ani v našem trestním právu, nikdo nezrušil. Tzv. "nepřímý" (eventuální) úmysl obžalovaného Čady je dále dokazován jakousi laickou úvahou soudu o tom, že každá střelba ze zbraně ráže 7,62 mm, musí znamenat apriori usmrcení. Podle této úvahy pak lze dovodit, že pokud by měl Čada k dispozici zbraň jiné ráže, např. 5,56 mm ,nebo 9mm, smrtelný účinek by nenastal.
Soud také neshledal žádnou příčinou souvislost mezi jednáním obžalovaného Čady a smrtí Johanna Dicka a měl tedy být zproštěn obžaloby stejně jako ostatní. Je celkem pochopitelné, že soud byl v tomto případě v těžké důkazní situaci, ale nedostatek důkazů se nedá nahrazovat politickou vůlí, což je sice pochopitelné, ale v řízení před soudem naprosto nepřípustné.
Čistě z právního hlediska je to podle mého osobního názoru paskvil a připomíná to spíš rozhodnutí nějakého revolučního tribunálu, kde je hlavně patrná snaha dokázat jak byl minulý režim špatný a vražedný. Tím vrahem a obětním beránkem se pak stal vojín Čada, který k tomuhle "titulu" přišel jako slepý k houslím. Dost komicky pak vyznívá i konstatování soudu, že funkcionáře, kteří byli za tento stav odpovědní, nelze brát k trestní odpovědnosti a že ještě dneska vykonávají důležité funkce ve st.správě.
Podle mého soudu voj.Čada měl být, a to společně s ostatními, odsouzen za trestný čin podle § 221, nebo 222, úmyslné ublížení na zdraví, kde je nejtěžší následek výsledkem určitého nedbalostního jednání. Za pokus vraždy pak pouze v případě, že by Johann Dick přežil a bylo nezvratně prokázáno, že Čada jej skutečně chtěl usmrtit a střela, která jej zasáhla, pocházela prokazatelně z jeho zbraně.
Nicméně z uvedeného vyplývá, že systém ochrany SH v té době již vůbec neodpovídal situaci a byl špatný.Celý systém , včetně předpisů o použití zbraně příslušníky PS, se v podstatě od roku 1951 vůbec nezměnil a stejně tak výcvik vojáků, kteří se podílely na přímé ostraze hranic, nestál v tomto směru vůbec za nic. Stejně tak definice "narušitele" byla pořád stejná, byl to prostě "nepřítel" a tím bylo řečeno všechno. Těm vojáčkům jaksi zapomněl někdo sdělit, že tam většinou přijde nějaký trouba, který sice chce přes hranice, ale ve skutečnosti žádným nepřítelem není, nebo že se tam může potulovat někdo, kdo tam jenom sbírá houby.
V době kdy se popisovaná událost odehrála, se navíc hranice střežila někde daleko v týlu a nějaké nácviky akcí, nebo zákroků v bezprostřední blízkosti SH, nebyly zřejmě vůbec prováděny. Výsledkem bylo, že v takové situaci byli ti vojáci dezorientovaní, vyděšení, jednali zbrkle
a zřejmě vůbec netušili,kde ta hranice, kterou měli střežit, vlastně vůbec probíhá.

Jan (Antirunkas - Mail - WWW)
Dekuji za Vasi profesionalni odpoved. I kdyz myslim, ze jste zde zasadil vitr a ted uvidite jakou bouri sklidite.

to Antirunkas (Dan - Mail - WWW)
To zdůvodnění proč z pokusu a nikoli z vraždy je v tom odůvodnění rozsudku. Takže si to stačí přečíst. Ale chápu, že je snazší se zeptat než to zdůvodnění číst.......

Myslm, í že žádná bouře nebude. (karel Runkas - Mail - WWW)
Jasný a zcela pochopitelný komentář, který by u " nomálních" lidí neměl vzbudit žádnou bouři.

Jan-antirunkas -Tom (stenlly - Mail - WWW)
Tímto příspěvkem se nechci do Vás navážet, ale řešíte neřešitelné.. Tyto věci se staly jak kladné tak záporné na nich se nedá nic změnit. Nedá se nic ani změnit na "starých časech" opět nejde změnit historii ať byla kladná či záporná. Historiie nám všem někdy ukázala svoji krutost, bezohlednost ve vší nahotě a to ve všech stoletích. Domnívám se ,že vše je pouze v nás lidech ,ale hlavně v jedincích. Ale zástávám názor , možná mne za něj odsoudíte .. nelze celek soudit podle skutků jedince. Když se budem bavit jen o 20.stolení to nám ukázalo krutost na obou stranách.Vražda zůstane vraždou ať ji spáchal člověk na jedné či druhé straně. A opět vraždu spáchal jedinec. A pouze historie nám může dokázat po čase kde byla nebo je pravda. Ne třeba můj názor na stávající věc nebo váš názor. Ani jeden z názorů můj či váš nemůže být objektivní - protože podlehneme v daném okamžiku podlehneme svému vlastnímu JÁ...

Pro Stenlly (Jan - Mail - WWW)
Já tady vůbec nic neřeším, ani nechci měnit "staré časy", nebo tu dobu nějak hodnotit. Chtěl jsem jen poukázat na to, že rozsudek nad voj. Čadou je hledáním spravedlnosti za každou cenu, i za cenu porušení zákona a důkazem toho, že napravování starých křivd ,obvykle přináší rizika křivd dalších a nových .Už jsem tady o tom někde psal a nechci se opakovat.
Voják Čada v tomto konkrétním případě, měl být tím posledním, kdo tady měl být označen za vraha. Avšak zřejmě proto, že nějakého vraha bylo nutné najít, Čada byl nejlepším kandidátem, protože z celé skupiny byl asi jediný, kdo moc nelhal.
Tuhle skutečnost si uvědomoval i soud a zřejmě proto souhlasil s návrhem na mimořádné snížení trestu OS pod dolní hranici rozpětí trestní sazby za tento trestný čin. Avšak pro vojáka Čadu to zřejmě dneska nemá už žádný význam, protože tu nálepku vraha jednou dostal a ponese to sebou po celý zbytek života. Pro dokreslení je nutno uvést, že pokud se týká vražd, tak takový přístup se v praxi většinou uplatňuje u tzv. vražd v afektu, kdy např. manželka umlátí svého manžela motykou, protože jí před tím celá léta psychicky a fyzicky týral a jí z toho, jak se lidově říká, "ruplo v bedně.
Tenhle případ to tedy určitě není a voják Čada, pokud měl být vůbec stíhán a souzen, tak v nehorším případě pro ublížení na zdraví, kde je úmrtí jako následek porušení nějaké povinnosti, tedy nedbalost.
Nelze ani opominout, že čs.stát již v roce 1986 (bez ohledu na to jaký zde byl politický režim) provedl některá opatření vedoucí ke zmírnění škodlivého následku. Jde o výplatu odškodnění v přepočtu ve výši asi 2 mil. Kčs pro rodinu usmrceného Johanna Dicka (domnívám se že v roce 1986 to byla i pro občana NSR dost značná částka) a mám dojem že tam šla i omluva tehdejšího presidenta Husáka. Je jasné, že nic z toho nemůže nahradit zmařený život, nicméně v předmětném rozsudku to bylo uvedeno jen jako jeden z důkazů, ale podle mého názoru ,k tomu mělo být alespoň formálně přihlédnuto.
Nakonec bych chtěl zdůraznit, že já tady ani nepolemizuji o otázce zda byla v té době nutná PS, či nikoli. Jen si myslím, že systém OSH, taktické postupy, ale i zásady pro použití zbraně příslušníky PS, tehdy již zcela neodpovídaly době.
Zdravím.

