11. června 2012


Vánoční příběh z pohraniční roty . 


Tento příběh je vzpomínka na našeho pohraničníka-vozku Jožko Šustera, jenž pocházel z Vel’kých Kapušan v okresu Michalovce. Cesta vlakem domů mu zabrala skoro dva dny; na hranice s Ukrajinou to měl snad jen 50 km. Již jsem se o této postavičce jednou zmiňoval, a to v příběhu Medvěd a Ondra.

Do funkcí jako vozka, topič nebo údržba se vždy vybírali pohraničníci, kteří měli vztah k práci v zemědělství. Proto byl velitelem zvolen i tento voják, který vykonával najednou všechny tyto tři funkce. Byl to pohodový, klidný kluk, nedělal si s ničím žádné velké starosti, rozkazy přijímal mlčky. Byl jen trošku málomluvný. Ale když už spustil, linula se z jeho úst směsice slov v jazyce podobném slovenštině, maďarštině i ukrajinštině dohromady – zkrátka co slovo, to perla. Nicméně i tento pohraničník-vozka musel někdy nastoupit do služby se zbraní.


hlidka ps

Štědrý den. Od rána se všude uklízelo a zdobilo, zejména v místnosti PVS (politicko-výchovná světnice). Jídelnu a některé pokoje zdobily vánoční stromky, vyzdoben byl hlavně pokoj hospodářský, kde si spojaři dokonce vyrobili svítící vánoční řetěz. V kuchyni se připravovaly haldy vepřových a rybích řízků a bramborový salát; vůně se linula snad až do sousedního Bavorska. Kmitat museli všichni, poněvadž valná část pohraničníků odjela na vánoční svátky domů.


Nadešel kýžený večer. Štědrovečerní stůl byl připraven. Tradicí bylo, že se večeře účastnili i všichni funkcionáři z roty a někdy přijel i zástupce vyššího velení. Vyslovila se přání klidných svátků a pohraničníci si mezi sebou leckdy rozdali připravené dárky. Tato tradiční večeře začínala vždy ve stejný čas – v 17 hodin. Po skončení se všichni rozešli do svých pokojů nebo na televizi a funkcionáři odešli ke svým rodinám.
Toho večera připadla bohužel strážní služba od 21 hodin kvůli nedostatku pohraničníků i na našeho vojína-vozku. Další služba pak mezi první a třetí hodinou po půlnoci. Pro vojína-vozku to mělo výhodu v tom, že nemusel v noci vstávat a jít kontrolovat oheň v kotli.

Na rotě se rozprostřel klid a pohoda, venku mrzlo až praštělo. První strážní služba pohraničníka-vozky proběhla v pohodě. Po půlnoci DDR (dozorčí důstojník roty) vyslal hlídky do terénu a rozhodl se, že půjde zkontrolovat i strážného. Oblékl si kožich a vyšel ven. Areál pohraniční roty Kvilda byl značně rozlehlý. Operační důstojník stál na schodech, vedoucích před budovu, a díval se směrem mezi kuchyň a garáže, zda nezahlédne strážného roty. Moc se mu do mrazivé noci nechtělo, ale strážného nikde neviděl.
Chvíli postával, podupával na zmrzlých schodech, ale pak se přece jen rozhodl jít strážného hledat. Napadlo ho, že možná přikládá do kotle, vydal se tedy směr kotelna, ale ani tady vojín k jeho překvapení nebyl. Prošel celý blok kuchyně, ale vojín nikde. Kroky dozorčího důstojníka dále směřovaly ke stájím, nahlédl do přípravny krmení – nic. Vešel do stáje. U žlabů plných jablek a vánočního cukroví stáli oba koně, a na balících slámy u zdi ležel vozka, zabalený do dlouhého kožichu, samopal opřený o stěnu, na zemi ze čtvrtiny vypitá láhev spišské borovičky. Vozka samozřejmě spal jako dudek.

DDR vozku probudil. Jožo udiveně hleděl na operáka a nemohl si v hlavě srovnat, co se děje. Dozorčí důstojník sebral vojínův samopal a odvedl vozku na rotu. Tam nařídil dozorčímu roty vzbudit druhého strážného a poslat jej do služby. Pomocníkovi rozkázal odvést vozku na pokoj a hlídat jej, protože vozka jevil známky opilosti.

Ráno jsem nastupoval službu DDR. Kolega, kterého jsem střídal, mne s událostí seznámil a ptal se, co má dělat. Co by – počkáme, až vozka vystřízliví a pak situaci budeme řešit.
Odpoledne kolega přišel do mé kanceláře. Zavolali jsme si nejdříve dozorčího roty, kterého měl četař nejstaršího ročníku. Po krátkém váhání dozorčí přiznal, co se stalo. Druhého strážného měl v noci svobodník, také z nejstaršího ročníku. Četař se svobodníkem dostali nápad: vozka stejně musí v noci přikládat do kotle a tedy jako bažant vykoná službu strážného v době mezi třiadvacátou a jednou hodinou místo uvedeného svobodníka. Svobodník spokojeně spal než jej nechal dozorčí důstojník vzbudit. Zavolali jsme tedy i svobodníka a ten vše potvrdil. Nakonec jsme si nechali přivést i vozku.

Snažili jsme se z něj dostat odpověď na otázku, proč s výměnou souhlasil a proč se vlastně opil? Ale vojín mlčel. Až po nějaké době sáhl do vnitřní kapsy saka, se slzami v očích z ní vytáhl dopis a podal nám ho. Na první pohled bylo poznat, že dopis je od starší osoby, byl psán kostrbatým roztřeseným písmem. Dopis vozkovi napsala jeho matka. Ptala se, zda přijede na Nový rok domů (Nový rok se u nich slavil kolem 6. ledna s příchodem Tří králů). Vozka se za dobu služby u Pohraniční stráže dostal domů jen na povinnou dovolenou, jinak ne. A najednou začal hovořit.


Po štědrovečerní večeři a rozlítostněn dopisem od matky si zašel do stáje popovídat s koňmi o své vánoční bolesti a zazvzpomínat na matku (pohraničníci ve stáji schovávali alkohol, propašovaný na rotu, ukrývali ho v seně. Tušili jsme, že se zde alkohol schovává, ale hledejte jehlu v kupě sena a slámy!). Šest hodin strážní služby v mínus dvaceti stupních a pocit beznaděje vykonaly své. Šel do skrýše (kterou nám stejně neprozradil), vyndal láhev spišské borovičky a několikrát si zhluboka přihnul. Pak si sedl na balíky slámy, ve stáji bylo příjemně, tak tedy usnul a spal, dokud jej nenašel DDR.

casopis

Mlčky jsme vojína vyslechli a poslali pryč. A najednou jsem nevěděli: hlásit nebo nehlásit veliteli roty co se v noci stalo? Popsaný skutek byl tehdy na hranici trestného činu – zanedbání strážní služby spojené s požitím alkoholu. Vedl jsem dlouho rozhovor s dozorčím důstojníkem, přítomným u celého skutku, o možných variantách. Před očima jsme stále měli nešťastnou tvář vojína a jeho výraz, když nám podával dopis od matky. A pak jsme se rozhodli.

Zavolali jsme si zmíněné poddůstojníky a jejich pomocníka, a pod hrozbou tzv. ÚPPDKV (Pozn.: tuto zkratku vysvětlovat nebudu, protože obsahuje sprostá slova, ten, kdo byl na vojně si ji možná pamatuje) jsme jim zakázali hovořit s někým o tom, co se v noci stalo. Dost jsme riskovali, ale hodně jsme spoléhali na solidaritu mezi vojáky, v tomto případě hlavně mezi vojáky staršího ročníku. Nakonec jsme k této trojici povolali i vozku a oznámili mu, že se nic hlásit nebude, naopak, bude se přísně mlčet. A nač si také konec roku kazit mimořádnou událostí.

První den po Vánocích se konala služební porada. Probíhala v povznesené náladě, protože velitel roty funkcionářům rozdal odměny za uplynulý rok. Na závěr se dostalo i na připomínky. A tu velitel čety nešťastného vozky navrhnul, zda by vozka nemohl jet na ten jejich svátek Nového roku domů. Velitel roty, původem Slovák, souhlasil.


V té době bylo ještě možné si spojit HV (hraniční volno). Každý pohraničník měl každý měsíc nárok na 4 dny hraničního volna. A vozka tedy, „za vzorný přístup k PZH a k funkci topiče“ dostal spojená hraniční volna plus tři dny opušťáku plus tři dny na cestu. Taková malá dovolená. Hned 3. ledna vozka odjel domů. Po návratu nám oběma předal dárek od maminky – každému litr slivovice. Nezmínil, proč nám ji maminka poslala, ale já se dodnes domnívám, že jí pověděl co se o štědrovečerní noci ve službě strážného roty stalo.


Někdo se může ptát, proč se k případu přistupovalo tak benevolentně. Ale co – vždyť byly Vánoce, svátky, které mají být šťastné a veselé a lidé k sobě mají blíž.


ˆ ˆ AUTOR: Stanislav http://www.lide.cz/stenlly50

KOREKTURA: paní Hana J. (Děkuji za spolupráci – Admin).Komentáře

Šťastné a veselé! (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Dovolte mě,abych všem čtenářům weblogu POHRANIČNÍK - a jejich rodinám, popřál hezké Vánoce.
ADMIN .

Šťastné a veselé II (stenlly - Mail - WWW)
Dovolte abych i já všem vkladatelům ,ale třeba jen čtenářům weblogu POHRANIČNÍK popřál hezké vánoční svátky,hlavně zdraví a pohodu.Snad dva příběhy,které jsem se rozhodl napsat odlehčí tento hektický a smutný závěr roku 2011. HEZKÉ VÁNOCE .

Dosti problematické (žofinak - Mail - WWW)
Mám smíšené pocity, jak se říká. Jednak když si uvědomím, že tajemství je tajemstvím jen do té doby, dokud jej zná pouze jeden člověk, dva už jsou moc..,
Jednak ten strážný u roty tam nebýval pro nic za nic. Hlídal, aby nikdo nepovolaný nevešel do objetku, kde byli pohraničníci, technika a munice a ani se nikdo nedostal bez povolení ven, hlídal, aby nikde nezačalo hořet a byl defakto první, kdo by na požár upozornil, a že tam bylo věcí k hoření...a jednak pozoroval signály od hlídek z terénu. No a když požil a chrápal, to se mohla hlídka z terénu, která by třeba potřebovala pomoc nastřílet světlic,,,kdo by je viděl, když kolikrát v noci venku téměř nikdo nebyl jen ta hlídka strážný....???
Mám opravdu smíšené pocity, každý pohraniřník doma zanechal rodiče, nebo milenku, mnozí i manželky s dítětem, ale nacamrat se a chrnět ve stráži... a velitelé jej kryli a odeslali za odměnu domů....ts ts ts...
Nu, byla jiná doba, za války by nepřišel jiný trest než smrt, nebo trestná rota....
I když na druhou stranu s odstupem téměř 20 let i já mám na věc zcela jiný pohled, třeba ti mladí velitelé ututláním tohoto činu uvažovali jako tehdy téměř každý s vědomím, že by následovala prokurátorská štára, komise z brigády, prověrka systému, zvýšený dozor praporu a co já vím co ještě.
Já bych jej na dovolenou asi nepustil, ale udělal bych vše pro to, aby se jej rota co nejdříve zbavila převelením do týlu.

Jinak přeji všem bývalým pohraničníklm šťastné a veselé Vánoce, a úspěšný Nový rok.

Vojenské vánoce - vzpomínky. (ADMIN - Pohraničník - Mail - WWW)
Možná by nebylo špatné,v tomhle předvánočním čase,zde v diskuzi zavzpomínat na Vánoce v zeleném. Jaké byly,zda klidné,nebo ve službě - na každý se dostal domů na dovolenku či opušťák.
Je lhostejno,zda se jednalo o Vánoce během VZS u PS či ČSLA.
Podával se všude kapr a salát? Nebo třeba u útvarů na Slovensku byla tradice jiná? Docela by mě to zajímalo.
Jako velitel čety jsem parkrát samozřejmě vojenské Vánoce na rotě zažil. Kromě velmi dobrého jídla a cukroví daného z balíčků na společný stůl se mě líbila i atmosféra. Všichni měli k sobě nějak blíž a i ten náš uřvaný staršina byl jako beránek :-)

žofiňák (stenlly - Mail - WWW)
Jsem jeden z těch mladých! Při rozhodování jsem posuzoval situaci z hlediska pohnutky, které zavinily celou situaci, znalost vojína a pod. Né každý funkcionář u PS byl svině na podřízené.Chápu Váš pohled, byl to risk do kterého jsem šel.A ani dnes po 38 letech nelituji mašeho rozhodnutí stalo se to v roce 1973 .

to stenly (žofinak - Mail - WWW)
V pořádku, každý komandýr nesl za své rozhodnutí svoji zodpovědnost, a nelze paušalizovat co bylo nebo nebylo správné, já jsme pouze naspal, že z toho mám smíšené pocity, nic víc, nic míň.
Ostatně, kdo je bez viny, ať hodí kamenem...
Pro současníky asi hrozně nepochopitelná, absurdní situace: kdesi v horách, malá , téměř izolovaná jednotka rPS 20 letých ozbrojených mladíků, kterým v noci velí další 20 letý ozbrojený mladík.
V kontextu dnešní doby naprosto nepochopitelné, absurdní, kavkovské, hodné havlova dramatu.

žofiňák (stenlly - Mail - WWW)
Nemyslel jsem to zle, jen jsem se chtěl vyjádřit co nás k takovému rozhodnutí vedlo. Protože se určitě objeví další podobné příspěvky. Možná, že v něčem máte i pravdu - však jsem byl jen o dva až tři roky starší než vojín.

Ano i voják z povolání mohl být frajer.. (noveudoli - Mail - WWW)
Stenlly oceňuji vstřícnost a lidské rozhodnutí v opět hezké povídce.I já měl to štěstí-můj velitel byl taky frajer a většinu mých průserů řešil s nadhledem.
Ale třeba toto taky stojí za pozornost..
Re: Re: Spáleniště-Lipno
Miroslav Jech | 8.11.2011 18:38 | id 37790 | nahlásit
Pamatuji ještě pana Čechuru ještě jako kapitána a velitele1. praporu 15. br.PS ve Výtoni a souhlasím s tím, že to byl velice slušný člověk. V lednu 1958 se naši mazáci vraceli z jakési lékařské prohlídky. Samozřejmě se tam ožrali a při zpáteční cestě přepadli sídlo praporu ve Výtoni, odzbrojili službu na vrátnici a sebrali tam veškeré dostupné zbraně. Proč to udělali nevím když to měli za 15. Kapitán Čechura jim domluvil, oni toho nechali a vůbec je nepráskl. Jinak to měli taky za 15, ale let...
Hezký den všem veteránům..NÚ.

noveudolí (stenlly - Mail - WWW)
Na vojně se zatlouklo tolik průserů,stačilo by to na pár slušných trestních spisů. Mám v hlavě přiběh - vlastně dva, dám je do jednoho. Až bude vhodná doba. Administrátor má ještě v záloze 4 další ode mne tak počkám - nemusím tu být příběhy jen ode mne. Kdy naše rota 2x stála před úplným rozpuštěním a zrušením roty jako takové!! Jeden je z roku 1969 a druhý případ o rok později. Oba řešila velká komise bPS pod vedením VKR!!! A přece roty vydržela až do zrušení Pohraniční stráže :-)) PS : ten tvůj velitel se mnou sloužil myslím asi 6 nebo 8 měsíců se mnou na Kvildě !!

Hlásná služba (Solitér - Mail - WWW)
Víte, lidi, dovolit si mimořádku a ještě k tomu na Vánoce bylo ošajtlich. Vždyť nic tak nepotěší velitele rPS či VP PS víc, než průšvih u sousední jednotky. Má potom jistotu, že veškerá pozornost kontrolních orgánů bude zaměřena jinam, ne na něj. Z toho důvodu se spousta věcí tutlala, samozřejmě, provalilo se to, ale i nejbližší nadřízený orgán se tvářil, že o ničem neví. Použiji llidové rčení- sral by si totiž do vlastního hnízda.
A admine, tipnu si iniciály "furťáků" na ilustračním fotu, zleva doprava:
JŠ,JZ,AJ,EL. Sedí?

vánoce v zeleném (Dan - Mail - WWW)
Byl jsem oboje vánoce na vojně, jako mladej samozřejmě a jako mazák jsme si s kolegou mohli vybrat (jeden na vánoce, druhej na Silvestra, vybral jsem si silvestra)... ale kdyby jste mě zabily, co jsem dělal s fakt nepamatuju (jen mam takový podezžení že 23-24 jsem byl ve službě, nejspíš Dozorčí roty.

kapr a salát (Dan - Mail - WWW)
Pochopitelně že na vánoce byl k večeři kapr a salá. Ani jedno nemusim.... takže z úzce mýho pohledu večeře za moc nestála :-)

Re- žofinak (Tomáš Fuk - Mail - WWW)
Myslím že v tomto případě jak jej popsal Stenly hrálo opravdu roli to že jej znali jako jinak bezproblémového vojáka ale hlavně podle mě posouzení tzv ,,společenské nebezpečnosti"prohřešku hříšníka; takoví velitelé by ve válce měli vojáky na své straně v nejhorším boji,měli jsme takové velitele družstva na vojně-mazáky,přísní ale lidští a spravedliví ale byli i tací kteří by to při první příležitosti schytali z vlastních řad v opravdovém boji.

vianoce uPS (Vladimír B. - Mail - WWW)
Je to pekný príbeh ja osobne som zažil jedny vianoce na rote / Klápa/ a spomýnam na ne rád i po rokoch. Mám jednu otázku nebol tým velitelom na Kvilde myslený Karol Kováč? ,,Ďakujem"

vianoce u PS - Vladimír B (stelly - Mail - WWW)
Ano byl!! Jak bych to nelépe nazval? Tvrdý slovák ,ale férovej. Dám absurdní příklad.Kdyby naplánoval někomu prvního v měsíci volno, třeba na poslední den v měsíci a během měsíce všichni onemocněli a zůstal ten kdo měl mít volno, šel by sloužil ON ( VR) aby svůj slib volna dodržel.

strážnej roty (šelma - Mail - WWW)
U nás na rotě strážnej roty, nebo ču..k jak jsme říkali jsme sloužili asi tím způsobem, že mladej tam byl třeba 5 hodin v kuse podle toho kdo sloužil DDR. Staří kusy spali a mladej musel hlídat. Já jsem jednou jako SR vzal lahev od limonády dal jí před dveře na schod hrdlem dolů, dveře se otvíraly ven, když někdo šel na kontrolu lahev spadla a já vyskočil a vechtroval jak o život.Jinak jsem ležel na strážním kožichu a spal třebas 2 hodiny. Jednou našel VR kamaráda místo na stanovišti tak spal v Gazu poplachovky kde si hezky topil. Tenkrát musel snad dělat jen rajóny. Jednomu o půl roku staršímu taky sebrali samopal a když se vzbudil tak ho hledal asi půl hodiny něž mu ho DDR dal, ale nikdy to nikomu nepráskli. Velitel říkal výchova prací a tak dotyčnej musel dělat rajóny. Na štědrej den 82 jsem jako mladej sloužil a ve 3, spíš ve 2 jsme vypili 2 flašky zelený tenkrát za nás hlídala fenka jmeném Una. Nejhorší bylo jít se 2 staršíma na noc, to mladej vechtroval venku celou noc. Jednou za hodinu musel chodit do piketu přikládat. Když jsme šli na noc 3 se stejného ročníku tak záleželo na VH jesli to za nás odslouží bednista (kterej dá echo ,že jdou šachy) a nebo vyštěká pes. Jako voják 2 ročníku jsem byl pořád hrozně přespalej. Jednou takhle vechtrujem a pojítkem volá bednista bacha starej jde na šachy, já a ještě jeden spali v piketu na zemi a mladej venku ani pes starýho nevyštěkal (protože prošel drátama jak uměl jenom on) a přišel do piketu z druhej strany a na mně nemáš oheň? Já si sednul zapálím sirku a tam na de mnou stál starej ve mně by se krve nedořezalo. Na rozkazu jsme dostali za ostrahu za 2. Nás tam v noci seřval ale jinak nic neřešil. (Dušane Dík)

Re :šelma (kucera milan - Mail - WWW)
Ja ako veliteľ pohraničnej hliadky na člne som nikdy nedopustil zneužívanie svojho mladého. Striedali sme tak ako bol prikázané. V plavbe bol môj mladý spolu s nami v kabíne aj keď mal sedieť vonku. Pri stretnutí z druhým člnom som často videl ako iné posádky svojho mladého nechali celú noc vonku na mraze a ešte na brehu musel za nich slúžiť stojku. A po príchode na oddiel ešte drieť na rajónoch. Ale nie normálne,nechali ich niekoľko hodín šúrovať cimru. U mňa sme sa striedali po dve hodiny a tak si aj on odpočinul. Mladý čo boli u mňa boli šťastný ako blchy. Ešte ako suprák som napríklad spal na hornom bidle. Z vlastnej vôle. Mladý spal podo mňou. Pravda je že, som na hranici stretol dosť pohraničníkov čo sa môžu smelo volať prasce.

Vánoce (Veterán 46 - Mail - WWW)
Pěkný příběh. Taky by mi bylo vozky líto vždyť ty kluci odmakali všechnu hospodářskou činnost. Vojenské Vánoce byli nezapomenutelné. Na kapra si nepamatuji, spíš bych tvrdil že byl svátečný řízek + salát, a pak všechny ty dobroty z domova co jsme dostali k vánocům. Každý se podílel na přípravě svátků a tak jsme společně zaháněli stesk po domově. A na silvestra jsme vystříleli všechny světlice co měl dozorčí ve skříni (tak byla zajištěna jednou do roka pravidelná výměna světlic).

Vánoce jsou svátky klidu a lásky,
tak přestaňte si ježit vlásky,
jestli nějaké problémy byly,
Vánoce je už jistě oslabily,
a až nultá hodina nového roku odbije,
ať po všech problémech a starostech veta je. Veterán 46

Vesele Vanoce (jazykovedec - Mail - WWW)
Preji Vesele Vanoce a Novy Rok vsem diskutujicim bez ohledu na nekdy odlisne nazory.

žofíňák (michal - Mail - WWW)
Vždycky záleželo na osazenstvu roty,protože žádná nebyla stejná.Měl jsem štígro jak v přijímači ve Volarech na velitele čety(Maršálek) tak na poddůstojníky jako velitele družstev.Pak jsem se dostal do Černého Ůdolí,před ním mě všichni varovali...tvrdá mazácká vojna...ta spočívala v tom,že jsme dělali rajony,loupali brambory,my psovodi uklízeli v kotcích a vařili,řidiči zas garáže,atd.Nám to připadalo docela v pohodě.Mazáci a supráci zas měli jako velitelé hlídek za nás nějakou zodpovědnost a co týká nějakého zneužívání,které by stálo za řeč a z kterého bych měl do dneška trauma...vono taky,když byl někdo žašívák,tak si toho mazáci brzo všimli a pak to tenhle odsíral většinou na rajonech.Např. na pokojích se nikdo moc nezdržoval,ani mazáci,protože tam většinou někdo spal po noční,ani zobáci se neotravovali a nebudili,protože,když se nevyspí,tak mi pak někde usne na hlídce a já,mazák,velitel hlídky dostamu pojeb.Takhle se běžně uvažovalo.Samozřejmě,když byl někdo idiot,tak se to s ním táhlo celou vojnu.SR se sloužila v noci tak,že se chodilo po silnici mimo areál roty,pak se udělala rotní signálka a už se chodilo uvnitř a to už se dalo zašívat třeba v chodbě u kuchyně.A pro žofíňáka,tys byl na Žofínský rotě?To byla předchůdkyně Černýho Ůdolí, a pokud vím,tak tam byla taky pěkná mazácká vojna.Tos byl asi vyjímka.Jinak všep bývalým péesákům a jejich rodinám přeju krásný svátky hodně zdraví.M.

řízek a salát (Střelec - Mail - WWW)
U armády byl na vánoce vepřovej řízek a salát. Ryba ne, údajně z bezpečnostních důvodů (kost v krku a podobně). Je ale otázkou, jestli to bylo skutečně pravidlo, nebo nějaký folklór, možná bude víc vědět pan Runkas.

Od Admina weblogu Pohraničník. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Omlouvám se za chybu,samozřejmě,že k salátu byl vepřový řízek a ne kapr (ten byl zakázán,stejně jako majonéza v salátu). Už jsem asi zblblý z těch všudypřítomných TV reklam :-)

Re: Solitér.
Máš pravdu,na ilustrační fotce z vojenských vánoc je Tonda J. a Evžen "Franta" L. ,ty další dva důstojníky zleva si už nevybavuji,byť tváře jsou mě povědomé.

Ještě se vrátím k útvarům PS a ČSLA,které byly dislokovány na Slovensku. I tam se podával na Vánoce řízek a bramborový salát? Mám totiž dojem,že na Slovensku se o Štědrém večeru jí něco jiného. Kapustnica například. Přiznávám ovšem,že mé znalosti v tomto směru jsou pouze mlhavé.

štědrý den (stenlly - Mail - WWW)
Jsem rád ,že příběh nevyvolává zbytečné hašteření i když názory se různí. Když přemýšlím nad tím "kaprem" spíš to bylo rybí filé,ale ryba 100% - ještě k tomu salátu s majonezou, jasně že byla majoneza zakázána,ale znáte kuchaře - ty si dělali vše po svém a vždy ten salát s majonezou se někde našel. Vzpomínám si když už jsem byl na Českých Žlebech jak jsem se rozčílil na kuchaře při přípravě salátu , když lil do salátu jako náhražku vodu (lák) z okurek - lák byl šíleně kyselej. A k těm slovenským tradicím na Vánoce - někteří kluci mě tvrdili ,že místo řízků na vánoce mají doma k salátu vinou kobásu. Nevím jestli to byla pravda - máte někdo s tímto jídlem nějakou zkušenost?

Vánoce u PS (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Jsem prožil oboje u útvaru. Poprvé jako naprostý bažant na PŠ, podruhé v roli DDR. Jak to bylo na PŠ s jídlem na vánoce si už nevzpomínám. Vím jen, že v tyto dny byla strava oproti normálu nadstandardní. Taky díky balíkům. My Češi jsme měli rádi slovenské klobásy, naopak kamarádi ze Slovenska naše cukroví-tak se to nějak prolínalo. Stejně se obsahy balíků na cimrách vždy poctivě až na pár maličkostí dělily. Ovšem-na Železné jsme měli na Vánoce na výběr: Kapra či řízek. Většinou však obojí. Na nějakou kost v krku nikdo ani nepomyslel. A ostatního žrádla stran firmy PS bylo díky našemu mariánskolázeňskému provianťákovi...jak píše Admin...něúrekom.

jazykovedec (stenlly - Mail - WWW)
Přes naše neshody v názorech. Chci ti popřát hodně Šťěstí a zdraví o vánocích a v Novém roce 2012 . Samozřejmě i celé rodině (nevím jak to u tebe je). Hlavně to zdraví - ostatní se dá jak-takž koupit,ale zdraví ne. A jak v dnešních smutných dnech se pořád opakuje se smrtí exprezidenta Václav Havla : PRAVDA A LÁSKA AŤ ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ. ( Stenlly)

Re: Havlománie (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Stando,prosím,nepřipomínej tady V.Havla, pokud to musí být,tak tady http://pohranicnik.bloguje.cz...php
Já už mám té havlománie v masmédiích plné zuby. Je to srovnatelné s hysttérii poté,kdy Smrťák ojebal ohnivým k*k*tem Stalina či Kim Ir Sena v KLDR :-(
Nekažme si Vánoce.

Tak mě napadlo,v souvislosti s Vánoci (nejen těmi vojenskými),dáte do placu váš RECEPT na bramborový salát. Všude se dělá jinak. Začnu u sebe. Po rozvodu si už druhým rokem dělám bramborový salát sám. Složení: Brambory (bez nich to nejde),tatarská omáčka,vajíčka natvrdo,sterilizovaná kukuřice,hrášek,mrkev, sladkokyselé okurky Znojmia + osolit podle chuti. Cibulku,ať už syrovou či osmaženou/spařenou zásadně nedávám.
Jaká je u vás ta vánoční salátová klasika? :-)
Tez by me zajimalo,jak to resi napr.Jazykovedec,ktery zije za Velkou louzi. Delas take ceskou klasiku,nebo uz jsi se domestikoval a stedrovecerni vecere uz je u tebe po mistnim zpusobu?

Salát, klobása a kapr (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Jen v rychlosti. Do salátu patří navíc plnotučná hořčice. Na 1kg brambor 2 pol. lžíce a místo kukuřice bych dal na kostičky nakrájené loupané jablko. Vinná klobása stočená do ulity a obalená v hladké mouce s trochou grilkoř. je dobrá smažená. Rodina mé ženy pocházející z Chomutova ji dělá po generace. Co ale doporučuji všem konzumentům ryb: Dejte si ke smaženému kaprovi hromádku strouhaného pálivého křenu a konzumujte společně nebo křenem jen zajídejte (samozřejmě že si nedávejte křen jako náhražku za salát!). To není fór, ale DELIKATESA, po jejímž pozření se vám otevřou brány nebeské...

Jablko v bramb.salátu. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
O nakrájeném jablku v bramborovém salátu už jsem párkrát slyšel. Já to snad budu muset vyzkoušet a udělat dvě verze bramb.salátu.
Já si letos jako přílohu k br.salátu udělám rybí filé (už mě v mrazáku chrastí pár balení Captain Iglo). Kapra ani vepř.řízek jsem ještě nikdy nedělal a tak ani letos v tomto směru nebudu experimentovat :-)

recept (michal - Mail - WWW)
Tak u nás zásadně kapr,třeba jen kousek symbolicky.Salát:brambory,syrová cibule,pl.hřčice je správně,ale opatrně s ní,strl.okurky,strl.zelenina do br.salátu, dáváme i kostičky toč.salámu,sůl,pepř,vejce na tvrdo,majolku a švára(je kuchař-dobrej)dává i to jabko.Vše smíchat v lavoru ve správným poměru.Ňamka je na světě.

(Dan - Mail - WWW)
Teda jestli byl řízek (a ne kapr)na vánoce u ČSLA, pak to bylo lepší.... jo asi jo. Ale kdo si to má pamatovat.

bramborovej salát (Dan - Mail - WWW)
Jak řikám, bramborovej salát není šálek mého čaje, nicméně jsem kdysi doma postřeh že se tam dává i nějakej salám (Gothaj??).

Re: salám v br.salátu . (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Vzpomínám si,že jsem taky párkrát jedl bramborový salát ve kterém byla nakrájená uzenina (Gothaj?). Ne,že by mě to vyloženě nechutnalo,ale pak už se to,podle mého mínění,mění z bramborového na pochoutkový salát. Nu což,každý máme svůj oblíbený recept :-) Rád se přiučím.

Michale (Solitér - Mail - WWW)
V tvé poznámce padlo jméno velitele čety Maršálka. Nedělal později do psů? Mám dojem, že se pokoušel vycvičit i křížence vlka a feny, či pouze vlka- ale to si nejsem jistý.

Jinak salát- jak podotkl Michal- uzenina tam patří. A kapra doma pouze já, ostatní rozežranci řízky. vědí houby, co je dobré.
Všem diskutujícím bez rozdílu názoru a pohlaví- užijte si následující sváteční dny, a ať se vydaří i rok následující. Největším problémem nechť zůstane vjetí si do vlasů v diskuzi, ty vážnější problémy ať se vám vyhýbají.

Všem! (BK - Mail - WWW)
Přeji všem, bez rozdílu, spokojené prožití vánočních svátků. Do nového roku vše nejlepší a plno optimizmu.
Na shledanou v příštím roce.
P. S.
Omlouvám se, ale na delší psaní už nezbývá, bohužel, čas.

Kapr ? (Veterán 46 - Mail - WWW)
To je dilema Vánoc. Kapr nebo řízek? Můj názor je, že nejlepší kapr je odchovaný v chlívku!!!

Solitére (michal - Mail - WWW)
Je to ten Maršálek co myslíš.Míval vlčici(Lady-Lejdy?).Pozdeji se prý pokoušel o zkřížení,ale nemohloto dobře dopadnout,protože vlci jsou od přírody opatrní až poserové a pro službu se myslím moc nehoději.Salát...každej ho má rád trochu jinak,zapoměl jsem ještě na trocha sterilovanýho hrášku.Jinak na rotě samozřejmě se zakázanou majolkou(pro společné stravování byla zakázána z důvodu nebezpečí nákazy salmonelou ze syrových vajec)...Už to má manželka všechno nakoupený a už se jen čeká na povel...to mi zase bude šoufl...už se těším.

Michale (Solitér - Mail - WWW)
Tak to ho znám, mám dojem, že křestním jménem Standa. Vyšší, hubenější. O psech dovedl vyprávět hodiny. Jinak pohodový kluk. No kluk- už bude- tak jako většina z nás zde- v letech.

Solitére (michal - Mail - WWW)
Za nás byl myslím,ale nejsem si jistej praporní kynolog.Byl jsem v četě adeptů psovodský péešky a tak nám dělal velitele on.Pokud si pamatuju,tak jsme ho moc neužili,protože pořád někde poletoval,ale kdž už si na nás udělal čas,tak byl v pohodě a neprudil.Tenkrát byl myslím podporučík,nebo poručík.

Vejce (Béďa - Mail - WWW)
Když už jste u toho vaření,tak si dejte velký pozor u vajec,neboť byla v marketech zjištěna tzv."napíchnutá." Aby pak nebyly zkaženy Vánoce ještě více,než již jsou.
Zdraví a hezké,klidné a pohodové svátky vánoční přeje všem hodným a slušným lidem Béďa

Hezké Vánoce (karel Runkas - Mail - WWW)
přeji se svou rodinou všem čtenářům " Pohraničníka.Do nového roku především zdraví, protože to je nejdůležitější a asi poleze do peněz. Jinak nám všem hodně zajímavých článků.
Vojenské Vánoce u ČSLA: Podobaly se těm u PS. KVOP a dovolenek minimum, max 10 %, kvůli BoPo. Přednost měli ženatí. Večeře v 17.oo po jednotkách na PVS, aby se mohli zůčastnit vzp a stihli večeří ještě doma. Klasika řízek vepřový a bramborový salát. K rybám: žádné nebezpečí kostí a pod. U malých útvarů byl rybí řízek možný ale dovede si někdo představit připravovat 1000 porcí z kapra? Nevím ani jestli by se tolik kaprů dalo sehnat a navíc, kapra každý nemusel. Naopak " tu blbost ve strouhance" každý voják miloval. Majonéza : Opravdu se nesměla dělat v letním období, dnes se tomu říká Salmonela. V zimním období se mohla dělat z částečně vařených vajec. Několikrát jsem ochutnal a docela to majonézu připomínalo. Záleželo však na NPS, už jsem o tom psal, jestli si chtěl přidělávat práci. A navíc i kuchaři chtěli mít trochu volna.
Salát, jak jej dělám já : cibule syrová, okurky, vejce na tvrdo, pro barvu dvě - tři vařené mrkve či červené naložené kapie. Brambor nic moc - tak stejně jako zeleniny. Před zamícháním trochu pokapat olejem aby se to nelepilo. Trochu láku od okurek s hořčicí, pěpř, sůl - smíchat jako zálivku ( máme rádi kyselejší) Nakonec lehce vmíchat majonézu.

(stenlly - Mail - WWW)
Je mě líto , že poenta příběhu se změnila ve vaření. Prosím administrátora o založení verze : Vaříme pro všechny. :-((

Re: stenlly (ADMIN - Pohraničník - Mail - WWW)
Stando,
všimnul jsis? Vánoce jsou za dveřma.
Možná by jsi mohl být více tolerantní,aspoň v tuto dobu. Kvalitu a vyznění Tvého příběhu,který je zde publikován přeci tato diskuze nikterak nesnižuje. Spíše naopak...

Stenlly (karel Runkas - Mail - WWW)
Vždyť dnešní Vánoce, zvláště v našem věku jsou už jenom o tom jídle a troše pohody.
Ale budiž. Každý kdo řídil nějaký kolektiv, či jednal s kolektivem lidí , dříve nebo později přišel na to, že se to nedá naprogramovat jako stroj, či slepě dodržovat předpisy.Pokud ovšem neměl to ústrojí, které nás odlišuje od opice zakrněné. Na vojně se tomu říkalo, nedílná velitelská pravomoc. Tj.za své rozhodnutí si neseš osobní zodpovědnost !!
Docela chápu rozhodnutí aktérů příběhu, že to řešili tak, jak řešili. Nejenom s ohledem na Vánoce. Většinou dobré slovo či pořádně " seřvat" mělo větší účinek, než kázeňský trest.

(Radek - Mail - WWW)
Ahoj kluci ! Na podzim jsem jel s rodinkou autem z Neualbenreuthu na Mýtinu - normálně polňačkou... Vyhýbali jsme se tam s nějakými kolegy z Bavorska... Pozdravili se, uhnuli si a zamávali si... Možná si někdo pamatujete, jak to tam dřív vypadalo... Prostě jedna z mála chvil, kdy jsem si říkal, že se snad dá říct, že je dneska aspoň něco líp... Takže klidné vánoce a PF 2012 !
Radek

ADMIN. (stenlly - Mail - WWW)
ANO všiml - mám totiž početnější rodinu na dárky,přípravu svátků a pod.Chtěl jsem reagovat na tu tolerantnost,ale nebudu!!! Svátky jsou dny štěstí,radosti, pokoje,pohody rozjímání v kruhu rodiny a přátel.A proto jak už jsem napsal na začátku těchto příspěvků: ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ PŘEJI VŠEM. Není podstané co do salátu přijde ,ale podstatné je to aby jsem se za rok opět všichni shledali opět u vánočního stromečku a štědrověčerní večeře.. Na závěr si dovolím ocitovat název jednoho filmu: DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO..

PS: večeře (karel Runkas - Mail - WWW)
na Vánoce. K řízku se salátem, zákusek a na vojáka balíček, jehož hodnota byla direktivně stanovena. Pomeřanče, banán, jablka, Tatranka a buráky, jimiž se hodnota "doceňovala".

TV vysílání ČST o Vánocích . (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
Když jsem si teď na chvilku sednul u telky a procvakával ty desítky TV stanic co mě nabízí místní IPTV,vzpoměl jsem si na vánoční vysílání tehdejší Československé televize - konkrétně pořady s "vojenskou tématikou".

Kromě dokumentů Armádní redakce ČST vždy dávali nějaký tv film z prostředí ČSLA či Pohraniční stráže.
Vybavuji si nejasně jeden tv film,jenž byl zhruba o tom,že nějaký voják základní služby měl odcestovat na Vánoce domů,na dovču či opušťák. Cestu domů mu ale překazil incident,při kterém zachránil lidský život,mám dojem,že nějaké dítě se propadlo pod led na zamrzlém rybníku či co.
A díky tomu vojákovi ujeli všechny spoje a on by se už druhý den nedostal domů na Slovensko.
Naštěstí dozorčího útvaru (dévéťáka) měl nějaký rozumný podplikovník,který mu sdělil,že shodou okolností večer odlétá vojenské dopravní letadlo od nich z armádního letiště a že zařídí,aby ho vzali na palubu a voják mohl letět až na voj.letiště na východním Slovensku,odkud to měl kousek domů :-)

Jasně,bylo to sentimentální,ale,já se na tyhle vánoční TV filmy z prostředí armády či PS (neboť i o pohraničnících vždy něco dávali) těšil jak malý Jarda :-)

Tož tak - jedna sentimentální vzpomínka z 80-tých let. A teď jdu zase něco dělat. Jdu "kompletovat" bramborový salát a strojit vánoční stromek,bo zítra už na nic nešáhnu,když je ten Štědrý den.

Pohraničníkům a sympatizantům: (Zdeněk Nagovský - Mail - WWW)
Milí přátelé, přeji Vám co nejkrásnější prožití štědrého dne, pohodu a plná břicha. Jen proboha při večeři dávejte pozor na kosti! Vzpomeňte na naše spolubojovníky, kteří se dnes chystají zasednout stejně jako Vy, k jednomu obrovskému stolu tam nahoře a spolu s nimi i na naše čtyřnohé kamarády, kteří se, jak tomu bylo vždy o vánocích, jistě zase těší na nějaký ten pamlsek. S úctou k nim: Zdeněk Nagovský

Vánoce (pepino - Mail - WWW)
Též se připojuji k přání všem bývalým spolubojovníkům PS šťastných vánoc a pokud to půjde tak spokojeného prožití roku 2012.Vzpomínka na vánoce na čáře je nostalgická.Kupy jídla ale taky smutek že nemůže být člověk doma s rodinou.Ale to taky dělalo s toho jelimánka který narukoval konečně chlapa.Ze mne tedy určitě jo.O to víc jsem si pak vánoce doma užíval.To ti naši dnešní smradi nepoznají.A jak se traduje člověk zapomene na to špatné a vzpomíná na to dobré.A bylo toho špatného dost.Odkroutil jsem si APŠ v Chodové plané kde jsem diky své nadváze padal z počátku na hubu ale dneska vzpomínám hlavně na to jak jsem krásně zhubnul o 16 kilo bez zázračných diet.Pak jsem dělal 3 měsíce instruktora KŘK v Jemnici což byla neskutečná pohoda.No a zbytek jsem odkroutil v prvním sledu na Ječmeništi.Tam to mělo svoje pro i proti.Ale taky na to vzpomínám rád.Asi hlavně taky proto že byl člověk mladý,zdravý a plný elánu a optimismu.Tak se hraničáři mějte a užívejte si svátků co to jen půjde.Jdu usrknout skvělé letošní višňovky na zdraví nás všech.Pepino.

Vánoční příběh od ČSLA. (ADMIN - Pohraničník . - Mail - WWW)
I v ČSLA se daly zažít Vánoční příběhy.
(Příběh,který mě zaslal Karel Runkas v mailu. Dovoluji si jej publikovat).

V roce 1971 byl náš samostatný tankový prapor přezbrojován z T – 54 na T – 54M a to tak, že staré 54 se vozily do opravárenského závodu v Novém Jičíně, tam se předaly a zpět jsme vozili T-54M, což v podstatě byla 55, ale modernizovaná, po generálce. Na moji 3. tankovou rotu přišla řada v prosinci. Někdy kolem 10. 12. jsem naložil tanky na železniční převoz a manipulákem se vydal do N. Jičína. Převoz manipulákem měl tu nevýhodu, že neexistoval žádný jízdní řád. Připojili nás vždy k tomu nákladnímu vlaku, který měl volnou kapacitu. Rodinu jsem ujistil, že na Štědrý den budu v pohodě doma. A tak 5 vozů Pxx s dvojím obložením tanků ( dva tanky na vagonu) a jeden osobní vagon, „dřevák“ ještě s kamny se pohyboval z jednoho železničního uzlu na druhý, až jsme konečně dorazili do Jičína.


Pět dní trvalo předávání, protože výstroj tanku se skládá s několika materiálových tříd. Tankový a automobilní matriál – nářadí k motoru a podvozku, výzbrojní – příslušenství ke zbraním, příslušenství k přístrojům nočního vidění ( infrákům) spojovací – příslušenství k radiostanici a vnitřnímu hovorovému zařízení, ženijní – nářadí ( lopata, pila, krumpáč) a výbava pro jízdu pod vodou. Zaměstnanci závodu nespěchali, denně se předával pouze materiál jedná mat. třídy. Stejná procedura se opakovala při přejímání nových tanků.

A Štědrý den se blížil. Několik řidičů bydlelo poblíž a tak jsem je na otočku pustil domů, což, jak se později ukázalo, bylo naše štěstí. Přivezli si totiž „zásoby“.
Vše skončilo, naložili jsme tanky na vagony a stejným „tempem“ se vraceli do posádky Janovice. Kdo nezažil železniční převozy, nepochopí. Ve dne usnete a v noci nemůžete spát, není se na co dívat, když vlak zastaví, zpravidla někde na okraji nádraží. Nevíte, za jak dlouho to pojede, aby vám neujeli, takže se bojíte vystoupit.

Takhle kolem půlnoci ve stanici Zámrsk před Chocní, se vlak zastavil. Nic neobvyklého až na to, že se do vagonu dobýval výpravčí a hledal toho, kdo tomu velí, tedy mě. Ve stanici tehdy měli novinku, Elektronický snímač teploty ložisek vagonů a ten signalizoval zvýšenou teplotu na jednom z našich Pxx, což signalizovalo poškození ložiska. Prý musí vagon odpojit a s ostatními že se pojede dál. Představa, že dva záklaďáci budou překládat tanky, byla pro mne nemyslitelná a naopak, že pustím 8 kluků samotných nepřicházelo v úvahu. Odpojte nás tedy všechny. Na nový vagon jsme čekali do oběda. Přeložili jsme tanky, zapojili nás do vlaku a pak už cesta pokračovala nerušeně. Tady to zkrátím. Štědrý den jsem stihnul, domů jsem přišel ve 23 hodin.

Vánoce 1965 (luboš - Mail - WWW)
Já jsem Štědrý večer roku 1965 jako záklaďák prožil ve službě jako operák na rPS Pomezí n.O. Rok před tím nás celou PŠ Zadní Chodov, mimo strážní četu, poslali domů na opušťák. Večeře na rotě byla bohatá a chutná jako u maminky. Kuchaři své civilní řemeslo ovládali na jedničku každodenně a na Vánocích si dali obzvláště záležet. Také díky provianťákovi,který byl v civilu sice strojařem, ale dovedl v letních a podzimních měsících ušetřit nějaké finance a tak na Vánocích to rozjeli ve velkém stylu. Brsalát, řízek, filé, domácí zabíjačka jednoho prasete, sladkosti, ovoce, domácí vánočky, balíčky s pomeranči, buráky. Však si každý rok doma o Štědrém večeru na ty jitrnice vždy vzpomenu.
Na rotě bývalo po celý rok v jídelně dost jídla na dojezení. Chleba, sádlo, cibule, plechová desetikilová pixla marmelády, štangle salámu. Myslím, že se nám tím trochu vynahradilo i to, že jsme měli tak trochu spartanské ubytování ve starém vlhkém baráku s lokálními kamny, bez tekoucí teplé vody, tu si musel zájemce ohřát v lázeňských kamnech. WC venku - suché latriny - obzvlášť příjemné v zimě, když mrzlo až praštělo. Ale byli jsme dobrá parta, žádné přehnané mazáctví, velení roty rozumné a opušťáky poměrně časté. Péeška - to byla celkem zabíračka, ale získali jsme dobrou fyzičku. Rota, to byla už pohoda, a hávéčka - to se vyráželo do Chebu, kde bylo děvčat jako máku. Rád na ta léta vzpomínám, občas i se třemi kamarády, tehdejšími spolubojovníky.

Tak chlapi - hodně zdraví do roku 2012, i do těch dalších. A nedejme se v žádném případě otrávit některými výpady těch, co o naší službě vědí houby a teď se staví do role moralistů.

Žádné komentáře: