29. května 2012

Glen Roy Rohrer – příběh zběha US.ARMY.


Naše hranice se západem byly oficiálně pečlivě střeženy proti nepříteli číhajícímu na vnější straně. Pokus o emigraci do ČSSR se může zdát jako nesmysl, ale byl i takový případ a nebyl to jen někdo, ale americký voják Glen Roy Rohrer – seržant zpravodajské skupiny US army ve Frankfurtu nad Mohanem.

Úryvek: "...po překročení hranice jsem došel k drátům, kde byla pozorovatelna a dřevěný průchod. Zde jsem byl asi 5 minut. Když nikdo nešel, šel jsem podél drátů ke druhé pozorovatelně, kde jsem byl zadržen hlídkou pohraniční stráže..." – tak popsal G.Rohrer svůj příchod do ČSSR pohraničníkům. Už i tak dosti překvapení pohraničníci byli zaskočeni daleko více, když se jim představil jako příslušník americké vojenské zpravodajské služby a požádal o azyl.

obr

Glen R.Rohrer (dále jen zkr.GR): 
Narodil se 8. 12. 1920 ve Springfieldu. V únoru 1949 se dobrovolně přihlásil do armády, díky dobrému IQ testu mu bylo nabídnuto působení u rozvědky. Prošel tedy výcvikem, naučil se němčinu a oženil se. Začátkem října 1949 nastoupil do prvního působiště v rakouském Salzburgu. Očekával stíhaní německých válečných zločinců, ale místo toho byl zapojen do kontrarozvědných operací proti východnímu bloku. Od zari 1953 byl pridelen ke 113. kontrarozvědnému oddílu při štábu 5. armády v Chicagu. Roku 1955 nastupuje na roční kurz češtiny.

Pak je převelen do Norimberka a to v roce 1958, podílel se na "vytěžování" (získávání informací) emigrantů z ČSSR, také však řídil vysílání agentů do ČSSR a Polska. r. 1962 opět převelen do US, nyní do Texasu, r. 1963 si zvyšuje kvalifikaci (práce s polygrafem) a pracuje jako obsluha tohoto přístroje. Roku 1964 nastupuje k 513. skupině vojenské zpravodajské služby ve Frankfurtu nad Mohanem. Podílí se na vytěžování získaných agentů a také uprchlíků. Díky svému postavení získal přehled o agenturní síti působící proti ČSSR, NDR a Polsku. Vyšetřoval i vlastní agenty – operativce, když hrozilo nebezpečí, že se jedná o cizího agenta.

Večer 15. srpna 1965 se vydal na Norimberk a odpoledne druhého dne stál před zátarasy na hranicích s ČSSR. Po zadržení pohraničníky je předán vyšetřovateli Krajské správy ministerstva vnitra v Plzni a teprve v půl desáté večer byla informována čs. kontrarozvědka (II. správa MV), GR byl poté převezen do Prahy. Druhý den byl informován i zástupce KGB, GR byl ubytován ve vile nedaleko Prahy a jeho pobyt se stal předmětem nejpřísnějšího tajemství.

Zmizení GR do ČSSR brzy zaregistrovala i US rozvědka a tak se 20. srpna 1965 US velvyslanectví v Praze obrátilo na čs. úřady s dotazem ohledně jeho možného pobytu v zemi. Dostalo se jim záporné odpovědi (na pokyn StB). Zároveň však dostali klamnou informaci o incidentu na hranicích, který se měl odehrát 16. srpna 1965 nedaleko míst, kde byl nalezen vůz GR. Podle nóty čs. ministerstva zahraničních věcí při incidentu pohraniční stráží zastřelen muž popisem odpovídající GR. Čs. rozvědka v zahraničí rozeslala falzda dopisů, jež měla přátelům GR naznačovat, že se pohybuje v Rakousku a Švýcarsku.

Případu se ujímá čs. rozvědka a 16. srpna 1965 zakladá svazek s krycím názvem ŘIDIČ. GR se stal předmětem dlouhodobého vytežování, které zaměstnalo několik nejlepších pracovníků rozvědky. Na konci roku byla vypracována podrobná zpráva o vývoji případu ŘIDIČ. Podle nejvyšších náčelníků rozvědky byl ŘIDIČ vytežěn na 60-70%. K problematice US agentů pracujících proti ČSSR GR podal 36 poznatků, mezi nimi udání 24 osob, jež zahrnovalo i udání dvojitých agentů. První obětí se stal agent Jiří Slavík jež byl "realizován" (StBácký výraz pro zatknutí). Konfrontace výpovědi GR s dosavadními poznatky StB byla kladná, takže byl uznán za věrohodného a z jeho užitečnosti byla StB nadšena a případ nastrčení GR jako desinformace byl zamítnut.

Další plány naložení s GR se ubíraly dvěma směry: 1. – dotěžení informací z GR, 2. – ofensivní využití "triumfu", kterým GR byl. Byla zmapována zpravodajská síť v Německu, Rakousku a trochu i v dalších zemích, došlo také k rekonstrukci personálního složení některých služeben, včetně osobních charakteristik agentů s nimiž GR přišel do styku. Zájmu se těšily i postřehy o způsobu práce US rozvědky. Čs. rozvědka do té doby nepoužívala polygraf, ani nevěděla, že ho US strana používá. S pomocí GR byl sestrojen český polygraf (GR toho musel asi vědět hodně o tomto přístroji) a byl používán pro vyšetřování podezřelých členů v rozvědce. V rámci ofensivního využití měl být GR použit k desinformaci a antipropagandě v CIA – dát jim vědět, jaký je zhruba skutečný osud GR, což by je donutilo k rozsáhlým opatřením a reorganizaci. Jako další variatny byly navrhované různé TV vysílání, které měly občanům ČSSR poodhalit funkci US rozvědky, pošpinit jí atd. Za zmínku také stojí směšný návrh týkající se propagandy u US rozvědky – lákání US rozvědčíků po vzoru GR do socialistického tábora. A to tak, že prostřednictvím zpravodajských kontaktů mělo být sděleno, že GR je dlouholetým agentem sověteského bloku. Tyto plány byly však zamítnuty ministrem.

V letech 75-76 byl GR využit k propagandě převážně v arabských a latinskoamerických zemích. Do r.1975 o něm také vyšlo i 9 článků v čs. novinách. V roce 1976 vydává Rudolf Franz ve spolupráci s rozvědkou literární "dílo" o GR nesoucí jméno "Nahá sfinga", a je k dostání v knihkupectví.

Dalšího využití se dočkal jako součást ostré propagandistické masáže v roce 77, jež měla být odpovědí na chartu 77. V hlavním vysílacím čase byl vysílán čtyřdílný dokument "Nebudeme mlčet – pracovník rozvědky USA vypovída".

Roku 1982 se z GR stává "důchodce" – bývalý "čs. rozvědčík" s důchodem 3000 Kčs. V roce 1987 StB zaregistrovala zájem neznámých osob o GR – následovala bezpečnostní opatření. GR se dočkal pádu komunismu v ČSSR a ikdyž je stále veden jako spolupracovník StB, je z něj jen starý pražský důchodce. 7. března 1991 definitvně končí spolupráce GR a rozvědky. Prezentoval se jako přistěhovalec z Jugoslávie, aby zamaskoval svůj zřetelný přízvuk.

12. května 2003 Glen Rohrer umírá.

obrF


Glen Roy Rohrer, Sgt. of U.S. Army, who in August 1965 deserted into communist Czechoslovakia and was subsequently used as propaganda puppet by its communist regime. In a book "Naked sphinx" (1976) by the Czech regime press he was presented as "American military intelligence officer" – while in fact he was working only as a technical personnel on lie detector. He died under suspicious circumstances in June 2003, his ashes were scattered on Malvazinky cemetery in Prague, without even notifying his family.


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Rohrer napsal knihu o svém působení v u VKR U.S. Army. Kdysi jsem ji četl a není to hezké počtení.

Kdysi mě vyšetřovala americká vojenská rozvědka a ti hoši byli velmi překvapeni, že jsem tento příběh znal.

Mirek