11. června 2012


PRORYV JAKO NOHA.

Úspěšné narušení státní hranice – další příběh.

Systém ochrany SH v letech 1950 – 1975 nebyl  zas tak dokonalý, jak se mnozí domnívají . OSH byla zaměřena především na tzv. SPPN / Směr pravděpodobného postupu  narušitele/ na tuto část OSH byl kladen největší důraz rozložení hlídek a sil jednotlivých rot PS.

Na základě politického rozhodnutí byla  PS vyčleněna z řad MV a od roku 1966 – 1971 začleněna do složek ČSLA . V červnu 1968 bylo zahájeno velitelsko-štábní cvičení Varšavské smlouvy na území ČSSR – kterého se účastnila i Pohraniční stráž.

Na základě tohoto cvičení i událostí v roce 1968 -69 se v Radě bezpečnosti při OSN rozhořela diskuze formou protestů o tom ,že ČSSR používá ozbrojenou složku ČSLA na státní hranici /Pohraniční stráž/ ..ŽE ŽÁDNÁ JINÁ ZEMĚ MIMO ČSSR NEMÁ NA HRANICI VOJSKO.
Proto na podzimu roku 1970 vláda rozhodla o zpětném navrácení  Pohraniční stráže do opětné  podřízenosti Ministerstva vnitra. V případě vypuknutí válečného konfliktu měly jednotky  Pohraniční stráže "životnost" 6 hodin a do této doby by musely na státní hranici nastoupit určené tankové a motostřelecké divize ČSLA.

Zajímavé je také, že v sousední SRN (tehdejším Západním Německu) byla v roce 1951 (stejně jako u nás PS) zřízena tzv.BGS (Bundesgrenzschutz) což byla vojenská složka ozbrojených sil podřízená Spolkovému ministerstvu vnitra a vybavená taktéž obrněnými transportéry a na rozdíl od naší PS také vrtulníky.
bgs

Na státní hranici tehdejší ČSSR však nepůsobily jen útvary Pohraniční stráže, ale také rúzné druhy útvarů ČSLA. Letectvo ČSLA a protivzdušná obrana státu PVOS – tzv."hláskaři". (Pohraniční stráž nesměla použít zbraní proti letícím cílům na státní hranici). Hlásky měly své místo, ale nebyly předurčeny ke střelbě.
Radiotechnický průzkum byl veden nepřetržitě a na vysoké úrovni. Početní stav hlásek PVOS byl 5 – 7 vojáků zákl. služby. Tato složka zůstala v první sledu – jak se říkalo u PS až do roku 1973 – než některé byly přeřazeny  na roty PS a nebo dokonce do vnitrozemí před signální stěnu (tzv.dráty) a proto vyprávím   první příběh:


Hláska PVOS –Bučina:

Zde, naproti Alpské vyhlídce /jak se zde říkalo/ byla úmístněna hláska PVOS, která byla v podřízenosti 522. radiotechnické rotě Zhůří – okr.Klatovy (VÚ 8060/D) a byla součástí 52. radiotechnického praporu Stod (VÚ 8060).  Příslušníci této předsunuté PVOS každodenně vykonávali službu na věži hlásky s cílem pozorování vzdušného prostoru sousedího státu a okolí .

Střídali se v jednotlivých činnostech spojené s touto službou. I vaření, které si obstarávali sami ze zásob dovážených od útvaru Zhůří. Jedinou nevýhodou bylo to, že zde nebyl v objektu přímý zdroj vody .Proto museli docházet s konvemi k přírodnímu zdroji – studánce vzdálené asi 100 m od hlásky PVOS, směrem ke státní hranici ČSSR-SRN.
  

Zde byl i v té době přidělen k výkonu služby na hlásce  voj.zákl. služby Milan G. Vždy,když měl službu na hlásné věži a pozoroval vzdálenou krajinu a Alpy ,které byly nádherně vidět za raního rozbřesku,honily se mu hlavou různé myšlenky. Časem v něm uzrálo rozhodnutí  "podívat se" do této vzdálené oblasti a začal připravovat svůj útěk do zahraniční.
Při opušťácích a návratu na hlásku PVOS si postupně přivezl civilní oblečení a toto uschoval. A čekal na den – kdy bude mít službu v kuchyňce. V onen den: 20.července 1972 – oznámil svému veliteli hlásky ,že musí dojít pro vodu do studánky. Velitel souhlasil. Vojín G. zašel ke svému úkrytu, kde měl civilní šatstvo , toto nacpal do konve od mléka ,která sloužila na přenášení vody od studánky . Ve vojenském stejnokroji a se samopalem odešel ke studánce.
Asi za hodinu si velitel hlásky uvědomil,že nevidí dlouho onoho vojína a začal jej hledat, nejdřív v objektu a pak venku před ním. Vrátil se do kuchyňky ,ale konev na vodu neviděl nikde postavenou. Okamžitě zalarmoval ostatní a ještě s jedním příslušníkem PVOS běželi k uvedené studánce.
Zde nalezli odhozené vojenské věci a vojákův samopal vložený do konve od mléka. Vrátil se na hlásku PVOS a oznámil veliteli útvaru Zhůří zmizení člena hlásky PVOS. Na základě tohoto byl ihned vyhlášen poplach u pohraniční roty.
Na místo se dostavila hlídka PS se psem – provedli ohledání kolem studánky a služební pes zachytil stopu směřující ke státní hranici. Po vyhodnocení celé situace bylo konstatováno beztrestné narušení státní hranic vojákem základní služby ČSLA Milanem G.


Zadržení nebylo možné, neboť v daném prostoru nebyla vybudována ŽTZ ani jiná signalizace. Toto nebyl jediný případ zběhnutí vojáka základní služby z hlásek PVOS. Proto bylo rozhodnuto velením MNO – ČSLA: "O zrušení předsunutých hlásek PVOS za trasou  ŽTZ" ,tyto přesunout na některé vybrané roty PS a nebo přímo do vnitrozemí před signální stěnu.


Lesní dělníci :
Lesní práce jsou neodmyslitelnou součástí  boje přírody a lidí. V době, kdy se odehrává  další příběh beztrestného narušené státní hranice ,byla ještěŠumava krásně zelená a ne plná šedi . Žádné holé vrcholky  a množství lesních vývratů, kdy si v současné době na těchto stromech pochutnává kůrovec a jsou napadeny tisíce stromů. Určitě nelze vinit Pohraniční stráž z devastace přírody v hraniční pásmu. Ale uplynulo přes dvacet let a člověk znající původní přírodu se nestačí divit, jak dokáží lidé být v dnešní době bezohlední k této přírodě...  :-(

Bylo 7. června 1972 , kdy dva lesní dělníci,R.Tychler  a J.Mareš, jeli za svojí prací do prostoru za ŽTZ na tzv. Tatra louky. Zde v této části Šumavy těžili lesní porost a zpracovávali vývraty na palivové dříví.


 Po provedené nezbytné kontrole byli oba dva vpuštění hlídkou PS za "dráty".  Asi po čtyřech hodinách těžby dřeva řekl Robert Tychler svému kolegovi:"...mám tupou pilu – jdu si ji do maringotky nabrousit …" a odešel . Maringotka byla odstavena vedle silnice spojující Kvildu s Bučinou. Nutno ale ještě konstatovat , že práce obou dělníků probíhala odděleně od 50m  do 100 m od sebe. Pan Mareš pokračoval ve zpracovávání padlého dřeva. Po hodině dostal hlad a odešel se k maringotce najíst. Po příchodu zjistil že R.Tychler není u maringotky: "asi odešel pracovat" – pomyslel a zaposlouchal se do lesního ticha. Ale neslyšel zvuk motorové pily. Proto se rozhodl ,že půjde do místa , kde pracoval na těžbě dřeva onen jmenovaný.


Nicméně na místě nikoho nenašel – proto začal volat a prohledávat okolí, jestli se náhodou p.Tychlerovi něco nestalo. Po marném prohledávání se vydal směrem k pohraniční hlídce – na piket. Zde vojákům řekl,že postrádá svého kolegu. Velitel hlídky vše oznámil na jednotku ,kde byl vyhlášen pohraniční poplach a hlídka z piketu se služebním psem jeli do místa prací obou jmenovaných.

Tady po 30 minutách vyhledávání stopy – pes tuto zachytil a hlídka běžela podél silnic směrem ke státní hranici na Bučinu. Po několika sta metrech se stopa prudce stočila vpravo do vrcholu hory Stráž , kde pak vedla po úbočí této hory dále na Bučinu za hláskou PVOS na hranici .
Hlídka po ¾  hodině doběhla na státní hranici, kde už jen konstatovala překročení demarkace občanem Tychlerem.

Robert Tychler využil dokonalé znalosti místních poměrů o vybudování ŽTZ a rozmístnění hlídek  (protože pracoval i na zpracování  dřeva na překládce dřeva umístnění mezi ŽTZ a stání hranici v prostoru Bučina), které obešel a navíc měl třihodinový náskok – z důvodu opožděného oznámení o jeho zmizení a 30 minut vyhledání stopy hlídkou PS.
©ˆ AUTOR: Stanislav  http://www.lide.cz/stenlly50

FOTOGRAFIE:    http://www.vojensko.cz/ + archiv.

Komentáře

vozduch-přelet (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
(Pohraniční stráž nesměla použít zbraní proti letícím cílům na státní hranici).
Zdenku, zkopíroval jsem výše uvedenou větičku z úvodu článku a nemohu s ní souhlasit. Samozřejmě, pohraničníci neměli dovoleno samovolně střílet na letící vzdušný prostředek, ale byli nuceni tuto skutečnost ohlásit a čekat na rozhodnutí. Pokud se nepletu, tak muselo projít brigádou a Hlavní správou. Samozřejmě, že než nějaký štába rozhodl, letadlo nebo balon (pokud se neobrátil vítr) byly už v talónu. Ale čistě teoreticky: Není pravda, že pohraničníci neměli povoleno střílet na vzdušný dopravní prostředek.

Re: Vozduch (Zdeněk N.) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Nejsem autorem článku.
Ale,maně si vybavuji,že ve škole v Holešově,nás učili (a my pak zase vojáky na čáře),že palba se může vést např. na vrtulník,který přistal a nakládá osoby,nebo osoby vykládá (nepřátelský výsadek). Na vzdušný cíl se jinak střílet nemělo,jen se přelet volal za využití hesla VOZDUCH-PŘELET (vzor hlášení byl na DSP, DDR a na každé špačkárně) a měla to být starost PVOS a stíhacího letectva ČSLA.

Proto se například u nás v Trojmezí nevedla palba při onom mysteriózním UFO incidentu http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Takový incident nebyl ojedinělý,odehrál se i jinde a ani zde se nestřílelo http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Ostatně u vás na rPS v Železné se k mezigalaktickému konfliktu schylovalo jednou také,pokud se nemýlím :-)

A jinak,nepamatuji si na jediný příklad,že by se střílelo (ze strany Pohraniční stráže) na vzdušné cíle.
Přiznávám,že strohé pokyny předpisů už se mě vykouřily z hlavy(OSH-1-I). Snad si vzpomene někdo jiný (např.chodící encyklopedie PS Petr D.zvaný "5.BPS).

Zdeněk admin (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Ahoj ještě jednou takhle při sobotě. Až potom, co jsem dopsal svůj příspěvek, jsem si všiml, že nejsi autorem článku. Ale to na věci nic nemění. Máš pravdu, že bychom celou věc měli ponechat na posouzení "hltačům zákonů a řádů". Ale: Pokud byl létající prostředek na zemi, nejednalo se o "letící vzdušný cíl" ale pouze o dopravní prostředek. Já si celou věc vybavuji tak, že pokud jsem měl vechtra u roty nebo člena u propouštění na vratech, kde jsem stál za doby "mládí" na špaku, měli jsme nařízeno hlásit jakýkoliv letící cíl s tím, že máme čekat na vyrozumění z brigády (přes kterou šlo hlášení na HS PS OSH), jestli bude nařízeno použít proti němu zbraň nebo jestli věc vyřídí armáda (letectvo). Konečně o tom Němci, Američani,... moc dobře věděli a většinou se zdekovali, než se dalo cokoliv dělat (i když si nemyslím, že by nějakému vrtulníku kromě aloetky naše zbraně ublížily). Nakonec si vezmi nácvik obrany objektu, kdy se vytahoval kulomet na stojanu na letící cíle atp. Na operačním jsem takovou věc, jakou byl přelet, snad ani nezažil, takže z tohoto pohledu nemohu posuzovat. A k tomu člověk opravdu hodně zapomíná.

Re: letící vzdušný cíl (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
No jo,máš pravdu,helikoptéra co přistane už není letící cíl.
Teď jsem si vybavil jeden příběh od Jirky M.o rogalistovi,co měl v plánu přelet do Oesterreichu http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Nechtěl bych řešit to dilema pohraničních hlídek,co mají dělat. V tomhle příběhu naštěstí zbraně nerachotily.
Já vím,předpisy atd,atd, - ale to dilema v hlavě,kdy ti šrotí,co máš dělat,jde o vteřiny... A pak budou tvoji činnost,nebo nečinnost dlouhé dny a týdny řešit v klidu a bez stresu patřičné orgány.

mapka OSH r.1972 (Vladimír B. - Mail - WWW)
To sa my nechce veriť že až taký veľký úsek nemala pokrytý signálkou rota Kvilda,je pravda ja som slúžil na Klápe 7.bPS-Sušice r.1974-76 u nás nebola sis pozdĺž Rakúskej cesty ale to bolo len tak 200 až 250m a zneužil to v r.1973 VZS kynológ roty na útek po návrate z dovolenky.

autor (stenlly - Mail - WWW)
Předpis : PS I-1
Předpis výslovně zakazoval používat zbraně: proti nezřetelným siluetám a zvukům, dokud se hlídka nepřesvědčí, že jde o narušitele, který se dal na útěk, proti zvěři, s výjimkou napadení hlídky nebo psa vzteklou nebo divokou zvěří, proti vzdušným prostředkům letícím přes státní hranice bez souhlasu velitele jednotky, k opětování palby vedené z území sousedního státu s výjimkou současného násilného pronikání ozbrojených band nebo nepřátelských jednotek na naše území. Proti motorovým vozidlům, která neuposlechnou výzvy k zastavení, a proti plavidlům na vodních tocích pro přinucení k přistání mohl pohraničník použít jen varovný výstřel. Zbraň mohl požít jen v případech, byl-li z vozidla či plavidla zjevně podniknut útok proti pohraniční hlídce, a nebo bylo jasně prokázáno, že vozidla či plavidla (mimo vozidla a plavidla hromadné dopravy) používá narušitel státních hranic nebo nebezpečný pachatel trestného činu, který je pronásledován, vozidlo se na znamení hlídky nezastaví a nelze takové osobě v útěku jinak zabránit. Předpis stanovil, že při použití zbraně musí pohraničník zachovat potřebnou opatrnost tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo život jiných osob a aby střely nedopadaly na území sousedního státu. Předpis závazně ukládal, že každé použití zbraně, s výjimkou použití zbraně k smluvenému signálu, musí být pečlivě vyšetřeno přímými nadřízenými, bez ohledu na dosažený výsledek. Jestliže použitím zbraně byla způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt, musí být neprodleně informován vojenský prokurátor. Za neoprávněné použití zbraně musí být ti, kdo zbraně použili, vzati k odpovědnosti. Tolik citace jen některých norem, které upravovaly použití zbraní pohraničníky při výkonu jejich pravomoci.

autor příběhu. (stenlly - Mail - WWW)
Opravdu si v poslední době osobně připadám jak blbec , který ač optimista,chce zde zveřejnit nějaký příspěvěk. Někomu se nezdá - slůvko azyl, někomu zase střelba proti letícím cílů a dalšímu otevřený úsek rot. Opravdu si domníváte ,že přispívám jen proto abych marnil zbytečně svůj čas pro pobavení Vás ostatních? Tak to bylo a tak to i prezentuji. Když chci něco druhému zpochybnit - musím mát v ruce arumenty a né jen dohady ... Jestli se někumu opět nezná tón mého příspěvku - ano jsem naštvanej a dost a nehodlám někomu dělat terč a blbce - Stenlly

článek, diskuze (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Já nechápu, proč by si autor článku měl připadat jako blbec. Nejsme v době středověkého dogmatismu, kdy pravda byla jen v písmu svatém. Od toho je tady právě diskuze. Prostě abychom si navzájem vyjasnili věci, kterými jsme prošli, ale které jsme mohli různě pozapomínat nebo které se v průběhu doby měnily apod. Mně se jen nezdálo tvrzení v závorce, a jak čtu, tak oprávněně. Příslušné OSháčko doma nemám, abych se podíval a tak jsem oslovil Admina. To by sem za chvíli nemohl nikdo napsat žádný komentář. Nejsem typ teoretika, abych tady kopíroval nějaké články a trachtáty a rozumoval nad tím, jestli pohraničníci mohli na demarkaci nebo ne nebo jestli museli být všichni nutně z komunistických rodin a vůbec se zabýval podobnými hovadinami. Rozhodně nic nevracím, na to se můžu zvysoka vykvajznout, ale byl bych rád, kdyby se autor podíval na své diskuzní příspěvky kupř. pod článkem Pancéřovník dřevorubcem a sám je ve vztahu k tomu, co naposledy napsal, zhodnotil.

stenlly (jazykovedec - Mail - WWW)
No kdyz ono to svadi k ruznym pochybnostem a spekulacim. Kdyz uz neco nakousnu tak to bud dotahnu do konce nebo o tom nemluvim a je klid. Jako kdyz jsem se dotazoval o jednanich na HP Strazny a proc byla tato jednani neprijemna. Kazdopadne vsak respektuji Vase (tvoje) pravo se k dane otazce dale nevyjadrovat. A pokracuj(te) v dalsim psani!

stenlly (BK - Mail - WWW)
Zdravím Vás stenlly,
musím Vám sdělit jednu velmi pozitivní novinu. Stejně jako Vy jsem i já, od přírody, optimista! Je mi proto nepochopitelná Vaše urážlivost. Myslel bych, že jako bývalý důstojník u pohraničníků, jste vybaven náležitě odolnými nervy a na život se díváte s nadhledem člověka, který "ví své"!
Také mě napadlo, když hned ke všemu jste schopen najít patřičnou informaci, nebo předpis a z něho citovat, že bych Vás požádal, zda byste nenašel předpis, nebo nějaké prováděcí pokyny, abyste mohl zodpovědět jazykovědcovu otázku - "Jaký byl postup když bylo třeba něco projednat s protější stranou na hraničních přechodech (NSR, Rakousko)? Fungovalo to tak, že se jednoduše zajelo k nim nebo oni k nám? Nebo jaká byrokracie s tím byla spojena?" Jistě zajímavá otázka a odpověď na ní by rádo slyšelo více zájemců.
A docela možné je, že byste někde mohl objevit předpisy týkající se odškodňování pozůstalých po zabitých pohraničnících. To by zase zajímalo mě a za odpověď bych Vám byl velice vděčen!
Na závěr bych měl ještě otázku k předpisu PS I-1 o použití zbraně. Jste osobně přesvědčen o tom, že tomu předpisu bylo vždy učiněno zadost?
Za Vaše, případné, odpovědi Vám budu vděčen.
Mějte se fajn.

Vysvětlování. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dovolím si krátce zasáhnout do polemiky o vysvětlování a leckdy i opakování některých pojmů k článkům v rámci diskuze.
Chci poděkovat všem,kteří mají tu svatou trpělivost a odpovídají i na dotazy,které se zdají "zbytečné".
Neboť,už jsem to tady jednou,možná vícekrát napsal: weblog Pohraničník navštěvují v čím dál větší míře i lidé,kteří o terminologii a postupech PS při ochraně st.hranice nemají ani šajn. Zejména - a to mě těší,i mladí. Vím to podle mailové pošty,kdy mě píšou čtenáři právě z této kategorie "civilistů". A kdo chodí do skupiny Pohraniční stráž na Facebookuhttp://www.facebook.com...42737125/ tak se o tom může přesvědčit sám. Více než 200 členů,z velké části omladina. A ani mě není zatěžko odpovídat na jejich dotazy.

Uzavřu to tím: kdo nechce,nechť na dotazy neodpovídá a nereaguje, tak jednoduché to je.

ZN+BK+jazykovedec ( - Mail - WWW)
ZN - Nevlastním doma žádné předpisy - jen jsem citoval to co už zde v předochozích příbězích bylo přesně citováno o střelbě,přidal jsem jen název předpisu..BK - Nejsem žádný soudce ani obhájce v kauzách zastřelených ,ale když na něco narazíte VY - prosím i o vyjádření odškodnění pozůstalých po zastřelených příslušnících SNB a PS - děkuji.BK - myslíte si že nízkoletící cíl kroužil nad PS tak dlouho než dostali opravdu povolení ke střelbě - zažil jsem jen jedno střílení proti vrtulníku a to v případě Lipno u Dolní Vltavice a navíc střelba byla mimo hraniční pásmo a palbu vedl příslušník ČSLA z věže PVOS. Za sebe a roty kde jsem sloužil mohu s klidným svědomím prohlásit ,že k porušení tohoto předpisu nedošlo .. jazykovedec - arogance , a pohrdání nad tím,že s námi musí jednat zástupců orgánů SRN při jednání bylo jen maličkostí - víc opravdu řešit nechci. Závěrem - jsem taky jen člověk a na slabé chvilky mám nárok. Až někdo z Vás vloží svoje příběhy - a někdo je nějakým způsobem když jsou pravdivé chce zpochybnit - tak Vás to naštve. Já sem nedávám příběhy pro svoje uspokojení - já je znám. Ale pro věřejnost a z klidem mohu říci ,že i za účelem narušení dezinformací o životě PS. Stenlly

pro BK (stenlly - Mail - WWW)
Zásadně se jednalo na straně SRN - nikdy u nás . V té době opravdu záleželo na dohovoru hraničního zmocněnce. Hovořím o jen za sebe a svých jednání!!! A byrokrace - šílená !!!

Vojaci z povolani (jazykovedec - Mail - WWW)
Mluvilo se tady mnoho o utecich civilistu a vojaku zakladni sluzby. Jak to vypadalo s uteky vojaku z povolani? Ma nekdo nejake podrobnosti?

Ta shoda (karel Runkas - Mail - WWW)
Když jsem začal číst článek, tak jsem začal pochybovat. Znám Zhůří (spíše)rozvaliny na VVP Dobrá Voda a asi 1km od něj kopec Hadí vrch, kde byla rovněž hláska PVOS (rovněž bez vody a elektřiny) ale k SH asi 8 km, v pásmu ostrahy rPS Prášily. Teprve po přečtení celého článku jsem pochopil, že se jedná o shodu jmen (názvů)

Stenlly (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Stanislave, jen Ti píši, že jsem poslední z těch, kteří by chtěli Tvé autentické zážitky jakkoliv zpochybnit nebo se jim smát. Na to jsme byli u spolku PS/SNB/Policie příliš dlouho. Hezký nedělní večer přeje Zdeněk N. A ještě prosba: Pokud si budeme psát nebo budeme diskutovat zde na weblogu, nedávej mne prosím s jakýmkoliv pluskem (+) dohromady s panem BK. Jemu případně své stanovisko ve vší slušnosti velmi rád osobně vysvětlím. Dík za pochopení.

pro jazykovědce (V. Lojek - Mail - WWW)
ja sloužíl jako VZS 1976-78 a mohu říci, že v takzvaných fonogramech jsem minimálně jednou týdně četl o zběhlých oficírech ze sovětských jednotek dislokovanych na území ČSSR. Několikrát jsem tam objevil i důstojníky ČSLA. Ale co jsem nikde tady nezaznamenal, byl únos syna Felixe Slováčka, který se jmenoval Norbert Odstrčil Slováček. Ví někdo o tom něco, jak ten únos tehdy dopadl? Já to tehdy vyčetl z fonogramu, který přišel na rotu...

zbehove (jazykovedec - Mail - WWW)
Jaky byl pristup sovetske armady (docasne) umistene na uzemi CSSR k rakouske a nemecke hranici? Myslim tim sance na dezerci na Zapad.

pro jazykovědce... (V. Lojek - Mail - WWW)
Jejich přístůp ke svým vojenským zběhům, byl myslím jednoznačný. Za dezerci byl trest smrti. S ohledem na tu skutečnost a na to, že sovětští oficíři na útěku byli téměř vždy ozbrojeni min pistolí, musely byt logicky jejich střety s příslušníky PS dramatické. Na naší rotě ale k proryvům nebo zadržení takových osob nikdy nedošlo.

Zdeněk Nagovský (stenlly - Mail - WWW)
to pluskování nebyl úmysl - jen jsem nechtěl včera psát tři vzkazy tak jsem to spojil v jeden a pro každého jednu reakci. POLEPŠÍM SE :-)

jazykovědec (stenlly - Mail - WWW)
Měl jsem známého důstojníka ( již nežije), který jezdil do Milovic v době pobytu ruských vojsk. Samozřejmě že byly otázky na život v Milovicích - údajně tam bylo v té době k sehnání vše - včetně pašováných věcí z SSSR došlo i na otázky neuposlechnutí rozkazů a pod. Dle jeho vyjádření - ruští zběhové chtěli domů. Při zadržení prý pak následovala deportace do SSSR a zastřelení. Ztotožňuji se s příspěvkem V.Lojsek - fonogramy o zbězích přicházeli ,ale nikdo z ruských vojáků se u 7 bPS nepokusil o přechod SH .

stenlly ( - Mail - WWW)
Zdravím Vás stenlly,
nevím o tom, že bych zpochybňoval Vaše příběhy. Měl jsem pouze faktické výhrady k některým detailům. To se vysvětlilo, nebo také ne! Toť vše.
Ale něco jiného. Samozřejmě, že máte právo uveřejnit pouze to, co Vy sám uznáte za vhodné! Proč se ovšem tak vehementně bráníte dát "k dobru" Vaše osobní zážitky a zkušenosti z jednání na německé straně, je mi opravdu záhadou!
Zveřejňujete příběhy, které jste sám neprožil, pokud se mýlím opravte mě, a to, co jste prožil sám, co by jistě bylo zajímavé pro všechny a obohacením těchto stránek, si necháváte pro sebe.
Nebylo by bývalo lepší, kdybyste o této Vaší bývalé činnosti vůbec nezačal mluvit? Nemám rád načaté příběhy, kde si každý může domyslet konec, jaký se mu zlíbí! Nad takovými visí vždy mnoho otazníků a to podporuje bujnou fantazii!
Mějte se pěkně.

tabulka (péesák - Mail - WWW)
Zaujala mě tabulka na závěr článku.Mohl by někdo z vás si dát tu práci,kdo má možnost přístupu k materiálům a porovnat tlak na st.hranici u jednotlivých brigád a ty nejfrekventovanější roty a i ty kde se nehnula signálka?

Z. Nagovský (BK - Mail - WWW)
Zdravím Vás pane Nagovský,
o Vaše stanovisko, nemějte mi to za zlé, nemám zájem, jelikož se nedomnívám, že jeho znalost by pro mne byla nějakým přínosem. To bychom si mohli vyměňovat stanoviska do nekonečna a nic by to nepřineslo!
Ale položil bych Vám znovu, ve vší slušnosti, otázky, které jsem již před časem, sice nepřímo, neoslovil jsem Vás, na Vás směroval - "...velmi mne zajímá, jak to bylo s tím "braním viny na sebe" u velitelů NDR? Jakým způsobem se to projevovalo? Nejlépe by posloužil nějaký konkrétní příklad..."
Byla to reakce na Vaši informaci - "...V bývalé NDR byla retribuce tvrdší, ale na rozdíl od našich vrcholných velitelů brali jejich velitelé veškerou vinu na sebe..."
Odpověď by pro mne byla přínosem. Místo toho stanoviska. Děkuji.
Mějte se

Jazykovědče (Solitér - Mail - WWW)
Zdravím Vás a na Vaši otázku odpovím:
V Ašském výběžku byly 2 posádky sovětských vojsk. Jedna v prostoru Horní Paseky, necelý kilometr od státní hranice s tehdejší NDR.Druhá v prostoru "Pata"- u silnice mezi Hazlovem a Aší, na státní hranici s tehdejší NSR to bylo 1-2km.
Znám jen jeden případ, kdy byl sovětský voják zadržen- u Bad Elstru, východoněmeckého lázeňského městečka. Neznám situaci na rotách PS v blízkosti těchto posádek, ale neslyšel jsem o případu zadržení voj.zběha SA. Občas bylo vyhlášeno pátrání, ale z jiných posádek ve vnitrozemí. Vysvětluji si to tím, že ti, co byli umístěni posádkou u SH věděli, že pokus o přechod SH do NSR je téměř bez šance. I když- zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
A úplně mimo téma- pokud admin dovolí- v sobotu se v Krásné u Aše sešlo odhadem 100-150 bývalých ochránců státních hranic.

neznámému (stenlly - Mail - WWW)
Zásadně píšu o příbězích Z LET 1969 - 1989 , které se udály tam kde jsem sloužil u kterých jsem se nějak účastnil a nebo byl přímým aktérem.Příběhy z padesátých let - vycházím z kronik a protokolů ,které vlastním. Nevidím na tom nic špatného dát se i něco z historie. Jestli se to Vám nelíbí je to Váš problém. ŽÁDNÝ Z PŘÍBĚHŮ MNOU UVEDENÝCH NENÍ MÁ VLASTNÍ FANTAZIE.

Otázky typu (Pepa - Mail - WWW)
proč sověti nedezertovali v hojném počtu jako naši - to je naprosté nepochopení ruské duše v sovětských časech a neznalost tehdejší reality a nastavení sovětského graždanina - kam by měli utíkat? Do Evropy k fašistům ( tímto pojmem označoval i nás), do zemí, které dostaly od Rudé armády v druhé světové na frak a podepsali velkému Stalinovi bezpodmínečnou kapitulaci? – to byla prostá logika sovětského vojenského arestanta, který byl u nás na posádce po 14 dní zavřeny v sovětském objektu, lépe řečeno v plechové boudě cca 2x2 m. před tunelem patřící CA. Věděl, že ho čeká ultimatní trest ( my jsme se o tom tehdy mohli akorát dohadovat) a přeci neutekl z nehlídané boudy, i když celé noci běhal po střeženém území a dokonce i do strážního domku se dostal, aniž by to naši zaregistrovali. Mohl vzít kramle a zachránit si tím život, ale neudělal to. Prostě odevzdaně, i když pěkně z vesela čekal, až si pro něj zase přijedou a odvezou si ho k exekuci - to nám nakonec potvrdil, tak mimoděk na okraj na jednom PŠM i náš politický komisař, politruk útvaru, s tvrzením, které mělo asi ospravedlnit absolutní trest v době míru, že to prý byl údajný vrah - samozřejmě jsme o tom dále nesměli mluvit, Kosťa ( tak jsme ho pojmenovali, když teda od nás dostával najíst a kuřivo a on nás na oplátku hlídal lépe než služební psi), dle našeho štábu, nikdy neexistoval a celá událost se prostě nestala. Psaní domů bylo na čas cenzurováno...a nebyl to jediný vojáček CA dislokovaný tady, který se domů už nevrátil. ..

pro péesák (stenlly - Mail - WWW)
ONO není jednoduché dát tabulky dohromady - opravdu musí člověk mít přístup k materiálům, kde lze toto vyhledat. Samozřejmě se dá i doplnit kde byl největší tlak a kde vůbec v průběhu roku nebyl.( ..nehnula signálka) jestli tím myslíte překonání SiS bez zkratku ? Tak to opravdu bylo jen ve vyjímečných případech ,ale i takové se prý staly , já je neznám. Dle mého názoru a podkladů které mám - největší tlak byl veden převážně u 7 bPS - roty kolem Železné Rudy ,tam dle mého mínění byl nejideálnější teren k překonání SH vedle Alžbětínské - Železné Rudy to jest 2 rPS -Svároh a 3 rPS Debrník ,ale mohu se mýlit. Však sem chodí několik lidí znající i jiné bPS - tak ať se zapojí do naší diskuze. Včetně administrátora.

stenlly (BK - Mail - WWW)
Zdravím stenlly,
omlouvá se Vám BK, ne neznámý.
Mějte se.

Z jiného sou... (Béďa - Mail - WWW)
Pro ty,kteří mají zájem o pohraniční incidenty.
http://www.pajovo.estranky.cz...tml

všem (stenlly - Mail - WWW)
V noci na dnešek jsem dostal na základě mých posledných dvou příběhů dva nechutné a sprosté @ na moji adresu- netvrdím a tvrdit nechci ,že je psal někdo z Vás . Všem jsem napsal adminstrátorovi - chtěl jsem tady skončit, ale neudělám to. Neudělám tom hulvátovy radost. Zůstanu a pokud budu mít v paměti své příběhy prožité u PS a na SH i když jsem se jich jen účastnil. Předám je dál. Napsal jsem to sem i zdůvodů,že ten, kdo mě napsal , smazl svůj profil abych nemohl odpovědět - snad si jej tady přečte. A i na druhou stranu mne tento anonymní pisatel dokázal,že opravdu někdy nemá cenu psát vše co je požadováno. Ještě jednou se všem omlouvám a věřím,že mě správně pochopíte to co jsem napsal TOMU NEZNÁMÉMU ZDE PŘES TENTO PORTÁL.

Od Admina. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Omlouvám se,že nereaguji na některé komentáře.
Bohužel se teď nemohu plně věnovat weblogu Pohraničník,mám trochu jiné starosti.
Pokud to půjde,trochu se polepším koncem týdne.
Nyní jsem rád,že aspoň přes mobilní internet mohu sporadicky moderovat diskuzi v komentářích.
A tobě Stando říkám nedej se a na nějaké anonymní přizdisráče hoď bobek. Ať si vyserou oko :-)
Hezký den/večer.

Stenlly, (Solitér - Mail - WWW)
starého péesáka by mělo rozhodit pár anonymů? Bylo hůř a smáli jsme se, kašli na ně, jen osoba nejistá sama sebou a pravdou kterou hlásá se snižuje k podobným podpásovkám. Hoď to za hlavu a piš. Punktum.

Stenlly vydrž.. (noveudoli - Mail - WWW)
Stenlly vydrž a nevzdávej to.Mám obdobnou zkušenost a vím co to obnáší.Založ si "pracovní mail",budou následovat viry,exe soubory a tak...Ale nemá cenu těm nulám dělat radost.Piš dál.
Šmejdům se nemá ustupovat.Vydrž!NÚ.

solitér (stenlly - Mail - WWW)
To máš sice pravdu - párkrát šlo i o kejháka ,ale když ti napíše nějaký idiot a ty se nemůžeš bránit , jen takhle přes blog . Řící mě to z očí do očí nevím jak by dopadl i když už nejsem nejmladší,ale jinak dík za tvoji podporu.

KDYSI NA HRANICÍCH (Béďa - Mail - WWW)
Zpráva z tehdejších novin:
" Smrtelný boj s podloudníky. "

Člen finanční stráže z Knížecí Pláně Urbánek přistihl na služební cestě na hranicích Fr.Naderu ze Zadního Žďárku,
jak veze na povoze propašovanou sůl z Bavorska.Proto jej vybídl,aby s ním jel na stanici.Sotva však cestou dojeli k domku Naderovu,vyběhli odtud dva jeho bratři a vrhli se na Urbánka,jemuž vyrvali služební pušku,povalili ho na zem a zle ztýrali.
Pod výhrůžkou smrti donutili pak Urbánka k útěku.
O věci dověděli se četníci Jankovský a Jůd a šli Naderu zatknout a rozkázali,aby se vzdal.Ten však po nich začal revolverem střílet.Četníci odešli a vrátili se ráno.Překvapili jej ještě v posteli,odkud po nich vystřelil a pak obrátil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy.Kule však uvázla mu jen v kůži.Když četníci vnikli do místnosti,vystřelil znovu.Strážmistr Jůd nasadil mu bodlo na krk a naposled jej vyzval ke klidu.Teprve potom se Nadera vzdal,a když měl býti obvázán,vzepřel se tomu a prohlašoval,že živého ho nikdo nedostane.Později byl ošetřen lékařem a dopraven do vězení.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZDROJ : čtvrtletník VÍTANÝ HOST

Béďa (stenlly - Mail - WWW)
Mám ve svém archivu též něco podobného o incidentu na Knížecích Plání v roce 1938 o strážmistrovi finanční stráže Josef Ryba z Knížecích Plání - ale vzhledem ,že to jež přes rámec PS - nelze jej zatím publikovat až v období " výročí Mnichova nebo pod ". Musí se počkat.

noveudolí (stenlly - Mail - WWW)
Nebál jsem se když na mne narušitel vytáhl domácky vyrobenou mačetu . Nebál jsem se když jsem ve dvou likvidovali hospodskou rvačku šesti lidí. Ale v těchto případech jsi opravdu bezmocný. Opravdu mne to v tom daném okamžiku vykolejilo je vidět,že už jsem pár let rentiér :-)

(penzista - Mail - WWW)
V 8o.letech prý došlo v útěku za hranice, kdy uprchl vysoký důstojník PS. Je to pravda?

to penzista (žofíňák - Mail - WWW)
ano, je to pravda.

(Tondoslav - Mail - WWW)
Kdy vlastně zanikla Pohraniční stráž? na spolubojovnici.cz /www.csla.cz/ jsou nějací lidé, kteří tvrdí že rukovali k Pohraniční stráži v NT 4/91 ?! to je nějaký nesmysl, ne? kdy došlo k oficiálnímu zániku a který nástupní termín byl poslední? říjen89?

Vysílání sovětské televize v bývalé ČSSR (Vysílání sovětské televize v bývalé ČSSR - Mail - WWW)
Vysílání sovětské televize v bývalé ČSSR
http://www.radiotv.cz...yvale-cssr/

Tondoslav (dezi - Mail - WWW)
Tu si to môžete prečítať.
http://www.klub-pohranici.cz....htm

Tlak na hranicu - Pre peesáka (Maťo - Mail - WWW)
Rád by som sa zapojil do diskusie ak môžem.... čo sa týka našej Bratislavskej brigády PS tak najväčší tlak na ŠH bol v úseku 10 r.PS Petržalka ( okolie Pečenského lesa - teraz je tam most Lafranconi ) Petržalka, najideálnejším miestom na prekročenie ŠH podľa môjho názoru bola Devínska nová Ves kde signálna stena viedla tesne veľa cesta a kúsok od cesty viedla rieka a stredom rieky prechádzala hranica....síce priestor bol istený ale i tak vzdialenosť od SiS po demarkačku bola vemi krátka

Stenlly (Veterán 46 - Mail - WWW)
Předně, všem se omlouvám, své příspěvky jsem udával pod "Veterán 64"
chybička se vloudila správně má být Veterán 46.
Stenlly chápem Tvé rozhořčení, ze stejného důvodu jsem místo své pravé identity zde začal používat pseudonym. Chránim své soukromí. A ještě zamyšlení, kdo jsou lidé kteří potřebuji špinit a urážet. Podle některých komentárů usuzuji, že žijí v cizině a odtud vyskakují, špiní a rozdávají rozumy (a dělají ostudu všem slušným který se zajímají co se doma děje). Jednoho takového mám v rodině žije od 68 v Německu má doma dvě auta BMV a Audi,syn vystudoval konzervatoř, ale mámu tady nechal pojít jako pán který nechá psa uvázaného na řetězu a nestará se o něj. K sobě si jí nevzal protože by neměl na lékaře. Tady do domova důchodců jí taky nedal, protože ty nemají úroveň těch v Německu. A tak máma měla smůlu. Ale radit jak vše děláme špatně a jak se to má dělat to umí.

stenlly (jan hobza - Mail - WWW)
Kdyz na Vas narusitel vytahl macetu prezil to? Vas bych nechtel potkat ani po tolika letech. Neberte to osobne je to jenom muj nazor. Snad to administrator nesmazne.

jan hobza (stenlly - Mail - WWW)
Ano - přežil to , zastavil jej varovný výstřel ze škorpíku do vzduchu. Co myslíte - měl jsem se nechat posekat mačetou ??? To snad asi néééé. Nebo VY snad ano ??

Re: Stenlly (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Tak to jsi byl docela zdrženlivý Stando.
Nevím,zda by se takhle zachoval někdo jiný na tvém místě. Tehdy i dnes by předpisy o použití zbraně dovolovaly nasypat do agresivního útočníka celý obsah zásobníku.

Příspěvek pana J.H. se zde (tak trochu pokrytecky) tváří,že on by se dozajista mačetou útočníka zabít nechat,navíc se slovy křesťanského odpuštění: udeří-li mě,nastavím ještě druhou tvář.
My ostatní,co se nepřetvařujeme,využijeme jiný citát z Bible: "Oko za oko,zub za zub" Tedy: Kdo na tebe mačetou,ty na něj střelbou.

Zajímavý (Pepa - Mail - WWW)
jednou to je zákeřný vrah a podruhé to může být vzorný hrdina - s tím okem a zubem to může být obojetný, že. :)

Admine, máte velmi flexibilní výklad nutné obrany, či použití služební zbraně, ale proč ne, když to tak cítíte..)

Re: Zajímavý (Pepa). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Ano,Pepo,váš dojem je správný.
Přesně tak to cítím.

administrátor (stenlly - Mail - WWW)
Neboj - zažil jsem to jak jsem ti psal o sobě !!! Nebyl jsem to já , ale kluk na zabezpečovací závoře na přechodu Železná Ruda byl v podobném okamžiku a asi to vydržel psychycky a prošil kluka dávkou napříč přes prsa ... chlapa zastřelil a kluk co střílel se pomátl...Dost to na nás bažanty zapůsobilo toto neštěstí, ale je to jen a jen v lidech. Nikde se o tomto případu nepíše , bohužel ani v kronice bPS !!! Mohu i napsat v kostce jak se to odehrálo..Jestli to pustíš ven - je to na tobě.

administrátor (stenlly - Mail - WWW)
Omlouvám se - díval jsem se teď do souhrnu zadržení bPS - ten případ tam je , ale o zhroucení toho kluka ani zmíňka..

Re: administrator (Stenlly) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Určitě to Stando pošli.
Pak se domluvíme,zda to publikujeme,či ne.
PS: Tvůj další příběh (ten o koních) byl před chvílí publikován na Pohraničníkovi).
Mám tam od tebe ještě i další,tak,až zase budu mít čas,zapracuji na tom.
Zatím je poslaný ke korektuře příběh ze Silvetra na státní hranici.
Rád bych o zveřejnil o vánočních svátcích.

OK (Pepa - Mail - WWW)
Přesně, Admine, když vás někdo nasere, nebo vám vědomě ublíží, tak prostě konáte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, bez toho, co na to říkají pokřivená pravidla společnost, že... taky jsem podobný typ a praktikuji tento názor v praxi..)
Když jsem byl ( nedobrovolně) u vojska a vědomě se po mě někdo vozil, dostal za vyučenou, nikomu jsem nezůstal nic dlužen, jedno jestli šlo o kolegu ve zbrani, nebo oprýmkovaného frustráta. Když se mě můj nebližší nadřízený snažil napasovat do jakési jeho soukromé hry o pohodlnou, zašíváckou kariéru, tak po zbytečných upozornění , jsem ho veřejně přetáhl pěstí - Nebyl ani sto mi to na místě vrátit, dokonce ani tento incident v rámci své pravomoci neřešil, ale pouze si běžel pokoutně stěžovat svému vedení. To zase nemělo koule řešit událost přímo, transparentně, ale vše maskovali zástupným problémem, který byl naprosto triviální, ale za to na ně nepoukazoval jako na neschopné debily a přizdisráče, kteří nemají ani tu nejnutnější slušnost, vojenskou čest a autoritu, o odbornosti se nedalo vůbec mluvit, a tak i jako gumy selhaly. Když jsem se , po ne-slavném estébáckém převratu, za některými stavil, páč dluhy se mají vracet, tak tam přede mnou stáli a čuměli do blba. Nejdříve si nepamatovali, možná protože dojebali více lidí, než jejich omezená, léty vychlastaná paměť mohla příjmout a nebo se už naučili vytěsňovat tak dokonale, že by jim kdejaký rozený psychotik mohl závidět. A tak jsem je řešil po jejich způsobu, tak jak to dělali oni nám, když měli moc a hovno potřebu se chovat jako lidi - řval jsem na ně z deseti čísel face to face, až se na místě zesrali a zechcali a pak jsem je zanechal v nejistotě možného návratu, který by mohl být ještě horší než ten, který okamžitě prožívali - zajímavý bylo, že i když měli někteří doma blízké, tak nikdo nepřišel, aby se jich osobně zastal, nebo je dokonce chtěl fyzicky bránit. Stáli tam sami, čuměli do země a báli se. Ta tam byla jejich vykřičená pokřivená pravda, lampasácká nadřazenost a jakási potřeba mstivé spravedlnosti. Stáli tam odevzdaně jako trosky, i takový basou prověřený recidivista by se choval v tu chvíli důstojněji... chtělo se mi z nich zvracet. ..

Re: OK (Pepa). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Každý máme nějakou minulost a vzpomínky na to,co jsme prožili, včetněch těch zážitků z doby v zeleném (lhostejno,zda jako záklaďák,nebo důstojník).
Četl jsem váš příspěvek. Nezmiňujete druh vojska u nějž jste sloužil,ani období. Ale,to není až tak důležité.

Nebudu hodnotit vaše zážitky,já u vašeho útvaru nesloužil,tudíž těžko něco posuzovat.
Ale budu psát sám za sebe: byl jsem velitel čety,sloužil jak na státní hranici,tak i 2x ve výcvikáči s nováčky.
Věřím,že jsem nikomu z podřízených neublížil (vědomě určitě ne) a vůbec se nebojím setkání s kterýmkoliv vojákem PS základní služby,který se mnou sloužil.
Takže nehrozí situace,jakou popisujete vy.
Nebudu téma rozvádět,hodnotit by mě měli ti,o nichž se zmiňuji. Snad jen na závěr: s některými podřízenými vojáky už jsem se setkal osobně a s některými jsem zatím v kontaktu přes net - a v dobrém.
Tož tak :-)

Admine, (Pepa - Mail - WWW)
tož buďte rád, že jste v klídku a máte pocit dobře odvedené práce...to ten svět vypadá hned růžověji..)

Re: Admine. (Pepa) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Pocit dobře odvedené práce? :-)
Po téměř čtvrtstoletí..? No,nevím.

Svět by vypadal růžověji v případě,že by v Sarajevu nebachnuli následníka trůnu, následkem čehož dalších X let docházelo k událostem,kdy svět byl všechno možné,jen ne růžové místo pro život.
Vy by jste si odkroutil vojnu někde u c.k.vojska,já také a všichni bychom žili spokojeně v Rakousko-Uhersko-Českém mocnářství.
http://www.youtube.com...4gTZPvu5ms

Ale dosti spekulací,navíc jsme se oba dostali tak trochu (hodně) mimo téma článku - byť u vojenských záležitostí jsme zůstali.

(Dan - Mail - WWW)
Pepo, vy máte nějaký trauma.... člověk kterej je v pohodě takhle nereaguje. Jeden můj kamarád (fakt mu z tý vojny hrabalo) se choval podobně.... no vojančil s přestávkama asi 7 let.

... (Pepa - Mail - WWW)
Já vám nevím, Dane, ale zatím nemám nutkavou potřebu "narušitelé" kropit sapíkem a jak říká Admin, jste na vojenských stránkách, s tou vaší civilní logikou tady u něj nepochodíte, jen aby vám taky nenasadil nějakou tu diagnózu, či rovnou léčbu..)

Admine, máte recht, Československo i dnešní Česko je umělý útvar světovým mocností. Nebýt první světové, jejímž podhoubím byly události v 19. století, tedy i rivalita mezi Rakouskem a Pruskem, končící porážkou Rakouska a neorganickým, tedy vojenským sjednocením Německa, tak by možná ani válka nebyla. Pak by asi ani tady nebyla snaha vítězných mocností trhat Rakousko. Německo by nejistily vražednými reparacemi, které ekonomickou krizí v třicátých letech pomohly fašismu na nohy a nestavěla by se sanitární nárazová zónu směrem k bolševickému Rusku. Tedy žádné Československo by neexistovalo ( národní obrození, či jakási touha obyvatel po samostatnosti mají nicotný vliv na vytvoření státního celku - tady jde prvotně o zájmy mocných, jestli jsou v souladu i s manipulovaným obyvatelstvem, tak lépe pro jejich plány). Ale jak říkáte, to bychom byli hodně daleko od tématu a zaměření Vašeho blogu, takže zpět k zelené hranici a čepici ( doufám, že Vás humor neopustil ) :)

stenly (BK - Mail - WWW)
Zdravím stenlly,
nemám rovněž rád anonymní výlevy (udavačské, zlé, urážlivé, sprosté a jiné podobné) a ani jejich autory! Myslím si ale, že není potřeba se jimi zabývat, ani si jimi nějak lámat hlavu!
Když jsem četl, jak jste se nebál narušitele s mačetou, pomyslel jsem si, že zřejmě ovládáte jedno z japonských, bojových umění. Po zjištění, že jste toho narušitele zastavil varovným výstřelem ze "škorpíku" jsem byl mírně zklamán a musím říci, že to já jsem větší "hrdina". Se "škorpíkem" v ruce, třiceti náboji v zásobníku, bych se nebál ani rozdivočelého medvěda Grizzly, natož narušitele s "podomácku" vyrobenou mačetou.
Zajímalo by mě, jakého triku jste použil při té hospodské rvačce?
Přeji pěkný den.

Re: BK (Grizzly) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Ale no tak,Bohouši...
Tvůj komentář o tom,jak by jses se samopalem Škorpion (Sa-61 ráže 7,65 mm) NEBÁL ani grizzlyho nemůžeš myslet vážné.
Střelba pistolovými náboji by této aljašské šelmě neublížila,jen by jsi toho medvěda víc naštval :-)

V tomto případě se mě vybavuje hezké pořekadlo: Těch,co se nebáli,jsou plné hřbitovy.
Vyjímku tvoří snad legendární Chuck Norris ;-)

PS: Samopal Sa-61 zvaný Škorpion http://www.youtube.com...JOJ-_ipV3M má zasobník jen na 10 nebo 20 ks nábojů.
Třicet by tam napěchoval leda výše zmíněný Ch.Norris.

pro BK (stenlly - Mail - WWW)
Tam už došlo na hmaty a chaty sebeobrany - v policejní hantýrce , mírnější prostředky - to jsem byl už u policie....a k tomu škorpíku - tam bylo v zásobníku jen 10 ks nábojů - ostatní byly v brašničce na opasku :-)a jinak rada: jeďte do Kanady a toho medvěda Grizzly zkuste škorpíkem zastavit - a nebudete stačit utíkat :-)

Sa-61 Škorpion. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
U tohodle videa http://www.youtube.com...re=related si představuji útočícího grizzlyho :-)

Admin (BK - Mail - WWW)
Zdravím Zděnku,
tos mě teda "nachytal na hruškách". Omlouvám se za neznalost vojenské "hantýrky". Kromě těch dvou let, jsem v životě nic s tím, co by jen vzdáleně připomínalo vojnu, neměl společného. Tak bych si na toho medvěda vzal holt samopal (vzor 58). Ale napadnout mě to mohlo. Důstojníci přeci nosily Škorpiony.
Přesto, rád jsem se poučil. Dík. Už vím, že se "škorpíkem" na medvědy opravdu jít nemohu.
Měj se fajn.

Re: Admin. (BK). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Upřímnost za upřímnost.
Já,chlap špatná,měl jsem škodolibou radost,že jsem tě takhle nachytal a spolu se Stenllym tě mohli poučit o zcela neadekvátním použití Sa-61 vůči oné severoamerické šelmě :-)

A mezi námi,myslím,ze ani s Sa-58 (nebo original variantou AK-47) by našinec nic proti grizzlymu nepořídil. Snad,jedině,kdyby mu medvěd dal čas do něj vyprázdnit dva, tři zásobníky.

Machruji,bo jsem teď četl nějakou knihu odehrávající se na Aljašce a tam bylo popisováno,že skolit Grizzlyho lze jen loveckým střelivem.
Ale,mohla to být jen autorova fantazie.

A protože jsme na weblogu Pohraničník,místopřísežně prohlašuji,že nikdy za dobu své kariéry jsem na státní hranici grizzlyho nepotkal. Ba ani medvěda Brtníka :-)

vz.61 (jazykovedec - Mail - WWW)
Nebyla take nejaka verze Skorpion v razi 9mm? Mozna, ze si to s necim pletu.

Skorpion raze 9 mm (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Ano,existovala i tato verze.
Ovsem,v podstate jen na export (mj.do Italie,kde je pouzivala italska policie,nebo karabineri).
Ceskoslovenska PS,nebo Bezpecnost ji nikdy nemela ve vybave.

Skorpion raze 9 mm (J.Urban - Mail - WWW)
A co taklhle ne toho grizzlyho použít toto, to by byla zábava.
http://www.youtube.com...re=related

Jak to doopravdy chodilo na hranici (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Večerníček pro zdejší inkvizitory ;-)
http://www.youtube.com...re=related

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Opravdu jsem se od srdce zasmál, větší kravinu a paskvil jsem neviděl.Na naší hranici rusáci a američané to mohl natočit jen blázen a kdyby chtěl někdo argumnetovat ,že je to na ruské hranici . Ani tam to nebylo možné. Pásmo nikoho bylo 50 km široké od SH do vnitrozemí tam nikdo nesměl ani ruští pohraničníci tam nesměli. A kdyby vznikly pochybnosti jak to vím :-) v roce 1972 bylo u nás na Kvildě na návštěvě několik ruských pohraničníků a důstojníků tak od nich !

železářství (Střelec - Mail - WWW)
Škorpión existoval v celý řadě verzí a ráží, viděl jsem i kousek 6,35, patrně šlo o prototyp. Co se týká osmapadesátky, jeden indián (Huron)z kanadsko - americkýho pomezí si jí nemoh vynachválit. Osvědčila se mu jak na grizzlyho, tak na policajty v neprůstřelnejch podvlíkačkách. O AK tvrdil, že je to šrot....

Proryv Lipno 1975 (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Možná to tady někde je -nevím ale každopádně zajímavá reportáž
http://www.youtube.com...re=related

Lipno 1975 (stenlly - Mail - WWW)
Tento případ se skutečně stal. Jenže v této uvedené reportáži je opět pár nepravdivý údajů: Vrtulník nikdy neletěl z Německa ,ale pouze z rakouského území tam i zpět. Německo s tímto nemělo nic společného. Z druhé - nikde nečíhali žádní vojáci ani příslušníci PS u těchto to bylo mimo pásmo střežení ! Kdo střílel byl hláskař přímo z věže a to ještě SA vz. 24 - zvaný též "pumpička" ráže 9 mm , na odlétající vrtulník ,který byl již nad vodní hladinou Lipna. Byl vůbec zázrak ,že tímto SA vrtulník lépe řečeno pilota zasáhl na větší vzdálenost měl SA značný rozptyl ! Zbytek lidi zadrželi příslušníci z PVOS ne na pláži ale na poli proti hlásce PVOS v Dolní Vltavici, kde vrtulník přistával.Na základě toho incidentu byla posádka hlásky PVOS přezbrojena na SA vz.58

>stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
To je teda překvapivé -kontrolní otázka :) sa vz 24 byl i v ráži 9mm? já myslel že poze v r.7.62 taky mě udivuje že byl ve výzbroji v tu dobu ještě; jak píšeš že na něj střílel když byl nad vodou už to je fakt zázrak že něco trefil a že ještě byla kinetická energie střely taková že mohla probít dveře vrtulníku (počítám že byly při letu u tohoto typu již zavřeny)a ještě zranit pilota,počítám že navíc byl otočen zadní částí k hlásce -k jezeru je to z hlásky 280-300m což je na tak málo výkonný náboj opravdu hodně.Nechci v žadnem případě zpochybňovat tvůj článek jen sem se tam trochu vžil,jezdím tam často,naposled počátkem září v Dol.Vltavici tak to mám živě před sebou ten terén. Máš něco bližšího k tomuto případu ještě?

Tomáš Fuk (sxtenlly - Mail - WWW)
Možná,že v ráži jsem se splet ,ale opravdu ještě v té době měla hláska PVOS Dolní Vltavice tento vzor SA 24 :-)
Je to mimo dotaz ,ale dva dny jsem tam po tomto případu střežili ( když jsi tam teda byl asi víš ,kde bylo moje postavení v lese) už jednotky PS vybaveny kulometem bylo nás tam několik dvojic . Já a kolega jsem byli v lese u vesnice Kovářov. Mé nasazený vyplynulo z dřívějšího fuknčního zařazení VZS - kulometník. Teď jsem se díval ,ale vz 23 a 25 byl ráže 9 mm možná,že jsem to proto zaměnil. Právě mezi těmito dvěma dny došlo u hlásky PVOS k přezbrojení na sa vz 58 :-)

>stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Ok dik za doplňujici infornace,jezdim poměrně často na šumavu tak mě tyto věci zajímají.

pro stenllyho: B.Meeker letěl z Německa ( - Mail - WWW)
Barry Meeker s vrtulníkem startoval u Mnichova v Německu, přeletěl cíp Rakouska a přistál u Lipna na poli, a pak se vrátil zase přes Rakousko stejnou cestou do Německa - už to tady na stránkách bylo popsáno - viz http://pohranicnik.bloguje.cz...php

ADMIN (Kladýnko - Mail - WWW)
Jen malá technická: SA58 nemá s AK47 nic společného, jen podobný vzhled. Technicky je to zcela odlišná konstrukce, v žádném případě se nejedná o klon AK47. A k tomu méďovi, domnívám se, že náboj 7,62 by ho (při dobrém zásahu) skolil, grizzly je velký, ale není nesmrtelný...

Re-Kladýnko (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Musel bys tím nábojem zasáhnout míchu někde co nejblíže mozku nejspíš ,protože zvěř je velmi vitální a je znám případ kdy např divoké prase uběhlo nemalý kus od místa zásahu a to s ustřelenou srdeční aortou,tudíž si myslím že skolit velkou zvěř celoplášťovým nábojem který nemá schopnost deformace tudíž předání co největší možné kinetické energie cíli + způsobení většího ranného kanálu jest dosti nepravděpodobné; na medvěda je určená střela poloplášťová s prosekávací hranou,samozdřejmě čím větší ráže (gramáž střely )a její úsťová rychlost tím lépe- pro lovce :)

Re: Tomáš Fuk (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
S tím divokým prasetem to je přesně případ,který je zmíněn tady http://pohranicnik.bloguje.cz...php

Re-Admin (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
No to je něco podobného mě ten případ vykládal kdysi bratranec-veterinář a myslivec

Žádné komentáře: