11. června 2012


Úteky a pokusy o útek cez mokrú hranicu na Dunaji.

Několik příběhů od Dunajské pohraniční stráže. 

V krátkom článku vám chcem opísať pokusy o útek z ČSSR, ktoré som zažil ako príslušník Dunajskej pohraničnej stráže a pracovník ČSPD pracujúci na lodiach plaviacich sa po Dunaji v 80 rokoch. Poprosím ak sú tu na fóre príslušníci OPK z prístavu Bratislava,  Komárno a Štúrovo, alebo z vlakov v tomto priestore, ktorý majú doplňujúce informácie, či vedia o iných prípadov, o doplnenie. Ďakujem – autor.


foto5

 1. Medveďov 1980 : počas mojej ZVS u 2 poriečneho oddielu (pohraničná rota) som zažil jediný ostrý pohraničný poplach z výjazdom a prekrytím hranice. Inak iba samé cvičné v objekte oddielu. Koncom leta 1980 začal pekný slnečný deň. Približne o 9:00 prišla informácia od JRD (JZD) že, pri kosení kukurice v blízkosti obce Medveďov sa našla motorka s evidenčným číslom NDR. Ihneď bol vyhlásený pohraničný poplach a pristavená Tatra. Na miesto nálezu motorky vyrazila poplachová hliadka na vozidle UAZ . Pri odjazde nám bolo oznámené že, v úseku pravdepodobne došlo k pokusu o nelegálny prechod štátnej hranice jednej až dvoch osôb z NDR do Maďarska. Informácia išla aj na Maďarskú pohraničnú stráž. Na Tatre sme boli rozvezený na obe strany od miesta predpokladaného narušenia. Po dvoch nás vysadli od seba cca 200 m. Ja som bol vysadený na riečnom kilometri 1803. Previedli sme kontrolu okolia a brehu Dunaja. Smerom proti prúdu vo vzdialenosti cca 600-700 m už na Maďarskej strane hranice som na vode videl pohyb a na druhom brehu postavu ktorá sa ukryla v poraste. Z prístavu vyplávať čln PS, po obrate z neho skočil do vody pohraničník a vytiahol človeka do člna. Čln sa potom vrátil do prístavu. Onedlho bolo vidieť pohyb na Maďarskom brehu a po krátkom hľadaní bola aj druhá osoba zadržaná. Týmto zásah skončil a postupne sme sa vrátili na oddiel. Po cca 1.5 hodine bola druhá osoba predaná Maďarskou pohraničnou strážou na moste eskorte z 2 PO. Obe osoby skončili v objekte 2 PO. Na oddiely boli až do druhého dňa. Po skončení výsluchov ich eskorta previezla do Bratislavy a následne boli predaný späť do NDR.  Niekoľko poznámok k uvedenému prípadu a poznatky z následného rozboru prevedenému na oddiely :

  1. Išlo o 2 soby mužského pohlavia vo veku 19-20 rokov.
  2. Do úseku 2 PO prišli na motorke ktorú v blízkosti obce Medveďov ukryli do porastu kukurice.
  3. V celom úseku 2 PO nebolo žiadne ŽTZ a najbližšia hliadka bola 4 km ďaleko na moste. Z jej stanovišťa nebolo na Dunaj vidieť.
  4. Pre malú znalosť terénu došlo u nich k zdržaniu. Večer preplávali bočné rameno Dunaja. Šírka cca 50 metrov. Noc prečkali v lese mysliac si že, sú už na území Maďarska. Ráno prišli k Dunaju a boli zdesený jeho šírkou cca 350 m a rýchlosťou prúdu. Napriek tomu to skúsili.
  5. Na preplávanie Dunaja použili bežné nafukovačky.
  6. Zdatnejší z dvojice mal veci oboch v plastovom vreci.
  7. Motorku skoro ráno našli zamestnanci JRD (JZD).
  8. Na prechod hranice použili nevhodne miesto blízko 2 PO a dennú dobu.
  9. Posádka člna ktorá zadržala osobu vo vode nemala zbrane ani putá. Čln bol v oprave a nemal kompletnú posádku.
  10. K zadržaniu došlo už na Maďarskom území cca 50 m od brehu. Hranica prechádza stredom rieky.
  11. Pohraničník ktorý skočil do vody zadržal osobu prehodením opasku cez krk. Osoba bola fyzicky vyčerpaná a nekládla odpor.
   1. V člne ho zviazali lanom a iba v trenkách priviedli na oddiel.
   2. Zdatnejšieho zadržali Maďarský pohraničníci na svojom brehu.
   3. Zadržaný vyslovili obavy o seba po návrate do NDR.
   4. Po počiatočnom nadšení zo zadržania sme mi pohraničníci VZS oboch ľutovali – predsa boli v našom veku a doma nich nečakalo nič dobré. Nám nijako neuškodili a k ich smole použili nevhodné miesto na útek. Stačilo ďalej od oddielu a v inú dennú dobu.
   5. Motorka zostala v garáži 2 PO skoro celý ďalší rok. Odviezol ju kamión späť do NDR.
   6. Zadržanie narušiteľov štátnej hranice bolo u 2 PO DPS unikát. Ani starý dôstojníci si nepamätali podobný prípad!


  1. Úsek 2 poriečneho oddielu : v roku 1981 prišlo na 2 PO hlásenie o prechode jednej osoby cez úsek oddielu. Osoba mužského pohlavia v noci preplávala Dunaj a zadržaná bola až na Maďarsko-Juhoslovenskej hranici. Bola vrátená späť do ČSSR.

  1. Komárno loď Žitava : nákladná loď Žitava podniku ČSPD bola v 80 rokoch svedok pokusu o útek z republiky, ktorý sa len veľkým šťastím neskončil tragicky. V tej dobe sa skladala posádka lode zo stálej posádky a traťových kormidelníkov. Tí sa plavili len na určitých úsekov. Hlavný aktér bol práve traťový kormidelník. To bol zásadný moment pre tento prípad. Počas státia v Komárne a príprave k nakládke uhlia priviedol v noci cudziu ženu a 1-2 deti na loď(počet detí nie je ustálený). Sľúbil jej prevoz do Juhoslávie mesta Vukovar. Ženu a deti zavrel do balastného priestoru v prednej bočnej časti lode. Ide o priestor ktorý sa zaplavuje vodou pri plavbe bez nákladu z dôvodu lepšej ovládateľnosti plavidla. Bežne sa neotvára. Otvor do priestoru bol z paluby na cca 20 skrutiek. Z posádky povedal iba kuchárovi že, na lodi ukryl cudzie osoby ale, neurčil miesto. Ráno došlo k zmene dispozícii. Loď mala odplávať bez nákladu a iným smerom. Kormidelník bol presunutý na inú loď. O tom že, v balastnej nádrži je žena a deti už nikoho neinformoval a z lode odišiel!!!V priebehu dňa strojná posádka začala uvedený priestor zaplavovať vodou. Kuchár si myslel že, osoby sú bezpečne ukryté a kapitánovi nič neoznámil. Šťastím pre ženu a deti bolo že, v prednej časti lode je malá strojovňa s dieselgenerátorom. Tú išiel strojník skontrolovať. Po príchode do prednej časti lode počul zúfalé výkriky. Po určení priestoru s osobami bežal do hlavnej strojovne odstaviť čerpadlo a priniesol náradie na odmontovanie krytu. Kapitán lode privolal orgány OPK a pasovej kontroly. Po vytiahnutí osôb z nádrže začalo vyšetrovanie. Kormidelník bol zadržaný a odsúdený na nepodmienečný trest. Kuchár tiež dostal čo si zaslúžil. Obaja zároveň prišli o zamestnanie v podniku.


  Osobná loď Družba sa v prístave Bratislava pripravovala na odplávanie. Na loď sa večer dostavili orgány OPK a colníci. Colníci pri prehliadke kajút v odkladacom priestore pod posteľou našli muža ktorí nebol ani cestujúci ani z posádky. Chcel sa dostať von z republiky. Zadržali ho ale putá na ruky mu nedali. Pri odchode z lode v sprievode príslušníkov colnice preskočil zábradlie a v tme sa vo vode stratil. Napriek pátraniu ho už nenašli. Útek sa mu aj tak podaril. Po cca troch mesiacoch poslal už zo zahraničia pohľadnicu colníkovi ktorý ho zadržal. Prišla mu do práce. Mal s toho nepríjemnosti (viem to od jeho suseda).
  foto6


  1. Bratislava prístav : dve osoby sa v noci dostali do nákladného prístavu. Podľa inštrukcii od tretej osoby si vyhliadli Rakúske nákladné plavidlo bez posádky. Stálo vyviazané na Dunaji a čakalo nakládku uhlia pre Linz. Ukryli sa v kotevnom priestore pod palubou. V podpalubí strávili dva dni. Z obáv o prezradenie von nevychádzali, malú aj veľkú potrebu vykonávali vo svojom úkryte. Cez deň slnko rozohrievalo palubu a ich ex....ty vydávali príšerný zápach. Pracovník prístavu určený k nakládke plavidla ich odhalil podľa smradu. Orgány OPK previedli zadržanie.  1. Opustenie republiky loďou : zamestnanci ČSPD pracujúci na lodiach na hornom Dunaji – Rakúsko, Nemecko boli občas svedkovia úteku kolegu / kolegyne. Najčastejšie sa to stávalo vo Viedni. Posádka išla do mesta na nákup a späť na loď už neprišli všetci. Priemerne 1-2 prípady za tri roky. Koncom 60 a v 70 rokov aj z Juhoslávie. Smiešny mi bol prípad kuchárky na lodi (volali ju makrela) z roku 1988. Predseda straníckej organizácie KSČ v podniku sa osobne za ňu zaručil že, neutečie. Mali už podozrenie a nechceli ju pustiť na plavbu. Po jeho intervencii išla na plavbu a hneď zostala vo Viedni.


   Posledný príbeh nie je o úteku ale ilustruje náročnú a niekedy aj nebezpečnú prácu príslušníkov OPK – základnej vojenskej služby.
   Koncom 80 rokov som pracoval na lodi Bradlo pri preprave energetického uhlia z Bratislavy do rakúskeho Lincu. Po naložení dvoch tlačných člnov sme si ich naviazali a celú zostavu pristavili k colnej a pasovej kontrole. Predný čln bol uviazaný o breh a korma lode o prednú časť colného pontónu. Pod nás vo vzdialenosti cca 3 m sa na pontón postavila vlečná loď Kriváň. Tá mala ešte za sebou na lanách 2 vlečné člny pod sebou cca 5 m ďaleko.
   Po príchode revíznych orgánoch a príslušníkov OPK začala kontrola tlačných člnov. Jeden vojak mal zo sebou aj služobného psa. Bol som mu určený ako sprievod počas kontroly. Ďalší dvaja vošli do nákladného priestoru a železnými tyčami pichali do uhlia. Po ukončení kontroly sme sa vracali na loď. Výškový rozdiel medzi plavidlami bol cca 120 cm. Paluba lode bola hore a ešte medzi člnom a loďou bola medzera cca 60 cm. Spolu so psovodom sme prišli k lodi a on dal psovi povel vyskočiť na loď. Pes sa odrazil, skočil hore ale na hladkom plechu sa šmykol a spadol do škáry medzi plavidlami.
   Psovod sa zľakol a pustil remeň. Pes bol okamžite vtiahnutý pod loď. Obaja sme vyskočili hore a po pontóne utekali na kormu lode. Neprajem Vám počuť kvílenie a plač psovoda. Na lodi Kriváň posádka registrovala že, niečo je pod loďou a čakala s bidlom čo sa vynorí za Bradlom. Po chvíli sa pes vynoril, ale kým ho stačili zachytiť prúd vody ho vtiahol pod Kriváň. Nárek psovoda sa stupňoval.
   Okamžite sme sa presunuli ku korme druhej lode. Tam sa pripravili dvaja lodníci na člne a čakali či sa pes ukáže. Po asi dvoch minútach sa vynoril za loďou ale už temer bez vlády. Jeden lodník ho zachytil za obojok a vytiahol na palubu člna. Psovod preskočil na čln a dával psovi umelé dýchanie do čumáku. Pes sa postupne prebral a psovod ho na rukách odniesol na breh. Ďakoval potom pohotovej reakcii posádky za záchranu svojho psa.
   Podplávanie ďalšej lode už nemohol prežiť a bol by utopený. Našťastie obidve lode mali odstavené motory. Podplával dve lode Bradlo 30 m a Kriváň 66 m.
   Pozdravujem všetkých bývalých príslušníkov PS a OPK. Milan.


  © Autor příběhů: Milan K.  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002126110905

 2. Fotografie: Facebook-Dunajská PS http://www.facebook.com/groups/134612816604306/ 3. Foto4


  Příběhy s obdobnou tématikou:


  Humoresky od Dunajské Pohraniční stráže – II
  http://pohranicnik.bloguje.cz/913524-kratke-pribehy-z-dps-2-pokracovani.php 


  Humoresky od Dunajské Pohraniční stráže.
  http://pohranicnik.bloguje.cz/909317-kratke-pribehy-dunajska-ps.php


poslal pohranicnik, 18.04.2012, 0:57:36
Komentáře

Služba u DPS (majo - Mail - WWW)
Na úseku Dunaja chýbala signálna stena a bolo v podstate vždy na náhode či niekoho zadržíme. V Komárne, kde som slúžil na oddiely, sa strážil prístav, OPK, železničný most a kotvištia lodí. V 1990 sa už plavil kopec malých výletných jácht (najmä rakúskych a nemeckých), ktoré nemali problém pristáť kdekoľvek na brehu alebo ostrovoch. Ako hliadka na člnoch sme často kontrolovali táboriacich cudzincov a museli sme sa vypichovať na breh prípadne sme vracali maďarských rybárov na ich stranu Dunaja. Keď Maďarsko otvorilo hranicu do Rakúska tak cez nás utekali občania NDR a nechávali na brehu plne naložené autá a plávali cez Dunaj na všetkom možnom. Stal sa prípad, že sa utopili v zimnom bazéne mysliac si, že plávajú cez tok Dunaja (v noci asi stratili orientáciu). Osobne sa mi podarilo zadržať len rumunských lodníkov, ktorí šli na breh cez múr hrádze a nie cez colnicu, tak sme ich nasmerovali na OPK, prípadne v Chľabe dve podozrivé individuá na prechode cez Ipeľ, troch rumunských mladíkov v spolupráci s OOŠH, ktorí to mali namierené do Nemecka sme zadržali v Chľabe na autobusovej zastávke na základe avíza od maďarskej PS (vtedy som slúžil dozorčieho) a tiež sme tam bežali za jednou loďou, ktorá to križovala od maďarského k nášmu brehu (môj starý hore po poli a ja ako mladý vojak po brehu cez vodu a porast)a vysvitlo, že je to vytyčovacie plavidlo maďarského povodia Dunaja. Najkritickejšia chvíľa v Chľabe bola keď sa tri dni zbierali Rumuni na maďarskej strane v Szobe a ich počet narastal ako ich maďarskí colníci vysadzovali z vlaku bez dokladov a víz. Títo vykrikovali a zastrájali sa, že aj tak prejdú, nakoniec sa ich však podarilo maďarskej strane spacifikovať. Občas sa podarilo vyloviť mŕtvolu alebo sprevádzať jachtu rumunskej štátnej návštevy alebo medzinárodný splav Dunaja (tak pomaly som s člnom nikdy nešiel ako vtedy, aby sme neprevrátili kajak alebo kanoe). Raz sme previezli pražskú delegáciu z FMV. Bývali na pontóne, lebo si chceli užiť autentickú atmosféru DPS, vtedy šiel s nami pplk. Soroka a spravili sme im rangers na Dunaji (tak sme volali jazdu, pri ktorej sme sa fakticky vybúrili). Služba na Dunaji bola vcelku fajn, pretože hliadka na člne slúžila 12 hod. (len v noci bola nuda, zima a komáre) a na druhý deň dvakrát dve hodiny na bráne a šlo sa na vychádzku. Po zazimovaní člnov v 1991 sa tieto na jar ani nedali všetky na vodu a veľmi sa neplávalo, pretože bývalý policajný veliteľ, ktorého poznám mi vravel, že sa plavil na člne a v prevádzkovej knihe bolo ešte moje meno ako veliteľa osádky viac ako desať rokov po mojom odchode do civilu.
Týmto pozdravujem všetkých, ktorí slúžili u PS a zvlášť u DPS, pretože som hrdý, že som bol jedným z nich a podľa môjho skromného názoru bola ich služba opodstatnená (vzhľadom na dnešnú situáciu v Európe a aj v tejto republike).
Zajímavé příběhy i následný příspěvek v komentářích. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
I když já sám jsem bývalý VZP od Pohraniční stráže,dozvídám se z tohoto i předchozích článků autora (Milan K.) spoustu informací,o nichž jsem neměl ani tušení. Během studia na voj.škole v Holešově nám o systému OSH na Dunaji neřekli v podstatě nic a já se domníval,že je to stejné jako jinde na západní či jižní hranici ČSSR,snad jen s tím rozdílem,že pohraničníci DPS mají navíc ve výzbroji i rychlé hlídkové čluny (a už vůbec jsem netušil,že je vyrábí firma Volvo).
V těchto představách jsem prožil celou službu u PS a žil v nich v podstatě až doposud.

Překvapilo mě,že třeba signální stěna (dráty) vůbec na některých úsecích střežených DPS nebyla nainstalována. Byl jsem přesvědčený,že trasa ŽTZ se táhla nepřerušeně od hranice ČSSR/NDR (u nás v Trojmezí) http://www.vojensko.cz...uzemi-cssr až po hranici ČSSR/Maďarsko http://www.vojensko.cz...ps-rusovce . A teď mě Milan K.překvapil tím,že dráty prostě nebyly.
Jen tak naokraj: signální stěna byla třeba instalována i na vodních plochách,viz úsek 13.rPS Hajnice http://pohranicnik.bloguje.cz...php

Marná sláva,služba u "námořnictva" Pohraniční stráže měla své "špecifiká" a já tímto děkuji Milanovi za jeho, bezpochyby zajímavé, články z prostředí Dunajské PS.
ADMIN Zdeněk.
Služba u DPS (majo - Mail - WWW)
Typov člnov bolo viac (ich prehľad je na www.plavba.net - katalóg osobných lodí - lode PS), osobne som videl Oceanic (v Komárne pod železničným mostom)a Volvo Penta (posledný na útvare v Komárne a jeden alebo dva používali požiarnici v Štúrove). Výcvik aj služba prebiehala na GSB075 Pohraničník čo bola celkom obratná a stabilná nemecká loď s úžasným zvukom motorov ZIL (akoby svišťali).Naposledy som videl Pohraničník v Medveďove pod mostom tiež v požiarnickej úprave. Počas služby sa okrem hliadkovania na vode po celom úseku (sledovanie brehu s ďalekohľadom na očiach, hlásenie lodí a pod.) pristávalo na pontónoch (Patince, Mužla, Štúrovo) a robil sa prieskum úseku. Občas sme vyviezli pešiu hliadku so psom a tá sa vracala späť do Komárna, prípadne im šiel naproti UAZ ak sme ich viezli na väčšiu vzdialenosť. Hliadka na člne potom pokračovala ďalej po úseku. V prípade potreby sa pristávalo aj mimo pontónov priamo na breh tzv. vypichovaním (ako som spomenul vyššie) čo bolo mimo plavebnej dráhy a teda vždy s rizikom nábehu na plytčinu, preto sa bidlovalo (bidlo - tyč s hákom na meranie hĺbky vody natieraná po 10 cm na bielo a čierno) a pohony sa dali zdvihnúť na 45°, aby neškrabali dno. Aj tak sa občas stalo, že sme stratili vrtuľu. Výhodou hliadky na člne bolo, že sa nedala len tak ľahko "vymáknuť" kontrolou z útvaru(v podstate len ak niekde pristála). Posádky boli v podstate stále a dopĺňali sa len v prípade neprítomnosti niektorého jej člena. Velitelia osádok sme to mali na furt pretože sme podpísali zodpovednosť za pridelený čln (vtedy cca 1,5-2 mil. Kčs) a málokedy z ich člnom plával niekto iný. Preto bolo na vodu spustených vždy viac lodí aj 8-10(oddiel, veliteľská čata a člny používané vo výcviku). Kotvené boli v boxoch na pontóne (ten bol obytný s plnou výbavou - dielne, sklady, žeriav, ubytovne - niečo ako kupé vo vlaku, zbrojárka, kancelárie, všetko okrem kuchyne). Na pontóne býval len bratislavský oddiel, Medveďov mal kasárne za dunajskou hrádzou a Komárno v meste (v prípade pohotovosti viezol osádku do prístavu UAZ). Tieto pontóny už asi nie sú nikde a lode sa rozpredali. Jedna loď bola použitá ako čln polície v Prahe vo filme Mission Impossible (nočný záber).
Pontóny DPS. (kucera m - Mail - WWW)
Pre majo. Ahoj omyl pontóny DPS stále na svete sú a píšem o nich článok. Nemáš náhodou dobovú fotku pontónu 3 PO. Dík kucera m
Služba u DPS (majo - Mail - WWW)
Žiaľ nemám. Aj keď pokiaľ sa dobre pamätám tak sme sa tam fotili len si nespomeniem či ja alebo niektorý spolubojovník. Pozriem sa doma .Pontón som videl naposledy v Medveďove. Mám len pontón v Patinciach, ale ten nepatril PS, len sme tam slúžili a parkovací box v Komárne. Poslal som Ti fotky, ktoré som posielal na vojensko.cz na tvoj mail.
Psikovo stastie (Laco - Mail - WWW)
Chvala bohu ze to ten psik prezil dufam ze potom mal dlhy a stastny zivot.Inac aj ja by som mu dal umele dychanie bez rozmyslania.
Pes nebo clovek? (Karel - Mail - WWW)
Je to vec osobniho nazoru, ale myslim, ze pro vetsinu psovodu mel sluzebni pes vetsi cenu nez clovek. Kolem utopeneho narusitele by asi nebylo tolik povyku a slz jako u malem utopeneho psa. Nebyl pes neco jako sluzebni inventar? Treba jako sluzebni lod Volvo?
Re: Pes nebo clovek. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Karle,
s odpustenim: vy to musite mit v te hlave vykradene...
Přechod dederonů v roce 1980 (Vlastimil - Mail - WWW)
jak to měli dederoni s návštěvou Maďarska? Pokud vím, tak na Balaton jezdili v hojném počtu a (snad) žádné speciální výjezdní doložky pro návštěvu Maďarska nepotřebovali? Proč potom útěk do Maďarska v roce 1980? Je to už dlouhá doba, ale vzpomínám si, že dederoni mohli bez formalit akorát k nám (míněno ČSSR) a do Maďarska v té době, do Polska po vyhlášení výjimečného stavu už v 80.letech také nemohli volně cestovat. No třeba se s tím Maďarskem pletu?
Re: přechod... (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Tak to nevím, to možná bude vědět autor příběhu.
Jediné,co mě napadlo,zda náhodou ty občany NDR nevrátili zpět (z nějakého důvodu) z OPK mezi ČSSR a NDR.
A oni se nutně chtěli dostat do MLR, odtamtuď do SFRJ a z Jugoslávie už v pohodě do Rakouska či Itálie.
Můžeme jen spekulovat.
adminovi (Karel - Mail - WWW)
Mozna, ze to mam v hlave vykradene, ale o co vic byl sluzebni pes nez ostatni sluzebni material? Mozna je to jen nahoda, ale zivote jsem mel do cineni se psi mnoha plemen a vzdy v pohode. 2x v zivote jsem byl bezduvodne napaden a pokusan psem. Vzdy se jednalo o plemeno napadne podobne tomu co pouzivala PS a dalsi ozbrojene slozky. Mimochodem majitele tech dvou blesincu byli take hrdi na sve milacky. Take si vzpominam na jeden rusky film z valky na, ktery nas povinne v dobe skolni dochazky nahnali. Dost tvrde sceny z koncentraku kde napadne podobne plemeno trhalo lidi. Bohuzel si nepamatuji jmeno filmu. Tak se potom nedivte, ze pro me by asi mel vetsi cenu sluzebni clun Volvo.
Dotaz pro autora článku i další příslušníky DPS (Jan - Mail - WWW)
Na posledním snímku k článku je hlídkový člun, který svým tvarem působí velmi moderně. Z konstrukčního hlediska pak poněkud připomíná zmenšenou variantu švédských korvet třídy "Vhisby" (HMS Helsingborg a HMS Harnösand), které však byly do služby Švédského královského námořnictva zařazeny až v r. 2009.
I když nepředpokládám, že člun byl vyroben z kompozitních materiálů, dá se předpokládat že z hlediska tvaru trupu i palubní nástavby( nejsou tam žádné kolmé plochy ani pravé úhly) byl těžce, nebo přinejmenším hůře zachytitelný radarem. Tedy jinými slovy, do jisté míry již zřejmě disponoval vlastnostmi, které jsou dneska uváděny pod názvem "stealth".
Prosím tedy, zda je možné uvést název člunu, nebo jeho výrobce, protože v katalogu plavidel DPS na www.plavba.net není vůbec uváděn.
Děkuji a moc zdravím.
omluva (Jan - Mail - WWW)
Ten člun jsem nakonec našel, v tom katalogu plavidel DPS jsem jej napoprvé nějak přehlédl. Jedná se o člun vyráběný v NDR od roku 1975 s označením GSB 075 Pohraničník (Grenzicherungsboot Baureiche). Byl vybaven dvěma osmiválcovými motory ZIL o celkovém výkonu 2 x 140 HP a vyráběl se v různých modifikacích až do roku 1990. Nicméně z hlediska své koncepce to byl ve své době opravdu moderní člun.
Tímto se všem omlouvám, ale pokud by tady mohl někdo uvést další podrobnosti a zkušenosti s tímto plavidlem, bude jen dobře.
RE prechod : (Kucera M - Mail - WWW)
Presný dôvod ich pokusu o prechod cez Dunaj neviem asi ma pravdu Admin že, nespĺňali legálne podmienky na odchod do Maďarska. Cez hraničný prechod v Medveďove v tej dobe mohli prechádzať iba občania ČSSR. Autá len osobné a linkové autobusy. Osoby iných štátov mohli prechádzať iba v Bratislave a Komárne. mk
Re: adminovi (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Karle,
vy moc dobre vite,jak jsem to myslel,nezkousejte to na me,ja nejsem takovy dobrak jako napr. Stenlly.
Vas komentar byl zcela ve stylu: "kousavy cokl byl pro pohranicnika,vraha z hranic, vice,nez zmareny lidsky zivot".
Vas zlovolny prispevek jsem pustil jen ze sve dobre vule,podruhe uz to neudelam.
Hezky den/vecer.
ADMIN.
adminovi (Karel - Mail - WWW)
Dekuji za zverejneni. Snad alespon Stenlly patricne zareaguje.
RE : Jan (kucera m - Mail - WWW)
No vtej dobe sa ešte asi takto neuvažovalo. Na Dunaji potlačenie radarového odrazu nemalo žiadny zmysel. Skôr to mohla byť nevýhoda z hľadiska bezpečnosti. Pre veľké lode je lepšie ak vidí na radare čo je v okolí. Vlastná skúsenosť. Som lodný kapitán. Skôr to vidím tak že, Hranaté tvary boli pri výrobe ( forma)jednoduchšie a účelnejšie a lacnejšie. A i údržba bola jednoduchšia. S pozdravom kucera m
re: Dotaz... pre Jan (majo - Mail - WWW)
Čln bol stavaný aj na morské pobrežie, takže bol fakt stabilný aj keď bol z laminátu. Motory mal sovietske ZIL a spotrebovali veľa benzínu (2 motory cca 50l na 1 motohodinu) nádrž bola u staršieho typu asi 470 l u novších 520 l. Často mali problémy s chladením takže sme im vyberali termostaty. Na druhej strane hydraulika ovládania Z-pohonovov bola nemecky precízna, takže ovládateľnosť mali vynikajúcu. Dalo sa ním v pohode manévrovať aj pomocou motorov bez kormidla (otočil sa na mieste ako tank na pásoch). Úžasne sa s ním dalo spraviť rondo - v plnej rýchlosti vytočiť volant na jednu stranu a točiť až kým nenabehneš na vlastnú vlnu (špica člna vo vzduchu, zadok člna na jednej strane tiež, skoro na jeden motor, pretože druhý je skoro vo vzduchu, strana na ktorú točíš pol. metra od vody, druhá strana vysoko a pocit, že sa prevrátiš pri nábehu na vlastnú vlnu)treba to zažiť.Ukážka je na you tube keď si napíšeš GSB075 alebo DDR border patrol.Boli jednoduché a aj po dvadsiatich rokoch by som ho v pohode odkormidloval (veľmi rád by som to spravil, ale už asi nebudem mať možnosť).
Od Admina. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Anonymovi z Prachatic.
Váš komentář na téma SUP nemá nic společného s Dunajskou PS a jako takový byl tedy zablokován.
Děkuji za pochopení.
ADMIN.
Od Maťa pre Maja : (Maťo - Mail - WWW)
Rukoval si do Malaciek a tam ste mali aj príjmač? V ktorom roku si slúžil u PS ? Mali ste zaujímavejšiu službu ako my ..
Re: pre Maťa (majo - Mail - WWW)
Rukovalo sa do Malaciek, kde nás rozdelili na zelených(PS) a modrých(DPS). Potom bol presun do Komárna tam bol aj prijímač a výcvik na motorové člny (vodca malého plavidla - niečo ako vodičák). Služba bola jednoduchšia z hľadiska zadržiavania narušiteľov (neboli takmer žiadny). Po výcviku sa rozdeľovalo na oddiely do Bratislavy, Medveďova a Komárna. Do Malaciek sme sa vrátili len na prísahu a neskôr niekoľkokrát na streľby na Saharu. Normálne sa slúžilo na vode aj na suchu - špaky boli aj na mokrej hranici. Ja som bol od jari do jesene viac na vode, lebo som bol veliteľ osádky motorového člna (VOMČ). Podrobný popis uvádzam vyššie a aj Milan Kučera na www.plavba.net.
majo (Maťo - Mail - WWW)
Možno sa aj poznáme. Ja som tiež rukoval do Malaciek my sme na rozdiel od vás ostávali tam, mali sme s vami aj prísahu a potom som bol zaradený na rotu do Jaroviec. Chodieval si slúžiť aj do Bratislavy ? Pár chalanov z DPS som poznal
re: pre Maťa (majo - Mail - WWW)
Do Blavy som nechodil, ostal som v Komárne počas celej služby. Po ukončení prijímača v 1990 som bol na dvoch turnusoch (po 10 dní)na posádkach, ktoré patrili pod Komárno - Chľaba, Štúrovo a v januári som nastúpil do PPŠ (tiež v Komárne) a nakoľko som bol v osádke člna tak som už ostal len v Komárne. Dosluhoval som v Kližskej Nemej po vytiahnutí člnov z vody od decembra 1991 do marca 1992.Ale niektorých chlapcov z môjho čísla (90-92) by si mohol poznať, boli tam najmä východniari. Na vojensko.cz som poslal foto, ale ešte ho nezverejnili.
Výcvik u PS (HonzaH - Mail - WWW)
Dobrý den, ačkoli můj dotaz nesouvisí s tímto článkem, tak mi třeba někdo z Vás poradí. Sháním "schéma" překážkové dráhy pohraniční stráže (rozměry, vzdálenosti, typy překážek ...). Nebyl by prosím nějaký odkaz. Díky moc.
Re: výcvik u PS. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Dobrý den,Honzo,
váš dotaz je samozřejmě v pořádku,byť se přímo netýká Dunajské PS. Ale souvisí s Pohraniční stráží. Dotazy,,nebo komentáře na téma PS - OSH (případně ČSLA) jsou zde vítány a není důvod je blokovat.
To se týkalo a týká těch "komentářů" jenž jsou ve stylu "vrazi z hranic", nebo se snaží urážet konkrétní osoby.

Ale, k věci. Já sám o PD parametrech moc nevím. Zkuste se poptat na webu VOJENSKO http://www.vojensko.cz/ nebo u KVH.
Ovšem, nevylučuji ji,že se zde někdo ozve,kdo má schéma,nebo aspoň parametry překážkové dráhy PS.
ADMIN.
re: pre HonzaH (majo - Mail - WWW)
Skús do googlu "prirucka pohranicnika" (bez diakritiky) a je tam odkaz na ulozto snáď to niekto nafotil. Alebo sa pokús zohnať originál knižky. Schéma je výbeh na zemný val s prevýšením 1m-zoskok do pieskoviska-rebrík zo železných trubiek priemeru asi 10-15 cm výška asi 4-5 m-hod granátom na cieľ-podlez drôtenej prekážky-preskok bariéry asi 2m-podlez bariéry cez otvor asi 0,5x0,5 m-obehnúť kolík a späť (vedľa dráhy ku štartu alebo aj s absolvovaním prekážok). Celé to bolo niečo cez 50 m určite nie viac ako 100m. Presne si to nepamätám, ale viem, že našu v Komárne už rozobrali.
Přiručka pro pohraničníky. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Majo má pravdu.
Info o Příručce pro pohraničníky, kde jsou parametry PD PS najdeš zde: http://pohranicnik.bloguje.cz...php

A samotnou přiručku si můžeš ve formátu .pdf stáhnout tady: http://ulozto.cz...pohranicnika-pdf

Majo,děkuji za kooperaci :-) Na přiručku pro pohraničníky jsem si vůbec nevzpoměl...
ADMIN.
Re: majo - výcvik u PS (HonzaH - Mail - WWW)
Majo dík za typ. Příručku pohraničníka už jsem kdysi stáhl a teď koukám, že tam ta dráha opravdu vyobrazená je. Avšak jsou tam pouze vzdálenosti jednotlivých překážek - ne jejich rozměry. Od startovní čáry až k obrátkovému kůlu je to přesně 100m. Já jsem se chtěl především zeptat na žebrovou průlezku (žebřík). Jak byla vysoká a na vzdálenost stupů. Dokáži si docela dobře představit, že když ji někdeří nováčci viděli, tak měli dojem, že ji nikdy nepřelezou. Jak jste trénovali přelézaání s ohledem na bezpečnost. Přelézala se napoprvé celá? Jaké byly asi dosahované časy?
príručka (majo - Mail - WWW)
Ja som zasa nezabudol, len ju neviem zohnať. Moju som vtedy odovzdal a nenapadlo ma aká to bude relikvia.
Pro: HonzaH (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Honzo,
pokud máš účet na Facebooku,připoj se ke FB skupině Pohraniční stráž http://www.facebook.com...42737125/ jsou tam kluci od záklaďáků až po důstojníky,tam podle mě Tvé dotazy odpoví nejlíp. Řeší se tam spousta témat z doby PS, tak proč ne i překážková dráha.
ADMIN.
re:HonzaH (majo - Mail - WWW)
rebrík asi 4-5 m, rúrky asi 10-15 cm rozostup asi 0,5m, na hornom konci sa prehupnúť (držali sme sa za blúzu pod vrchnou rúrkou) a zoskakovali sme asi z 1,5m (aby sme sa nezdržiavali a mali lepší čas), nejaké limity tam boli už si ich nepamätám, preliezala sa vždy celá aj nováčikovia, za mojich čias z nej nespadol nikto, bola v pohode prebehol by som ju aj dnes
pre maja : (Maťo - Mail - WWW)
My sme rovnaké číslo. Je celkom možné že sme rukovali spolu
pre Maťa (majo - Mail - WWW)
je to možné, ale v zelenom vás tam bolo veľa a my sme tam nezostávali
Pro Kucera M. a Majo (Jan - Mail - WWW)
Děkuji Vám za vysvětlení a popis člunu GSP 075. Nicméně nemohu tady nevzpomenout jedné okolnosti, na kterou mne bezděčně přivedl Kucera M, když tady uvedl, že je lodním kapitánem. Možná to tak úplně nesouvisí s tématem článku, ale domnívám se, že služba u DPS do jisté míry souvisela i s existencí nejpozoruhodnějšího podniku té doby, a to Československou námořní plavbou (ČNP). Vím, že řada kluků , kteří původně sloužili u DPS, nakonec zakotvili na různých postech na jednotlivých námořních lodí i v ČNP. Píšu to tady proto, že ze svého okolí znám nejméně dva takové případy, jeden pak později studoval na Námořní akademii obchodního loďstva v Oděse a do důchodu odešel z poměrně vysoké funkce lodního důstojníka jedné z našich zaoceánských lodí.
Původními provozovateli ČS zaoceánských lodí od roku 1951 byla firma Metrans, pak Čechofracht a od roku 1959 rejdařská společnost ČNP, což byl původně československo-čínský podnik, přičemž v roce 1967 došlo k oddělení čínské části. Nicméně po roce 1989 měla ČNP stále asi 22 zaoceánských obchodních lodí a byl to trvale výdělečný podnik. V průběhu tzv. "privatizace" v 90. letech podnik převzaly Harvardské fondy a Viktor Kožený všechna plavidla za babku rozprodal. ČNP sice stále existuje, nemá však žádné lodě a zabývá se pouze pronájmem nemovitostí. To je však již úplně jiný příběh, ale bylo by zajímavé, pokud by se našel nějaký takový příslušník DPS a něco tady napsal.
re: pre Jan (majo - Mail - WWW)
Neviem či od nás chlapci ešte išli k námornej plavbe (asi nie), ale so mnou rukoval chalan čo bol predtým u ČSPD (lodník od československej plavby dunajskej, skončil aj ich školu).
(Kucera M - Mail - WWW)
Re Jan : skúsim to trochu objasniť. V mojich 15 rokoch som nastúpil do školy ČSPD v Bratislave. Už ako 17 ročný som plával na nákladných lodiach po Dunaji v rámci praxe. Aj do Rakúska a zopár spolužiakov aj Nemecka. Po škole som až do ZVS pracoval na lodi. Od ČSPD išlo k DPS každý rok cca 5-10 lodníkov. Ale iba do Komárna a Medveďova. Nie do Bratislavy. Bola to veľká lebo človek už ovládal prácu na vode a riadenie motorového člna. Po skončení ZVS som sa vrátil k práci na nákladných lodiach a postupne prešiel funkciami lodník, kadet, člnovod, kormidelník a nakoniec kapitán. Možno nevieš že aj ČSPD mala od roku 1965 do 2002 vlastnú námornú plavbu. http://www.plavba.net...rna-plavba/
Z môjho ročníka u DPS som mal kamoša čo bol od ČSPLO a bol tam aj jeden od ČNP. Pozdravujem
Pre ADMINA : pomaly dozrieva čas na napísanie článku ako prebiehali revízie na lodiach na Dunaji /pasové a colné kontroly v 80 rokoch./ a aké doklady mali členovia posádok. Hádanka pre všetkých ako sa volal cestovný doklad pracovníka ČSPD ? Pas sa nepoužíval. Som zvedavý či bude niekto vedieť.
Pro Majo (Jan - Mail - WWW)
Ten můj známý sloužil u DPS v letech 1962-64, když před tím pracoval jako strojník u ČSPLO. Po vojně zůstal na Dunaji rovněž jako strojník u Dunajské plavby a o rok později nastoupil k ČS námořní plavby na loď Lidice, kde byl až do doby, kdy byla předána Číňanům. Tahle loď je shodou okolností známá svým příběhem, kdy byla v roce 1959 poblíž marockého přístavu Casablanca, zadržena francouzským válečným námořnictvem a eskortována do alžírského přístavu Oran, kde byl francouzskou správou zabaven náklad asi 600 tun zbraní a munice, původně určených pro alžírské povstalce (FNO). Zbraně se tehdy běžně vozily do marockých přístavů (Tanger, Casablanca) a přes marocké území se pak po souši různými cestami dále dopravovaly do Alžírska. Byla kolem toho mezinárodní tahanice a o obsazení lodi Lidice existuje amatérský film tajně natočený členem posádky, který se také promítal v tehdy začínající ČS televizi.
Nicméně tenhle známý o kterém je řeč, byl po vyřazení lodi Lidice od Čs. námořní plavby, odeslán do námořní akademie v Oděse a po návratu (asi po 3 letech )zařazen na lodi Kladno. Od té doby pak vystřídal řadu dalších lodí v dost důležitých funkcí. Jezdil doslova po celém světě,doma se objevoval asi tak 1x za jeden a půl roku a nikdy se neoženil. Do důchodu šel někdy v 90. letech, a to z funkce bocmana. Nemám sice přesnou představu o tom, co to je za funkci, ale na námořní lodi je to asi nějaká dost velká "šajba".
V každém případě však na službu u DPS vždycky vzpomínal a dle jeho slov na námořních lodích sloužilo hodně kluků, kteří původně u DPS začínali, a to i přesto, že se tam pak hlavně v 70. a 80. letech chodilo hodně z protekce, když se zrovna nejednalo o vyloženě technické odborníky.
pre KučeraM (majo - Mail - WWW)
Lodnícka knižka, pokiaľ si dobre pamätám.
pre Jan (majo - Mail - WWW)
Bocman sú kapitánove oči a uši a najmä jeho pravá ruka. V podstate dohliada a zodpovedá za to, aby všetko na lodi z hľadiska jej prevádzky a činností posádky fungovalo ako hodinky. Bez dobrého bocmana si môže kapitán aj mašľu hodiť.
Muzeum železné opony (Vlastimil - Mail - WWW)
Úvodem se omlouvám, že následující příspěvek přímo nesouvisí s publikovaným článkem. Navštívíl už někdo z vás Muzeum železné opony ve Valdicích? Pokud ano, můžete návštěvu doporučit? Jinými slovy, odpovídá prezentovaná expozice a způsob prezentace reáliím před rokem 1989?

http://www.novinky.cz...ml?ref=boxE

http://www.muzeumopony.cz/
Re: Muzeum (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Vlastimile,
není proč se omlouvat.
Váš příspěvek souvisí s Pohraniční stráží.
Komentáře se nemusí týkat pouze Dunajské PS.
ADMIN.
DPS (daňo - Mail - WWW)
O historickém vývoji organizační struktury, sil a prostředků DPS se můžete dočíst v publikaci Josefa Šolce "Pohraničníci na Dunaji", včetně vzpomínek Milana Kučery i dalších pamětníků. Kniha je k dostání na dobírku v CK PRADĚD (www.ckpraded.cz)nebo přímo u autora (solc18@seznam.cz).
Dvojí metr ? ( - Mail - WWW)
Re: Muzeum (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Vlastimile,
není proč se omlouvat.
Váš příspěvek souvisí s Pohraniční stráží.
Komentáře se nemusí týkat pouze Dunajské PS.
ADMIN.

Od Admina. (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)

Anonymovi z Prachatic.
Váš komentář na téma SUP nemá nic společného s Dunajskou PS a jako takový byl tedy zablokován.
Děkuji za pochopení.
ADMIN.

SUP - samostatně útočící pes ve službě pohraniční stráže ..
Re: dvojí metr (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Pro anonyma z Prachatic.
Nedělejte hloupého a pokrytecky nemoralizujte.
Ten blábol o SUP co sežerou narušitele i s botama tady nemá místo.
Jsem tady ADMIN, takže poslední instancí,která rozhodne co ano a co ne - jsem já. Howgh!
ADMIN.
re .... ( - Mail - WWW)
17.10.2008

Služební psi u PS.

Psi při ochraně státní hranice ČSSR .

Historie výcviku služebních psů u Pohraniční stráže a Oddělení OSH.

Vámi zveřejněný článek - jen trochu okleštěný - pravda je někdy krutá !!
Re: re (ADMIN - pohraničník Zdeněk . - Mail - WWW)
Takže si jděte příspěvky na téma SUP přidávat tam. A tímto s vámi diskuzi končím. Škoda mého času pro plané diskuze s vámi.
Čistě technická poznámka (Dan - Mail - WWW)
Ono přidat něco do diskuze u starýho článku je na tři věci. Tam si to nikdo nepřečte, natož aby reagoval. Se stávajícím redakčním systémem tady může diskuze reálně probíhat cca u tří posledních článků.
Muzeum železné opony - pro Vlastimila (Jan - Mail - WWW)
Určitě se tam jděte podívat, stojí to za to. Nicméně podle mého názoru má toto muzeum, jako ostatně každé podobné zařízení, v jakékoli historické době, především své propagační poslání a záměr. Je to nutné proto, aby to vůbec někdo povolil jak z hlediska výstavby, tak z hlediska provozu. Proto také celá expozice působí velmi pochmurným a depresivním dojmem, při čemž vrcholem jak pak ono dioráma s mrtvým mužem u drátů, které má zřejmě dokázat, že takovéto a podobné výjevy zde byly na denním pořádku.
Samostatnou kapitolou jsou pak některé zde vystavené dobové předměty, propagační materiály, úprava a výzdoba kanceláří a pod. Jsou to různě posbírané věci (co dům dal), umístěné zde někdy bez jakékoli souvislosti a naaranžované spíše podle vkusu a představ samotného zřizovatele muzea. Záměrem zřejmě je ukázat jakousi morální zvrhlost a psychické vyšinutí tehdejších příslušníků PS, zejména důstojníků, ale i řadových pohraničníků, kteří neměli jinou zálibu, než číhat v lese na narušitele a na místě je rozstřílet.
Popravdě řečeno ve službách PS jsem také nějakou dobu strávil, ale to co se tady ukazuje, to je fakt síla .Když si to promítnu do tehdejší doby, tak by jsme utekli do Rakouska během jednoho týdne asi všichni.
O takových nabídkách muzea, jako zahrát si na pohraničníky a narušitele a nechat ze zavřít do cely (ostatně ani nevím, že by někdy na rotách PS nějaké cely vůbec kdy byly), nemá cenu vůbec tady hovořit, protože mi to připadá přímo úchylné.
Z hlediska vytvoření dojmu a zdání jakési objektivity celého záměru, má expozice část, která se do jisté míry věnuje ochraně hranic v období ještě před II. světovou válkou. Tím ale veškerá objektivita končí.
Jediné co má nějakou vypovídací hodnotu o PS, jsou vystavené zbraně, některé dobové stejnokroje a výstrojní součástky a vybavení, ale to je asi tak všechno.
Vyslovil jsem tady svůj názor na celou věc a připouštím, že nemusí být správný. Vlastní obrázek by si měl udělat každý sám.

Žádné komentáře: