11. června 2012


ODHALENÍ POMNÍKU OCHRÁNCŮM HRANIC.

Krásná u Aše – 1.7.2011 .

U příležitosti připomenutí 60.výročí přijetí „Zákona o ochraně hranic ČSR“ byl v Krásné u Aše, nejzápadnější obci naší republiky, odhalen pomník všem ochráncům státní hranice Československé republiky od roku 1918 do roku 1992.

Pomník vznikl jako reakce na pomník věnovaný obětem „Železné opony“ zřízený za státní peníze v katastru obce Svatý Kříž u Chebu a uvádějící jména usmrcených bez ohledu na důvod a pohnutky vedoucí k ilegálnímu vstupu nebo opuštění republiky .

Pomník byl zřízen výlučně z finančních prostředků bývalých příslušníků Pohraniční stráže nejen z Ašska a Chebu , ale i z finančních darů bývalých pohraničníků z ostatních částí republiky,soukromých osob a přátel včetně bývalých příslušníků pohraničních vojsk NDR.


Slavnostního odhalení pomníku se zúčastnilo cca 350 bývalých pohraničníků z Čech,Moravy a Slovenska převážně sloužících u 5. pohraniční brigády,jejich sympatizantů a hostů. Mezi hosty nechyběl ani předseda Národní rady KČP Janda ,bývalý ministr národní obrany gen. Vacek včetně dvou velitelů bývalé 5.bPS Cheb.

Velkou pozornost budila i přítomnost „Četnické stanice Habartov“, kde chlapci v dobových uniformách tvořili důstojnou kulisu odhalení pomníku.

Vlastní představení vojenského ceremoniálu bylo na vysoké úrovni. K doplnění dané doby posloužil i příjezd vojenských veteránů v dobových vozidlech, kde středem zájmu byl i bojový „Tudor“.

Součástí ceremoniálu bylo i ocenění zasloužilých členů Klubu českého pohraničí o.s. a za zvuku vojenské večerky uctění památky všech příslušníků,kteří na státní hranici položili svůj život.
Přátelské střetnutí pokračovalo v restauraci Sokolovna setkáním bývalých pohraničníků s ukázkou zbraní a výstroje včetně družné zábavy.Součástí připomenutí tohoto zákona byl i seminář, který proběhl v restauraci Tango v Hájích u Chebu v pátek 1.7.2011. Hlavní referát přednesený přítelem Kvasničkou včetně názorné argumentace byl důkazem nutnosti přijetí tohoto zákona a oprávněnosti vzniku Pohraniční stráže. Jsme si vědomi, že se to nemusí líbit všem, ale to je jejich problém. Na závěr semináře bylo všemi účastníky podpořeno „Prohlášení z celostátního sněmu BOSH z Nymburka ze dne 25.6.2011“ vyzývající k výkladu nezfalšované historie.© Text+foto: Ing.Petr Novák Klub čs.pohraničí Cheb

Žádné komentáře: