11. června 2012


Alces alces narušitelem státní hranice ČSSR.

Hlídka Pohraniční stráže versus lesní šelma.  

Byl horký srpnový den roku 1978. Vykonával jsem službu dozorčího důstojníka roty /DDR/. V klidu jsem si připravoval plán služeb a ostatní věci s tímto spojené na další operační den.
Na stole zazvonil telefon ,bylo asi kolem desáté dopoledne:
Signální mechanik oznámil,že spojí hlídku v terenu na předsunutém stanovišti „ Piket“ , v telefonu se ozval hlas velitele hlídky desátníka  Horvátha:   – "Súdruh nadrotomajster, je tu nejaký divný velký jeleň a strká hlavu do drôtov. Nechce odísť, čo má robiť "? Vzhledem k tomu ,že jsem věděl o jelenu špičákovi , který tam chodil ke krmelci jsem odpověděl : .. "nech jej, on za chvilku odejde". A zvěsil  jsem telefon. Dále jsem psal dokumentaci.

rPS

Za nějaký čas opět telefon,VH: "súdruh nadrotomajster, to zviera hlavou búcha do dverí ..  pošli tam psovoda se psem" – nařizuji .  VH  des. Horváth: – "psovod je na druhom stanovišti".  "… víš co ? vystřel do vzduch šrapnel – snad se lekne a odejde" … a zavěsil jsem. Červíček pochybností přeji jen hlodal.. Oznámil jsme DR : Budu na radiostanici ! Nasedl do  UAZu  a odjel na stanoviště „Piket „

Po příjezdu na kótu jsem se optal : "Kde je ten jelen"? "Tam" ukázal směr druhý člen hlídky – Odešel do houští.
Vypravil jsem se tím směrem. Po krátké chůzi jsem v houštině zahlédl na zemi ležet něco obrovského a černého-na jelena.  Onen „ jelen„ měl velkou,až obrovskou hlavu a na ní něco podobného dvěma  velkým rohům. CO TO JE ? LETĚLA MNE HLAVOU MYŠLENKA .
Najednou se zvíře zvedlo a než jsem se nadál , zmizelo v přítmí houštiny. Vrátil jsem se k hlídce , vydal pokyny ohledně zvířete  a odjel zpět na jednotku.


Za necelé dvě hodiny po návratu mne opět volala VH des. Horváth : "To zviera tu  je opâť."
Znovu jsem nasedl do vozidla a tentokrát zajel na místní polesí ,kde byl jen  lesník Vojtěch Toušek. Požádal jsem jej o pomoc k objasnění záhadného tvora. A jeli jsme na uvedené stanoviště. Neznámé zvíře mělo být v místě, kde jsme jej zahlédl dopoledne.  Vydali jsem se tiše směrem. Zvíře leželo na zemi a dívalo se směrem k nám. Tiše jsem jej oba sledovali. „Já nevím co to je" povídá lesník.  Ale v tom okamžiku se tmavá hora masa zvedla a otočila se bokem k nám… "Týýý vole – to je los" , vypadlo pojednou z Vojty. V němém úžasu jsme oba hleděli na tohle zvíře. Ani jeden z nás neviděl losa ve volné přírodě. Byl neskutečně velký na tu vzdálenost jsme je odhadovali přes 2 m na výšku a hmotnost jsme si ani netroufli odhadnout. Pojednou se los otočil a kulhavým krokem zmizel opět v houštině – los byl zraněn. Když jsme se vzpamatovali z šoku a za sáhodlouhé diskuze jsem se vrátili zpět do obce. Večer o výskytu losa věděla celá vesnice a večerní náplní místní hospůdky bylo téma – los.

los

Ale tím celý losí příběh nekonči.
Asi za dva dny, kolem  páté hodiny ranní, zazněl alarm na signální stěně a dráty šly do tvrďáku (trvalého zkratu vodičů). Na místo ihned vyjela PchH(poplachová hlídka) a když dorazila do místa signálu o narušení, zůstala v údivu stát. Signální stěna byla v délce 6-ti polí stržena tak , že se člověk mohl domnívat, že přes signálku projel snad tank . V ranní mokré trávě a půdě našla hlídka stopy od losa.
Celý den pak ženisté a spojaři měli co dělat, aby toto dílo zkázy opravili.

Za dva dny po této události mě volal velitel roty /měl jsem volný den/:  ..!hele toho tvého losa zahlédli v prostoru Bučina – stará střelnice. Posílám ti auto, jeď se tam podívat, jestli chceš" .  Vzal jsem si pro jistotu  svůj fotoaparát Flexaret automatik VII –/ je to zrcadlovka / a vyrazil.
Po dosažení místa jsem se vydal do prostoru staré střelnice  losa hledat. Trvalo mě to asi ¾ hodiny ,když jsem konečně na losa narazil. Udělal jsem první snímek , ale kdo ví a zná, co obnáší fotografování se zrcadlovkou, pochopí, jak asi snímek mohl dopadnou.
Proto jsem se nenápadně blížil směrem k losovi abych získal dokonalejší snímek. Dostal jsem se cca na vzdálenost 10 m a losa vyfotil. Los mne spatřil a začala honička. Naštěstí v místě  je dost skal  a tak můj úprk skončil na těchto skalách. Celková honička s losem trvala něco kolem dvou hodin. Chvilku naháněl  on mne,chvilku já jeho. Výsledkem focení a honičky s losem je památka 4 negativů formátu 6x6 cm , které doposud vlastním. Ta druhá fotka z 10m byla 2x publikována v časopise „ ŠUMAVA“.


K tomuto losovi se váže ještě jedna příhoda – bohužel nevím,jak moc pravdivá, je totiž převzatá.
V prostoru staré skládky na Bučině měla sousední rota Knížecí Pláně piket . Na tuto hlídku byla vyslána ve dne kontrolní hlídka četaře absolventa k zjištění výkonu služby. Los se měl pohybovat v blízkosti tohoto stanoviště.
Když četař přišel k hlídce – bylo mu divné , že nikdo nevykonává službu ,ale vzápětí pochopil proč. Z křoví vyšel los a údajně začal četaře nahánět kolem piketu. Pohraničníci schovaní za okny piketu ,řvali smíchy ,když viděli jak četař před losem utíká ,ale po krátké době se jim četaře zželelo a pustili jej do místnosti piketu.

Lesníci pak zjistili ,že tento los se k nám dostal až z Novohradský hor. A tam se též asi i vrátil. Kdybych věděl o chování losa více, co je napsáno v doslovu, asi bych se choval a jednal jinak.
Tímto příběhem jsem chtěl trošku odlehčit tyto stránky – snad se mě to povedlo.

alces

Dospělý samec (býk): váha 220–450 kg (výjimečně i přes 500 kg), délka těla 2–3 m, výška v kohoutku 180–235 cm.
Losice: celkově menší, váží 275–375 kg.Losi mají šedohnědou až černou srst, na krku jim vyrůstá hříva. Velká protáhlá hlava je zakončena silným přečnívajícím horním pyskem. Losi jsou dobře vybaveni pro pohyb v měkké půdě. Jejich nohy vybavené roztažitelnými spárky mají velkou našlapovací plochu
.Los je svou povahou mírumilovný, respektuje své okolí a podle vyprávění nadšenců pozorujících losy ve volné přírodě je to ochránce slabších obyvatel lesa před predátory.  Žije samotářským životem s vyjímkou období říje, kdy se samci a samice vzájemně svolávají. Los má velmi málo přirozených nepřátel, vlastně jen medvědy grizly a smečky hladových vlků. Dospělý los (i losice) dokáže však většinou jejich útoky tvrdě odrazit. Ohroženy jsou převážně mláďata a nemocní jedinci. znamená smrt Chování losů vůči lidem je do jisté míry nepředvídatelné. Na první pohled se zdá, že jsou přátelští, ale to je způsobeno tím, že se narozdíl od jiných zvířat lidí nebojí. Případy, kdy přijde v zimě los hledat potravu do města či vesnice, jsou (v Severní Americe) běžné. Lidem se ale většinou vyhýbá s vyjímkou případů, kdy nemá na vybranou, nebo když ho vyrušíte. Nebezpečný může být samec v době říje, střežící své území (přibližně od začátku září do konce října), nebo samice chránící mláďata. Pokud se s losem setkáte ve volné přírodě, nechoďte moc blízko, tak deset metrů, blíž bych to nezkoušel a dejte pozor, aby nebyla jeho jediná úniková cesta přes vás.Pokud se ocitnete v blízkosti losa a on se vydá směrem k vám, může vám tím naznačovat, že máte honem rychle zmizet, nebo očekává, že ho budete krmit. Krmení losů je vůbec zrádná věc. Když totiž budete losa krmit, bude se stále vracet a pokud ho nenakrmíte, může být velmi agresivní a to i k úplně někomu jinému, kdo ho zrovna nenakrmí! Los opravdu zaútočí jen když ve vás vidí hrozbu. Jako většina zvířat vás však bude i los před útokem varovat. Naježí se mu srst na hřbetě (jako u psa), uši skloní dozadu (jako kočka) a pokud se ještě začne olizovat, rychle se schovejte za jakoukoliv pevnou překážku, nebo vezměte nohy na ramena.Los je  rychlý běžec (až 60 km/hod houpavým klusem), ale daleko za vámi nepoběží. Za každou cenu se vyhněte střetu a nepokoušejte štěstí. Los útočí předníma, popř. i zadníma nohama a dokáže člověka i zabít. Takové případy se opravdu staly, ale především na Aljašce (evropský los je poloviční) a střety byly vždy vyprovokovány člověkem.


ˆAutor článku: Standa 

FORUM PS OSHhttp://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&auth=&forum_ID=47832

FACEBOOK: http://www.facebook.com/group.php?gid=326442737125&v=wall
Komentáře

střety se zvěří (žof. - Mail - WWW)
V pohraničních hvozdech docházelo logicky v jakémkoliv ročním období ke střetům pohraničníků ze zvěří. Vyprávět by o tom mohli řidiči, kterým skončilo pod koly nespočet srnčího/ani psy to už nežrali/ nebo poplachovky, které vyjážděli na zkraty SiS způsobené jezevci-perioďáky, nebo černou...
Samozřejmě, došlo i k příhodám neobvyklým, jako tato:
Prosincový soumrak a najednous eozve strážný: Soudruhu, z pravé čáswti úseku se ozvala dlouhá dávka ze samopalu....
No to nebyla žádná legrace, zvláště když se ropzsvítila pravá 17, což bylo nedaleko roty a zůstala tzv. tvrdá. Za chíli se z pojítka ozvalo: to jsme my, KP, ten ko...se lekl jelena a našil do něj celou dávku ze sapíku..
Jel jsem na místo a našel voj. P, takto madarské národnosti jak klikou od vrat zatlouká vodiče na kůl Sis. Co jste dělal? ptám se: Odpově´d byla jednoduchá: Iděm po kápíčku, a naraz v oplocenke taký oný ko...ako sa vraví no jelen..Smrdel ako keby sa posral a ide na mna, skoro som sa od strachu posral ja, tak sóm to donho nasil a ked som vytahoval ten zjebany zasobnik, tak som padol do dratov....
No nic, jelen skončil jako trofej na lesní správě, dráty se dali do pořádku a voj. P běhal po rotě a loudil od každého jeden náboj za tatranku...

V létě po této událsoti přijela na rotu četa ženistů, že pomohou odstranit EZOH a jeho oplocenku, která byla pořád natažena souběžně SH. Velel jim major zvaný Si-
Najednou jeden z vojáků vykřikl, viděl jsem, jak se podíval na svojí ruku, sklonil se, a vykřikl podruhé. To už bylo zajímavé i pro mne, který lelkoval a slunil se na kapotě jejich tatry.
Voják přišel celý bledá k nám a meldoval: Soudruhu majore, mne kous dvakrát zmije...
Major Si- si uvědomil, že je to mimořádka, že bude sepisovat papíry, že musí vojáíka odeslat na ošetření, že k tomu musí odeslat UAZ, řidiče, velitele vozu, že prémie a td...
Nechal nasraný jak brigadýr nastoupit četu a pravil. Vidígte, ho, ču...a, hraje si to s hadama a apráce stojí, co ted mám delat? odeslat UAZ.. a v tomto duchu láteřil asi 20 minut. Až když jsem ho upozornil, že voják jaksi omldévá, laskavě povolil jeho odvoz na praporní ošetřovnu, odkud voják skončil ve vojenské nemocnici. Major ještě pár minut řečnil k nastoupené četě, než mu asi došlo, že prostojů je takto víc a že prémie...
pak zahrozil: Já vám dám, čurani, kdo si bude hrát s hadama, má to za tři dny vostrých...

Vzpomínka (joe - Mail - WWW)
Možná to byl stejný los, o kterém psal český tisk koncem 80.let. PS hlídka u Nových Hradů hlásila, že velký los útočí na drátěný plot a snaží se proniknout. Podle tehdejších informací táhnul za potravou na jih z bělověžského pralesa v Polsku. Zajímalo by mě, jestli mu někde otevřeli vrata, aby mohl jít. Dneska prý žije několik kusů na Třeboňsku.
V 70.letech přeběhlo několik vlků z bavorského parku na českou stranu. Zřejmě se někde podhrabali. Ta první smečka se stala obětí našich takymyslivců.

Pro Žof. (Paja - Mail - WWW)
Co je jezevec-periodak?

Proc musel smelit patrony za tatranky, kdyz k pouziti zbrane doslo z pochopitelnych duvodu a jelen byl ocividne prostrileny?

Problém se zvěří i v Bulharsku. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Perlička ze žhavé současnosti.
Bulharsko plánuje obnovit plot na hranici s Tureckem.
Plot odřezávající Bulharsko od Turecka plánuje vláda v Sofii. Jako důvod kroku označila snahu zabránit jednou provždy šíření slintavky a kulhavky, jež do Bulharska minulý týden zavlekli vepři údajně zatoulaní z Turecka.
Sofie doufá, že projekt finančně podpoří Brusel. „Ale pokud ne, stejně pro nás bude levnější postavit plot a chránit tak naše zemědělce než jim muset platit náhrady za uhynulá zvířata,“ řekl v televizi BTV bulharský ministr zemědělství Miroslav Najdenov.
Plot se má stavět ihned po zlikvidování prasečí nákazy v pohraniční obci Rezovo, kde museli utratit 200 kusů dobytka, jejž prý nakazilo stádo zatoulané z Turecka.
Před rozpadem komunistického bloku dělila celou 143 km dlouhou bulharsko-tureckou hranici železná opona mimo jiné z drátěných bariér. Většina byla po pádu režimu Todora Živkova koncem 80. let stržena, zbytky nyní zůstávají na úseku dlouhém 23 km, upozornil server Sofia echo.
Záměr Sofie ovšem nápadně připomíná nedávné snahy Řecka vztyčit podél řecko-turecké hranice 206 km dlouhý plot s cílem skoncovat s přílivem imigrantů. Po kritice z Bruselu Atény od plánu začátkem ledna couvly a rozhodly se postavit tři metry vysokou bariéru pouze na nejrizikovějším, 12,5 km dlouhém úseku při hraniční řece Evros u městečka Orestiada.

(Raxel - Mail - WWW)
Jojo.... ono ovšem jde o účel toho plotu. Mít plot na to abych udržel někoho uvniTř lze pochopit u vězení...... proč vlastně byl ten plot byl kolem našich hranic před 89?
V tomhle případě ten plot asi má své opodstatnění. Před 89 byl ale ten plot určenej proti vlastním lidem...... což bylo sprostý.

pro paja (zof. - Mail - WWW)
to je pako-jezevec, ktery se vracel k DZ porad ve stejnou dobu a způsobil zkrat, než ho někdo z myslivců na naší žádost nezlikvidoval. Ale takto se chovala i černá, nebo srnčí zvěř.
K těm nábojům....nikde se to tenkrát nepsalo, takže se doplnily a bylo vymalováno.

" jezevec perioďák" (Karel Runkas - Mail - WWW)
Nebo také : Jeden plot je "demokratický" druhý je " koncentrační". Zlí domovníci, rudí hrdlořezové, střelba za opušťák atd. atd. Pravidelně pořád stejně. :"než ho někdo z myslivců .....nebo ADMIN

(Raxel - Mail - WWW)
Máte pravdzu pane Runkas, některej plot je dmokratickej a jinej totalitní. Ten totalitní už naštěstí máme za sebou.

pro Zof., ADMIN (Paja - Mail - WWW)
a prolejzal nebo zjistil, ze je plot, tak se vratil a druhy den to zkusil zas? Oni totiz jezevci jsou pry dost konzervativni, co se tyce tras - to resej ve VB, kde jim stavi prulezy pod silnici a pry, kdyz to postavi o par metru vedle nez vede jezevci stezka, tak ti jezevci stejne vlezou na silnici. BTW podle vyzkumu rakouske AV pry v migraci srnci ta signalka stoji i 20 let po jejim strzeni - udajne bezne nedochazi k jejimu prechazeni.
A to pak ty patrony nechybely, kdyz se nikam nepsal duvod jejich doplneni?

Jo, Bulharsko si kus zelezne opony nechalo na nejakych vytypovanych mistech kvuli zavlekani nemoci divokymi zviraty - zrejme na nejakych migracnich tazich.

TV dokument (redy - Mail - WWW)
"Hranice", dokument z cyklu "Abeceda komunistických zločinů". Premiéra v pondělí 21. 2. 2011 v 14:00 na ČT2, repríza v pondělí 28. 2. 2011 v 10:05 na ČT2.
http://www.ceskatelevize.cz...nice/

TV dokument" Hranice" (Jan - Mail - WWW)
Není to nic jiného než zase jedna z těch fabulací, kterýma nás vždy čas od času na ČT krmí, když je třeba podpořit pravici. Já jsem tam napsal svůj názor již na tom jejich webu a musel bych se opakovat. Za povšimnutí stojí to, že ten rozhovor s tím bývalým pohraničníkem byl natočen již před 2-3 rokama. No, je to hrozný paskvil.

Re: TV dokument. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Komu onen "dokument" uniknul,má možnost ho spatřit (nahrát) znovu 28.2.2011 v 10:05 hod na programu ČT2.
Diskuze k pořadu je tady: http://www.ceskatelevize.cz...kuse/
VIDEO (záznam pořadu) je také na webu.

zvěř (jirka - Mail - WWW)
Za mé účasti na OSH (2.r 9.bPS) jsem měl také nějakou čest se zvěří. Asi "nej" byla, kdy několik týdnů s různými odstupy "prudil" jezevec na SiS. Po zničeném podhrabání v několika úsecích, které už nemělo cenu uvádět do provozu, si zgustl na drátech. Co chvíli zkrat a výjezd červené (PchH). Jednoho dne vyrazil ZVP (tenkrát "slizký EGON") s jedním vojákem na KH. Jaké bylo překvapení, když se vrátili s uloveným jezevcem. EGON ho prý skolil osobně svou pistolí (to už si přesně nepamatuji), ale kolega vyprávěl, že byl z toho EGON pěkně po..anej :-))

Žádné komentáře: