11. června 2012


DIPLOMATÉ JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY.

Incident mezi PS a britskými diplomaty v hraničním pásmu 12.rPS Šlapany.


  ...Sloužil jsem v létech 1973-75 na (tehdy) 12.rPS Slapany,patřící pod chebskou brigádu PS. Pokusím se převyprávět příběh,který vyprávěl tehdejší velitel roty,major Janoš. Protože už není živ,nelze jeho souhlas ke zveřejnění získat...
        mapka    
          
Na stanovišti "Divoký dvůr" (křižovatka silnic Slapany-Svatý Kříž-Háje) byla,ostatně jako každou noc,hlídka.Kolem druhé hodiny ráno,světla vozidla,blížícího se od Hájů.       
                                                                              fotka                                                                                                                                                                                          

         Protože tou dobou obvykle nikdo z místních obyvatel nejezdil,hlídka vzorně zareagovala. Člen hlídky,ležící ve strouze jistil velitele,který vozidlo červeným světlem zastavil. Naučeným pohybem došel k levým předním dveřím auta,počkal,až se stáhne okýnko vozu: "Dobré ráno,hlídka Pohraniční stráže. Vaše doklady,prosím."
         

       Ovanul ho příšerný opilecký puch. "Pane řidiči,takhle opilej za volantem?" byla jeho další reakce. "HA HA HA, řidič je ten vedle". Sedící muž ukazuje na pravou stranu vozu. I posvítil si VH do vozu-a opravdu.Volant vpravo,ostatní cestující hovoří snad anglicky.
          

       Následoval povel: "Všichni ven a ruce vzhůru!" Výstřel "červeného deště" (vysílačky tehdy všude nebyly),příjezd poplachovky,zadržení,prohlídka zadržených a eskorta na rotu.
          

       Předběžný výslech,česky rozumí jediný z nich,blábolí něco o průseru,který z toho bude... Příjezd funkcionářů brigády z Chebu a už to začalo :-( 
       
Pracovníci velvyslanectví Velké Britanie byli v Chebu na soukromé akci,při odjezdu spletli cestu... Průšvih byl však hlavně v tom, (údajně – sám nevím) že pokud jsou ve vozidle označeném CD,jsou na svém teritoriu.

                                                                        foto4  
    
Tím,že pod hrozbou zbraní byli donuceni automobil opustit a šlápnout na naše území,poletovaly diplomatické nóty mezi státy a na rotě nastala "guma" v podobě neustávajících kontrol z praporu i brigády.
   
Jak jsem koupil,tak prodávám.Skutečně neumím posoudit,nakolik se příběh blíží realitě a co už může být "pohraničnickou latinou".


ZDROJ (AUTOR): František Nahrabecký    Bečov nad Teplou 


 Poznámka admina blogu Pohraničník
  
Vzpomínám si,že když jsem ještě byl na škole v Holešově,vyprávěl nám obdobný příběh vyučující důstojník v hodině Zpravodajské přípravy – diplomatický incident se odehrál někde v příhraničním úseku bratislavské brigády PS,kdy vozidlo, tentokrát s polskými diplomaty,zabloudilo do hraničního pásma u rakouské čáry.

Kontrolní hlídka,když se domákla,že se jedná o Poláky,tyto vytáhla ven,prošacovala, spoutala a poté dovedla na rotu. Nikdo nedbal na jejich protesty,zvláště když mluvili jakousi "hatmatilkou" :-)


 Samozřejmě velký průšvih,neboť oni Poláci nebyli narušitelé státní hranice,kteří brali krovky za kopečky,ale diplomaté. Nótě u ministerstva zahraničí ČSSR zabránilo jen to,že se jednalo o spřátelenou zemi,tudíž žádné rozmazávání v zahraničním tisku a televizi se nekonalo. 


                                                        PL    Komentáře

Nepamatuji že se to stalo, (Petr Novák - Mail - WWW)
ale faktem zůstává že vojácí základní služby i z povolání nebyli připravováni na tuto možnost, jak se chovat k diplomatům a velvyslancům věděli snad pouze na OPK.

Petr Novák (Karel Runkas - Mail - WWW)
To mne celkem překvapuje. U armády to bylo součástí školení o " utajovaných skutečnostech" a minimálně před každým velkým cvičením byli všichni vzs proškoleni. V podstatě : " nesmíte nic, pouze si zapsat SPZ a ihned hlásit.Při cvičeních se to kolem kolon a VVP, vozidly s doplomatickou značkou jen hemžilo.Školení prováděl orgán VKR.

CD DD (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Já si nejasně vzpomínám,že nám v hodině Zpravodajské přípravy říkal plukovník K. cosi o tom,že vozidla s diplomatickou značkou lze ve vojenském prostoru (tedy i v hraničním pásmu) zadržet,tzn.zabránit jim v odjezdu,např.zablokováním cesty voj.vozidly,ale že se diplomaté nesměli nutit k vystupování z vozu (je výsostným územím cizího státu) a má se vyčkat do příjezdu zpravodajských orgánů.

Taktéž nám vyprávěl,jak mají v NDR armádní složky NVA,nebo sovětské SA problémy s vojenskými přidělenci,co furt šmejdí v zakázaných prostorech,zejména v oblasti Berlína (Ost).

Kontrola (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
V PŠ a při následných školeních byl režim při kontrole osob požívajících diplomatické imunity, stejně tak jejich vozidel, docela podrobně probírán. Bylo možno požádat o doklady, ale diplomat nebyl povinen je vydávat z ruky, hlídka mohla požádat o prokázání totožnosti i další přítomné osoby a bylo na nich, jestli se prokáží nebo ne. Samovolně otvírat vozidlo nebo z něj někoho tahat bylo zapovězeno.PS mohli požádat o nahlédnutí do zavazadlového prostoru automobilu, ale to bylo všechno, vynucovat nešlo nic, jak již bylo uvedeno-označené vozidlo bylo pokládáno za výsostné území cizího státu-zkrátka jako dnes.

Téma diplomaté. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Myslím,že téma diplomaté a vojenské prostory je docela zajímavé.
I když,problémy se zvědavými CC,CD,měla spíše ČSLA - ostatně Karel Runkas už tady něco naznačil.
A pak samozřejmě (východní) Němci,už proto,že příslušníci vojenských misí v Berlíně se mohli volně pohybovat po sektorech Berlína. Takže US.ARMY jezdila do východního Berlína (stejně jako Francouzi či Britové) a Sověti zase do západního Berlína.
Hodně zajímavého na takové téma je k přečtení na webu GT DDR.

kontrola vozidla (František Nahrabecký - Mail - WWW)
Možná bezpředmětné,ale:kontrolované vozidlo zastaví před vámi a svítí reflektory.Všimnete si označení "CD"? Nejste oslněni?Napadne vás,po stovce podobných kontrol,jít se podívat i dozadu?Neodjede?

dobře udělali (Pepa - Mail - WWW)
Podle mě dobře udělali,že je zastavili a nechali vystoupit a to z těchto důvodů:
1)značku CD si může namalovat a na auto našroubovat kdo chce,2)jak si ti ožralové mohli dovolovat se projíždět po hranicích a ještě se anglicky chechtat příslušníkům,zvláště když se jednalo o imperialisty a "Mnichovany"(mnichovská dohoda),3)mohli v autě někoho nedobrovolně pašovat či unášet,důvodů by se našlo mnohem více,příslušníci udělali DOBŘE,vzorně konali svou povinnost.Pasažéři byli ožralí možná proto,že viděli jak se nám tu v socialismu dobře žije a radši se závistí opili.

Re: dobře udělali. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Vidím Pepo,že jste znalec :-)
Dozajista by jste v dobách,kdy zuřila studená válka a imperialisté číhali na hranicích, byl oporou a posilou Pohraniční stráže a vaši mužnou hruď by nepochybně zdobil odznak Vzorného pohraničníka ;-)
Vy by jste při incidentu s britskými opilci pod diplomatickou imunitou nezakolísal!

(Jirka - Mail - WWW)
Souhlasím se Zdeňkem. Ve výcviku nás učili jak se máme chovat k diplomatům.Mohli jsme kontrolovat pasy.Jako perličku přihodím, že diplomati z NDR zásadně jezdili německými auty značky TRABANT nebo WARTBURG.

Předsazené hlídky (S.Leinweber - Mail - WWW)
Pokud se jedná o silnici Slapany-Svatý Kříž-Háje.Cedule,,pozor hraniční pásmo,vstup jen na povolení",byly umístněné podél silnice směrem od silnice k hranici.Tudíž se nepohybovalo auto v pásmu.Po roce 1980,kdy se podařilo vzdušnou cestou uniknout několika občanům NDR se spustila nová vlna omezení.Hlídky,často na stanovištích hluboko před oficielním pásmem mapovali doslova každý pohyb.Viz.stojka na silnici před Pomezím,nebo stanoviště v zemjance u Hájů.Pásmo se rozrostlo dál do vnitrozemí.

FOTO (S.Leinweber - Mail - WWW)
Foto v článku není rozcestí Slapany-Svatý Kříž-Háje.Je to místo ,kde se přes ženijní most dostanete přes Odravu po bývalé signálce.Rozdvojení je z zdůvodu dvojího přemostění.!!!Místo za značkou zákaz vjezdu!!

re:foto (František Nahrabecký - Mail - WWW)
Dík za postřeh.My,znalí místních poměrů jsme poznali a jako ilustrační fotografii bereme.
Bratia Slováci říkávali:"Akú mala,takú dala."

Hraniční pásmo a příhraniční území-p.Leinweber (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
K vašemu textu bych rád dodal, že PS působila v rámci svých pravomocí (viz litera zákona) v hraničním pásmu a příhraničním území. Příhraniční území byl velice široký pojem, v západních Čechách začínalo kousek za Plzní.

Roman (Roman Holý - Mail - WWW)
Sloužil jsem v uvedenou dobu na 12rotě Slapany a dobře si pamatuji na stanoviště Divoký dvůr ale o této události nic nevím.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Už je to mnoho rokov, čo som začal pracovať pre jednu medzinárodnú organizáciu. Táto práca mi poskytuje diplomatický štatút, ktorého vonkajším prejavom je auto s označením CD a špeciálnou ŠPZ. Nikdy by som si nedovolil vojsť na miesto, kde to nie je povolené, neuposlúchnuť príkazy a správať sa arogantne k polícii alebo armáde hostiteľského štátu.

1) Podľa Viedenského Dohovoru sa imunity nevzťahujú na dopravné priestupky, a preto by som nejazdil pod vplyvom alkoholu a inak nedodržiaval dopravné predpisy. Pokiaľ som niekedy dostal pokutu, zaplatil som ju okamžite, čím som zabránil tomu aby sa záznam o priestupku dostal na ministerstvo zahraničných vecí a ako príloha k nóte pokračoval až k môjmu zamestnávateľovi. Niekedy je to nevýhoda, lebo ako obyčajný civil (hlavne doma na Slovensku) by som proti niektorým pokutám namietal ako neoprávneným, ale v diplomatickom postavení volím radšej ústup a utíšenie vášní.

2) V prípade narušenia vojenských a policajných uzáverov riskuje aj diplomat, že niekto natiahne samopal a vystrelí. Je mi cennejší môj život ako to, či niekto im-memoriam uzná, že po mne nemali strieľať. Pretože sa často pohybujem na miestach, kde nie je naozaj mier a kľud, tak sú reakcie vojakov nepredvídateľné. Aj pre nich má život väčšiu cenu ako keď ich má napadnúť domnelý diplomat.

3) Skúsenosti ma naučili, že so slušnosťou sa dá zájsť oveľa ďalej. Aj keď ozbrojenci na dvoch stranách zátarasu nie sú zrovna v priateľskom vzťahu, je vhodné obom stranám preukázať rešpekt. Prakticky vždy to skončí tým, že aj oni mne prejavia rešpekt.

Teda diplomati nie sú nadľudia a majú takisto isté povinnosti, okram iného rešpektovať kultúru a zvyky hostiteľskej krajiny. V rámci školení nám vždy prízvukujú "keep low profile".