29. května 2012


Spojení Pomezí – Schirnding navázáno.

Příběh z OPK Pomezí a Zollamt Schirnding 

 Nedávno jsem si vzpoměl na jednu historku,která se odehrála za mé služby u Pohraniční stráže. Rozhodl jsem se,že ji budu publikovat tady na blogu Pohraničník. Jen jsem ještě písemně požádal bývalého náčelníka chebských spojařů o ověření informací. Poté,co mě Petr přesně popsal ve svém e-mailu,jak se onen příběh odehrál,předkládám jej nyní i vám.

Tématem příběhu je porucha telefonického spojení mezi OPK Pomezí (hraniční přechod z tehdejší ČSSR do Spolkové republiky) a celnicí v Schirndingu.

 Tehdy nově příchozí ze školy,poručík  Jiří L. byl jako velitel čety se stavebním družstvem na rotě PS Dubina a při návratu  domů ho operák (SOD v Chebu) požádal,aby prověřil telefonní linku  mezi OPK Pomezí a ZOLL Schirding.  
  Foto2  
  Foto: OPK Pomezí nad Ohří (druhá polovina 60-tých let).
  
Tato linka byla zakončena pouze  telefony na kličku MB a  veškeré hovory na ní byly nahrávány. Z OPK až na státní hranici  byla provedena drátovým vedením a na hranici byl rozpojovací objekt,kam se  prováděla z naší stránky kontrola a případné opravy.V případě,že to bylo na německé straně,prováděli opravu  německé pošty (Deutsche Bundespost).

To ovšem Jirka nevěděl a proto,když odstranili poruchu na drátovém vedení na naší straně,dojel až na konec,tzn.až na západoněmecký přechod v Schirndingu,aby vyzkoušel provozuschopnost. Vojenská Praga V3S skutečně dojela až do německého celniště,kde se otočila a některý z vojáků vyzkoušel spojení s naší celnicí. Je jasné že vojáci včetně Jirky byli ozbrojeni, protože dělali na drátech.

 Celá tato "servisní akce" se zajížďkou do Spolkové republiky by nevyplula na povrch,kdyby západoněmecké pohraniční orgány nepoděkovali za rychlou opravu onoho linkového vedení :-)
  
Poděkování přišlo přes hraničního zmocněnce a první se to dozvěděla VKR (Vojenská kontrarozvědka) a Jirka byl po zásluze kázeňsky potrestán :-(  Ne snad za to, že dojel až do NSR, ale proto,že VKR zjistila, že s sebou měl vojáka, který byl sice u spoj. roty Pohraniční stráže, ale na čáru nesměl...
   Foto1 
   Foto: Pohled na obec Pomezí nad Ohří (ze staré pohraniční roty).


(c) AUTOR:  ing.Petr N.  http://www.lide.cz/salajna1/ 

Žádné komentáře: