11. června 2012


Odvážný útěk přes státní hranici II

Přejezd státní hranice ČSR do Spolkové republiky vlakem v roce 1951.Vlak,o němž bude řeč,byl spoj Československých státních drah č. 3717 z Prahy do Aše, který 11. září 1951 na místo zastavení rychle projel Aší do německého města Selb. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ, ovšem většina ze 110 cestujících se za hranice dostala naprosto nečekaně. 77 z nich se poté vrátilo do Československa (většinou se jednalo o žáky gymnázia v Chebu a pacienty z Františkových Lázní). Úspěšná akce několika odpůrců politického systému v ČSR vyvolala celosvětový ohlas a vedla úřady k posílení neprostupné železné opony.
Připomeňme si dobové kulisy: napětí mezi Východem a Západem bylo v nejhorší fázi, oba bloky spolu komunikovaly jenom při vyhošťováním svých diplomatů a už přes rok se válčilo v Koreji. V Evropě byla od druhé poloviny čtyřicátých let mezi Štětínem a Terstem spuštěna železná opona a očekávalo se, že studená válka přejde do horké.

V té době útěk na Západ nebyl jednoduchý tak jako v prvních letech po únorovém převratu. V červenci 1951 vstoupil v platnost zákon na ochranu státních hranic, který přinesl zostřující režim, včetně nasazení speciální techniky a vycvičených příslušníků Pohraniční stráže. Ale zpět k vlaku,o němž je řeč.

Rychlík do Chebu, jehož část se později stala tzv."Vlakem Svobody", odjížděl z Prahy 11. září 1951 v 9:55. V Chebu byla část vlaku odpojena a tři vagóny se staly lokálkou mířící do Aše. Poté co souprava dojela do zastávky Hazlov (těsně před cílovou stanicí v Aši), dostal strojvůdce lokomotivy od svého komplice znamení, že výhybka na Ašském nádraží je nastavena směrem do Německa. Toto se dělo jen výjimečně, při průjezdu vlaku s uhlím.

V té chvíli odpojil strojvůdce Konvalinka potrubí ke vzduchovým brzdám a kladivem oťukal uvolněné špalky, aby se v kritické chvíli nezasekly. Před třetí hodinou vlak vyjel směrem do Aše, krátce před ní začal zpomalovat, vzápětí však vlak zrychlil natolik, že doslova prolétl stanicí v Aši. Ve vagóně začala panika a několik příslušníků STB a SNB se snažilo dostat k záchranným brzdám, které však hlídali zůčastnění a ozbrojení muži, rozmístěni ve všech vagónech.

Po chvíli vlak zastavil přibližně kilometr za hranicí na německém území. Někteří muži zákona okamžitě vyskákali z vlaku a začali utíkat po kolejích směrem zpátky. Strůjci akce ovšem věděli, že jsou od hranic příliš blízko a chtěli popojet dále do vnitrozemí. To však strojvedoucí odmítl s tím, že nechce více riskovat, protože nezná místní poměry na trati. Chvíli poté co překvapení cestující – po sdělení že jsou za hranicemi – začali vystupovat z vlaku, přijel k vlaku džíp s německými celníky a americkými vojáky, kteří nakonec svolili k pomalé jízdě vlaku do stanice v Selbu, kde cesta vlaku skončila a kde už čekaly desítky novinářů. Téměř všechny americké TV stanice zařadily do svých večerních programů reportáž o příjezdu slavného vlaku.

Až do druhé poloviny osmdesátých let, kdy na Rudém náměstí v Moskvě přistane mladý Němec Mathias Rust, půjde o nejslavnější přechod hranic mezi oběma světy. Západní média tomuto činu, který se odehrál 11. září 1951, věnovala obrovskou publicitu.

Použité zdroje: 

REFLEX:  http://www.reflex.cz/ 
logo


WIKIPEDIE: http://cs.wikipedia.org/ 
ZAJÍMÁ VÁS VÍCE ?

Vlak svobody - obsáhlý článek a fotografieKomentáře

po téhle trati (Martin - Mail - WWW)
do Německy jezdily vlaky se dřevem. Byla tam brána a ta se při průjezdu vlaku otvírala. U průchodu stál špak a z něj bylo vidět na Ašské nádraží. Z roty chodila hlídka na prohlídku vlaku na nádraží, při průjezdu už vlak nikdo nekontroloval.

Mašínové... (David Merkovský - Mail - WWW)
Výrazně přes polovinu obyvatel Česka (přesně 62 %) si myslí, že bratry Ctirada a Josefa Mašínovy nelze považovat za hrdiny. Polovina lidí je dokonce označuje za zločince. Takové zjištění přináší pravidelně průzkumy agentur. Je tak výrazný odsudek mužů, kteří se začátkem padesátých let pokusili postavit vládnoucím komunistům se zbraní v ruce, překvapivý? Spíš ne. Zkusme si ale podrobněji vysvětlit, co takový postoj – dovedeno do důsledku – znamená.
Poslední kolo mašínovské debaty, vyvolané rozhodnutím premiéra Mirka Topolánka udělit odbojové skupině bratří Mašínů medaili, trpí řadou nepřesností. Tou největší je výrok, že Mašínové „zabíjeli při svém útěku do emigrace“. Skutečnost je taková, že oba mládenci se po vzoru svého otce, hrdiny odboje proti nacistům, rozhodli začátkem 50. let bojovat proti totalitě, tentokrát komunistické. V Česku provedli několik akcí, brzy ale zjistili, že nemají šanci na úspěch. Proto se rozhodli utéct do Západního Berlína, přidat se k americké armádě, s ní pak přijet zpět a bojovat. Mysleli totiž, že ozbrojený střet svobodného světa s komunismem je nevyhnutelný. Při svých akcích v Čechách – přesněji řečeno ve snaze opatřit si zbraně a peníze na odboj – zabili tři lidi. Dva příslušníky komunistické policie (jednoho z nich chladnokrevně podřízli ve strachu z prozrazení poté, co si je svázaný na podlaze dlouze prohlížel) a jednoho pokladníka, který na ně po přepadení vytáhl pistoli a při rvačce o tuto pistoli jej zasáhl výstřel. Na útěku do Berlína pak mašínovská skupina zastřelila tři východoněmecké vojáky, v opačném případě by byli sami zabiti. Mašínové tedy byli bojovníci proti komunistům ve fázi jejich rudého teroru. Nebo jinak řečeno – v čase, kdy komunistický totalitní režim vyhlásil třídní boj a v jeho rámci likvidoval každého, kdo se mu protivil nebo projevil jiný názor. Mašínové si nemysleli, že můžou komunisty porazit, chtěli ale vyprovokovat ozbrojený odpor. Ostatně spisovatel Jan Novák ve své pozoruhodné knize Zatím dobrý uvádí, že už jen zpráva o podařeném útěku Mašínů vzpružovala na duchu i politické vězně pracující v uranových dolech. Problém bývá i s popisem tehdejších reálií: vysmívat se dnes Mašínům za to, že vedli boj proti komunistům tak, že „zapálili pár stohů“, je další příznak ztráty paměti. Váhu takových sabotáží v roce 1952 určili sami vládnoucí komunisté vážností trestu, který za tuhle vzpouru hrozil, tedy trestu smrti. Ostatně pokud by byla skupina bratří Mašínů tak bezvýznamná, jak někteří tvrdí, proč by k jejich stíhání komunisti v NDR nasadili dvacet tisíc policistů a vojáků? A proč by pak jako mstu za jejich vítězný útěk posílal režim na šibenici a do kriminálů příbuzné, kteří se sami ničím neprovinili? Prostě taková byla doba: význam činů – a už šlo o poslech západního rozhlasu za protektorátu, zapalování stohů v padesátých letech, nošení dlouhých vlasů v sedmdesátých nebo poslech Kryla v letech osmdesátých – se musí měřit výškou trestů vyměřených tehdy vládnoucím režimem, nikoliv pohledem z dnešního bezvětří.
Měřit údernost činů mašínovské skupiny dnešníma očima zkrátka nemá valný smysl. Síla Mašínů totiž spočívá v něčem jiném než v počtu sabotáží či vystrašených tajemníků KSČ. Mašínové jsou dnes tak výjimeční proto, že oni svůj osobní boj s komunisty de facto vyhráli. Vnesli nejistotu do v té době suverénních mocensko-represivních struktur a nenechali se přitom chytit. A to, že nemohli v boji pokračovat, už nebyla jejich vina. Naopak co má smysl posuzovat, je morální rozměr. Tady si ale nevystačíme s obvykle pokládanou otázkou – hrdinové, nebo zločinci. Je třeba jít dál a ptát se: Mělo smysl bojovat proti komunistům i za cenu smrti nevinných lidí? A mělo by to smysl v budoucnu? Až tyto odpovědi jsou směrodatné pro pochopení českého postoje k mašínovskému sporu. Přitom nestačí říct, že ne. Současně je třeba doříct, co tedy jiného: bojovat, ale zásadně bez obětí? Se zbraněmi v ruce je to nereálné, zvl᚝ když se protistrana své zbraně vůbec nezdráhá použít. Nebo bojovat jen slovem? V padesátých letech ve fázi rudého teroru nic takového jako zakládání Charty 77 nepřicházelo v úvahu. Jít tedy gándhíovskou cestou otevřené ostentativní nespolupráce? I to by bylo v prostředí rudého teroru sebevražedné. Anebo tedy vůbec nebojovat a podřídit se? Každopádně odpověď je třeba říci jasně i se všemi možnými důsledky do budoucna.
Odsuzující názor české veřejnosti na Mašíny by se dal shrnout také větou, že většina Čechů se možná stále mnohem snáz vidí na místě zastřeleného pokladníka než na místě Mašínů. Lépe se zkrátka vcítí do role možné oběti než do role „bojovníků“. To má své úskalí. Podstatou české výchovy, českého pohledu na vlastní dějiny je totiž už několik desetiletí teze, že spíš než hrdiny je naše společnost tvořená poslušnou masou plnou slabochů a kolaborantů, z níž se tu a tam vydělí nějaký rebel jen proto, aby se hned stal zbytečnou obětí. Pečlivější pátrání v naší minulosti ale pomalu ukazuje, že jde spíš o vnucený pohled, jemuž je načase začít se vzpírat. Bratři Mašínové nejsou bez chyby a v soutěži o morální absolutorium andělů by to neměli snadné. Zatracovat jejich příběh s poukazem na jeho „zločineckou“ podstatu je ale minimálně unáhlené. Mašínové a jejich skupina spíš zaslouží místo v kolonce hrdinství, které Češi také teprve nedávno přiznali třeba atentátníkům na Heydricha Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi. Dějiny se rády v pozměněné podobě opakují a Topolánkovo ocenění Mašínů může být jednou z cest, jak se na tohle možné opakování co nejlépe připravit.
David Merkovský, česko-kanadský důchodce, vysloužilý voják čs. i kanadské army, uprchlík 50.let, demokrat a liberál.

Re-mašínové (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Pane Merklovský prosím Vás nestavějte vedle sebe padašutisty, hrdiny Gabčíka, Kubiše a v podstatě zbabělé vrahy Mašíny a spol. Vemte v úvahu že kdyby dnes chtěl někdo takhle bojovat proti dnešnímu zřízení,tak bude (a právem)označen za teroristu.Chcete-li namítnout že dnes není proč nesouhlasit s např.toto vládou ODSS,běžte to vysvětlovat na pracovní úřady a před zavírající se sklárny a pod.To že máme otevřené hranice je sice pěkné ale houby platné když nemáte za co tam jezdit.Někteří jsou v těžké životní situaci dohnáni až k sebevraždám ,takže by se našel také důvod proč bojovat být dnes někteří jako mašíni. Ale ono to možná bude o kultuře osobnosti.A čemu by kdo pomohl kdyby zabil policajta na silnici nebo poštačku s důchodama?Leda že by ho po letech taky někdo vyznamenal(vrána k vráně sedá):)

Pane Merkovský (Petr - Mail - WWW)
Mašínové v tom vlaku ale nejeli.

(David Merkovský - Mail - WWW)
...komuniste se preci nerozpakovali povesit jakehokoliv oponenta od delnika po inzenyra architekta (viz vypis popravenych. Sklarny jsou navysost soukromy podnik, neraduji se nad jejich momentalni zkazou, ale nevim, proc by mela vlada donekonecna pumpovat miliardy za spatnou uverovou politiku Bohemia Crystal. navic ta krize vam vzdy skrtne nakup "zbytecnosti", mezi nez luxusni sklo bohuzel patri.
Porovnat 20let starou soucasnost s 50.lety - pane Fuku - tady to znacne kulha, mozna i pajda. Dnes nemate vubec duvod strilet (jen obrazne, to mam taky), ale nikdo vam nic neurcuje, nic nezabavuje, v nicem neomezuje, nesikanuje tak syrove jak komuniste po nastupu k moci...navic tim , ze znarodnili temer cely ekonomicky rad v zemi, rozvratili zemedelsky system...ozebracili tento narod vic, nez vsichni vykukove - bratri v triku - v 90. letech.
Vim, ze bylo nemozny hned skocit na Gottwalda, prvne vzdy je opatreni si zbrani a penez. za Zbabele Masiny rozhodne nepovazuji, chteli smest arcinelidsky rezim - resp. bojovat s komunistou, ktery nepockal na kvetnove volby 48 a radsi vzal "demokraticky" vse do svych rukou hned - , a to mi nikdo nevymluvi, nelidsky byl a navzdy bude (obdobi let 1948-1963 takovym min. rozhodne byl). Obcas ne prilis demokraticky souboj zdejsich partaji, ale preci jen demokraticky, nemuzete paneboze prece srovnavat s narodne frontovnim systemem a policejni zvuli po r. 48.

s pozdravem

David Merkovsky

UŽ NE!!! (Petr - Mail - WWW)
O polemice nad Mašíny byly popsány stohy papírů a miliardy bitů. Zdeněk je možná nešťastně nakousl v předmluvě, ale i tak si myslím že tato debata patří někam úplně jinam...

Pane Merkovský (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
V souvislosti s Vašimi texty mne napadá spousta myšlenek. Dovolte mi, abych některé z nich, třebas i poněkud neuspořádaně, takzvaně "hodil do textu". Tedy: Bez urážky si o Vás myslím, že jste člověk s obrovským rozhledem, nicméně Váš pohled na svět je zastřen americkým nátěrem. Není divu, dlouho jste tam žil. Nevím, zda v současnosti pobýváte nastálo v naší r.1992 "demokraticky" rozdělené vlasti. Zmiňuji se o tom proto, že z Vašich řádků vyvozuji,kromě jiného i fakt,že nevnímáte základní problémy naší společnosti, které lidem nepřinesl reálný socialismus, ale popřevratová doba-faktickou starost o práci a strach o uživení rodiny.Strach o sebe a především své děti v souvislosti s obrovskou kriminalitou (daň demokracii? ne,obrovský průser)a všeobecně bezvýhledová budoucnost, kdy je veškerý průmysl v zemi likvidován a s českými zaměstnanci se počítá jen jako s otrockou, v porovnání se starými zeměmi EU, téměř neplacenou silou. Mít slušnou a řádně ohodnocenou práci, možnost tvorby a nárok na odpočinek, komfort byť standardního rázu a nemuset se bát o budoucnost.O to lidem v běžné rovině jde. Samozřejmě, že v Československu nebylo za socialismu zdaleka vše růžové. Nicméně mně dovolená v Bulharsku, Rumunsku nebo NDR vyhovovala a byla za půl zdarma a na tehdejší poměry luxusní.I když bych se také rád podíval ven... díky službě jsem však nemohl, ale žádná škoda.Když jsem se podíval po převratu na Západ,připadalo mi, že jejich bezdomáči jsou proti mně kapitalisti. Žmoulal jsem v ruce ve zlodějském kursu vyměněné marky a stepoval před mekáčem,přemítaje, zda si mám koupit umolousanou housku s karbošem anebo to vydržet a nadlábnout se až za hranicemi.Ale viděl jsem Alpy. Škoda, že nebyly k jídlu.Vyčítáte socialismu nehumánnost? V letech třídního boje (boje o moc) tomu tak skutečně bylo, ale kdy a kde ne? Ostatně část z toho co já osobně považuji rovněž za nehumánní v souvislosti s dnešní dobou a občany tohoto státu, jsem uvedl výše. Operujete Západem a jeho "demogratickým" systémem? Vzpomeňte na šílenosti v souvislosti s mc'carthysmem,jak se v USA zacházelo se socialisty, o komunistech nemluvě, vzpomeňte různé politické a rasové vraždy, na US poválečnou rasovou segregaci, na chování velmocí-tradičních demokratických pilířů v koloniích...Doba postoupila, počáteční teror opadl smrtí Stalina r.1953. nastalo období uvolnění. V Československu to znamenalo konec šíleností a poprav za politické názory. Konečně je nutné vzpomenout, že v mnohých případech se skalní sekerníci zabíjeli mezi sebou. Je Vám kupříkladu líto Slánského-otce ruzyňské věznice? Teď si do Vás trochu rýpnu. Což tekhle ze zálohy zavraždění pohraničníci a policisté, co jejich rodiny? Postupně přišly amnestie,nejvíce exponovaní estébáci a členové justice přišli o místa, byli i souzeni a zavřeni.Pokročme ale opět dále. Rok 1968. Jak si myslíte, že by se USA, Británii, Francii líbil opravdu fungující socialismus, třeba ten s lidskou tváří? Občanům těchto států všeobecně ano, ale vlády a mocní by měli pěnu u huby, že něco takového může existovat, protože by to jen oslabilo jejich tehdejší necitlivou domácí i zahr.politiku a ohrozilo neoprávněně nahromaděný majetek ruku v ruce s mocí. Vzpomeňte na odborářské, studentské a rasové nepokoje té doby ve zmíněných státech, navíc v Německu a Itálii.Zkrátka:domnívám se, že především Západ se svou drancířskou politikou a bývalý Sovětský svaz, který koncem 8O. tých let zkopíroval Churchillovo poválečné gesto a hodil nás na druhou stranu železné opony, mají vinu na tom, jak to v celém evropském bývalém socbloku s ohledem na náš stát vypadá a kdo dostal na začátku šanci. Jak z toho ven? Použiju jen základní představu:Především potrestat ty, kteří se o rozkradení republiky zapříčinili, zabavit jejich namengelené miliardy a začít znovu, ovšem v obchodních a politických vztazích se zahraničím jako rovnocenní partneři.Bezcelní unii ano, ale proč proboha Brusel? Směšné, viďte. Odhadnete,jak by na to, co jsem nastínil starý Západ reagoval? Diskutovalo by se ještě o nějaké Lisabonské smlouvě, anebo by nás rovnou razjezdily tanky? A propos,k jedné vaší stati: luxusní sklo je skutečně pro většinu domácích spotřebitelů zbytečnost, nicméně ne pro export a zaměstnance, které jeho výroba živí. Dnes je 13.února 2009, koruna za půl roku oslabila o 3O% vůči euru, k dolaru o 4O% a hospodářské problémy se zdaleka netýkají jen skla.

Re-Zdeněk Nagovský (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Říkáš mi to z duše ale umíš to líp napsat.Když toto podání pana Merklovského a podobné nepřivede k zamyšlení nad tím ,asi bude fakt lepší tu diskusi uzavřít. PS.Sisifos s tím šutrem koulí ještě dnes; tak bacha:-)

(Stanislav - Mail - WWW)
Zdendo, zdravím Tě a děkuji za drahocenný čas který jsi mně svým příspěvkem ušetřil ! Největším zklamáním pro pana Merkelovského je náš věk. Z jeho příspěvků bylo zřejmé, že nás považuje za své vrstevníky. To, že jsme o dvě generace mladší musí být pro člověka, jako je on velice deprimující. Dále vzkaz pro Tomáše. Diskutovat musíme dál. Pokud diskuse ukončíme nastane obrovský průšvih, začneme si řezat hlavy. To si rozhodně nepřeji !

Standa, Tomáš,... (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Nazdar lidi, ten příspěvek, co jsem na adresu průřezu názorů p.Merkovského zde na POHRANIČNÍKOVI zpatlal, reaguje nějak tak povšechně na to, co jsem si z článků zmíněného p.autora přečetl.Bráno samozřejmě z mého pohledu. Tím nechci říci, že panem M. nějak opovrhuji, nebo jej chci nemístně poučovat. Mým úmyslem bylo vyjádřit pár myšlenek,které mi, jak jsem uvedl, ležely na srdci a s ohledem na čas a místo reagovat na věci, které vidím jinak.S pozdravem Z.N.

Re Stanislav (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Je mi to samozdřejmě jasné ,diskutovat a vysvětlovat se musí ale když se mluví takříkajíc "do dubu"... Tím ale také nechci nijak se dotknout či urazit pana Merklovského on je věkově opravdu někde jinde a život prožil také jinde on to posuzuje prostě z "jiného světa".

Hranice (Peeter - Mail - WWW)
S velkým zájmem jsem si přečetl zde články. Sám žiji za hranicemi Česka, ale domů jezdím často pravidedlně. Některé negativní názory jistých lidí opravdu nechápu, jako např. toho Nagovskýho. Vzlyká tady a běduje nad tím, jaká situace vládne nyní v České republice. Jenže kdo to zavinil? To všechno jsou výdobytky socialismu, který trval od roku 1948. To, že dneska firmy bankrotují, není vinou vlády. Zřejmě hodně lidí žijících v Česku nepochopilo funkci tržního hospodářství: vyrábět něco, co nikdo nenakupuje, je přece nesmysl. To už věděl i úspěšný Baťa, kterého komanči rovněž zlikvidovali. Panu Nagovskému stačilo jezdit do Rumunska či Bulharska, jenže on, stále nasáklý komunistickou ideí, nepochopil jednu věc anebo si neprohlédnul zdejší fotografie: ten český zemský ráj to na pohled nebyl ničím jiným, než koncentrákem obehnaným elektrickým drátem, z něhož nebylo možno utéci. To, že v Německu v roce 1968 protestovali na ulicích poblázněni příslušníci levicových stran - tedy nefachčenka a povaleči, kteří byli na podpoře, protože se jim nechtělo dělat, ačkoliv v tehdejší době bylo v Německu pouze 900 tisíc nezaměstnaných - z toho ovšem polovina neměla o práci zájem. Jak by asi reagovali komanči, kdyby se pár takových jedinců vydalo v ČSSR do ulic a vykřikovali hesla? Já osobně jsem odešel do Německa v době 1979 a nikdy jsem toho nelitoval. Českého občanství jsem se nezbavil (už z důvodu toho, že komanči za to požadovali sumu tenkrát ve výši 5 tisíc marek - to jsem raději pozval k sobě své rodiče a zaplatil jim tady krásnou dovolenou). Bylo mě už tenkrát jasné, že tento zlotřilý režim dlouho existovat nebude a tudíž jsem ho nehodlal ani podporovat. Pane Nagovský, nesvádějte neschopnost lidí na kapitalismus či Ameriku - komunisti měli k tomu 40 let příležitost vše změnit k lepšímu a kam to dospělo, víme dneska všichni.

Odpoved pro p.Petra ze Spolkove republiky. (Zdeněk-pohranicnik.bloguje - Mail - WWW)
Dobrý den pane Petře!

Děkuji za Váš názor přidaný v rubrice KOMENTÁŘE na blogu Pohraničník.
Věřím,že jste si všimnul,že ač jsem bývalý důstojník Pohraniční stráže,snažím
se přinášet články,které o Pohraniční stráži a tehdejším systému ochrany hranic
referují nikoliv výhradně v pozitivním slova smyslu,ale přináším i články kritické,
neboť vím,že na hranicích docházelo i k situacím,na něž pohraničníci nemohou
být hrdi :-(
Samozřejmě připouštím,že nemohu být úplně objektivní-ale to je vzhledem k mé bývalé
profesi snad pochopitelné.

Nyní jsem se zaměřil i na téma úspěšných útěků přes hranice na Západ,což jste
ale jistě zaznamenal,neboť právě k jednomu z článků na ono téma jste reagoval.

Co se týká pana Z.Nágovského,rozhodně nemohu souhlasit s tím,že je nasáklý komunistickou
ideologií,jak píšete. Myslím,že opak je pravdou.
Pan Nágovský nazývá věci z minulosti i současné doby pravými jmény,aspoň já to tak vnímám.

Patrně se mnou nebudete souhlasit,ale to vůbec nevadí,neboť já nestojím pouze o
pozitivní ohlasy na webu Pohranicnik.bloguje.cz ,ale vítám i ty kritické,jsou-li psány ve
slušném tónu a nikoho sprostě neurážejí.

Přeji Vám spokojený život ve Spolkové republice a budu rád,pokud i nadále budete
blog Pohraničník navštěvovat a přispějete i svými názory k jednotlivým tématům.

S pozdravem: Zdeněk - Pohraničník,který bloguje :-)

MAIL: pohranicnik@bloguje.cz

(Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Milý pane Peetere, s největší pravděpodobností jste vůbec nepochopil, o co že v mé reakci na p.MERKOVSKÉHO šlo. Nevadí. Nehodlám mařit další čas debatou s člověkem, který nemá jakoukoliv úctu k občanům ČR a na dění v republice nahlíží z pohledu typického emigranta v SRN. Bylo by to, jak tady už vyřkl kolega: Házení perel sviním nebo hučením do pověstného dubu. A propos, není Vaše přezdívka Peeter totožná s příjmením PETR? Pokud ano, tuším, odkud vane vítr. S pozdravem NEPROJDOU! Z.N.

>Peeter (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
při všech chybách které v tuzemském socialismu byly si myslím že obyčejným lidem se tu tak špatně nežilo (posouzeno očima té doby)srovnávat dnešek s histiorií 25 a více let starou může jen demagog.Vžijte se (jsteli toho schopen) do pozice zaměstnance v ČR s podprůměrným platem(většina jich) odečtěte zhruba 60%na daně všeho druhu,poplatky ve zdravotnictví a pod.;ceny energií a řekněte co vám zbude na "užívání si výdobytků listopadové revoluce"-ruku na srdce taky by jste si stěžoval.A označovat to neschopností a leností? nemyslíte si snad že každý z nás může být poodnikatel nebo makléř na burze-že ne?

Pro T. Fuka (Jindrich - Mail - WWW)
Dobrý den, pozorně a několikrát jsem si přečetl Váš poslední příspěvek a prostě mi to nedá... Musím reagovat... Nevím, co vlastně chcete... Obhajujete socialismus úplně stejně pitomě jako restituční zbohatlík kapitalismus... Nechápu, kde je jádro Vaší nespokojenosti a na co čekáte? Že se o Vás někdo bude starat a ptát se "Tomíku, máš dost peněz? Nechceš větší byt nebo v padesáti do důchodu?" Zapomeňte na takové hlouposti jako že neexistují rozdíly mezi lidmi a že nějaká ideologie dokáže vymazat lidskou individualitu stejně jako nevymaže lidskou závist... Lidi si závidí všechno... Zdraví, krásu, věrnou manželku, sílu, potenci, hustý vlasy, hudební nadání... a taky peníze...závidět prachy není nemorální (na rozdíl od např. zdraví...), to se společensky může a je to v jistých skupinách velmi vítáno (v souladu s heslem "je nejlepší, když všichni budeme mít prd")... Nemáte si ale přesto všechno na co stěžovat... Zcela jistě bydlíte, jíte, žijete a když marodíte, máte kam jít... Hlavně furt nenaříkejte a neplačte po socialismu... Dobře si ho pamatuju a i když se mi za něj nic zásadního nestalo, v životě po něm ani nevzdechnu... naopak... a víc než "právo na práci" a "všechno všem" oceňuji, že si vlastní život mohu řídit sám a nikdo mi nevymezuje mantinely, co smím a nesmím... a pokud se mi něco nelíbí, mám možnost se sebrat a jít to zkusit jinam... mám tu možnost... to se cení... a dobře si uvědomuju, že všude chleba o dvou kůrkách...
P.S. Je to tady moc pěknej blog, celá tématika mne zajímá, mám blízkého kamaráda, co dělal práporu na rotě PS Sruby 1985-1990...

PRO p.JINDRICHA (Pohraničník-ADMIN - Mail - WWW)
Pane Jindřichu,
na blogu i na našem diskuzním fóru se scházejí lidé s levicovými i pravicovými polit.názory.

T.Fuk patří k té první skupině a nechci mu,stejně jako Vám, brát "vidění světa".

Ale děkuji za Váš příspěvek,protože jako autor blogu Pohraničník nechci,aby se zde scházeli výhradně lidé stejných názorů a přesvědčení.

Ostatně,blog Pohraničník je spíše o časech minulých,o tom,jak se kdysi hlídala "čára". Politiku tu řešíme jen okrajově :-)

Děkuji Vám i za Vaše hodnocení a doufám,že mému blogu zachováte přízeň.

Masinovci heros (laco - Mail - WWW)
Nechapem Vas cechov.Bol tu jeden zlocinny komunisticky rezim ktory viedol terror proti svojym vlastnym obyvatelom.Likvidoval kazdeho ktory mal iny nazor a potom prisli mladici Masinova skupina ktora sa nebala postavit so zbranou v ruke proti komunistickemu terroru a teraz vy cesi lamete nad nimi palicu.Su to hrdinovia ktory sa neposrali pred bolsevikmi a le to lutujem ze neposlali viac komancov na druhy svet.Komunista vysiaci zo stromu s vyplazenym jazykom je dobry komunista.Neviem pochopit takych ludi ako je tento rudoarmejec Nagovsky.Ako sa da obhajovat taky rezim ktory sikanoval a viedol boj proti vlastnemu obyvatelstvu.Ako sa da obhajovat rezim ktory z krajiny urobil jeden velky koncentrak branil vo volnom cestovani a strielal ludi na hraniciach ako zajace a potom sa snazila ich kriminalizovat.Masinovci mali podrezat aj to Vasho prezidenta Gottwalda na toho mozete byt pysny ze pan Nagovsky?

Lacovi. (Pohraničník-ADMIN - Mail - WWW)
Laco,
nechlastej tolik!
Čereška, Barack pálinka ani Borovička ti nedělají dobře...
Táráš kokotiny :-)

nagovsky a fuk (Pavel - Mail - WWW)
tak to je neuveritelny co tohle je za lidi.

Obdobný útěk v Berlíně (NDR) (Pohraničník. - Mail - WWW)
Večer 5. prosince 1961 jel po berlínské trati Oranienburg-Albrechtshof zdánlivě normální vlak. Cestovalo v něm 32 lidí, většina z nich však nebyli běžní cestující, ale uprchlíci směřující do Západního Berlína. Dal je dohromady odvážný strojvůdce Harry Deterling, který měl již plné zuby východoněmeckého režimu a našel dosud ne zcela uzavřenou cestu do západního sektoru. I když se dostal pod palbu pohraničníků, dokázal svým „posledním vlakem na svobodu“ prorazit bariéry a dovézt své pasažéry až do západoberlínské Špandavy.
http://respekt.ihned.cz...a-svobodu

Petr (El Carlos - Mail - WWW)
Tak za prvé, tady komunismus nikdy nebyl, nebo jsme snad byly československá komunistická republika?

Za druhé JZD mělo své výhody, podívejte se teď na zemědělce, jak brečej že nemají finance. Lepší zestátnit a mít NAŠE podniky, než to všechno rozprodat, sbourat a postavit na tom ohromný stříbrný krabice s nápise HUNDAI apod. Jak může stát vydělávat, když nemá z čeho? Dnes se zavírají i podniky, které tu stáli od první republiky!!!

Co se týče omezování, rozkazování a svobody. Proč je zrušena KSM nebo DS (s DS též nesouhlasím, ale svoboda slova, je svoboda slova). Proč se usiluje o zrušení KSČM? Proč když poslankyně za KSČM nazvala pohraničníky hrdiny tak jí hned chtěli sundat? Tohle je podle vás svoboda slova? Další věci (už docela malichernost, uznávám) mám právo při jízdě automobilem nebýt připásán. Co když je mě mylejší proletět oknem, než shořet v autě. To je omezování mého svobodného rozhodnutí.

Nebo propaganda. Nikdy jsme se na škole neučili o marxovi, leninovi apod. a když už padla zmínka, bylo to spíše v negativním slova smyslu.

Další věc, kterou bych zmínil je nezaměstnanost. Dobře dříve se stáli fronty na banány, ale pro mě je mylejší stát frontu na banány než na práci. Bez práce si ty banány stejně nekoupím. A to jak propaguje ta modrá svoloč ,,tak podnikejte", vždyť to všechno krachuje....

Neříkám, že za socialismu bylo vše ideální, já osobně bych taky udělal pár věcí trošku jinak (půdu bych dal zemědělcům, ale starej se o ní? Začínáš krachovat? tak ti jí zestátníme!). Co se týče hranice, já bych ti lidi pustil ven (když sebou nevezmou rukojný), ale jakmile opustíš republiku, ztrácíš byt, práci atd. Chceš se vrátit? máš smůlu! Dnes jsou hranice otevřené skoro bez kontrol a jak to dopadá víme...

Háček (Střelec - Mail - WWW)
Celá tahle sranda s vlakem má háček - podle posledních informací se to patrně celé odehrálo s tichým souhlasem rozvědky. Tři z pěti Konvalinkových spoluspiklenců donášeli StB a v širším okruhu zasvěcených byl i sovětský agent (a těžký antikomunista á la Štětina), po kterém "šel" můj zdroj informací. Jak jinak by bylo možné, že si uprchlíci k vlaku připojili vagón s majetkem - v Čechách, kde se všechno rozkecá? To by bylo i logické vysvětlení situace, kdy po dvou týdnech, kdy soudruzi z StB dusili mého dědu ve vlastní šťávě (vždy mezi půlnocí a ranní šichtou), ho po babiččině půlnočním výstupu na celou ulici nechali bejt. Děda byl strojvedoucí a s Konvalinkou mluvil ve městě dva dny před jeho útěkem...

Žádné komentáře: