11. června 2012


KDYŽ VLCI TÁHNOU KRAJEM .

Vzpomínka na šumavskou zimu roku 1976 . 

V největším souvislém zalesněném území střední Evropy leží Národní park Bavorský les. Spolu s Národním parkem Šumava na české straně tvoří Národní park Bavorský les nejstarší národní park v Německu, téměř nedotčený a původní prázdninový ráj. Právě v tomto parku se odehrál následující příběh.

Na konci roku 1976 postihla Šumavu sněhová kalamita. Během několika dnů hustého sněžení mizela SiS pod sněhem. Marná byla snaha příslušníků roty udržet SiS v provozu odhazováním sněhové nadílky od vodičů. Zi OSH se tak pomalinku přesunovala blíže do vnitrozemí na třetí lyžnici a spojaři dostali za úkol postupně odpojit jednotlivé úseky signální stěny.

Pevné stanoviště „piket“ na Bučinské cestě bylo ještě obsazeno, protože lesní závod stále nesplnil roční dodávky dřeva. Výkon služby na piketu byl ještě doplněn o kontrolu druhé lyžnice za pomoci sněžného skútru. Jaké bylo překvapení pro dozorčího signálního přístroje, když jeden zapadaný úsek vyslal na signální ústřednu zkrat. DDR vydal pokyn ke zjištění příčiny zkratu. Hlídka nasedla na sněžný skútr a vyrazila po druhé lyžnici směrem k místu zkratu. Hlídka zdálky ke svému překvapení zahlédla, že o téčko směrem ze zahraničí se předními tlapami opírá pes. Na kraji lesa se pohyboval druhý pes. Když hlídka ke psům dojížděla, oba dva najednou zmizeli v lese. Hlídka pak dokončila kontrolu celé trasy a zkonstatovala, že příčinou asi byla ještě neodpojená signální stěna.
2

Nám na jednotce však nešlo na rozum, kde se tito psi na signální stěně vzali. Hlídka nenašla žádné psí stopy, které by vedly přes sněžný pás. Ani dotazování v Kvildě a okolních obcích nepřineslo vysvětlení, nikdo žádného psa nepostrádal. Asi za dva dny ohlásili dělníci, kteří jezdili pro zbylé dřevo, že u své maringotky zahlédli v lese skupinku psů. Ten samý den se odpoledne na rotu PS dostavil lesník a oznámil, že při kontrole svozu dřeva našel laň, strženou psy. Když se na sněžnicích vydal po stopách psů, narazil na další dva kusy stržené zvěře. Všechna stržená zvěř byla sežrána jen zčásti.

Velitel roty kapitán K.K. požádal zpravodajského důstojníka (ti měli stanoviště v prostoru Bučina), zda by se u BGS nezeptal jestli někomu na bavorské straně neutekli psi a popsal újmy na mrtvé zvěři. A jaké nás čekalo překvapení! Husté sněžení zaskočilo samozřejmě i druhou stranu hranice. V Národním parku Bavorský les žili v ohradách vlci. Kvůli množství napadaného sněhu se podařilo smečce pěti vlků překonat plot a utéct do volné přírody, až na území naší republiky.

Vlci měli oproti lesní zvěři výhodu, že se nebořili do sněhu tak hluboko a zvěř pro ně byla snadnou kořistí. Lesníci se marně snažili o jejich odstřel, škody na zvěři byly značné. Navíc chytrost (nebo spíš instinkt) vlků spočívala v tom, že nikdy nepřekročili trasu druhé ani třetí lyžnice – vždy je odpudil lidský pach.

Příkladem je událost, ve které jsem byl aktérem – či spíše vykonavatelem – já. Signální stěna byla tedy vyřazena z provozu a služba se přesunula na třetí lyžnici Vlasatá cesta. Přesunem OSH vlčí smečce vzniknul větší prostor pro lov. Řádění této smečky trvalo již skoro dva měsíce. Dle vyjádření vedoucího Lesní správy německá strana na písemnou stížnost, zaslanou kvůli řádění smečky do Pasova (Passau), vůbec nereagovala.

Jednoho dne (nevzpomínám si přesně, jaký den to byl) volala hlídka z terénu, že v levé části lyžnice Vlasatá cesta leží jelen stržený vlky. Zadní běhy má rozpárané až po hřbet. Nemůže vstát, jen chroptí a zmítá se, když se hlídka přiblíží. Co mají dělat?

Odešel jsem na Lesní správu za vedoucím V.S. Jeho manželka mi ale řekla, že je v hospodě a slaví narozeniny. Šel jsem tedy do hospody. Všichni slavící a samozřejmě i oslavenec byli již značně veselí, proto mě vedoucí požádal, jestli bych jelena nemohl „dorazit“ já. Když mi vysvětlil co a jak mám provést, na lyžích jsem odjel na místo, kde ležel jelen. Smutný pohled na trpícího jelena raději nebudu popisovat. Musím se přiznat, že jsem měl i slzy v očích. Nikdy jsem na živého tvora nestřílel.

Pro jistotu jsem ze samopalu vystřelil dvě rány a jelen zhasl. Druhý den odpoledne si pro zastřeleného jelena přijel lesník s kočím. Ani tentokrát se vlci nepokusili překročit lyžnici vytvořenou pohraniční hlídkou. Vlci se v úseku roty pohybovali ještě několik týdnů. Pohraničníci je několikrát zahlédli v prostoru Hraběcí Huti. Pak zmizeli.

Závěrem tohoto příběhu chci jen podotknout, že je chybou vedení CHKOŠ a NPŠ, že o tomto výskytu vlků na našem území není nikde ani zmínka. Ale snad se přihlásí někdo z řad pohraničníků – pamětníků a tehdejší výskyt vlků na našem území potvrdí.
1ˆˆˆ ˆ AUTOR: Stanislav K. http://www.lide.cz/stenlly50

KOREKTURA ČLÁNKU: Hana J.

POUŽITÉ FOTOGRAFIE: http://www.vojensko.cz/dobove-foto


------------------------------------------------------------------------------

PS OSH – FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/326442737125/

PS OSH – LIDE.CZ: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=47832


Komentáře

Vlci na Šumavě / Stenlly ( - Mail - WWW)
Jednalo se o vlky, kteří utekli ze zajetí ve městě Altschönau v národním parku Bavorský les v zimě roku 1975. Mezi lety 1976 a 1983 bylo na české straně zastřeleno celkem 10 vlků. Není vyloučeno že zde došlo i k reprodukci.
Další výskyt vlků zde byl zaznamenán až v roce 1996, kdy byl nalezen mrtvý vlk v Kašperských Horách. Další dva roky nebyl výskyt zaznamenán, až roku 1998 byl jeden vlk sražen autem v lokalitě Polečnice. Od roku 1999 jsou zde pravidelně nacházeny pobytové znaky vlka (většinou stopy).

Vlci na Šumavě II. (stenlly - Mail - WWW)
Mohl bych hrát roli mrtvého brouka,ale není to můj styl .Máš asi pravdu s tím rokem 1975 !! Váhal jsem mezi rokem 1975 a 1976. Nakonec jsem zvolil rok 1976 , kdy bylo též šíleně sněhu. Děkuji za upřesnění. Proto jsem raději napsal tu poslední větu do příběhu o výskytu těchto vlků! Dík - stenlly

Vlci na Šumavě III. / Stenlly ( - Mail - WWW)
Úplně přesně: v zimě 1975 uteklo z Altschönau 8 vlků, ale na České straně Šumavy byli pozorováni až v zimě roku 1976. Takže si to zvolil dobře. Jinak v zimě tvoří 80-90% potravy divoce žijícího vlka na Šumavě právě jelení zvěř. V současnosti, kdy se na české Šumavě střílí asi okolo 800 - 1000 kusů jelení zvěře ročně, by při zachování ekologické rovnováhy mezi vlkem a jelenem mohlo na území české části Šumavy žít asi 12 vlků ve dvou smečkách. Jednou z největších překážek pro trvalé usídlení vlka na Šumavě je budování zimních přezimovacích obůrek pro jelení zvěř - přirozenou zimní potravu vlků. Srnčí a černá zvěř jako alternativa potravy vlka není v centrální oblasti Šumavy zastoupena tak početně, jak by vlk potřeboval a vlci jsou natolik plaší, že nemigrují za potravou do podhůří.

Vlci na Šumavě IV. (stenlly - Mail - WWW)
Dík za poznatky. Asi se opíráš o nějaké argumenty a zprávy. Právě když jsem psal tuto vzpomínku na vlky. Na googlu a dalších vyhledávačích jsem nic nenašel o výskytu této smečky vlků u nás letech 1975 -76 . Právě ze zkušeností tady z blohu jsem chtěl něco najít, aby se opět nevyskyt nějaký pochybovač o možnosti a pravosti této vzpomínky. Proto děkuji za vše co jsi o tomto napsal. Oni řádili opravdu dost lesní správa Kvilda našla v lesích kolem 40 - 50 stržených kusů vysoké zvěře a to jen v zimním období. Proto ta stížnost do Passova.

pro Stenllyho (Lugosy László - Mail - WWW)
Tady je pramen, zmiňující událost v angličtině. Je tam uveden Dalibor Dostál, který by o tom možná mohl vědět více.
http://www.eurowildlife.org...nues/

pro Stenllyho II. (Lugosy László - Mail - WWW)
Další pramen v češtině, je to řečeno v odstavci "Náhodný výskyt v pozdějších letech".
http://vlkstory.blog.cz/

Vlci na Šumavě V. / Stenlly ( - Mail - WWW)
Jukni na

http://www.npsumava.cz...09_vlk.pdf

Mužeš kontaktovat i autora, je z NPŠ a dost dlouho se tím zaobírá.

Ale zpět k PS (aby Admin neřekl, že mu z toho tady děláme koutek mladých přírodovědců) - je známo, že se psi s vlky moc nemusí, vlčí smečka často vyprovokuje psa, aby začal nějakého vlka honit a pro psa to poté má fatální následky. Pohybovala - li se v oblasti střežení asi 2 měsíce vlčí smečka, pak můj dotaz zní zda a jak se to projevilo na chování, zvladatelnosti a poslušnosti psů při výkonu služby. I když je (byla) Kvildská rPS poměrně daleko jak od SIS a piketu na Bučiské cestě, tak i od Vlasaté cesty, tak minimálně někteří psi se museli dostat přímo do oblasti působení a teritoriálního značkování vlčí smečky. Díky za Tvůj komentář.

poděkování (stenlly - Mail - WWW)
Dík Vám oběma za Vaše informace. Konečně se mě tak trochu splnilo přání. Že někdo svým způsobem potvrdil to co je v mém příběhu ( vlci ) .

Vytí vlčí smečky. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Já mám na Stenllyho (případně další šumavské pohraničníky) možná trochu naivní dotaz. Bylo někdy,třeba v noci,slyšet takové to vytí vlčí smečky,z něhož mrazí v zádech,tak,jak to známe z filmů? Nebo je to jen taková filmová a hororová "urban legend" a vlci se takhle neprojevují?
Huh,když si představím,že bych byl v noci někde na postupu ke stanovišti a úsekem by se ozývalo táhle vytí vlků...
Pravda, Sa-58 ráže 7.62 mm dodává pohraničníkovi pocit určité jistoty,ale stejně :-)

vlk & pes (stenlly - Mail - WWW)
Smůla je v tom,že právě v zimním období se sl. pes využíval minimálně v OSH stopy ve sněhu byly viditelné. Na vytí psů nemůžu spolehlivě odpovědět. Ani na vytí vlků v noci, žádná hlídky se nezmiňoval a jestli ano , nevzpomínám si. Další smůla je asi v tom ,že ti vlci se opravdu neodvážili překročit 2 a pak následně 3 lyžnici jak už jsem popisoval.

( - Mail - WWW)
Nejlépe by toto potvrdili myslivci ze sdruzeni Hraničář, kterí měli honitbu v tomto prostoru a i jejich záhadné zmizení. Neměl by to být problém. Mnozí si na toto období určitě vzpomenou.

vlk & pes / stenlly ( - Mail - WWW)
Dík za info - to jsem předpokládal, jen jsem myslel, že byl li ještě v té době obsazován piket na Bučinské cestě, tak byl obsazován i psovodem.

vlk & pes /Bučina (stenlly - Mail - WWW)
Ano piket "Bučina" byl obsazován psovodem to je pravda. Ale domnívám se ,že právě tehdy k vysoké vrstvě sněhu byla SiS za pár dní vypnuta a stanoviště přesunuto do vnitrozemí na 3. lyžnici. Zmiňuji se o tom na začátku příběhu. Služebního psa psovod v zimní období bral spíš na větší proběhnutí po areálu roty ne do terenu.

pes a Zi OSH (stenlly - Mail - WWW)
Z hlediska Zi OSH byl pes ve sněhové nevyužitelný / nepotřebný. Když probíhalo střežení jak na 3. lyžnici nebo i na 2. lyžnici a došlo-li k zjištění narušení lyžnice, tak v případě pronásledování byl pes na obtíž . Bořil by se do sněhu a hlídku zdržoval. Pes byl nezbytnou součástí letní OSH !!

( - Mail - WWW)
Pohraničník střílející samopalem jelena a nadlesní, který si ožral držku fakt síla tehdejších mocipánů

Re: Anonymovi z Prahy (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Mno,jestli vám jednání pohraničníka,který ukončil trápení jelena potrhaného vlky, připadá jako zvůle "mocipánů",pak máte vskutku nějaký zvláštní žebříček hodnot.

Nadlesní mě též nepřipadá jako nějaký mocipán. A že se opil na oslavě svých narozenin v hospodě - a co má být?

Ale,vy to máte v hlavě popletené,o čemž svědčí i vaše dřívější komentáře v diskuzích na weblogu. Nyní jste si jen přidal nálepku moralizujícího pokrytce.

anonym (stenlly - Mail - WWW)
Opět stejný rukopis...
Opravdu mne udivuje moralista anonym v jeho tendenčností ( kdy anonym nevěděl co to je : Tendenčnost = zaujatost ) příspěvku. Asi anonym nikdy neslavil své narozeniny!! A raději pije při narozeninách pitnou vodu :-) Anonym by raději nechal strženého jelena dlouhodobě hynout pomalou smrtí. Fakt síla ubohosti a flustrace jeho osoby projevená v příspěvku a může se stát , že vše přejde v závažný psychický stav anonyma ,ale tento stav se dá léčit pomocí lékařských odborníků. :-))))

Nabídka pro pána z Prahy. (MUDr.Chocholoušek - Mail - WWW)
Dobrý den,
nabízím pánovi z Prahy dlouhodobý léčebný pobyt na uzavřeném pavilónu léčebny v Bohnicích.
Též ambulantní léčbu u mého kolegy MUDr.Nešpora.
Navrhl bych i lobotomii,tak však,podle všech příznaků,byla již u pána z Prahy provedena dříve.
S úctou
MUDr.Chocholoušek, Praha.

vlk & pes / Bučina / Stenlly ( - Mail - WWW)
Stenlly, jen jsem nahlas přemýšlel kde, kdy a zda vůbec by se mohl služební pes dostat do styku (i pachového) s vlkem. Samozřejmě, že je služební pes ve dvoumetrových závějích vcelku k ničemu, psovod se musí starat více o psa než o vlastní OSH. Navíc neznám přesně detaily režimu Vaší Zi OSH - to si určoval vždy individuelně VR (tím tě nechci poučovat, víš to sám nejlíp, taky si tam pár let funkcionařil) a měnilo se to i podle vývoje počasí a třeba i jak uvádíš potřeby práce v lese. Takže proto mne napadl obsazovaný piket a dále Bučinská cesta, která se v zimě prohrnovala minimálně k signálce (kde se služební pes mohl případně též proběhnout). U některých rot, teď nevím zda vůbec, nebo od kdy u Vás na Kvildě, se na tzv. 3. lyžnici (někdy linii střežení) používal místo hlídek na lyžích sněžný skůtr. Výhoda byla nejen v rychlosti, ale i v tom, že skůtr vytvořil ve sněhu poměrně zpevněnou cestu, která pak byla použitelná jak pro hlídky na lyžích (nemusela se prošlapovat stopa), tak pro případnou práci služebního psa. Vím o rotách, kde se někteří služební psi specielně cvičili tak, aby je hlídka mohla brát do terénu přímo na sněžném skůtru a mohli dle potřeby zasahovat v případě překřížení i v zimních podmínkách (dnes se tak často (mimo jiné) dopravují lavinoví psi k místu zásahu). Ale toto vše jen tak pod čarou a hlavně dík za zajímavý příběh.

vlk & pes / Bučina - II (stenlly - Mail - WWW)
Jasně Zi OSH byla různá. Na třetí lyžnici v prostoru Vlasaté cesty (přetínala cestu na Bučinu) jsme měli pevné stanoviště , tam si někdy psovodi psa brali. Okolí bylo dost pevné a navíc pes mohl běhat po cestě tam a zpět. Jinak byl uvázán na stanovišti. Samozřejmě ,když byly vysoké mrazy pes zůstal v kotci. Skutr většinou prvotně vytvořil stopu pro 3.lyžnici aby ji pohraničníci nemuseli prošlapávat a pro pevnost stopy 3.lyžnice . Pak se skutr používal až na trase HP - což u nás bylo po silnici ( Kvilda - Františkov a Kvilda - Filipova Huť po styk s 6 r PS Březník.) Samozřejmě se skutr mohl využívat pro vlečení SkP na lanech ,ale to bylo dost nebezpečné vzhledm k malé znalosti pohraničníků v lyžování. Za příběh není zač. Hlavně se mohu podělit o vzpomínky na službu u PS.

(Laco - Mail - WWW)
Aj vlk ma pravo na zivot.Pretoze je to dravec a nie vegetarian lovi zver.Priroda musi bit v sulade kazdu zver potrebuje.

(max - Mail - WWW)
Co znamená - druhá, třetí lyžnice?

> stenly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Kapku mimo téma jestli můžu: co dělali v takto probíhající zimě zaměstnanci lesů,když se zdřejmě nedalo těžit a provádět jindy běžné lesní práce?

také mimo téma (karel Runkas - Mail - WWW)
moje žena krátce dělala v lese. Sázení stromků, pálení větví a pod. Bylo pravidlem, že do práce museli každý pracovní den bez ohledu na počasí.Sváželi je na polesí a v případě silného deště nebo sněžení museli čekat 2 hodiny a když se počasí nezlepšilo, rozvezli je zase domů ale měli placenou celou šichtu. Asi i adekvátně jako u zemědělců, když si zaměstnanec vybral dovolenou mimo sezonu, měl 50% navíc.

také mimo... (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Jasně to znám z osobní zkušenosti ale myslel jsem opravdu mrtvou sezonu v lese kdy bylo metr sněhu a mrzlo třeba měsíc v kuse a nedalo se dělat v lese tak co pilaři a ti co stahovali dřevo atp dělali,v té době to bylo myslím poměrně dost lidí tak jakou měli náhr.práci

max / lyžnice (stenlly - Mail - WWW)
V Zi OSH v případě odstavení provozu SiS se vykonával služba na tzv. lyžnicích .Byly to vytyčené trasy - stopa uměle vytvořena pro hlídky na lyžích. Byla celkem tři druhy . 1.lyžnice byla souběžně s trasou SH - ČSSR .Vůbec se nevyužívala , jen případě ,že došlo k narušení 3 a pak následně i 2 lyžnice . Znamenala tvz. demarkaci (kontrola) státní hranice . A to z ůvodu zda stopy po osobách nepřekročily SH. 2. lyžnice byla většinou na trase SiS s využití provozuschopnosti SiS . Kdy rPS udržovala SiS v provozu odhazováním sněhu od natažených vodičů. 3. lyžnice byla převážně na trase v těsné blízkosti Hraničního pásma. 3. lyžnice byla využívána ,když SiS byla kvůli sněhu mimo provoz. Na těchto tzv. lyžnicích se vykonala služba hlídek na lyžích a kde to šlo za pomoci sněžného skutru. Trasa 3. lyžnice měla i pevná stanoviště pro výkon služby pohraničních hlídek. Snad odpověď stačí.

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Na co si tak vzpomínám , lesní dělníci - těžaři a pod. Byli vužíváni v rámci okresu a někdy i kraje v oblastech, kde těžba v lesích probíhala ,ale nesmělo být víc jak 30 cm sněhu. Ale nebylo to pravidlem. Většinou se jednalo o mrtvou sezonu.

(max - Mail - WWW)
lyžnice (stenlly) díky za vysvětlení.

Lyžnice -dodatek pro Maxe (Jan - Mail - WWW)
Koncem 60.let na SH s Rakouskem byl největší důraz kladen na pravidelnou údržbu a kontrolu lyžnice, která kopírovala HP 2-3km od samotné SH. Lyžnici na DZ, tedy SiS (tenkrát vedla podstatně blíž okolo SH, někde se jednalo o pouhé desítky metrů) pak automaticky "vyšlapávaly" hlídky, které hlavně kontrolovaly a zkoušely SiS, nebo tady "běhaly na zkraty". Na údržbu a kontrolu týlové lyžnice pak byly veleny zvláštní průzkumné hlídky.
Nikdy nepamatuji, že by nás někdo nutil od signálky odhazovat sníh. Faktem je, že nám ho tam napadalo max. tak 55 cm a taky jsme těch drátů měli 14 km, asi na 55 vojáků. O nějakém sněžném skůtru se nám ani nezdálo a mám dojem, že to nikdo z nás do té doby ani nevyděl. Jedinou vymožeností byly standartní dřevěné vojenské lyže bílé barvy, uprostřed s takovým světle zeleným proužkem. Byla to taková údajně univerzální prkna pro sjezd i běhání (žádné běžky), opatřená dvoupolohovým vázáním (něco jako Kandahár), které se připínalo přímo na ty kanady. Jednou jsem tuhle jednu lyži jaksi potratil na zasněženém svahu v lese v hlubokém sněhu a díky té bílé barvě se našla až na jaře, když slezl sníh. Ovšem kouzelné byly takové velké dřevěné sáně, do kterých náš rotní vozka zapřahal koně a jezdil s nimi s provianťákem nakupovat do Jednoty. Jo, to byly časy.

Lesní Správa (Petr P. - Mail - WWW)
Ve vesnicích na styku s HP byli vsichni pracovníci Lesní Správy pomocníci PS, pomocníci VKR a nebo agenti StB, takze v zimním období vesměs seděli v hospodě na Kvildě za parkovištěm a vytěžovali náhodné turisty - tedy žebrali o rum od nahodných turistů a pak jim v rámci provokace nabízeli převod do NSR

Re: Lesní správa. (To: Petr P.) (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
...ááá,v Praze se už probudili a před obědem zasedli k počítači... :-)
Tak jsme se zasmáli a nyní se zase vrátíme k rozumné a smysluplné diskuzi.

Pro Petra P. (Jan - Mail - WWW)
Ještě bych Vám doporučil tohle :http://liberecky.denik.cz...i.html. ...To je opravdu silná kvalita.
Zdravím

Petr P. (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Nezoufej i na tvou nemoc už budou brzy nějaké prášky.

Liberecký deník doplnění adres (Jan - Mail - WWW)
Je tam ještě třeba zadat jméno : Lánský Tomáš. To je autor článku a objeví se tam všechny jeho výtvory.

pro Jan (Petr P. - Mail - WWW)
Fakt síla co se dělo na hranicích a co nám komančové zatajovali

Na hranicích - kdysi (Béďa - Mail - WWW)
http://www.youtube.com...re=related

Petr P. / hospoda (stenlly - Mail - WWW)
Opět omyl a dezinformace pro čtenáře stránek - sedávali jsem v hospodě " U krále Šumavy ..:-) - hospoda za parkovištěm se postavila až po roce 1985 :-)

hospoda (Petr P. - Mail - WWW)
dík za upřesnění, do hospody za parkoviste se chodilo později - byly tam dvě super servírky. jinak dík za potvrzení vztahů mezi PS a lesní správou. Fungovali jste jako pěkní Hujeři

Petr.P / hospoda II (stenlly - Mail - WWW)
A opět jste na omylu - nic jsem Vám nepotvrdil, nikde není moje odpověď související s vazbou nato co jste napsal VY o pomocnících a pod. :-)) pouze o hospodě. To je pouze vaše spekulace :-) MUDr Chocholoušek už se na Vás těší máte to k sobě dost blízko :-) Vaše sugesce v příspěvcích moc nepomáhá. Chce to od Vás fakta - né doměnky :-)))

>Stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Prosimtě nevíš náhodou něco z historie Kvildy? Konkrétně -když se dívám na historické snímky (kontaminace)Kvildy, jsou budovy naproti ,,Konzumu" a napravo vedle něj ještě zdánlivě v dobrém stavu(roky snímkování 1949), avšak ve filmu Král Šumavy rok filmování 58-59? jsou budovy naproti konzumu zcela pryč a napravo od něj je budova jako když vyhořelá -obvod.zdi(dnes je tam tenis.hřiště); nevíš co se tam stalo že ty budovy takhle dopadly? já jsem původně myslel že byly tak zničeny od války a až na kontaminaci jsem uviděl že tam v r.49 stály rel.nepoškozeny.

To: Stenlly (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Stando,
učíš se rychle. Náš "sympatizant" z Prahy Petr P.to prostě zkouší,zda se nenaštveš a v rozčilení nevypustíš nějakou informaci,kterou by se tady mohl,v překroucených souvislostech, ohánět.
Jen tak dál :-)

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Odpovím, ale jen podle toho co vím já. Kontaminace mě v poslední době nefuguje - nevím proč. Snad ti moje odpověď postačí. Při pohledu ze vchodu z konzumu !! ( viz.Král Šumavy) Na prostranství před konzumem za silnicí stávla hospodářská budova - zbořená kolem roku 1955 , V roce 1971-72 zde na tomto palce byla vystavěna místní pošta -stojí dodnes. .Vlevo od vchodu - je domek ,kde se natáčela svatba (Král Šumavy) tento domek patřil mé tchýni a kde jsem nějakou dobu i bydlel.Dům zbořen v roce 1985 a postavena nízká trojbytovka. V pravo byla budova kde byl filmový útvar SNB - byla zbořena a místo něj vystavěna první bytová jednotka na Kvildě. A vyhořelá budova !! Zde stávala jedna z hospod. V roce 1956 ji svoji neopatrností zapálily děti. V trosky hospody se oběvují ve filmu několikráte . Pak trosky odstraněny - pohraničníci a lidé z obce zde vybudovali volejbalové hřiště a na přelomu tisíciletí ( rok 2000) zplanýrováno předěláno na záchytné parkoviště. Pokusím se něco udělat z kontaminací a když tak doplním odpověď na tvůj dotaz.Jinak s tím tenisovým hřiště sis to popletl . I v obci hlavně tam kde je parkoviště před druhou hospodou stálo plno budov i střed obce byl změněn - odstraněny chátrající budovy.

ADMIN - pohraničník Zdeněk (stenlly - Mail - WWW)
:-))) on NE . Nasrat mě může jen inteligent :-))))

>Stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Ono to vypadá na mapě Google jako by to bylo antukový hřiště vedle toho ,,Konzumu"tak jsem to tak napsal,jinak dik za info jezdim tam často tak mě to zajímá;když si na něco ještě vzpomeneš tak dej vědět.

Podobné kontaminaci (Béďa - Mail - WWW)
http://showmystreet.com/
Do okénka zadejte "město,ulice a číslo domu".

Podobné kontaminaci (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Njn ale tam nejsou historický snímky :-/

Tomáš Fuk/Kvilda (stenlly - Mail - WWW)
Už jsem rozchodil kontaminaci:-) . Když zaškrtneš na úvod v tabulce popisky. Zobrazí se ti čísla domů, které jsou při fotografování z roku 2008 ,ale zároveň i na historické mapě jsou taktéž .To co není s číslem popisným už neexistuje a nebo na kopci směrem Modrava jsou jen čísla a když to přepneš na aktuelní jsou tam stávající domy. č. 158 - je obchod. č. 2 je bytovka a na staré mapě dům SNB , č. 7 - pošta na staré mapě hospodářská budova, čísla 44, 43, 42, 11 je nová řadovka - pod čísly 44,43,42 je dům tchýně se stodolou. A že jsi se spletl to tenisové hřiště - to je zbytek antuky co byl na volejbalovém ( tgrosky domu z filmu) .Jinak nevím co by tě ještě mohlo zajímat.

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Toto jsou fotky,které mám o staré Kvildě , řada je jich známa ,ale přesto je vkládám :
http://stenlly50.rajce.idnes.cz.../

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Na fotkách co jsem vložil tak na fotce č.16 v pořadí od zhora.
Na levé straně fotky máš hotel - je jako druhý - jehož trosky jsou ve filmu - proti němu je budova , ve které se točila stanice SNB a pod touto budovou jsou ty hospodářské budova zbořené před obchodem.

>Stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Supr fotky dik; a do kterýho roku fungovala ta filmová hospoda jak je tam dnes šumava in? Jaké bylo omezení v pohybu osob (turistů např)a vozidel v době před převratem v prostoru Kvildy,myslím kam se až mohlo směrem k hranici a silnici k Modravě?Prováděly se nějaké třeba namátkové kontroly ze strany PS i v prostoru obce Kvilda?Jo a ty popisky na kontaminaci mám.Díval jsem se na webu -filmová místa -jsou tam i místa natáčení exteriérů filmu Kr.Šumavy u Prášil-Vysoké Lávky,i místa v Kvildě s foto z filmu a současnými + místa na mapě-taky zajímavé.http://www.filmovamista.cz...zeni=1

Tomáš Fuk (stenlly - Mail - WWW)
Opravdu nevím v kterém roce byla filmová hospoda ( Hotel Král Šumavy) přestavěna , to už jsem na Kvildě nebyl ale asi kolem roku 2005. Jen vím,že od přestavby do této hospody místní nechodí , nelíbí se jim vzhled a ceny :-) chodi do hospody u pily to je tzv. lidovka - vlevo za mostem směr Bučina.Pohyb v Kvildě - směr Modrava a Borová Lada byl normální , podél silnice jen vedlo Hraniční pásmo. Autobus ČSAD zastavoval hned před rPS - vystupování osob sledoval jen strážný v budce u plotu , kontrola autobusu jen opravdu zřídka ! Při zesílené OSH se občas stavěla hlídka na křižovatku silnic směr od Vimperka - Horská Kvilda a Kvilda. Ale to už musel být opravdu prúšvih ve vnitrozemí :-) Není pravdou strašák ,že pohraniční stráž kontrolovala vždy a všude ,je to blbost nebyly na to možnosti z hlediska OSH ani prostředků :-)

>Stenlly (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Jo to věřím já jen pro info kde bylo hr.pásmo. Ale např.po silnici Folmava-Všeruby-Nýrsko (podél vedla sis) se taky mohlo jezdit ale s tím že vozidla domažlických SPZ si PSáci nevšímali ale cizí značky kontrolovali na ,,každým kroku" a odkláněli je do vnitrozemí ( informace od býv. PS) tak nevím ale je možné že v těch místech byl větší tlak naruš.na SH

Pro anonyma jedině Buronil, pak už nenapíše ani A :-) (Lugosy László - Mail - WWW)
Cituji oblast použití: "Přípravek Buronil patří do skupiny léků označovaných jako neuroleptika nebo atypická
antipsychotika.
Přípravek Buronil se užívá pro léčbu úzkostných stavů, podrážděnosti, nočního neklidu, poruch
spánku a poruch chování způsobených mentální retardací. Je užíván také jako podpůrná léčba
závislosti na alkoholu a jiných drogách. Přípravek Buronil dále odstraňuje příznaky akutních a
chronických psychotických onemocnění."

Zdroj: http://www.lekarna.cz...bd-50x25mg/

ps. buronil vyřeší stav, ne příčinu, tedy na vleklý komplex je potřeba pomoc psychologa

Kontroly linkových autobusů na Kvildě koncem 70.let byly pravidelné. (joe - Mail - WWW)
Už z dálky bylo vidět čekající hlídku, která kontrolovala občanky vystupujících cizích osob. Občas jsme prováděli aktivizaci PS a vylezli jsme v podvečer z autobusu už na Františkově nebo Vilémově, takže místní donašeči měli povyražení. Zmizeli jsme v lese a změnili směr, protože naším cílem byla Zlatá Studna.
Jednou mě kontrolovala hlídka dvou pomocníků PS na lyžích u Hamerského potoka, tj. nějakých 10 kilometrů od hranic. Moc se jim nelíbilo, že jsem si dlouho prohlížel jejich legitimace.
Jinak potvrzuji, že cedule hraničního pásma byly při silnici od Borových Lad kolem Vltavy na Kvildu a odsud dál při silnici na Filipovu Huť a dál na Modravu.

joe (stenlly - Mail - WWW)
Opravdu jsem se nad tvým příspěvkem musel hodně pousmát !!!! Vezmu to od zadu tvého příspěvku !!! Naši pomocnící nikdy nevykonávali službu na lyžích , na toto byli dost líní. Ten Hamerský potok je krátký tok pramenící v Mezilesní slaťi na Horské Kvildě, nikdy tam nemohla vést lyžnice pro lyžaře ( byla to vždy chráněná oblast ) protože porost je moc hustý, tvořící se z nízké kleče a nálety ze zaseměněných stromů a navíc leží už v Západočeské kraji a tam pomocníc PS nikdy být nemohli !!!!! NECHCI TĚ TEĎ URAZIT !!! Ale jen hlupák neznající kudy má jet na Zlatou Studnu byl jel takovou oklikou přes Borová Lada - Františkov - nebo Vilémov , aby pak zdolával v podvečer 10 -12 km cestu pěšky do Zlaté Studny . KDYŽ MOHL jet přímo do Churáňova a na Zlatou Studnu jít něco přes 1 km a nebo když si to chtěl trošičku prodloužit - jet přes Nové Hutě a ze zastávky ČSAD - Pláně jít něco kolem 2 km opět přímo na Zlatou Studnu. Vyjímku tvoří jedině to ,že nečetl jízdní řád ČSAD na autobusovém nádraži ve Vimperku :-))) A k hlídka ke kontrole autobus - opět je to blbost!!! Pohraniční hlídka se nestavěla na tuto činnost - vyjímku tvořla opatření v případě zesílené OSH a to hlídka stála vně dřevěné zastávky právě proto aby při příjezdu linkového autobusu nebyla vidět - takže jsi ji z dálky nemohl vidět :-)))!! Autobus nepravidelně kontroloval pomocník DR a to ještě na pokyn strážného u vrat roty , který viděl na příjezd autobusu : Nač dublovat kontrolní činnost ještě další hlídkou. ZÁVĚREM - TAK NEVÍM JESTLI JSEM NA KVILDĚ SLOUŽIL JÁ A NEBO TY :-)))) HOUPAT MŮŽE V PŘÍSPĚVCÍCH JEN TOHO KDO OKOLÍ A SLUŽBU NA KVILDĚ NEZNÁ !!

joe/stenlly ( - Mail - WWW)
Od Vydřího Mostu na Horské Kvildě vedla i za totáče "lyžnice" (na Šumavě se vždy říkalo glajza) podél Hamerského potoka až na jeho soutok s Vydrou (Antýgl). Byla a je to turictická lyžařská stopa která jde z Kvildy. U křižovatky do Vimperka se dělila, jedna stopa pokračovala okolo silnice k Vydřímu Mostu a dále jak popisuji, druhá stopa odbočovala a probíhala těsně kolem Jezerní Slatě (a pak se obě stopy spojili a pokračovali kolem Hamerského potoka). Tam občas někdo prudil, ale nikdy nešlo poznat, zda je to pomocník PS, někdo z lesní správy a nebo nějaký ochránce. Ale šlo jen o to, aby se nevjíždělo dovnitř do Jezerní slati. Jezerní slať bylo možné projít / projet, ale řečeno slovy Stenllyho - trmácet se k HP a SIS přes Jezerní slať mohl jen hlupák, neznající terén. Na Mezilesní slať (na druhou stranu od Vydřího Mostu) se někdy v zimě jezdilo, je tam vyvýšená cesta kopírující Hamerský potok. Dá se jet (jít) asi tak 1-1,5 km. Jezdili tam spíše turisté ze zvědavosti. Zákaz vstupu, i v létě, tam je někdy od 90. let, ale nevím přesně. Dlouho se tam těžila rašelina, snad nejdéle na celé Šumavě.

pro bez jmena! (stenlly - Mail - WWW)
To je pravda tyto trasy byly součástí vytyčených tras pro lyžaře a běžkaře ze Zadova : vše se točilo na Zlatou Studnu a nebo i stopa pokračovala z Horské Kvildy směr Zhůří nebo na Modravu. Kontolu prováděli namátkové ochranáři jak jsi uvedl z důvodů neporušení statu CHOŠ , ale nikdy né pomocníci PS :-) . A K TÉ RAŠELINĚ : její těžba asi nejdéle probíhala v podniku " Rašelina - Soumarský most v návaznosti na těžbu i v obci Vlčí jámy okr.Prachatice. Tato skončila kolem roku 2005 i když je snaha hlavně ve Vlčích Jamách ji ještě zachovat i teď.

Joe (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
ty nikdy nezklameš :D ještě napiš o tom jak jsi s Palečkem a Kotem chodil na mariáš a jak Vám k tomu hrál Galapetr na housle :D

pro Stenlly ( - Mail - WWW)
Rašelina - použil jsem slůvko "snad" - tím jsem chtěl říci, že přesně nevím, ale každopádně dík za info, kterou jsem neznal.

Dotaz: cituji Tvůj příspěvek: "... v Západočeské kraji a tam pomocníci PS nikdy být nemohli !!!!! ". Tomu nerozumím - můj šéf v 1978 v Hartmanicích byl PPS a vůbec se tím netajil. Prosím zkus to nějak objastnit. Dík

Pánové Stenlly a Fuku, proč si pořád hrajete na haury, kteří všude byli dvakrát. (joe - Mail - WWW)
Na Zlatou Studni jsme mohli jet z Plzně vlakem přes Sušici a odtud autobusem na Antigl a pak pěšky nahoru po Hameráku. Právě tam na Horské Kvildě pod Honesem, když jsem se přesouval v normální stopě přes silnici k Danielovi, jsem potkal ty dva cimbály na lyžích, co se prokázali průkazkou pomocníka PS Sušice. Pro nás nebylo důležité, jestli měli uniformu nebo monterky, náš názor na ně byl stejný.

Druhá možnost byla jet vlakem přes Strakonice na Vimperk a odtud autobusem na Churáňov nebo Nové Hutě atd až na Kvildu. Já jsem nepsal, že to bylo v zimě. V létě pozdě odpoledne to na Zlatou Studnu z Františkova byla pěkná cesta 6 až 7 kilometrů kolem Přilby. My jsme neměli potřebu, když jsme dorazili na Šumavu, se okamžitě přesunout do hospody. Chodili jsme tam, kam jsme mohli a kam jsme nemohli, o tom jsme si četli ve starých předválečných turistických průvodcích, objevených v antikvariátech, které cenzor přehlédl. Už z tohoto důvodu žádný turista na Šumavě nemohl PS milovat.

pro bez jmena II / PPS (stenlly - Mail - WWW)
PPS - Nemyslel jsem složku PPS jako takovou. Myslel jsem pomocníky PS z Kvildy. Kvilda je v jihočeském kraji. Horská Kvilda - západočeský kraj. U PPS neměla žádného místního občana. První rPS v západočeském kraji která řídila organizačně pomocníky byl Březník a své pomocníky měla na Modravě a okolí. Proto žádný z pomocníků nemohl zde někoho kontrolovat. Pro pomocníky z Modravy to bylo daleko a pomocníci od nás z Kildy nemohli zas zasahovat v jiném kraji!!

joe (stenlly - Mail - WWW)
Způsob dopravy je OK. Orientace na mapě také. Možná ,že znáš i lidi na Horské Kvildě, ale ten ostatní tvůj výklad o tvém způsobu "" aktivizace PS "" je výmysl a blbost. PROČ - na toto už jsem ti odpověděl :-)))


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

To mě evokuje českou amnestii... :D

Also visit my web-site ... dárky ke 30. narozeninám