Trouba-sbírá houby (František Nahrabecký - Mail - WWW)
Nechci s vámi polemizovat o naplnění skutkové podstaty tr.činů,voj.Čado. Ale trouba,sbírající houby,lezl tak max.přez plot oplocenky,ne už přez DZ. A na zvolání:"Stůj!Zde hlídka Pohraniční stráže!" obvykle neměl důvod utíkat,nechal se zadržet bez odporu.Že po předání přísl.VB zaplatil pokutu,je jiná.

Jan (stenlly - Mail - WWW)
Asi jsem si nerozuměli - já myslel v kontextu tu vaši připomínku jak jsi napsal : Podle mého soudu atd. někde jsem se zmiňoval že jsem sloužil o policii ... vím jaká je práce s dokazováním tr. činu a pod. než se vše předá státnímu prokurátorovi - ten zase zpracuje své nesmyly a pak to přijde soudci na stůl a ten studuje a studuje , záleží na rozsáhlosti spisu.. to co je napsáno v textu rosudku už je zase názor jen a jen soudce a stím se opravdu pak nedá nic dělat. Nepřál bych nikomu se účastnit výslechu u soudce či st. zástupce - měl jsem tu tzv.čest jako svědek několikráte... nakonec vás svýmo otázkami dokáží tak zblbnout že v té atmosfeře jste ochotni říci že černá barva je bílá - samozřejmě je toto nadsazené. Proto bse domnívám , že jakákoliv polemika či diskuze na závěrem soudu a jeho rozhodnutí je bezvýznamné protože se opravdu na tomto nedá nic změnit..

(Maťo - Mail - WWW)
Tiež by som rád prispel svojim názorom.... ŠH hranica s Rakúskom v úseku 11. bPS Bratislava sa tiež kľukatila. Kto nepoznal jej priebeh nemal problém prekročiť ju aj niekoľkokrát na vrátiť sa z Rakúska späť. Presne toto sa raz stalo skupine Poliakov v úseku Petržalskej roty. Chlapci išli za svetlom s vedomím že svetlá patria benzínovej pumpe na Rakúskej strane, avšak ŠH sa v tom úseku prudko láme z Rakúska sa vrátili späť a došli až na OPK Petržalka - Berg.

pro Fr. Nahrabecký (Jan - Mail - WWW)
Asi jste to špatně pochopil. Já nejsem tak naivní, abych si myslel, že tam půjde někdo na houby a poleze při tom přes DZ. Já mám na mysli právě tu možnost, že někdo na ty houby mohl přijít z Německa, nebo Rakouska, protože tam , pokud dobře vím, žádný DZ neměli.

Sice už je to stará diskuse, ale mám jednu otázku na Stennlyho (joe - Mail - WWW)
Zajímá mě, co by dělal, kdyby dorazil se psem na parkoviště na Bučině na německé straně, kde by byl kromě obou utíkajících dělníků ještě jejich známý z Pasova, který pro ně přijel autem. Těžko by asi použil zbraň proti oběma dělníkům na cizím území, jestliže tam byl německý občan - svědek. Takže by jim mohl akorát zasalutovat.

Ještě jeden příspěvek k tématu (joe - Mail - WWW)
Na stránkách slovenského deníku Sme jsem narazil na příběh Jána Budaje, kterého ještě s jeho kamarády při pokusu o přechod do NSR na Šumavě pronásledovala a zadržela PS hluboko na německém území, dokonce pro ně přijela s autem - viz http://mozaika.sme.sk...opalu.html. Podle popisu (bažiny) se to mohlo odehrát někde v modravských slatích. Chlapci udělali chybu, když útěk nezabalili hned, jak narazili na místní domorodce s tou chatrnou výmluvou o brigádě. Udání od pomocníků PS se podílelo na zadržení většiny těch, co utíkali.
Zajímalo by mě, jestli Stennly tu svoji procházku se psem po německé straně dal do zápisu:

Nasledovali Kiliana (Gardenson - Mail - WWW)
To je misto , kudy prechazel hranice Nowotny neboli Kilian {kral sumavy{

Žádné komentáře: