11. června 2012


Smutná vzpomínka na událost v Pastvinách.

Vražda a dezerce – příběh z 10.dubna 1956 . 

V dubnu 2012 uplyne 56 let od jedné smutné události v historii Pohraniční stráže.
Do její řad byl povolán i branec,který se dopustil vraždy svého kamaráda aby mohl dezertovat. Vrah se jmenoval Chalupník. Narukoval k PS útvaru Cheba po výcviku v Aši byl zařazen k pohraniční rotě Pastviny http://www.vojensko.cz/2-rps-pastviny


3


To se psal rok 1956. Na Chalupníkovi nebylo nic vyjímečného, ať v kladném, či záporném slova smyslu. V dubnu téhož roku byl určen do služby se svobodníkem Vaculou na stanoviště,které bylo mezi státní hranicí a drátěným zátarasem.
Hlídka podle rozkazu zaujala své postavení a zahájila střežení.

Po krátké době však strážný u roty i okolní hlídky v terénu zaregistrovaly ze zmíněného stanoviště výstřel. Ten byl také podnětem k vyhlášení poplachu a zahájení pohraniční operace,včetně zakrytí státní hranice.

Na stanovišti byl zanedlouho zjištěn hrůzný čin. Pohraničníci,kteří dorazili na místo nalezli jen velitele hlídky svobodníka Vaculu. Seděl opřený o strom,mrtvý,s prostřelenou hlavou...
Průzkumem okolí pak bylo zjištěno,že vojín Chalupník po vraždě dezertoval do Spolkové republiky.
4


Následná rekonstrukce a vyšetřování určilo podle balistické křivky,že  zběh,vojín Chalupník svůj vražedný čin spáchal ze vzdálenosti jednoho metru,přesně do čela zavražděného kolegy.
Vyšetřování za přítomnosti tehdejšího prokurátora vedlo i k pokusu kontaktu s německou stranou,s cílem jí seznámit s vraždou a žádat o vydání vraha .

Západoněmecká pohraniční policie potvrdila dezerci,ale vydání odmítala s tím,že věc trestně vyšetřuje. Na této variantě vysvětlení trvala několik dní,ale nakonec sdělila,že dezertér je již mimo její kompetence,převzali si ho Američani.
Další den pak sdělili oficiální stanovisko,že dezertér Chalupník nebude do naší republiky vydán,protože se jedná o politického uprchlíka. Nepomohla ani fotodokumentace a další,tehdy možné právní kroky prokurátora.

Jak se rychle dezertér stal politickým uprchlíkem, když ani vyšetřování v místě jeho bydliště nepřineslo nic,co by důvodům k zběhnutí z politických pohnutek nasvědčovalo,je překvapující. Spíše to ukazuje fakt, jak Američané rychle politické uprchlíky vyráběli,a to až u nich.
Kolik asi bylo za celou dobu podobných politických utečenců „vyrobeno v Německu“? Nyní se tito navrátivší zběhové počítají do této kategorie a doufají,že se jim dostane ocenění za boj s komunismem.

Poměrně překvapující bylo chápání této vraždy západoněmeckými občany z blízké bavorské vesnice Fassmannsreuth a jejich následné chování. V několika případech byly hlídkami PS na místě tohoto činu nalezeny čerstvé květiny,což lze chápat jako kondolenci čs.pohraničníkům, ale i výraz úcty památce zavražděného vojáka.


1

Na počest svobodníkovi Vaculovi byl u roty PS Pastviny zřízen památník. Ten existuje dosud,přesto,že objekt patří německé firmě. Ta udržuje památník v důstojném stavu.

2


© AUTOR: Jaroslav M. http://www.lide.cz/horjarmor

FOTOGRAFIE: http://www.vojensko.cz/pastviny-pomnik

ft


Pastviny – 2. rota 1. praporu 5. brigády Pohraniční stráže.

Poblíž areálu roty se nacházela rotní střelnice, kterou používaly i okolní roty PS. Vedle roty se nacházela pozorovací hláska PH 150 Pastviny, patřící 55. radiotechnickému praporu Kříženec (VÚ 3633). 

Areál roty je v dobrém stavu a již delší dobu je využíván firmou Teska Bohemia s.r.o. – výroba reklamních a propagačních předmětů.
Komentáře

autorovi ... (stenlly - Mail - WWW)
Jsem rád za tvůj příspěvek. Jasně ukazující i druhou stránku života u PS i když tragickou. Je to důkaz k tvrzení některých,že pohraničníci jen vraždili lidi přecházející SH. Uvidíš ,že v reakci na tvůj přípsvek se objeví i názory souhlasné s touto vraždou příslušníka PS...

K příběhu. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Já jsem,jak je známo,sloužil na sousední rotě v Trojmezí. Takže mám k 2.rPS Pastviny obrazně i doslova blízko.
Já nikdy nepochopím,jak mohl někdo zavraždit kolegu,možná i kamaráda,jen proto,aby v klidu zběhnul na Západ. Tento příběh bohužel nebyl u Pohraniční stráže ojedinělý, VIZhttp://pohranicnik.bloguje.cz...php

U nás v Trojmezí také zběhnul voják na hlídce (mimochodem,byl to synáček prominentních rodičů,mám dojem,že z Tachovska). Stalo se to někdy v roce 1987,nebo 1988,už nevím.
Byl s kolegou na pozorovací hlídce (stanoviště Bunkr 2, oproti HM 4), odzbrojil druhého člena hlídky,donutil ho otevřít průchod v signální stěně a pod samopalem ho dovedl až do NSR. Tam svému rukojmímu řekl,že ať jde s ním, nebo ať se vrátí. Voják-psovod se vrátil a vojenský zběh se pak vzdal německé pohraniční policii.
Oproti tragédii v Pastvinách,bylo velké štěstí (a aspoň tolik lidskosti ve zběhovi),že kolegu nezastřeli.

Samozřejmě,že pak bylo na rotě velké vyšetřování,přijeli inkvizitoři z HS PS OSH, nemluvě o těch ostatních orgánech z bPS v Chebu, prPS v Aši, zpravodajci, VKR, vyšetřovatelé StB, no hrůza.
Ale,pořád to všechno bylo lepší,než abychom měli mrtvého pohraničníka.

Pokud se tady ukáže Stanislav K. ,který o zběhovi ví mnohem více,třeba nám tady pár podrobností sdělí,i když už je to téměř čtvrt století.

Doplnění (Solitér - Mail - WWW)
Pomník na obrázku je pímo u objektu bývalé rPS Pastviny. Další pomník je přímo na místě, kde byl svob.Vacula zavražděn. Snímek posílám adminovi, pokud bude chtít, může doplnit přímo pod článkem.

Jiná optika (Výkoňák - Mail - WWW)
Já vraždu schvalovat nebudu, ale chtěl bych ostatním poradit, ať se na podobné příběhy podívají jinou optikou. Přeneste příběhy z komunistického Československa například do nacistického Německa. Budete se na toho vraha a uprchlíka dívat stejně ?

Pokud jde o pardónování zločinů u uprchlíků, podobně to určitě fungovalo na obou stranách. Věřím ale tomu, že komunistické režimy by takového zločince-uprchlíka vrátily, ovšem po náležitém vytěžení. Spíš ale ne. Vrácení a potrestání by pravděpodobně proběhlo tiskem a pro ostatní možné (budoucí) zločince-uprchlíky by to byl signál, že jim druhá strana nezaručí bezpečnost.

Ty dvě ideologie si nemají co vyčítat. Země a státy pro svoje zájmy podnikají všemožná svinstva. Co je dobré a co špatné, to potom určuje vítěz, to je stará známá pravda.

Re: Jiná optika (Výkoňák) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Nesrovnávejte prosím jakýmkoliv způsobem Československo (byť totalitní s vládou jedné strany) s nacistickým Německem.
Takové srovnání silně pokulhává.
Byly snad v Československu v koncentrácích plynovány malé děti, ženy, starci? Vyvraždilo snad bývalé Československo v rámci rasových zákonů milióny lidí jiného etnika? Vedlo snad Československo agresívní válku proti sousedním zemím, okupovalo jiný stát?
Odpověď zní: NE .
Tímto zároveň dávám najevo,že další komentáře,přirovnávající Československo k Třetí říši,nebo srovnávání vojáků Pohraniční stráže s represivními jednotkami nacistů nebudou do diskuze připuštěny.

Klidně kritizujte a mějte jiný názor,to v diskuzi nevadí. Nikdo z nás,bývalých pohraničníků neměl a nemá sympatie k nacismu / fašismu, proto nepřipustím výše uvedené "srovnávání".
Děkuji za pochopení.

Oprava přirovnání (Výkoňák - Mail - WWW)
V tom přirovnání jsem nijak nechtěl uškodit vojákům PS. Já sám jsem narukoval za minulého režimu, přísahal jsem tedy věrnost pracujícímu lidu, vedenému komunistickou stranou. Tou jinou optikou jsem tedy něco jako povolanec k wehrmachtu. A přesto si o sobě nemyslím, že bych byl něco válečný zločinec, zrovna tak si to nemyslím o všech povolancích do wehrmachtu.

Skoro všichni vnímáme fašismus a nacismus jako špatný, proto jsem nabízel toto přirovnání jako nejjednodušší. Vezměte si jakékoliv dvě strany. Např. severní a jižní Koreu, USA a taliban, USA a SSSR v době studené války, cokoliv vás napadne. Nejlépe dvě strany, z níž jednu vnímáte jako dobrou a druhou jako špatnou. A posaďte příběh mezi tyto dvě strany. A už nám to tak hrozné nepřijde, jako když někdo vraždí našince. Já se snažím být objektivní, proto se touto jinou optikou snažím dívat na údalosti kdekoliv na světě.

Re: Výkoňák. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Chápu,jak jste to myslel. Jen v předcházejícím komentáři jste použil přirovnání,ke kterému sahá kategorie "diskutujících", když už neví kudy kam.
Co se týká vojáků Wehrmachtu,myslím,že nikdo rozumný nic nemůže namítat proti této vojenské složce. Byla válka a kdekdo v Německu musel do Wehrmachtu narukovat. Navíc, Wehrmacht (až na vyjímky) se nedopouštěl etnických čistek a válečných zločinů. Tedy,podle mého mínění - nejsem historik, mé vědomosti jsou pouze z četby knih a sledování dokumentů na Viasatu, NG, Discovery, ČT2.
Ale to byla II.světová válka.

Srovnání USA - SSSR: to je také složité. Obě velmoci mají másla na hlavě až až...
Bavíme se o studené válce. Těžko někomu fandit,protože Československo bylo pro obě tyto velmoci jen figurkou na šachovnici.

Proto je lépe zůstat u "odborné" retro-diskuze,u vzpomínek jak co kdo prožil,u osobních zkušeností a natahat do věci politiku. To za nás udělají jiní :-)

Wehrmacht (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Tak tohle by snad mohlo stačit k objasnění úlohy nacistické wehrmacht během druhé světové války. Samozřejmě, že nemůžeme házet všechny do jednoho pytle, koneckonců v týlu bylo dislokováno mnohokráte více vojáků než na frontách a na zprávy z front bylo uvalené embargo pod trestem smrti.

http://www.rozhlas.cz...rava/402172

Re: Wehrmacht (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Díky za odkaz,Zdenále.
A to by myslím mohla být tečka za naší diskuzí o WW2. Vraťme se zpět k Pohraniční stráží a ochraně státní hranice bývalého Československa, nebo k diskuzi související s tímto článkem publikovaným výše.

Wermacht (stenlly - Mail - WWW)
Chtěl bych se trošku přidat i když z druhé strany. Nebyl a není němec jako němec. Chci se podělit s myšlenkou o němcích před rokem 1938 a to konkrétně z Kvildy... v roce 1938 Konrád Henlein při své spanilé propagační jízdě po tehdejších Sudetech chtěl zavítat i do obce Kvilda. Před Kvildou směrem do Vimperka je most u tohoto mostu na pravé straně stáli muži a na druhé straně ženy. Muži čůrali směrem na projíždějící vozidlo Henleina a ženy si vhrnuli sukně a vystrčili zadek. K.H. uražen jen projel Kvildpu dál - po nástupu fašizmu v roce 1939 - byli všichni převážně muži a i ženy poslány za toto na převýchovu do pracovních táborů. A pak na frontu /muži/...tato informace pochází od učitele pana Slámy , který na Kvildě učil před rokem 1938 české děti a v roce 1945 se sem vrátil opět učit pocházel z Vlachova Březí - zemřel v roce 1970. Opravdu v dějinách nelze nic paušalizovat.

problém diskuze (Jan - Mail - WWW)
Já sice dovedu pochopit, že někdo má potřebu a nutkání, být v rámci jakékoli diskuze pořád v opozici (někdy se tomu říká potřeba vyslovit svůj názor), ale nechápu jak tenhle případ souvisí s hodnocením tehdejšího (ale v podstatě jakéhokoli)režimu , když se jednalo o podlou a prachsprostou vraždu.
K vojákům Wehrmachtu nutno dodat že , že se právě i tito obyčejní vojáci, a to ne zrovna zanedbatelnou měrou, podílely na vyvražďování židů a jiných zvěrstvech na území Ukrajiny, Běloruska i jinde. Tyto praktiky byly rozšířeny hlavně u německé 6. armády, zejména v době kdy jí velel Generál polní maršál Walter von Reichenau (předchůdce Pauluse ), ale docházelo k tomu i jinde. Faktem je , že vyšší němečtí důstojníci v tomto smyslu většinou ignorovali rozkazy Hitlera, ale také tomu nijak vážným způsobem, až na výjimky , nečelili a pokud k tomu u jejich útvarů docházelo, nevyvozovali z toho žádné vážné důsledky. Takže k prezentaci nějaké tzv. neposkvrněnosti Wehrmachtu bych byl opatrnější.

Pánové... (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
...pokud chcete diskutovat o WW2 a wehrmachtu,realizujte se třeba zde:
http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Děkuji.

Pomník (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Z osobní zkušenosti mám pocit že Němci jsou k Čechům méně povýšení než např Rakušané (samo že jsou vyjímky) proto si myslím že se chovají i k historickým věcem jako pomníčky PS solidně.kamoš má rodinu ve slezsku kde je dost německé klima (historicky) a byl překvapen jak tam např. udržují pomník padlým rudoarmějcům vedle pomníku padlích Němců, narozdíl od silně katolického jihu moravy kde se mnohdy za účelem vymívání mozků a překrucování historie pomníky rudoarmějců likvidují (případ z naší obce )

Re: Pomník (Tomáš). (ADMIN - Pohraničník. - Mail - WWW)
Velmi mě překvapila poznámka v článku o tom,jak obyvatelé bavorské obce Fassmansreuth donesli z piety na místo,kde byl voj.zběhem zavražděný svobodník Vacula, květiny. Zdůrazňuji,že autor článku není žádný člen Egerlaenderu http://www.egerlaender.cz/

Mám jednu vzpomínku právě na Fassmansreuth, konkrétně na jejich myslivecké sdružení. Chystám se (nejen) o tom napsat v dalším,sedmém pokračování série "Od rotmistra po podporučíka-ve službě u PS" http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Nebude se v ní rachotit samopaly,padne jen jeden výstřel,díky němuž pak českoslovenští pohraničníci pili bavorské pivo,ze sudu! :-)

Wermacht (Veterán 64 - Mail - WWW)
Tak již skončeme s hodnocením a moralizováním 2.sv. válka , studená válka a mohl bych pokračovat korejská, vietnamská, Irak, Afganistán, Lybie a další. Myslím že se zhodneme že každá válka je svinstvo a doplatí na ní vždy obyčejný lidi. Žiji v pohraničí (v bývalých Sudetech) mé přání je žít v míru a pohodě se všemi sousedy. Nelze donekonečna si vyčítat bývalé křivdy. Je nutno odpouštět a začít znova. Minulost je nutno připomínat aby se znovu neopakovala!!!
V tom je i smysl těchto stránek věnovaných Pohraniční stráže.

Pane Jane, (Výkoňák - Mail - WWW)
nechci být zbytečně vztahovačný, ale jediný komentář, který by mohl být vnímán jako opozice, je ten můj.
Kdybyste si dal tu práci a vyhledal mé komentáře pod jinými články, zjistil byste, že mi sice minulý režim nechybí, nechybí mi ani pohraničníci na hranicích, ale nenašel byste žádný komentář, kde bych psal něco špatného o samotných pohraničnících. Kdybych totiž sloužil na čáře, dělal bych to samé, co oni (sloužil jsem u VMV).
Ale kdybyste chtěl vidět, jak vypadá opozice třeba u tohoto případu podlé a prachsprosté vraždy, dejte vědět, předvedu Vám to :-).

pro Výkoňák (Jan - Mail - WWW)
Chtěl jsem tím jen vyjádřit, že já osobně takovéto skutky posuzuji z hlediska lidské povahy a domnívám se že, existencí odlišných politických systémů na té, či oné straně hranic to nelze nikdy rozumně zdůvodnit. O tom, že tento názor nesdílím sám svědčí i ta poznámka v samotném článku , že na místo zastřelení toho pohraničníka někdo z Německa přinesl květiny. Tedy pokud to opravdu bylo z Německa.
Asi jsem to přehnal s tím výrazem o "opozici", ale nechtěl jsem se Vás nějak dotknout a omlouvám se za to. Rovněž tak netvrdím, že Němci jsou horší (lepší) než jsme my, ale jezdím pořád často do Mnichova a Norimberka a někdy mám z těch "hospodských keců" některých štamgastů mrazení v zádech. Už jsem tady o tom někde psal.
Toliko na omluvu a nechci to dál tady pitvat, opravdu se to sem moc nehodí a omlouvám se i "adminovi", snad to nějak "překouše".

Re: Jan (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Při troše dobré vůle se dá usoudit,že se oba držíte tématu.
Má výtka se týkala zejména nesouvisejících komentářů o 2.světové válce.

K těm květinám na místě tragické události: vzhledem k tomu,že místo se nacházelo cca 2 metry od demarkace NSR-Československo,kam naši občané neměli přístup,logicky se dá odvodit,že to musel být někdo z bavorské strany hranice.

Květiny (Solitér - Mail - WWW)
Kytičku u pomníku potvrzuji, byla tam, a ne jednou. Z naší strany toho pohybu za drátama nebylo moc, možná tak 4x za rok demarkace, dvakrát při školení SkP/skupiny překrytí/. A při prověření SkH/skrytá hlídka/. Pomník je na kraji lesa, ani zemědělci neměli důvod k němu chodit. Myslivci už vůbec.

Smutne (Momo - Mail - WWW)
Zdravim vsechny pritomne, jsem pravidelnym ctenarem techto stranek, myslim, ze mam precteny skoro vsechny clanky zde publikovane. K tomuto clanku-je nesmirne smutne, kdyz na hranicich prisel o zivot kdokoliv zbytecnym a v tomto pripade i opovrzenihodnym zpusobem. Nechci polemizovat nad tim, jestli byli, ci nebyli kamaradi, dle meho rozhodne ne. K poznamce o tom, ze si ho americane "nechali". Je preci logicke, ze jakykoliv zdroj informaci byl v te dobe velice vzacny a tim spis, ze to byly informace primo z prvni ruky. Rekl bych, ze nasi by udelali to same, respektive to, co by jim naridila Moskva (a to by bylo to same). A ze ho nevratili? Jak by asi motivovali ostatni vojenske zbehy? Je to krute, ale tak to tehdy proste chodilo. Takove vrazdy by nemely byt dle meho nazoru promlcovany (nejsem si jist, jestli nahodou nejsou...), ale to plati o obou stranach. Prijemny den vsem.

(Stanislav - Mail - WWW)
Zdravím Tě Zdendo a všechny ostatní. Případ na Trojmezí si dobře pamatuji. Jednalo se o tachovského občana, syna obvodního lékaře Morávka. To, že se dostal k Pohraniční stráži byl výsledek absolutně nedůsledné práce při výběru brance na kterém se podílely i orgány vojenské kontrarozvědky. V případě tohoto vojáka byly negativní informace již v době před nástupem VZS. Myslím, že tenkrát byl brán k osobní odpovědnosti orgán VKR z 3. pr.PS Halže mjr. K.K. Bratr zběha je známý tachovský recidivista. Sám bývalý zběh by měl být v současné době občanem USA. Pokud najdu trochu času připravím příspěvek na obdobné téma, které bohužel skončilo rovněž vraždou našeho vojáka P. Juhase, přísl. 12. bPS 4. pohraničního praporu Rozvadov v květnu 1955.

Jaký je rozdíl mezi Pastvinami 1956 a Cazovem 1968? (joe - Mail - WWW)
Vražda člověka je neomluvitelná. Může mi autor článku Jaroslav M. nebo ADMIN vysvětlit rozdíl mezi smrtí svobodníka Vaculy na Pastvinách v roce 1956 a Milana Čepka poblíž Strážného v roce 1968? Případ Cazov 1968 - viz http://pohranicnik.bloguje.cz...php nebo ...p://www.onlinemodule.eu...6c7228

V obou případech došlo ke zbytečné smrti pohraničníka, v případě Cazov již na německém území.

Vražda zůstane vraždou. (BK - Mail - WWW)
Zdravím všechny diskutující,
vražda zůstane vždy vraždou a je v každém případě opovržení a odsouzení hodná! Každá vražda! Ať už byl zavražděn kdokoliv! V tomto politování hodném případě se jedná o jisté specifikum, které se mohlo přihodit, v Československu, pouze na hranicích se SRN a Rakouskem, mezi roky 1948-89. Nemyslím si, že by se ale našel někdo, kdo by tento čin schvaloval, nebo obhajoval. Mnou vždy otřese, když se obětí stane malé dítě. Tolik k té vraždě.
Mne spíše zaujal, v tom článku, komentář událostí, které, údajně, měly následovat po zběhnutí vraha do NSR. Otevřeně říkám, že se jedná, velice mírně řečeno, o "snůšku" domněnek, nepřesností, polopravd a tak dále! Vyvěrá to z neznalosti poměrů a z přesvědčení, že to, co platilo u nás, muselo nakonec přeci platit i tam, na té druhé straně a že ta jednala podle pohnutek, dle kterých my jsme si přáli, nebo mysleli, aby jednala! Jenže, to je právě omyl, takže by bylo bývalo lepší, kdyby si autor, tu pasáž, počínající vyšetřováním prokurátora, raději ušetřil!
Já osobně mám takový matný dojem, že "vojáci-záklaďáci" na té hranici vůbec být neměli. Stát, když se rozhodl celou hranici takto zablokovat, si měl zajistit jednotky dobře placených profesionálních pohraničníků, kteří by tam byli dobrovolně s vědomím, že mohou přijít i o život. "Natáhnout" tam, na dva roky, kluky, kteří tam jistě nebyli dobrovolně, jejichž nadšení pro danou věc směřovalo spíš k nule, z nichž nikdo určitě neměl v úmyslu tam nechat život, dát jim do ruky samopal a naložit je povinnostmi s tvrdou trestní zodpovědností, mi připadá vůči těm klukům minimálně nefér!
Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, věřte, nebo nevěřte, když slyším jak bývalí důstojníci pohraniční stráže "prolévají slzy" nad pomníčky zabitých "záklaďáků", nevím proč, ale vždy mi vytane na mysli krokodýl s jeho slzami.
Pokládat květiny na místa spojená se smrtí člověka je šlechetné, je lidské. V této souvislosti by mě ovšem spíš zajímalo, zda tam ty květiny mohli položit třeba rodiče toho zavražděného vojáka, bez toho aniž by jim za zády stál pohraničník s nabitým samopalem a z povzdálí nebyli pozorováni příslušníky VKR.
Stejně by mne také zajímalo jak byli, v těchto případech, odškodňováni pozůstalí zabitých vojáků, nebo třeba řidiče autobusu zastřeleného v souvislosti s případem Barešů. V jaké výši se odškodné pohybovalo v porovnání s odškodným, které dostala, od čs. státu, rodina důchodce pana Dicka (100,- tis. DM), zabitého našimi pohraničníky.
Přeji pěkný den.

Re: Joe (jaký je rozdíl). (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Nevím,zda se ozve autor článku (Horjamor),tak se pokusím odpovědět já.
Rozdíl? Ve finále žádný. V obou případech zmařený lidský život.
Samozřejmě,že jisté rozdíly zde byly,ale ty jsou tak zřetelné,že je pochopí každý a nebudu je tedy vypisovat.

Re: BK (vražda zůstane vraždou).
Díky za komentář,oceňuji,že si povětšinou dáte tu práci a neodbudete to dvěma větama :-)
Nemyslím,že by rodiče svobodníka Vaculy chtěli vidět místo,kde byl jejich syn zavražděn zběhem. Pomníček na státní hranici byl postaven později.
Chápu však,kam svým komentářem směřujete. Stačí si přečíst tuhle větu: "zda tam ty květiny mohli položit třeba rodiče toho zavražděného vojáka, bez toho aniž by jim za zády stál pohraničník s nabitým samopalem a z povzdálí nebyli pozorováni příslušníky VKR".
Nevím,jak to bylo s odškodňováním pozůstalé rodiny po vojákovi zákl.služby,který zahynul během voj.služby. Já sloužil přímo na čáře,váš dotaz by spíše odpověděl někdo z vyššího stupně velení,které tyhle záležitosti mělo na starosti. Případně někdo,kdo se s takovým případem setkal a může popsat,jak to chodívalo.

Re: Stanislav (zběhnutí Trojmezí).
Děkuji Stando za upřesnění. Doufal jsem,že se ozveš a doplníš tu informaci o zběhnutí u 1.rPS v 80.létech.

Pastviny X Cazov - joe (Petr 5.bPS - Mail - WWW)
Já myslim že ač je tragédií jakýkoliv zmařený život, tak zcela zásadní "rozdíl" je v tom, že ani jeden incident nevyvolal ten, který si chtěl jen v klidu odbýt službu. Iniciátor věděl co riskuje, případně co bude muset dělat.

Re: Petr 5.bPS (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Petře,napsal jsi to "naplno",já jen naznačoval. Díky za komentář.

Pastviny x Cazov (joe - Mail - WWW)
Iniciátor útěku na Cazově udělal chybu, že kamarádovi vrátil samopal, aby neměl větší malér. Měl si nechat aspoň závěr.

co bylo příčinou... (Peroutka - Mail - WWW)
smutný příběh,ale škoda,že se nenajdou lidé,kteří s nimi sloužili.Co když za tím vším je třeba závist,že mu přebral holku nebo něco podobného.

Kytička pro mrtvého. (BK - Mail - WWW)
Zdravím Zděnku,
samozřejmě jsem si všiml, žes mi začal vykat. Kdyby to mělo něco naznačovat, tak řekni. Já zatím zůstanu u tykání, ale nerad bych proti Tvé vůli.
Jinak si správně pochopil mé směřování v předešlém komentáři. Trochu jsem si "šťouchnul", přiznávám. Není to myšleno zase až tak zle (toto je konstatování, ne omluva!). Někdy se ovšem neudržím, jako v tomto případě. Jsou totiž věci mezi nebem a zemí, které překračují možnosti mého, zřejmě, omezeného chápání.
Když se na tom místě objevily květiny, což pokládám za hluboce lidské a nepochybuji o tom, že se tak stalo, tak to bylo z úcty ke smrti "člověka". Někteří lidé to tak cítí a podle toho i jednají. Jestli na tom místě zemřel "pán, nebo kmán" je jim "vuřt".
Je to ale také doklad toho, že ti lidé "tam" mysleli v normálních, lidských dimenzích, zatímco my jsme "trojčili" jak se říká "na kvadrát".
Můžeme diskutovat o tom, zda by si rodiče bývali přáli navštívit místo, kde zemřel jejich syn, nebo ne. To není podstatné. Jde o to, že i kdyby někdo z místních, na naší straně, chtěl na to místo tu kytičku položit, tak by stejně nemohl. Zda se o tom činu vůbec někdo dověděl (oficielní cestou), ponechávám stranou.
Pěkný den přeji.

Re: BK (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Ne,to se omlouvám,asi mě to v zápalu společenské korektnosti :-) uteklo.
Samozřejmě si pořád tykáme. Já v tom mám jen někdy zmatek.
Bohužel,mám teď málo času na delší komentář,snad později.

Co si o tom myslet? (jazykovedec - Mail - WWW)
Pastviny 1956 byla vrazda, ktera mela byt potrestana provazem. Nabizi se, ale srovnani s Cazovem 1968 kdy za dobrotu na zebrotu skoncil prchajici s prostrilenyma nohama na uzemi NSR a zemrel.

Jenom připomínám, (Pepa - Mail - WWW)
že šlo o padesátá léta, která byla velmi represivní k obyvatelstvu a vedoucí strana nevěřila ani vlastním lidem, v paranoi byla asi na úrovni španělské inkvizice v dobách její top slávy - je to trochu strohý příspěvek na informace, které by jednoznačně a nezvratně prchajícího označily za zákeřného vraha - dle dokumentu zabil, ale proč to udělal a proč orgány ( hlavně zpravodajské), tehdy na čáře v plné polní, selhaly, prostě omijí a nechává bez povšimnutí. ..

Nepochopitelné. (Michal - Mail - WWW)
Slúžil som na hranici v rokoch 75-77 a neviem pochopiť ako mohol jeden pohraničník zastreliť druhého keď chcel utiecť na západ.Veď keď sme boli na nočnej službe a ja som mal hliadku a rozhodol by som sa utiecť, tak by sa o tom dozvedeli asi o dve hodiny a vtedy by som bol už dávno v Nemecku,veď zo stanovišta to bolo na hranicu približne 500 metrov. A dokonca ak sa po signále prekrývala hranica boli sme niekedy iba pár metrov od nej a verím,že aj na ostatných rotách aspoň raz za čas sa takáto šanca naskytla každému.

Osud Chalupníka (Mlčoch - Mail - WWW)
Západoněmecké orgány Chalupníka nemohly vydat, neboť v celé západní Evropě nelze vydat, byť zločince, do země,kde mu hrozí trest smrti. Stejná pravidla ostatně platí dnes i v ČR. Chalupníka však západoněmecký soud poslal na deset let za mříže jako zákeřného vraha, byl vězněn v Ebrachu. Podle tehdejších zákonů SRN ještě spadal do kategorie mladistvých a trest byl na samé horní hranici trestní sazby, mimochodem v ČSSR byl tehdy mladistvý mohl dostat pouze 8 let. Veřejnost i justice v SRN jeho čin jednoznačně odsoudily. Podle československého justičníhio zpravodaje,který byl celému jednání přítomen, byl prý Chalupník výší trestu zcela ohromen.

Re: Osud Chalupníka (Mlčoch) (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Děkuji za doplňující informaci o dalším osudu zběha a vraha Chalupníka.
Mě se žádné informace "vygůglit" nepodařilo :-(
Mohu se Vás, Mlčochu zeptat,odkud jste čerpal vy? Jaký je zdroj této,rozhodně zajímavé informace?

(Mlčoch - Mail - WWW)
Dobrý den,

z vyšetřovacího a operativního spisu Státní bezpečnosti,celkem pochopitelně se tomuto případu poměrně dost věnovala. Zástupce čs. justice ve své zprávě poznamenal, že západoněmecký státní zástupce i soudce Chalupníkův čin jednoznačně a dost emotivně odsoudili. V té době se tato skutečnost ovšem u nás zveřejnit nemohla. Od té doby se traduje legenda, že Chalupník zůstal nepotrestán.

(Laco - Mail - WWW)
Co sa ceskoslovenskym organom nehodila to pravdaze nezverejnovala a preto sa ani necudujem ze sirila tu loz ze Chalupnik nebol potrestany.Ale skoda ze nepozname podrobnosti tejto vrazdy ale pochybujem ze Chalupnik len tak z nudy streli kolegovi do cela a potom pekne odpochoduje do nemecka.

Žádné komentáře: