29. května 2012


Pohraniční stráž vs. US.Army .

Incident u 9.rPS Pavlův Studenec .   


Z hraniční knihy 12. Plánské brigády Pohraniční stráže.

Dne 4.7.1954 v 19.10 hodin byla zadržena 7 členná skupina příslušníků americké armády pro ilegální přechod státní hranice z Bavorska do ČSR v prostoru 9. pohraniční roty Pavlův Studenec. Skupinu vedl důstojník v hodnosti kapitána. 

Uvedená skupina přijela nákladním vozem od Bärnau po silnici ke státní hranici k bývalému celnímu úřadu, kde vozidlo zastavilo 3 metry od státní hranice. Všichni příslušníci z vozidla vystoupili, obešli zprava zábranu na státní hranici a postupovali dále po silnici na naše území směrem k drátěnému zátarasu. Když došli asi 50 metrů před drátěný zátaras, otočili se a vraceli se zpět ke státní hranici.


V tu dobu velitel 9. roty poručík K., kterému narušení státní hranice hlásila hlídka mající stanoviště v budově celního úřadu a na pozorovatelně u velitel. stanoviště roty, vyrazil s dalšími pěti příslušníky PS průchodem v drátěném zátarasu a vyzval skupinu amerických vojáků k zastavení. Při vyzvání byly skupina vzdálena od drátěného zátarasu asi 80 metrů, výzvy neuposlechla a naopak zrychlila krok. Velitel roty proto vystřelil krátkou dávku ze samopalu do vzduchu, po které se američané rozprchli a utíkali směrem ke státní hranici. V tomto okamžiku hlídka četař J., četař P. a vojín S., která se stáhla ze svého stanoviště na celním úřadě a sledovala skupinku Američanů od státní hranice k drátěnému zátarasu, vystřelila dávku z lehkého kulometu a odřízla jim takto ústup ke státní hranici.

Američané po tomto zásahu vystoupili na silnici zvedli ruce nad hlavu a vzdali se. Po provedené osobní prohlídce, při které bylo zjištěno, že nebyli ozbrojeni, byla celá skupina eskortována na VS brigády. 


ZDROJ: http://www.lide.cz/Sawyerik 


UPDATE 20.6.2008.

Na 9.rPS bylo docela "živo! o čemž svědčí i další incident na státní hranici,opět za účasti vojáků US.ARMY:


Případ ze dne 13.9.1954

Dne 13.9.1954 v 15.40 hod. došlo k narušení státní hranice bez zadržení, z ČSR do Bavorska, v úseku 9.roty u bývalého celního úřadu Pavlův Studenec,
K narušení státní hranice došlo následovně: Dne 13.9.1954 ve 13,00 hod. byla vyslána dozorčím 9.roty rtn.J... dvoučlenná hlídka ve složení st.v záloze J... Jan a voj. v záloze S... Jan jako doprovod k zajištění a doprovodu Ing.V..., který v úseku roty prováděl zeměměřičské práce a zjišťování bonity půdy pro její obdělání. 

Uvedené práce měl provádět v prostoru bývalého celního úřadu před drátěným zátarasem. Hlídka prováděla zajištění jmenovaného tak, že postupovala asi 15 m za ním. Když hlídka došla s Ing.V... do blízkosti celního úřadu, zůstala s tímto stát za garáží v bezprostřední blízkosti státní hranice, odkud V... zakresloval do mapy směrem na naše území. Po několika minutách postupoval V... dále ve směru před budovu celního úřadu, kde se zastavil u stromu v těsné blízkosti hraničního mezníku 1 – V.

Hlídka, která postupovala za ním v době, kdy opustila místo za garáží a postoupila k CÚ (celní úřad) zjistila, že po silnici směrem od Bärnau přijíždí dva americké jeepy.Velitel hlídky st.J... se zastavil na úrovni Ing.V... ve vzdálenosti 4 m, člen hlídky voj. S... zaujmul stanoviště u zdi budovy CÚ. V tom okamžiku již první jeep s radiostanicí přijel do vzdálenosti asi 10 m od státní hranice a druhý s TK do vzdálenosti asi 20 metrů od státní hranice, kde se také ihned obracel. 

Tohoto okamžiku využil Ing.V..., který jak stál čelem do vnitrozemí odhodil desky s mapou směrem ke zdi CÚ, otočil se, skočil k hraničnímu mezníku 1 – V a dále směrem k jeepu. V okamžiku, kdy V... skočil směrem k hraničnímu mezníku 1 – V, vyzval tohoto velitel hlídky st.J... k zastavení a po neuposlechnutí vystřelil dávku ze samopalu do vzduchu, směrem na naše území. Po výstřelu, na který V... nereagoval se američané snažili otočit oba vozy, při čemž do sebe vozidla narazila. 

Příslušníci americké armády u jeepu, který stál blíže ke státní hranici skočili do příkopu, kde zalehli. St.J... vystřelil ještě třikrát ze samopalu, rovněž tak člen hlídky vystřelil jednu dávku a to všechno do vzduchu směrem na naše území. Ing.V... se ani tehdy nezastavil, utíkal dále po silnici, přeběhl jeep, který stál blíže ke státní hranici a utíkal dále za jeepem, který už otočil . 

Příslušníci americké armády, kteří byli v příkopě, nejprve dali ruce vzhůru, o něco později se plížili příkopem za jeepem, který se již otočil. Ve vzdálenosti asi 70 metrů od státní hranice dohonil Ing.V... jeep, na který za jízdy naskočil a který odjížděl dále po silnici směrem k Bärnau. Krátce nato odjel i druhý jeep, do kterého naskákali ti příslušníci americké armády, kteří se plížili příkopem. Na silnici při tomto spěchu nechali přilbu, pušku a jednu plnou polní výstroj.  

ZDROJ:  http://www.marianskolazensko.cz/HTML/zajimavosti/utvary.htm 

Zdeněk Buchtele 2007
(Jako zdroj posloužily tzv.Hraniční knihy.)

1 komentář:

Jirkovský řekl(a)...

To bylo PAKO,ten ing.V.