11. června 2012


Medvěd a Ondra .

V hlavní roli koně Pohraniční stráže .

Když jsem se zamýšlel nad tímto příběhem, bezděčně jsem si vzpomněl na svou
oblíbenou knihu Černí baroni, kterou jsem si náhodou koupil v roce 1969 od
tehdejšího ZVP roty, který měl v té době za úkol mimo jiné i prodávání knih. 
A v
této knize je postava vojína Kefalína a jeho dvou služebních koní – Trudy a
Fuksy a vždy když je mě nejhůře – vezmu tuto knihu do ruky protože vím , že
smích lečí a proto snad i Vás zaujme tento příběh. I když ve své podstatě se
jedná spíše o tragicko-komické vzpomínky.
čb


Tento příběh se poněkud vymyká zvyklostem tohoto blogu – je to obyčejný příběh o
člověku a koních, kteří byli též součástí jednotek rPS – nevýhodou je ,že
tito aktéři nezasahovali do přímého výkonu služby , jen pohraničník – vozka
v případě pohraniční akce se zapojoval v této době, jinak žil poklidným
životem pohraničníka starajícím se o koně a tak zvané PZH / Pomocné
zemědělské hospodářství /. Využíval se k úpravě zemního pásu podél SiS ,
přepravě různého materiálu a v případě nouze i do zimní nepohody.zk


Přijde chvíle,kdy motor již nemůže opravdu dál. Už nelze jinak než na saních
a s tichým , málomluvným pohraničníkem-vozkou. Na první pohled to méně
hrdinské zaměstnání než bezprostřední služby v prvním sledu, to věčné
cestování od bran jednotky někam do vsi a zpět na jednotku. Ale i vozka má
ve své práci přetěžké chvíle za zimního času, když závěje rostou koním po
prsa i výš, když se musí v naprosté tmě spolehnout na cit v kopytech svých
koní , neboť cestu nevidíš a několik kroků stranou by znamenalo zkázu
provozu i živých tvorů.Byl pozdní večer , první máj , večerní máj – byl lásky čas ….. /K.H.Mácha – Máj /
Ano byl 1.květen 1973 – začal opožděný jarní úklid okolí budov roty pozemků
a cvičišť a tající sníh odkryl veškerý nepořádek , odpadky , papír, otevřené
plechovky konzervy z KDP,ale i místa kam kotelníci vynášeli popel od
kotelny, neboť skladovat jej v kotelně byl nesmysl. A tak se za garážemi
nahromadilo několik kup tohoto veškerého odpadu, který sem akci "Z" jak jsme
tomu vtipně říkali – bylo nashromážděno.


Ale odporný pach se začal táhnout areálem jednotky a tak velitel roty
kpt.Kováč rozhodl , že vozka zapřáhne své dva pomocníky – Ondru a Medvěda a
nashromážděný odpad se začne vyvážet z areálu na skládku , které v té době
byla pro PS na Hraběcí huti. Valník byl za pomoci další pohraničníků naložen
a vozka i s koňmi se vydal z brány rPS směr Hraběcí huť. Vozka i koně se
pomalou jízdou vzdalovali od roty. Dorazili na tzv. smeťák a náklad byl
složen. Vozka koně otočil a opět pomalou jízdou směřoval zpět ke své
jednotce.hh


Koně cestu znali a tak se vozka oddal snění , při které usnul a tak koně
neřízeni žádnou rukou se oddali volné jízdě. Pramenská cestapo které se
pohybovali, vyúsťovala na silnici vedoucí na Bučinu. Koně i s vozem vyjeli
na tuto silnici tato vedla do údolí směrem ke kvildské pile , kde protékala
po mostem Vltava.


Náhle za zatáčky silnice vedoucí od Táborské chaty prudce vyjelo auto
rekreanta ubytovaného v tomto objektu . V daném okamžiku se oba dva koně
splašili . Jinak klidní oři se vzepjali a rozespalí vozka spadl z kozlíku
povozu. Po rozjetí náprava vozu, ve kterém byli koně zapřáhnuti, narážela do
zadních nohou koní. Tím nutili koně k rychlejšímu cvalu . Koně neměl kdo
ovládat a nepřibržděný vůz znamenal pohromu a ta přišla v několika
následujících okamžicích.Marně se snažil vozka své koně dohnat. V onu osudnou chvíli byl v domě před
mostem na návštěvě pohraničnik- Z.Š. ,který sloužil na rPS Kvilda a v březnu
odešel do civilu a jak už to chodilo, našel si zde přítelkyni. Za touto
přítelkyní přijel svým osobní automobile Škoda MB od Sušice. Po příjezdu
odstavil své vozidlo vpravo u silnice a aby se nerozjelo, protože stálo z 
kopce ,

přední kola opřel o obrubu chodníku před domem. Kdyby chudák Z.Š
věděl jaká pohroma nastane, určitě by auto dal raději do dvora.

Nikým neřízené koně s valníkem se trapem přihnali k uvedenému vozidlu – koně
se stačili vyhnout ,ale valník NE – a pravou stranou zachytil zadní část
odstaveného vozidla a vzhledem k tomu ,že bylo opřené o obrubník, nastalo
SALTO-MORTÁLE a uvedené auto se otočilo na svoji střechu. Splašení koně se
nárazem valníku o vozidlo zastavili u mostu .Ohromná rána donutila všechny vyběhnout z domu a v okamžiku viděli pohromu
která se stala. Nastávající tchýně Z.Š zavolala na rPS – protože vyděšený
pohraničník-vozka držel splašené koně.


Na místo přijel velitel roty a mále dostal infarkt,když viděl to co se
stalo. Byl z toho veliký malér,neb jsme museli zavolat veterináře, aby
zraněné koně ošetřil. Přijela komise z bPS vyšetřit co se stalo a vzhledem k
tomu,že to byla dopravní nehoda i příslušníci VB z Horní Vltavice .


Nejvíce byl zdrcení bývalý příslušník Z.Š. – paradoxem na tom je ,že o půl
roku později onen příslušník PS se stal i funkcionářem rPS Kvilda jako
technik roty :-) Brigádní komise vše vyšetřila – největší problémem nebylo
poškozené a zdemolované auto – ale otázka: Jak to,že velitel roty si dovolil
o Státním svátku – 1. Máj, vyslat pohraničníka-vozku s odpadem a navíc,že
vůbec pohraničníci o státním svátku pracovali?!Veliteli roty byla udělena velitelem brigády přísná důtka za porušení klidu
" Státního svátku " a škoda na vozidle byla uhrazena přes pojišťovnu.
Vojínovi komise neprokázala úmysl na splašení koní – vyvázl bez trestu.
Zdálo by se ,že příběh naši koňů je u konce – není.
O ŠEST LET POZDĚJI – rok 1979.
Za šest let nastalo plno změn v reorganizaci rot PS ,ale i bPS – a na Kvildu byla dána v rámci této reorganizace i výkoná technika: sněžná fréza a traktor.
Proto se vedení týlu bPS rozhodlo přesunout zbývajícího koně ONDRU na rPS
České Žleby. Druhý kůň MEDVĚD – uhynul přirozenou cestou v roce 1977


Červen 1979 – Nastal den, kdy kůň i s pověřeným pohraničníkem-vozkou, měli
po vlastní ose přesunout se na tuto rPS. Vedení týlu bPS vydalo trasu
přesunu : Kvilda – Borová Lada – Horní Vltavice – Lenora -Soumarský Most a
České Žleby – vzdálenost je 35 km .cz


Vzhledem k tomu,že v nočních hodinách předešlého dne se rPS účastnila
pohraničního zakrytí SH , byl stanoven odjez koně a valníku na odpolední
hodinu. Odjez byl pojat formou recese. Nastoupil celá jednotka, techniky
roty provedl kontrolu přistaveného valníku / byl to tentýž Z.Š. jehož
vozidlo vinou koní skončilo na střeše/ ZVP jednotky chvilku hovořil o
morální kvalitách uvedeného koně a nakonec velitel roty kpt. Konůpka vydal
rozkaz pro cestu koně – směr rPS České Žleby. Všichni pak otevřenou branou
vyšli ven a dívali se za odjíždějícím povoze , který rychlostí o malinko
větší než " hlemýžď" na zmizel za zákrutou směr Borová Lada. Jednotka se
vrátila ke svému každodenním životu.


Jaké bylo moje překvapení, když asi kolem půl desáté večer volal spojovatel
ústředny ,že se mám já a všichni funkcionáři dostavit ihned na rotu. Došel
jsem do kanceláře, kde byli všichni důstojníci a bledý velitel roty. Do
hrobového ticha zazněla věta od velitele:Průser – náš vozka a koněm Ondrou
měli dopravní nehodu u Soumarské mostu .


Co se vlastně stalo – kůň vzhledem k svému stáří uvedenou trasu nejel tak
rychle,jak si asi nadřízení sušické bPS představovali a vlastně,ani my ne. A
tak svým tempem ukrajoval metr po metru až před soumrakem dorazili na
silnici za Lenoru směr Soumarský most. Zde po dlouhé rovince je pak mírná
levotočivá zatáčka která se vzápětí mění v pravotočivou a navíc je do
kopečka.


sm
Tato dlouhá rovinka svádí k rychlé jízdě všech řidičů motorových vozidel.
Řidič jedoucí od Lenory směrem na Volary jel rychle ,ale nepočítal s tím,že
na silnici se může též pohybovat valník tažený jedním unaveným koněm
Pohraniční stráže.Po vyjetí této zatáčky zahlédl v poslední chvíli zadní část valníku, sice
stačil trochu přibrzdit, přesto narazil svým vozidlem do povozu. Valník i s
koněm skončili v příkopu a vozidlo mělo zdemolovaný předek. Naštěstí nedošlo
k žádnému vážnému zranění. Jen hmotná škoda a pár oděrek na koni, které
ošetřil přivolaný veterinář.


Po vyšetření dopravní nehody jak příslušníky VB, tak bPS, bylo konstatováno
,že na vině je vozka a velení roty PS Kvilda. Velení mělo předpokládat, že
vozka s koně a valníkem se nedostane včas /za světla/ na rPS České Žleby a
proto mělo do vybavení vozkovi dát petrolejovou lampu obarvenou na červeno
anebo jen bez barvy – aby ji mohl pohraničník-vozka při setmění zažehnout a
umístnit na zadní část valníkutak, aby byl osvětlen.


Poničený valník byl naložena na Tatru a převezen na jednotku České Žleby a
kůň Ondra – dokončil svoji cestu za asistence doprovodu služební vozidla UAZ
samostatně a na tutéž jednotku.
Tak končí příběh koní roty PS Kvilda.


PS: Když jsem na podzim roku 1983 byl přeřazen do funkce zástupce velitele rPS České Žleby – kůň Ondra již zde nebyl.Oč prosí kůň.
S kopce mě podrž,
po rovině mě pusť,
do kopce mě nežeň
a ve stáji na mě
nezapomeň.

Modlitba koně:
Až ti nebudu moci sloužit,
můj milovaný pane,
nenech mě, prosím hladovět a mrznout a neprodávej mě.
Připrav mi, prosím, rychlou a
milosrdnou smrt a budeš odměněn.
Odvahu a díky tobě
kdo se k tomuto
kroku rozhodnete!

© ˆ AUTOR: Stanislav  http://www.lide.cz/stenlly50

KOREKTURA: paní H.J. (Mnohokrát děkuji za spolupráci -ADMIN)

FOTOGRAFIE:
http://www.vojensko.cz/objekty-ps

http://www.ceskehory.cz/

http://www.travelguide.cz/
http://www.zelenahora.cz/baroni.htm

----------------------------------------------------------------
Pohraniční stráž – FACEBOOK http://www.facebook.com/groups/326442737125/Komentáře

Stanislave (lapiduch - Mail - WWW)Krasny pribeh. Diky za nej, tohle myslim odlehci jak webu, tak i diskisi..-)
Re: Lapiduch (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Pravda,je to hezký příběh,jeden z těch na Pohraničníkovi,kde se neharaší zbraněmi.
Šiknul by se nějaký VÁNOČNÍ příběh v podobném tónu. Silvestrovský příběh už Standa poslal a je nyní na "korektuře".
Uvidíme,třeba paní Můza v tomto adventním čase políbí někoho z bývalých pohraničníků a dočkáme se i příběhu z Vánoc.

Jako například tady.
ŠTĚDRÝ VEČER NA DIVOKÉM DVOŘE.
http://pohranicnik.bloguje.cz...php

JAK OCHROMIT ROTU PS.
http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Koňská tematika ( - Mail - WWW)
O koních u PS v 80.letech na Cetvinách píše autor Willy Weber v knížce "Bol som Puchna XIII." - ukázka z knížky viz http://opona.lahvista.cz...chna.pdf resp. jiná ukázkahttp://www.pohranici.cz...mp;Apli=1 , jedna kapitola vyšla i na těchto stránkách - http://pohranicnik.bloguje.cz...php .
Kniha vyšla vlastním nákladem a je rozebraná. Existuje nahrávka z r.2000 načtená Igorem Makovickým.
Pěkný příběh (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
úplně se mi před očima přehrávala popsaná trasa přesunu Kvilda-České Žleby krásná krajina -lesy mnohokrát jsem to projížděl autem i na motorce; ale je to světa kraj kor pro koně ale musel to být pro vojáka ZVS krásný výlet (až na ten karambol)
(Marek - Mail - WWW)
Nádhernej a navíc lidskej příběh.Vlastně i konskej.Dík za něj.Člověk si u těchto článků odpočine protože v jiných příbězích drží palce narušitelům při jejich proryvech.
(Dan - Mail - WWW)
Mě se hned nezdál ten odpolední odjezd, ale myslel jsm si (když jsem to čet) že s osvětlením se počítá.
Legrácky s koňma (žofíňák - Mail - WWW)
Koně na rotě už nepamatuji, ale pokaždé se mi vybaví vzpomínky veselých staršinů a techniků, které nám mladým tehdy dávali u piva k dobru a které VR presentoval jako : "Z tohoto příběhu si kluci příklad neberte!"
Sám vzpomínám, jak jsem prvně dělal inventury v závěru roku a najednou jsem v hrůze zjistil, zže na rotě je v evidenci potahový vůz v ceně kolem 7.000.-Kč, který tam fyzicky nebyl.Staršina mne uklidňoval, že je vše v pořádku, tak jsme dal na něj a překvapení mne čekalo v únoru, kdy mi volali z velitelství bPS jak je to s tím vozem a já jsem v duchu počítal, kolik mi to vynese trestu a splátek, nakonec se vše ujasnilo, vůz byl před 11 lety prodán jedním f-cionářem za pár bas rumu a ten f-cionář jej pak dlouho vnitru splácel, nicméně z evidence jej nikdo neodepsal...Takto oficielní verze pak byla přijatelná i pro mne.
Na rotě jsme měli pásový traktor DT s kultivátorem a radlicí, zvaný BVP nebo Detík.
S tím jsme si užili taky dost legrace, kolikrát na něm jelo za dráty i překrytí při nedostatku jiné techniky...Jinak koně na hranicích byly součástí práce v lese u civilů, kteří s nima při polomech a v zimě při přibližování kmenů vydělávali na tu dobu neskutečné peníze, mnohdy se jednalo o desetitisíce korun. Tito muži, většinou rumunsští repatrianti bývali skutečnými králi šumavských a novohradských hospod, zábav, plesů a kolikrát se ostře bránili tomu, aby jejich bohaté dcery co i jen okem pohládly na nýmanda chudého rotmistra nebo podporučíka od PS. Tyto koně byly do ČSSR pašovány z Polska po zelené, jak se říká, většinou nelegálními přechody na Kysuci, Oravě, nebo u ukrajinské hranice a za pár hodin už makaly na Šumavě. Vzpomínám si na hiustorku, kterou dával k dobru na škole jeden příslušník OOP z Oravy. "Idem hranicu a najednou vidím chlap a dva kone. Hovorím mu čo to sú za kone? On mi vraví, a čo ja viem, zbieram takto hríby v hore a naraz vidím dva kone a už sa ich nemoužem zbaviť, furt idú len za mnou, ved idem rovno ku vám, že vám ich odovzdám..."
A tomuto bych i klidně věřil.
koně (Solitér - Mail - WWW)
Osvětlení koňských povozů- ještě koncem osmdesátých let byla na evidenčních listech vybavení rPS "lampa vozová". A při každoročních inventurách se kontrolovalo, zda nebyla zašantročena.
Ono vůbec inventury byly kapitolou samu pro sebe...
(péesák - Mail - WWW)
Inventury?Byl jsem obyč psovod a s materiálem jsem neměl co do činění,jen mi bylo a do dneška je záhadou,že to vždy nějak vyšlo,Kouzelníci!!!
péesák - inventury (stenlly - Mail - WWW)
To bylo v podstatě jednoduché . Z jednoho např. z dlouhého vodítka pro psa se udělaly dvě - roztrhlo se to na půl, vozová lampa . Stačila opět jen polovina a hned byly dvě a pak na výměnách se toto vyměnilo za dvě zdravé a celé věci. Nebo stačila jen velká bonboniera pro skladnice a když byly scházející věci - daly je, měli tzv. skryté zásoby mimo evidenci ...
Inventury (karel Runkas - Mail - WWW)
Nechci znevážit lehký tón diskuze, ale inventury byly každoročním postrachem osob s " Hmotnou zodpovědností".To se projevila denní pečlivost či nepečlivost skladníků. Tzv. přesun materiálu se jistě dříve či později " provalil" a pak bylo zle a platilo se!. U našeho útvaru byl nprap.správce výstrojního skladu. Dělal to dlouho a tak nějaký materiál sem tam chyběl.Vymyslel fintu. Před inveturami si nechal vystavit "Dodací list" z Čistírny a prádelny na podle něj chybějící materiál. Protože byl " opatrný" tak raději více než méně. Když skončila inventura, měl přebytek. Při vyhodnocení inventarizace se dělalo vyrovnání a z jeho přebytků se hradily ( papírově) schodky z rot. Tak to šlo léta. Až přišel nový poručík ze školy na místo NVS a bylo mu divné, že v čistírně jsou, kromě velkého množství materiálu, ještě součástky vz. 21 ( kopřiváče) a šel to prověřit. Tím to prasklo. Protože se neprokázalo jeho obohacení jen nedbalost, byl přeřazen na jinou funkci a platil . Tedy, žádní kouzelníci, jen odsunutí problému.Přitom stačilo málo. Pravidelně nechat rušit materiál s prošlou dobou nebo opatřebený. Při rušení se vždy našla cesta, jak třeba z jedné košile se udělaly dvě, důležitý byl "kus".
Re- inventury (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
u našeho útvaru (malá jednotka cca 50lidí-raketový oddíl) dělal výstrojáka záklaďák a před inventurou vždy si půjčoval vaky s mundurama co chyběly od kolegy ze sousedního útvaru,pak je vrátil a když potřeboval kolega tak bylo repete akorát opačným směrem no a bylo vsjo v parjadke :)
Vánoční a silvestrovský příběh. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dovoluji si p.t.čtenáře a čtenářky weblogu Pohraničník upozornit,že se mohou těšit na hezký pohraničářský příběh z Vánoc a Silvestra. Oba budou postupně publikovány o svátcích.
Děkuji tímto Standovi za zaslání a paní Hance za korektury.
ADMIN Pohranicnik@bloguje.cz
PS : inventarizace (karel Runkas - Mail - WWW)
Tomáši, to je ta metoda, ne zcela spolehlivá. Nakonec příjde někdo, kdo nebude ochoten podepsat inventuru s touto "zápůjčkou" a je po "parjadke". Inventarizace a řešení následných škod se dělala podle sl. předpisu Zákl 3-3 (práv). To " práv" bylo ošemetné. Byl to sl. předpis kompaktibilní s civilním zákonem. Nakonec zodpovědnost viníka vždy, i po letech dohnala.
Inventury (žofíňák - Mail - WWW)
koncem roku když se v listopadu blížili inventury, nastal u staršinů pokaždé nebývalý cvrkot, aktivita a začal se nebývalým způsobem projevovat jejich do té doby zdánlivě pohřbený organizačně-logistický talent.
Staršina, pokud to nebyl cvok, nebo alkoholik, tak měl přehled o schodcích a nadpočtech inventáře ve všech třídách materiálu. Musíme uznat, že ne vždy mohl staršina za chybějící materiál, ale mohl si sám za to, že si neuměl poradit a sehnat. Voják se stará-voják má, zní neotřesitelná vojenská poučka prvního významu.
Proto začal před inventurama nebývalý cvrkot po linkách spojení, a staršina brouzdal lesem, hledal hřibky nejhřibkovatější vystílal košíky jedlovým chvojím, to vše výměnou za několik kousků zapartyčeného, nebo ztraceného materiálu na brigádě.
Nebo probíhaly zajímavé rozhovory po lince: Hele, Franto, máš všechno? mne Ti chybí dva kožichy. Jo, Pepíku, já mám dva kožichy navíc, ale chybí mi sedum spacáků. Tak jo, hele, já mám ted operáka, tak ve dvě na styku jo?
Nebo se obejevovaly "utajené" sklady, jakože provozní, ale ve skutečnosti skládek nabdbytečného, nadpočetního materiálu, protože moudrý staršina stejně jako každý moudrý voják věděl, že co je doma, to se počítá a mít něco navíc se může vždycky hodit.
Hele, staršino, chybí vám 5 opasků, dvě lopatky, tři prostěradla....
Jo jo. to já vím, počkej, to máme tady...odemkl neoznačenou místnost, ukrytou kdesi mezi uhelnou, kotelnou a vodárnou, hluboko ve sklepeních roty, do půli plnou naházeného materiálu/kromě zbrojního a proviantního/ no a tam se vše doplnilo, tedy chybějící věci si doplnil i předseda inventurní komise, protože kdy jindy se najde další příležitost, že?
re- inventury (stenlly - Mail - WWW)
Diskuze se sice začala vymykat tématu příběhu,ale to se stává. Já v první funkci jsem byl též výkonný praporčík. Přebytky jsem schovával na půdě kuchyně v bednách na ženijní nářadí. Na tuto půdu se kontrolním orgánům nechtělo , lezlo se na ni totiž po skobách ve stěně viz. foto rPS Kvilda - rampa zadní budovy (kuchyně) bedny stejně byly zamčeny. A to co píše žofiňák - bylo normální a navíc kanady které scházely se scháněly od lesáků - měli do lesa byly ty samé.
Re: Inventury (Stenlly) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Stando,myslím,že to vůbec nevadí.
Byť se nediskutuje přímo o koních (neboť mnozí z nás,včetně mě,je už ve službách PS nezažili),příspěvky v komentářích jsou i tak,podle mého názoru zajímavé. A navíc,drží se vojenské tématiky.
Sám si na "inventurní šílenství" na naší rotě vzpomínám velmi dobře :-)
Náš staršina - VPr, byl (jako mnoho jiných výkoňáků) velmi svérázný člověk. A průběh inventur na rotě v Trojmezí, aspoň podle jeho "kurwování" a důležitých obličejů členů inventurní komise,bylo obtížností srovnatelné snad jen s operací Overlord ;-)
Ale tzv.maňase nprap.Firýt (dej mu Pánbůh věčnou slávu) nikdá neměl,ba naopak,jeho sklady přetékaly rozličným sortimentem,neboť náš staršina velmi nerad cokoliv vydával. Až jsme se obávali,že z nějakého utajeného skladu na nás vypadne kompletní vybavení pro rotu ještě z dob pohraničního útvaru SNB 9600 .
admini.. (stenlly - Mail - WWW)
To není myšelno tak jak to asi vyznělo i těch pár odpovědí k tématu mě potěšilo - nejsem zas tak moc náročný - jen jsem zvědav na odpovědi téma vánoc a silvestra. Jako staršina jsem si užil své navíc jsem byl mladý a to víš - s mlaďochem se ve skladu nepáraly - daly co bylo po ruce. Starším výkoňákům dávali lepší věci a i nové my jsem odsr...y ty staré věci.
admin (stenlly - Mail - WWW)
Ale víš co mě nejvíc překvapuje ? Že rejpalové mlčí . A víš čím to asi je ? Protože tohle jsou věci ze života na pohraničních rotách který neznají , nemají nikde nic přečteno a pod. Jen tak dál :-)))
Koně a PS (noveudoli - Mail - WWW)
Z doby mé vojny si pamatuji velmi dobře koně Fricka s kterým jezdil Gusta F.Dodnes si pamatuji, jak si jazykem z mé rozepnuté náprsní kapsy vytáhl hašlerku(Fricek) když jsem je kontroloval na závoře pod rotou.Byl jsem vyděšený,uslintaný a Fricek holomek jen zafrkal ...Když nedávno přišla řeč na Fricka, měl Gusta hned slzy v očích.
A toho piva co nám Fricek navozil..
Fricku díky a ahoj,tam někde...N.Ú.
Re: Stenlly - od Admina. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
"F poho", Stando, však si rozumíme.
Vánoční a silvestrovské příběhy,které si poslal,se mě osobně moc líbí,výborně se hodí do atmosféry svátků,které nás čekají,neboť jsou svým způsobem poetické a protože Vánoce jsou svátky klidu a míru,ani v těchto příbězích se neharaší zbraněmi - až na ten ohňostroj v Bavorsku a na čs.straně hranice :-)

A k těm,no slušně řečeno "rejpalům". Dodržuji režimové opatření,které jsem přislíbil a komentáře hloupého,nebo nenávistného charakteru zde už,jednou provždy,nemají místo.
Kritika,nesouhlasné názory - ano. Urážet se ale na svém webu nenecháme. S tím musí jít dotyční "anonymní hrdinové z internetu" jinam, mezi své .

Ostatně,radostně kvituji,že od zavedení těchto pravidel se tady objevují nově příchozí se svými komentáři a vzpomínkami na službu u PS, nebo i v armádě (ČSLA).
Re: Koně a PS (noveudoli) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Chlape špatná :-)
Tak pivo jste na rotě lemtali..?
Jo,jo,to je klasika,pivo i šnaps se na roty PS i do kasáren ČSLA pašoval vždycky.
I bez koní,jen vlastními silami a prostředky.
Jednu takovou akci z dob mého studia v Holešově jsem si vybavil v tomto příběhu http://pohranicnik.bloguje.cz...php

Tak mě napadlo,Stando (n.ú),od tebe tu máme také jednu vzpomínku z dob služby u PS http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Něco dalšího by nebylo? Třeba opět s železniční tématikou. Ale i na jiné téma. Jak říkávám Standovi(Stenlly): "koukej se líbat s paní Můzou a vytvoř další článek" ;-) Ostatně,kdysi jsi nám.bylo to na diskuzním fóru PS OSH http://forum.lide.cz...rum_ID=47832 sliboval další příběh - a nic :-(
Vím,říká se "slibem nezarmoutíš",ale... :-)
pivo (stenlly - Mail - WWW)
noveudoli a ADMIN:
musím vás trošku popíchnout haha. Pamatuji si ,že v letech 1969 - 1970 se u roty PS Kvilda vedl bar. Byl na PVS . Každou středu dovozce piva pro restauraci a obchod, skládal v kamrlíku pod starou kuchyní myslím že 10-15 bas piva vše bylo legální ,ale jen v době hraničního volna.Mělo sice jen 8 stupňu ,ale bylo to pivo ! Jestli někdo přečte tento můj vzkaz z Kvildy , může toto mé tvrzení potvrdit.
Re: Pivo (stenlly) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Vím,že to tak dříve bylo.
Ovšem,za dob kdy jsem já začal nosit uniformu PS (r.1981) už panoval v objektech PS suchý zákon. Žádný alkohol.
Nevím,jak v tzv.důstojnických klubech na úrovni bPS, nebo HS PS OSH.
Ale na rotách PS,nebo v objektu kasáren 3.fakulty OSH v Holešově ani náááhodou.
ADMIN (stenlly - Mail - WWW)
:-) ALE NECH TOHO vy jste jako SOŠ ( však víš jak se vám říkalo) byla kapitola sama pro sebe, měl jsem možno několikráte přespat v patrech nad vámi při různých školení a navíc i můj syn byl v letem 1988-91 na této škole.Musel na základě stížnosti kpt.Hublíkové ze školy odejít a to 3 měsíce před maturitou -neunesla jeho rebelství v ruštině. Tak vím jaké jste byli éééérrraaaa hahaha
Nepoznal jsem (Pepa - Mail - WWW)
na vojně nikoho, kdo by nekradl, tedy nepřemisťoval už dle už zmíněného hesla, voják se stará, voják má.:)
Část vojny jsem strávil i u útvaru PHM vojsk, který měl na starosti strategické zásoby poh. hmot pro naše bitevníky v luftě a tady to byly naprosto přemísťovací orgie a to ve všech patrech velení a postihlo to i občanské pracovníky - nebylo nad to, když si celé přilehlé okolí cpalo do svých pojízdných miláčků kerosin a tak za prvé šetřili svou kasu a za druhé jejich milované stroje dosahovaly rychlostních rekordů, o kterých by se výrobci aut mohlo jenom zdát. Ti ještě více šetřiví, či méně chápaví , ale po čase zjistili, že bez aditiv jejich stroje brzy hasnou a to dost pekelným způsobem - jj, byla to fajn doba a tohle patřilo k pevnému vojenskému normálu lidové armády..)
Pivo a PS... (noveudoli - Mail - WWW)
Jít koupit do krámu pivo ve Stožci znamenalo,že to nejdéle za 15.minut ví operák a bude zátah...Proto nikoho nepřekvapilo když domorodec Gusta koupil v průběhu týdne několik basiček,nandal to do voj.kufru a hodil na povoz k Frickovi.Pak se to šikovně složilo někde u cesty a poplachovka kufr předisponovala do příručního skladu...Většinou to stejně prasklo,ale to už bylo pozdě..Od pánů sloužících na Údolí jsem slyšel ,jak se bralo pivo Němcům pracujícím na překládce.
Za nás byl taky "bar".Liberta a tatranka,jako starý kus kafe..Nebylo ale radno se tam zdržovat,vždy to hrozilo nějakou prací.Pivo a chlast..A co ženský???Na překrytí jsme okukovali jak hrabou seno na německé straně,bylo teplo,jen plavečky,nikde nikdo nebyl vidět a jen bylo slyšet..jebemciboha,píchat,jebat a pak se ozvalo 63(nevím přesně pro hnidopichy) a ojebu je všechny...A ty bestie se nakrucovaly a i ty hrábě nějak divně držely... ,pak přijela Máňa, bylo po překrytí a rota z toho týden žila..To byl hučák..Ale hezké počasí na překrytí a navíc ve dne bylo tak 3 za vojnu..Pánové nebylo to hezké???Je nač vzpomínat..NÚ.
Zdeňku něco vypotím,ale nejsem jak Z.N.kterému to píše samo a lehce..N.Ú.
suchý zákon na VSOŠ a na rotě? (žofíňák - Mail - WWW)
Co si pamatuji, tak na VSOŠ v Holešově na intru ve městě i v kasárnách nebyl problém, kdo chtěl, mohl na vycházku, pokud za trest neházel v nějaké kotelně uhlí, nebo se něco dalo do objektů zvenku přinést. No a když bylo nejhůř, hup přes plot, poklusem k pípě a poklsuem na cimru...co to bylo pro nás pár kilometrů, pro mladé kluky vytrénované každodenní běhací rozcvičkou a tělomrskem Dočkalem?
Na rotě to měli pohraničníci horší, ale i tak ser přes různá režimová opatření alkohol na roty dostával a i tak docházelo k průšvihům a úmrtím.
Jímá mne děs a hrůza s odstupem času a věku, když si uvědomím, že 19-21 letí kluci manipulovali s osstře nabitými zbraněmi dnes a denně, že jezdili s teréními auty, autobusy, nákladními soupravami, že PChH měla kolikrát sumku s náboji a samopal pověšený na posteli, a do toho ještě nedejbůh nějaký alkohol....
Není se čemu divit, že byla opatření tak přísná a prohibice tak suchá.
Odstrašujících příkladů, kdy u nějakého neštěstí hrál hlavní roli alkohol u rot najdeme jistě několik. Vůbec si nedovedu představit dnešní mladé kluky 19-21 let, jak nesou odpovědnost za sebe, za člena hlídky, za správnost svého rozhodnutí, a to všechno ozbrojeni, v noci a kolikrát na pokraji fyzického vyčerpání, nadupováni adrenalinem a s oficírama za zády.
To nebyla doba pro mamánky,rozmazlené a fyzicky nevýkonné zdravotně slabé... ať si současná garnitura říká co chce...
Bohužel, je to vidět u výběrů k policii nebo hasičům, kolik procent uchazečů se vyřadí jako nevyhovujících.
noveudoli (stenlly - Mail - WWW)
Jasně nejblíže to bylo ke Pstruhovi a nebo do obchodu. My jsem si zase v 1969 " půjčovali " pivo ma překladce za drátem na Bučině naši lesnící tam vozili dřevo a němci manipulovali s kmeny.- uprostřed překládky měl němci malou boudu na shovku když začalo pršet.Na verandičce nechávali basy s pivem - věděli ,že na něj chodíme a někdy nám jej dokonce podávali přes vrata.¨Byla to taková předzvěst normalicaze po roce 1989 :-) V roce 1971 překládku zrušila Lesní správa ČSSR a dřevo se vozilo jen na překládku do Strážného ma jejím místě teď stojí benzínka AGIP. A bylo po Freundschaftu :-(
Re: suchý zákon na VSOŠ a na rotě. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Žofiňáku,
o tom,že se sošák či voják mohl nacamrat při vycházce,nebo při jiné příležitosti,kdy se dostal ven,není sporu.
V mém komentáři šlo o to,že už se např.v kantýnách ARMA nedal alkohol koupit,ani 8°pivo. Někde měli aspoň nealko pivo značky Pito (nic moc,chuťově).

Staří veteráni ale ještě pamatují,že se alkohol ve vojenských objektech normálně prodával. Ostatně,dá se o tom dočíst i v nejednom románu z vojenského prostředí.
žofiňák (stenlly - Mail - WWW)
A nebylo spíš tím,že kluci u PS měli k sobě blíž (nechci se dotknou tímto kluků z ČSLA) , právě proto ,že se museli spolehat ve službě jeden na druhého. Když přijedu na setkání PS na Kvildu - o ničem jiném se skoro nemluví - jen o přátelství ,spolehlivosti i od chlapů po 40 -50 letech po skončení vojny u PS. Víš nesmíš tehdejší kluky posuzovat dnešním pohledem na mladé kluky . Byl jsem v té době asi jiní. To je můj názor.
admin (stenlly - Mail - WWW)
Budu-li živ a zdráv a bude se blížit výročí srpna roku 1968 a 1969 napíšu sem příběh, co zavinilo nestřídmé pití piva několika pohraničníky a rota Kvilda byla 24.srpna 1969 - před rozpuštěním a výměnou všech pohraničníků a funkcionářů.
(stenlly - Mail - WWW)
Zdenku máš na facebooku ode mne písničku :-) aby jsi nemusel poslouchat rusáky
Rozjímání při sobotě. (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující.
Upozorňuji předem, že hovořím pouze z pozice bývalého "záklaďáka"!
Někde už jsem se zmínil, že jsem, v polovině šedesátých let, nějakých osm měsíců, sloužil u pohraničníků jako psovod (dva měsíce přijímač, pak pohraniční rota) a zbytek, tedy těch zhruba šestnáct měsíců, u armády. Až nyní, při čtení některých příspěvků, se dovídám, jak to tam, co se týče alkoholu, zacházení se zbraní a manipulace s vojenskou výstrojí, vypadalo.
Musím říci, že tak, jak je to někde popisováno, jsem to já vůbec nezažil. Určitě žádná dramata. Ani u pohraniční stráže a ani u armády. Proto jsem se rozhodl dát "do placu" několik svých vzpomínek.
Téma první-alkohol.
V přijímači se v armě neprodávalo ani osmistupňové pivo. V den přísahy jsme dostali všichni první vycházku a jediná místní hospoda "praskala ve švech", takže na nějakou "pijatiku" nezbyl prostor.
Na pohraniční rotě se žádný alkohol, včetně slabého piva, oficielně neprodával a jinak nevím. Osobně jsem, za celou dobu, co jsem tam byl, nikdy nikoho neviděl, kromě kluků, kteří přišli z vycházky, byť i mírně alkoholizovaného!
U armády se v armě osmistupňové pivo prodávalo. Někteří si ho "vylepšovali" Alpou.
Posledních několik měsíců vojny jsme pracovali, jako odloučená jednotka, na stavbě skladu PHM. Bylo nás tam asi patnáct, stravovat jsme se chodili do místního hostince, měli jsme volnost a s alkoholem jsme "na štíru" nebyli.
Téma druhé-zbraň.
V přijímači bylo všechno přísnější a "vyplašení nováčkové" stále pod dohledem, takže vše probíhalo řádným způsobem. Na pohraniční rotě už to bylo uvolněnější. Pamatuji si, že samopaly byly u dozorčího na stojanech společně se sumkami se dvěma zásobníky. Mám dojem, že ty stojany byly uzamykatelné. Tak to bylo i se signálními pistolemi. Před službou jsme si tam obojí vyzvedávali, po službě ukládali. I tak poplachová hlídka. Nepamatuji se, že by se ostře nabité samopaly někde povalovaly po "cimrách", kde by hrozilo nebezpečí, že s nimi budou, nějací, opilí pohraničníci, nedovoleným způsobem, manipulovat.
U armády to bylo, dá se říci, stejné a na té stavbě jsme samopaly vůbec neměli.
Byla určitá volnost při nabíjení a vybíjení zbraní, kdy se místa k tomu určená běžně nepoužívala. To bylo stejné všude.
K té manipulaci a "šíbování" vojenskou výstrojí a pohonnými hmotami nemohu mnoho říci, ale myslím, že vojáci "záklaďáci" s tím mnoho společného neměli. Pokud se mýlím, prosím ať mě někdo opraví. Nejlépe ale "záklaďák". S některými teoriemi a názory bývalých vojáků z povolání mám tak trochu problém. Určitě proti nim (po tolika letech) nic nemám, ale je to přeci jen jiná skupina, která vidí věci jinak, než bývalý voják "záklaďák".
Na závěr bych chtěl ještě říci, že bych dnešní mladou generaci nepodceňoval. Není lepší, ani horší. Je jen jiná, než jsme byli my, jako jsme byli my jiní, než naši rodiče. Takový je život.
Pěkný den přeji.
rozjímání BK (stenlly - Mail - WWW)
:-)))) - teď jsi mne urazil - já vykonal poctivě 2 roky voj zákl.služby - škoda ,že ADMIN . sem zatím nedal můj příspěvěk z té doby. Je tam přiložena i oskenovaná moje vojenská knížka. Snad jej vloží po Novém roce. Tak že i já mám nárok ze své pozice bývalého voják zakl.služby psát.Řada z povolání totiž nejdřív prošla voj. zákl službou :-)))))
BK (stenlly - Mail - WWW)
Není to myšleno zle :-))) . SA vz.58 byl uzamčen převážně ve výciku nebo na záložních rotách prPS a bPS ve stojanu pomocí protažení lanka krz chránič spouště a lanko na konci mělo očko , které bylo protaženo krz rám stojanů na SA a uzamčeno zámkem.Na rotách SA byly uloženy v místnostech DR a neuzamčen!Náboje do služby byly v přihrádkách po 10ks ,které vydával DR při nástupu do služby hlídce k napáskování.V případě pohraničního poplachu měl DR i v místonsti bedny od munice , kde byly napáskované zásobníky, které se vydávaly jen v případě pohraničního poplachu pro plynulost.Jinak s tím šíbováním materiálu nemáš též pravdu, hlavně s PHM na rotách to dělal záklaďák + techniky a měli tajné zásoby pro případ nouze to jest nedodržení předepsané spotřeby a její zmanipulování :-)) staršina měl též své pomocníky. Jen pro zajímavost - můžeš napsat u které bPS jsi sloužil -dík.
to stanlly (Dan - Mail - WWW)
Nechci se tě dotknout.... ale když záklaďák podepsal na furt, bylo něco špatně.....
pro Dan (stenlly - Mail - WWW)
Omyl hochu - já řádně ukončil VZS - a za druhé nesuď něco o čem TY NEMÁŠ ANI PÁRU .. :-)))
Podepsat na furt (stenlly) (jazykovedec - Mail - WWW)
Nic ve zlem, ale priklanim se k Danovi. Kdyz zakladak podepsal bylo neco spatne. Neco jineho bylo kdyz kluk ve 14 nebo 15 sel na vojenskou skolu. Jen pro zajimavost - cim jste (jsi) byl pred vojnou? Dekuji.
Je psáno v Písmu. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dane,
nesuďme,neboť budeme sami souzeni.
Stenlly ti také neříká,co jsi v životě udělal podle něj špatně.
(stenlly - Mail - WWW)
Nic vám do toho sice není ,ale odpovím. Našel jsem si tam děvče které jsem si také vzal letos jsem oslavil 40 výročí svatby. Jiná práce v okolí 40 km nebyla na auto jsem neměl abych někam dojížděl. Jestli se vám můj postoj nezdá a nezdál je Váš problém - já se za něj nestydím. A navíc nikdo nemá právo nikoho soudit a posuzovat ,když nezná okolnosti. Ani jeden z Vás . Nebojte nezlobím se jen je mě Vás tak trošku líto s Vašim postojem k druhým.
Dan a jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
A ještě jednu poznámku si neodpustím. Na rozdíl od Vás jdem zde tzv. se svojí kůží na trh, za nic se nestydíme a píšem jak naše osudy šly a staly se. Vím- je to naše věc. Ale co vaše životy ? Jistě jsou ideální a bez chyb!! Kritizovat dokáže každý ,ale řící pravdu už ne. ADMIN: zde cituje písmo svaté a já se přidám : - kdož jsi bez viny ,ať hodí kamenem... Teda jestli tím pochopíte co je tím myšleno. Z úctou - stenlly
to stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Dekuji za odpoved. Kdyz uz jsme u tech prislovi. Vasim oblibenym je asi "Mluvit stribro, mlcet zlato".
jazykovedec (Stará páka - Mail - WWW)
Stenlly má pravdu , bylo to jeho rozhodnutí, jeho život. Stenlly Vám neřídí život. ˇMůj otec mě říkával : Než někoho odsoudíš, obuj si jeho boty a přejdi jeho cestu, přejdi jeho minulost, okus jeho slzy, zažij jeho bolest, radost, přejdi roky, kterými prošel on,klopýtni na každém kameni, na kterém klopýtl. Za každým klopýtnutím vstaň a jdi dál, tak jak to udělal on.A až potom můžeš chování druhých soudit a tvrdit,že někoho znáš.
to stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Ted asi pichnu do vosiho hnizda, Rikate, ze v okoli 40 km jina prace nebyla. To dost dobre nechapu, ze by za socialismu nebyla prace. Tim chcete rict, ze v tom miste tedy byli jenom vojaci z povolani? Anebo zkratka bylo lehci byt oficirem nez manualne pracovat? Treba v lese?
Pánové... (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
...já myslím,že tohle není Sally z Mladého světa. Každý z nás si zvolil svoji životní dráhu. Někdo dobře,někdo špatně. A každý z nás buď užívá plodů správného rozhodnutí,nebo nese následky,za to špatnou volbu. To ovšem není předmětem tohoto weblogu a ani diskuze v rubrice komentáře.
to ADMIN (Dan - Mail - WWW)
Věcí co jsem udělal v životě špatně by se našlo.... ale podepsat vojnu? No, nabídli mi, podíval jsem se na něj tak udiveně, že (tuším že to byl ZVP nebo propagandista) že pochopil že to ne asi není ta správná otázka.

to stanlly: když už by se mi to stalo že bych se oženil na vojně, tak bych neviděl důvod v tom městě zůstávat. Pár lidí co to takhle udělalo znám.
Práce za socializmu (Veterán 46 - Mail - WWW)
Je vidět že některý diskutující neznají jaká byla situace v pohraničí v minulosti a někdy i dnes. V zemědělství nebo u lesáku manuálně pracovali ty který na víc neměli. Takže proč by ten kdo měl navíc, měl třeba v kravíně kydat hnůj?
Jazykovedec (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Jazykovedce,
uprimne. Zijete za velkou louzi. Co by jste si nyni vybral: byt vojakem US.ARMY nekde na zakladne, pracovat v klimatizovanem Control Room, v nejakem dohledovem centru americke ci kanadske armady, nebo byt lumberjack v lesich Aljasky a v potu tvare kacet stromy?
Marná sláva... (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
...tak a ne jinak :-)

OBR1 http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net...pg

OBR2 http://imb.lide.cz...379aa00000.jpg
ADMIN (jazykovedec - Mail - WWW)
Hrebicek na hlavicku! Jasne, ze bych si vybral Control Room. Ale tak at to Stenlly taky rekne na rovinu, ze bylo lepsi to co si vybral nez nekde v zavejich stahovat klady v lese. Chapu ho i kdyz neodpovedel co delal nez sel na vojnu mozna, ze by to celou vec osvetlilo a rejpalove by dali pokoj.
stenlly (BK - Mail - WWW)
Zdravím stenlly,
při nejlepší vůli nemohu zaručit, že některé údaje, v souvislosti s mou službou u pohraniční stráže, jsou absolutně "košer". Ta doba je už tak dávno pryč, že si někdy nejsem úplně jistý, zda se mi to všechno jen nezdálo. Může se tedy docela dobře přihodit, že napíši - "samopaly bylu u dozorčího na stojanech společně se sumkami se dvěma zásobníky. Mám dojem, že ty stojany byly uzamykatelné." a ty stojany se zatím vůbec nezamykaly a sumky se ukládaly do skříňky pod oknem vpravo dole. Tomu ovšem nepřikládám žádnou důležitost.
Už jednou jsem Vám doporučoval, abyste nebyl tolik urážlivý. Nesmíte všechno brát tak vážně.
Přeji pěkný den.
BK (stenlly - Mail - WWW)
teď jsem se opravdu zasmál. Tak pro příště napíšu : pro ostatní .... atd . Jen jsem reagoval jak to bylo s SA vz. 58. Jen jsem upřesnil postup a opatření. Nic víc - nic míň. Nejsem urážlivej. Napsala jsem na začátek: Není to myšleno zle! Tak potom kdo je urážlivej ??
jazykovedec. (stenlly - Mail - WWW)
Dík za radu příště budu reagovat na Vaše každé písmenko a slovíčka. Byl jsem vyučen : Montér ocelových konstrukcí (zkráceně : mostař) - svářeč. Když jste tak chytrý myslí te si,že šlo svářet dřevěné stromy v lese. Volné místo v tomto ohledu nikde nebylo! A jak psal veterán 46 - to jsem měl jít do kravína ??Líbí se mě citace života: stará páka. To je opravdu ze života.
Uložení zbraní-střeliva (Veterán 46 - Mail - WWW)
Myslím že to bylo různé. To co popisuji bylo v létech 1965-67 na OPK.
Vstup do objektu (kdysi bývalé staré nádraží, mimo jiné vítalo prezidenta Masarika při návratu do nové ČSR)tvořila chodba s dozorčím. Zbraně a střelivo potřebné při výkonu služby byli uloženy v obyčejné skříni uzamykatelné na obyčejný visací zámek, zpravidla jen volně zavěsený. Zbraně a střelivo si hlídky průběžně brali a vraceli podle toho jak odbavovali jednotlivé vlaky. Ostatní zbraně čety byli umístěny v uzamčené zbrojárce. Střelivo bylo v skladě který měl na starosti staršina (záklaďák). Jistě platil předpis o uskladnění a manipulaci se zbraněmi, ale v malém kolektívu to bylo i o vzájemné důvěre.
Zbraně (Cyp z Ostravy - Mail - WWW)
Psal jste někdo o zbraních v zamčeném stojanu po příchodu ze služby u PS. My na hláskách (tedy v pásmu i mimo ně) jsme byli ve službě ob den, někteří staří nebo velitelé hlásek i několik dnů v kuse. Denně sloužili 3 muži, dva se střidali oficialně po dvou hodinách.
Skutečnost byla taková: na věži seděl skoro celý den mladý se sapíkem a dvema zasobníky ostrých. V telefonce jsme měli denně 2 sapíky a na opásku bodák a po dva plné zasobníky. V noci jsme byli všeci na cimře a samopal mladýho visel na posteli (byl připraven v případě výmaku skočit oknem ven a zaujmout bojovou pozici).
Nikdy nás ani ve snu nenapadlo, žebysme sahali po zbraň jindy než bylo normální. Kolikrát jsme byli nadranc vožralí, někdy jen jeden a někdy i všichni a někdy jsme se třeba i porvali. Ale byli jsme malý kolektiv a byli jsme jak se říkalo jednu nohu v base...
BK dotaz (Veterán 46 - Mail - WWW)
Můžu se zeptat? Co bylo důvodem k přeložení k armádě? Začátkem roku 1966 bylo hodně kluků přeloženo k armádě ( při loučení se nejedna slza zatlačila)a přesto když to jen trochu šlo, tak na klopách pejsky stále nosili.
Veterán 46 (stenlly - Mail - WWW)
Tak to jsem opravdu zvědav co BK odpoví??? Já tuším proč asi ,ale nechám to na něm!!! Nebudu teď spkulovat. Ale byl jen jeden důvod !!!
Re: Cyp z Ostravy. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Zdařbuch,chlope,
možná tě jako hláskaře potěší tahle www http://www.vojensko.cz...jekty-pvos nevím,zda o ní víš - a być może, potěší tvé okoralé srdce a vyvolá v tobě retro vzpomínky :-)
Vetrán 46 (BK - Mail - WWW)
Zdravím Veteráne,
dobrá otázka. Pro případ, že byste se chtěl, v budoucnu, na mě obracet s dalšími otázkami, upozorňuji, že nejsem "děd vševěd", takže se mohou vyskytnout i takové otázky, se kterými bych si nemusel poradit. Tuto bych měl ještě zvládnout.
Ovšem, jak se říká, "něco za něco". Odpovím bezprostředně poté, jen co stenlly zodpoví moji, respektive jazykovědcovu otázku - "Jaký byl postup, když bylo třeba něco projednat s protější stranou na hraničních přechodech (NSR, Rakousko)? Fungovalo to tak, že se jednoduše zajelo k nim, nebo oni k nám? Nebo jaká byrokracie s tím byla spojena?" -, kterou jsem před časem opakovaně položil.
Máte pravdu, v rámci reorganizace, která, od ledna 1966, pohraniční stráž postihla, musela, jak říkáte, odejít spousta kluků. Byly to převážně "přebytky" ze zrušených rot. To není můj případ a ani mého kolegy, se kterým jsme od pohraniční stráže odcházeli společně.
Slzu jsem neuronil, pouze při loučení se psem zvlhly oči.
Jinak se ptejte. Kdo se ptá, ten se doví, nebo také ne.
Přeji pěkný den.
BK (Veterán 46 - Mail - WWW)
Ahoj BK.
Myslím že když jsme stejně starý a můžeme si rovnou tykat. Těžko se někomu říká "Vy Vole" Jinak pro neznalé, není to v Čechách urážka, ale běžný pozdrav dvou přátel.
Tá má otázka směrovala přesně k tý reorganizaci. Je tady hodně kluků co neví o co šlo. Takže pro vysvětlenou. Na přelomu roku 1965 - 66 se nevypínal jenom EZOH ale složka PS přešla pod min. obrany. U nás na OPK to byl obzvlášť bordel. V službě jsme patřili pod min. vnitra a mimo službu pod min. obrany. Začátkem roku 1966 se snižovali početní stavy a z toho důvodu se měnil i systém kontroly nákladních vlaků. Přestali se píchat sypké materialy. Hlavní břemeno prohlídek bylo na psech.
Jinak důvod k přeřazení? To opravdu se člověk zpravidla nedověděl.Prostě někomu prdlo v kebuli a již si jel.
Tak například: asi v 1975 jsem chtěl podívat do Českých Velenic kde jsem taky chvíli sloužil, a nepustili mě ani do města. Důvod? Kluci na hlídce co mě stavěla mi sdělili. Že dozorčího má zrovna vyjukaný absík a tak blbne. Aby neměl průser tak raději do města cizí raději nepouštěl.
Nebo jiný případ. Asi v roce 1985 jsem požádal o vydání cestovního pasu. V žádosti "příbuzný v cizině" jsem vyplnil: Z matčiny strany všichni v Chorvatsku, tam se totiž narodila. A ten přimitív na pasovém v Tachově se z toho málem pos..l, nakonec jsem tam musel něco nalhat abych dostal imitaci pasu s kterým se na západ stejně nedalo jít. Když jsem sloužil na čáře to nikomu nevadilo.
To došlo člověku líto, na to abych 26 měsícu makal na čáre jsem byl dobrý. Za kopečky jsem mohl jí kdykoli jsem si vzpoměl. A pak když jsem měl rodinu, najednou se mi nevěřilo.
Veteran 46 (jazykovedec - Mail - WWW)
Veterane tou imitaci pasu mas urcite na mysli tzv. sedy pas platny pouze na cestu do byvale Jugoslavie (SFRJ). Ja sam jsem ho take vyfasoval koncem roku 1984 a z toho duvodu jsem musel udelat "pruryv" z SFRJ do Rakouska pres les za pomoci slovinskeho sedlaka jak jiz jsem tady psal. Mimochodem stejny primitiv jako o u Vas Tachove sedel (la) u nas v Moste na pasovce. I kdyz se jednalo o osobu, ktera necinila zadna rozhodnuti ( alespon si to myslim ) a pouze prebirala vyplnene zadosti o pasy a dolozky tak kazdemu bez rozdilu dala hned najevo kdo je tady pan a kdo kman. Ani ja jsem neuniknul protoze zadost musela byt vypsana hulkovym pismem a ani nevim proc na konci zadosti jsem napsal datum psacim pismem. Servala me a, ze si to musim cele prepsat a jestli se mi to nelibi tak, ze taky nikam nemusim jet! V roce 1991 kdyz jsem poprve prijel na navstevu shodou okolnosti jeden muj kamarad si sel vyzvednout novy pas (v te dobe CSFR). Tak jen tak ze zvedavosti jsem sel s nim se na to "zname" misto podivat a koho jsem tam nespatril! Stejnou soudruzku. Z byvale s**** se stala velmi privetiva pani. Samozrejme, ze jsem se nesnizil k nejake konfrontaci a mavnul jsem nad tim rukou. Podotykam, ze se psal rijen 1991 tedy skoro 2 roky po "sametu".
pro BK (stenlly - Mail - WWW)
:-) jen dvě připomínky , kdyby jste lépe četl , tak zjistíte, že na danou otázku o jednání jsem ve svých příspěvcích odpověděl - sice ne do podrobna,ale odpověděl.Není tedy důvod vymlouvat se na mne , navíc svůj příspěvek jsem adresoval Veterán 46 ,ale vaše odpověď mě bohatě stačí , když jste vyloučil svoji změnu v rámci nutné reorganizace PS v roce 1966 , kdy byl snížen počet PS dle požadaků MNO.
BK (stenlly - Mail - WWW)
A jinak podmiňovat svoji odpověď jinému (já jsem tu otázku Vám nekladl) podmínkou, že musím odpovědět nejdřív já je projevem vaší slabosti. Ještě jednou Vás upozorňuji, že v mých následujících příspěvcích jsem postupně odpověděl na jednání s orgány SRN- kde, kdy a jaký byl přístup a kdo setkání organizoval..Že jste si to nepřečetl byla a je vaše chyba.
pro jazykovědce (Pepa - Mail - WWW)
Vaše postřehy s pasovkou ( a nejenom s ní) by jste mohl klidně napasovat i na dnešní dobu po dvaceti letech po "sametu" na současnou Národní Frontu honosně si říkající český parlament..)
to stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Nic ve zlem, ale ani ja se nemohu nikde dopatrat Vasi odpovedi na muj dotaz ohledne jednani s organy SRN na hranicnim prechodu. Tech par vyhybavych slov nebyla odpoved, ale respektuji Vase pravo mluviti stribro a mlceti zlato.
Veterán 46 (BK - Mail - WWW)
Zdravím Tě Veteráne,
tykání samozřejmě s povděkem přijímám.
Titulovat "volem" se ale nebudeme. Bývaly kdysi dávno doby, kdy jsem se "navoloval", až to hezké nebylo. Někdy mi, sem tam, ještě nějaký ten "vůl" uklouzne, ale velice zřídka a spíš úmyslně.
Myslím, že si "trefil hřebík na hlavičku". Trefil, ale nedoťuknul. Ono se Ti důvěřovat nepřestalo, ono se Ti totiž nikdy nevěřilo! Stejně jako ostatním občanům! To Ti mohlo už dojít v tom sedmdesátém pátém, když si chtěl navštívit Č. Velenice a nebyl si tam vpuštěn!!! Tak fungoval celý ten systém!
Mimochodem, Č. Velenice. Bydlíme asi 50 km od nich. Jezdíme se koupat do Gmündu. I na "kafčo" se zákuskem zajdeme. Není to takhle lepší?
Měj se fajn.
jazykovědec (stenlly - Mail - WWW)
odpověd jsou napsaný stači se jen zpětně podívat: kde setkáni byla , kdo je organizoval, počet , a o nadřazenost orgánů SRN je též zmínka - já si myslím, že tyto mé odpovědi v předešlých příspěvcích , jsou dostačující.
jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Jen v jednom se omlouvám : PŘESNÝ OBSAH DIALOGŮ SI OPRAVDU DNES JIŽ NEPAMATUJI :-)))A ANI PAMATOVAT NECHCI .
to stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
Techto jednani se ucastnily i praporcicke hodnosti nebo jenom dustojnicke? Pokud si dobre pamatuji tak jsi (jste) byl jeste koncem sedmdesatych let nadrotmistr.
to stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
V jake hodnosti jste odesel od PS? Dekuji.
Pro jazykovedce (noveudoli - Mail - WWW)
Poslušně hlásím ač netázán,že jsem byl na vojně zástupce velitele ložnice.Tuto důležitou funkci jsem dostal od svého mazáka když byl přechodnou dobu podstav a víc nás na pokoji nebylo..
Ale bohužel jste se nú neptal.Tak já jenom aby to nezapadlo, když jsme u těch funkcí a hodností.NÚ
jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
u PS v hodnosti kapitána . A za druhé nezáleželo na hodnosti ale především na funkci a za druhé nikde jsem se nezmiňoval o letech ,ale pouze o účasti :-) a navíc též nepozorně čtete , má důstojnická hodnost zde byla citována :-)
Hodnosti a funkce (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
No jasně. Zástupce náčelníka štábu na praporu v Nýrsku kpt. Sciranka se nechal zdravit od velitele výcvikové roty psovodů mjr. Hájka, který byl o dvacet let starší. Poručík se zahlašoval funkčně vyššímu praporčíkovi. Něco jiného bylo, když se vojáci neznali, ale funkce byla a je funkcí. SOD na prapoře v Rozvadově sloužil podpraporčík (praporní kynolog Franta P.) a ve službě byl nadřazen velitelům rot nebo DDR s vyššími hodnostmi. To nemluvím o jeho pravomocích po linii výcviku sl. psů. Nevím, proč by při hraničních dohovorech nebo jiných úkonech nemohl vedle důstojníka fungovat třeba rotný nebo četař, pokud hovořili německy nebo plnili určitý úkol. Podle "oesháčka" se konečně každý příslušník PS bez rozdílu funkce a hodnosti nazýval pohraničníkem. Na rozdíly mezi důstojníky a feldwébly nebo vachmajstry si v osmdesátých létech nehráli ani západní Němci-pravděpodobně nakaženi morálkou v multikulturní US ARMY.
jazykovedec. (stenlly - Mail - WWW)
Vzhledem k tomu , že vaše otázky jsou již mimo rámec a týkají se již pouze mé osoby pouze tendenční a účelové. Nebudu již na podobné otázky Vámi položené ragovat.Myslet si můžete o mne dál co chcete.
BK (Veterán 46 - Mail - WWW)
Zdravím BK
Obracím se na Tebe s prosbou, třeba pomůžeš. Znáš Č.Velenice a Gmund. Podívej se na int. stránky "vojensko.cz" sekce Různé - Pátrejte s námi - Snímek č. 13 Pátráme po původu snímku neznámé výkolejky. Zatím máme zjištěno že je to hraniční most přes Lužnici v Č.Velenicích a v dáli na obzoru je Gmund. Zatím se nám nepodařilo zjistit dobu kdy vznikl snímek. Mám slíbený pokus o vyjádření pomětníku z Gmundu ale zatím bezvýsledku. Problém je v tom že veškeré obyvatelstvo po válce bylo odsunuto, takže nynější obyvatelé Č. Velenic neznají historii o kterou máme zájem.
V našem pátrání by nám pomohla informace: Jak dopadli mosty přes Lužnici při bombardování koncem války.
Byli zničeny? Nebo byl zničen jen viadukt nad silnicí? Jak to vypadalo s obnovou mostů po válce? Totiž z původních tří kolejí je tam dnes pouze jedna. Nepovedlo by se Ti prosim najít pamětníka který by si to pamatoval? Omlouvám se všem, že jsem mimo aktuální téma, ale snažím se získávat informace všemi dostupnými spůsoby. Dík.
Jinak k tý důvěre, do 1968 jsem ještě věřil, ale poté už se hlídal jenom ovčinec aby se ovečky nerozprchli. Jinak Gmund je nádherný, letos jsem si jej prošel od lávky ve středu města a vrátil jsem se cez silniční přechod. Pobavilo mě jak na přechodu rakouští policisté kontrolovali auta a naší straně nic. Přesně jako jsme to v 1966 dělali my a rakoušané jenom mávali rukou a pouštěli to dál.
Velenice - Gmünd (Střelec - Mail - WWW)
Veterán 46 - možná bude odpověď v Justově publikaci "Na úzkém rozchodu v Jindřichově Hradci a Gmündu", kde je zmínka i o poválečné výměně území s Rakouskem.
Střelec (Veterán 46 - Mail - WWW)
Díky za typ, pokusím se knihu získat.
Veterán 46 (BK - Mail - WWW)
Ahoj Veteráne,
zkusím oslovit naše známé, ale neslibuji, že budou vědět. Možná by další možnost byla, zajít na MÚ v Č. Velenicích. Třeba by se dalo něco dohledat v archivu, nebo by dali odkaz na nějakého starousedlíka. Mohl by se nějaký ještě najít.
Měj se fajn.
BK (Veterán 46 - Mail - WWW)
Ahoj.
Díky, já mám osvědčený spůsob. Zajít do hospody. Tam se dovíš vše, víc než v archívu. Tak jsem získal hodně informací z Č.Velenic. Problém je ten, já se z Rakušákem nedomluvím. Neumím německy. Fotografie pochází z archívu min.vnitra ale žádná další informace tam není, pouze že se jedná o ženijni technické zabezpečení.
MÚ Č. Velenice jsem zatím vynechal, mám zkušenosti že na úřadech vládnou byrokrati a odvolávají se na zákon o informacích. Mám slíbeno od bývalého výpravčího že nahlédne do kroniky nádraží. Proto by byly zajímavé vzpomínky pamětníka který v tý době pracoval na nádraží nebo v dílnách. Problém je, že čas běží a pamětníku již moc není. Možná Tě bude zajímat proč pátráme po původu fotograie. Jeden známý píše publikaci o historii našich železnic a ten objevil tohle foto. Část publikace bude věnována hraničním přechodům. Navázali jsme spolu kontakt a popsal jsem mu situaci na přechodě H.Dvořiště a Č.Velenice a doplnil fotografiemi z doby kdy jsem tam sloužil. Další autor použil ve své knize fotografie (jsou celkem tři ze stejného místa) ale nic o původu nevěděl. Snažíme se zjistit zda se jedná o výkolejku již z první republiky v rámci budování opevnění na hranicích. Nebo to pochází z 50. - 60. let. minulého století.
Zdravím.
Č.Velenice (noveudoli - Mail - WWW)
I zde již proběhlo...http://jdem.cz/s32c9
hladám (Bařil - Mail - WWW)
V r.1966/68 som slúžil vo Vimperku a velil mi npor.Tonda Hradil predtým bol hraničiar. Neviete či ešte žije? Rád by som ho stretol.

Žádné komentáře: